D. 1 b Stora Ulunda - Christophertorpet

Kartan 1837 visar platsen för ett torp med namngivning för Christopherstomten alldeles nära (tomt = del av mark)

Christophertorpet och Soldattorpet Christophertorpet och Soldattorpet

Man kan se att Laga skiftets linjedragningen gör att Christophertorpets ladugård hamnar nära gränsen mot Lundby och att några delar av forna tilldelningen från 1794 nu lämnas till Lundby, så att gränsen blir rak.

Följande mark med anknytning till Christoffertorpet; (vilket  göra att vi kan hänföra torpet geografiskt)
Nr 129 = Christoffertomten
På ursprungskartan från 1837 syns att man inte längre lägger någon vikt vid byggnaderna - de är enbart tunt skissade. Antagligen upphörde torpet som torp, när man nu lade om alla gränser! Marken hänfördes till det som senare blir Stora Ulunda (Ulunda D. - Ulunda 1.)

Ahnstugan med anor från 1600-talets mitt blir Ryttartorp N.o 9 genom indelningsverket i slutet av 1600-talet.

Följande markbitar räknas upp för Soldattorpet/Ahnstugan;
Nr 147 = Trädgårdtäppa
Nr 148 = Dito
Nr 149 = Gata
Nr 150 = Åkerlyckan till soldattorpet
Nr 151 = Häggumslyckan
(utanför bild)

Nr 152 = Samma lycka
Nr 269 = Wall
Nr 268 = Ren
Nr 270 = Häggumslyckan wall

Några bilder från platsen av Lundahls intäkt/ Christoffer-torpet 2019

Bilden är tagen från platsen för boningshuset för Lundahls intäkt/Christoffertorpet - se nedan hus i Nr 85.


Där torpets ladugård legat kan man fortfarande hitta kulturväxter som krusbärsbuskar.

Christoffertorpet är år 1794 Nr 85 Lundahls intäkt som tilldelas Ulunda by

Ulunda 1794 öster  - klicka på kartan för att se den större! Vänd så att norr är uppåt något så när ... inte riktigt! Ulunda 1794 öster - klicka på kartan för att se den större! Vänd så att norr är uppåt något så när ... inte riktigt!

Ulunda tilldelas mark från Kronoparken ovanför den röda markeringen;
85 = Lundahls intäkt
(troligen en gammal ryttarintäkt)
86 = Ryttarägor - Ullbergs intäkt
87 = Ulunda Ryttarelycka
91 = Qvarnlyckan
- jmfr kartan ovan!

En av åboerna på Ulunda 1780 -  tillskrivs "Ett torp"
- Ulunda by fick torpet 'Lundahls intäkt' 1803 delvis på tidigare Lundbymark - in flyttar 1792 en Christopher Jonsson som på nytt namnar torpet på laga skifteskartan

Husförhörslängd 1779
Ulunda
(AID:v17786.b6.s3)

Mannen Peter Larsson, född Ulunda 1733-03-04
Hustru Annicka Andersdotter, född i Trädgården Klostret 1743-01-13
Dotter Stina, född på platsen 1767-11-08
Dotter Märtha, född på platsen 1772-01-09
Son Lars, född 1774-11-09, död 1778
Son Peter, född på platsen 1776-08-28
Son Anders, född på platsen 1779-08-21
Dotter Brita, född på platsen 1782-03-04
Son Lars, född på platsen 1784-02-18
Änkan Hustru Maria Larsdotter, född på Ulunda 1706 (mannens moder)

Torp till Peter Larsson;
Mannen Carl Andersson, född i Vinköl 1722
Hustru (Stina) Kjerstin Andersdotter, född i Pickagården 1721
Dotter Maria, född i Prästbacken 1764-03-09, utflyttad till Ifvarstorp 1783, - död 1784
Son Peter Pehrsson, född i Vånga 1768, utflyttad till Stacketorp 1782, åter från Levene 1784

Änkan Lena Carlsdotter, född i Prästbacken 1746, utflyttad till Skara

Kvarboende på torpet 1786:
Mannen Carl Andersson, född i Vinköl 1722
Hustru Kjerstin Andersdotter, född i Pickagården 1721 - död 1790-03-16

Nyinflyttad till Torp till Ulunda;

Mannen Andreas Abrahamsson, född i Bolum 1763, inflyttad med familj från Solberga 1791
Hustru Cathrina Carlsdotter, född i Väberga soldatboställe 1760
Dotter Cajsa, född i Eggby 1789

                Först skriven som dräng hos Peter Larsson;
                Christopher Jonsson, född i Fröjered Korsberga 1753-01-10, inflyttad från St Djurgården 1782,
                utflyttad till Amundtorp 1783
               Sedan skriven som inhyses hos Peter Larsson på gården;
                Mannen Christopher Jonsson, f. Fröjered Korsberga 1753-01-10 Not. Vistas i Stenum Fritorpen
                Hustru Lena Carlsdotter, född i Glahall 1744, utflyttad till Kloster Bergs Boställe 1791
                Son Jonas, Född på platsen 1785 - familjen flyttar in på Torpet

Kvarboende på Torp till Ulunda;
Mannen Carl Andersson, född i Vinköl 1722

Nyinflyttad 1792 i Torpet från inhyses på gården - den man som ger Torpet sitt namn;
Mannen Christopher Jonsson, född i Fröjered Korsberga 1753-01-10
Hustru Lena Carlsdotter, född i Glahall 1744
Son Jonas, född på platsen 1785

Här skrivs också en tid;
Avskedad Ryttare Arfvid Lundberg, född i Hindstorp 1754
Hustru Maria Olofsdotter, född i Klostret 1750