C. 8 Ledsgården

Ledsgården 1940 - från Eggbyhållet med arrendatorsbostad

Foto ur Berit Frimans fotoalbum
Foto ur Berit Frimans fotoalbum

Ledsgårdens mangårdsbyggnad 1940

Foto ur Berit Frimans fotoalbum
Foto ur Berit Frimans fotoalbum

Ledsgården 1795 på dagens kartbild

Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022 Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022

Skarke bys gårdars mangårdsbyggnaders placering 1795 utmärkta på dagens satellitkarta, med Ledsgården B.

Ur ortsnamnsregistret;
Ledsgården — Liissegård(h)enn 1564 + 1566, Lisegårdhen 1570, Lidzgår-den(n) 1578 + 1641, Ledzgården 1685. Ledzgården 1715, Ledsgården 1874 i jordaboken. Första led är genetiv av led dvs 'gärdsgårdsgrind'.

Skarke bys gårdar på karta 1701

Man kan se att under 1600-talets slut så kallades Mellomgården för Sven Jons gård och Hustru Ingridsgården för Skräddaregården. Det verkar vara de äldsta kända namnen för de båda gårdarna, även om Hustru Ingri lär ha tagit över gården alldeles under slutet av 1600-talet och gett ett senare namn på Skräddaregården. De båda namnen har sedan växlat långt in i vår tid, trots att det bildats två gårdar med vardera namnet i modern tid, så har de ibland sammanblandats på t ex kartor.

Enligt ortnamnsforskaren professor Ivar Lundahl, 1958, kommer namnet till Hemmanet från änkan Hustru Ingrin - dialektalt för Ingrid - beskriven som 'åbo' i jordeboken 1685.

Ledsgårdens äldsta historia enligt specialjordeboken 1825

Texttolkning;
"Reducerat Militie Hemman emellan 1632 och 1652, med 1862 års ränta ifrån Grefve Magnie Donation, har varit helt hemman, men år 1655 1/2 förmedlat. Köpt till skatte af Prosten Herr Magister Anders Lugner för 40 db smt efter skattebref af den 29 November 1791. Cavalleri Augement Nr 112 af Södra Vadsbo Compani i Rote Nr 327 med Taxation 6 db kmt."


Detta betyder att gården varit Klosterhemman under Klostertiden fram till reformationen 1527 och därefter varit i Kronans ägo som Militehemman mellan 1632 och 1652. Därefter donerats av Kronan till Greve Magnus de la Gardie, varifrån man återtog gården vid reduktionen 1682. Det friköptes från Kronan den 29 november 1791 av Prosten Anders Lugner.

1795 tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson. 
1797 3/3 avlider "i livstiden Lagmannen Högädle Herr Eric Lundin" på Hörryda, Härlunda, 82 år & 8 mån av "ålderdoms bräcklighet".

B. Ledsgården på 1795 års karta och de övriga gårdarna

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Följande gårdar finns utmärkta på kartan:

I en klunga för sig öster om Öglundavägen - öster om gammal väg från Prästgårdsvägen upp till Backa gård - den ursprungliga bosättningsplatsen från forntid;


A. Dunagården hustomten- ett helt förmedlat till halft Hemman Krono, Leujtenants Boställe wid Majornes Compagnies af  Konglige Skaraborgs Infanterie Regemente och innehafves nu af Capteinen Wälborne Herr Carl von Schantz*.

B. Ledsgården hustomten - ett helt förmedlat till ett halft Hemman Skatte, tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson.

C. Mellangården - hustomten ett helt förmedlat till halft hemman Krono innehafves af Nämndemannen Olof Jonsson.

D. Hustru Ingridsgård - ett helt förmedlat till ett halft hemman Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson.   

Mer spridda gårdar:

E. Tåbohlet hustomten -  ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono Skatte Augement, tilhörigt Commissions Landtmätaren Benjamin Risberg.

F. Tomten hustomten - ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono - Skogvaktare Boställe och innehfwes af Krono Skogewaktaren Jonas *re*sling.

G. Kyrkebo* hustomten - ett helt Mantal Krono Rustnings Stam wid Gudhems Compagnie af Kongeliga Wästgiötha Cavalleris Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg samt Anders Pettersson.

H. Prästebordet hustomten - ett helt hemman Krono, innehafves af Biskopen och Ledamoten af Kongelige Nordstierne orden Högwördigaste Herr Doctor Thure Weidman.

Skarke by hade sin bykyrka på ladugårdgårdsplanen på det som idag är Kyrkebo. Kyrkebo hette då Prestagårdhenn 1564 i jordaboken och utgjorde då Prästgården i byn Skarke.

Ledsgårdens placering vid Laga skiftet 1844


 

Ledsgården placerades 1844 på forna Nohlängsmarken för  Skarke by  utmed Eggbyvägen med rött markerat.


Fick senare beteckningen Skarke Ledsgården 151. 

Ledsgården med byggnader på 1877 års karta

Lantmäteriets Historiska Kartor, Häradsekonomiska kartan 1877 - klicka på kartan för att se den större! Lantmäteriets Historiska Kartor, Häradsekonomiska kartan 1877 - klicka på kartan för att se den större!

Ledsgårdens mangårdsbyggnader vid Eggbyvägen på 1877 års karta.
 

Prästgårdens Torp Kjellehagens byggnader fanns alldeles nära Ledsgårdens tomtområde vid Eggby-vägen. De byggnaderna flyttades senare ner mot sjön och kom att kallas Sjöhaga.

På kartan betecknas Prästgårdens ägor med Kyrkoherdebostad, dvs tillhörigt Prästgården som var Kyrkoherdebostad.

Ledsgården på 1960 års karta

Ledsgården och Sjöhagen på dagens platser.

Ledsgårdens alla torp

Det 'nya' Hökatorp - www.ljungstorpshistoria.se Det 'nya' Hökatorp - www.ljungstorpshistoria.se

Skarke Ledsgårdens skifte i Billingeliderna som bebyggdes med följande torp under 1800-talet;
(Rubrikerna klickbara!)

C. 7 Hökatorp
C. 8 Sommarstuga vid Hökatorp - det ursprungliga Hökatorp
C. 9 Stenstorp - "Halte-Skräddarn's"
C. 10 Sjönhagen -> Skönhagen

+ Soldattorp Nr 327 - se nedan!

Ledsgårdens soldattorp Nr 327 vid Hospitalskvarnen

Soldater vid No 327 Bäckefors registerade i Centrala Soldatregistret;

1600-tal                        1700-tal                       1800-tal
ANDERSSON Måns       SKARPMAN Svante     HUSAR Anders
JONSSON Joen               SKARPMAN Sven        HUSAR Petter
BÖRJESSON Jacob        SKARP Anders              DAG Olaus
SVENSSON Erland         SKARP Erik                   DAG August
                                             SKARPMAN Sven        

Fördelning av jorden inom soldattorpsområdet 1831

Ägoblandning hade gjort till slut omöjligt att reda ut vems mark som låg var inom området söder om Hospitalskvarnen (Bille kvarn). Vid lantmäteriförrättning 1831 reds gränserna ut mellan de båda soldattorpen; Bäckefors (Ledsgården) och Vassbacken (Junkragården), Pickabackens och Hospitalskvarnens marker.

LÄS MER OM SOLDATTORP NR 327 PÅ - C. 8a Ledsgårdens Soldattorp Nr 327 - Bäckefors

Skarke by's gårdars mangårdsbyggnader 1844 - Ledsgården

Inför storskiftet - karta 1839 - med Ledsgården markerad med rött. Man kan lätt se varför Ledsgården fått sitt namn, då den ligger vid byns stora led (grind) in till byområdet från huvudsakliga fägatan från Prästegårdsvägen i sydväst (Nr 456 på kartan) alldeles förbi den gamla Tåmarken med sin vattensamling (Nr 457).

Ledsgårdens nya mangårdsbyggnader på 1877 års karta

De nya mangårdsbyggnaderna kom att uppföras alldeles nära Eggbyvägen på den tilldelade marken - här på 1877 års karta. Redan då fanns huvudbyggnad för boende (rödmarkerad) och en arrendebostad för arrendator. Det tjocka röda kartstrecket är gränsen mot Eggby församling.

Mark tillhörigt Prästegården är på kartan mäkt med Kyrkoherdeboställe, men utgjordes av ett torp Kjellehagen alldeles nära Ledsgårdens mangårdsbyggnader vid Eggbyvägen - allt under Prästgården. Dessa byggnader flyttades senare längre ner mot sjön och stället blev kallat Sjöhaga.

Ledsgårdens tilldelning och flytt vid Laga skiftet 1844

Ledsgårdens nya plats på kartan efter laga skiftet 1844 markerad med rött. Gården kom att ligga med mangårdsbyggnaderna nära Eggbyvägen när de väl uppförts.

Ägarförteckning Ledsgården

           - 1540 Klosterhemman
1540 - 1652 Militiehemman under Kronan
1652 - 1682 Greve Magnus de la Gardie
1682 - 1791 Kronogård
1791 - 1795 Prosten Anders Lugner

Nu delas gården i två delar;
1795 - 1797 - en halva Lagman Eric Lundin, Hörryda, Härlunda (son till Häradsdomare Jonas Lundin, Backa gård)
1795 - xxxx - andra halvan Anders Pettersson
- lite oklara ägarförhållanden ända fram till 

1841 - 1860 Olof Jonsson köper hela Ledsgården och brukar den
1850 - 1864 Olof Jonssons sterbhus med änkan Maja Pehrsdotter
1864 1915 Ander Petter Pettersson gift med dottern till Olof, Maja Stina Olofsdotter
1915 - 1963 Alla barnen med lika delar i gården

I samband med Laga skiftet inleds en ny era för Ledsgården - Olof Jonsson köper och driver hela Ledsgården - hans dotter gifter sig med nämndemannen Anders Petter Pettersson

Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem

Bild från 1916-17  av en del av familjen Pettersson.

Hemmansägare Olof August Pettersson sittande till hö; , född i Berg 1829 30/4 - änkling 1891
- dör på Ryttaregården 1918
Sittande till vänster;  Systern Inga Maja
Stående fr vänster; Bröderna Karl Pettersson, Anders Petter Pettersson och Lars Johan Pettersson.

Petterssons på Ledsgården

Foton från Kerstin Antbäcks album Foton från Kerstin Antbäcks album
Nämndeman Anders Petter Pettersson, född i Berg 1831-02-07
Hustrun Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-27
Son Johan August, född i Varnhem 1864-11-14
Dotter Augusta Olivia, född i Varnhem 1866-09-27 - dör här 1924
Dotter Maria Nathalia, född i Varnhem 1868-09-09
Dotter Hilda Charlotta, född i Varnhem 1870-04-19
Son Georg Alfred, född i Varnhem 1872-04-11
Dotter Anna Hilma Elise, född i Varnhem 1874-11-30

Foto från Kerstin Antbäcks album Foto från Kerstin Antbäcks albumSonen Alfred interiörbild från Ledsgården.

Foto från Kerstin Antbäcks album Foto från Kerstin Antbäcks albumNatalia och Alfred interiört Ledsgården.

Bröllop i Björsgården 1911 mellan nämndemanen Edvard Jansson & Hilda Pettersson - dottern till Anders Petter Pettersson i Ledsgården

Bröllopsfoto den 2/5 1911 - Edvard och Hilda Jansson, född Pettersson i Ledsgården - här i Björsgården, Varnhem. Dottern till den av bröderna Pettersson - Ander Petter som ägde Ledsgården.

Formalia;
Hilda Charlotta Pettersson, född i Varnhem 1870-04-19 - död i Junkragården 1945

Läs mer på sidorna om Junkragården och Gästgivaregården!

Fostersonen i Ledsgården hos Petterssons

Foto ur Berit Frimans fotoalbum Foto ur Berit Frimans fotoalbum

Fostersonen i Ledsgården Gösta Valfrid Pettersson, född i Falköpings stad 1916-10-30. Gift 1953 med Gunvor från Mossen - flyttar till Skara samma år.

Ny arrendator av Ledsgården 1940 - Gustaf Karlsson m familj

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

Kent Frimans morfar och mormor;  Gustaf Karlsson och hans hustru Elsa, född Löfqvist, med yngsta barnet, sonen Gunnar, född 1942. 

De flyttade in 1939 i arrendators-bostaden som arrendatorer av hela Ledsgården.

Familjen kom närmast från Store Trumpetaregården, Härlunda, där Gustaf varit 1/2-brukare.

Dessförinnan tjänade han som rättare på Trestena herrgård 1924 - 1932.

De fick barnen;
Margot Ingegärd, född i Bolum 1922
Maj Elsa Sofia, född i Bjärka 1927
Vera Berit Antionetta, f. Bjärka 1930
Kajsa Inger Britt, född i Härlunda 1938
Karl-Gustav Gunnar, född i Varnhem 1942


Gustaf och Elsa med dottern Kajsa och sonen Gunnar flyttar 1950 som ägare till gården Mota i Istrum.

Elsa och Gustaf inne i arrendators-bostaden Ledsgården.

Foto ur Berit Frimans fotoalbum Foto ur Berit Frimans fotoalbum

Döttrarna Margot, lilla Berit och Maj.

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

'Tanterna på Ledsgården' Elise och  Natalia Pettersson och Elsa Karlsson med barnen Gunnar, Maj och Berit (sittande).

Den ståtliga hästen Bruno övervakar Elsa och barnen Maj, Berit och Gunnar.

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

Gustafs häst Pelle med Maj och kusinen Billy, samt Berit på marken.

Djuren var en självklar del att handskas med för hela familjen. Här systrarna Maj och Berit.

Skörd i 'Gröneli' 1940-tal med hästarna Pelle och Bruna.

Att hjälpa till i jordbruket var en självklarhet för alla syskonen - här kör Berit ut allt för handmjölkningen av korna med syster Kajsa på cykelkärran.

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

Saft och bullar i gröngräset framför Ledsgården 1943 med fr v Lilly Larsson, Pickagården, syskonen Gunnar  och Berit Karlsson.

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

Dottern Maj med sin brudgum Erland Karlsson 1944.

Berit Friman konfirmeras på Ledsgården sommaren 1944.

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

Dottern Margot med sin fästman Hans Lundgren 1940-tal vid Ormsjön.

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

Dottern Margot med sin brudgum Hans Lundgren 1946.

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

Berit Karlsson, Gösta Pettersson, syskonen Maj och Kajsa med hunden Sessan framför arrendators-bostaden 1940-tal.

Foto ur Berit Frimans album Foto ur Berit Frimans album

Berit fiskar i den till Ledsgården närbelägna Ormsjön 1940-tal.

Foto ur Evald Frimans album Foto ur Evald Frimans album

Evald Friman fiskar från Albins eka i Ormsjön, nära Sjöhagen vid Ledsgården, som Samuel Friman hyrde under 1940-talet. Samma sjö och intresse gav napp i en relation mellan 'grann-ungdomarna'.

Under krigsåren var Evald Friman ofta ute i fält, här på bilden längst till höger knäböjande.

Foto ur Samuel Frimans album Foto ur Samuel Frimans album

Samuel Friman, taxichaufför i Dalhem, Varnhem hyrde under ett antal år på 1940-talet Sjöhagen nära Ledsgården.

Här en bild när taxin med familjen tagit sig fram på gräsvägen till det lilla torphuset.

Foto ur Berit och Evald Frimans album Foto ur Berit och Evald Frimans album

Berit Karlsson och Evald Friman som fästfolk 1945.

Märket i mössan är Sveriges Järnvägars emblem, där han var anställd innan han började på Volvo i Skövde 1945.

Berits första bil-dejt med Evald Friman, som lånat sin fars taxibil, här parkerad framför Ledsgårdens ladugård.

Boende på Ledsgården 1779 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Skarke Ledsgården


Två brukare 1/2 vardera;
Mannen Peter Svensson, född i Wåmb 1741
Hustrun Catharina Jonsdotter, född i Fröjered 1720

Mannen Jonas Larsson, född i Broddetorp 1751
Hustrun Maria Andersdotter, född i Klostret 1756
Dotter Annika Jonsdotter, född på platsen 1779-10-22
- familjen flyttar ut till Wäberga 1781

Ny 1/2-brukare 1771;
Mannen Peter Andersson, född i Amundstorp 1731
Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Lundby 1741
Son Peter, född i Klostret 1764-02-28 - flyttar ut till Hålltorp 1784
Dotter Sara, född i Ledsgården 1771-07-12
Son Johannes, född i Ledsgården 1774-10-20
Dotter Lena, född i Ledsgården 1777-02-23
Dotter Maria, född i Ledsgården 1779-10-16

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Skarke Ledsgården


Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Peter Svensson, född i Wåmb 1741
Hustrun Catharina Jonsdotter, född i Fröjered 1720
- flyttar ut 1786

Ny 1/2-brukare;
Mannen Abraham Olofsson, född i Stenhammaren 1750
Hustrun Lena Petersdotter, född i Lundby 1758
Dotter Sara, född i Väberga 1788
- familjen flyttar ut 1790

Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Peter Andersson, född i Amundstorp 1731
Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Lundby 1741
Dotter Sara, född i Ledsgården 1771-07-12
Son Johannes, född i Ledsgården 1774-10-20 - flyttar ut till Klostret 1789
Dotter Lena, född i Ledsgården 1777-02-23
Dotter Maria, född i Ledsgården 1779-10-16

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Skarke Ledsgården


Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Peter Andersson, född i Amundstorp 1731
Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Lundby 1741 - dör här 1792
Dotter Sara, född i Ledsgården 1771-07-12
Dotter Lena, född i Ledsgården 1777-02-23 - flyttar ut till Backa 1796
Dotter Maria, född i Ledsgården 1779-10-16
Hemflyttande son Ryttaren Johannes Klosterberg, född på platsen 1774 - flyttar ut till Ängerås 1799

Ny 1/2-brukare 1793;
Mannen Anders Jonsson
, född i Börjestorp - in från Broddetorp
Hustrun Maria Jonasdotter, född i Wånga 1739
Son Jonas, född i Broddetorp 1785

Mannen Petter Jonsson
Hustrun Maria Persdotter
Dotter Maria

Inhyses;
Lorentz Larsson, född i Klostret 1772
Hustrun Beata Jonsdotter, född i Hålltorp 1770
Son Anders född på platsen 1796

Enkan Anna Brita Andersdotter, född i Kyrkebo
Dotter Ullrica Larsdotter, född i Klostret 1782
Dotter Stina Greta, född på Tomten 1789

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Skarke Ledsgården


Kvarboende 1/2-brukare;
Enkmannen Peter Andersson, född i Amundstorp 1731-04-06 - död 1811
Dotter Sara, född i Ledsgården 1771-07-12 - ut till Broddetorp 1803
Dotter Maria, född i Ledsgården 1779-10-16 - ut till Ängerås 1800
Dotter Lena, född i Ledsgården 1777-02-23 - ut till Hendened 1801

Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Petter Jonsson, född i Klostret 1756
Hustrun Maria Persdotter, född i Klostret 1763-01-31
Dotter Maria, född i Höglunda 1794-04-19 - ut till Björnsbacken 1813

Tjänstefolk;
Dräng Peter Larsson, född o Öfwerbo 1785-04-28 - in 1809 från Wing - ut till Wing 1811
Dräng Anders Larsson, född i Sköfde 1782 - in 1806 från Broddetorp - ut till Häggum 1807
Dräng Johan Andersson, född i Warnhem 1790-05-03 - in 1811 från Hörryda - ut till Hörryda 1812
Dräng Jonas Johansson, född i Broddetorp 1795-11-14 - in 1813 från Stora Lykce - ut till Broddetorp 1814
Dräng Johannes Pehrsson, född i Warnhem 1789 - in 1814 från Horn

Inhyses;
Mannen Petter Jonsson, född i Kykrefalla 1776 - familjen in 1808 från Qvarntorpet
2:a hustrun Stina Andersdotter, född vid Solberga 1787-04-26
Hans dotter Stina, född i Qvarntorpet 1794-11-10
Hans dotter Greta, född i Qvantorpet 1800-08-18
Hans son Johannes, född i Qvarntorpet 1803-05-24

Enkan Maria Jonsdotter, född i Klostret 1764 - in 1808 från Kjärret - ut till Solberga 1812
Dotter Petronella, född i Kjerret 1798-12-01 - ut till Bredegården 1814

Enkan Anna Britta Andersdotter
, född i Klostret 1746 - död här 1801
Dotter Stina, född i Klostret 1789 - ut till Wing 1801
Dotter Ulla, född i Klostret 1788 - ut till Qvarntorpet 1801

******************************************************************************************
Till Ledsgården hör också del av soldatbostället No 327 - senare kallat Bäckefors;
Se avsnitt ovan om Soldattorp Nr 327!

Varnhem AI:4 1815 - 1836
Skarke Ledsgården


Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Petter Jonsson, född i Klostret 1756
Hustrun Maria Persdotter, född i Klostret 1763-01-31 - dör här 1831

Tjänstefolk;
Dräng Jonas Johansson, född i Broddetorp 1795-11-14 - in 1815 från Broddetorp - ut till Fiskaregården 1816
Pigan Greta Pehrsdotter, född i Wing 1796-01-30 - in 1815 från Gästgifvaregården - ut till Wing 1816
Dräng Sven Ericsson, född i Öglunda 1797-10-12 - ut till Öglunda 1816

Nya brukare flyttar in 1819;
Mannen Jonas Andersson, född i Berg 1786-09-07 - in 1819 med hushåll/familj
Hustrun Greta Andersdotter, född i Berg 1788-12-06
Dotter Lovisa, född i Berg 1819 - död här 1821

Fadern Anders Jonsson, född i Berg 1752-05-02
Modern Cathrina Jonsdotter, född Berg 1743-01-05
Fosterdotter Anna Andersdotter, f. Berg 1810-10-12 (Not; "Upptogs 1811 och njuter uppföljningshjälp af Skara Hospital")
- hela hushållet flyttar ut till Qvarntorpet 1821

1/2-brukare 1832;
Mannen Anders Johnsson, född i Varnhem 1802-08-11 - in 1832 från Grufvesäter
Hustrun Maja Karlsdotter, född i Varnhem 1805
Dotter Christina, född i Varnhem 1833-11-17
- familjen flyttar till Amundtorp 1835

Tjänstefolk;
Pigan Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816-09-23 - in 1832 - ut 1835
Dräng Johannes Andersson, född i Berg 1915-05-16
Pigan Annika Jonsdotter, född i Skarstad 1805-08-14 - in 1834 - ut till Berg 1836

Ny 1/2-brukare 1835;
Mannen Bengt Carlsson, född i Wing 1801-09-20 - in 1835 från Wing
Hustrun Maria Svensdotter, född i Wing 1807-09-01
Son Carl Johan, född i Wing 1833-10-27

Inhyses;
Enkan Maja Andersdotter, född i Varnhem 1787 - in 1835 från Ulunda - död här 1836

Jonas Jonsson Strömberg, född på platsen 1815 - in 1835 från Lilla Lycke

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Ledsgården

Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Bengt Carlsson
, född i Wing 1801-09-20
Hustrun Maria Svensdotter, född i Wing 1807-09-01
Son Carl Johan, född i Wing 1833-10-27
Son Sven Gustaf, född i Varnhem 1836-09-28
Son Pehr August, född i Varnhem 1838-12-26
- familjen flyttar som arrendatorer till Skräddaregården 1841

Tjänstefolk;

Pigan Maja Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1811-11-29 - in 1837 - ut 1841
dess oäkta dotter Anna Stina, född i Varnhem 1838-12-07
Pigan Stina Greta Andersdotter, född i Broddetorp 1818-12-16 - ut till Solberga 1840

Ny ägare av hela Ledsgården 1841;
Mannen Olof Jonsson
, född i Wäring 1805-09-27 - in 1841 med familj från Öglunda
Hustrun Maja Pehrsdotter, född i Varnhem 1794-04-19
Son Johan Petter, född i Varnhem 1835-01-23
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-27

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Andersson, född i Varnhem 1824-05-22 - in 1845 fr Prästgården - ut 1846
Pigan Johanna Johansdotter, född i Stenum 1828-10-17 - ut till Skarke 1846


Återflyttande 1/2-brukare 1842;
Mannen Bengt Carlsson, född i Wing 1801-09-20
Hustrun Maria Svensdotter, född i Wing 1807-09-01
Son Carl Johan, född i Wing 1833-10-27
Son Sven Gustaf, född i Varnhem 1836-09-28
Son Pehr August, född i Varnhem 1838-12-26
Dotter Maria Charlotta, född i Varnhem 1842-08-23
- familjen flyttar ut till Hästhagen i Eggby 1844

Tjänstefolk;
Dräng Anders Andersson, född i Berg 1824-12-12 - in 1842 från Berg - ut till Berg 1845
Pigan Britta Lisa Johansdotter, född i Varnhem 1826-02-25 - in 1841 fr Öglunda - ut till Wing 1845
Dräng Sven Johansson, född i Varnhem 1823-09-06 - in 1841 fr Öglunda - ut till Backegården 1843
Pigan Maria Cajsa Pettersdotter, född i Björseter 1824-11-23 - in 1841 fr Berg - ut till Berg 1842
Britta Lisa Johansdotter, född i Varnhem 1826-02-25 - in 1841 fr Öglunda - ut till Forshem 1842

Inhyses;
Enkan Maja Andersdotter, född i Varnhem 1787 - in 1835 från Ulunda - död här 1836
Son Andreas Pehrsson, född i Varnhem 1822-03-25 - flyttar ut 1842
Son Johannes, född i Varnhem 1826-07-15 - flyttar till Sköfde 1844
Son Pehr, född i Varnhem 1831-01-30 - dör här 1840

Varnhem AI:8 1846- 1859
Ledsgården

Kvarboende 
ägare av hela Ledsgården;
Mannen Olof Jonsson
, född i Wäring 1805-09-27 - in 1841 med familj från Öglunda
Hustrun Maja Pehrsdotter, född i Varnhem 1794-04-19
Son Johan Petter, född i Varnhem 1835-01-23
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-27

Tidig. ägare till Thoran, Ögl. flyttar in 1847, Lars Larsson Stadig, f. Öglunda 1823-08-27 - ut till Berg 1848

Tjänstefolk;
Dräng Johan Petter Johansson, född i Varnhem 1827 - in 1848 fr Tjurled - ut till Tjurled 1849
Dräng Johannes Andersson, född i Varnhem 1824-05-22 - åter fr Prästgården - ut till Stoira Lycke 1848
Pigan Anna Ericsdotter, född i Varnhem 1829-03-03 - in 1846 fr Öglunda - ut till Stora Kullen 1847
Pigan Anna Britta Larsdotter, född i Berg 1823-02-15 - in 1847 fr Berg - ut till Prestegården 1848
Pigan Anna Greta Johansdotter, född i Varnhem 1829-12-29 - in 1848 - ut till Trädgården 1849
Pigan Lotta Johansdotter, född i Varnhem 1832-01-04 - in 1849 fr Röret u. Bockaskede - ut 1850
Dräng Adolf Andreasson, född i Varnhem 1830-04-18 - in 1853 - ut till Kjellehagen 1854

Varnhem AI:9 1854 - 1862
Ledsgården 1/2 mtl

Kvarboende 
ägare av hela Ledsgården;
Mannen Olof Jonsson
, född i Wäring 1805-09-27 - dör här 1860
Hustrun Maja Pehrsdotter, född i Varnhem 1794-04-19
Son Johan Petter, född i Varnhem 1835-01-23 - ut till Sköfde 1864
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-27

Tjänstefolk;
Dräng Lars Perhsson, född i Broddetorp 1832-03-15 - in 1859 - ut till Smedsgården 1860
Pigan Johanna Johansson Svärd, född i Öglunda 1835-08-27 - in 1861 fr Öglunda (Not; "Ytterst klen")

Inhyses;
Mannen Johannes Larsson, född här 1803-08-24 - flyttar in 1858

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Ledsgården 1/2 mtl

Kvarboende 
ägare av hela Ledsgården;
Hustrun/änkan Maja Pehrsdotter, född i Varnhem 1794-04-19 - dör här 1869
Son Johan Petter, född i Varnhem 1835-01-23 - ut till Sköfde 1864
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-27 - tar över gården efter gifte 

Ny ägare och brukare 1864*;
Nämndeman Anders Petter Pettersson, född i Berg 1831-02-07 - in 1864 fr Horn - gift m. husets dotter
Hustrun Maja Stina Olofsdotter, född i Varnhem 1837-09-27 -  boendes på gården
Son Johan August, född i Varnhem 1864-11-14
Dotter Augusta Olivia, född i Varnhem 1866-09-27
Dotter Maria Nathalia, född i Varnhem 1868-09-09

Tjänstefolk;
Arbetskarl Johan Härling, född i Varnhem 1840-07-01 - in 1865 med familj
Hustrun Maria Andersdotter, född i Varnhem 1835-08-12
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1858-02-18
Son Johannes, född i Häggum 1861-07-10
Son August född i Häggum, 1864-03-04
- familjen flyttar ut 1866

Pigan Johanna Johansson Svärd, född i Öglunda 1835-08-27 - in 1861 Öglunda (Not; "Ytterst klen") - ut 1862
Dräng Jonas Andersson, född i Varnhem 1837 - in 1862 - ut 1863
Dräng Johannes Svärd Johansson, född i Öglunda 1835-08-27 - in 1863 från Öglunda - ut till Öglunda 1864
Gossen Johan August Johansson, född i Varnhem 1849-03-22 - in 1865 - ut till Höjentorp 1866
Trumslagaren/dräng Lars Gustafsson, född i Varnhem 1843-02-15 - ut 1865
Pigan Hedda Sophia Andersdotter, född i Lerdala 1846-05-29 - in 1864 fr Berg - ut 1865
Dräng Pehr August Pettersson, född i Hagelberg 1843-08-01 - in 1866 fr Sköfde - ut till Wing 1868
Dräng Gustaf Andersson Kjell, född i Varnhem 1850-11-29 - in 1868 fr Löthen
Pigan Christina Nilsdotter, född i Lerdfala 1847-07-16 - in 1868 fr Berg - ut till Berg 1869

Inhyses;
Mannen Johannes Larsson (Lindberg), född här 1803-08-24 - dör här 1865
Hustrun/Enkan Stina Larsdotter, född i Varnhem 1805-10-29  - dör här 1868

Ny inhyses 1863;
Mannen Anders Jonsson, född i Varnhem 1813-20-03 - flyttar in 1863
Hustrun Maria Svensdotter, född iVarnhem 1812-05-03
- paret flyttar ut 1865

Hyrande 1866;

Fru Maria Christina Levahn, född i Hendene 1820-05-10 - flyttar in 1866 med dotter - flyttar ut 1867
Dotter Ada Henrietta, född i Ytterstad 1860-10-12 - ut till Sköfde 1864
- Not; "Mannen lärer vara rymd 1865 från Ytterstad, hvarest han till den tiden hafva varit med hustrun och barn skattskriven"


* Son till Olof August Pettersson, som köpte Ryttaregården 1879 och dog där 1918

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Ledsgården 1/2 mtl

Kvarboende 
ägare av hela Ledsgården;
Nämndeman Anders Petter Pettersson, född i Berg 1831-02-07
Hustrun Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-27
Son Johan August, född i Varnhem 1864-11-14
Dotter Augusta Olivia, född i Varnhem 1866-09-27
Dotter Maria Nathalia, född i Varnhem 1868-09-09
Dotter Hilda Charlotta, född i Varnhem 1870-04-19
Son Georg Alfrid, född i Varnhem 1872-04-11
Dotter Anna Hilma Elise, född i Varnhem 1874-11-30

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Andersson Kjell, född i Eggby 1850-11-29 - ut till Rödjan vid Torp 1870
Pigan Anna Kajsa Johansdotter, född i Eggby 1844-10-23 - in 1870 från Baggeboda - ut till Westorp 1870
Pigan Gustafva Johansdotter, född i Öglunda 1846-10-07 - in 1870 från Engelbrektsgården - ut tillBerg 1872
- Dräng Carl August Larsson, född i Varnhem - in 1870 - ut 1873
Pigan Anna Christina Magnusdotter, född i Lundby 1852-06-17 - in 1872 från Lundby - ut tillUlunda 1873
Dräng Adolf Abrahamsson, född iTimmersdala 1857-08-20 - in 1873 - ut till Berg 1874
Pigan Emma Charlotta Roth, född i Varnhem 1857-07-11 - in 1875 - ut till Smedsgården 1875
Dräng Karl Wilhelm Johansson, född i Varnhem 1859-05-06 - in 1876 från Tokatorp - ut till Eggby 1877
Pigan Tilda Roth, född i Varnhem 1862-03-16 - in 1877 - ut till Eggby 1877
Pigan Augusta Nilsdotter, född i Hvad 1865-07-28 - in 1878 - ut till Göteborg 1878

Varnhem Alla:I 1895-1922
Ledsgården 1/2 mtl

Kvarboende 
ägare av hela Ledsgården;
Nämndeman Anders Petter Pettersson, född i Berg 1831-02-07 dör här 1915
Hustrun Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-27 - dör här 1910

1/2 - brukare 1915;
Son Johan August, född i Varnhem 1864-11-14
1/24 mtl - Dotter Augusta Olivia, född i Varnhem 1866-09-27
1/24 mtl - Dotter Maria Nathalia, född i Varnhem 1868-09-09 - ut till Eggby 1916
1/24 mtl - Dotter Hilda Charlotta, född i Varnhem 1870-04-19 - ut gift i Gästgivaregården 1911
1/24 mtl - Son Georg Alfrid, född i Varnhem 1872-04-11 - ut till Ledsjö 1903
1/24 mtl - Dotter Anna Hilma Elise, född i Varnhem 1874-11-30

Fosterson Gösta Valfrid Sjölin, född i Falköpings stad 1916-10-30

Tjänstefolk;
Dräng Axel Emil Andersson, född i Varnhem 1883-11-16 - in från Trädgården 1899 - ut 1902
Dräng Anders Joel Andersson, född i Varnhem 1888-04-04 - in 1902 - ut till Ledsjö 1903
Dräng Karl Edvin Svensson, född i Varnhem 1889-08-03 - in 1903 - ut till Skärf 1907
Dräng Gustaf Hjalmar Karlsson, född i Varnhem 1895-07-24 - in 1912 - ut till Skånings Åsaka 1913
Dräng Erik Johan Öst, född i Trästena 1883-12-08 - in 1913 - ut till Väring 1914
Pigan Sigrid Elisabet Jonsson, född i Trästena 1896-02-07 - in 1913 från Eggby - ut till Eggby 1917
Dräng Fritz Adolf Johansson, född i Eggby 1896-07-27 - in 1914 - ut till Karlsborg 1916
Pigan Edit Olivia Persson, född i Bjerka 1900-12-08 - in 1916 - ut till Eggby 1919
Dräng Oskar Linus Linder, född i Bjerka 1899-11-24 - in 1916 - ut 1919
Dräng Oskar Rudolf Johansson, född i Eggby 1901-08-26 - in 1919 från Eggby - ut till Eggby 1921
Pigan Edit Ingeborg Kristina Gustafsson, född i Eggby 1906-03-28 - in 1920
Pigan Gerda Maria Johansson, född i Sköfde 1905-06-29 - in 1921 från Eggby - ut till Eggby 1921
Dräng Oskar Natanael Persson, född i Sköfde 1904-12-02 - in 1921 från Eggby

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Ledsgården 1/2 mtl

Kvarboende 
ägare av Ledsgården;

Delägare och 1/2 - brukare 1915;
1/24 mtl Johan August Pettersson, född i Varnhem 1864-11-14
Systrar;
1/24 mtl - Augusta Olivia Pettersson, född i Varnhem 1866-09-27 - dör här 1924
1/24 mtl - Maria Nathalia Pettersson, född i Varnhem 1868-09-09 - ut till Eggby 1916 - åter Ledsgården 1934
1/24 mtl - Anna Hilma Elise Pettersson, född i Varnhem 1874-11-30 - husföreståndarinna

Fosterson Gösta Valfrid (Sjölin), född i Falköpings stad 1916-10-30 - järnhandelsbiträde 
Not; "Namnet Sjölin synes ha kommit att skrivas in av misstag, då fosterföräldrarna, som förut hade hand om honom buro detta namn - son av okänd moder, född 1892-10-25."

Ny arrendatorsfuntkion för gården 1926;
Arrendator Johan Natanel Roth, född i Eggby 1897-09-22 - flytar in 1926
Arrendator Karl August Georg Roth, född i Sköfde 1894-08-23 - in 1926 - gift 1918 - dör här 1929
Hustrun Anna Emilia Öman, född i Önum 1893-11-07 
Son Anders Bertil Georg, född i Öglunda 1918-08-23
Son Ernst Oskar Waldemar, född i Skara 1920-12-25
Son Karl Eerik Nathanael, född i Varnhem 1928-11-25
- resten av hushållet flyttar till Berg 1932

Tjänstefolk;
F.d. soldat Oskar Roth, född i Varnhem 1866-09-29 - änkling 1911 - in 1929 fr Eggby - ut till Berg 1932
Hembiträdet Margareta Viktoria Larsson, född i Sventorp 1908-07-03 - in 1924 - ut till Varola 1920
Dräng Karl Teodor Andersson, född i Sventorp 1895-02-15 - in 1924 - ut till Skövde 1925

Hembiträdet Dagmar Maria Elisabeth Otterberg, f. Lidköping 1908-01-12 - in Eggby 1923 - ut Öglunda 1925
Dräng David Hjalmar Blom, f. Fors 1898-03-06 - gift 1924 - in Norra Kyrketorp 1922 - ut till Istrum 1924
Hembiträdet Edit Ingeborg Krsitina Gustafsson, född i Eggby 1906-03-29 - ut till Eggby 1923
Dräng Oskar Natanael Persson, född i Eggby 1904-12-09 - ut 1922

Ny arrendator 1932;
Mannen Gustaf Eiler Falk, född i Eggby 1886-03-16 - in 1932 fr Eggby - gift 1917
Hustrun Hilda Elisabet Lundqvist, född i N. Lundby 1893-09-29
(-Not; enl egen uppgift född i Agnetorp 1898-09-29)
Son Arnold Gustav Eiler, född i Eggby 1917-10-20
Dotter Britt Eivor Elisabet, född i Eggby 1929-07-13
Dotter Beth Gunvor Charlotta, född i Mariestad 1935-03-16
- familjen flyttar ut till Kinne-Kleva 1937

Hyrande;
Svåger Torsten Georg Lindqvist, f. Skärv 1900-03-29 - kalkarb. - in 1933 fr Södar Råda - ut Kinne-Kleva 1937

Tjänstefolk;
Hembiträdet Karin Daga Sofia Johansson, född i Tråvad 1913-03-26 - in 1934 Skara - ut Od i Älvsborg 1935
Dräng Karl Elof Moberg, född i Edsvära 1915-01-18 - in 1933 fr Eggby - ut till Eggby 1935

Ny arrendator 1937;
Mannen Karl Evert Natanael Andersson, född i Sköfde 1912-12-23 - in 1937 fr N. Lundby- gift 1937
Hustrun Ingrid Märta Linnea Carlsson, född i Götene 1915-06-13 - in 1937 fr Skärv
Son dödfödd 1938-05-18

Ur Sveriges befolkning

1940
Kvarboende - ägare - syskonen;

Johan August Pettersson, född 1864-11-14
Maria Natalia Pettersson, född 1868-09-09
Anna Hilma Elise Pettersson, född 1874-11-30
Fostersonen Gösta Valfrid Pettersson, född 1916-10-30

Ny arrendator 1940 - (Kent Frimans morfar och mormor och mor);

Lantbrukaren Gustaf Gottfrid Karlsson, född i Härlunda 1896-07-21
Hustrun Elsa Matilda Helena Karlsson, född Lövqvist i Skara stadsförsamling 1902-09-25
Dotter Margot Ingegärd Karlsson, född i Bolum 1922-12-22 - flyttar till Holmestad 1946;
gift med lantbrukaren Hans Erik Lundgren, född i Härlunda 1918-09-13 - till Herrtorp, Härlunda 1949
Dotter Maj Elsa Sofia Karlsson, f. Bjärka 1927-07-02 - ut Ryda, Hulta 1:1 1949 - 1950 till Norra Härene Bronäs kvarn 1:1; Fridhem, Borås - gift 1944 med Gustaf Erland Karlsson
Dotter Vera Berit Antoinette Karlsson, f. Bjärka 1930-11-12 - spisbiträde Skövde - 1950 Lillhem, Varnhem - gift 1950 med Evald Friman, född i Varnhem 1921-10-29
Dotter Kajsa Inger-Britt Karlsson, född i Härlunda 1938-05-25
Sonen Karl-Gustav Gunnar Karlsson, född 1942-10-25
- övriga familjen flyttar som gårdsägare till Mota i Istrum, Eggby 1951

1950
Kvarboende ägare - syskonen;

Johan August Pettersson, född 1864-11-14  - dör här 1953
Maria Natalia Pettersson, född 1868-09-09
Anna Hilma Elise Pettersson, född 1874-11-30
Fostersonen Gösta Valfrid Pettersson, född 1916-10-3 - gift 1953 - flyttar till Skara 1953

Ny arrendator 1950;
Mannen Karl Johan Holmberg, född i Varnhem 1896-09-29 - gift 1920
Hustrun Ester Sandelia Holmberg, född Svanqvist i Grolanda 1896-09-12

1960
Kvarboende ägare - syskonen;

Maria Natalia Pettersson, född 1868-09-09 - dör i Norra Ving 1963
Anna Hilma Elise Pettersson, född 1874-11-30 - dör i Norra Ving 1961

Kvarboende arrendator 1960 + 1970 + 1975;
Mannen Karl Johan Holmberg, född i Varnhem 1896-09-29 - dör Havstenavägen 36, Skövde 1980
Hustrun Ester Sandelia Holmberg
, f.Svanqvist i Grolanda 1896-09-12 - dör på Havstenavägen 1988

1970
Änklingen/broder  Nils Robert Gustafsson, född i N Vånga 1905-06-25 - Änkling 1952-04-08
Brodern Karl Gustaf Gustafsson, född i N Vånga  1906-08-17 - Ogift man
Brodern Folke Natanael Gustafsson, född i N Vånga 1912-02-09 - Ogift man

1975
Änklingen/brodern  Nils Robert Gustafsson, född i N Vånga 1905-06-25 - Änkling 1952-04-08
Brodern Karl Gustaf Gustafsson, född i N Vånga  1906-08-17 - Ogift man
Brodern Folke Natanael Gustafsson, född i N Vånga 1912-02-09 - Ogift man
Systern Anna Elisabet, född i N Vånga 1908-12-07 - Ogift kvinna

1980

Mannen Ernst Verner Gustafsson, f. N Vånga 1901-08-20 - Gift man 1949-04-22 - in fr Junkragården
Hustrun Ingrid Maria Gustafsson, född i Gökhem 1916-01-19
Änklingen/brodern  Nils Robert Gustafsson, född i N Vånga 1905-06-25 - Änkling 1952-04-08
Brodern Karl Gustaf Gustafsson, född i N Vånga  1906-08-17 - Ogift man
Brodern Folke Natanael Gustafsson, född i N Vånga 1912-02-09 - Ogift man
Systern Anna Elisabet, född i N Vånga 1908-12-07 - Ogift kvinna