Smedsgården i 'nya' fastighetsregistret

Från Smedsgården Nr 12:1 - ursprungsgården om 3/4 mantal ->  till (Smedsgården) Överbo Nr 12:21

Kort rubriklista över fastighetsbeteckningarna* och deras tillkomst:
* Fr o m 1984 ändras alla beteckningar till Skara Överbo och Smedsgården försvinner ur fastighetsbeteckningarna

Överbo Smedsgården 12:1 - huvudgård på 3/4 mantal fördelad på 3 ägare; sämjebrukande ägare  A. - C. - delas upp 1844-53
Överbo Smedsgården 12:2 - 1/3-del av gården vid Laga skiftet 1844-53 - äga Ba - se karta direkt nedan!
Överbo Smedsgården 5/24 mantal - sämjeutbrytning i köpekontrakt 1867 som undantag för fd ägare Anders Jonsson
Överbo Smedsgården 12:3 - 1/3-del av gården vid Laga skiftet 1844-53 - äga Bb - se karta direkt nedan!
Överbo Smedsgården 12:4 - 1/3-del av gården vid Laga skiftet 1844-53 - äga Bc - se karta direkt nedan!
Överbo Smedsgården -äga Bd - soldatjord - ägan skiftades inte förrän 1939 - då f.d. soldatjord - se karta direkt nedan!
Överbo Smedsgården 12:5 - avsöndring 1906 i Billingeliderna (1865); Stenåsen
Överbo Smedsgården 12:6 - avsöndring 1915 fr. Smedsgården 12:3 ägare Hålltorp -Varnhems skoltomt (aldrig bebyggd)
Överbo Smedsgården 12:7 - avsöndring 1917 av Timbelund från Smedsgården 12:2
Överbo Smedsgården 12:8 - avsöndring 1917 av mark i Billingeliderna från Smedsgården 12:3, ägd av Hålltorp, Lindstorp
Överbo Smedsgården 12:9 - avsöndring 1923 av mark från Smedsgården 5/24 mantal av 12:2, villa Hagaberg Varnhem
Överbo Smedsgården 12:10 - avsöndring 1923 för bygge av Missionshus i Ljungstorp gåva från Smedsgården 12:2
Överbo Smedsgården 12:11 - avsöndring 1927 för anordnande av vattenreservoar för Kloster- och Ryttargården
Överbo Smedsgården 12:12 - avsöndring 1933 av 1 250 kvm mark från Överbo Smedsgården 1/24 mtl av 12:2, Dalhem
Överbo Smedsgården 12:13
- avstyckning 1934 från 12:2 för Klosterlid - 1953 avst. & sammanlagd och blir Överbo 15:1
Överbo Smedsgården 12:14
- avstyckning 1938 av mark från 12:2 för Överbo (del ursprungligt Undantaget om 1/24 mtl)

Överbo Smedsgården 12:15 - kvarvarande del 1938 av 12:2 5/24 mantal efter avstyckning av 12:14 ur 1/24 mantal 12:2
Överbo Smedsgården 5/24 mantal & 1/24 mantal försvinner nu som beteckningar vid delningen/avstyckningen 1938.
Överbo Smedsgården 12:16 - 1938 avstyckas därefter Överbo 12:16 från Överbo 12:14 och blir till Holmedal
Överbo Smedsgården 12:17
- 1940 sammanläggs 12:4 med soldatjorden som 1939 fördes till 12:14 och blir 12:17 (Öbergs)

Överbo Smedsgården 12:18 - 1947 blir Hagaberg 12:9 genom avstyckning ur 12:15 och sammanläggning Överbo 12:18
Överbo Smedsgården 12:19 - 1948 avstyckas ur Överbo 12:6 (aldrig använda skoltomt som återgått till Hålltorps äga)

Överbo Smedsgården 12:20 - 1948 vid avstyckning av 12:19 bildades fastigheten 12:20 ur resterna av 12:6 + 12:3 -
                                                              12:20 avregistreras samtidigt och läggs samman med Hålltorp 3:1
Överbo Smedsgården 12:21 - 12:21
skapas 1983 ur 12:15 vid föräljoning till Skara Kommun och utgör den resterande mark
                                                              trafikverket inte behövde för sin vägdragning ur 12:15

Uppdelning av Smedsgården (12:1) 3/4 mantal 1844-53

Laga skiftet fastställt 1853 delar Smedsgården i tre självständiga och samordnade ägor, efter att ha varit sambrukat och sämjedelat mellan 3 ägare sedan 1790. Nu får två av ägarna utflyttningsbeslut för sina byggnader till de nya ägorna. Den tredje -Ba- blir kvar i den ursprungliga lokaliseringen för byggnaderna och de övriga byggnaderna skall flyttas eller rivas inom 3 år.

Dessutom finns skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) tillhöriga gården, vilka redan fördelats i laga skifte 1826 mellan dåvarande ägare  (påbörjat 1825) - se nedan!

Smedsgårdens soldaboställe får ny jord vid sträcka utmed bäcken, vilket fastställs 1853 - Bd, utmärkt med blått på kartan ovan. Däremot kom det aldrig att byggas något soldattorp på ägan, som förblev oskiftad i 100 år! Har varit en utjord till soldattorpets karga marker i Billingeliderna (Ljungstorp). Vid laga skifte 1939 inom och mellan Smedgårdens olika ägare, kom marken att fördelas mellan då varande ägare! I skifteshandlingarna kallas marken Smedsgårdens f.d. soldatjord.

Ägorna blir nu Smedsgården 3/4 mtl fördelat på tre 1/4 mtl-ägor:

Ägorna är enligt nedan förteckning; Ba (122), Bb (123)och Bc (124) på kartan här ovan (gränser förstärkta med rött).

Karta 1960 med de tre delarna av Smedsgården efter skiftet 1853 markerade med rött och sina 1800-tals- beteckningar, samt senare nummer i jordregistret överfört till (ännu senare) fastighetsregistret.

Ursprungsgården var Smedsgården 1, 3/4 mantal - eller i registret som Smedsgården 12:1 - vilken var en del av Överbo by's gårdssamling med blandade odlingsmarker runt om i byn, men strikt fördelade enligt hävd före Laga skiftet.

Till denna nya delade mark hörde också tre olika delar i Billingeliderna (senare Ljungstorp) - fördelade med samma beteckningar som de nya delarna ovan - se nedan!

Smedsgårdsskiftet i Billingeliderna med samma beteckningar


Här ser man Smedsgårdsskiftets 3 olika delar av skiftet i Billinge-liderna efter laga skiftet - söderifrån Bb, Ba och Bc - senare med beteckningar som huvud-gårdens, dvs 12:3, 12:2, och 12:4.

Skiftena gick från bergets kant inklusive Ändabäcken i öster till Uppsalas gräns i väster.

1960-talskartan visar att det nu har gjorts nya avstyckningar från de ursprungliga ägorna och de har fått nya fastighetsregister- nummer.

Numren anger i vilken ordning som avstyckningarna gjordes - dvs 12:5 (Stenåsen) var den första avstyckningen av mark från de 3 ursprungliga delarna av Smedsgården som hade numren 12:2, 12:3 och 12:4.

<-- Till sidans rubriker! 

I NUMMER- OCH KRONOLOGISK ORDNING

Smedsgården 12:2 1853

1844-1853 års Laga skifte skapade en äga Ba 1/4 mtl Smedsgården - därefter 12:2 1844-1853 års Laga skifte skapade en äga Ba 1/4 mtl Smedsgården - därefter 12:2

Smedsgården 12:2
blir beteckningen för den första av de tre ägardelarna av Smedsgården, vilken vid delningen i laga skiftet 1844 - faställt 1853 - betecknades Ba.

(Gård B inom Överbo by - ägare A. *)
 

*Före 1844 drevs Smedsgården 3/4  mantal som sämjebruk mellan tre självständiga ägare med 1/4 mantal vardera - ägare A., B. och C.


Följ Smedsgården 12:2  - klicka här!

Ägare vid Laga skiftets inledning var:  
Jacob Larsson, född på platsen 1796 den 16/12 - (broder till tid. ägare Lars Larsson) - dör här 1849. Jacob Larsson säljer 1852 till Anders Jonsson, som i sin tur säljer till Gabriel Pettersson 1867.

 

<-- Till sidans rubriker! 

Överbo Smedsgården 5/24 mantal & Smedsgården 1/24 mtl

Ägaren av Smedsgården Ba (12:2), Anders Jonsson tilldelades ett untantag som sämjelott vid nästa ägare Gabriel Petterssons köp 1867. Undantaget kallas i lantmäterihandlingar för sämjelott Överbo Smedsgården 1/24 mantal och resterande andel Överbo Smedsgården 5/24 mantal. Detta undantag om 1/24 mantal blir inte formellt avsöndrat förrän avsöndringen 12:14 skapas av detta undantag 1938 och då blir Överbo Smedsgården 12:14.

  <-- Till sidans rubriker!

Smedsgården 12:3 1853

1844-1853 års Laga skifte skapade en äga Bb 1/4 mtl Smedsgården - därefter 12:3 1844-1853 års Laga skifte skapade en äga Bb 1/4 mtl Smedsgården - därefter 12:3


Smedsgården 12:3
blir beteckningen för den tredje av de tre ägardelarna av Smedsgården, vilken vid delningen i laga skiftet 1844 - faställt 1853 - betecknades Bc.

(Gård B inom Överbo by - ägare B. *)
 

*Före 1844 drevs Smedsgården 3/4  mantal som sämjebruk mellan tre självständiga ägare med 1/4 mantal vardera - ägare A., B. och C.


Jakob Magnusson, född i Varnhem 1812 den 9/10 säljer sin del av Smedsgården (12:3) till inspector C. F. Förberg, född i Habo 1790 den 15/4  1866, som tilläggsmark för Junkragården. Förberg säljer Smedsgården Bb 1873 till Johannes Johansson, Ullehov. 1874 säljs marken vidare till Anders Pettersson på Hålltorp och integreras senare i Hålltorps ägor 3:1.

På kartan kan också ses senare avstyckning - Smedsgården nummer 12:19, Högtuna.

 

<-- Till sidans rubriker! 

Smedsgården 12:4 1853

Södra delen av 12:4 saknas på kartan från 1960 Södra delen av 12:4 saknas på kartan från 1960

Smedsgården 12:4
blir beteckningen för den tredje av de tre ägardelarna av Smedsgården, vilken vid delningen i laga skiftet 1844 - faställt 1853 - betecknades Bc.

(Gård B inom Överbo by - ägare C. *)
 

*Före 1844 drevs Smedsgården 3/4  mantal som sämjebruk mellan tre självständiga ägare med 1/4 mantal vardera.


Följ Smedsgården 12:4  - klicka här!

Ägare vid Laga skiftets inledning var:  
Änkan Britta Stina Andersdotter, född i Ögglunda 1802 den 11/11. Hon överlämnar marken till sonen Johannes, född på platsen 1825 den 9/4 som blir nye ägaren 1849. Han säljer dock delen 12:3 vid laga skiftet fastställelse 1853 till brodern Petter Larsson, född 1829 den 17/9. 

<-- Till sidans rubriker! 

Laga skifte av Mellomgårdens f.d. soldatjord 1939 - Bd

Denna del av Överbo Smedsgårdens tilldelade gemensamma jord (byalaget), skiftad som jord tillhörig soldatbostället 1853, kom att dröja till 1939 innan  den genom laga skifte kunde fördelas på respektive då varande ägare till Smedsgårdens olika delar.

De sökande av skiftetsförrättningen var då;
Elin Vestlind ägandes 1/24 mantal Överbo Smedsgården 12 14 enligt lagfartsbevis 10 mars 1927
Arvid Pettersson (Hålltorp) ägandes 1/4 mantal Överbo Smedsgården 12 3 enligt lagfarstbevis 3/11 1908 samt 30/10 1912
Jenny Berg ägandes 1/4 mantal Överbo Smedsgården 12 4 enligt lagfartsbevis den 23/11 1938


Genom penningvederlag utlöstes så Arvid Petterssons på Hålltorps rätt i marken (genom ägan 12:3) och resten fördelades enligt ovan. Senare har ägorna helt blivit förenade med Smedsgården 12 4, (idag Överbo 12:17), vilket är naturligt med tanke på läget.
 

<-- Till sidans rubriker! 

Smedsgården 12:5 - Stenåsen 1906

I Billingeliderna/Ljungstorp avstyckas den första marken från Smedsgårdens tre grundägor formellt 1906.

Lagfart söktes 1874, men avslogs ända tills 1906, då blev det lagfart för 12:5 omfattande de båda tidigare remsorna Björns intäkt och äldre Stenåsen. Då bildades det senare Överbo Smeds-gården, Stenåsen 12:5.

De ursprungliga säljarna var 1865:
Jakob Magnusson och Christina Pettersdotter (Anm; Ägare av Smedsgården Bb = "äldre Stenåsen")
Anders Jonsson och Greta Andersdotter (Anm; Ägare av Smedsgården Ba = "Björns intäkt")

Ägare till marken blev 1865;
Soldaten Anders Ullberg - senare tog äldste sonen Carl Hjalmar Ullberg  över och lyckades få lagfart 1906, efter 32 års försök!, innan han säljer vidare till Grosshandlare Högberg formellt 1913. Marken ansågs under så lång tid inte i laga ordning avsöndrad och lagfarten grundades till slut på hävd.
 

<-- Till sidans rubriker! 

Smedsgården 12:6 - för Varnhems skola (obebyggd!) 1915

Intressant nog köpte Varnhems församling ett stycke mark i byns östra ytterända för byggande av Warnhems skola 2 år innan man byggde till Klosterdahl och tog den i bruk som skollokal! Marken borde på så sätt, och enligt kontraktet, då ha hembjudits Arvid Pettersson på Hålltorp som köpt tillbaka den för bruk med sin äga Smedsgården 1/4 mtl 12:3. Överbo 12:6 avregistrerades till Överbo 12:20, ägt av Hålltorp, i ett senare skede.

Tomten avstyckades från Smedsgården Bb (12:3) som 12:6 1915 till Varnhems kyrkliga församling som skoltomt för byggande av Varnhems folkskola!

Den utgjorde marken runt  den senare från denna mark avsöndrade 12:19, Högtuna (1940) och var alltså belägen utmed landsvägen mot Skövde - där den vägen i senare tid mynnade ut mot nya riksväg 49.

Klicka på bilden för att läsa direkt från texten! Klicka på bilden för att läsa direkt från texten!

Texttolkning:
Köpekontrakt
Till Varnhems församling försäljer undertecknad härigenom ett jordområde, utgörande ett och ett halvt tunnland = sjutusenfyrahundrafem kvardratmeter ( 7 405) af mig tillhöriga 1/4 mantal Öfverbo Smedsgården i Warnhems socken af Walle härad och Skaraborgs län, hvilket jordområde består af åker, utom ett mindre stenrör, beläget vid västra gränsen, har formen av en fyrkant och gränsar i söder intill landsvägen mellan Sköfde och Warnhem, i wäster till Öfverbo Sörgård och Nämndeman C. Pettersson tillhörigt Öfverbo Smedsgården sxamt i norr och öster till den återstående hemmansdelens västra gräns till gamlalandsvägen, allt enligt uppmätning, rörläggning,
samt den 14 november 1913 af distriktslantmätaren Nils Jönsson upprättade kartan.

Varande vid försäljningen följande villkor
1o   Jordområdet säljes till tomtplats för de skolbyggnader som församlingen beslutat att uppföra. Skulle af någon anledning området icke komma att användas för det ändamål, havatill det inköpts, skall det hembjudas ägarenaf den gård från hvilken det är såldt, och äge han återköpa det för samma pris, som för sgda område erlagts, dock med afdrag å återgående bekommer köpeskillingen för den värdeminskning, som möjligen uppkommit därigenom att jorden legat obrukad eller genom påbörjade anordningar för områdets begagnande. Storleken af en dylik värdminskning skall bestämmas asf 3 gode män, af vilka säljaren af berörda 1/4 mantal Smedsgård, samt församlingen utse vardera en och dessa utsedde den tredje.

2o  Det åligger församlingen som köpare att upprätta och i all framtid hålla hägnad vid gränsen emellan det nu afsöndrade området och hemmansdelen, hvarifrån avsöndringen skett.

3o  Å det afsöndrade områdets östra och norra sidor få icke fortväxande träd planteras eller uppväxa närmare gränsen än fem meter.

4o  Församlingen tillträder jordområdet den 14 mars 1914 i det skicka, det då befinnes.

5o  Köpeskillingen är bestämd till Ettusenfemhundra (1 500) kronor att betalas den 13 november 1915 jämtye fem procents ränta därå löpande ränta från tillträdesdagen. Som likvid godkännes en af Varnhems församling utfärdad skuldsedel å berörda belopp jämte 5% därå  löpande ränta, hvilken skuldsedel skall kontant gäldas den dag församlingen lyftat det lån, som kommer att af församlingen upptagas i och för gäldande af utgifterna för skolhusbyggnader mm.

6o  Då köpeskillingen blifvit till fullo gulden, tillhandahåller köparen de handlingar, som kunna vara erforderliga för vinnande af fastställelse å afsöndringen, samt lagfart, därvid detta köpebref behörigen kvitterat gäller som laga fångeshandling, skolande alla härmed med förenade kostnader betalas av köparen.

Af detta kontrakt äro två lika lydande exemplar upprättade.

Warnhem den 31 oktober 1915
Arvid Pettersson

gillas och godkännes å Warnhems församlings vägnar
Armand von Sydow                     Otto Rosander               Johan Pettersson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas;  H. Lindhe   och J. H. Ohlsson

Fortsatt på baksidan;
Den i förestående köpekontrakt bestämda köpeskillingen Etttusenfemhundra (1 500) kronor jämte ränta är denna dag till fullo betald genom af Warnhems församling utfärdad skuldförbindelse, erkännes och kvitteras
Warnhem den 13 november 1915 / Arvid Pettersson
Bevittnas

(Smedsgården) Överbo 12:6 kom att avregistreras till Överbo 12:20.                          <-- Till sidans rubriker!

Smedsgården 12:7 - Timbelund 1917

Timbelund (210 kvm) blir Överbo Smedsgården 12:7 och avsöndras från hemmanet Överbo Smedsgården 5/24 mantal (12, 5 Ha), som i sin tur är sämjevis utbrutet från 1/4 mantal Smedsgården Ba (littera från Laga skfitet 1844-53) - där ett undantag om 1/24 mantal gjordes i köpekontraktet till företrädande ägaren till Gabriel Pettersson. Ägare 1917 till Smedsgården 5/24 mantal var ägaren till Redsvenstorp, svärsonen till Gabriel,  Karl J. Pettersson med hustru Karolina.

Strax efter svängen upp på Ljungstorpsvägen längst upp i bild till höger, väster om Nohlgården, låg smedjan i Varnhem på ett markområde som kallades Hagalid - här på flygfoto från 1951. Den revs i början av 1990-talet.

På bilden också fr v Timbelund följt av Hagaberg, båda byggda på Smedsgårdens mark nära Nohlgården. På gärdet syns Nohlgårdens brygghus placerat på säkert avstånd för brandriskens skull - senare kom brandkårens nedbränning av Nohgårdens ladugård att ödelägga stora delar av Varnhem 1979, då 21 byggnader brann ner - bl. a brygghuset!

Smedjan brukades från slutet av 1800-talet av smederna Timberg i Varnhem - enligt husförhörslängderna knutna till Överbo Smedsgården.

Den äldre Timberg, gratialisten August Pettersson Timberg, köpte och byggde Timbylund/Timbelund 1917. Den gamle August Timberg dog 1936 - han hade varit soldat N:o 117 vid Kungliga Västergötlands Regemente, Vadsbo kompani och ägde tidigare Ulehov. Han blev änkling 1915 och byggde sig alltså ett litet "undantag" på Överbo Smedsgårdens mark för ålderns höst, Timbelund.

Timbelund är det lilla huset som ligger i landsvägskurvan på fotot ovan från 1951 (bakom texten" Äkta fotografi") - alldeles nära Hagaberg (huset t h om Timbelund på fotot) och nära Nohlgården. Hit flyttar alltså August Timberg 1917, efter att ha köpt markbiten och byggt huset.

Sonen Axel Linus Timberg bosatte sig senare i Hagaberg, som han tillsammans med smedjan sålde till Oskar Johansson 1945.  Oskar Johansson var far till Knut Johansson som senare köpte smedjan med inventarier den 13 juni 1945 och Hagaberg.

Timbelund ligger då som nu i kurvan mitt emot avtagsvägen mot Bille kvarn och Öbergs handelsträdgård.

Köpare av markbiten är Gratialisten August Timberg.

Smedsgården 12:8 - Lindstorp 1917

Läs mer om Lindstorp, Överbo 12:8, på www.ljungstorpshistoria.se - rubrik; A. 66 Smedsgårdsskiftet - Lindstorp

Ägan härrör från Smedsgården 12:3 - efter laga skiftet 1844 Smedsgården Bb - från skifte 1826; ägare Smedsgården B. - dessförinnan oskiftad mark tillhörande Nohlgården och Smedsgården i sämjebruk - och före 1803 Kronoparken Billingen - Billingeliderna.

Karta från förrättningen 1917 då grosshandlare Högberg, Skövde, köpte Lindstorpsägan - registrerad som Smedsgården 12:8 och innan dess var det ägan i Billingeliderna Bb för Smedsgården 1/4 mantal Bb med registernummer 12:3 inköpt av Hålltorp 1872.

Hagaberg 1980

Smedsgården 12:9 - Hagaberg 1923

Tomten 12:9, Hagaberg, bildas för byggande av hus till Gratialisten August Pettersson Thimbergs, i Timbelund, Överbo 12:7,  son Axel Linus Timberg som bosatte sig i Hagaberg 1923. Den avsöndras från Överbo Smedsgården 5/24 mantal av 12:2 med ägare i Redsvenstorp, Karl J. Jonsson med hustru.

Smedsgården 12:10 - Gamla Missionshuset Ljungstorp 1923

Överbo Smedsgården 12:10 kom till som gåva för byggande av Missionhus i Ljungstorp från ägarna av Redsvenstorp år 1923 och avsöndrades alltså från marken Smedsgården 5/24 mantal av 12:2.

Kartan visar hur avstyckningen av marken fastställs av länsstyrelsen den 15/11 1924. Platsen upptar det egentliga husområdet för det tidigare soldattorpet. Ladugårdsdelens markplats blir kvar i stamhemmanet Smedsgården 12:2.

Smedsgården 12:11 - Vattenreservoar till Klostergården 1927

1925 köper stationsinspektor Otto Rosander, Varnhems station, en markbit utmed Kyrkogatan av dåvarande Klostret Sven Mikaelsgården (idag Ryttaregåren). Han uppför samma år en paviljong för Café-verksamhet byggd för senare påbyggnad till bostad eter hans pensionering.

1927 Stationsinspektor Otto Rosander köper också tillsammans med Carl Pettersson i Sven Mikaelsgården/Ryttaregården mark - 42 kvadratmeter - för vattenreservoar för självtrycksvatten till de båda fastigheterna - bl a då Klostergården! Markbiten blir Överbo Smedsgården 12:11 och avsöndras från Överbo Smedsgården Ba 12:2 1/24 mantal (undantaget på 12:2). Då marken ligger avsevärt högre upp än själva Klostergården, nås ett bra tryck för vattenledningarna.

Tidigt inomhus rinnade vatten i Caféet och till springbrunnarna. En ovanlig och tidig teknisk bedrift av stationsinspektorn.

Köpekontraktet mellan Otto Rosander/Carl Pettersson och Elin Vestlind i Överbo Smedsgården undertecknas den 30 mars 1927 och avser ett 42 kvadratmeter stort område som en rektangel på Smedsgårdens mark vari en vattenreservoar innesluts.

Markbiten ligger alltså i hög terräng och reservoaren finns kvar ännu idag (2013) söder om förra landsvägen mellan Skara och Skövde i kurvan mitt emot Timbelund.

I köpeavtalet ingår att för 300 kr får köparen tillgodogöra sig de källor som är belägna i närheten och särskilt dem som finns sydost om jordområdet genom framragande av ledningar och även beträffande avlopp från vattenreservoaren samt nödigt tillträde till densamma.


Säljaren skall också få vatten fritt från reservoaren och för de abonnenter som möjligen kommer att ansluta sig till den ifrågavarande vattenledningen skall köparna till säljaren betala för en var 100 kr, det nu utgrävda Klosterområdet räknas som två abonenter.
 
Läs mer på www.saj-banan.se

Markbiten och reservoaren är idag förd till Smedsgården 12:14.

<-- Till sidans rubriker! 

Överbo (Smedsgården) 12:12 - Dalhem 1934

Ur SAJ; När Roland från Skara kom till Varnhem 1949 som tågklarerare och postbiträde bodde han inneboende hos Jenny Berg, Dalhem, Varnhem. På bilden Otto Gustafsson som bodde i lilla stugan vid Dalhem Ur SAJ; När Roland från Skara kom till Varnhem 1949 som tågklarerare och postbiträde bodde han inneboende hos Jenny Berg, Dalhem, Varnhem. På bilden Otto Gustafsson som bodde i lilla stugan vid Dalhem

1933 köper John Dessau 1 110 kvadratmeter mark av Elin Vestlind, som då ägde marken 1/24 mantal ur Smedsgården 12:2.

Den avstyckas 1934, får lagfart 1935 och bebyggs 1937 med villan Dalhem. Adressen är idag; Överbo Dalhem 1, Varnhem.

1941 står fortfarande familjen Dessau som boende på fastigheten.

År 1943-44 sker ett ägoutbyte mellan 12:12, 12:15 och Överbo Sörgården 11:3, som ger dagens tomtgräns.

Jenny Berg köper och flyttar in från Smedsgården 12:4 under 1940-talet.


Bild från Stina Johansson, Gamla Station, Varnhem

<-- Till sidans rubriker!
 

Bild från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016 Bild från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016

Jenny Berg på 1960-talet i sitt hus Dalhem med foton man idag så gärna skulle vilja se! Hon var en bygdens kvinna med mycket kunskap om historien, som hon gärna delade med sig!

Överbo Smedsgården 12:13 - Klosterlid 1934

Klosterlid 12:13 hamnar väster om Dalhem 12:12 och senare Holmedal. Lantmäteriet Historiska Kartor 1960 års karta Klosterlid 12:13 hamnar väster om Dalhem 12:12 och senare Holmedal. Lantmäteriet Historiska Kartor 1960 års karta

Överbo Smedsgården 12:13 - avstyckning 1934 (klart 1938) av mark för Klosterlid ur Överbo Smedsgården 1/24 mantal ur 12:2, vilken bebyggs 1934 med villan Klosterlid.

1953 avstyckad och sammanlagd med del av Överbo 15 (Sörgården) och blir Överbo 15:1

Tomterna ändras för  utbyggnad av vägen mot Skövde:
Överbo 12:13 är sedan 1953 avregistrerad och har uppgått i Överbo 15:1 (huvudsakligen Sörgårdsmark vid bytet 1953).
Adress idag; Överbo Klosterlid 1

Med rött markerad äga 1877 för Smedsgården Ba 12:2 - då redan med avskild sämjedlott till 1/24 mtl - senare formaliserad till Smedsgården 12:14.

Det är lätt att se marken i hela Överbo, liksom för ägan Ba, var bebyggda med många hus, vilka en del hyrs ut
enligt boende på ägan i husförhörslängder. Det är inte möjligt för varje årtionde att veta exakt i vilket hus det bodde folk på gården mellan 185o- och 1890-tal.

Det går i alla fall att urskilja 3 boningshus på ägan extra markerade med rött på kartan, som fanns runt 1880-talet och det tycks stämma med hur många famijer som vid denna tid kunde bo på gården Ba 12:15.


Huset längst ner till vänster inom ägan (senare 12:14) är boningshuset till Anders Jonsson tilldelade untantag vid Gabriel Petterssons köp 1866. Den kom senare att köpas av honom 1873 som en afsöndring (civilrättslig avskiljning) och kallas i lantmäterihandlingar för sämjelott, tills den formellt avstyckas 1938 och blir Överbo  12:14.

<-- Till sidans rubriker!

Överbo Smedsgården 12:14 - Överbo 1938

Ursprunget för denna avstyckning utgörs av det Undantag om 1/24 mantal Smedsgården 12:2. Kan ha sett ut som den yttre röda gränsen.

Ägaren av Smedsgården Ba (12:2), Anders Jonsson tilldelades ett untantag som sämjelott vid nästa ägare Gabriel Petterssons köp 1867.

På så sätt tillhörde marken fastighetsmässigt den större ägan Överbo Smedsgården 12:2.

Undantaget kallas i lantmäterihandlingar för sämjelott Överbo Smedsgården 1/24 mantal och resterande andel Överbo Smedsgården 5/24 mantal. Detta undantag om 1/24 mantal blir inte formellt avsöndrat förrän avstyckningen till 12:14, som skapas av detta undantag 1938 och då blir Överbo 12:14.

12:11 (vattenreservoar), 12:12 (Dalhem) och 12:13 (Klosterlid) skapades av mark från Smedsgården 1/24 mantal ur 12:2.

John Reinhold Dessau har köpt 12: 12 (Dalhem) 1933 och får lagfart 1935. Smedsgården 1/24 mantal av 12:2 styckas nu formellt av till Överbo 12:14 1938. Samtidigt blir resten av Överbo Smedsgården 12:15 (Sven Petterssons).

För mer historia om Överbo 12:14 - klicka här!

  <-- Till sidans rubriker!

Överbo Smedsgården 12:15 - Smedsgården 1938

Ursprunget till 12:15 som indelningsregistrering är avstyckningen av 12:14 1938.

Ursprunget för de båda 12:14 och 12:15 är hela Smedsgård 1/4 mantal 12:2, som tillkom efter laga skiftet 1853 - se kartan!

Efter avstyckningarna fram till 1938 kvarstod området mellan nya vägen och gamla Ljungstorps- vägen för Smedsgården 12:15 - se kartan!

För historien om 12:15
- se avsnitt kring  Smedsgården 12:15 -klicka här!

12:15 ägs idag till del av vägverket som 1983 löste in och 1997 delade upp marken tillsammans med Skara Kommun 12:21.

 

Överbo Smedsgården 12:16 - Holmedal 1938

1938 avstyckas Holmedal, Överbo 12:16, från Överbo 12:14 och villaraden utmed forna vägen till Skövde kan nu skönjas.

Fastighetens namn speglar köparens, Nils Holmberg, som köpte tomten om 1 055 kvadratmeter 1937. Därefter ägd av sonen Göran Holmberg, Ingela Elisabet Holmberg och 2008 köpt av Lara Isabel Hjelm. Ägare fr o m
2010 är Bo Hermansson, Stora
Ulunda, Varnhem

Överbo Smedsgården 12:17 - Smedsgården (1/4 mtl) 1940

Södra delen av 12:4 saknas på kartan från 1960 Södra delen av 12:4 saknas på kartan från 1960

Smedsgården 12:4 + soldatjord = 12:17
12:17 blir beteckningen för den tredje av de tre ägardelarna av Smedsgården, vilken tidigare var 12:4, när den 1940 slås samman med den soldatjord som förs dit från 12:14 fördelad vid ett laga skifte av soldatjorden 1939. Det innefattar också mark i Ljungstorp med samma beteckning 12:17.
Gården utgör idag Öbergs Plantskola och ägs av Stefan Öberg.

1940 ägdes gården av Jenny Berg som ärvt den av föräldrarna.


Följ Smedsgården 12:4  - klicka här!

Denna del av Överbo Smedsgårdens tilldelade gemensamma jord (byalaget), skiftad som jord tillhörig soldatbostället 1853, kom att dröja till 1939 innan  den genom laga skifte kunde fördelas på respektive då varande ägare till Smedsgårdens olika delar.

De sökande av skiftetsförrättningen var då;
Elin Vestlind ägandes 1/24 mantal Överbo Smedsgården 12 14 enligt lagfartsbevis 10 mars 1927
Arvid Pettersson (Hålltorp) ägandes 1/4 mantal Överbo Smedsgården 12 3 enligt lagfarstbevis 3/11 1908 samt 30/10 1912
Jenny Berg ägandes 1/4 mantal Överbo Smedsgården 12 4 enligt lagfartsbevis den 23/11 1938


Genom penningvederlag utlöstes så Arvid Petterssons på Hålltorps rätt i marken (genom ägan 12:3) och resten fördelades enligt ovan. Senare har ägorna helt blivit förenade med Smedsgården 12 4, (idag Överbo 12:17), vilket är naturligt med tanke på läget.

På 1960 års karta ser man 12:17's mark i Ljungstorp som den norra av 'remsorna' på Smedsgårdsskiftet. Det är området mellan Gamla Missionhuset och Skarpenstorp på Nolgårdsskiftet.

Överbo Smedsgården 12:18 - Hagaberg 1, 1947

Tomt 12:9, Hagaberg, blir nu 12:18 genom ny avstyckning från 12:15, och sammanläggning med 12;9 år 1947.

Ursprunget är alltså:
Överbo 12:9
Del av Överbo 12:15

Tomten 12:9, Hagaberg, bildades för byggande av hus till Gratialisten August Pettersson Thimbergs, i Timbelund, Överbo 12:7,  son Axel Linus Timberg, som bosatte sig i Hagaberg 1923.

Den avsöndrades från Överbo Smedsgården 5/24 mantal ur 12:2 med ägare i Redsvenstorp, Karl J. Jonsson med hustru.

Överbo Smedsgården 12:19 - Högtuna 1948

Överbo 12:19, Högtuna, bildas 1948 ur 12:6 ägt av Hålltorp sedan Varnhems församlings köp gått tilbaka till säljaren enligt kontrakt 1915, då ingen skola byggdes på platsen som tänkt var. 12:19 bebyggdes samma år av ägaren Bertil Persson, köptes 2002 av familjen Vase och fr o m 2015 finns nya ägare genom Van Dingenen & Pappila. Tomten utgör efter avstyckning 2 485 kvadratmeter.

Intressant nog köpte Varnhems församling ett stycke mark i byns östra ytterända för byggande av Warnhems skola 2 år innan man byggde till Klosterdahl och tog den i bruk som skollokal! Marken borde på så sätt, och enligt kontraktet, då ha hembjudits Arvid Pettersson på Hålltorp som köpt tillbaka den för bruk med sin äga Smedsgården 1/4 mtl 12:3. Överbo 12:6 avregistrerades till Överbo 12:20, ägt av Hålltorp, i ett senare skede.

Tomten avstyckades från Smedsgården Bb (12:3) som 12:6 1915 till Varnhems kyrkliga församling som skoltomt för byggande av Varnhems folkskola!

Den utgjorde marken runt  den senare från denna mark avsöndrade 12:19, Högtuna (1940) och var alltså belägen utmed landsvägen mot Skövde - där den vägen i senare tid mynnade ut mot nya riksväg 49 fr o m slutet av 1950-talet.

Överbo Smedsgården 12:20 - 'teknisk fastighet' 1948

Överbo Smedsgården 12:20 kommer till 1948 vid avstyckning av 12:19. Bildades som en rent teknisk fastighet 12:20 ur resterna av 12:6 + 12:3 för att kunna läggas samman med Hålltorp 3:1 och samtidigt avregistreras.
                                                         

Överbo Smedsgården 12:21 -1983 markköp Skara kommun

Efter avstyckningarna fram till 1938 kvarstod området mellan nya vägen och gamla Ljungstorps- vägen för Smedsgården 12:15 - se kartan!

För historien om 12:15
- se avsnitt kring  Smedsgården 12:15 -klicka här!

12:15 ägs idag till del av vägverket som 1983 löste in och 1997 delade upp marken tillsammans med Skara Kommun vars del fick beteckningen 12:21.