C. 4 Gården Tomten i Skarke by

Skarke Tomten Nr 3 - nuvarande fastighetsbeteckning för den del som utgjorde Tomtens boplats är Skara Kyrkebo 5:5

Tomten i specialjordeboken 1825 - ett Skogvaktareboställe

Texttolkning;

"Varit helt hemman men 3/4 förmedlat i allt nemligen 1/2 år 1664 den 10 september efter Bref och 1/4 år 1695, efter Ransakning Skogwaktare Boställe efter 1697 års Jägare Rulla förmedlingen för 1/4 afslagen efter 1824 års Jordransakningsbeslut i Rote No 315 med 6 Db=16 s Kmts Taxa."

Karta med gården Tomten före laga skiftet 1841 - littera F

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Tomten, littera F,  låg före 1841 på gärdet  mitt för Prästegården littera H

Följande gårdar finns utmärkta på kartan:

I en klunga för sig öster om Öglundavägen - utmed gammal väg upp till Backa gård:

A. Dunagården hustomten- ett helt förmedlat till halft Hemman Krono, Leujtenants Boställe wid Majornes Compagnies af  Konglige Skaraborgs Infanterie Regemente och innnhafves nu af Capteinen Wälborne Herr Carl von Schantz.

B. Ledsgården hustomten - ett helt förmedlat till ett halft Hemman Skatte, tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson.

C. Mellangården - hustomten ett helt förmedlat till halft hemman Krono innehafves af Nämndemannen Olof Jonsson.

D. Hustru Ingridsgård - ett helt förmedlat till ett halft hemman Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson.   

Mer spridda gårdar:
E. Tåbohlet hustomten -  ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono Skatte Augement, tilhörigt Commissions Landtmätaren Benjamin Risberg.

F. Tomten hustomten - ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono - Skogvaktare Boställe och innehfwes af Krono Skogewaktaren Jonas Riesling.

G. Kyrkebo* hustomten - ett helt Mantal Krono Rustnings Stamm wid Gudhems Compagnie af Kongeliga Wästgiötha Cavalleris Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg samt Anders Pettersson.

H. Prästebordet hustomten - ett helt hemman Krono, innehafves af Biskopen och Ledamoten af Kongelige Nordstierne orden Högwördigaste Herr Doctor Thure Weidman.

Skarke by hade sin bykyrka på ladugårdgårdsplanen på det som idag är Kyrkebo. Kyrkebo hette då Prestagårdhenn 1564 i jordaboken och utgjorde Prästgården i byn Skarke.

Skarke kyrka kom att bli församlingskyrka även för dem i kringområdet utanför byn, troligen redan under 1100-talet, då Varnhems Kloster med sin kyrka endast var till för munkarna och lekbröderna.

Lekbröderna (av grekiskans laikos; "som tillhör folket") är en kristen beteckning på de, som skötte det praktiska arbetet i klostren och dess ägor. De var byggnadsarbetare, lantarbetare och hantverkare, mm.

Man får betänka att Klostret från början ägde de 12 gårdar som låg nära uppförandeplatsen för Klostret och var undergårdar till den storgård som skänktes till cictensierna. Övriga gårdars befolkning i området fick då använda Skarke Kyrka som sin första församlingskyrka. 1540 fanns ca 80 gårdar inom Valle härad som Klostret ägde och de fick vid reformationen i en övergångstid ha kvar avkastningen av de närmsta 20 gårdarna.

Skarke kommer av Skaderike
Skade är vildmarkens gudinna. Hennes pappa är jätten Tjatse. Och trots att hon är jättinna blir hon accepterad av gudarna i Asgård, när hon gifter sig med havsguden Njord.
Skarke socken skrivs Skaderiche Sokn i avskrift 1505 av ett föregående dokument där benämnt Skatrikis sokn 1404.

Karta Tomten 1841 efter laga skiftet

Översiktsbild av Tomtens tilldelning i laga skiftet 1841 - littera E. - från Öglundavägen och västerut.

Tomten på karta 1872

På kartan ser man bostaden och ladugården inritad nära Öglundavägen (här beskriven som väg mellan Klostret och Höjentorp). 29 är Långhästesjön och fyrkanten 30 är en grustäkt till Skarke by med väg genom markerna.

Tomten på karta 1877

Tomten 1877 markerad med extra rött.

Tomtens husplats med byggnader 1877

På detalj ur kartan 1877 kan man se att det förutom boninghus ftillkommit många ekonomibyggnader. Boningshus och ursprunglig ladugård på platsen efter laga skiftet placerade nära Öglundavägen. Smedjan finns redan och har placerats längst i väster från hus och ladugård.

Tomten med nytt bostadshus på senare bild

Tomten på en senare bild med hus troligen byggt under 1930-talet på platsen för det första huset. Ladugården skymtar till vänster.

Tomten hade tidigt en smedja

Smedjan med en del år på nacken.

Boende på Tomten enligt kyrkböckerna 1779 - 1938

Kyrkböckerna sammanställda av Margareta Broberg Gustavsson, redigerat av Kent Friman

Varnhem (R) AI:1, 1779 – 1787   
Skarke Tomten                                                                                          
 
Skogvaktare Johan Berg, född i Berg 1746
Hustrun Brita Maria Wenerholm, född i Lidköping 1749-06-16
Dotter Brita Cecilia, född i Häggum 1780-04-29
Son Andreas, född på Tomten 1783-01-09
Dotter Maria Catharina , född på Tomten 1785-12-01
 
Änkan (efter f.d. skogvaktare Lars Herendahl) Stina Stolpe, född i Österplana 1739
Son Andreas, född på Tomten 1774-10-25
– flyttar ut med modern till Skifde (Skövde) 1781
 
Tjänstefolk;
Flickan Maria Larsdotter, född i Ranstad 176 - till Tomten från Håggum 1781 - åter till Häggum 1782
Flickan Lena Bengtsdotter, född i Skjerf (Skärv) 1767 - in från Skjerf 1783 - åter till Skjerf 1785
Flickan Susanna Larsdotter, f. Billum (Bjällum) 1770 - in fr L Halltorp (Lilla Hålltorp) 1784 - ut Skövde 1786
 
Mannen Carl Jansson, född i Fröjered 1756-  in 1785 från Häggum med familj
Hustrun Stina Johansdotter, född i Häggum 1763
Dotter Beata, född i Häggum 1784
 
Mannen Lars Pehrson, född i Höglunda 1756-01-05 - in från Foxerna 1779
Hustrun Chatarina Svensdotter, född i Wåmb 1750
Dotter Caisa, född i Foxerna 1776-06-12
Sonen Peter, född på Tomten 1781
 - familjen ut till Skjerf (Skärv) 1784

Inhyses;
Änkan Margareta Olsd. (Olofsdotter), född i Låstad 1714 – död i bröstfeber på Skarki Tå 1785
 
Änkan Maria Andersdotter, född 1741
Son Anders Jonsson, född 1768 -  ut till Sandtorp 1785
Son Magnus Jonsson, född 1772
Dotter Bolla Jonsdotter, född 1763 - ut till Mellomgården 1782

Varnhem (R) AI:2, 1786 – 1791                                                                                            
Skarke Tomten

Kvarboende skogvaktare;
Skogvaktare Johan Berg, född i Berg 1746.
Hustrun Brita Maria Wenerholm, född i Lidköping 1749-09-16
Dotter Brita Cecilia, född i Häggum 1780-04-29
Son Andreas, född på Tomten 1783-01-09
Dotter Maria Catharina född på Tomten 1785-12-01
 - familjen utflyttad till Tanum 1787

Kvarboende;
Mannen Carl Jansson, född i Fröjered 1756 - in 1785 med familj från Häggum
Hustrun Stina Johansdotter, född i Häggum 1763
Dotter Beata, född i Häggum 1784
 - familjen flyttar ut till Amundtorp 1787

Inhyses;
Änkan Maria Andersdotter
, född 1741.
Son Magnus Jonsson, född 1772.

Nya boende Tomten 1767;
Mannen Lars Mellblad, född i Sunnersberg 1744.
Hustrun Anna Brita Andersdotter, född i Kyrkebo 1745 -  in 1767 från Ulfsgården
Son Johan Lorentz, född i Ulfsgården 1772-04-15 - till Skara 1791
Dotter Cajsa, född i Ulfsgården 1778-12-02
Dotter Ulrica, född i Ulfsgården 1782-07-28
Dotter Stina Greta, född på Tomten 1789-10-07
 
Ny skogvaktare flyttar in;
Skogvaktare Risling, född i Lerdala
Hustru Lisa Röding, född i Sköfde
Son Emanuel, född på platsen 1790
 

Varnhem (R) AI:3, 1792 – 1800      
Tomten                                                                                      
 
Kvarboende inhyses;
Änkan Maria Andersdotter, född 1741
Son Magnus Jonsson, född 1772
 
Kvarboende;
Mannen Lars Mellblad, född i Sunnersberg 1744) - död på Tomten 1792
Hustrun/Änkan Anna Brita Andersdotter, född i Kyrkebo 1745
Dotter Cajsa, född i Ulfsgården 1778-12-02
Dotter Ulrica, född i Ulfsgården 1782-07-28
Dotter Stina Greta, född på Tomten 1789-10-07
 - änkan med barnen flyttar ut till Klostret 1793

Kvarboende skogvaktare;
Skogvaktare Risling, född i Lerdala
Hustru Lisa Röding, född i Sköfde
Son Emanuel, född på platsen 1790
Son Thore, född på platsen 1793

Nyinflyttade på Tomten 1792;
Mannen Peter Larsson, född i Ulunda 1750
Hustrun Brita Svensdotter, född i Sätuna
Son Lars, född i Ulunda 1778
Som Peter. Född i Ulunda 1784
- familjen flyttar ut till Sandtorp 1796
 
Ny boende;
Mannen Lars Jansson, född på L Kullen 1751 - inflyttad från Ulunda
Hustrun Ingrid Ericsdotter, född i Eggby, Torp 1754
Son Johannes, född i Skarke 1782-09-22
Dotter Cajsa, född Skarke 1784-04-09
Son Magnus, född i Ulunda 1792-04-21
Son Andreas, född i Ulunda 1795
- familjen flyttar ut till Tåbod 1796
 
Ny boende in 1798;
Mannen Anders Eriksson, född i Berg 1740 - in 1798 från Öferbo med 
Hustrun Maria Nilsson, född i Berg 1749
- flyttar ut 1800

Varnhem (R) AI:4, 1800 – 1815                                                                                            
Tomten - Tomtens torp Strömshagen byggs redan 1803 direkt efter Kronans skifte av Billingeliderna
- se denna länk; C. 5 Strömshagen/Löfås

Kvarboende skogvaktare;
Skogvaktare Resling, född i Lerdala/Berg 1760-talet
Hustru Lisa Röding, född i Sköfde 1762
Son Emanuel, född på platsen 1790 - ut till Skara 1807
Son Thore, född på platsen 1793
Dotter Lovisa, född på Tomten 1801-10-05

Inflyttad kronojägare 1814; 
Kronojägare Johannes Andersson, född 1787-05-10 - in 1814 från Amundtorp
Hustrun Maria Larsdotter, född i Lundby 1789-02-23
Son Anders, född i Amundtorp, 1809-04-28
Son Lars, född i Amundtorp 1813-02-11 - inflyttad 1814 - död 1814-02-21
Son Carl, född på Tomten 1814-04-21
 
Tjänstefolk;
Dräng Lars Olofsson, född i Broddetorp 1796-11-30 - in 1814 från Mellangården
 
Mannen Petter Jonsson, född i Broddetorp 1754 - död 1808
Hustrun Bolla Andersdotter, född i Häggum 1751-04-22. - in 1808 fr. Häggum – ut till Amundtorp 1814
 
Ny skogvaktare flyttar in 1811;
Skogvaktare Anders Hagström, född i Föid (Fröjered) 1780-09-06
Hustrun Maria Wallblom, född i Wing 1790-12-25 - in 1811 från Broddetorp
Dotter Bolla Maria, född på Tomten 1813-01-28.
 
Tjänstefolk;
Drängen Johannes Josefsson, född i Wäberga 1789-12-15 - in fr. Amundstorp 1810 – ut till Ledsgården 1812
Drängen Johannes Olsson, född i Eggby 1790-05-03 - in från Klostret 1808 – ut till Härlunda 1810
Gustaf H Svensson, född i Broddetorp 1798-03-14 - in fr. Broddetorp 1812 – ut till Nolgården Öferbo 1813
Dräng Peter Andersson, född i Berg 1892-01-08 - in från Simmesgården 1811 - ut till Överstegården 1814

Kvarboende inhyses;
Änkan Maria Andersdotter
, född i Härenhed 1741 - dör här 1812
Son Leif Magnusson, född i Härenhed 1772 - (Krympling) flyttar till Kjerret 1807
Dotter Bolla, född i Härenhed 1764-10-07 - in 1804 flyttar ut till Solberga 1809

Varnhem (R) AI:5, 1815 – 1836                                                                                            
Tomten - för Tomtens torp Strömshagen se denna länk; C. 5 Strömshagen/Löfås

Från Tomten avflyttade;
Familjen Resling återfinns inte i denna längd AI:5 och uppgifter om utflyttning eller dödsfall saknas. Samma sak gäller för drängen Lars Olofsson och skogvaktarfamiljen Anders Hagström

Kvarboende kronojägare;
Kronojägaren Johannes Andersson, född 1787-05-10
Hustrun Maria Larsdotter, född i Lundby 1789-01-23
Son Anders, född i Amundtorp, 1809-07-28 - ut till Broddetorp 1827
Son Carl, född på Tomten 1814-04-21 - ut till Broddetorp 1828
Son Johannes, född på Tomten 1816-08-26 - död här 1834
Son Pehr, född på Tomten 1818-11-13
Son Lars, född på Tomten 1822-02-20
Dotter Greta-Stina, född på Tomten 1824-06-07
Son Gustaf, född på Tomten 1827-11-10
Dotter Cajsa, född i Warnhem 1830-06-20
 
Tjänstefolk;
Gustaf Anders Svensson, född i Sköfde 1802-12-12. In från Billingskrogen 1816 – ut till Engarås 1817.
 
Dräng Anders Eriksson, född i Wing 1792-10-09 - in 1816 från Backa 
Hustrun Inga Pehrsdotter, född i Warnhem 1790-08-12 - in 1816 nygift från Grönhagen
Son Johannes, född på Tomten 1817-11-03 - död här 1818
Dotter Maria Stina, född på Tomten 1819-01-23
Son Johannes, född i Warnhem 1821-09-27. (Anteckning i längden, Anders barn)
 - familjen flyttar ut till Härlunda 1823

Pigan Cajsa Pehrsdotter, född i Warnhem 1793-01-05 - in 1819 frånHammars Qvarn – ut H. 1819
Pigan Lina Pehrsdoter, född i Warnhem 1797-12-26 - in 1820 från (Ulunda) -  till Strömshagen 1822
Dräng Nils Pehrson, Född i Sjogestad 1799-04-03 - in 1820 från Skövde – ut till Nohlg. Wäberga 1822

Varnhem (R) AI:6, 1836 – 1846                                                                                            
 Tomten - för Tomtens torp Strömshagen se denna länk; C. 5 Strömshagen/Löfås

Kvarboende kronojägare; 
Kronojägaren Johannes Andersson, född 1787-05-10 - dör här nu 1842
Hustrun Maria Larsdotter, född i Lundby 1789-01-23.
Från och med år 1844 är Maria som nu är änka inhyses på Tomten
Son Pehr, född på Tomten 1818-11-13 - ut till Ledsgården 1837
Son Lars, född på Tomten 1822-02-20 - ut till Björsgården 1840- hem igen 1842 - ut till Sjogestad 1843
Dotter Greta-Stina, född på Tomten 1824-06-07 - ut till Tranium (Tranum) 1842
Son Gustaf, född på Tomten 1827-11-10
Dotter Cajsa, född i Warnhem 1830-06-20
- änkan med hemmavarande barn flyttar ut till ”Skarke Rote slut” 1846
 
Tjänstefolk;
Pigan Cajsa Svensdotter, f. Varnhem 1809-02-02 - in 1836 från ”Socknens slut”- till Skräddaregården 1836
Dräng Lars Johansson

Varnhem AI:8 1846 - 1859
Tomten  
- för Tomtens torp Strömshagen se denna länkC. 5 Strömshagen/Löfås

Innehavare är nu trädgårdsmästaren Hultgren på Stommen
Arrendator är Herr pastorn HörstadiusHöjentorp

Flyttar till Tomten;
Trädgårdsmästaren Hultgren
Hustrun Gustafva Strömberg
Dotter Eva Charlotta
Dotter Sofia Carolina
Dotter Reginia
Dotter Ida Paulina

Tjänstefolk;
Dräng Carl Gustaf Andersson, född i Skärf 1834-03-01 - in 1853 från Wing - ut Wing 1854
Pigan Cajsa Christina Fredriksdtr, f. Varnhem 1827-10-20 - in 1853 fr. St Lycke- ut Wing 1854

Inhyses;
Mannen Lars Nilsson, född i Varnhem 1799-09-24 - in 1849 med familj från Kyrkebo
Hustrun Maria Jonsdotter, född i Berg

Herr pastorn Hörstadius tjänstefolk;
Statardräng Sven Johansson, född i Varnhem 1824-05-08 - in 1850 fr Sven Månsgården
Hustrun Lisa Greta Johansdotter, född i Skara 1825
Son Carl, född i Varnhem 1845-07-01
Dotter Carolina, född i Varnhem 1851-07-20
- familjen flyttar till Erasmusgården 1852

Varnhem AI:9 1854 - 1869
Tomten 1/4 mtl

Kvarboende arrendator;
Trädgårdsmästaren P. H. Hultgren
, född i Härlunda 1814-02-14
Hustrun Gustafva Strömberg, född i Hammar Örebro län 1820-12-15
Dotter Eva Charlotta, född i Wing 1840-12-20
Dotter Sofia Carolina, född i Wing 1845-11-17
Dotter Reginia, född i Wing 1848-10-30
Dotter Ida Paulina, född i Gudhem 1851-06-18
Son Frans Oscar, född i Varnhem 1855-07-19
Son Gustaf Frithioff, född i Varnhem 1857-09-13
- familjen flyttar ut till Slöta 1858

Tjänstfolk;
Pigan Stina Larsdotter, född i Kyrkebo 1921-03-07 - in 1854 från Holmagården - ut Sköfde 1855
Pigan Maja Stina Svensdotter, född i Wing 1829-09-29 - in 1855 från Åsaka - ut till Wing 1858
Dräng artillerist vid Göta Artilleri i Göteborg Anders Pettersson, född i Sörgården Öfverbo 1830-03-03 - in 1854 från Berg - ut tillbaka Kulhult. Berg 1856
Dräng Carl Johan Andersson, född i Varnhem 1840-09-12 - in 1856 från Klefven u. Dyngesäter - åter 1857
Dräng artillerist Anders Pettersson Snygg, född i Varnhem 1830-03-03 - in fr Klefven - ut till Berg 1858

Ny arrendator 1858;
Mannen Otto Carlberg, född i Wäring 1810-05-05 - in med familj 1858 från Horn
Hustrun Cathrina Andersdotter, född i Ullervad 1808-04-18
Dotter Brita Sofia, född i Säter 1836-05-02 - ut 1859 - åter hem 1860 - ut Finnerödja 1862
Son Wilhelm, född i Säter 1843-02-17 - in 1859 från Fogelås
Enkan Greta Carlberg, född i Flistad 1780-12-30 - in 1858 från Horn

Tjänstefolk;
Pigan Maja Lisa Hagelin, född i Husaby 1839-03-12 - in 1859 Sandtorp - ut Horn 1860
Pigan Johanna Svensdotter, född i Säter 1836-04-18 - in 1858 från Sköfde - ut Horn 1859

Ny hälftenbrukare Tomten 1860;
Enkan Maja Greta Nilsdotter
, född i Fredsberg 1812-02-14 - in 1860 från Härlunda
Son Jaen Erik Larsson, född i Lexberg 1839-02-12
Dotter Maja Lena Larsdotter, född i Lexberg 1848-04-06 - in 1861 från Ähle
Dotter Anna Stina Larsdotter, född i Lexberg 1846-09-27
Son Lars Gustaf Larsson, född i Lexberg 1849-05-01