C. INOM SKARKE BY GAMLA GRÄNS

Skarke by 1795 Skarke by 1795

Skarke by innan laga skiftet. Karta 1795.
Karttext; "Charta öfwer Skarcke By's Ägor och Nohlängen uti Skaraborgs Län WALLA Härad och Warnhems Klåsters sockn afmätte Åren 1788 och 1795. Åkerjorden Storskiftad År 1794 samt Gjärdeswallarna och Nohlängen År 1795 af
Jonas Larurell"