C. 8 a Ledsgårdens Soldattorp Nr 327

F. d. Soldattorp Nr 327 - Bäckefors - på karta 1960

Historiska Kartor Lantmäteriet 1960 - Klicka på kartan för att se den större! Historiska Kartor Lantmäteriet 1960 - Klicka på kartan för att se den större!

Bäckefors - Skarke 153 
 

Ursprunligen Skarke Ledsgårdens soldattorp Nr 327 markerat med rött på 1960 års karta.

Soldater vid No 327 Bäckefors registerade i Centrala Soldatregistret;

1600-tal                        1700-tal                       1800-tal
ANDERSSON Måns       SKARPMAN Svante     HUSAR Anders
JONSSON Joen               SKARPMAN Sven        HUSAR Petter
BÖRJESSON Jacob        SKARP Anders              DAG Olaus
SVENSSON Erland         SKARP Erik                   DAG August
                                            SKARPMAN Sven        


Första soldaten som tilldelas Soldattorp Nr 327 är alltså Måns Andersson år 1663 med avsked 1687.

Det betyder att det är ett torp där ägarna till Ledsgården gjort en överenskommelse med Kronan innan nya indelningsverket kom att beslutas och införas fr o m 1682. Soldattorpet är alltså bland de riktigt gamla soldattorpen i bygden från 1600-talet.

Lite om indelningsverken;
Under 1620-talet ålades prästerna att föra mantalslängder över församlingens manliga befolkning som grund för utskrivningar till krigstjänst. Tidigare hade rotarna grundats på gårdar, men nu övergick man till mantal (en familjs försörjningsenhet och var ett slags mått på dess avkastning).

Rekryteringsbasen blev på detta sätt väsentligt större. Utskrivningen av fotfolket (infanteriet) var ej frivillig. Det skedde med tvång och byggde på roteringsprincipen som innebar att alla män mellan 15 och 40 år indelades i rotar om 10 män och att en man i roten togs ut att ständigt vara knekt. Vid förluster gjordes nya utskrivningar bland rotarna. Med detta system kom drängar, torparsöner och till och med storbonden själv att tas ut.

Utskrivningarna gick dock hårt åt allmogen under krigstid, som alltmer började klaga på de ständiga utskrivningarna till infanteriet. Redan tidigt på 1600-talet började allmogen på vissa håll  att skriva kontrakt med kronan där man förband sig att hålla ett visst antal knektar mot frihet från utskrivning. En stor nackdel med det ofrivilliga utskrivningssystemet var bl.a. de många rymningarna.

Nya indelningsverket 1682;
Indelningsverket var ett svenskt militärt organisationssystem som skapades av Karl XI 1682. Indelningsverket såg till att en eller flera gårdar gick samman och bildade rusthåll och rotar som ansvarade för en ryttare, soldat eller båtsman som de avlönade och gav ett soldattorp och lite jord att odla. Varje officer fick en gård att leva på i fredstid och dessutom lön.

Systemet betalades alltså av bönderna och fungerade som deras skatt till staten. Bönderna slapp därmed också bli utskrivna som soldater. En stor fördel med systemet var att soldaterna själva drev in sitt underhåll från bönderna. På så sätt slapp staten skattekontrollen och behövde heller inte betala ut kontanter, som Kronan hade så lite av.

Soldattorpen söder om Hospitalskvarnen på 1722 års karta

Historiska Kartor Lantmäteriet - Höjentorps Kungsgård Geometrisk avbildning 1722 Historiska Kartor Lantmäteriet - Höjentorps Kungsgård Geometrisk avbildning 1722

1722 kallas de båda soldattorpen Nr 327 och  Nr 329 för Boställen - granne med Höjentorps ägor nr 54 på kartan - kallat Pickastugan.

Fördelning av jorden inom soldattorpsområdet 1831

Ägoblandning hade gjort till slut omöjligt att reda ut vems mark som låg var inom området söder om Hospitalskvarnen (Bille kvarn). Vid lantmäteriförrättning 1831 reds gränserna ut mellan de båda soldattorpen; Bäckefors (Ledsgården) och Vassbacken (Junkragården), Pickabackens och Hospitalskvarnens marker.

Bäckefors är det rödmarkerade torpet längst i söder på kartan. Nedan ser man vilka delar av jorden som tilldelades just det soldattorpet. Vassbacken ligger mer mitt i soldattorpsområdet.

Av förrättningen framgår ibland endast hur stor del av varje stycke numrerad mark som respektive soldattorp fick sig tilldelat. En del nummer är åtskilda och hänförda till det ena eller andra torpet.

Boende Soldattorp Nr 327 u. Ledsgården - senare Bäckefors

Antagen: 1663
ANDERSSON Måns;
Avsked: 1687
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1683
JONSSON Joen
; Släktnamn: Joensson;
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1684
BÖRJESSON Jacob

Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1709
SKARPMAN Svante
; Släktnamn: Jönsson; Född: 1691; Död: 1734; Avsked: 1734
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1735
SKARPMAN Sven; 
Släktnamn: Fransson; Född: 1717; Död: 1742; Avsked: 1742
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1743
SKARP Anders; 
Släktnamn: Månsson; Död: 1743; Avsked: 1743
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1747
SKARP Erik; 
Släktnamn: Andersson; Född: 1725; Avsked: 1763
Aktnummer: SK-00-0327-1747
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Varnhem A I:1 1779 - 1787
Soldatboställe Nr 327

Antagen: 1768
SKARPMAN Sven; 
Född i Marum 1744; Död: 1803; Avsked: 1801
Hustrun Karin Håkansdotter, född i Segerstad 1748
Dotter Inga, född på platsen 1770-08-30 - ut till Hällberga 1785
Son Anders, född på platsen 1773-09-27
Dotter Maria, född på platsen 1775-07-10 - dör här 1783
Dotter Stina, född på platsen 1778-11-25
Dotter Catharina, född på platsen 1783-04-22

Svägerskan Catharina Håkansdotter, född i Fröjered 1752 - in 1781 fr Amundtorp - ut t Ölanda 1782

Varnhem A I:2 1786 - 1791
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Sven Skarpman; Född i Marum 1744
Hustrun Karin Håkansdotter, född i Segerstad 1748 - dör här 1791
Son Anders, född på platsen 1773-09-27 - ut till Segerstad 1789
Dotter Stina, född på platsen 1778-11-25 - ut till Broddetorp 1789
Dotter Catharina, född på platsen 1783-04-22
Dotter Inga, född på platsen 1770-08-30
Dräng Petter frisk, född i Lundby

Varnhem A I:3 1792 - 1800
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Sven Skarpman; Född i Marum 1744 - dör här 1803
2:a hustrun Maria Andersdotter, född i Gudhem 1759-08-24
Son Anders, född på platsen 1773-09-27 - ut till Segerstad 1789 - hem igen - ut till Hornborga 1794
Dotter Stina, född på platsen 1778-11-25 - ut till Broddetorp 1789
Dotter Catharina, född på platsen 1783-04-22
Dotter Maija, född på platsen 1794

Mågen Petter Frisk, född i Lundby
Dotter/hustru Inga Svensdotter, född på platsen 1770-08-30
Dotter Stina, född på platsen 1792 - dör här 1793
Dotter Stina, född på platsen 1794

Varnhem A I:4 1800 - 1815
Soldatboställe Nr 327


Ny soldat;
Antagen: 1802
HUSAR Petter; Släktnamn: Larsson; Född i Wäring 1775; Död: 1831; Avsked: 1818
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Wäring 1770-10-10
Son Lars, född på platsen 1806-10-26
Son Anders, född på platsen 1811-08-24  - dör här 1814 - dödsorsak okänd
Dotter Cajsa, född på platsen 1811-08-24 - dör här 1814 - dödsorsak okänd
Son Peter, född på platsen 1813-12-13 - dör här 1814 - "Vådeligen förqväfts af modern"

Varnhem A I:5 1815 - 1836
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Petter Husar; Släktnamn: Larsson; Född i Wäring 1775; Död: 1831; Avsked: 1818
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Wäring 1770-10-10
Son Lars, född på platsen 1806-10-26
Son Anders, född på platsen 1815-08-16
Son Johannes, född på platsen 1818-04-06
- familjen flyttar ut till under Junkragården 1819

Ny soldat - Antagen: 1818;
HUSAR Anders; Släktnamn: Andersson; 
F. i Höjentorp 1796; Avsked: 1825 - in 1819 - ut Wing 1820
- åter 1822 från Wing med
Hustrun Eva Jacobsdotter, född i Härlunda 1801-12-04
Son Jan Peter, född på platsen 1823-01-23
Son Anders, född på platsen 1802-10-01
- familjen flyttar ut till Attorp 1825

Ny soldat - Antagen: 1825
HUSAR Petter; Född på platsen 1802-10-01 ; Avsked: 1834 - in 1826 från Skarke med
Hustrun Greta Andersdotter, född i Warnhem 1801-07-11
Oäkta son Carl Petter, född på platsen 1823-12-21
Son Pehr Johan, född på platsen 1826-12-24
Dotter Maria Cajsa, född på platsen 1828-03-31
Son Anders, född på platsen 1830-03-03
Dotter Greta Charlotta, född på platsen 1831-05-16 - död här 1831
Son Sven Gustaf, född på platsen 1832-03-29
Son Adam, född på platsen 1833-09-14 - dör här 1834
 - familjen flyttar till Sandtorp 1834

Ny soldat - Antagen: 1834
DAG Olaus; 
Släktnamn: Göransson; Född i Göthened 1812-07-29; Avsked: 1863 - in 1834 fr Hallabo med
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14 - in 1834 från Foxerna 

Varnhem A I:6 1836 - 1846
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Olaus Dag; Släktnamn: Göransson; Född i Göthened 1812-07-29 - avsked 1863
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14
Son Johannes, född i Varnhem 1836-01-02 - dör här 1836
Son Pehr Johan, född i Varnhem 1837-05-30
Son August, född i Varnhem 1840-07-01
Son Claes, född i Varnhem 1843-04-15

Tjänstefolk;
Pigan Karin Greta Andersdotter, född i varnhem 1824-11-16 - in 1841 - ut till Falkenberg 1842
Dotter Maja Lena, född i Varnhem 1845-08-30

Varnhem A I:8 1846 - 1859
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Olaus Dag; Släktnamn: Göransson, född i Göthened 1812-07-29
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14
Son Pehr Johan, född i Varnhem 1837-05-30
Son August, född i Varnhem 1840-07-01
Son Claes, född i Varnhem 1843-04-15
Dotter Maria Lena, född i Varnhem 1845-08-30
Son Alfred, född i varnhem 1847-10-18

Varnhem A I:9 1854 - 1862
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Olaus Dag; (Göransson), född i Göthened 1812-07-29
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14
Son Pehr Johan, född i Varnhem 1837-05-30 - ut till Smedsgården 1860 - se nedan!
Son August, född i Varnhem 1840-07-01 - ut 1856
Son Claes, född i Varnhem 1843-04-15 - ut 1859
Dotter Maria Lena, född i Varnhem 1845-08-30
Son Alfrid, född i Varnhem 1847-10-18
Son Trumslagaren Per Johan Dag, född i Varnhem 1837-05-30 - 1861 från Smedsgården 

Varnhem A I:10 1862 - 1869
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Olaus Dag (Göransson), född i Göthened 1812-07-29 - avsked 1863
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14
Son Trumslagaren Per Johan Dag, född i Varnhem 1837-05-30 - ut till Rytterna i Wästerås län 1866
Dotter Maria Lena, född i Varnhem 1845-08-30 - ut Falkenberg 1863
Son Alfred, född i Varnhem 1847-10-18 - flyttar ut 1865

Ny soldat 1863;
Son/Soldat August Olofsson Dag, född i Varnhem 1840-07-01 - in 1863 från Wing - avsked 1894
Hustrun Maja Greta Andersdotter, född i Lundby 1834-12-14 - in 1865 från Broddetorp
Son Alfrid, född i Varnhem 1866-05-24

Syster/piga Maria Lena, född i Varnhem 1845-08-30 - in 1864 från Falkenberg - ut till Öglunda 1866

Varnhem A I:11 1869 - 1880
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat August Olofsson Dag, född i Varnhem 1840-07-01
Hustrun Maja Greta Andersdotter, född i Lundby 1834-12-14 - dör här 1875
Son Alfrid, född i Varnhem 1866-05-24
Dotter Anna-Lisa, född i Varnhem 1869-02-11 - dör här 1875
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1871-07-11
2:a hustrun Maja Stina Strömberg, född i Varnhem 1844-02-16 - in 1877
Dotter Otilia Amanda, född i Varnhem 1878-01-01

Kvarboende - inhyses;
f. d. Soldat Olaus Dag, född i Göthened 1812-07-29 - avsked 1863
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14
Son Claus Olausson Dag, född i Varnhem 1843-09-15 - in 1869- ut 1871
Dotter Maja Lena, född i Varnhem 1845-08-30 - in 1872 - ut 1876
Hennes oäkta son Carl Otto, född i Varnhem 1873-03-02

Varnhem A I:12 1880 - 1895
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat August Olofsson Dag, född i Varnhem 1840-07-01 - avsked 1894
Hustrun Maja Stina Strömberg, född i Varnhem 1844-02-16
Mannens barn i 1:a äktenskapet;
Son Alfred, född i Varnhem 1866-05-24 - flyttar ut 1884 - hem igen 1889 - ut till Lundby 1890
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1871-07-11
Gemensamma barn;
Dotter Otilia Amanda, född i Varnhem 1878-01-01

Kvarboende - inhyses;
f. d. Sold. Kyrkovaktaren Olaus Dag; Släktnamn: Göransson, f. Göthened 1812-07-29 - avsked 1863
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14
Son Claus Olausson Dag, född i Varnhem 1843-09-15 - in 1869- ut 1871
Dotter Maja Lena, född i Varnhem 1845-08-30 - 1880 hem igen - ut med barnen till Nord Amerika 1881
Hennes oäkta son Carl Otto, född i Varnhem 1873-03-02
Hennes oäkta dotter Anna Olivia, född i Warnhem 1878-04-06

Bäckefors säljs 1906 till smeden Axel Linus Timberg

Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023
Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023

Varnhem Alla 1 1895 - 1922
Soldatboställe Nr 327 - Vacant - säljs 1906; Bäckefors


Kvarboende - inhyses - gratialisten;
f. d. Sold. Kyrkovaktaren Olaus Dag (Göransson), f. Göthened 1812-07-29 - avsk. 1863 - dör här 1901
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14 - dör här 1901

Ny hyrande i Bäckefors 1895;
Arbetaren Frans Oscar Andersson, född i Flo 1868-02-06 - in 1895 från Norra Lundby - gift 1895
Hustrun Johanna Detterberg, född i Thun 1864-08-30
Son Ernst Oscar Emanuel, född i Thun 1892-03-03
- familjen flyttar ut 1896

Ny ägare 1906;
Smeden Axel Linus Timberg
, född i Varnhem 1875-11-04 - gift 1897 
Hustrun Anna Charlotta Larsson, född i Svedala 1874-07-28
Dotter Hulda Josefina, född i Varnhem 1897-07-16 - ut Wing 1913 - hem igen 1921 - ut gift 1922
Dotter Hildur Maria, född i Varnhem 1898-09-30 - ut 1914 - hem igen 1918 - ut 1919
Hennes oäkta son Karl Gustaf Sjöman, född i Varnhem 1918-12-01 (kvarlämnad)
Dotter Ella Viktoria, född i Varnhem 1900-06-21 - ut 1915
Dotter Anna Helena, född i Varnhem 1902-07-23 - ut till Norra Lundby 1921
Son Sven David, född i Varnhem 1904-01-01 - smedlärling
Son Erik Harald, född i Varnhem 1906-03-31 - jordbruksarbetare
Son Nils Herbert, född i Varnhem 1908-03-16
Son Karl Axel, född i Varnhem 1910-03-22
Son Axel Samuel, född i Varnhem 1912-05-01
Dotter Margareta Kristina, född i Varnhem 1913-07-14
Dotter Margit Elisabet, född i Varnhem 1915-08-30
Dotter Karin Eleonora, född i Varnhem 1920-02-24

Ny ägare 1922 Klas Olsson

Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023

Änkan och dottern ärver Bäckefors 1927

Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023
Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Bäckefors - f.d. soldatboställe Nr 327


Kvarboende ägare;
Smeden Axel Linus Timberg
, född i Varnhem 1875-11-04 - gift 1897 
Hustrun Anna Charlotta Larsson, född i Svedala 1874-07-28
Dotter Hulda Josefina, född i Varnhem 1897-07-16 - ut Wing 1913 - hem igen 1921 - ut gift 1922
Dottern Hildur Marias oäkta son; Karl Gustaf Sjöman, nu Timberg född i Varnhem 1918-12-01 (fosterbarn)
Dotter Anna Helena, född i Varnhem 1902-07-23 - in som tjänarinna 1925 från Skärv
Son Sven David, född i Varnhem 1904-01-01 - smedlärling - ut 1922
Son Erik Harald, född i Varnhem 1906-03-31 - smedslärling - ut 1922 - hem igen 1924 - ut Sköfde 1925
Son Nils Herbert, född i Varnhem 1908-03-16 - ut 1923
Son Karl Axel, född i Varnhem 1910-03-22 - ut 1927
Son Axel Samuel, född i Varnhem 1912-05-01 - ut 1929
Dotter Margareta Kristina, född i Varnhem 1913-07-14
Dotter Margit Elisabet, född i Varnhem 1915-08-30
Dotter Karin Eleonora, född i Varnhem 1920-02-24
- övriga familjen flyttar ut till nybyggda egenägda Hagaberg 1922

Ny ägare 1922;
Mannen Clas August Olausson, född i N. Wånga 1890-12-31 - in 1922 med familj från Torbjörntorp
- dör här 1927
Hustrun Augusta Maria Olausson, född Eriksson i Åsle 1884-05-09
Dotter Sonja Maria Elisabet, född i Torbjörntorp 1920-07-29
Hyr; Nils Herbert Timberg, född i Varnhem 1908-03-16 - in 1928 från Sköfde - ut till Sköfde 1929
- övriga familjen flyttar ut 1932

Ny ägare imn från Gustafsfors kvarn 1932;
Kalkarbetaren John Leonard Holmberg, f. Varnhem 1894-08-09 - in 1934 med övriga - dör här 1937 
Systern Anna Charlotta Ingeborg, född i Varnhem 1899-02-18 - flyttar ut till Lundby 1938
Broder Johan Erik Manfred, född i Varnhem 1907-10-03 - kalkarbetare
Broder Nils August Isidor, född i Varnhem 1911-12-19 - Diversearbetare - ut gift till Överbo Holmedal 1938
Modern lantbruksänkan Emma Charlotta Holmberg, född Alfredsdotter Storekullen, i Varnhem 1868-02-04

Ny ägare 1932 Leonard Holmberg

Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023
Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023

Sterbhuset med modern och syskonen säljer till sonen/brodern Johan Erik Manfred Holmberg 1938

Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023
Dokument från Karl-Erik Holmberg, 2023

Boende i Bäckefors enligt Sveriges befolkning

1940
Änkan Emma Charlotta Holmberg
, född 1868-02-14
Son Johan Erik Manfred Holmberg, född 1907-10-03
Dotter Anna Charlotta Ingeborg Holmberg, född 1899-02-18
Dotter Elin Sara Maria Holmberg, född 1903-07-19
Dotter Anna Charlotta Ingeborg Holmberg, född 1899-02-18 - dör i Boliden, Varnhem 1994

1938 +1950+1960
Mannen Johan Erik Manfred Holmberg
, född 1907-10-03, gift  1947-06-21
Hustrun Ingrid Anna Maria Holmberg f Pettersson, född i  Varnhem 1915-02-20
Son Karl-Erik Gustaf Holmberg, född  i Varnhem 1948-11-29 - sönerna flyttar ut efter hand
Son Lars Olof Erik Holmberg, född i Varnhem 1959-04-13

Systern Märta Kristina Holmberg, född i Varnhem 1909-07-28, brodös - död 2004.

Sonen Karl-Erik Holmberg äger Bäckefors sedan 1987-09-18

Familjen Holmbergs släkthistoria

En ung Karl-August Holmberg. Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023 En ung Karl-August Holmberg. Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023

Följande sammanställning kring familjen Holmberg har gjorts av Bo Hermansson i samverkan med Karl-Erik Holmberg, Bäckefors, Varnhem;

Anfadern till de Holmbergare som bl a bebor de båda soldattorpen Björkedalen och senare  Bäckefors heter Karl-August Snäll , född i Lerdala 1866-02-10. Han flyttar från Berg 1889 och blir dräng på Backa. Där träffar han pigan Emma Charlotta Alfridsdotter, född 1868-02-14 på Storekullen - död 1953-01-03. Hon var dotter till Pehr Alfred Johansson, född 1833-08-16 i Skövde och hans fru Anna-Greta Andersdotter, född 1833-08-16 i Häggum. 
 
Han kommer, med hustrun, som soldat till Björkedalen i Ljungstorp 1891-11-04 och får där soldatnamnet Holmberg. Paret gifter sig en vecka senare 1891-11-13. De flyttar med barnen till Kyrkebo 1914, där Karl August Holmberg blir arrendator tills han dör 1930-09-10. Enligt muntlig tradition bodde de några år i Bäckedalen innan de flyttade till Kyrkebo. Dessutom sägs det att famljen flyttade till småskolan i Ljungstorp som stått färdig 1926, efter Karl Augusts konkurs på Kyrkebo, där han dör 1930.

Änkemodern Emma Charlotta Alfridsdotter Holmberg flyttar till Överbo nr 12 Smedsgården 1930-12-16, som då hyrs ut av Sven Pettersson i Redsvenstorp, vidare till Överbo Sörgården nr 14 (Gustavsfors kvarn) den 5/12 1931 och har med sig de flesta av barnen; John Leonard (kalk-jordbruksarbetare), Anna Charlotta Ingeborg, Johan Erik Manfred (kalkarbetare) , Nils August Isidor (diversearbetare) och Märta Kristina Holmberg. Sonen John Leonard köper 1934 Bäckefors f.d. soldattorp och modern med de flesta av barnen flyttar med dit - se nedan!

I Björkedalen föds;
Son Gustav Arvid Holmberg, född 1892-08-31 i Björkedalen.
Blir snickeriarbetare och lämnar Björkedalen 1914 tillsammans med familjen för Kyrkebo . Han gifter sig där 1920-09-18 med Lilly Maria Wind, född i Wåmb 1900-05-20 och bildar familj i en annan bostad inom Kyrkebo, står då som jordbruksarbetare. Här får de sonen Bengt Arvid Holmberg, född 1920-11-21, samt sonen John Arne Holmberg 1922-05-05. Famljen lämnar Kyrkebo för Örebro 1922-09-04 och återkommer därifrån via Sköfde 1925-12-03. Då står Gustaf Arvid som före detta Caféskötare/kaféidkare. Nu får de också dottern Anna Lisa Iréne Holmberg, född 1925-01-11. Gustav Arvid Holmberg dör 1926-03-16 på Kyrkebo av hjärtfel och äggvita (diabetes). Familjen i övrigt flyttar 22/12 1930 till Kyrketorp.

Son John Leonard Holmberg, född 1894-08-09 i Björkedalen.
Från Björkedalen med familjen 1914 till Kyrkebo som jordbruksarbetare. Han flyttar sedan med änkemodern Emma Charlotta Alfridsdotter Holmberg till Överbo nr 12 Smedsgården, som då hyrs ut av Sven Pettersson i Redsvenstorp, vidare till Överbo Sörgården nr 14 (Gustavsfors kvarn). Sonen John Leonard Holmberg köper 1934 Bäckefors f.d. soldattorp (Skarke nr 15 Ledsgården) och modern med de flesta av barnen flyttar med dit. John Leonard dör här på Bäckefors 25/12 1937.

Son Karl Johan Holmberg, född 1896-09-29 i Björkedalen. Till Kyrkebo med familjen 1914. Mellan 1950 och 1975 arrendator på Ledsgården. Gift 1920 3 barn. Död 1980-09-25 i Skövde.

Dotter Anna Charlotta Ingeborg Holmberg, född  1899-02-18 i Björkedalen. Följer med mamman efter pappans död 1930. Från Bäckefors till Norra Lundby 1938-10-01. Sedan åter till Bäckefors , sedan till Boliden i Varnhem. Död 1994-10-01 på Boliden Varnhem.

Son Sven Valdemar Holmberg, född 1901-06-14 . Till Amerika 1928-03-17. Gift där 2 barn. Dör i Amerika.

Dotter Elin Sara Maria Holmberg, född 1903-07-19 på Björkedalen.Till Skövde och sedan till Linköping 1934-10-30 (Hembiträde). Åter till Varnhem, inneboende på Klosterlid, sedan till Lekbrödravägen.  Död 1984-11.22.  

Son Johan Erik Manfred  Holmberg, född 1907-10-03. Följde med mamman från Kyrkebo. Köpte Bäckefors efter Brodern Leonards död. Färdigställde Bäckefors. Gift 21/6 1947 med Ingrid Maria Pettersson, född i Varnhem 1915-02-20. De fick 2 barn, Karl-Erik Gustaf Holmberg 1948 och Lars Olof Erik Holmberg 1959. Hade modern och systrarna Anna och Märta inneboende på Bäckefors. Död 2000-05-26.

Dotter Märta Kristina  Holmberg, född 1909-07-28 på Björkedalen. Till Kyrkebo sedan till Skövde 1933-01.20, sedan till Skara 1933-10-17 som hembiträde hos Drakenberg. (Smedjegatan 6, Peter Hernqvistsgatan 6). Till Boliden i Varnhem. Död 2004-09-08 på Boliden Varnhem.

Son Nils August Isidor  1911-12-19. Följer med mamman från Kyrkebo. Gift Med Britta Blomqvist 1938. 1 barn i sonen Nils Göran Holmberg, född 1949. Bygger Överbo Holmedal, flyttar dit 1938.  Död 1993-03-27 på Holmedal Varnhem.

Karl-August Snäll Holmberg, född i Lerdala 1866
Emma Charlotta Alfridsdotter, född 1868 i Storekullen

Foto från Karl-Erik Holmberg 2023
Foto från Karl-Erik Holmberg 2023

Emma Charlottas morfar Andreas (Anders) Andersson, född i Skara 1810-10-16 på besök i soldattorp Nr 315 (Björkedalen) -
död som fattighjon 1909 inhyses Bosgården, Häggum - 99 år

Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023
Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023

Emma Charlottas moder Anna Greta Andersdotter, född i Lilla Boslycke, Häggum 1833 - änka 1875 i Storekullen framför stugan Flinkebacken i Bäckedalen

Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023
Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023

Holmbergs i Nr 315 - flyttar till Bäckedalen några år före flytten till Kyrkebo 1914 enligt muntlig tradition - i så fall är detta Flinkebacken, även kallat Bäckedalen (nu Bäckedalen 3)

Foto från Karl-Erik Holmberg - med svårigheter att säga vilket hus detta är, troligen Flinkebacken, Bäckedalen - om man lyssnar på den muntliga traditionen att de flyttat till Bäckedalen, foto ca 1910 Foto från Karl-Erik Holmberg - med svårigheter att säga vilket hus detta är, troligen Flinkebacken, Bäckedalen - om man lyssnar på den muntliga traditionen att de flyttat till Bäckedalen, foto ca 1910

Karl-August Snäll Holmberg, född i Lerdala 1866-02-10, hustrun Emma Charlotta Alfridsdotter Holmberg, född 1868-02-14 med sonen Johan Erik Manfred Holmberg, född i Nr 315 (Björkedalen) 1907-10-03 och dottern Märta Kristina Holmberg, född i Nr 315 (Björkedalen) 1909-07-28, samt  Emma Charlottas moder Anna Greta Andersdotter, född 1833-08-16 - boende i Storekullen.

Emma och Märta i Bäckedalen. Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023
Emma och Märta i Bäckedalen. Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023
Ur Gods och Gårdar 1942 Ur Gods och Gårdar 1942

Flinkebacken 1942 efter renovering och med ny veranda, mm - det enda hus som passar med det på bilden ovan i Bäckedalen. Fönster, skorsten och dörrplacering stämmer liksom den lite högre trappan till verandan (här något skymd av snö). Det stämmer också med att det i kyrkoböckerna inte skrivs några andra i Flinkebacken just de åren (1905 - 1918). Familjen hade också växt med barn födda 1907 och 1909, så soldattorpets enkelstuga var säkerligen  trång för dem.

Emma och August med storfamiljen

Foto från Karl-Erik Holmberg 2023
Foto från Karl-Erik Holmberg 2023

Emma Holmberg 80 år i Bäckefors 1948

Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023
Foto från Karl-Erik Holmberg, 2023

Syskonen Holmberg i olika åldrar

Från vänster till höger på varje rad:
                                                                                         Född                  Död
1.       Gustav Arvid Holmberg                               1892-08-31       1926-03-16
2.       Johan Lennart Holmberg                            1894-08-09       1937-12-25
3.       Karl Johan Holmberg                                   1896-09-29       1980-09-25
4.       Anna Charlotta Holmberg                           1899-02-18       1994-10-01
5.       Sven Valdemar Holmberg                            1901-06-14       1986-09-07
6.       Elin Sara Maria Holmberg                           1903-07-19       1984-11-22
7.       Erik Johan Manfred Holmberg                   1907-10-03       2000-05-26
8.       Märta Kristina Holmberg                             1909-07-28       2004-09-08
9.       Nils August Isedor Holmberg                      1911-12-19         1993-03-27

Foton från Karl-Erik Holmberg, Bäckefors, 2023

Syskonskaran Holmberg på lite äldre dar - 1968

Fr v; Sven, Märta, Karl, Elin, Nils, Anna och Erik.

Redan 1920 fick Erik sina första jaktupplevelser och jagar fortfarande vid 90 års ålder

Foto ur SN 1997 - fotograf Joacim Cruus Foto ur SN 1997 - fotograf Joacim Cruus

Erik Holmberg 90 år gammal i jakttagen 1997.