D. 1 d Stora Ulunda - Berget

Backstuga under Ulunda - karta 1960 - först namnat Stensikerna sedan kallat Berget

Berget Berget

Vid slutet av den röda pilen finns en svart fyrkant som 1960 enbart var en raserad backstuga. Än idag kan man se resterna av Berget om man går in Pilgrimsleden mot Varnhem från Timmerbackevägen i Åsa ett hundratal meter från vägen. Grannbackstugan 'Lina-stugan' markerad.

Resterna av Backstugan Berget våren 2019 - ett bildspel (6)

loading...

För in muspekaren i bilden och se text!

Boende i Berget enligt kyrkböckerna tills skogvaktaren försvann under 1880-talet - blev 'obefintlig' 1900 och hustrun flyttar till grannbackstugan

Stensikerna Blomster Stensikerna Blomster

Så här står det i Husförhörslängd 1846-1859 - efter Skarke 'På socknen skrivna'
Wid Skarke by, Stensikerna:
Skogvaktare Johannes Christoffersson Blomster, född i Lundby 1837-05-04


Husförhörslängd 1880- 1895 har ovanstående  bild för Skarke Rote
- Stensikorna till hörande Skarke by gemensamt

Skogvaktare Johannes Blomster, född i Lundby 1837-05-04
Hustrun Kajsa Johansdotter , född i Hagelberg 1844-09-04
- de flyttar enlig hfl till Lundby (folio 26 - Stommen/ Liden) 1892

Varnhem A1:11 (1869-1880)

Skogvaktaren vid Ulunda, Stensikerna
Mannen Anders Blomster*, f. Lundby 1840-10-30 - in fr. Amundtorp Nederstegården Lundby 1869
Hustrun Karolina Charlotta Gustafsdotter, född i Gökhem 1831-02-14, gift 1869
* i Hfl Lundby står han som 'Bräcklig'
- han är son till Soldaten Christoffer Blomster, född 1809-11-16 Broddetorp och Inga Andersdotter, född 1803

Varnhem Alla:12 (1880-1895)
Berget

In flyttar 1880;
Backstugoägare Andreas Andersson
, f. 1814-11-01 - in Skara med barn 8/6 1880 - ut Backstugan* 1887
Dotter Ulrika Charlotta, född i Warnhem 1848-02-11
              Hennes oäkta son Karl Johan, född i Warnhem 1872-02-11
Dotter Johanna Charlotta, född i Warnhem 1874--10-06
Son Anders Johan, född i Warnhem 1882-10-24
- dottern och övriga flyttar ut Gustafsfors qvarn, gifter sig 14/10 1887

Lite oklart vad som menas med Backstugan - men där dör han 1894

Avskedade skogvaktaren;
Anders Blomster, född i N. Lundby 1840-10-30 - Vår kommentar; Troligen utvandrat till Amerika
(Svagt med blyerts;
Arbetsbetyg 6/5 1881 Till Amerika)
Hustrun Karolina Charlotta Gustafsdotter, född i Gökhem 1831-02-14 - tycks ha flyttat längre bort på bergets västsstluttning - till ett hus som sedan kallades Lina-Stugan.

Varnhem Alla:1 (1895-1922)
Berget


Anders Blomster, skogvaktare, född i N. Lundby 1840-10-30 - obentlig 16/11 1900 Not, 'Troligen död'
Hustrun Karolina Charlotta Gustafsdtr, f.  Gökhem 1831-02-14 Vår kom; flyttad till 'Lina-stugan'
- står som död 9/6 1899