D. 1 c St. Ulunda Svedjefallet 1 - 'Lassehem' & Svedjefallet 2

Svedjefallet 1 - Lassehem --> Svedjefallet 1:1 1922
Svedjefallet 2 --> avstyckat till Klostret 30:2 19xx

Ullshov 1960 - klicka på kartan för att se den större! Ullshov 1960 - klicka på kartan för att se den större!

På karta 1960 ser man ett svårtillgängligt Svedjefallet 11 med en likformig trekantig äga söder om Ullshov ända ner mot Lundbygränsen. Tidigt en förpantningslägenhet som kallades Lassehem efter den förste ägaren, Lars Anderssons, köp år 1846. Förpantingen upphörde 1895 och återgick till gården som i Henning Lindhes ägo avsöndrades och såldes som Svedjefallet 11 år 1921.

Närmare berget syns en lika svårtillgänglig lägenhet Svedjefallet 2 som köptes 1851 och startades av brodern till Lars - Nils Andersson. Ägan avstyckades till att omfatta området runt huset år xxxx och såldes då till ..... och blev Klostret 30:2.

Hela området har egentligen har varit ett sammanhängande svedjefall från bergshållet ner mot Lundbygränsen lite på diagonalen, vilket framgår av kartan.
Ortsnamnsregistret skriver; Skogs- och svedjeodling förr, Svedjefallet - Lassehem

Nuvarande ägare till Svedjefallet 1 -'Lassehem'
är Arne Karlsson, Skövde (finns med på bild i bildspelet nedan!) med hustrun Inge Birte Jörgensen som köpte det 1998.  Området är på 11 370 kvm.

Flygfoto över Svedjefallen 1 + 2

Flygbild över Svedjefallen 1 + 2 Flygbild över Svedjefallen 1 + 2

Svedjefallet 1 till vänster och Svedjefallet 2 till höger. Svedjefallet 2 har en högst oländig vägtillförsel runt i skogen öster om torpet i en båge i skogen som slutligen når Ulshov.

Svedjefallet 1 - 'Lassehem' ett bildspel 2019 (7 bilder)

loading...

Bara ett Svedjefall på 1877 års karta

Ulunda 1877 - klicka på bilden för att se den större! Ulunda 1877 - klicka på bilden för att se den större!

Svedjefallet tycks endast finnas utmärkt med det östra bostället på 1877 års karta (Lassehem).

Troligen har kartritarna inte hittat rätt i den eländiga terrängen. Marken är delvis inritad som hage i nedre delan av kartan på gränsen mot N. Lundby - Doterbo.

Herman Larsson telefonförsäljare köper Lassehem 1922 och bygger nytt hus på lägenheten

Bild från Roland Gustafsson, Synnerby. Klicka på fotot för att se det större! Bild från Roland Gustafsson, Synnerby. Klicka på fotot för att se det större!
På bilden det nybyggda Lassehem med paret Larsson - se mer om paret och deras son nedan!

Lindhe säljer från sin mark lägenheten Lassehem som blir Svedjefallet 1:1 år 1921 - huset byggs 1922 av nye ägaren

Svedjefallets avsöndringskarta 1922 visar också boningshus och ladugård.

Svedejfallet kontrakt Svedejfallet kontrakt
Svedejfallet köpekontrakt 2 Svedejfallet köpekontrakt 2

De flyttar in från Källebacken på andra sidan gränsen till Norra Lundby

Fam Larsson vid Källebacken innan de flyttar till Lassehem 1922 - här ser man det gamla Källebacken. Troligen fotografering vid Eriks konfirmation 1914.

Boende och ägare till Svedjefallet enligt kyrkböckerna, där det dyker upp med namn 1846 - då skapas en förpantning

Varnhem AI:7 (1846-1859)
Svedjefallet 1 & 2

Svedjefallet 1 - Lassehem
Intäktsägare Lars Andersson
, född i Varnhem 1820-07-24, in från St Lycke 1846
                            Not; betyg till Stockholm 27/4-49
Hustru Inga Abrahamsdotter, född i Broddetorp 1821-08-17, inflyttad från Skarke 1850
Son August, född i Varnhem 1851-04-19, död 1851
Son Johan August, född i Varnhem 1852-08-21

***************************************************

Svedjefallet 2
Ägare Nils Andersson, född i Varnhem 1822-03-27, inflyttad från Eric Olofsgården Lundby 1851.
               Not. Uttaget lysning 7/11 1851
Hustru Inga Stina Larsdotter, född i Ving 1826-01-13, inflyttad från Ambjörnsgården Ökull 1851
Dotter Märtha Catharina, född i Varnhem 1852-10-29, död 1852
Dotter Märtha Christina, född i Varnhem 1853-12-20

****************************************************

De två bröderna Lars och Nils köper var sin del av den uråldriga svedjemarken som kallas  Svedjefallet:
Lars flyttar in 1846, gifter sig och hustrun Inga flyttar in 1850 - stället kommer att kallas Lassehem
Nils
gifter sig 1851 och flyttar in samma år med hustrun i det 2:a Svedejfallet också förpantningslägenhet.

Varnhem AI:9 1854-1862
Svedjefallet 1 & 2

Svedjefallet 1 - Lassehem
Undantagsägare Lars Andersson, född i Varnhem 1820-07-24
Hustru Inga Abrahamsdotter, född i Broddetorp 1821-08-17
Son Johan August, född i Varnhem 1852-08-21
Son Lars Petter, född i Varnhem 1859-

****************************************************

Svedjefallet 2
Undantagsägare Nils Andersson, född i Varnhem 1822-03-27
Hustru Inga Stina Larsdotter, född i Ving 1826-01-13
Dotter Märtha Christina, född i Varnhem 1853-12-20
Son Carl Johan, född i Varnhem 1856-11-18
Son Johan August, född i Varnhem 1860-11-20

Varnhem AI:10 (1862-1869)
Svedjefallet

Svedjefallet 1 - Lassehem
Undantagsägare Lars Andersson
, född i Varnhem 1820-07-24
Hustru Inga Abrahamsdotter, född i Broddetorp 1821-08-17
Son Johan August, född i Varnhem 1852-08-21
Son Lars Petter, född i Varnhem 1859
Dotter Mathilda, född i Varnhem 1863-10-31

****************************************************

Svedjefallet 2
Undantagsägare Nils Andersson, f. Varnhem 1822-03-27 - död 1868-02-01 (Endast 46 år gammal)
Hustru änka Inga Stina Larsdotter, född i Ving 1826-01-10
Dotter Märtha Christina, född i Varnhem 1853-12-20
Son Carl Johan, född i Varnhem 1856-11-10
Son Johan August, född i Varnhem 1860-11-20
Dotter Augusta, född i Varnhem 1863-07-28

Varnhem AI:11 (1869-1880)
Svedjefallet


Svedjefallet 1 - Lassehem
Mannen Lars Andersson, född i Varnhem 1820-07-24 - död 1876-12-22 (Endast 56 år gammal)
Hustru änka Inga Abrahamsdotter, född i Broddetorp 1821-08-17
Son Johan August, född i Varnhem 1852-08-21 - död 1870-12-07
Son Lars Petter, född i Varnhem 1859-01-06
Dotter Mathilda, född i Varnhem 1863-10-31

****************************************************

Svedjefallet 2
Inhyses broderns änka med barn;
Änka Inga Stina Larsdotter, född i Ving 1826-01-13, utflyttad till Stenstorp 1880
Dotter Märta Christina Nilsdotter, född i Varnhem 1853-12-20, utflyttad till Hålltorp 1871
Son Carl Johan, född i Varnhem 1856-11-18, utflyttad till Doterbo 1873
Son Johan August, född i Varnhem 1860-11-20, utflyttad till Eggby 1877
Dotter Augusta, född i Varnhem 1863-07-28, utflyttad till Ledsgården Skarke 1878

In  flyttar till Svedjefallet 2 1879;
Arbetskarl Lars Johan Andersson Husar, f.Lundby 1839-01-02, inflyttad med familj från Lundby 1879
Hustru Matilda Sofia Lind, född i Varnhem 1844-02-17
Son Karl August, född i Varnhem 1870-04-16
Dotter Sofia, född i Lundby 1875-04-17

Varnhem AI:12 (1880-1895)
Svedjefallet


Svedjefallet 1 - Lassehem
Ägare Lars Anderssons änka Inga Abrahamsdotter, född i Broddetorp 1821-08-17
Son Lars Petter Larsson, född i Varnhem 1858-01-06, utflyttad till Amerika 1884, åter 1892, ut Lundby 1893

Inhyses;
Änka Inga Stina Larsdotter
, född i Ving 1826-01-13, utflyttad till Stenstorp 1880

In flyttar 1887;
Arbetskarl Gustaf Karlsson
, född i Broddetorp 1867-10-02, in från Hålltorp 1887, ut Broddetorp 1890

In flyttar 1889;
Mannen Karl Pettersson Ström
, f. Sk Åsaka 1820-04-18, inflyttad med hustru från Skarke Kyrkebo 1889
Hustru Kajsa Andersdotter, född i Skara 1827-10-03

In flyttar 1894 - mågen till Lars änka Inga;

Arbetare Nils Petter Jonsson Dahlberg, född i Malung 1860-06-03, inflyttad från Flistad 1894
Hustru Matilda Larsdotter, född i Varnhem 1863-10-31
Son Ernst Teodor, född i Varnhem 1894-10-27

****************************************************

Kvarboende i Svedjefallet 2
Torpare Lars Johan Andersson Husar, född i Lundby 1839-01-07,
Hustru Matilda Sofia Lind, född i Varnhem 1844-02-17
Son Karl August, född i Varnhem 1870-04-16, utflyttad till Skärv 1886
Dotter Elin Sofia, född i Lundby 1875-04-17, död 1881
- utflyttad till Lundby med hustru 1888

In flyttar 1888;
Torpare Carl Alfred Gustafsson, f. Edåsa 1859-05-11, gift 1881-04-08, in med familj från Lundby 1888
Hustru Maria Lisa Andersdotter, född i Bolum 1862-01-01
Dotter Alida Josefina, född i Bolum 1881-07-08
Son Johan Verner, född i Högstena 1883-02-15
Son Carl Oscar, född i N Lundby 1885-05-06
Dotter Hildur Elisabet, född i Varnhem 1890-07-27
Son Gustaf Hjalmar, född i Varnhem 1895-04-27

Varnhem AIIa:1 (1895-1922)
Svedjefallet

Svedjefallet 1 - Lassehem
Ägare Änkan Inga Abrahamsdotter
, född i Broddetorp 1821-08-12, utflyttad till Fjellet 1901-11-11

Måg Arbetare Nils Petter Jonsson Dahlberg, född i Malung 1860-06-03,
Hustru Matilda Larsdotter, född i Varnhem 1863-10-31
Son Ernst Teodor, född i Varnhem 1894-10-27
Son Einar Samuel, född i Varnhem 1896-01-26
Son Nils Ferdinand, född i Varnhem 1900-10-29
- familjen flyttar med änkan till Fjellet 1901-11-11

Först arrenderar och sedan köper f.d. soldat Modin - in 1901;
f.d. Soldat Arvid Modin, f. Varnhem 1869-07-18, inflyttad m. fam. från Hålltorp Soldatboställe 357 1901
Hustru Anna Josefina Karlsson, född i Edåsa 1870-03-06
Son Karl Bertil, född i Varnhem 1893-09-09, utflyttad till Överbo Sörgården 1908, återkom 1909, utflyttad
         under Ulunda 1910, återkom från Kungslena 1913, utflyttad till Skånings Åsaka 1914
Dotter Annie Evelina, född i Varnhem 1895-08-30, utflyttad till Hålltorp 1912
Son Knut Torsten Valentin, född i Varnhem 1898-01-04, utflyttad till Skånings Åsaka 1914
Son Gustaf Assar, född i Varnhem 1900-04-04
Dotter Maria Valborg, född i Varnhem 1903-09-29
Dotter Tyra Ingeborg, född i Varnhem 1908-02-04
- utflyttad med hustru och tre barn till Skånings Åsaka 1915


****************************************************

Svedjefallet 2

Kvarboende i Svedjefallet 2
Torpare Karl Alfred Gustafsson, född i Edåsa 1859-05-11, gift 1:a 1881-04-08, 2:a 1901-10-12
1:a Hustru Maria Lisa Andersdotter, född i Bolum 1862-01-01 - död 1899-11-11
Dotter Alida Josefina, f.Bolum 1881-07-08, ut Överbo Nolgården 1897, åter 1899, ut Kyrkebo 1901-11-11
Son Karl Oskar, född i N Lundby 1885-05-06, utflyttad till Fiskaregården 1902
Dotter Hildur Elisabet, född i Varnhem 1890-07-27, utflyttad till Varola 1904
Son Gustaf Hjalmar, född i Varnhem 1895-04-27, utflyttad till Prästgården 1906
Dotter Märta Vilhelmina, född i Varnhem 1897-04-03 - död 1897-12-24
2:a Hustru Elin Johanna Karlsson, född i N Kyrketorp 1870-08-17, inflyttad från Kyrketorp 1901
hustruns dotter före äktenskapet, Märta Justina, född i N Kyrketorp 1894-10-26
Dotter Alfhild Ingrid Helena, född i Varnhem 1902-06-08
- utflyttad med familj till Prästgården 1906

In flyttar 1905;
Arbetare Sannfrid Andersson
, född i Forshem 1874-05-29, inflyttad med familj från Fullösa 1905
Hustru Lovisa Johansdotter, född i Segerstad Värmlands län 1870-09-14
Son David Natanael, född i Forshem 1896-11-17, utflyttad till Klostret Trädgården 1913, åter därifrån 1915,
         utflyttad till Simmesgården 1916, åter 1917, utflyttad till Lidköping 1918
Son Josef Herman, född i Forshem 1898-03-24, utflyttad till Lundby 1913
Son Stenarbetare Gustaf Petrus, född i Forshem 1900-04-08, utflyttad till Öglunda 1915-11, åter 1915-12,
           utflyttad till Hammarö Värmland 1920 Not. Uppskov av hälsoskäl.
Dotter Ester Matilda, född i Fullösa 1902-01-02, ut Östra Fågelvik 1917, återkom 1918, ut till Hammarö 1920
Son Anders Samuel, född i Fullösa 1903-11-03, utflyttad till Hammarö 1920
Son Georg Emanuel, född i Varnhem 1906-04-21, utflyttad till Hammarö 1920
- familjen utflyttad till Hammarö Värmland 1920

Ny ägare Svedjefallet 2 år 1915;
f.d. Soldat Johan Albin Hakon
, f.  N Lundby 1875-05-05, gift 1896-09-20, in m. fam.från N Lundby 1915
Hustru Johanna Johansson, född i Eggby 1871-11-23
Son Kalkarbetare David Natanael, född i Rådene 1896-10-22, utflyttad till Sventorp 1915, inflyttad från Prästgården 1915, utflyttad till Lundby 1921
Son Sven Einar, född i Rådene 1898-08-30, inflyttad från N Lundby 1918
Son Oskar Samuel, f. Rådene 1902-01-14, ut Lundby 1917, åter från Lundby 1921, utflyttad till Skövde 1922
Son Johan Arvid, född i N Lundby 1904-03-05, utflyttad till Lundby 1918
Dotter Elsa Karin Maria, född i N Lundby 1905-11-27
Dotter Anna Elisabet, född i N Lundby 1907-12-08
Son John Edvin, född i N Lundby 1909-12-21
Son Gustaf Adolf, född i N Lundby 1912-11-06
Son Bror Erland, född i N Lundby 1915-03-11

Varnhem Alla:2 (1922-1938)
Svedjefallet


Svedjefallet 1 - Lassehem - ny ägare vid friköp 1922;
Telefonapparatsäljare Herman Larsson
, född i Mjälldrunga 1870-04-07 -gift 28/11 1898 in 1922
Hustrun Anna Pettersson, född i Kronoberg 1870-08-07
Son Erik Herman Isidor Larsson, grovarb, född i Skara 1900-01-10 - flyttar ut 1927 - återvänder gift

Son Erik Herman Isidor Larsson, chaufför, född i Skara 1900-01-10 hem igen 1932
Hustrun Karin Viktoria f. Andersson, född i Vartofta Åsaka 1901-08-24
Dotter Kerstin Margareta, född i Lidköping 1931-11-23

Chauffören  Erik Herman Isidor Larsson gifter sig 1927 och flyttar 1932 till far och mor som köpt Lassehem, Fiskaregården 1922, där fadern är Telefonapparatsäljare. Han har också varit lokeldare, kalkarbetare (och bott i Gärdhem), mekniker och blir på 1930-talet senare också 'telefonagent'.
Han är chaufför fr o m den 28/4 1927 åt bilägaren och nämndemannen Jansson i Junkragården.

****************************************************

Kvarboende Svedejefallet 2;
Korpral Johan Albin Hakon, f.  N Lundby 1875-05-05
Hustru Johanna Johansson, född i Eggby 1871-11-23
Son Sven Einar, född i Rådene 1898-08-30, inflyttad från N Lundby 1918 - äger Björsgården/Gästgifveriet
Son Oskar Samuel, f. Rådene 1902-01-14, ut Lundby 1917, åter från Lundby 1921, utflyttad till Skövde 1922
Son Johan Arvid Hakon, frälsningsofficer/resande, född i N. Lundby 1904-03-05 - in  Skövde 1931 - ut 1937
Dotter Elsa Karin Maria, född i N Lundby 1905-11-27
Dotter Anna Elisabet, född i N Lundby 1907-12-08
             oäkta dotter Elsa Karin Marie Hakon, född i Stenstorp 1928-05-06
Son John Edvin, född i N Lundby 1909-12-21
Son Gustaf Adolf, född i N Lundby 1912-11-06
Son Bror Erland Hakon, född i N Lundby 1915-03-11 - ny ägare till Svedjefallet 2
- familjen flyttar till det nyuppförda Nyhem på Björsgårdsmark 1937

Svedjefallet enligt mantalslängder

1940

Svedjefallet 1 - Lassehem;
Ägare Herman Larsson, född i Mjälldrunga 1870-04-07
Hustrun Anna Pettersson, född i Kronoberg 1870-08-07

Son Erik Herman Isidor Larsson, född i Skara 1900-01-10, gift man
Hustru Karin Viktoria f. Andersson, född i Vartofta Åsaka 1901-08-24
Dotter Kerstin Margareta, född i Lidköping 1931-11-23

Svedjefallet 2;
Ägare Torsten Julius Adamsson
, född i N. Lundby 1899-10-05 - kalkarbetare
Hustrun Lydia Maria Elisabeth f. Legerstedt, född i N. Lundby 1905-10-20
Dotter Ingrid Florence Elisabet Torstensson, född i Lidköping 1931-03-27
Son Alf Sven Åke Torstensson, född i Varnhem 1940-03-01, ogift man
Dotter Doris Ann-Marie Torstensson, född i Varnhem 1934-04-13, ogift kvinna


Bild från livet i Klostergården. Elsa och Otto Rosander med gäster på trappan. Längst till höger chauffören Erik Herman Larsson i Varnhem med sin taximössa.

1950

Svedjefallet 1 - Lassehem;
Ägare Herman Larsson, född i Mjälldrunga 1870-04-07
Hustrun Anna Pettersson, född i Kronoberg 1870-08-07 - död 1948-07-14

Son Erik Herman Isidor Larsson, född i Skara 1900-01-10, gift man
Hustru Karin Viktoria f. Andersson, född i Vartofta Åsaka 1901-08-24
Dotter Kerstin Margareta, född i Lidköping 1931-11-23

Svedjefallet 2;
Ägare Torsten Justus Adamsson
, född i N. Lundby 1899-10-05 - kalkarbetare
Hustrun Lydia Maria Elisabeth, f. Legerstedt, född i N. Lundby 1905-10-20
Dotter Ingrid Florence Elisabet Torstensson, född i Lidköping 1931-03-27
Son Alf Sven Åke Torstensson, född i Varnhem 1940-03-01, ogift man
Dotter Doris Ann-Marie Torstensson, född i Varnhem 1934-04-13, ogift kvinna

1960

Svedjefallet 1 - Lassehem;


Svedjefallet 2;
Ägare Torsten Justus Adamsson
, född i N. Lundby 1899-10-05 - kalkarbetare
Hustrun Lydia Maria Elisabeth, f. Legerstedt, född i N. Lundby 1905-10-20
Son Alf Sven Åke Torstensson, född i Varnhem 1940-03-01, ogift man
Dotter Doris Ann-Marie Torstensson, född i Varnhem 1934-04-13, ogift kvinna