D. 3 I Ulunda gårdssamling - 1837 och som Ulunda gård 1837

Ulunda gård bildades 1837 av 3/16 del mtl av mark för Ulunda by --> Ulunda 1:7

Ulunda gård från luften 1981

Ulunda gård 1942 ur svenska Gods och Gårdar

Ulunda C. 3/16 mtl - ännu inte utmärkt med hus - flyttas dit och blir senare Ulunda Gård

Man kan se att ägaren Adolph Andersson dömdes till utflyttnad av byggnaderna till sina ny ägor!

Gården tydligt avgränsad 1837 under littera C.

Ulunda gård C. utmärkt i Laga skiftet 1837. Denna del kom att senare kallas Ulunda Gård. Här har också Himmelskällans badhustomt F. och väg blivit utmätta och man ser hur byggnaderna låg vid den här tiden. Längre upp närmare berget fanns också Ullshov som tilldelades Ulunda gård C.

1837 bodde alla ägarna i Ulundas bys samling av byggnader

Vi har markerat de platser gårdbyggnaderna och tomterna hade innan Laga skiftet 1837. I stort sett bör det ha sett ungefär likadant ut sedan lantmäterimätningen 1751 och troligen var husen grupperade ungefär så här för de 4 åbofamiljer som bott här så långt vi kan se tillbaka - dvs  till mantalslängderna 1642!
Beteckningarna med gemena a. - c. motsvarar inte A. - E. för ägorna 1837, så det är lite svårt att veta vem som bodde var på de två gårdarna (b och d) förutom Lilla och Stora ULunda (a och c).

Ägare/boende för dessa marker/denna gård 1767 - 1827

Ulunda - skrivna i kyrkböckerna 1767 - 1827

Ägare 1767 - 1789:
Mannen Peter Larsson, född Ulunda 1733-03-04
Hustru Annicka Andersdotter, född i Klostret 1743-01-13
Dotter Stina, född på platsen 1767-11-08
Dotter Märtha, född på platsen 1772-01-09
Son Peter, född på platsen 1776-08-28
Son Anders, född på platsen 1779-08-21
Dotter Brita, född på platsen 1782-03-04
Son Lars, född på platsen 1784-02-18

Tjänstefolk:
Änkan Hustru Maria Larsdotter, född på Ulunda 1706, död 1787
Dräng Lars Nilsson, född i Klostret 1756, utflyttad till Stenum 1787
Trädgårdsmästare Jonas Lundh, född i Klostret 1724, inflyttad från Nylund Värmland 1789
Änka Inga Petersdotter, född i Ulunda 1739, död 1787
Son Andreas, född i Ulunda 1774-11-07
Dotter Lena Stina, född i Ulunda 1776-12-02
Piga Maria Ingelsdotter, född i Marum 1767, inflyttad från Marum 1787
Gosse Anderas Siggesson, född på platsen 1776-12-02

Ny ägare 1789 - 1792:
Mannen Peter Larsson, född på platsen 1750, inflyttad med familj från Ökull 1789
Hustru Brita Svensdotter, född i Sätuna 1756
Son Lars, född på platsen 1773-11-24
Son Anders, född på platsen 1780-11-05, död 1787
Son Peter, född på platsen 1782-12-29

Ulunda ägare 1792:
Mannen Lars Jansson
, född L.kullen 1751
Hustru Ingrid Ericsdotter, född vid Torp 1757
Son Johannes, född i Prästgården 1782-09-22
Dotter Cajsa, född i Prästgården 1787-04-19
Dotter Maria, född i Prästgården 1789-09-15, död 1793
Son Magnus, född på platsen 1792-04-21

Mannen Anders Carlsson, född i Ving 1770
Hustru Märtha Larsdotter, född i Lundby 1770
Son Carl, född i Lundby 1793, död
Son Lars, född i Lundby 1795
Dotter Stina, född i Lundby 1798
Son Carl, född i Lundby 1800

Tjänstefolk:
Piga Maria Larsdotter, född i Lundby 1773, inflyttad från Lundby 1796
Dräng Magnus Samuelsson, född i Lundby 1780, utflyttad till Lundby 1798
Dräng Andreas Håkansson, född på Ähle 1774, inflyttad från Sandtorp 1798

Ägare 1793;
Mannen Jan Davidsson, född i Undenäs 1738
Hustru Annicka Olofsdotter, född i Skövde, inflyttad från Broddetorp 1793

Mannen Peter Larsson
, född Ulunda 1733-03-04
Hustru Annicka Andersdotter, född i Klostret 1743-01-13
Dotter Stina, född på platsen 1767-11-08
Dotter Märtha, född på platsen 1772-01-09, inflyttad från HustruIngridsg 1793
Son Peter, född på platsen 1776-08-28
Son Anders, född på platsen 1779-08-21
Dotter Brita, född på platsen 1782-03-04
Son Lars, född på platsen 1784-02-18

Broder till Trädgårdsmästare, Jonas Lundh född i Klostret 1724

Ägare 1794:
Mannen Olof Persson, född i Häggum 1763, inflyttad från Amundtorp med familj 1794
Hustru Lena Andersdotter, född i Lundby
Son Anders, född i Amundtorp 1791
Dotter Beata, född på platsen 1794-01-31
Dräng Anders Persson, född i Häggum
Flicka Brita Svensdotter, född i Amundtorp 1781

Tjänstefolk;
Svärdotter  Stina Jonsdotter, född i Bolum 1777, inflyttad från Bolum 1793
Piga Cathrina Persdotter, född i Skärv 1763, utflyttad till Nygården 1793
Dräng Petter Andersson, född i Lekåsa, utflyttad till Ryttaregården 1793
Dräng Jonas Persson, född i Rådene, inflyttad från Amundstorp 1793
Dräng Lars Pehrsson, född i Överbo, utflyttad till Lundby 1796
Piga Estrid Pettersdotter, född på Ökull, utflyttad till L Hålltorp 1796
Dräng Hans, född i Lerdala, inflyttad från Doterbo
Dräng Johannes Pehrsson, född i Lundby, utflyttad till Lundby
Dräng Jan Persson, född i Häggum 1766, inflyttad från Bolum 1798
Flickan Maria Johansdotter, född i Skövde 1790, inflyttad från Berg 1798

Måg till Lundberg - Jan Pehrsson, född i Ving
Hustru Stina Jonsdotter, född i Bolum 1777

Änkan Hushåll Margareta Uddesdotter, född i Skövde 1713, utflyttad till Bolum

Mannen Peter Andersson, född i Klostret 1762
Hustru Stina Larsdotter, född på Lycke 1772
Svärmoder Maria Svensdotter, född i Hornborga
Dräng Johannes Andersson, född i Varola 1776, utflyttad till Ving 1798

Mannen Andreas Andersson, född i Lundby 1729
Son Anders, född i Klostret 1771

Piga Annika Persdotter, född i Överbo

Ägare 1800:
Mannen Jan Davidsson
, född i Undenäs 1778, död 1811
Hustru Annicka Olofsdotter, född i Skövde 1751-04-30

Tar över gården:
Måg Jan Persson, född i Häggum 1765-03-24
Hustru Stina Jonsdotter, född i Bolum 1777-07-09
Son Jonas, född på platsen 1800-10-02
Son Anders, född på platsen 1803-07-06, död 1804-04
Son Anders, född på platsen 1805-02-06, död 1806-11-09
Son Petter, född på platsen 1808-03-16
Son Anders, född på platsen 1813-07-12
Dotter Anna Maria, född på platsen 1815-05-02

Tjänstefolk;
Mannen Peter Petersson, född vid Hålltorp 1778, inflyttad från Pickabacken 1801, utflyttade till Åsen vid Ulunda, Not. Vigda den 10 maj 1804. Hustrun vistas på
Hustru Brita Persdotter, född i Öglunda 1782, inflyttad från Näs 1802

Piga Maria Andersdotter, född i Häggum 1772, inflyttad från Broddetorp 1800, åter dit 1802
Gossen Johannes Larsson, född i Skövde 1786-07-22, in Häggum 1803, utflyttad till Stenstorp 1804
Dräng Lars Jonsson, född i Sjogerstad 1781, inflyttad från Ökull ? 1803, utflyttad till Skarke Prästgården 1805
Piga Maria Andersdotter, född i Öglunda 1780-10-11, in Öglunda 1804, ut Backens vid Bockaskede 1805
Dräng Anders Larsson, född i Klostret 1787, inflyttad från Doterbo Lundby 1805, utflyttad till Lundby 1806
Piga Kjerstin Ericsdotter, född i Väring 1778, inflyttad från Prästgården Skarke 1805, utflyttad till Ving 1807
Dräng Peter Kjellman, född i Öglunda 1780, inflyttad från Öglunda 1806, åter dit 1807
Dräng Petter Jacobsson, född i Ving 1779, inflyttad från Pehr Ambjörnsgården 1805, utflyttad till Ökull 1808
Piga Annica Andersdotter, född i Kungslena 1785, inflyttad från Kärrtorp 1808, utflyttad till Herrekvarn 1809
Dräng, Petersson, född i Öglunda 1787, inflyttad från Öglunda Ledsgården 1809, utflyttad till Öglunda 1811
Dräng Johannes Larsson, född i Våmb 1786-07-28, inflyttad från Ökull 1811, utflyttad till Kärrtorp 1812
Piga Sara Larsdotter, född i Skövde 1784-10-17, inflyttad från Skövde 1810, utflyttad till  1813
Dräng Peter Petersson, född i Öglunda 1787-08-02, inflyttad från Öglunda 1812, ut MånsNilsgården 1814
Piga Cajsa Persdotter, född i Varnhem 1793-01-05, in 1813
Dräng Johannes Larsson, född i Skövde 1786-07-28, inflyttad från Sven Michaelsgården 1814

Änkl. Mannen Andreas Andersson, född i Lundby 1729, utflyttad till Lundby 1804
Son Anders Andreasson, född i Klostret 1771, lagligen skild, utflyttad till Hålltorps Rote 1808,
Hustru Greta Pehrsdotter, född i Öglunda 1781, inflyttad från Öglunda 1802, utflyttad till Öglunda 1807
Son Anders, född på platsen 1803-12-25
Dotter Anna Maria, född på platsen 1806-01-23, död 1806-03-13

Enligt köpehandlingar har det därefter ägts av en Anders Andersson och Greta Johansdotter 

1827 flyttar sonen till rusthållaren Carl Andersson i första äktenskapet in, Anders Andersson , född på platsen 1805-08-06 - ('Stora Ulunda') som nu  blev ägare till ägorna mellan 1827 - 1829, den del som blev gård C. 1837

Ägare 3/16 1827:
Mannen Anders Andersson*, f. Varnhem 1805-08-06, in gården 1827, ut Överstegården Amundtorp 1829
* med fader Carl Andersson och farfar riksdagsmannen Anders Carlsson

Gammal pärminsidesskrift i Anders Adolfssons bok gjord 1830 - troligen i bibel.

Anteckningar av Anders Adolfsson baksidesbladet på samma bibelbok.

Himmelskällan med byggnader från 1700-talet under Ulunda

Före 1837 finns inga byggnader för en gård på ägan - däremot låg sedan 1700-talet här byggnader för Himmelskällans vattenkur, vilka i samband med Laga skiftet 1837 kom att avstyckas till en eegen fastighet med Littera F. på kartorna. 1790 fick den en avgränsning mot bl a Kronoparken Himmelsberget med beteckningen K.

Karta 1751 med påskrift 1790!Då Himmelskällan utmärkt med namn, byggnad och en kraftigt markerad väg från landsvägen! Fyra åboer (boende) ger fyra delar av varje marktyp vid Storskiftet påskrivet! Karta 1751 med påskrift 1790!Då Himmelskällan utmärkt med namn, byggnad och en kraftigt markerad väg från landsvägen! Fyra åboer (boende) ger fyra delar av varje marktyp vid Storskiftet påskrivet!

Ägare sedan år 1829 Adolf Andersson för ägorna som blir C.

vid Laga skiftet 1837

Ägare 3/16 mtl
Mannen Adolph Andersson
, född i Horn 1804-06-08 - död 1851
Hustru Greta Bengtsdotter, född i Berg 1805-03-07 (Kommentar: syster till Cajsa Bengtsdotter*)
inskrives som ägare 1829 och de inflyttar med hushåll från Klostret Ulfsgården
- de köpte  "1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Ulunda" för 518 kr 24 shbanco av Anders Andersson och Greta Johansdotter med köpebrev 8/10 1829 och fastebrev 26/10 1832
Barn;
Dotter Cajsa Lena, född i Berg 1824-11-27 Se post & inrikes 1845 nedan!
Son Johannes, född i Varnhem 1827-07-13, utflyttad till Kyrkebo 1844, återkom 1845 - gifte sig 1856
Dotter Fredrika, född i Varnhem 1833-04-03, död 1840
Son Anders, född i Varnhem 1830-09-05
Son Fredrich, född i Varnhem 1837-02-10, död 1844

*Cajsa Bengsdotter var gift med Rusthållaren Carl Andersson och senare Petter Andersson i ett andra gifte på 'Stora Ulunda'.

Kort om sonen Johannes öde - nämndeman i Öglunda

Sammanställning från Lundby Sockengille (fel födelseår på Johannes i bladet)

Dottern en modig 21-årig flicka som fångade tjuvar!

Post o inrikes 1845 Post o inrikes 1845

Sammanställning av några släktled; Adolf Andersson

Sammanställning gjord av familjen Stålarm

Ägarna av Ulunda gård 1837 - 1851

Ägare
Mannen Adolph Andersson, född i Horn 1804-06-08 - död 1851
Hustru Greta Bengtsdotter, född i Berg 1805-03-07 (Kom: syster till Cajsa Bengtsdotter)
Dotter Cajsa Lena, född i Berg 1824-11-27, Not. Lysn 18/8 1847
Son Johannes, född i Varnhem 1827-07-13
Son Anders, född i Varnhem 1830-09-05

Hälftenbrukare blir måg och dotter;
Dräng Mannen Johannes Andersson, f. Kyrkefalla 1808-11-28, in gift fr. Kyrkefalla 1847 - död 1854
Hustru Cajsa Lena, född i Berg 1824-11-27
* Son Gustaf Adolf, född i Varnhem 1848-04-12 - farfar till Elisabet Stålarm
Son Johan Fredrik, född i Varnhem 1850-08-30
Dotter Margareta, född i Varnhem 1853-07-22

Tjänstefolk; (Not: Två av sönerna till Adolf & Greta, Cajsas bröder, blir kvar på gården som drängar)
Dräng Johannes, född i Varnhem 1827-07-13
Dräng Anders, född i Varnhem 1830-09-05
Dräng Adam Jonsson Häggman, f. Varnhem 1820-01-30, in Ulunda 1849, ut Broddetorp 1852, Soldat vid SR
Dräng Johannes Jonsson, född i Häggum 1833-02-28, inflyttad från Häggum 1851
Piga Cajsa Johansdotter, född i Hova 1829-08-01, inflyttad från Kyrkefalla 1848, ut Amundstorp 1852

Änkan Greta Bengtsdotter ägare av gården som brukas av sonen Ander Adolfsson - hälftenbrukare Cajsa med sina söner

Ägare
Enkan Greta Bengtsdotter
, född i Berg 1805-03-07  (Kom; syster till Cajsa Bengtsdotter)
Son Johannes Adolfsson, född i Varnhem 1827-07-13, uttaget lysn. 22/9 1856
Bruk son Anders Adolfsson, född i Varnhem 1830-09-05

Tjänstefolk
Dräng Anders Larsson, född i V Kleva 1820-04-19, inflyttad från Broddetorp 1861
Piga hos änkan Greta Anna Lisa Andersdotter, f. Varnhem 1833-10-07, in Hålltorp 1854, ut Skövde 1855

Kvarboende 1/2-brukare;
Enkan Cajsa Lena Adolfsson, född i Berg 1824-11-27
*Son Gustaf Adolf Johansson, född i Varnhem 1848-04-12
Son Johan Fredric Johansson, född i Varnhem 1850-08-30
Dotter Margareta Johansdotter, född i Varnhem 1853-07-22, död 1856-07-17

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Johansson, f. Häggum 1839-06-23, in Skattegården 1856, ut Millomgården 1858
Dräng Carl Johan Pettersson, född i Varnhem 1841-09-19, in Ulunda ¾ mtl 1858, ut Fiskaregården 1860

Sonen/brodern tar över en del av gården 1856;
Brukare ägare Johannes Adolfsson, född i Varnhem 1827-07-13
Hustru Anna Kathrina Larsdotter, född i Varnhem 1838-04-27, in från Öfverstegården Amundtorp 1856
Dotter Margretha Charlotta, född i Varnhem 1857-10-09
Dotter Mathilda Elisabeth, född i Varnhem 1859-10-06

Tjänstefolk;
Piga Anna Christina Johansdotter, f. Häggum 1834-11-05, in Häggum 1857, utflyttad till Trädgården 1861
Piga Catharina Fredrika Ström, född i Sävare, 1843-09-21, in Öfverstegården 1861, utflyttad till Sävare 1862

Gården delas mellan Cajsa och bröderna - sämjedelning

Änkan Greta Bengtsdotter, född i Berg 1805-03-07 - död 1872-06-24

3/32 mtl - Greta Bengtsdotters son - Cajsas broder;

Ägare 1870 genom köp;
Mannen Anders Adolfsson
, född i Varnhem 1830-09-05
Hustru Adina Nilsdotter, född i Öglunda 1847-07-02, inflyttad från Öglunda Grottegården 1866
Hustruns oäkta son före äktenskapet  Carl Victor, född i Häggum 1865-09-26
Bådas barn Johan Alexander, född i Varnhem 1867-12-10

Tjänstefolk;
Piga Anna Larsdotter, född i Stenum 1838-05-13, inflyttad från Lilla Lycke 1865, ut Källebacken Äle 1866
Piga Brita Maria Johansdotter, inflyttad från Lundby Stommen 1869
Piga Lotta Andersdotter Hvass, född i Varnhem 1841-12-21, in Simonsgården 1866, ut Falköping 1867
Piga Brita Maria Pettersdotter, f. Varnhem 1845-11-17, in Odensåker 1867, ut Ulunda Kjerrman 1867
Piga Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843-11-12, in Kjerrtorp 1869, ut Sven Mickelsgården 1869

Ulunda 3/32 mtl
Ägare änka Cajsa Lena Adolfsdotter, född i Berg 1824-11-27
*Son Gustaf Adolf Johansson, född i Varnhem 1848-04-12
Son Johan Fredrik Johansson, född i Varnhem 1850-08-30

Tjänstefolk;
Piga Greta Christina Persdotter, född i Varnhem 1844-05-12, inflyttad från Ving 1865, ut Ulunda rote 1867
Piga Anna Lisa Sandberg, född i Lerdala 1844-03-16, inflyttad från Engerås rote 1866, ut Skövde 1868
Piga Brita Christina Andersdotter, född i Ving 1849-05-16, in Skarke Tåbolet 1867, ut Lundby 1868

Ulunda 1/24 ägare
Nämndemannen Johannes Adolfsson, född i Varnhem 1827-07-13,
Hustrun Kathrina Larsdotter, född i Varnhem 1838-04-27
Dotter Margretha Charlotta, född i Varnhem 1857-10-03
Dotter Mathilda Elisabeth, född i Varnhem 1859-10-06
Son Lars Gustaf, född i Varnhem 1863-07-20
- utflyttad med familj till till Grottegården Öglunda 1865

Tjänstefolk;
P. Anna Christina Johansdotter, f.Häggum 1834-11-05, in Trädgården 1862, ut Grottegården Öglunda 1865

Ägare Ulunda gård i olika delar efter 1895 års delning;
3/64 äg.Karl Jonsson
i Nytorp. Arrend.  mågen Gustaf Adolf  Jonsson, Himmelsberget, N. Lundby
3/32 mtl ägare Kajsa Lena Adolfsdotter sterbhus
3/64 äger Johan Fredrik Johansson i Frälseg. Rökstorp

3/64 mtl 3/32 brukare Hemmansägare Gustaf Adolf Johansson, född i Varnhem 1848-04-12, gift 1910-10-28, utflyttad med familj till N Lundby, Himmelsberget 1916
Hustru Hulda Elisabet Karlsson, född i Varnhem 1875-04-25, inflyttad som piga från Öglunda 1908
Son Karl Gustaf, född i Varnhem 1911-02-20 (Elisabet Stålarms far)

********************************************************************
Ur Elisabeth Stålarms perspektiv kan detta beskrivas;
Min farfar Gustaf Adolf bor kvar hemma och när min farmors mor Cajsa Lena dör den 31/1 1892, så står han som brukare tillsammans med sin nu gifte bror Johan Fredrik för 3/16 mantal.

1895 har Gustaf Adolf tagit över gården till 3/32 mantal och står nu som hemmansägare.
Han gifter sig 28/10 1910 - nu 62 år gammal - med en 27 år yngre hustru Hulda Elisabeth Karlsson, född i Varnhem 1875-04-25.

De får min far Karl Gustaf, 1911-02-20. Hulda kom som piga till Ulunda 3/32 mtl från Öglunda 21/12 1908.
Min farmor, Hulda, född 1875, var enda barnet. Farmor blev 1908 hushållerska åt min farfar Gustav Adolf Johansson f 1848. Resultatet blev bröllop och alltså min far Karl-Gustav Johansson född 1911.

1916 den 18/11 flyttar den lilla familjen som arrendator till Himmelsberget och när min farmor Hulda blir änka 16/1 1934, så flyttar hon och sonen tillbaka till Ulunda som hemmansägare. 
Min far Karl Gustaf står då som snickare.

Karl Gustav Johansson, född 1911 - Elisabet Stålarms far

Foto från dottern Elisabet Stålarm, 2019.

Cajsas bror - Anders Adolfsson gift med Adina f. Nilsdotter

Sammanställt av Greta Källermark, 1983 - in via Elisabeth Stålarm, 2019

Sammanställning kring Adinas släkt

Sammanställning från familjen Stålarm, 2019

Några uppgifter kring Cajsas andre bror - Johannes

Cajsa Lena äger sin del av gården till sin död 1896 - då blev Cajsas del uppdelad i två delar mellan sönerna

Dokument från Elisabeth Stålarm, 2019 Dokument från Elisabeth Stålarm, 2019


Fastebrev över Cajsa Lena Adolsdotter ägda delar av Ulunda och Himmelsberget, 1870.

Ur lagfartsregistret 1896

Arvsskifte Cajsa Lena Arvsskifte Cajsa Lena

Här ärver sönerna vid arvsskiftet 1896 efter modern Cajsa Lena Adolfsdotter var sin hälft av Ulundaägorna:
Son Gustaf Adolf, född i Varnhem 1848-04-12
Son Johan Fredrik, född i Varnhem 1850-08-30

Cajsa Lena Adolfsdotter hade 1870 fått lagfart på;
1/2 av lägenheten Himmelsberget i Lundby socken samt
1/32 mtl augement och 1/16 mtl rusthåll Ulunda

Notater från tidigare forskning inom familjen Stålarm.

Ägande, brukare och boende på Ulunda gård from 1895 - en gård i uppsplittring med flera ägare inte boende på marken

9/64 äger kvarboende;
Mannen Anders Adolfsson, född i Varnhem 1830-09-05 (Cajsas broder) - död 1904-06-12
Hustru Adina Nilsdotter, född i Öglunda 1847-07-02
Son Frans Oskar, född i Varnhem 1872-11-30, utflyttad till Maria 1897, återkom från Kungsholmen Stockholm 1903, utflyttad till Katarina Stockholm 1904 - se nedan!
Son Gustaf Emanuel, född i Varnhem 1876-09-26, utflyttad till Kungsholm 1896
Son Lars Edvard, född i Varnhem 1881-01-12, utflyttad till Katarina Stockholm 1901

Tjänstefolk;
Piga Matilda Karolina Sandström, född i N Lundby 1867-08-01, in N Lundby 1895, ut N Lundby 1897

Arrendator 1909;
Son Målare Johan Alexander, f. Varnhem 1867-12-10, gift 1909,
Hustru Anna Albertina Andersson, född i Ledsjö 1886-01-11, inflyttad från Ledsjö 1909
Dotter Aina Anna Paulina, född i Varnhem 1910-08-18
Dotter Margit Anna Alexandra, född i Varnhem 1913-02-18
- utflyttad med familj till Fägre 1916

Ärver sin 1/32 del 1905;
Son 9/64 Handelsbiträde Frans Oskar Andersson, född i Varnhem 1872-11-30, gift 1905-02-14, inflyttad från Maria Stockholm 1910. Not. Gift med Amalia Josefina Nilsson i Maria Stockholm, makarna inför kyrkoråd i Maria Magdalena 26/10 1910. Skild från henne genom skiljebrev utfärdat den 25 sept. 1918 på Skara Domsaga.

Tjänstefolk;
Piga Selma Maria Fors, född i Järpås 1873-04-30, inflyttad från Kinne Kleva 1920, utflyttad till Hålltorp 1951

9/64 Ägare

Döde Anders Adolfssons änka Adina Adolfsson f. Nilsdotter, född i Öglunda 1847-07-02
Arrendator;
Sonen Frans Oskar Andersson, född i Varnhem 1872-11-30, frånskild 1918-09-2
 

Oskar Andersson och 'Mor Adina' på Ulunda gård. 
Döde Anders Adolfssons änka Adina Adolfsson f. Nilsdotter, född i Öglunda 1847-07-02.

Anders & Adinas son - Frans Oskar Andersson - handelsbiträde

Foto från Elisabeth Stålarm, 2019
Foto från Elisabeth Stålarm, 2019

Anteckningar runt Adina Adolfsson

1877 års karta

Ulunda 1-7 1877 Ulunda 1-7 1877

 På 1877 års karta ser man gården mitt för Himmelsberget på sin ursprungligt tilldelade äga C. av Ulunda.

1915 hemmanklyvs Ulunda gård - äga C.
- i sju delar A. - G.!

Uppräkningen av närvarande ägare vid förrättningen 1914 ger en bild av ägarförhållandena vid tiden för förrättningen

Texttolkning;
"Vid kallelsen hade infunnit sig följande sak-ägare;
Karl Jonsson i Nytorp, hvilken öfvertagit G. A. Johanssons andel i hemmanen eller 1/32 mtl N.o 1 och 1/64 mtl N.o 2, genom Gustaf Adolf  Johansson i Ulunda enligt fullmakt, Johan Alex Andersson, ägare af 1/80 mtl N.o 1 och 1/16 mtl N.o 2 genom Carl Viktor Andersson enligt fullmakt, Lars Edvard Andersson ägare af 1/160 mtl N.o 1 och N.o 2 genom samme C. V. Andersson Hellstadius, ägare af 1/160 mtl N.o 1 och 1/32 mtl N.o genom -- forts nästa spalt!

... forts från föreg spalt
..... samme C. V. Andersson enligt fullmakt, Adina Adolfsson, ägare af 1/32 mtl N.o 1 och 1/64 mtl N.o 2, genom samme C. V. Andersson enligt fullmakt, Johan Fredrik Johansson, ägare af 1/32 mtl N.o 1 och 1/64 mtl af N.o 2, Carl Viktor Andersson ägare af 1/160 mtl N.o 1 och N.o 2, såsom gode man voro kallades och infunno sig;  Lars Johansson i Borregården och Anders Pettersson i Hålltorp."

Lotta & Karl Jonsson i Nytorp, Ljungstorp - Huldas föräldrar - döda 1917 resp. 1923

Foto som på lite svårbeskrivliga vägar hittade sin identitet under 2017
Foto som på lite svårbeskrivliga vägar hittade sin identitet under 2017

Paret Karl och Charlotta (Lotta) Jonsson - Elisabeth Stålarms farmors far och mor
- ägde del av forna Ulunda 1/32 mtl littera C.
Dottern Hulda kom till Ulunda 1898 från Torpagården i Öglunda där hon tjänat som piga sedan 9/11 1895.

Hulda
blev piga på Millomgården i Lundby 3/11 1900. Piga på Kyrkebo var hon från 3/11 1897 och dit kom hon från sitt hem i Nytorp under Hustru Ingridsgården i Billingeliderna (Ljungstorp) där hon bott med fader hemmansägaren Karl Jonsson, född i Istrum 1842-03-07 och modern Lotta Johansdotter, född i Varnhem 1844-10-19. Modern dör där 9/3 1917 och fadern 24/3 1923.

Arbetaren Karl och Lotta med dottern Hulda Elisabet, född 1875-04-25 och sonen Karl Gustaf, född i Istrum 1872-02-25 flyttar in i Nytorp under Hustru Ingridsgården år 1879. Sonen Karl Gustaf dör här 16/6 1880.

De kom då från Torpet Storåsen under Ölanda i Istrum, Eggby församling där Carl står som arbetare 1879. Han var i sin tur son till torparen på Storåsen Jonas Andersson, född i Istrum 1802 och hans hustru Maria Wilhelmsdotter, född i Wing 1806-09-03
 
Lotta flyttade till honom på Storåsen 1871 - efter först ha varit piga på Storåsen och sedan flyttat till Ölanda gård som piga och dessförinnan var hon en tid i Götene dit hon flyttade in 23/11 1867 till Hultet

Sammanställning över Carl Jonssons köp av fastighetsdelar

Sammanställning av familjen Stålarm, 2019.

Ulunda gård 1915 delas - klicka på kartan för att se bättre! Ulunda gård 1915 delas - klicka på kartan för att se bättre!

Här ser man en gård fullständigt sönderhackas på grund av arvsskiften där ingen lyckas lösa ut den andre!
Delarna är A. - E., där byggnaderna blir kvar på ägan A. - vilken plats de även har idag. Förutom Himmelskällan på sin tidigare egen avsöndrade mark finns inga byggnader i övrigt.

Även Ulunda by's tidigare gemensamma mark i Billingeliderna som fallit på Ulunda gård C. vid Laga skiftet - delas nu också upp

Billingeliderna 1915 Billingeliderna 1915

Skövde Axvalls Järnväg korsar marken i norr och landsvägen passerar i den södra ändan av det långa smala skiftet.

Skiftet ligger insprängt mellan det som först blev Ulfstorp till vänster och Rosenlunds ägor till höger om remsan.

Det fanns även en skogsmark i småmarken som delades upp.

Ullshov avstyckas nu som egen äga 1915 från gården C. - den hade sedan laga skiftet 1837 hört till gård C.

Ullshov avstyckas 1915 Ullshov avstyckas 1915

Ullshov/Ullehov m fl stavningar blev 1837 tilldelad gården C. - nu avstyckad 1915 med beteckningen Ullshov 11.

Vi följer här ägande och boende för ägan A. i hemmans-klyvningen 1915 --> Ulunda 1:7 mellan år 1915 - 1938

Ulunda gård 1915 delas - klicka på kartan för att se bättre! Ulunda gård 1915 delas - klicka på kartan för att se bättre!


Enligt kyrkböckerna för fastigheten;

Kvarboende;
9/64 mtl ägde Anders Adolfsson,
född i Varnhem 1830-09-05, död 1904-06-12
Hustru Änkan Adina Nilsdotter
, född i Öglunda 1847-07-02
Son Frans Oskar, född i Varnhem 1872-11-30, utflyttad till Maria 1897, återkom från Kungsholmen Stockholm 1903, utflyttad till Katarina Stockholm 1904
Son Gustaf Emanuel, född i Varnhem 1876-09-26, utflyttad till Kungsholm 1896
Son Lars Edvard, född i Varnhem 1881-01-12, utflyttad till Katarina Stockholm 1901

Arrendator;
Son Målare Johan Alexander, född i Varnhem 1867-12-10, gift 1909,
Hustru Anna Albertina Andersson, född i Ledsjö 1886-01-11, inflyttad från Ledsjö 1909
Dotter Aina Anna Paulina, född i Varnhem 1910-08-18
Dotter Margit Anna Alexandra, född i Varnhem 1913-02-18
- ut m.familj till Fägre 1916

Brukare  9/64 fr o m 1910; 
Handelsbiträde Frans Oskar Andersson, född i Varnhem 1872-11-30, gift 1905-02-14, inflyttad från Maria Stockholm 1910. Not. Gift med Amalia Josefina Nilsson i Maria Stockholm, makarna inför kyrkoråd i Maria Magdalena 26/10 1910. Skild från henne genom skiljebrev utfärdat den 25 sept. 1918 på Skara Domsaga.

Piga Selma Maria Fors, född i Järpås 1873-04-30, inflyttad från Kinne Kleva 1920, utflyttad till Hålltorp 1951

Ägare 1922 - 38 9/64 mtl
Anders Adolfssons änka Adina Adolfsson f. Nilsdotter, född i Öglunda 1847-07-02

Arrendator
Sonen Frans Oskar Andersson
, född i Varnhem 1872-11-30, frånskild 1918-09-25

Sondotter hembiträde Margit Anna Alexandra Andersson, född i 1913-02-18, inflyttad från Skövde 1937, utflyttad till Fägre 1938

Hyrande;
Chaufför Karl Samuel Friman
, född i Uvered 1895-12-29, gift 1919-08-24, in från Junkragården 1929,
Hustru Nanny Axelina f Hed, född i Sil 1895-09-21
Son Egon, född i Öttum 1921-10-29
Son Evald, född i Öttum 1921-10-29
Dotter Rut Aina, född i Händene 1924-08-27
- utflyttad till Dalhem 1934

Gustav och Valborg Linderoth köper Ulunda gård 1947

Gustav Linderoth
Gustav Linderoth
Valborg Linderoth
Valborg Linderoth
Gustav Linderoths hästar 1960-tal Gustav Linderoths hästar 1960-tal

Sture Linderoth's far var Gustav Linderoth och han och hans fru Valborg köper Ulunda gård 1947.

1973 tar sonen Sture med hustru Ann-Mari Linderoth över

Ulunda gård 1975 Ulunda gård 1975

Trädgården Ulunda gård 1975 med stenbord och mur.

Efter Stures död 2016 ägs Ulunda gård av änkan Ann-Marie