D. 1 Stora Ulunda år 1917 - 1942

Henning Lindhe köper ut övriga sterbhusdeltagare efter fadern C. J. Pettersson 1917-12-28

Nu äger Henning Lindhe med fru både Fiskaregården och del av Stora Ulundas jordbruk - Bolaget äger huvuddelen - delar utarrenderas

Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015 Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015

Här paret Lindhe innan äktenskapet.  Gifta 1913-05-18, inflyttad med hustru till Fiskaregården 1913-06-10.
Fiskaregården hade då ägts av hans far Karl Johan Pettersson i Stockholm (släkten Pettersson ägare sedan 1848).


Han; f.d. Sjökaptenen Henning Adolf Viktorius Pettersson  som tog sin moders namn Lindhe till efternamnet - född i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm 1876-02-26
Hon; Hustrun Hulda Maria Loberg, född i Åker Södermanland 1868-11-18
Gifta 18/5 1913 samma år de flyttade till Fiskaregården.


Jordbruksarrendator Fiskaregården;
Viktor Andersson, född 26/9 1865

Henning Adolf Victorius Pettersson Lindhe. Bild Joyce Bant, USA Henning Adolf Victorius Pettersson Lindhe. Bild Joyce Bant, USAHenning tycks ha varit ostyrig under ungdomstiden, då han efter ett avtjänat straff under tonåren vistats många år i Skärgården enligt en notering i Rotemansarkivet, Stockholm - därefter helt avskriven ur Kriminalanteckningarna.

1922 säljer Henning Lindhe del av Stora Ulunda till VFK

1919 ägde Västergötlands Förenade Kalkindustrier i stort sett hela Stora Ulunda - Ulunda 1. och Lilla Ulunda - Ulunda 2. med  sammanlagt 3/4 mantal - visar brandförsäkringsplan
3/8 mtl ägdes av Henning Lindhe

Från digitala arkivet; Ulunda början av 1900-tal

Mangårdsbyggnaden värderades då till 30 000 kronor och beskrivs som följer;
Hus: CORPS DE LOGIS, Byggnadsår: 1884, Maxlängd; 18.5 m, och 11, 4 m, Höjd till takfot: 4,2 m,
Byggningsyta: 210.9 m2, Antal våningar: 1.5, Materialstomme: TIMMER, Takbeläggning: TEGEL på spån, Fasadmaterial: BRÄDKLÄDNAD, Färg: OLJEMÅLAD, Antal inredda rum: 8,  Antal kök: 2, Antal skorstenar: 3 med murstockar, Grund: KALKSTENSFOT KÄLLARE, Anmärkning: FRONTESPIS

Nu bodde här disponenten i Ulunda 1. (Stora Ulunda) och arrendator i Ulunda 2. (Lilla Ulunda).

På kartan skrivna beteckningar från ovan och från vänster och ner;
Skiffertipp, Skiffertipp, Järnväg med lokomotiv (gräns) - utan lok., Järnväg utan lokomotiv, jordtipp, Kalkbrott, Skiffertipp, Kalkugnar, Jordtipp, Kalkbruk, Åker Trädgård, Åkerjord, Ägoskillnad mellan Ulunda Nr 1. och 2., Gräsmark, Trädgård, Åker, Åker och Åker.

Sifferbeskrivning på kartan i röd ring;
Ulunda 1. (Stora Ulunda)

  1.  Corps de Logis = N.o 1, m. eldstad (Mangårdsbyggnaden Ulunda 1 - Stora Ulunda)
  2. Södra flygeln = N.o 2, m. eldstad
  3. Norra flygeln = N.o 3, 8 metr från N.o 1, med eldstad - reveterat i sin helhet
  4. Hemlighus
  5. Stall och logbyggnad
  6. Smedja, med eldstad
******************************
Kalkbrottsområdet
     
7. f.d Maskinhus
      8. Svinhus
     
9.  Kvarnhus, ej försäkrat i Verket
     10. Transformatorhus
    
11. Mathus för arbetarna, med eldstad
   
  12. och 12 a, b, c, d,, 5 st motorhus
********************************
å Ulunda N.o 2. - Lilla Ulunda

      13. Arrendatorsbostad, med eldstad
     
14. Norra flygeln, med eldstad
       15. Södra flygeln, 9 meter från N.o 13, utan eldstad
       16. Södra stallbyggnaden
      
17.  Norra stallbyggnaden
       18. Tvättstuga, utan eldstad

I de flesta husen finns elektrisk belysning anordnad!

Totalt värderat till. 87 200 kr - årlig kostnad 449:31 - försäkringskostnad för 24 år; 10 776:24 kr med en rabatt om 3 655:84 blir kostanden 7 120:40

Ingående beskrivning av varje byggnad - klicka här! -  bläddra till sidan försäkringsnummer: 50796
Här hittar du också värdet för varenda inredningsdetalj!

Lindhe avsöndrar och säljer Ulundahagen 1922

Ulundahagen Ulundahagen
Ullshov 1960 - klicka på kartan för att se den större! Ullshov 1960 - klicka på kartan för att se den större!

På karta 1960 ser man Ulundahagen 1 1 rätt söder om Ullshov.

Ulundahagen värderas till 1 300 kr, eftersom den är väldigt karg. Frågan är vad Bolaget skulle använda den marken till.

1925 köper Henning Linde också Himmelskällan

Detaljförstoring från bild nedan! Detaljförstoring från bild nedan!
F.d. sjökaptenen Henning Adolf Viktorius Pettersson Lindhe, född i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm 1876 26/2 - gift 18/5 1913 - köper Fiskaregården samma år och flyttar ner den 10/6 med sin hustru Hulda Maria, född Loberg i Åker Södermanland 1868 18/11.

Paret köper 1925 Himmelskällan Nr 1:1 Varnhem och Källedal Lundby av f.d. postiljonen Alfred Lefvander, född 1878 4/11  i Skara, fastighetsägare.

Läs allt om deras tid på Himmelskällan - klicka här!


 

I beskrivning 1942 skrivs nu Fiskaregården & Stora Ulunda 3/8 mtl ihop som en gård - men egentligen bara samma ägare

Fiskaregården 1942 ur Svenska Gods och Gårdar Fiskaregården 1942 ur Svenska Gods och Gårdar
Här beskriver man Fiskaregården som sammanhörande med Ulunda 3/8 mantal.

1943- 11-24 flyttar paret till Solhöjd 1:1 - marken köpt av byggmästare Harald Främst 1929 och huset byggt av honom

Solhöjd Solhöjd

Flyttat till Solhöjd 1:1 24/11 1943
Hulda Lindhe död på Lidköpings lasarett 17/11 1947
Henning Lindhe flyttat till Ardala ålderdomshem Kålltorp, död 31/1 1953

Harald Främst bygger innan den flytten sitt Solliden på granntomten och paret Lindhe kan flytta in i Solhöjd 1943

Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015 Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015

Solliden under byggnation 1940-tal - här taklagsfestdags. Harald Främst bygger sitt eget hus nedanför Solhöjd som var avsett för Henning Lindhe och hans hustru.

Boende på Stora Ulunda 1915 -  1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AIIa:2 8 (1922-1938) AID v246287.b2810.s270
Ulunda 1½ mtl
¾ i Ulunda nr 1 och 2 äg Västergötlands förenade kalkbrott
3/8 mtl äg H Lindhe i Klostret Fiskaregården

Lantbruksarbetare Gustaf Bernhard Fridén
, född i Hornborga 1877-04-15, gift 1899-10-18 - in 1915
Hustru Amanda Charlotta Andersson, född i Hornborga 1873-10-07
Son Arnold Gustaf Gilbert, född i Hornborga 1899-11-19, inflyttad från Skövde 1922-11-14,
utflyttad till Klostret Fiskaregården 1929-04-16, Not. 8/3 29 Äktenskapbetyg m Bertha Ingeborg Holmberg
Dotter Alice Charlotta Dorotea, född i Hornborga 1901-02-22, utflyttad till Borås 1928-05-16, Not Lysn 1 1928, genom kyrklig vigsel den 24/3 1928 i äktenskap förenad med Birger Natanael Stålheim från Lugnet nr 20 Borås
Son Lennart Karl Pontus, född i Hornborga 1903-01-06, utflyttad till Skövde 1923, återkom 1924-07
Dotter Nancy Maria Linnea, född i Hornborga 1907-02-25, utflyttad till Borås 1937
Son Elof Karl Gustaf, född i Bolum 1910-10-21
Dotter Birgit Sylvia Ingeborg, född i Bolum 1913-01-24
Son Erik Sixten Ingemar, född i Varnhem 1915-05-22

Tjänstefolk;
Hembitr Marie Ingeborg Linnea Blad, f. Varnhem 1916-12-08, in H. Ingridsgården 1931, ut Trädgården 1932
Dräng Konrad Viktor Johansson, född i Mölltorp 1904-03-22, in N Kyrketorp 1931-10-27, ut Eggby 1932
Hembiträde Astrid Maria Elisabet Krans, f. Istrum 1912-08-03, in Fyrunga 1930-12-27, ut Saleby 1931
Dräng Sture Gustaf Lennart Karlsson, f. Ransberg 1911-05-23, in Ransberg 1930-12-17, ut Dala 1931
Dräng Gustav Torsten Ekman, född i Flistad 1907-11-18, in Locketorp 1929-11-08, ut Kyrkefalla 1930

Arrendator 1935;
Arrendator Gustaf Simon Lundström, född i Velinga 1884-08-14, gift 1911-08-05, in m fam Luttra 1935
Hustru Lisa Charlotta f. Larsson, född i Velinga 1891-01-10
Son Kalkarbetare Ivar Gustaf Alexander, född i Velinga 1911-10-01, utflyttad till Luttra 1938
Son Lantarbetare Simon Helge Valdemar, född i Velinga 1913-03-11, utflyttad till Gökhem 1937
Dotter Ingrid Margareta, född i Suntak 1918-10-21
              u.ä.s. Oskar Gustaf Stellan, född i Lidköping 1938-05-21 Not. Fader studeranden Nils Oskar Gunnar
               Asplund i ? Värsås. Född 25/12 1919
Son Bror Johan Allan, född i Suntak 1920-03-08
Dotter Rut Sofia, född i Suntak 1922-04-10, utflyttad till Velinga 1937
Dotter Elsa Charlotta, född i Suntak 1923-04-09
Son Nils Olof Gunnar, född i Velinga 1924-10-29
Son Tage David Lennart, född i Ljunghem 1927-08-03

Västergötlands Förenade Kalkindustrier tar över 1918 -1922

1918 bildades AB Västergötlands Förenade Kalkindustrier, VFK, och till styrelseledamot och verkställande direktör utsågs Gottfrid Nymberg.

Under första året köpte bolaget upp de sju största bruken och nästa år ytterligare två. Han förvärvade aktiemajoriteten i VFK 1938 och var då sedan länge känd som Kalkkungen i Västergötland.
 

Gottfrid Nymberg, direktör och senare majoritetsägare i AB Västergötlands Förenade Kalkindustrier som köpte upp Ulunda Kalkbrott 1918, vilket då redan hade förvandlats till ett fullskaligt kalkbruk från att ha varit först ett gårdskalkbrott och sedan ett industriellt kalkbrott för stenbrytning.

Ett foto från 1920-talet då han var bosatt i Falköping.


Läs om Ulunda Kalbrott och Västergötlands Förenade Kalkindustrier - klicka här!