D. 2 d Lilla Ulunda - Svarvaretorpet

Svarvaretorpet - klickka för att se bättre! Svarvaretorpet - klickka för att se bättre!

I karttexten kan man läsa följande;
Nr 171 = åker inom Svarvaretorpet
L = Fädrefvet åt skogen (Ulunda Gata)
M = Vägen mot Hospitalskvarnen


Vi har inte kunnat hitta boende på platsen genom husförhörslängder - troligen står de som inhyses Ulunda och torpet tycks redan vara borta 1837 då kartan ritas. Vi har förstärkt kartan markering av det gamla Svarvaretorpets bostadshus och ladugård och skrivit i namnen för de övriga boenden som fanns här vid Ulehof (Ulshov) utmed Ulunda Gata upp mot berget.

Hela kartan 1837 med ovanstående område utmärkt