D. 2 b Lilla Ulunda - Glahall - Prästbacken

Glahall -> Prästbackens förpantningslägenhet -> Prästbacken 1:1, med adress Varnhem Prästbacken

Prästbacken 1837 Prästbacken 1837

Redan i den första husförhörslängden Varnhem AI:1 (1779-1787) nämns Glahall som senare i samma kyrkbok likställs med Prästbacken. Detta tidiga namn för husplatsen med sina boende pekar på att det troligtvis var en backstuga vid den här tiden, då den inte utmärkts på någon tidig karta - inte ens kartan vid laga skiftet 1837.

Namnet Glahall tyder på en förankring i den fornnordiska namntraditionen, där ordet GLAD  enligt "Ordbok öfver Svenska språket Nr 1." har betydelsen av en 'ljus öppning i skogen'. Enligt samma ordbok betydde HALL = Sal - sedan äfven stor byggnad jmfr; Saluhall.

GLAHALL skulle i så fall inom forndnordiskan betytt en stor byggnad i en ljus öppning i skogen!

Glahall och Prästbacken finns ovanför nr 144 på 1837 års karta ovan, även om det inte då är utmärkt på kartan eller omnämnt - det kom att bli granne med det nya soldatorp som uppfördes här efter laga skiftet och kom att kallas Hällsdalen (Nr 144 på kartan).

Glahall - och hur det nämns i kyrkböckerna 1779 - 1791

Inhyses hos Peter Larsson;
Mannen Christopher Jonsson, född i Fröjered Korsberga 1753-01-10
Hustru Lena Carlsdotter, född i Glahall 1744
Son Jonas, Född på platsen 1785

Tjänstefolk hos änkan Bolla Skog;
Dräng Peter Andersson, född i Glahall 1761, utflyttad till Skara 1784

Glahall
Mannen Jonas Junker, född i Lundby 1719, död 1779
Änka Hustru Annicka Andersdotter, född i Amundtorp 1717

Glahall
Prästbacken
Mannen Jan Högstedt
, född 1747
Hustrun, Caisa Pehrsdotter, född i Ulunda 1745
Son Peter Johansson, född Hålltorp 1766, utflyttad till Ugglum 1781
Son Anders Johansson, född på Stenhammar 1769, utflyttad till Ulunda 1781
Son Jonas Jansson, född 1780-05-01
Dotter Inga född på platsen 1782-09-14

Kronokusk Carl Carlsson, född i Medelplana 1748, inmed familj från Solberga 1782, ut Späckatorp 1784
Hustru Catharina Gunnarsdotter, född i Hindstorp 1749
Son Gustaf, född i Klostret 1781
Änkling Lars Persson, född i Götene 1718, död
Dräng Peter Jonsson, född i Amundtorp 1750, inflyttad från Amundtorp 1781, utflyttad till Amundtorp

Glahall
Mannen Johannes Ingelsson, född i Vånga 1743, fam inflyttad från Dämmet Öglunda 1784
Hustru Maria Arfvidsdotter, född i Väberga 1742-05
Dotter Stina, född i Hålltorps rote 1778-07-02
Son Elias, född i Varnhem 1780-10-29
Dotter Greta, född i Varnhem 1784-07-14
Piga Stina Månsdotter, född 1778

Mannen Arvid Lundberg, född på Hindsbo 1754 - f.d. Ryttare från ryttartorpet Ahnstugan
Hustru Maria Olofsdotter, född 1750

Prästbacken - hur det nämns i kyrkböckerna 1779 - 1873

Boende på torp till Peter Larsson (Christophertorpet)
Mannen Carl Andersson, född i Vinköl 1722
Hustru (Stina) Kjerstin Andersdotter, född i Pickagården 1721
Dotter Maria, född i Prästbacken 1764-03-09, utflyttad till Ifvarstorp 1783, död 1784
Son Peter Pehrsson, född i Vånga 1768, utflyttad till Stacketorp 1782, åter från Levene 1784

Änkan Lena Carlsdotter, född i Prästbacken 1746, ut Skara (Jmfr född i Glahall 1744 ovan)

Glahall
Prästbacken

Mannen Jan Högstedt, född 1747
Hustrun, född i Ulunda 1745
Son Peter Johansson, född Hålltorp 1766, utflyttad till Ugglum 1781
Son Anders Johansson, född på Stenhammar 1769, utflyttad till Ulunda 1781
Son Jonas Jansson, född 1780-05-01
Dotter Inga född på platsen 1782-09-14

Kronokusk Carl Carlsson, född i Medelplana 1748, inmed familj från Solberga 1782, ut Späckatorp 1784
Hustru Catharina Gunnarsdotter, född i Hindstorp 1749
Son Gustaf, född i Klostret 1781
Änkling Lars Persson, född i Götene 1718, död
Dräng Peter Jonsson, född i Amundtorp 1750, inflyttad från Amundtorp 1781, utflyttad till Amundtorp

Prästbacken blir nu en intäkt som förpantning såld av Nils Magnus Nilsson 1850;
Intäktsägare Gratialisten Anders Ullberg, född i Varnhem 1800-10-17, död 1857-10-05,
Not;bet. Till Christinehamn d. 18/4 55
Hustru Anna Jonsdotter, född i Varnhem 1800-05-01
Son Carl Andersson Ullberg, f. Varnhem 1839-06-03, utflyttad 1859, Not. bet. Till Christinehamn d. 18/4 55
Son Petter, född i Varnhem 1836-10-16, in frånSaleby 1856, ut Saleby 1859, Not bet. Till Jernv. D. 14/5 57

Prästbacken

Undantagsäg. änka Stina Jonsdotter Ullberg, f. Varnhem 1800-05-01, ut Slottet vid Lillekullen 1863
Son Carl Andersson, född 1839-06-03

Ägare
Stenhuggare Anders Andersson
, f.Österplana 1828-12-13, in fr. Alekärr 1863,
Hustru Christina Zetterman, född i Varnhem 1834-08-24
Dotter Agda Margaretha, född i Varnhem 1864-03-25
Dotter Anna Elisabeth, född i Varnhem 1866-07-08
Dotter Hulda Maria, född i Varnhem 1868-03-24, död 1868-06-24
Son Johan August, född i Varnhem 1869-06-28
- familjen flyttar ut till Doterbo 1869

Prästbacken
Ägare Färgare Lars Westerdahl, född i Högstena 1843-08-03,
Hustru Charlotta Andersdotter, född i Varnhem 1840-10-03
Son Lars Bror Algoth, född i Varnhem 1868-01-20
Son Laurentius Ismael Oscar, född 1871-02-05
- utflyttat med familj till Amerika 1871

Prästbackens förpantningsägare fr o m 1850 - 1873

Prästbacken förpantning Prästbacken förpantning


Texttolkning;
På begäran af Petter Blomqvist under 3/8-dels mantal Ulunda, i Skarke socken af Walle härad, får jag härmedelst intyga att den förpantingslägenhet, som af honom derstädes innehafves, hvilken den 11 Maj 1850 af gårdsägaren Nils Magnus Nilsson försåldes till Anders Ullberg, hvarefter den, genom särskilde köp, den 7:e November 1862 och den 1ste Februari 1868 övergått till olika egare och sist den 23 mars 1871 af L. Westerdahl försåldes till förenämnde Blomqvist enligt mig försedda och fastställda handlingar, karta med beskrifvning öfwer3/8-dels mtl Ulunda upprättade vid Laga skifte år 1837 af Th. Ljunggren, och efter den utvisning deraf som genom Petter Blomqvist i markerna skett, i gamla måttet innehåller en areal af tre tunnland, tjugoett och fem tiondels kappland (3 tunnland, 21.5  Kappland ) motsvarande efter laga skiftets egograderingen en uppskattnings - summa af tjugotre och trehundrade sjuttioåtta tiondels kappland (23, 378 Kappland). ........

Förpantningslägenheten  Prästbackens olika ägare;
1850 såldes alltså Prästbacken som förpantingslägenhet till soldaten Anders Ullberg av ägaren till Lilla Ulunda -  Nils Magnus Nilsson, född i Malmbeck 1814-10-07. Han blev ny ägare av Lilla Ulunda 1849.
1862 sålde änkan Ullberg Prästbacken till Stenhuggare Anders Andersson.
1868 sålde Andersson till färgaren Lars Westerdahl.
1871 sålt av förpantningsägaren L. Westerdahl till Petter Blomqvist.

1873-03-01 -avsöndrat från 3/8 mtl Ulunda 2 , då som 3 tunnland, 21 kappland, med fastebrev (lagfart) den 12 november 1874 till Peter Blomqvist.

Idag totalt 1 8126 kvm. Nybyggnad 1909.

*Förpantning = att lägenhetsägaren erlägger en viss summa i pant för en viss tid, vanligen 49 år.
Efter den tiden har jordägaren rätt att återlösa lägenheten mot pantsumman + ränta + ersättning för gjorda förbättringar.

Ägarförteckning efter Peter Blomqvist köp 1873

Prestbacken säljs den 14 mars 1877 av Peter Blomqvist till Jeanna Rylander, född Flack - tydligen enligt kyrkböckerna skriven i Göteborg.

Jeanna säljer i sin tur den 14 mars 1880 till de inneboende på Prestbacken Gustaf Larsson med Hustru Anna Katrina Källström.

Därefter säljer makarna Larsson tillbaka Prestbacken till Jeanna Rylander den 21 oktober 1884, som i sin tur direkt säljer vidare till Fanjunkaren Frans Oskar Bohman den 31 oktober 1884.

Genom arvsskifte 14 juni 1914 tillkommer ett sterbhus med många barn och lägenheten delas 1/16 delar.

Alla delarna säljs samtidigt av sterrbhuset till Lars Petter Karlsson med köpekontrakt den 12 januari 1914

Därefter finns inga noteringar om ny ägare i det tidiga inskrivningsregistret.

Prästbackens ägare och boende 1873 - 1940

Prästbacken ägare Fru Rylander i Göteborg
Inhyses - sedan ägare;

Mannen Gustaf Larsson, född i Hömb 1830-01-01, utflyttad med hustru och dotter till Lundby 1887
Hustru Anna Katrina Källström, född i Acklinga 1825-09-26
Dotter Albertina Charlotta, född i Fröjered 1860-09-09, utflyttad till Skara 1883
Dotter Amanda Elisabet, född i Fröjered 1867-11-20

Ägare
Fanjunk.Frans Oskar Bohman
, f. Nykyrke 1832-10-03, gift 1857-10-01, in m.familj fr.Lidköping 1885
Hustru Maria Kristina Kjellerstedt, född i Hestra 1828-12-20
Son Per Albin, född i Fröjered 1858-06-19, utflyttad till Stockhol 1885
Dotter Anna Eleonora, född i Härene 1864-11-26, utflyttad till Risinge 1894
Dotter Gerda Charlotta, född i Härene 1866-05-16
Dotter Unda Karolina, född i Härene 1867-09-01, utflyttad till Bro Uppsala län 1894

Piga Anna Matilda Johansdotter, född i Ledsjö 1872-07-29, in från Vättlösa 1891, ut Vättlösa 1892-01-21
oäkta son Axel, född i Varnhem 1892-01-05

Prästbacken kvarboende;
Ägare f.d. Fanjunkare Frans Oskar Bohman, f.Nykyrke 1832-01-03, gift 1857-10-01, död 1913-12-28
Hustru Maria Kristina Kjellerstedt, född i Hestra Jönk. Län 1828-12-20, död 1906-08-03
Dotter Gerda Charlotta, född i Härene 1866-05-16, utflyttad till Västerås 1915

Ägare och brukare;
Mannen Lars Petter Karlsson, född i Råda 1866-09-19, gift 1895-10-21, in med familj från Götene 1914
Hustru Hulda Josefina Ekholm, född i Väring 1862-08-18
Son Sven Ragnar Karlsson, född i Fågelås 1897-10-13, inskriven i Lidköpings sjömanshus

Piga Amanda Josefina Johansson, f. N Lundby 1882-01-15, in fr.N Lundby 1897, utflyttad till Skövde 1899
Piga Anna Lydia Andersson, f. Varnhem 1887-08-25, infr. Hammarsqvarn 1903, ut Björstorp Hagelund 1906
Piga Augusta Matilda Kling, född i N Lundby 1887-12-04, inflyttad från Hospitalsqvarn 1906, lysning nr 6/1910, utflyttad till Lundby 1910
Piga Hilma Regina Johansson, född i Bolum 1891-09-07, inflyttad från Lundby 1911, utflyttad till Bolum 1912
Piga Augusta Matilda Johansson, född i Bolum 1885-12-05, inflyttad från Bolum 1912, lysning nr 8/1914, utflyttad till Vassängen, Allmän mark 1914

Kvarboende 1940;
Mannen Lars Petter Karlsson,
född i Råda 1866-09-19 - nu änkling

Här bor då också;
Kalkarbetaren Ivan Helge Vilhelm Stenberg, född i Tidaholm 1911-04-16
Hustrun Linnea Kristina Ingeborg, född Gustafsson i Hova 1912-01-30