Marielund - infart Hällsdalen

Marielund i Åsa på gränsen till Ulunda med infart Hällsdalen

Marielund 1960 - klicka på kartan för att se den större! Marielund 1960 - klicka på kartan för att se den större!

Marielund utmärkt på gränsen mot Lundby Doterbo-mark 1960 års karta med infart via Hällsdalen.

Marielund på karta 1877

- klicka på kartan för att se den större! - klicka på kartan för att se den större!

På 1877 års karta syns Marielund - här utmärkt - på gränsen mellan Lundby Doterbo och Ulunda.

Familjen Nilsson flyttar in i Marielund 1890

Marielund sekelskiftet 1900 - huset rivet 1930-tal -- ur boken Dokument i svart och vitt - fotograf Karl Fredrik Andersson, Skultorp - klicka på fotot för större bild! Marielund sekelskiftet 1900 - huset rivet 1930-tal -- ur boken Dokument i svart och vitt - fotograf Karl Fredrik Andersson, Skultorp - klicka på fotot för större bild!

I Husförhörslängden kan vi se att familjen Nilsson flyttar in i Marielund 1890, då som nygifta 28/11 1890 - detta foto taget nära sekelskiftet då de fortfarande bodde kvar i huset - paret är då ca 35 år gamla:

Arbetaren Carl Wilhelm Nilsson, född i N. Lundby 1866-12-25 - flyttar in 1890 med följande familj -
Hustrun Märta Albertina född Eriksson, född i Häggum 1866-02-09
Dotter Gerda Natalia, född i N. Lundby 1891-03-30
Son Karl Josef, född i N. Lundby 1894-08-04

Följande år föddes:
Enoc Willehad, 1897-08-29 - blir senare i livet Konsumföreståndare i Varnhem
Ture Gideon, född 1899-04-27

1903-11-05 flyttar hela familjen till Soldatbostället N:o 14 vid Öfverstegården, Lundby, där Carl står som arrendator just efter det att indelningsverket upphörde och ingen mer soldat tillsattes för torpet.
Här föds också:
Dottern Märta Maria, 1904-05-30
Två månader innan födseln hade då fadern Carl W. Nilsson tagit sitt liv genom hängning, 1904-03-19.

Direkt därefter flyttar änkan Märta tillbaka till Marielund med sina 5 barn.

Delförstoring makarna Nilsson Delförstoring makarna Nilsson

Interiör från stugan nära år 1900 hos familjen Nilssons

Marielund 18900001 red Marielund 18900001 red

Så här skriver författaren - sonen till fotografen Karl Fredrik Andersson - Karl-Anders Andersson i boken Dokument i svart och vitt:

"Byggnaden hade till den del förlorat karaktären av ryggåsstuga genom att boningsrummet försetts med innertak."

"Marielund, vars yttre och inre utseende möter oss på ovanstående bilder, var en låg gammal stuga med anor från från den tid, då de fattiga var så fattiga, att de fick söka dryga ut kosten genom att mot slutet av skördetiden gå omkring och samla ihop tappade och bortglömda sädesax på åkrarna. Stugan var emellertid väl vårdad och fanns kvar ända in på 1930-talet, då den revs. Taket var täckt med torv, därunder låg halm eller vass och närmast på 'röstet' hade man placerat ett lager av näver. Enligt uppgift hade huset endast ett enda rum. Den dörr man kan se till vänster på exteriörbilden ledde till ett vedskjul, som upptog norra ändan av byggnaden.

Ordning och snygghet råder inne i 'stuvan'. Utdragssängen är omsorgsfullt uppbäddad och sängkläderna har dolts under ett prydligt vitt sängöverkast.

Det trebenta bordet bordet vid fönstret är täckt med en virkad duk och andaktsböckerna ligger framme vid blomkrukan, i den mån de inte står kvar på vägghyllan i hörnet. Storblommiga, nästan kurbitsmönstrade tapeter döljer timmeväggarna, och hemvävda trasmattor ligger i täta rader på golvet.

Vid spegeln ovanpå byrån står fotogenlampan nästan herrskapslik med sin skönt bemålade kupa. Och alla de traditionella oljetrycken finns med. Madonnan sluter ikonmässigt Kristusbarnet till sitt bröst. Frälsaren själv stiger glorieomstrålat fram på den större tavlan och vänder symbolikst händerna mot sitt brinnande hjärta., medan den annars så dominante Oscar II får känna sig hårt trängd mellan amerikaklockan och den fina virkade fönstergardinen.

I centrum mitt på golvet tronar som en blafemisk västgötaklimax den med grankvistar fyllda spottlådan - en för våra snustuggande förfäder omistlig detalj i de fleta hem. Utdragssoffan med locket pålagt skymtar till höger i bilden, och stolar av de gamla tidlösa modellerna finns det synbarligen gott om. Trevnad präglar det enkla hemmet. Man vågar gissa, att det beboddes av lyckliga och förnöjsamma människor."

Tyvärr speglar väl fadern Carls självmord bara något år efter denna bild en annan inre bild av verkligheten.

Drängen Karl Wilhelm Nilsson får ett betyg från Björsgården under Skara Hospital 1889 - då 27 år gammal

Betyget besrkiver honom som hövlig, ärlig, trogen och beskedlig och han var fullkomligt kunnig uti jordbruksskötsel och sköter hästar utmärkt väl och var skicklig i varjehanda såsom snickeri mm och han hade som 'fördräng' på egen hand till full belåtenhet skött Björsgårdens jordbruk.

Foto på Märta och barnen ca 1910

Familjen Märta Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Märta Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 

Från vänster; Enoc, Ture, Josef, Gerda och Märta i mitten, samt modern Märta Nilsson.
Fotot taget runt 1910.

Modern och barnen hade då flyttat tillbaka till Marielund 1904, där Ture tar över ägandet för huset 1920, men blir förklarad sinnesjuk något år senare. Brodern Karl hamnar 1938, efter moderns död, som sinnesjuk på Ryhov, Jönköping. (Uppgifter ur husförhörslängd och församlingsbok.)

Enoc blev handelsbiträde i Konsum och senare föreståndare

Familjen Enoc Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09


 

Från vänster: Enoc, John Larsson samt Josef år 1915.

Enoc flyttar till Konsum som handelsbiträde 1923 och vi följer hans öde på den sidan - klicka på länk:
A. 15 a Eriksdal/Konsum

Två handelsbiträden på Konsum blir ett par - Svea och Enoc - här på skurkväll i Konsum 1922, där hon var handelsbiträde

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Bildtext på baksidan: - Svea på skurkväll i Konsum 1922-09-08 - här 20 år gammal.

Svea Karlberg flyttar in på Konsum som handelsbiträde 1921-12-01 från Berg. Hon är född i Lerdala 1902-10-22. Där träffar hon Enoc Villehad Nilsson som flyttar in som handelsbiträde från Norra Lundby 1923-10-05.

Paret gifter sig den 24/8 1924 och flyttar då in i grannfastigheten Gärdhem - ett hus med flera lägenheter och där föds deras dotter Gunborg 1924-12-20. Här bor familjen kvar till 1929 - då de flyttar till Norra Vånga. Enoc har då fått erbjudande om att bli handelsföreståndare där och här föds deras nästa dotter Vera 1929-06-28.

Enoc gifte sig med Svea 1924 - Enoc var fortsatt handels-biträde i Konsum

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc som föreståndare för butiken i Norra Vånga 1929 - 1932 - interiörbild.

Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc Nilsson som föreståndare i Konsumaffären i Varnhem. Interiör under tidigt 1930-tal. Nu bor familjen i själva handelsbyggnaden.

Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc på kontoret i Varnhems Konsum 1932.

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Från vänster Enoc's hustru Svea med barnen från vänster Vera och 3:e fr vänster Gun.
(Vera är mor till Anna-Karin Karlsson som lämnat bilderna.)
Med på bilden är också Sveas syster, barn och chaufför - troligen en taxichaufför.


Lägg märke till att affären här nu åter har stora hela skyltfönster på bilden liksom hörningång för affären. Det var troligen till Enocs tillträde som affärsföretståndare 1932 som affären byggdes om med nya fönster på undervåningen. Veras ålder ger årtalet 1933 för bilden.

Ture är aktiv på många sätt i bygden, bl a i fotbollslaget - tar över ägandet av Marielund 1922, men hamnar på Ryhov 1934

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Brodern Ture som dräng på Löthen redan 1914 - då 15 år gammal - utmärkt med kryss.

En fantastiskt talande bild från tiden när stenarna gäckade jordbruket och skulle förpassas till stenmurarna!

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Ture spelade fotboll i Varnhems fotbollslag - här en bild från 1920 vid tiden när han tog över huset Marielund som familjen bodde i. Ture markerad med kryss - här 21 år gammal just myndig.

Ture arbetar som kalkarbetare i Rökstorps Kalkbruk i Lundby - här en bild från 1922. Ture markerad med kryss 3:e från höger i övre raden.

Ture klarar inte vardagslivet och han skrivs först in 1934-02-01 på Mariestads åldersdomshem/ sjukvårdsinrättning, just färdigbyggt, och sedan vidare däriffrån till 'sinnessjukhuset' Ryhov i Jönköping 1934-03-12.

Det gamla huset revs efter Märtas död 1938- ersattes med nytt

Familjen Märta Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Märta Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09
Den som ägde huset 1938 var Karl Josef Nilsson - 'sinnessjuk' och intagen på Ryhov
Medägare var brodern Ture Gideon Nilsson - 'sinnessjuk' och intagen på Ryhov

Medägare och den som 1938 efter sin mormors död rev den gamla byggnaden och byggde ett nytt Marielund blev systersonen till de båda bröderna snickeriarbetaren Bengt Anders Gerhard Nordin, som föddes i Göteborg 1913-01-21. Han gifter sig 1942-12-19 och flyttar till Skövde.

1960 hittar vi en Erik Lennart Lindström, född i Göteborg 1927-02-22 som bor i huset tillsammans med Borghild Ström född Hansen, i Norge 1921-04-22 (frånskild kvinna 1954-02-23) - lagerbiträde