D. 1 h Stora Ulunda - Solliden

Stora Ulunda 1/4 mtl --> avstyckas 1 500 m2 till Solliden

Henning Lindhe och hans hustru Hulda säljer 31/7 1929 ett stycke mark som avstyckas och blir Solhöjd. Det säljs till byggaren Harald Främst.
1943 tar paret Lindhe över det huset och låter Harald med familj  bygga ett hus på en exakt likadan tomt bredvid Solhöjd - han kallar det Solliden.

Solliden på 1960 års karta

Solhöjd 1960 Solhöjd 1960

I den övre delen av bilden, nästan i mitten, kan man se Solhöjd 11 och bredvid Solliden 31 utmed Ulunda gata, som fanns tidigt i Ulundas historia. Först under långa tider som fägata och senare som bruks- och gårdsväg.

Marken till Solhöjd köpt av byggnadssnickaren Harald Främst 1929 och huset byggs av honom - färdigt 1931

Solhöjd Solhöjd

Harald Främst bygger huset Solhöjd, färdigt 1931, enligt den tidens villastil och flyttar in med familj:

Byggnadsnickaren Harald Gustaf Konrad Främst, född i Ledsjö 1900-01-08, gift 28/11 1931
Hustrun Elsa Elisabeth f. Jonsson i Norra Lundby 1907-12-02
Sonen Gösta Harald Främst, född i Varnhem 1932-09-30
Sonen Kurt Arne Främst, född i Varnhem 1939-08-30
- familjen flyttar 1943 in i det av Harald byggda grannhuset Solliden.

Gösta blir tidsstudieman och flyttar till Göteborg gift 1959 med Astrid Märta Margareta f. Andersson i Skärv 1937-11-23 - senare återvänder de till Varnhem för att flytta in i huset Björktuna, där de finns mantalskrivna 1967. De har där barnen Johan Peter Främst, född 1965-12-27och Per Anders Främst 1969-05-23,

Kurt blir först kontorist och bor kvar hemma vid mantalskrivningen 1960. Han gifter sig 1961-02-11 med hustrun Gun Elisabeth Främst, född i Falköping 1942-05-02. De får barnen;
Kurt Arne Främst, född 1939-08-30
Gun Elisabet Främst, född 1942-05-02
Anette Hillevi Främst, född 1961-08-03
Carina Elisabeth Främst, född 1964-12-01
Jonas Rikard Främst, född 1968-01-04
Magnus Vilhelm Främst, född 1968-01-04
De bosätter sig i Ulfsgården, finns där i mantalsregistret 1971, Klostret 22:20 och där har de också med sig barnen: Jonas Rikard Främst, född 1968-01-04 och Magnus Vilhelm Främst, född 1968-01-04

Formalia Främst;
Harald dör 1982-07-18 och Elsa Främst finns på Lekbrödravägen 13 i Varnhem i mantalslängd 1983.

Formalia Lindhe;
Henning och hans hustru
tar över och flyttar in på Solhöjd 1:1 24/11 1943
Hulda Lindhe död på Lidköpings lasarett 17/11 1947
Henning Lindhe flyttat till Ardala ålderdomshem Kålltorp, död 31/1 1953

Markerna mellan Solliden och Solhöjd har en praktfull forngrav

Bild från Västergötlands Museum Bild från Västergötlands Museum

Här har fotografen Welin fångat en gravhög alldeles väster om det helt nybyggda Solhöjd 1931.

1943- 11-24 flyttar paret Lindhe till Solhöjd 1:1 - marken köpt av byggmästare Harald Främst 1929 som byggde huset 1931 - har då byggt färdigt grannhuset Solliden som de flyttar in i

Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015 Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015

Här paret Lindhe innan äktenskapet.  Gifta 1913-05-18, inflyttad med hustru till Fiskaregården 1913-06-10.
Fiskaregården hade då ägts av hans far Karl Johan Pettersson i Stockholm (släkten Pettersson ägare sedan 1848).


Han; f.d. Sjökaptenen Henning Adolf Viktorius Pettersson  som tog sin moders namn Lindhe till efternamnet - född i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm 1876-02-26
Hon; Hustrun Hulda Maria Loberg, född i Åker Södermanland 1868-11-18
Gifta 18/5 1913 samma år de flyttade till Fiskaregården.


Jordbruksarrendator Fiskaregården;
Viktor Andersson, född 26/9 1865

Harald Främst bygger innan den flytten sitt Solliden på granntomten och paret Lindhe kan flytta in i Solhöjd 1943

Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015 Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015

Solliden under byggnation 1940-tal - här taklagsfestdags. Harald Främst bygger ytterligare ett eget hus nedanför Solhöjd som då togs över av Henning Lindhe och hans hustru, som pensionsreträtt. Till höger skymtar Solhöjd.

På höger sida i bakgrunden skymtar Villa Nåås som också byggdes av Harald Främst år 1932.