Knivaledet beläget vid Ljungstorpsvägen

"Den 20 juli 1862 beslutade sockenstämman att anskaffa bostad åt fattige smeden Johannes Jonsson i Klostret, som bebodde en fallfärdig stuga å Junkragården.
 
I fattighuset fanns inte plats varför beslöts att uppföra en ny stugbyggnad. A. Pettersson på Hålltorp upplät plats på en utmark vid det s k Knifvaledet.
 
Kostnaden skulle täckas genom extra anslag av hemmanen i socknen, efter förmedlad räknat."
 
Text på skylt av Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem 1980-tal.

Se www.ljungstorpshistoria.se -
A. 1 Knivaledet

Smeden Johannes Jonsson

Smedens historia ur husförhörslängd & sockenprotokoll

Smeden Johannes; Knivaledets förste boende - född av  Torparefolk i Fohlehagen, Lundby 22/11 1817

Den förste boende i Knivaledet hette Johannes och var född av torparefolket Johannes Svensson, född 1785 och Maria Andersdotter, född 1784 - då 33 år gammal. De var torpare vid Fohlehagen i Lundby - en utjord till Höjentorp.

1817 föddes alltså sonen Johannes den 22/11.(Sedan följer en felskrivning av hans födelsedatum till 22/1 med honom genom alla husförhörslängder.)

Faddrar var Lars Jonsson och hans hustru Stina i Fogdegården, samt drängen Fredrik och pigan Maja.

1819 - två år efter födseln - flyttade föräldrarna med sonen Johannes och hans broder Anders född 1811, till "Krogen - eller Lilla Svarvarebacken" (-står också som "Krogen under Svarvarebacken").

1820 flyttade familjen vidare till en intäkt under Fogdegården, Klostret, och där visar det sig efter hand att sonen klarar både att läsa uti bok och utantill kan Lutherska katekesen samt Förklaringen.

1833 får bröderna ytterligare en bror, Carl Johan.

1835 lämnar Johannes familjen för Skövde 18 år gammal, efter att hans bror 1831 flyttat till Svarvare-backen 20 år gammal.

Familjen Johannes Johansson:

1845, 10 år senare och då 28 år gammal, står det att han flyttar in som Johannes Johansson, intäktsägare under Smedsgården, från Ving. Nu med hustru Gustafva Amelia Skarman född 1822 i Skara och en son, Carl Fredric född den 11/6 1843 i Ving.

1846 13/4 föds sonen Agust i intäkten  under Smedsgården.

1846-1851 under den perioden inskrivs familjen som "inhyses vid socknens slut" och ägarbeteckningen stryks.

1849 får de ytterligare en son, Anders Petter 7/7 1849.

1851 Johannes står som "Smeden" och familjen flyttar troligen till ett hus under Ulfsgården, skrivna "på Klostrets rote".

1852 flyttar de igen och skrivs som "Klostret på rotens slut" och de tycks trots detta bo på ställe under Överbo rote. Sonen Carl Fredrik står nu som musikant. Samma år föds dottern Fredrika den 20/6.

1854 föds sonen Johannes Alfrid den 30/12.
1857 föds dottern Mathilda den 15/11
1860 föds dottern Carolina den 16/7

1861 flyttar hela familjen på nytt och skrivs "På Klostrets rote - I socknen boende på allmän mark", inhyses, och här dör samma år sonen Johan Alfrid den 14/12.

Knivaledet uppförs för familjen efter beslut av sockenstämman 1862:

1863 lämnar sonen Agust familjen för Skara och familjen flyttar än en gång som inhyses in under Smedsgården, Överbo rote - troligen fortfarande skrivna på Klostrets rote eller socken.

Nu skrivs Johannes som Johnsson i efternamn för första gången i husförhörslängden.
Här kan det då vara huset vid Knivaledet som avses, som borde ha blivit färdigt ett år efter beslutet av sockenstämman.

1864 lämnar den äldste sonen Carl Fredrik, nu 21 år gammal och beskriven som "målare" familjen för flytt till Stockholm.

1865 föds sonen Frans Wilhelm den 4/10

1866 flyttar sonen Anders Petter, nu 17 år, till Vinköl och den bara 5 månader gamla sonen Frans Wilhelm dör.

1868 föds dottern Maria Christina den 4/4.

1869 flyttar dottern Fredrika, nu 17 år, till Borregården.

Kvar i stugan finns nu Johannes med hustrun Maria och fyra av de yngsta barnen mellan 12 och 1 år gamla.

1872 står sonen Anders Petter som försvarslös och avflyttar på nytt detta år, efter att ha hunnit bli inskriven återigen.

1875 flyttar dottern Matilda hemmifrån som piga för Kyrkebo, 18 år gammal.

1880 finns sonen Anders Petter här igen och lämnar 1883 för Sundsvall.
1881 lämnar dottern Carolin familjen för Varola, nu 21 år gammal.
1884 flyttar sonen Gustaf till Berg, nu 21 år gammal.
1886 flyttar Maria Kristina till Göteborg, nu 18 år gammal.

1887 den 14/4 dör hustrun Maria och lämnar Johannes som änkling ensam, nu 70 år gammal.