B. 4 A Nohlgården Ab = 14:3 - från 1849

Nohlgården 14:3

Lantmäteriet Historiska Kartor - 1960 Lantmäteriet Historiska Kartor - 1960

Nohlgården 14:3 blev den enda delen av Nohlgårdens huvudgård som fick ett självständigt liv som bondgård efter Laga skiftet 1844, då hälften av Nohlgården (14:2) fördes till Nygården genom dåvarande ägaren Anders Pettersson utan att nya byggnader uppfördes. Här är 14:3 markerad med röda gränser.

Nohlgården 1961

Jämför läget för hus och aldugård i Nr 1376  på kartan 1844 - det var den tomt som hänvisade till Nohlgården med byggnader efter 1853! Exakt samma placering som gårdens palcering under 1960-tal!

Övriga byggnader  inom Nr 1372 - västerut -  flyttades, när Nohlgården tilldelats marken!

Ur Svenska Gods & Gårdar 1942


 

Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, 2016 Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, 2016

Här verkar man skölja tvätt vid kornas vattenpump på ängen nedanför Nohlgården 14:3 med den gamla stugan i bakgrunden och det 1923 byggda huset för Hagaberg till höger.

Detalj av vykort - redigerat Kent Friman, 2016 Detalj av vykort - redigerat Kent Friman, 2016

På platsen för pumpen byggdes senare ett brygghus som försvann i o om branden 1979, liksom Nohlgårdens hus och uthus  i högra hörnet av bilden. Hagaberg och Timbelund finns också med på bilden.

Nohlgården den 21 maj 1979 - övningsnerbränning av ladu- gården påbörjad - foto från Ingrid Anderssons balkong

Nils Holmberg har fotat från Ingrid Anderssons balkong ( huset mellan Casselman o Stig Cannmos garage ) Nils Holmberg har fotat från Ingrid Anderssons balkong ( huset mellan Casselman o Stig Cannmos garage )


Nohlgårdens byggnaders läge före och under branden 1979. Byggnader med troligtvis rötter i 1700-tal, åtminstone i avseende av läget.

Allmänna arvsfonden har gett Skara Brandförsvar i uppdrag att bränna ner ladugården som en övningsbrand. Branden utvecklar sig hotfullt och man tappar kontrollen i ett tidigt skede med brinnande spån och gnistor som flyger med en starka vinden. Vattenbegjutningen är nu vänd mot övningsobjektet - men försent!

Nils Holmberg har fotat från Ingrid Anderssons balkong ( huset mellan Casselman o Stig Cannmos garage) - bild från Peter Holmberg Nils Holmberg har fotat från Ingrid Anderssons balkong ( huset mellan Casselman o Stig Cannmos garage) - bild från Peter Holmberg


Här syns att brandkåren upptäckt att även mangårdsbygganden är hotad och sprutar vatten på dess tak. Spåntaket på ladugården har just brännts av. Vindriktningen är rakt ner mot byn! Alla byggnader på Nohlgården brinner ner till grunden och innan branden är släkt har ytterligare ett stort antal byggnader i Varnhems by gjort detsamma!

Nohlgårdshus med möjliga rötter i 1700-tal brändes ner 1979

Foto Bo Ramviken, via Gudrun Ramviken 2014 Foto Bo Ramviken, via Gudrun Ramviken 2014

Resterna av det gamla bostadshuset på Nohlgården 14:3. Det brändes ner av brandkåren som en övningsbrand 1979 och orsakade en ev de största bybränderna i modern tid i Varnhems by med 21 byggnader nedbrända - se gärna bilderna i det Digitala Arkivet.

Huset hade rötter från tiden för laga skiftet 1844- fastställt 1853. Både ladugårds och bostadshus kan ha haft rötter ändå längre tillbaka, då Nohlgården fick använda den gamla Smedsgårdens hus- och laudgårdsplats efter skiftet 1853 och byggnaderna låg kvar på samma ställe som husen legat sedan 1700-talet.

På kartan över Överbo byplats 1844 kan man se att Nohlgården i Laga skiftet fastställt 1853 kom att tilldelas både en husplats från Smedsgården (1372) och en från Mellomgården (1376) ut mot Landsvägen (idag Ljungstorpsvägen). Detta räknades som kvarboendeäga vid delningen i de båda Nohlgårdsdelarna Aa (14:2) och Ab (14:3). Det hus och ladugård som Nohlgården valde att använda var inom Nr 1376! Så bevarades gårdsbygganderna ända fram till den ödesdigra branden 1979!!

Under Laga skiftet köper Lars Andersson Ljungqvist - Nohlgården (Littera Ab) 14:3 + fortsatta ägare efter honom

Husförhörslängd 1846 - 1859
Nohlgården 3/8 mtl

Enkan Maija Pettersdotter i Billeqvarn
(med Anders Pettersson, Nygården som förmyndare) ägare till Nohlgården 3/8 mtl - säljer nu sin del, dvs 14:3 1849;

Köpare är Lars Andersson Ljungqvist, som just sålt sin förpantning Storekullen Ljungstorp till Peter Lindqvist, Bäckedalen.

Ägare 3/8 mtl Lars Andersson Ljungqvist, född i Öttum 1817 11/2 - flyttar in med familj 1849
Hustrun           Ulrika Larsdotter, född i Varnhem 1821 6/11
Son                       Johan Gustaf, född i Varnhem 1844 6/6
Dotter                  Maria Christina, född i Varnhem 1847 27/12
Dotter                  Anna Charlotta, född i Varnhem 1850 11/9
Dotter                  Emma Mathilda, född i Varnhem 1853 1/8
Broder t. Lars    Anders Andersson Kyrk, född i Varnhem 1834 25/7

Husförhörslängd 1854- 1862
Nohlgården 3/8 mtl


Kvarboende  3/8 mtl
Ägaren             Lars Andersson Ljungqvist
, född i Öttum 1817 11/2
Hustrun           Ulrika Larsdotter, född i Varnhem 1821 6/11
Son                       Johan Gustaf, född i Varnhem 1844 6/6
Dotter                  Maria Christina, född i Varnhem 1847 27/12
Dotter                  Anna Charlotta, född i Varnhem 1850 11/9
Dotter                  Emma Mathilda, född i Varnhem 1853 1/8
Dotter                   Hilma Augusta, född i Varnhem 1856 1/3
Son                        Anders Petter, född i Varnhem 1858 14/11

Junqvists svärmoder
Enkan    Maria Pehrsdotter, född i Varnhem 1790 1/2 - flyttar in 1860

Tjänstefolk;
Dräng     Carl Gustaf Larsson, född i Varnhem 1831 12/8 - in från Hammars Qvarn 1853 - ut 1858
Pigan      Stina Larsdotter, född i Varnhem 1823 2/12 - in 1860
 

Husförhörslängd 1862 - 1869
Nohlgården 3/8 mtl


Kvarboende  3/8 mtl
Ägaren             Lars Andersson Ljungqvist
, född i Öttum 1817 11/2
Hustrun           Ulrika Larsdotter, född i Varnhem 1821 6/11
Son                       Johan Gustaf, född i Varnhem 1844 6/6 - flyttar till Sköfde 1868
Dotter                  Maria Christina, född i Varnhem 1847 27/12
Dotter                  Anna Charlotta, född i Varnhem 1850 11/9
Dotter                  Emma Mathilda, född i Varnhem 1853 1/8
Dotter                   Hilma Augusta, född i Varnhem 1856 1/3
Son                        Anders Petter, född i Varnhem 1858 14/11

Junqvists svärmoder
Enkan    Maria Pehrsdotter, född i Varnhem 1790 1/2 - dör här nu 20/7 1865

Tjänstefolk boende i särskild bostad;
Pigan      Stina Larsdotter, född i Varnhem 1823 2/12 - in 1860
Hyrande hos henne, brodern Petter Larsson Blomqvist, född i Varnhem 1828 15/9

Husförhörslängd 1869 - 1880
Nohlgården 3/8 mtl


Kvarboende  3/8 mtl
Ägaren             Lars Andersson Ljungqvist
, född i Öttum 1817 11/2
Hustrun           Ulrika Larsdotter, född i Varnhem 1821 6/11 - dör här nu 23/9 1873
Dotter                  Maria Christina, född i Varnhem 1847 27/12 - ut till Locketorp 1878
Dotter                  Anna Charlotta, född i Varnhem 1850 11/9
Dotter                  Emma Mathilda, född i Varnhem 1853 1/8
Dotter                   Hilma Augusta, född i Varnhem 1856 1/3
Son                        Anders Petter, född i Varnhem 1858 14/11

Pigan      Stina Larsdotter, född i Varnhem 1823 2/12 - in 1860
Hyrande hos henne, brodern
Dräng Petter Larsson Blomqvist, född i Varnhem 1828 15/9 - stryks över i Hfl
Dräng August Johansson, född i Varnhem 1846 12/4 - in 1870 - ut till Tyskland 20/9 1878

Inhyses;

Enkan Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1791 26/12 - dör här 12/11 1875

Husförhörslängd 1880 - 1895
Nohlgården 3/8 mtl


Kvarboende  3/8 mtl
Ägaren             Lars Andersson Ljungqvist
, född i Öttum 1817 11/2 - dör här nu 10/5 1889
Dotter                  Anna Charlotta, född i Varnhem 1850 11/9 - flyttar ut 5/7 1890
Dotter                  Emma Mathilda, född i Varnhem 1853 1/8 - flyttar ut 1890
Son                       Anders Petter, född i Varnhem 1858 14/11 - flyttar till N. Amerika 5/7 1890

Ägare/brukare 3/8 mtl fr o m 1890 - sonen till 1883 döde Isak magnusson, Sörgården;
Ägaren Johan Magnus Isaksson, född i Varnhem 1845 22/4 - flyttar in med tjänstefolk och brukare

Pigan                     Johanna Charlotta Andersson, född i Bolum 1865 25/5 - in fr Stenstorp 1890 - ut 1893

Brukare som följde med ägaren från Sörgården;
3/8 brukaren    Fredrik Andersson, född i Ledsjö 1857 1/5 - flyttar in med familj fr Sörgården 1890
Hustrun              Hilda Beata Isaksson, född i Varnhem 1849 1/11
Son                          Carl Axel, född i Varnhem 1889 26/10 - dör här samma år
Son                        Nils Fredrik, född i Varnhem 1892 9/7

Pigan                      Stina Larsdotter, född i Varnhem 1825 2/12 - lämnar 31/10 1890
Pigan                      Augusta Charlotta Björn, född i N. Lundby 1877 23/6 - in 1893

Husförhörslängd 1895 - 1922
Nohlgården 3/8 mtl


Kvarboende men nu f.d. hemmansägare- sonen till 1883 döde Isak magnusson, Sörgården;
boende                Johan Magnus Isaksson, född i Varnhem 1845 22/4 - har nu sålt till

Brukaren nu ägaren -  som följde med från Sörgården;
3/8 brukaren    Fredrik Andersson, född i Ledsjö 1857 1/5 - dör här nu den 20/3 1920
Hustrun              Hilda Beata Isaksson, född i Varnhem 1849 1/11 - dör här nu 4/1 1917
Son                          Nils Fredrik, född i Varnhem 1892 9/7

Tjänstefolk;
Pigan                      Augusta Charlotta Björn, född i N. Lundby 1877 23/6 - in 1893 - ut igen 1927
Pigan                      Alida Josefina Gustafsson, född i Bolum 1881 8/7 - in 1897 och ut 1899
Pigan                      Anna Viktoria Nyman, född i Wåmb 1884 4/10 - in 1899 och ut igen 1902
Pigan                      Hildur Maria Palm, född i N. Lundby 1887 10/3 - in 1902 och ut igen 1905
Pigan                      Hildur Sofia Nyman, född i Varnhem 1889 3/11 - in 1907 och ut igen 1908
Pigan                      Ester Maria Elisabeth Svensson, född i Varnhem 1893 27/11 - in 1908 och ut igen 1910
Pigan                       Jenny Karolina Jonsson, född i Varnhem 1898 30/12 - in 1913 och ut igen 1914
Pigan                       Elsa Viktoria Timberg, född i Varnhem 1900 - in 1915 och ut igen 1918
Pigan                       Wilhelmina Isaksson, född i Fredsberg 1868 27/12 - in 1918 och ut igen 1919
Pigan                       Elsa Viktoria Timberg, född i Varnhem 1900 - in 1919 och ut igen 1920                
Pigan                       Augusta Johansson, född i Norra Ving 1869 9/4 - in 1920     

Husförhörslängd 1922 - 1938
Nohlgården 3/8 mtl


Kvarboende sonen till 1920 döde Fredrik Andersson;
Son/ägaren    Nils Fredrik Anderson, född i Varnhem 1892 9/7

boende               Johan Magnus Isaksson, född i Varnhem 1845 22/4 - dör här nu den 876 1924

Tjänstefolk;           
Pigan                      Augusta Johansson, född i Norra Ving 1869 9/4 - in 1920

Pigan Augusta Johansson, född i Norra Ving 1869 9/4
- flyttade  in 1920 - dör här 1951

Augusta i Nolgården Augusta i Nolgården

Augusta i Nolgården


Margareta Dahlins mor Iris, dotter till Otto och Elsa Rosander, berättar 2016 ett minne om Augusta Johansson som kom till Nolgården som piga 1920.

Från stationen, och sedermera också från Klostergården, gick man till Nolgården för att hämta husets behov av mjölk. Iris och systern Sigrid hade ofta sällskap dit och gick mer än gärna detta ärende för de tyckte om tant Augusta i Nolgården som var mycket barnkär. När flickorna skulle gå hem med mjölken hade det många gånger hunnit mörkna och tant Augusta följde dem då ofta en bit på vägen för flickorna var mörkrädda. Räddast var de att gå genom den mörka höga granskogen i kyrkparkens nordöstra del bakom mejeriet.
­ 
Augusta råkade dessvärre illa ut vid ett tillfälle då hon som vanligt hämtade Nolgårdens post på stationen i Varnhem. Under tiden hon var inne i vänthallen hade en folkilsken ko som kommit lös och rusat omkring utanför stationshuset. Sven Rosander, son i huset, hade blivit inskickad av pappa stinsen för att hämta en käpp som stod inne i vänthallen. Det bar sig inte bättre än att käppstället välte i hastigheten, vilket kanske blev Svens räddning för under tiden som den ordningsamme gossen plockade upp käpparna hade Augusta hunnit gå ut på stationsplanen och blivit stångad i magen av den galna kon. Hur svårt skadad hon blev minns inte Iris men Augusta lär ha blivit så svårt tilltygad att hon måste läggas in på sjukhus.

Under tiden detta utspelades hade bud skickats till Backa gård, varifrån kossan kommit, och till statonen, ridande i full galopp kom Godsägare Billing. Han lyckades, efter att till häst ha jagat kon runt ett tag på fältet nedanför Ludvigsberg, fånga in den då uttröttade kon. Vad som sedan hände med kon är okänt.
Turligt nog blev ingen mer skadad vid denna händelse, det var ju alltid mycket folk som rörde sig kring stationen som var en samlingsplats i byn.

Augusta titulerade sig med tiden hembiträde och bodde på Nolgården till sin död 11/4 1951.

Ännu vid mantalsskrivning 1965 och 1973 finns som enda boende - den kvarboende ägaren på fastigheten Nohlgården;

Ägaren    Nils Fredrik Anderson, född i Varnhem 1892 9/7 - han dör här 25/1 1976 som en ogift man
 

Han saknar efterlevande och Nohlgården övergår därför i Allmänna arvsfodens ägo vid hans död.
Han har då bott där sedan sin födelse 1892! I hela sitt liv - under 84 år!

Gården med anor långt tillbaka, köptes fri 1792, och var i Fredrik föräldrars ägo 100 år senare, sedan 1890, och han övertog den vid faderns död 1920. Husen hämnades gruvligt sin utplåning genom uppeldning, då de spred dödsföraktande glöd över Varnhems by 1979 som jämnade 21 byggnader med marken!

"Nils i Nolgår'n" - Nils Fredrik Andersson, född 1892

Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm, 2015 (Linnea Ullbergs dotter) Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm, 2015 (Linnea Ullbergs dotter)

Nils i Nohlgården har fällt en älg på sina egna jaktmarker på Billingen.

Nils i Nolgården på sin 80-årsdag 1972 i sitt älskade Nolgården där han bodde hela sitt långa liv ända till 1976.

Fotograf Brita Holmberg - bild från Peter Holmberg, Blomsdal, Varnhem, 2016 Fotograf Brita Holmberg - bild från Peter Holmberg, Blomsdal, Varnhem, 2016

Födelsedagsfirande för Nils i Nolgården: Fr.v  (knappt synlig Valborg Casselman), ? , Gustav och Frida Nilsson, (Nygården), Nils i Nolgår´n, Astrid o Kalle Blixt och Nils Holmberg.

Angående Gustav och Frida i Nohlgården skriver Tommy Nilsson;
"Gustav och Frida hade en hel del kontakt med Nils, vi hade ibland några kreatur på det lilla gärdet bredvid Klosterliden, som vetter mot kyrkan utanför Nohlgården, där det fanns ett brygghus. Han var biodlare också, och var här och skötte bin som vi hade i en bikupa ett tag. Förmodligen var det hans kupa. Han jagade också kommer jag ihåg. Har för mig att han sköt en mink som tagit sig in i hönshuset hos oss en gång."

Fotograf Nils Holmberg - bild från Peter Holmberg, Blomsdal, Varnhem, 2016 Fotograf Nils Holmberg - bild från Peter Holmberg, Blomsdal, Varnhem, 2016

Fest hos Holmbergs i Holmedal/Klosterlid: Fr. v   Ivar Casselman, Brita Holmberg, " Nils i Nolgår´n" Andersson & Valborg Casselman.