D. 3 b Ulunda Gård - Solbacken

Ulunda littera C. 1/32 mtl -> Ulunda Nr 1 -> Ulunda 1 litt.  G. -> Solbacken

Solbacken på 1960 års karta

Solbacken 1960 Solbacken 1960

Ulunda 1:10 är fastighetsbeteckningen för Solbacken. Utmärkt med rött på kartan.

1915 avstyckar Karl Jonsson Ulunda 1 - äga C. - en tomt som sedan säljs till fröken Maria Persson i Åkersberg

Foto som på lite svårbeskrivliga vägar hittade sin identitet under 2017 - Paret Karl och Charlotta Jonsson
Foto som på lite svårbeskrivliga vägar hittade sin identitet under 2017 - Paret Karl och Charlotta Jonsson

Paret Karl och Charlotta (Lotta) Jonsson - Elisabeth Stålarms farmors far och mor
- ägde del av forna Ulunda 1/32 mtl littera C.
Dottern Hulda kom till Ulunda 1898 från Torpagården i Öglunda där hon tjänat som piga sedan 9/11 1895.

Hulda blev piga på Millomgården i Lundby 3/11 1900. Piga på Kyrkebo från 3/11 1897 och dit kom hon från sitt hem i Nytorp under Hustru Ingridsgården i Billingeliderna (Ljungstorp) där hon bott med fader hemmansägaren Karl Jonsson, född i Istrum 1842-03-07 och modern Lotta Johansdotter, född i Varnhem 1844-10-19.

Charlotta dör där 9/3 1917 och fadern Karl 24/3 1923.

Avstyckningskartan över Solbacken 1915

Solbacken avstyckning 1915 Solbacken avstyckning 1915

Avstyckningen ligger utmed Falköpingsvägen i hörnet gränsane mot Ulunda Mossens ägor - littera B.

Köpekontrakt underskrivet av Karl 'med hand å pennan'

Solbacken på foto från 1932

Foto från Himmelskällans arkiv Foto från Himmelskällans arkiv
Himmelskällans Hotell & Resturang från sydväst mot Varnhems kyrka. I bakgrunden i mitten ser man Solhöjd byggas av Harald Främst 1932. I mitten ser vi Solbacken uppfört.
Delförstoring Delförstoring

Solbacken flygbild 1981

Gränsen mellan Mossen och ursprungliga Ulunda gård går just norr om Solbacken - här karta 1837

Ulunda gård C. utmärkt i Laga skiftet 1837. Denna del kom att senare kallas Ulunda Gård. Här har också Himmelskällans badhustomt F. och väg blivit utmätta och man ser hur byggnaderna låg vid den här tiden.

Boende på Solbacken 19xx - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem

Idag ägs fastigheten av;
Lanebjer, Johnny Leor, Varnhem Solbacken 1, 532 73 Varnhem
Köp: 2007-05-14