D. 3 a Ulunda gård - Ullshov

Ullshov på karta 1960

Ullshov 1960 - klicka på kartan för att se den större! Ullshov 1960 - klicka på kartan för att se den större!

På karta 1960 ser man Ullshovs ägor på båda sidor om uppfartsvägen.

Bildspel Ullshov 2018 hos makarna Carrington

loading...

Ullehov ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Ullehov -> Ullshov är intäkt under Ulunda gård fr o m 1840

På karta 1837 ser vi Ullshov som liggande under littera C. - 'Ulunda gård' - med utmärkt boningshus i åkerlyckan Nr 403.
 

År 1837 kallas nr 403 efter fördelning för Ullbergslyckan åker - Nr 472 heter Ullbergshagen hårdvall.
Johannes Johansson Ullberg köper tidigt en förpantning, som han kallar Ullehov och friköper senare densamma 1873.

Ullshov avstyckas från Ulunda gård 1915 och blir en själv-ständig fastighet - Ullshov 1:1

Ullshov avstyckas 1915 Ullshov avstyckas 1915

Ullshov/Ullehov m fl stavningar blev 1837 tilldelad gården C. 'Ulunda gård' - nu avstyckad 1915 med beteckningen Ullshov 11.

Ullshov blir en förpantningsintäkt under tidigt 1800-tal

Varnhem AI:5 (1815-1836)
Intäkt under Ulunda

Intäktsägare; (tidigare Arrendator på Soldattorpet - in 1833 - och ännu tidigare dräng på Lilla Ulunda)
Mannen Johannes Jonsson, född i Varnhem 1806-10-26, inflyttad från Björnabacken 1833
Hustru Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1803-12-23, inflyttad från Tomten Amundstorp 1833
Son Johannes, född i Varnhem 1835-04-16
 

Boende i Ulehof/Ullehov/Ullshov - efter Laga skiftet 1840

Varnhem Alla:2 (1836-1846)
Ullehof intäkt - fastställs 1837 som äga tillhörigt C.
(Ulunda gård)

Intäktsägare;
Mannen Johannes Jonsson, född i Varnhem 1806-10-26
Hustru Cajsa Petersdotter, född i Varnhem 1803-12-29
Son Johannes, född i Varnhem 1835-04-16

Hyresfolk;
Soldat Sven Linder, född i Varnhem 1808-05-16
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1802-05-12
Son Carl Johan, född i Varnhem 1834-03-24
Son Adolph, född i Varnhem 1836-12-11
 

Varnhem Alla:2 (1846-1859)
Ullehof intäkt


Ägare Johannes Jonsson, född i Varnhem1806-10-26
Hustru Cajsa Pettersdotter, född 1803-12-23
Son Johannes, född i Varnhem 1835-04-16

Piga Carolina Uppmark, f. Hassle 1820-08-03, in från Sjögården Ökull 1848, ut Skarke Prästgården 1849

Inhyses;
Enkman Petter Perhrsson
, född i Varnhem 1778 - dör här 1854

Varnhem Alla:2 (1854-1862)
Ullehof intäkt


Undantagsägare Johannes Jonsson, född i Varnhem 1806-10-26
Hustrun  Cajsa Pettersdotter, född i Varnhem 1803-12-23 - dör här 4/1 1857
Son Johannes, född i Varnhem 1835-04-16

Pigan Anna Cajsa Johansdotter, född i Hofva 1829-08-01 - in fr. Sköfde 1857
            oäkta dottern Joahnna Carolina, född 1859-07-20
- båda flyttar ut till Hofva 1859

In som hyrande 1857;
Anders Gustaf Johansson Alsing*, född i V. Klefva 1829-10-10 - in från Fogdetorpet, Billingeliderna
Hustrun Inga Maria Carlsdotter, född i Varnhem 1827-10-21
Dotter Margreta Christina, född i Varnhem 1853-09-16
Son Carl Pehr Laurentius, född i Varnhem 1855-0810
Dotter Matilda Carolina, född i Varnhem 1857-10-18 - dör här 3/1 1858
Dotter matilda Carolina, född i Varnhem 1858-12-16
- familjen flyttar ut till Wilske Klefva

Varnhem Alla:2 (1862-1869)
Ullehof


Undantagsägare Johannes Jonsson, född i Varnhem 1806-10-26 - utflyttar till Soldattorpet Ulunda

Undantagsägare 1863;
Sonen Johannes Johansson
, född i Varnhem 1835-04-16
Hustrun Christina Pettersdotter, född i Skara 1844-10-17 - in från Skara 1863
Dotter Anna Carolina, född i Varnhem 1864-10-30
Dotter Matilda, född i Varnhem 1868-03-21
 

Johannes Johansson köper förpanting Ullshov 1873 som han redan innehar - säljare är Ulunda gårds ägare

Texttolkning - Köpekontrakt;

"Vi undertecknade försälja härmed till Johannes Jonsson (Johansson) och hans hustru Cgristina född Sjöström den jord som tillförne af dem under förpantningsrätt innehafves från vårt egande hemman 8/16 mantal 1/8 kronoskatte usthåll 1/16 mantal skatte augement och denna nu af oss försålda jordlägenhet är utaf afrösningsjord under namn af Ullehof beläget vid Billingsfotens nordvästra sida innehållande omkring något öfver 4 tunnland mest odlad jord och för en öfverenskommen summa och nu vid saludag betald köpesumma 575 Rdr och det på följande villkor 1) - 3)
11 januari 1873  ANDERS ADOLFSSON OCH KAJSA ADOLFSDOTTER - gensamma säljare
JOHANNES JOHANSSON OCH CHRISTINA SJÖSTRÖM - köpare

Varnhem Alla:2 (1869-1880)
Ullehof


Ägare;
Johannes Johansson
, född i Varnhem 1835-04-16
Hustrun Christina Pettersdotter, född i Skara 1844-10-17
Dotter Anna Carolina, född i Varnhem 1864-10-30
Dotter Matilda, född i Varnhem 1868-03-21
Dotter Maria Christina, född i Varnhem  1869-10-29
Dotter Alma Sofia, född i Varnhem 1872-10-19
- familjen flyttar ut som ägare till Smedsgården 1/4 mantal 1873

In 1873;
Mannen Olaus Nilsson, född i N. Lundby 1922-05-03
Systern Inga Stina Nilsdotter, född i Lundby 1823-04-22
               H. o ä dtr  Anna Kristina Adamsdotter, född i Varnhem 1852-02-06 in 1874 - ut Himmelsberget 1875

Varnhem Alla:2 (1880-1895)
Ulehof


Ägare;
Mannen Olaus Nilsson, född i N. Lundby 1922-05-03
Systern Inga Stina Nilsdotter, född i Lundby 1823-04-22
Hyrar;
Pigan Maria Stina Svensdotter, född i Wäring 1845-06-12

Johannes Johansson Ullberg säljer Ullshov till Olaus Nilsson 1899

Johan Johansson Ullberg säljer 1899 till Olaus Nilsson.

Varnhem Alla:2 (1895-1922)
Ulehof intäkt


Ägare
Mannen Olaus Nilsson, född i N. Lundby 1922-05-03 - död här 21/10 1899

Ägare 1899 - gratialisten f.d. Soldat nr 117 vid Kongl Westergötl Reg;
August Pettersson Thimberg
, född 1850 i Varnhem, gift 3/4 1872 - köper och flyttar in 1899 - ut 1917*
Hustrun Fredrika Johansson, född i Varnhem 1852-06-20 - dör här 3/4 1905
Dotter Agnes Maria, född i Varnhem 1880-12-11 - ut Bromma 1901
Son Karl magnus, född i N. Lundby 1885-01-19 - ut Sköfde stadsf 1902
Son Nils Torsten, född i N. Lundby 1888-01-13 - ut Sundbyberg 1911
Dotter Gunhild Elisabet, född i N. Lundby 1891-06-02 - ut Stockholm 1910
Dotter Hildur Helena, född i N. Lundby 1893-07-30 - ut Stockholm 1911
Dotter Berta Eleonora, född i N. Lundby 1897-02-07 - ut Synnerby 1913
Son Karl Magnus, född i N. Lundby 1885-01-19 Not. f.d. korpral - in från karlsborg 1908 - ut Bromma 1919
Fosterson Gunnar Evald olausson, född i Göteborg Masthuggs förs. 1912-09-22 - in 1917 - ut Gbg 1919

Särskild Powerpoint-fil finns för familjen Thimberg på den här sidan - klicka här!

Ägare 1917;
Jenny Karolina Sten
, född i Eggby 1870-02-10 - in från Sköfde 18/5 1917 och ut igen 17/2  1919

Ägare 1918;
Sjuksköterskan Agnes Kristina Ahlberg, född i Hassle 1872-11-23 - in fr Nässjö 1918 - ut Fullösa 1921

Ägare 1921;
f.d. handlanden Gustaf Edvard Pettersson
, född i Tråvad 1869-03-18
Hustrun Hilda Ambjörnsson, född i Mo 1863-11-14
Son Gustaf Valter, född i Tidavad 1904-03-21
Fosterson Carl Gustaf Volrath, född i Hallands län 1913-02-21 Not: barn av okända föräldrar
- familjen säljer och flyttar ut till Berg 1924-07-14

Hyrande;

Pigan Maria Stina Svensdotter, född i Väring 1845-06-12 - flyttar ut till Gatan 11/11 1901

Varnhem Alla:2 (1922-1938)
Ulehof


Ägaren Gustaf Edvard Pettersson, född i Tråvad 1869-03-18
Hustrun Hilda Ambjörnsson, född i Mo 1863-11-14
Son Gustaf Valter, född i Tidavad 1904-03-21
Fosterson Carl Gustaf Volrath, född i Hallands län 1913-02-21 Not: barn av okända föräldrar
- familjen säljer och flyttar ut till Berg 1924-07-14

Ny ägare 1924;
Mannen Johannes Johansson Åberg
, född i Flistad 1859-12-17, gift 30/10 1881
Hustrun Anna Stina Persdotter, född i Bäck 1860-03-06
Dotter Helga Olivia Åberg, född i Götlunda 1896-10-24
             oäkta dotter Gudrun Helena Lovisa, född i Skövde 1919-07-30
- familjen säljer och flyttar till Våmb 1926-01-14

Ägare 1926 direktör Josef Johansson, Storgatan, Skara
Arrendator 1929;
Mannen Gustaf Birger Lundin, född i Odensåker 1897-04-16, gift 9/10 1922 -in från Skara 1929
Hustrun Annie Marie Gustafsson, född i Böja 1898-10-18
Son Rune Gustaf Harry, född i Odensåker 1922-12-26
Son Kurt Allan Gunnar, född i Öm 1924-08-21
Dotter Inga Maria, född i Händene 1926-08-23
Son Bengt Erik, född i Händene 1927-11-07
Son Tore Ingvar, född i Varnhem 1929-12-05
- familjen flyttar ut till N. Lundby 1930-12-16

Ägare 1930 Gillis Fredriksson

Skrivna på Ullshov enligt mantalsregistren

1940
Ägare Gillis Fredriksson, Broddetorp

1954

Karl Mattias Karlsson*
, född i Längbro, Örebro län 1886-02-24, gift 1937-07-24
Ellen Kristina Karlsson, född i 1900-07-25
* Chaufför åt Wingqvist som startade SKF - Ullshov var en gåva till chauffören

Formalia;
Chauffören Karl Mattias Karlsson, född 1886-02-24 - död i Ullshov 5/4 1967
Hustrun Ellen Kristina Karlsson, född 1900-07-25 - död i Skara 11/9 1978

Chauffören Karl Mattias Karlsson på Sven Winqvists Remningstorp Chauffören Karl Mattias Karlsson på Sven Winqvists Remningstorp

Chauffören Karl Mattias Karlsson
 

Beskuret foto ut boken; "Sven Winqvist och hans skogliga verksamhet på Remningstorp 1918-1947" av Lars Kardell

Bildtext: Chauffören väntar med ridhästarna på fru Wingstrand. I bakgrunden den södra flygeln. Odaterad bild från 1930-talet från Remningstorps arkiv. Okänf fotograf.


 

MED HERRSKAPET I BAKSÄTET
- en privatchaufförs dagbok om en Rivieraresa våren 1930 - är titeln på en uppsats VT 2006 vid Högskolan i Skövde ; Barbro Wireen

Artikeln är införd i Varnhemsbygden 2017 och kan läsas i sin helhet här nedan.

"Med tjugo år bakom sig som yrkeschaufför framstår han som en skicklig bilförare som behärskade både körtekniken och bilens alla delar. Genom att manipulera en del med inställningar får han motorn att acceptera även den "konstiga" franska bensinen och fjädringen justerar han efter körning på dåliga och gropiga vägar. Han är noga och plikttrogen, passar alla tider på minuten och är diskretionen själv. Inte ett enda ont ord skriver han om vad herrskapet gjorde under uppehållen i Monte Carlo och Vichy, jag förmodar att det var yrkeskodex att inte skvallra om sin principal.
Annars är han mycket social, pratglad och humoristisk. Han beklagar ju att det inte gick att "resonera" med de tyska chaufförerna han träffade på grund av språksvårigheterna. Det svenska språket behärskade han desto bättre. Han skriver klart och tydligt, lite gammaldags sirligt och mycket njutbart utan några som helst kraftord. Man kan lätt tänka sig en nutida kommentar till de smutsiga bilarna i Monte Carlo, den vore säkert svavelosande. Enda gången han tar i riktigt är när han beskriver de "hemska tjocka kärringarna" på 3:e klassens lokaler i Monte Carlo och Hamburg. Men det var före den globala fetmaexplosionen och överviktiga personer fortfarande ovanligt. Han läste tidningar regelbundet, de var några dagar gamla. Han fick ibland herrskapets färdiglästa, ibland köpte han själv."

Ladda ner och läs hela dagboken här nedan - klicka på ikonen!

1972

Erik Agaton Bergman
, född i Sollefteå 1911-04-20, gift 1950-07-02
Rut Birgitta Bergman, född i Östersund 1914-10-25

1984

Kenneth Roland Carrington
, född i Brännkyrka 1949-07-06, gift 1973-06-30
Inger Viola Carrington, född i Skövde 1949-09-07
Andreas Kenneth Carrington, född i Botkyrka 1974-02-22
Robin Kenneth Carrington, född i Varnhem 1975-08-18
Joel Kenneth Carrington, född i Varnhem 1983-06-27