B. 3 B Smedsgården delen Bb - 12:3

Överbo Smedsgården 3/4 mtl -> Smedsgården 1/4 mtl (Bb) ->
Överbo Smedsgården 12:3 -> ägs av Hålltorp fr o m 1874 införlivas så småningom i Hålltorp 3:1 -> avstyckning 12:19, Högtuna

Laga skiftet 1844-53 födelar Överbo Smedsgården 3/4 mtl tre 1/4 mtl-ägor: Ba (12:2), Bb (12:3)och Bc (12:4) på kartan här intill Bb 12:3 med gränser förstärkta med rött.

Ägare vid laga skiftet - med beslut om utflyttning, som aldrig genomfördes var tidigare ägare Smedsgården 2 B. - 1/4 mtl; Carl Andersson, född i varnhem 1822 den 10/1
Hustrun  Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dog här 1823)

 

Ägare av Bb (12:3) efter Laga skiftet 1844-53

Bb 1/4 mtal ägaren;
Mannen    Carl Andersson, född i Varnhem 1822 den 10/1 -
                       Not; "1851 straffad vid Falköpings Rådhusrätt för brott mot 7:e budet (stöld)."
Hustrun    Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp
                       (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dör här 1823)
Son               Johan August, född i Varnhem 1843 den 22/9
Dotter          Christina Charlotta, född i Varnhem 1845 den 27/10
                       - familjen blir av med marken vid något tillfälle och hamnar utan försvar på sockens slut 1853!

Ny 1/4 mtl-ägare för Bb (12:3) blir 1850 Jonas Johansson i Späckatorp! Marken bebyggs aldrig utan används som komplementjord för andra gårdar i Ljungstorp/Varnhem.

Avsnitt för Bb (12:3)
Husförhörslängd 1862 - 1869:

Här skrivs den nye ägare på ägan - dvs måste man ha använt delar av gården som ännu stod kvar efter laga skiftet för att kunna bli skriven på marken för Smedsgården Bb (12:3) = gård med utlyttningskrav som  blir placerad öster om Överbo by gränsande till Hålltorps marker - det uppfördes inga nya byggnader och fanns inga tidigare heller på denna del av Smedsgården efter laga skiftet 1853.

Ägare är en kort tid Kyrkoherden Smedmark, tidigare pastor i Skarke (Nu vid tillfället kyrkoherde, Synnerby) - som troligen då arrenderade ut marken till någon bonde i trakten.

Därefter noteras ägaren;
Ägaren    Jakob Magnusson, född i Varnhem 1812 den 9/10
Hustrun  Anna Christina Pettersdotter, född i Sköfde 1814 den 13/9
Dotter        Anna Sofia, född i Varnhem 1845 den 20/1
Dotter        Emma Charlotta, född i Varnhem 1850 den 9/3
Son             Frans Oscar, född i Varnhem 1853 den 8/3
Son             Alexander, född i Varnhem 1855 den 9/12
Dotter        Augusta Christina, född i Varnhem 1858 den 6/6
- familjen säljer nu sin del av Smedsgården (12:3) till G. Förberg i Junkragården och flyttar till Berg 26/1 1866

Dräng          Gustaf Andersson, född i Varnhem 1845 den 10/12 - flyttar in 1862 och ut till Ökull 1863
Dräng          Adam Henriksson, född i Varnhem 1842 den 27/4 - in 1863 - ut igen 1864
Dräng          Gustaf Lindberg, född i varnhem 1845 - trumslagare - skriven på socknen - ut 1865
Dräng          Johan Andersson, född i Varnhem 1840 den 29/8 - in 1865 och ut igen 1866

Här bor också:
Änkan           Johanna Pettersdotter, född i Sandhem 1827 den 5/2 - båda in 1867
Dotter           Carolina Adolfsdotter, född i Varnhem 1857 den 4/7

Ny ägare 1866 som inte bor på ägan - nu oldas marken från boende i Klostret Junkragården;
Ägare inspector C. F. Förberg, född i Habo 1790 den 15/4

Förberg säljer Smedsgården Bb 1873 till Johannes Johansson

Hela kontraktet fvinns nedan som jpg-bilder - bara att klicka på och ladda ner för läsning:

Hålltorp köper marken Bb redan 1874