B. 4 Nohlgården, Gård Nr 14
- före Laga skiftet 1853

Öfverbo Nohlgården 3/4 mantal -> delas i två 3/8 mantal -> Nolgården Aa (14:2) samt Nolgården Ab (14:3)

På 1960 års karta visas den uppdelade Nolgården inom samma röda gräns efter laga skiftet 1844-53.

14:3 på kartan utgör då det Nolgården som drevs som eget jordbruk och 14:2 (har redan försvunnit och delats upp ytterligare på kartan som 14:7 och 14: 8) den del som fördes till Nygårdens bruk.

Nolgården i specialjordeboken 1825 - friköpt från Kronan 1792

Texttolkning;

"Har warit helt Hemman men 3/4 gammal förmedling i Hemmantal och år 1692 förmedlat i årliga Räntan Cavalleri Augement Nr 6 af Gudhems Companie, köpt till Skatte 1/8 af Lars Dufva för 37 Rdr 37 xxx och 3/16 mtl af Lars Jansson för 18. 4 xx enligt Kongl Kammarcollegie xxxbref af den 10 September 1792, Rote Nr 330 med xxxxx taxation."

I stora drag betyder detta att 'Hemmanet Nohlgården' varit ett helt hemman som tidigt fått 'skattelättnader' och inte minst i samband med att det blev en stödgård till Nr 6 Gudhems Compani 1692. Det är fritt från Kronan och köpt till Skatte 1792 med 1/8 mtl av Lars Dufva och 3/16 mtl av Lars Jonsson. Gården fick alltså tidigt två ägare som brukar jorden som sämjelott med överenskommelser om gränser enligt hävd.

Nohlgårdens mark på skiftet Billingeliderna fördelas 1826

Här ser man i förrätningsbegäran från 1825 att man nu önskar att den odelade marken för Öfverbo Nohl- och Smedsgården lagligen skiftas. Underskrivet av Lars Pettersson och Adolf Gustafsson delägare i Smeds- och Nohlgården Öfverbo.

Skiftesägorna i Billingeliderna (Ljungstorp) - karta 1826

1826 års karta visar hur Nohlgårdens (och Smedsgårdens) skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) fördelats mellan de olika ägarna. Se nedan!

Uppdelning till 3 ägare av Nordgårdsägan för 3/8 mtl + 2 x 3/16 mtl

Ägorna tycks nu ha tre ägare som får följande lotter;
A. Eric Larsson för förmedlat till 3/8 mtl Nordgården:
       - Lott Nr 1; mellan Uppsala ägor och bäcken (hel sträcka) + Lott Nr 2 mellan bäcken och Billingen
B. Lars Larsson för 1/4 mtl förmedlat till 3/16 mtl Nordgården:
       - Lott Nr 3; mellan Uppsala ägor och landsvägen + Lott Nr 4; mellan Landsvägen och bäcken +
         Lott Nr 5; mellan bäcken och Billingen
C. Adolf Gustafsson erhållit för 1/4 mtl förmedlat till 3/16 mtl Nordgården:
      - Lott Nr 6; mellan Uppsala ägor och landsvägen + Lott Nr 7; mellan landsvägen och bäcken +
        Lott Nr 8; mellan bäcken och Billingen
Se karta nedan!
Det betyder att äga B. av 3/8 mtl Nordgården nu delats i två delar om 3/16 delar och på så sätt får man denna uppdelmning i remsor, där Nordgården A. 3/8 mtl får hälften av marken samordnad från Uppsala till bäcken, förutom remsan i norr från bäcken till Billingen. De andra två ägarna delar på den andra hälften av skiftet.

Karta 1826 visande hur lottningen (!) utföll för de tre delägarna av Nordgården - se beskrivning ovan!

I Billingeliderna samma beteckningar som för huvudgården vid Laga skiftet 1844 - nu 2 ägare igen - Aa och Ab

I Billingeliderna (Ljungstorp) förändras också den tidigare indelningen i o m Laga skiftet 1844-53 och följer nu beteckningarna för huvudgården - delad i två delar Aa och Ab. Se beskrivning av Nolgårdsskiftet i Ljungstorp - klicka här: Nolgårdsskiftet

Nolgårdens hus- och ladugårdsplats i det centrala Överbo by - före 1850-tal

Nolgårdens läge inom centrala Överbo by innan Laga skiftet klart 1853;
1335
= Landen           1338 = Gård, Husplats och Gata           1366 = Ladugårdstomt
1336 = Trädgård        1353 = Potatistomt                                  1379 = Hemjord i Millomgärdet
1337 = Wallhage        1365 = Gator och Ladugårdsplats        1380 = Hemjord i Millomgärdet

Nohlgården 3/4 mantal 1847 - ägobeskrivning - se ovan!

Två ägare ger att gården delas i två självständiga delar 1844 -  i Laga skiftet fastställt 1853

1844-53 års Laga skifte gav Nolgården 3/4 mtl de två olika ägorna med beteckningarna Aa + Ab, där Ab får ha kvar byggnaderna på Nohlgårdens ursprungliga plats i byn (kvarboenderätt), vilka nu alltså omges av mark märkt Ba  på kartan, dvs Smedsgårdsmark.

Nya ägodelarna Överbo Nolgården 3/8 mtl Aa och 3/8 mtl Ab

Nolgården har sedan gammalt två ägare och blir därför vid Laga skiftet 1844-1853 delat i två ägor om 3/8 mantal - Aa och Ab. Dessa beteckningar och fördelning gäller också Nolgårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp).

Anders Pettersson på Nygården blir ägare till Aa, som nu gränsar till Nygårdens mark.
Änkan Maija Pettersdotter i Bille qvarn äger först marken Ab - som sedan säljs under Laga skiftestiden till Lars Ljungqvist.

Textolkning;
"Aa. Öfverbo Nolgården 3/8 dels mantal Kronoskatte, förmedlad, äges af Anders Pettersson på Nygården bekommer med utflyttningsskyldighet fördelat på ägan;" - senare registerad som Nolgården 14:2

Textolkning;
"Ab. Öfverbo Nolgården 3/8 dels mantal Kronoskatte, förmedlad, äges af Lars Ljungqvist - tidigare Änkan Maija Pettersdotter i Bille qvarn, bekommer med qvarboenderätt fördelade ägor;" - senare registrad som Nolgården 14:3

Nohlgårdens ägor i Billingeliderna i Laga skiftet 1844 - 1853

Ägorna Aa och Ab i Billingeliderna (Ljungstorp) med samma beteckning som huvudgården med ägarna 1848 för Aa. Anders Pettersson, Nygården och Ab. Lars Ljungqvist. På 1844 års karta kan man se att det finns intäktsbyggnader redan ordnade. För Aa både öster och väster om landsvägen och vad gäller Ab bara väster om landsvägen.

Husplatser inom Nohlgårdskiftet i Billingeliderna 1844

Ägan Aa har hus- och ladugårdsplats på vardera sidan av landsvägen.

Ägan Bb har hus- och ladugårdsplats väster om landsvägen, oklart vilken byggnad som är vilken.

Husplatser inom Nohlgårdskiftet i Billingeliderna 1877

Nohlgärdsskiftet var uppdelat på två ägare även 1877 - men det fanns fyra boendegrupperingar. Ett boende på varje uppdelad skiftesdel och på vardera landsvägen. (Här markerat med extra röda linjer).

Boende på Nohlgården enligt husförhörslängder

Husförhörslängd 1779 - 1787;
Öfverbo Nohlgård - delat ägarskap A + B

Del A;
'Ägare'    Jonas Larsson, född på platsen 1747 - dör här nu 1782
Hustrun Maria Bengtsdotter, född i Broddetorp 1746
Son             Peter, född på platsen 1772 - utlfyttad till Hammars Qvarn 1785
Dotter        Inga, född i Nohlgården 1774 den 4/3
Son             Lars, född i Nohlgården 1776 den 2/7
Son             Anders, född på platsen 1779 den 18/1 - dör här 1779
Dotter        Anna, född på platsen 1780 den 12/12
Son             Andreas, född 1784 den 10/2

Fader         Lars Pehrsson, född i Ving 1700 - dör här den 10/5 1780
Syster        Annie XX, född på platsen 1752 - flyttar ut till Ödegården 1780
Dräng        Anders Jonsson, född Börgestorp 1761 den 12/3 - in 1780 (Not; Klen till förståndsskickligheter)

Del B;
'Ägare'       Carl Andersson, född i Smedsgården 1727 - dör här 1781
Hustrun    Annicka Andersdotter, född i Fogdegården 1728

Tjänstefolk;
Dräng         Johan Persson, född i Väberg 1763 - in från Sörgården 1781 - ut till Gudhem 1789
Dräng         Peter Jonsson, född i Stora Hålltorp 1756, in från st. Hålltorp 1782

Husförhörslängd  1787 - 1791;
Öfverbo Nohlgård - delat ägarskap A + B

Del A;
Hustrun Maria Bengtsdotter, född i Broddetorp 1746
Son             Peter, född på platsen 1772 - utlfyttad till Hammars Qvarn 1785
Dotter        Inga, född i Nohlgården 1774 den 4/3
Son            Lars Jonsson, född i Nohlgården 1776 den 2/7
Dotter        Anna, född på platsen 1780 den 12/12
- Son           Andreas/Anders, född 1784 den 10/2 - dör här nu 1791
- Son           Jonas, född Nohlgården 1788 den 2/11 - dör här nu 1791
                   - änkan med barnen blir nu inhyses under Nohlgården 1791

In flyttar 1791 istället;
Mannen    Anders Gunnarsson
, född i Fogdegården 1754
Hustrun    Stina Andersdotter, född Ledsjö 1761
Dotter           Maria, född i Fogdegården 1784 den 16/9
Dotter           Stina, född i Fogdegården 1791 den 1/10

Del B;
Änkan     Annicka Andersdotter, född i Fogdegården 1728 - dör här nu 1791

Tjänstefolk;
Dräng         Peter Jonsson, född i Stora Hålltorp 1756, in från st. Hålltorp 1782 - ut 1791

Husförhörslängd 1792 - 1800;
Öfverbo Nohlgård friköps 1792 av Lars Dufva och Lars Jansson enligt specialjordeboken - två ägare.
I Husförhörslängden beskrivs gården som "alldeles öde i sina båda delar"!

Förutom att det är överstruket står följande - troligen då fram till 1795;
Mannen    Anders Gunnarsson, född i Fogdegården 1754
Hustrun    Stina Andersdotter, född Ledsjö 1761
Dotter           Maria, född i Fogdegården 1784 den 16/9
Dotter           Stina, född på platsen 1791 den 1/10
Dotter           Cajsa, född på platsen 1795

Här står också strukna - någon har säkert bott fram t o m 1795:
Gossen           Lars Jonsson, född 1776
Gossen           Johannes Andersson, född i Lundby 1781
Drängen        Anders Jonsson, född i Lundby
Drängen        Peter Karlsson, född i Klostret

Inhyses;
Änkan       Maria Bengtsdotter, född i Broddetorp 1746 - står nu som död
Son              Lars Jonsson, född i Nohlgården 1776 den 2/7 - flyttar upp som 'gossen' till familjen ovan
Dotter          Anna, född på platsen 1780 den 12/12 - flyttar till Björsgården 1798

Husförhörslängd 1800 - 1815;

Öfverbo Nohlgård - två ägare

Nytt par flyttar in i A som ägare;
Mannen   Eric Larsson, född i Smedsgården 1780 den 15/4 - flyttar in från Smedsgården 1802 nygift med
Hustrun   Maria Olofsdotter, född i Sandtorp 1886 den 6/10 - in från Sandtorp efter giftermål 29/12 1805
Dotter          Cajsa, född på platsen 1807 den 25/3
Dotter          Maria, född på platsen 1810 - dör här redan 1812
Son               Johannes, född på platsen 1813 den 30/6

Tjänstefolk;
Gossen         Bernard Bengtsson, född i Skjerv 1789 - in från Sandtorp 1806 - ut till Skara 1807
Gossen         Johannes Jonsson, född i Väberga 1789 15/12 - in 1807 - ut Sörgården 1808
Drängen      Johannes Jansson - in 1809 från Soldat Pilts - ut Hulängen 1811
Pigan            Greta Andersdotter, född 1794 30/6 - in 1810 - ut Sörgården 1812
Drängen      Jonas Andersson, född i Horn 1799 den 29/4 - in 1811 från Simmesgården ut St. Hålltorp 1813
Gossen         Hendric Jonsson, född i Broddetorp 1798 den 14/3 - in 1813 från Tomten - ut Björsgården 1814

In en kort vända i Nolgården B;
Mannen       Lars Andersson, född i Väberga 1730 - in med maka 1805
Hustrun      Karin Svensdotter, född i Väberga 1744   
                         - makarna åter Väberga 1808

Tjänstefolk;
Pigan             Inga Andersdotter, född i Väberga 1790 12/2 - in 1805 och ut igen Väberg 1808
Drängen       Johannes Jansson, född i Sköfde 1785 - in från Väberg 1805 - ut Pickagården 1806
Gossen          Lars Andersson, född vid Backa 1788 - in 1806 från Backa - ut Väberga 1808

Husförhörslängd 1815 - 1836;
Öfverbo Nohlgård - tre ägare enligt ägodelning i Billingeliderna

Del A. kvarboende;
1:e Man   Eric Larsson, född i Smedsgården 1780 den 15/4 - dör här nu 1827
2:e Man    Lars Larsson, född på platsen 1780 13/10 - flyttar in 1829 från Smedsgården (dess ägare)
Hustrun   Maria Olofsdotter, född i Sandtorp 1886 den 6/10
Dotter          Cajsa, född på platsen 1807 den 25/3 - flyttar till Sköfde 1829
Son               Johannes, född på platsen 1813 den 30/6 - ut 1835
Son               Anders, född på platsen 1816 16/8 - ut 1832
Son               Petter, född i Öfverbo 1819 den 29/9 - ut 1835
Dotter           Maria, född i Öfverbo 1822 den 24/12 - dör här 1832
Dotter           Johanna, född i Öfverbo 1826 30/5 - dör här 1827
Gem dotter  Johanna Larsdotter, född på platsen 1829 23/8

Tjänstefolk;
Gossen          Olaus Johansson, född i Varnhem 1799 20/2 - in 1815 och ut igen till Lars i Sörgården 1816
Drängen        Lars Svensson, född i Sköfde 1780 4/1 - in 1816 och ut igen 1817
Drängen        Pehr Olaus Åberg, född i Trollhättan 1800 8/4 - in 1818 och ut 1820
Drängen        Johannes Perhsson, född på platsen 1829 23/2
Pigan              Maja Cathrina Jonsdotter, född i Horn 1816 2/3 - in 1834 från Horn - ut 1835
Gift dräng      Anders Lorensson, född i Klostret 1796 3/8 - 1821 från Ivarstorp - ut Torp med hustrun 1822
Gift piga        Cathrina Andersdotter, född i Varnhem 1793 6/8 - flyttar ut med maken 1822

Till Nolgården flyttar;
Sockensmeden     Sten Höglund, född i Varnhem 1786 den 29/4 - in 1819 från Ölanda
Hustrun                  Sara Lisa Andersdotter, född i Sköfde 1795 den 26/3
                                     - de båda flyttar till Simmesgården 1821

Inhyses finns till 1834;
Avsk Sold  Anders Holmberg
, född i Sköfde 1783 den 27/11
Hustrun     Greta Håkansdotter, född i Gudhem 1791 den 13/12
Son                 Sven Andersson, född i Gudhem 1816 den 2/11 - flyttar ut till Kyrkebo 1834
Son                 Johannes, född i Varnhem 1818 den 13/9
Son                 Gustaf, född i Varnhem1820 den 19/10
Son                 Anders, född i Varnhem 1823 den 25/5
Son                 Pehr, född i Varnhem 1826 den 14/3
Dotter            Cajsa, född i Varnhem 1822 den 27/8
                       - familjen flyttar till Lundby 1834 och köper Carsberg i Billingeliderna 1835

1835 byggs också en intäkt i Billingeliderna på Nohlgårdens mark;
Mannen    Anders Larsson, född i Åsarp 1786 4/4 - flyttar in från Wadet 1835
Hustrun    Cajsa Jansdotter , född i Varnhem 1791 6/9
Son               Lars, född i Varnhem 1820 24/7
Son               Nils, född i Varnhem 1822 29/3
Son               Carl, född i Varnhem 1826 den 10/10 
 

Husförhörslängd 1836 - 1846:
 Överbo Nohlgård

Del A. kvarboende;
2:e Man    Lars Larsson, född på platsen 1780 13/10
Hustrun   Maria Olofsdotter, född i Sandtorp 1886 den 6/10
Son               Petter Ericsson, född i Öfverbo 1819 den 29/9 - ut 1835 - hem igen
Gem dotter  Johanna Larsdotter, född på platsen 1829 23/8 - dör här nu 18/1 1844

Inhyses Nohlgården;
Mannen        Jonas Jonsson, född i Dala 1785 10/12
Hustrun        Stina Andersdotter, född i varnhem 1787 24/5
Son                   Jonas, född i varnhem 1810 24/11
Dotter               Maria, född i Varnhem 1816 9/6
                           - familjen flyttar ut till Tåbolet 1838

Inhyses Nohlgården;

Mannen         Anders Andersson, född     i Wing 1785 10/2 - flyttar in 1838 med familj
Hustrun         Britta Stina Andersdotter, född i Wing 1780 11/2
Dotter                Anna Cajsa, Född i Wing 17/1 1818 - ut till Wing 1845
Son                     Carl Johan, född i Wing 1824 18/2 - ut till Wing 1842

Tjänstefolk;
Dräng               Anders Ericsson, född i Varnhem 1816 - ut till öglunda 1839       

Intäktsägare på Nohlgården är nu - kvarboende;
Mannen    Anders Larsson
, född i Åsarp 1786 4/4 - flyttade in från Wadet 1835
Hustrun    Cajsa Jansdotter , född i Varnhem 1791 6/9 - dör här nu 1839
Son               Lars, född i Varnhem 1820 24/7
Son               Nils, född i Varnhem 1822 29/3
Son               Carl, född i Varnhem 1826 den 10/10
                     - änkmannen med sönerna skrivs under Mellomgården på socknen 1839

Ny intäktsägare på Nohlgården en kort period 1839-1841;
Mannen    Johan Gustaf Larsson Kling
, född i Varola 1813 5/9
Hustrun    Anna Ericsdotter, född i Sjogerstad 1801 12/3
Son                Lars Johan, född i Varnhem 1838 15/8
Dräng            Carl Fredrik Kling, född 1822 22/6 - in 1840 från Varola - ut 1841
                     
  - familjen flyttar som hyrande till Fogdegården 1841

Husförhörslängd 1846 - 1859:
 Överbo Nohlgård
Nu noteras inga boende/ägare för de båda gårdsdelarna i Hfl, men i samband med Laga skiftet 1845 står:
För Aa. Anders Pettersson i Nygården som ägare/brukar för 3/8 mantal.
För Ab. Enkan Maija Pettersdotter i Billeqvarn (med Anders Pettersson som förmyndare) för 3/8 mtl.

I Husförhörslängden noteras då följande som boende på Nohlgårdens intäkter:

Del A. = Aa med kvarboende;
2:e Man    Lars Larsson, född på platsen 1780 13/10
Hustrun   Maria Olofsdotter, född i Sandtorp 1886 den 6/10
Son               Petter Ericsson, född i Öfverbo 1819 den 29/9 - ut 1835 - hem igen
Gem dotter  Johanna Larsdotter, född på platsen 1829 23/8 - dör här nu 18/1 1844

Inhyses Nohlgården;
Mannen        Jonas Jonsson, född i Dala 1785 10/12
Hustrun        Stina Andersdotter, född i varnhem 1787 24/5
Son                   Jonas, född i varnhem 1810 24/11
Dotter               Maria, född i Varnhem 1816 9/6
                           - familjen flyttar ut till Tåbolet 1838

Inhyses Nohlgården;

Mannen         Anders Andersson, född     i Wing 1785 10/2 - flyttar in 1838 med familj
Hustrun         Britta Stina Andersdotter, född i Wing 1780 11/2
Dotter                Anna Cajsa, Född i Wing 17/1 1818 - ut till Wing 1845
Son                     Carl Johan, född i Wing 1824 18/2 - ut till Wing 1842

Tjänstefolk;
Dräng               Anders Ericsson, född i Varnhem 1816 - ut till öglunda 1839       

Intäktsägare på Nohlgården är nu - kvarboende;
Mannen    Anders Larsson
, född i Åsarp 1786 4/4 - flyttade in från Wadet 1835
Hustrun    Cajsa Jansdotter , född i Varnhem 1791 6/9 - dör här nu 1839
Son               Lars, född i Varnhem 1820 24/7
Son               Nils, född i Varnhem 1822 29/3
Son               Carl, född i Varnhem 1826 den 10/10
                     - änkmannen med sönerna skrivs under Mellomgården på socknen 1839

Ny intäktsägare på Nohlgården en kort period 1839-1841;
Mannen    Johan Gustaf Larsson Kling
, född i Varola 1813 5/9
Hustrun    Anna Ericsdotter, född i Sjogerstad 1801 12/3
Son                Lars Johan, född i Varnhem 1838 15/8
Dräng            Carl Fredrik Kling, född 1822 22/6 - in 1840 från Varola - ut 1841
                     
  - familjen flyttar som hyrande till Fogdegården 1841

Del B = Ab.
säljs under perioden till Lars Ljungqvist, som flyttar till gården Ab med kvarboenderätt 1849 med familj - det enda egentliga Nohlgården som återstår.

Ägare 3/8 mtl Lars Andersson Ljungqvist, född i Öttum 1817 11/2
Hustrun            Ulrika Larsdotter, född i Varnhem 1821 6/11
Son                        Johan Gustaf, född i Varnhem 1844 6/6
Dotter                   Maria Christina, född i Varnhem 1847 27/12
Dotter                   Anna Charlotta, född i Varnhem 1850 11/9
Dotter                   Emma Mathilda, född i Varnhem 1853 1/8
Broder t. Lars      Anders Andersson Kyrk, född i Varnhem 1834 25/7

Tjänstefolk på Nohgården Ab;
Dräng         Sven Johan Johansson, född 1829 10/10 - flyttar in 1849 och ut 1851
Pigan          Stina Frisk, född i Varnhem 1794 18/9
Pigan          Lena Frisk, född i Varnhem 1803 174
Pigan          Maria Andersdotter - flyttar in 1853
Pigan          Anna Maria Pettersdotter, född i Varnhem 1833 25/12 - in 1849 och ut igen 1852
Dräng         Sven Jphansson, född i Varnhem 1829 10/10 - in 1849 - ut igen till Vadet 1851

Statardräng Lars Andersson, född i Varnhem 1821 13/10 - flyttar in med familj 1846
1:a hustrun   Maria Jonasdotter, född i Varnhem 1816 9/6 - dör här 5/6 1851
Son                     Johan August, född i Varnhem 1846 29/7
Dotter                Anna Charlotta, född i Varnhem 1848 1/12
Fosterbarn        Betty Svensdotter, född i Varnhem 1835 25/7 - in från Nytorp 1852 - och ut igen 1853
2:a hustrun    Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817 13/7

Följ Nohlgården Ab = 14:3 under rubrik med samma namn!
 

Nohlgården Littera Aa = 14:2 delas senare i 14:7 och 14:8

Ur dokument tillhandahållet av Lars-Göran Pettersson, Trollehöjd (Nohltorp), Ljungstorp 2014 Ur dokument tillhandahållet av Lars-Göran Pettersson, Trollehöjd (Nohltorp), Ljungstorp 2014

I lantmäteriutredning kring Nohltorp och Gubbalyckan visas hur dessa såldes från Nohlgården Aa 14:2 - Gubbalyckan var försäld två gånger från samma äga, dvs Nohlgården Aa 14:2, som hade delats till 14:7 och 14:8 - nu åter gemensamt ägda!