D. 2 Lilla Ulunda - Ulunda 2. år 1846 -

Lilla Ulunda har nu fått tydliga ägor med kvarboende 1837

Ulunda Stora 1 och 2 ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Bildspel Lilla Ulunda 2019 (12 bilder)

loading...

Boende enligt kyrkböckerna 1846 - 1938

Varnhem AI:7 (1846-1859) sid 68
Ulunda 3/8 mtl

Ny ägare 1845;
Äger Sergeant C J Hultgren
, född i Bjerka 1820-08-04,
Hustru Cathrina Christina Lundin, född i Härlunda 1826-04-27
Dotter Eva Sofia, född i Varnhem 1845-03-14
Dotter Charlotta Wilhelmina, född i Varnhem 1847-03-15
Son Claes Alfrid, född 1850-03-25
- familjen utflyttad till Broddetorp 1851

Kvarboende arrendator;
Mannen Anders Nilsson, född i Häggum 1799-06-07,
Hustru Inga Jonsdotter, född i Broddetorp 1801-10-25
Dotter Johanna, född i Broddetorp 1826-03-10
Dotter Anna Beatha, född i Broddetorp 1831-01-25
Son Nils, född i Varnhem 1834-02-15
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1841-04-08
Son August, född i Varnhem 1847-12-20
- utflyttad med familj till Ryttaregården 1848

Ny Ägare 1849;
Mannen Nils Magnus Nilsson, född i Malmbeck 1814-10-07, familjen inflyttad från Slöta 1849
Not. Uttaget betyg till Göteborg den 29/12 1853 för att söka tjänst
Hustru Ulrica Johansdotter, född i Kymbo 1801-12-09
Dotter Gustfva Carlsdotter, född i Slöta 1829-11-26
Son Johannes Carlsson, född i Slöta 1832-12-07
Son August Nilsson, född i Slöta 1844

Tjänstefolk:
Dräng Olaus Jonsson Strömberg, född i Varnhem 1822-06-22, in 1846, utflyttad till Simmesgården 1847
Dräng Olaus Nilsson, född i Varnhem 1812-06-14, in Rödjorna under Torp 1847, ut Ryttaregården 1848

Ny arrendator 1848:
Glasmästare Anders Källgren, född i Varnhem 1823-02-19, in  fr Källegården Amundtorp 1848,
Not Uttaget Lysning den 25/3 1849
Hustru Edla Christina Lindberg, född i Flistad 1821-12-30, inflyttad från Borås 1849
Son Sven Alfrid, född i Varnhem 1849-05-21
- utflyttad med familj Till Fogdegården 1852

Inhyses;
Mannen Petter Pettersson
, född i Varnhem 1815-12-09, - död 1851
Hustru Stina Johansdotter, född i Häggum 1819-12-25 - död 1849
2:a Hustru Anna Cathrina Andersdotter, född i Skövde 1814-08-18, inflyttad från Sv Månsgården 1850
Dotter Britta Maja Pettersdotter, född i Varnhem 1845-11-17
Dotter Cajsa Lena, född i Varnhem 1848-08-14, död 1848
Dotter Gustafva Elisabeth, född i Varnhem 1851-08-16
Fosterson Anders Gustaf Johansson, född i Varnhem 1847-07-16, inflyttad från Mellomgården 1853

Mannen Jonas Gabrielsson, född i Häggum 1790-06-10, - död 1847
Hustru Inga Ericsdotter, född i Skövde 1793-01-02
Dotter Eva, född i Varnhem 1827-05-24, utflyttad till Ving 1851
Son Adam, född Varnhem 1830-01-30
Son Johannes, född i Varnhem1833-09-01,
- änka med barn utflyttade till Simmesgården 1854

Mannen Anders Nilsson, född i Broddetorp 1792-01-26
Hustru Anna Jonsdotter, född i Skarstad 1805-02-14, inflyttad från Eggby 1839
Son Johan, född i Varnhem 1840-08-29
Son Lars Petter, född i Varnhem 1844-03-26
Son August, född i Varnhem 1847-12-20

Varnhem AI:9 1854-1862 sid 39
Ulunda 3/8 mtl


Kvarboende ägare;
Ägare Nils Magnus Nilsson, född i Malmbäck 1814-10-07, Not; dömd för första resan stöld
Hustru Ulrica Johansdotter, född i Slöta 1801-12-09
Dotter Gustafva Carlsdotter, född i Slöta 1829-11-26
Son Sergeanten Johannes Carlsson, född i Slöta 1832-12-07, utflyttad till Björnlunda Södermanland 1859
Son August Nilsson, född i Slöta 1844-11-07

Tjänstefolk;
Dräng Lars Andersson, född i Bjerka 1833-07-16, inflyttad från Härlunda 1855, utflyttad till Härlunda 1858, Not. Betyg Till jernv. d. 15/5 57
Dräng Johannes Jonsson, född i Varnhem 1833-09-01, inflyttad från under Ulunda, utflyttad till Roten 1855, Not. betyg Den 13/3 55 till Örebro Jernväg
Dräng Johannes Pehrsson, född i Varnhem 1832-12-22, inflyttad från Ulunda rote Allmän mark 1859, utflyttad till Skövde 1861, Not. Betyg Till Jernv. 23/4 60*
Lars Petter Pehrsson, född i Varnhem 1840-10-03, inflyttad från Ulunda rote Allmän mark 1859, utflyttad till Hova 1860, återkom från Älgarås 1861, utflyttad till Torsö. Not bet. Till jernv. 11/5 60*

*Västra stambanan byggs med färdigställande av Skövde station 1859 och sedan vidare bygge av banan.

Hyrande:
Enkan Cajsa Andersdotter, född i Fågelås 1788-03-23, inflyttad från Hjo 1862

Varnhem AI:10 (1862-1869) AID v17795.b52.s47
Ulunda

Kvarboende ägare;
Ägare Nils Magnus Nilsson
, född i Malmbäck 1814-10-07, not. Dömd för 1.a resan stöld
Hustru Ulrika Johansdotter, född i Kymbo 1801-12-09
Dotter Gustafva Carlsdotter, född i Kymbo 1829-11-26
Son August Nilsson, född I Kymbo 1844-11-07

Hyrande:
Änkan Cajsa Andersdotter, född i Fågelås 1788-03-23, död 1864-02-14

Inhyses:
Änka Anna Jonsdotter
, född i Skarstad 1805-08-14
Son Johan Andersson, född i Varnhem 1840-08-29, utflyttad till Överbo 1864
Son Lars Petter Andersson, född i Varnhem 1844-03-16, utflyttad till Överbo 1864
Son August Andersson, född i Varnhem 1847-12-20, utflyttad till Överbo 1864

Varnhem AI:11 (1869-1880) sid 42   AID v17796.b50.s42
Ulunda - nu tycks Lilla Ulunda styckas upp på olika sätt

Kvarboende delägare;
Ägare Nils Magnus Nilsson, född i Malmbäck 1814-10-07, not, dömd för 1.a resan stöld
Hustru Ulrika Johansdotter, född i Kymbo 1801-12-09, död 1873-11-27
Dotter Gustafva Carlsdotter, född i Kymbo 1829-11-26
Son August Nilsson, född i Kymbo 1844-11-07, utflyttad till Rökstorp 1871
*******************************************************************
I arvskiftet efter hustrun blir egendomen uppdelad;
24/128 Ägare Nils Magnus Nilsson
21/128 ägare August Nilsson i Rökstorp
3/32 ägare o brukare Gustafva Carlsdotter
3/128 ägare Gustaf Adolfsson fr. Munkagården Bolum
3/128 ägare Augusta Andersdotter från Munkagården Bolum
********************************************************************
Från bouppteckning 1874;

"År 1874 den 10 januari förrättades bouppteckning efter hustrun Ulrica Johansdotter från Ulunda, som afled den 27 november 1873 och efterlemnade såsom sterbhusdeltagare: enkmannen hemmansägaren Nils Magnus Nilsson och deras son nämndemannen August Nilssin i Rökstorp samt hustruns tre barn i ett föregående gifte, nemligen dotern Charlotta gift med Gustaf Adolfsson i Lars Nilssonsgården Bolum, ogifta myndiga dotera Gustafva Carlsdoter i Ulunda och sonen sonen förre sergeanten Johannes Carlsson Rosell, som vistas å okänd ort i America.
Sterbhusdeltagarna äro tillstädes utom Rosell, för hvilken hemmensägaren Anders Adolfsson i Ulunda anmälte sig såsom ombud den 16 sistlidne december meddelte förordnande, deri Anders Adolfsson jämväl erhållit uppdrag att föra talan för omyndiga Augusta Andersdotter från Lars Nilssonsgården i Bolum i anledning af ett till ett till hennes förmån af dramlidna Ulrica Johansdotter upprättadt testamente; .........
Förutom lösöre, spannmål & kontanter 1 197.22 kr;
1 brun häst 8 år skadad i ena benet   100;-
ett par oxar små och magra                 250:-
en stut                                                      150:-
2nne Qvigor                                               75:-
4 st Kor                                                    225:-
1 st qwigkalf                                              10:-
8 får                                                            40:-
1 Gallt                                                         30:-
3 Grisar                                                         9:- //939 :-
Fordringar
1. Enligt gåfvobref af den 16 mars 1873 hafva Nils Magnus Nilsson och hans hustru med varm hand gifvit sonen August Nilsson 6 795 Rd med villkor att Nils Magnus Nilsson skulle åtnjuta vissa undantagsförmåner och att aflidna hustrun 1/3 af beloppet vid hennes död skulle återbetalas tillika fördelning mellan August Nilsson och hans halfsyskon med 5 % ränta derå från aflidna hustruns dödsdag
= 2 265 kr
2. Af August Nilsson i Rökstorp erhållne medel vid köp af ett par oxar som August fått behålla = 205 kr
3. Af handlaren L. J. Fahlgren i Hjo ådömde rättegångskostnader = 13 kr
Transport av tillgångar efter fordringar: 2 136.22 kr + 300 kr på banken
Fast egendom
3/8 dels mantal kronskatte Ulunda, deraf 1/4 mantal rusthåll och 1/8 mantal Augment = 9 000 kr
Total summa tillgångar: 13 919:- minus Skulder ger en behållning i boet om: 11 566:-*

*OBS! 11 566 SEK år 1873 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 14 402 936 SEK år 2019 mätt med löneindex för manlig industriarbetare.  
Alternativt: För 11 595 SEK år 1873 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 634 353 SEK år 2019 mätt med konsumentprisindex. Beräkningsmodeller av Rodney Edvinsson, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet
  http://www.historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm
***************************************************************************************************
Tjänstefolk;
Piga Kajsa Lena Isaksdotter, född i Lundby 1853-11-07, inflyttad från Broddetorp 1878
Dräng Karl August Andersson, född i Skarke 1861-09-15, inflyttad från Ullstorp 1878
Piga Emma Andersdotter, född i Varnhem 1856-12-15, inflyttad från Skövde 1874, utflyttad till Ölanda 1875, inflyttad från Öglunda 1877, utflyttad till Sörby 1878
Piga Kajsa Lena Isaksdotter, född i Lundby 1853-11-07, inflyttad från Broddetorp 1878
Dräng Karl August Andersson, född i Skarke 1861-09-15, inflyttad från Ullstorp 1878
Dräng Carl Adolf Johansson, f. Frösve 1856-07-24, in Ulunda 3/32 mtl 1876, utflyttad till Norge 1877
Dräng August Andersson, född i Varnhem 1847-12-20, utflyttad till Väberga
Dräng Carl Adolf Johansson, född i Frösve 1856-07-24, not, försvarslös

Inhyses på gården;
Arbetskarl Anders Henriksson, född i Broddetorp 1825-01-08, utflyttade 1877 med hustru och dotter till Backstuga under Ljungstorp. (Läs där mer om parets framfart under de kommande åren i Ljungstorp!)

Not. Anders Henriksson är år 1870 af Skara Rådhusrätt, dömd för tredje resan stöld till 3 års straffarbete samt 8 års förlust af medborgerligt förtroende.
Hustru Anna Pehrsdotter, född i Varnhem 1822-08-25.
Not. Anna Pehrsdotter är år 1870 af Skara Rådhusrätt dömd för första resan snatteri.
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1857-08-24, utflyttad till Broddetorp 1877
Dotter Mathilda, född i Varnhem 1862-07-27

Inhyses Fattighjon
Änkan Inga Eriksdotter, född i Skövde 1793-01-02, död 1872-09-22

Varnhem AI:12 (1880-1895) AID v17797.b89.s81
Ulunda

Kvarboende ägare och övriga ägare;
24/128 mtl Ägare Nils Magnus Nilsson, född i Malmbäck Jönk. Län 1814-10-07

3/128 mtl ägare Gustaf Adolfsson bor i Munkgården Bolum

3/8 mtl arrendator:
Mannen Adolf Larsson, född i Lundby 1858-11-18, inflyttad från Lundby 1892-11-15

3/8 mtl brukare;
Lars A Dahlström
, född i Borgunda 1836-05-17, gift 1863-01-13, in m. fam Pickagården 1888,
Hustru Christina Löfdahl, född i Alingsås 1843-07-29
Dotter Maria Evelina, född i Dala 1864-02-29
Son Axel Teofil Emanuel, född i Dala 1866-09-17
Son Carl Josef Samuel, född i Dala 1868-12-10, utflyttad till Stockholm Adolf Fredrik församl. 1892
Son Laurentius Martin Natanael, född i Dala 1870-11-22, utflyttad till Stockholm 1890, återkom 1890
Dotter Anna Frideborg, född i Dala 1872-12-12
Dotter Hedvig Sofia, född i Dala 1875-01-23
Son Gustaf Fredrik Vilhelm, född i Dala 1877-03-31
Son Oskar Petrus Bernhard, född i Dala 1879-08-03, Not. Är i Skara skola
Dotter Laura Henrika, född i Dala 1881-12-09
Son David Rikard Herman, född i Dala 1884-08-05
- ut med familj till Dala 1892

Varnhem AIIa:1 (1895-1922) AID v246286.b2000.s191
Ulunda 1 1/2 mtl

Kvarboende och andra ägare;
24/128 mtl ägare Hemmansägare Nils Magnus Nilsson, född i Malmbäck Jönköpings län 1814-10-02, änkling 1873-11-24, död 1906-07-27 - sterbhus

21/128 mtl ägare August Nilsson på Ingasäter i Säters församling
3/128 Gustaf Adolfsson Munkgården Bolum

Köp och sammanslagning igen;
3/8 mtl ägare Ingemar O Undin Med intressenter avs. Västergötlands förenade kalkbruk


3/8 arrende:
Mannen Ernst Andersson i Ingesäter
Mannen Adolf Larsson, född i N Lundby 1858-11-18

Gratialist Karl Gustaf Pettersson Melchor, f. Öglunda 1849-03-06, in m. fam. från Björsgården 1902,
Hustru Lotta Jonsdotter, född i Berg 1848-12-04
Dotter Ida Kristina, född i N Lundby 1877-09-23
- utflyttade till Skarke Hustru Ingridsgården 1906

3/8 ägare;
Mannen Ernst Wilhelm Andersson,
född i N Säm, 1877-09-23, gift 1903-07-10, in m. fam. Säter 1907,
Hustru Hanna Matilda Nilsson, född i Varnhem 1879-07-13
Dotter Valborg Margareta, född i Odensåker 1904-04-20, död 1911-09-11
Dotter Ingeborg Kristina, född i Säter 1906-07-28, död 1911-09-10
Dotter Ingrid Viktoria, född i Varnhem 1909-02-13
- utflyttade till Odensåker 1915
Not; Säljer Rosenlund 1911

3/8 Arrendator;
Man Gustaf Bernhard Fridén
, f. Hornborga 1877-04-15, gift 1899-10-18, inflyttad m. fam. Bolum 1915
Hustru Amanda Charlotta Andersdotter, född i Hornborga 1873-11-07
Son Arnold Gustaf Gilbert, född i Hornborga 1899-11-19, utflyttad till Skövde 1919
Dotter Alice Charlotta Dorotea, född i Hornborga 1901-02-22
Son Lennart Karl Pontus, född i Hornborga 1903-01-01
Dotter Nancy Maria Linnéa, född i Hornborga 1907-02-25
Son Elof Karl Gustaf, född i Hornborga 1910-10-21
Dotter Birgit Sylvia Ingeborg, född i Bolum 1913-01-24
Son Erik Sixten Ingemar, född i Varnhem 1915-05-22

Moder änka Kajsa Johansdotter, född u Gudhem 1835-08-27, änka 1899-03-30, in Hornborga 1917,
- död 1919-06-11

Inhyseshjon Gustafva Karlsdotter, född i Kymbo 1829-11-26, utflyttad till Lidköping 1899

Tjänstefolk;
Piga Maria Greta Salström, född i N Lundby 1874-12-13, in Överbo Sörgården 1907, ut Lundby 1908
Dräng August Einar Augustsson, född i Hasslösa 1882-11-21, inflyttad från Björsgården 1902, utflyttad till Skara 1903, återkom 1904, utflyttad till Hustru Ingridsgården 1906, återkom från Skarke Hustru Ingridsgården 1907, utflyttad till Klostret Trädgården 1908
Dräng Oskar Bernhard Larsson, född i Häggum 1892-07-16, inflyttad från Häggum 1908, ut Mölltorp 1909
Dräng Ernst Brynolf Nyström, född i N Lundby 1894-12-03, inflyttad från Lundby 1909, ut Lundby 1910
Piga Jenny Maria Alfredsdotter, född i Säter 1889-10-03, inflyttad från Värsås 1908, utflyttas till N Ving 1910
Dräng Johan Oskar Vass, född i Varnhem 1888-08-25, in fr. soldatboställe 329 1903, ut Sven Michelsgården
Piga Jenny Elisabet Johansson, född i N Lundby 1895-05-08, inflyttad från Lundby 1910, ut Lundby 1911
Dräng Henning Karlsson, född i Gudhem 1892-07-27, in Sven Michaelsgården 1911, ut Lundby 1912
Dräng Ture Gideon Nilsson, född i N Lundby 1899-04-29, in Lundby 1913-11-18, ut Ambjörntorp 1914
Dräng David Natanael Hakon, född i Rådene 1896-10-22, in  Lundby 1913-11-18, ut Prästgården 1914
Piga Jenny Elisabet Johansson, född i N Lundby 1895-05-08, inflyttad från Väring 1914, ut Odensåker 1915

Hyrande;
Kalkbr. Joh. Alfred Johansson, f. Berg 1866-02-15, in fr Karlsberg Överbo Milliomgården m. fam. 1910
Hustru Hanna Rosalie Jonsson, född i Götlunda 1872-09-29
Dotter Märta Ingeborg, född i Varnhem 1897-05-18
Dotter Edit Maria Elisabet, född i Varnhem 1900-07-10, utflyttad till Skövde 1917
Dotter Astrid Margareta, född i Varnhem 1910-06-26

F. d. bagaren Karl Albin Larsson, född i V Gerum 1866-04-22, gift 1901-11-23, in m. hustru Skara 1910
Hustru Johanna Fredrika Holm, född i Kinne Kleva 1872-03-07

1919 försäkrar bolaget Lilla och Stora Ulunda enligt plan

På kartan skrivna beteckningar från ovan och från vänster och ner;
Skiffertipp, Skiffertipp, Järnväg med lokomotiv (gräns) - utan lok., Järnväg utan lokomotiv, jordtipp, Kalkbrott, Skiffertipp, Kalkugnar, Jordtipp, Kalkbruk, Åker Trädgård, Åkerjord, Ägoskillnad mellan Ulunda Nr 1. och 2., Gräsmark, Trädgård, Åker, Åker och Åker.

Sifferbeskrivning på kartan i röd ring;
Ulunda 1. (Stora Ulunda)

  1.  Corps de Logis = N.o 1, m. eldstad (Mangårdsbyggnaden Ulunda 1 - Stora Ulunda)
  2. Södra flygeln = N.o 2, m. eldstad
  3. Norra flygeln = N.o 3, 8 metr från N.o 1, med eldstad - reveterat i sin helhet
  4. Hemlighus
  5. Stall och logbyggnad
  6. Smedja, med eldstad
******************************
Kalkbrottsområdet
     
7. f.d Maskinhus
      8. Svinhus
     
9.  Kvarnhus, ej försäkrat i Verket
     10. Transformatorhus
    
11. Mathus för arbetarna, med eldstad
   
  12. och 12 a, b, c, d,, 5 st motorhus
********************************
å Ulunda N.o 2. - Lilla Ulunda

      13. Arrendatorsbostad, med eldstad
     
14. Norra flygeln, med eldstad
       15. Södra flygeln, 9 meter från N.o 13, utan eldstad
       16. Södra stallbyggnaden
      
17.  Norra stallbyggnaden
       18. Tvättstuga, utan eldstad

I de flesta husen finns elektrisk belysning anordnad!

Totalt värderat till. 87 200 kr - årlig kostnad 449:31 - försäkringskostnad för 24 år; 10 776:24 kr med en rabatt om 3 655:84 blir kostanden 7 120:40

Ingående beskrivning av varje byggnad - klicka här! -  bläddra till sidan försäkringsnummer: 50796
Här hittar du också värdet för varenda inredningsdetalj!

Varnhem (R) AIIa:2 (1922-1938)
Ulunda
¾ mtl i Ulunda ägs av Västergötlands Förenade Kalkbrott
3/8 mtl i Ulunda ägs av Henning Lindhe

Kvarvarande arrendator;
Lantbruksarbetare Gustaf Bernhard Fridén
, född i Hornborga 1877-04-15, gift 1899-10-18
Hustru Amanda Charlotta Andersson, född i Hornborga 1873-10-07
Son Arnold Gustaf Gilbert, född i Hornborga 1899-11-19, inflyttad från Skövde 1922-11-14, utflyttad till Klostret Fiskaregården 1929-04-16, Not. 8/3 29 Äktenskapbetyg m Bertha Ingeborg Holmberg
Dotter Alice Charlotta Dorotea, född i Hornborga 1901-02-22, utflyttad till Borås 1928-05-16, Not Lysn 1 1928, genom kyrklig vigsel den 24/3 1928 i äktenskap förenad med Birger Natanael Stålheim från Lugnet nr 20 Borås
Son Lennart Karl Pontus, född i Hornborga 1903-01-06, utflyttad till Skövde 1923, återkom 1924-07
Dotter Nancy Maria Linnea, född i Hornborga 1907-02-25, utflyttad till Borås 1937
Son Elof Karl Gustaf, född i Bolum 1910-10-21
Dotter Birgit Sylvia Ingeborg, född i Bolum 1913-01-24
Son Erik Sixten Ingemar, född i Varnhem 1915-05-22

Ny arrendator 1935;
Mannen Gustaf Simon Lundström, f. Velinga 1884-08-14, gift 1911-08-05, in med familj Luttra 1935
Hustru Lisa Charlotta f. Larsson, född i Velinga 1891-01-10
Son Kalkarbetare Ivar Gustaf Alexander, född i Velinga 1911-10-01, utflyttad till Luttra 1938
Son Lantarbetare Simon Helge Valdemar, född i Velinga 1913-03-11, utflyttad till Gökhem 1937
Dotter Ingrid Margareta, född i Suntak 1918-10-21 (arbetade i Kafé Runhem under en tid)
             u.ä.s. Oskar Gustaf Stellan, född i Lidköping 1938-05-21 Not. Fader studeranden Nils Oskar Gunnar 
             Asplund i Värsås. Född 25/12 1919
Son Bror Johan Allan, född i Suntak 1920-03-08
Dotter Rut Sofia, född i Suntak 1922-04-10, utflyttad till Velinga 1937
Dotter Elsa Charlotta, född i Suntak 1923-04-09
Son Nils Olof Gunnar, född i Velinga 1924-10-29
Son Tage David Lennart, född i Ljunghem 1927-08-03


Kalkarbet. David Natanael Hakon, f. Rådene 1896-10-22, gift 1921-06-04, in Kullen Ulfsgården 1934,
Hustru Olga Viktoria Ingeborg f. Larsson, född i Daretorp 1894-10-28
Son Stig Villis, född i Lidköping 1932-05-20
Fosterson Sven Villgot Gillqvist, född i Göteborg Vasa 1927-03-31,
Not Son till Sven Georg Gillqvist och h. h. Alma f. Isaksson
- utflyttad med familj till Annelund Våmb 1937

Hämtat från mantalskrivningsregistren;

Ny arrendator 1958;
Mannen John Olof Natanael Hellner, född 1916-11-18 i Marum, gift 1946-03-09
Hustrun Hanna Kerstin Margareta Hellner, född 1924-03-30
Asta Katarina Hellner, född 1947-01-08
John Peter Hellner, född 1949-11-01
Kerstin Helena Hellner, född 1951-06-26

Rättare 1965 boende i Stora Ulunda - makarna flyttade 1978 till Lilla Ulunda:
Mannen Per Olof Andersson, född 1920-01-31
Hustrun Edit Maria Andersson, född 1917-12-29
Anna Britt-Marie Andersson, född 1946-11-12
Stig Per Gunnar, Andersson, född 1948-11-14
Lisbeth Margareta Andersson, född 1951-03-20
Nils Börje Olof Andersson, född 1958-10-25
 

Västergötlands Förenade Kalkbruk och Henning Lindhe säljer 1965 Lilla och Stora Ulunda till Paul Hermansson