B. 3 A Smedsgården - delen Ba - 12:2

Smedsgården Ba (12:2 ) 1854 efter Laga skiftet till
      --> senare Smedsgården 12:15 och Smedsgården 12:14

Karta 1960 med de tre 1/4 mantalsdelarna av Smedsgården efter skiftet 1853 markerade med rött och sina 1800-tals- beteckningar, samt senare nummer i jordregistret, så småningom fastighetsregistret.

Ba var beteckningen 1850 för den del som senare i jordregistret registrerades med beteckningen 12:2 och som var den del av skiftesmarken som låg kvar med mark centralt i gamla Överbo by. Det var också den del - Ba - som tilldelades kvarboenderätt - dvs byggnaderna för gården fick ligga kvar. De övriga delarna belades med utflyttningsskyldighet för byggnader.
Ändå flyttades och byggdes på skiftet Ba nytt boningshus och ladugård 1866, ca 10 år efter att Laga skiftet inleddes.

De gamla byggnaderna flyttades och revs efter hand, men kunde användas och uthyrdes även ett bra tag efter skiftet.

 

Hushållsgöra bland korna vid Smedsgården Ba 5/24 mtl

Ängen nedanför Nohlgården tillhörde Smedsgården Ba 5/24 mtl

Gränsstrukturen 1937 för Smedsgården 1/4 mtl Ba (12:2)

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Baa = Nybildade Överbo 12:14 b (+ tillkommande del i soldatjord)
Bab 1 = Nybildade Överbo 12:15 (+tillkommande delar på Billingen + soldatjord - se kartor nedan!)
1/4 mantal Smedsgården Ba Nr 12:2 var tidigare summan av;
Baa + Bab1 + 12:7 + 12:9 +12:11 + 12:13

Ägare vid ägostyckningen den 24 augusti 1937:
För 1/24 mtl Smedsgården - Baa; Elin Westlind
För 5/24 mtl Smedsgården- Bab 1; Sven Pettersson

Karta 1877 över ägan Ba 12:2

Med rött markerad äga 1877 för Smedsgården Ba 12:2 - då redan med avskild sämjedlott till 1/24 mtl - senare blev delar av den formaliserad till Smedsgården 12:14.

Det är lätt att se marken i hela Överbo, liksom för ägan Ba, var bebyggda med många hus fortfarane 1877, vilka en del hyrs ut
enligt boende på ägan i husförhörslängder. Det är inte möjligt för varje årtionde att veta exakt i vilket hus det bodde folk på gården mellan 185o- och 1890-tal.

Det går i alla fall att urskilja 3 boningshus på ägan extra markerade med rött på kartan, som fanns runt 1880-talet
och det tycks stämma med hur många famijer som vid denna tid kunde bo på gården Ba 12:2.


Huset längst ner till vänster inom ägan är boningshuset till Anders Jonsson tilldelade untantag vid Gabriel Petterssons köp 1866. Den kallas i lantmäterihandlingar för sämjelott 1/24 mantal, tills den största delen av sämjelotten formellt avstyckas 19XX och blir Klosterlid/Klosterbacken Smedsgården 12:14.

Till ägan Ba hörde skiftesmark i Billingeliderna (Ljungstorp)

1844 finns nu ägarremsorna inritade på kartan hela vägen från berget Billingen i öster till Uppsala i väster - de följer skiftets andra beteckningar med ägardelarna Ba, Bb och Bc. Borta är de lottade små tegarna från 1826!

På ägan Bb finns Lindstorp uppfört och inritat på kartan vid Nr 1716 - som backstuga utan ladugård
. Vid Nr 1723/1725 finns det här inritade torpet Stenåsen för ägan Bc.

Ägarna till de olika remsorna 1845 - 1850;
Bc = norra delen av skiftet = Änkan  Britta Stina Andersdotter och hennes barn (Johannes, Petter & Maria)
Ba = mittendelen av skiftet = Jacob Larsson som 1852 säljer till Anders Jonsson
Bb = södra delen av skiftet = Carl Andersson förlorar gården 1850 pga stöld - köps av Späckatorps ägare Jonas Johansson

Karta 1844 visar hela Smedsgårdens skifte i Billingeliderna
- med ägan Ba

Ägan Ba hörande till samma del på Smedsgården Ba, vid skiftet 1844-1853 här markerad med rött. Vid den här tiden fanns redan soldattorp N.o 6 på ägan Ba fr om 1826 - men det är inte utritat. En markering visar ungefär var det låg.

Soldattorpet var ju en angelägenhet för hela Smedsgården, även efter tredelningen i laga skfitet 1844-1853
.

Vid Laga skiftet fanns här alltså 3 boenden/intäkter på Smedsgårdens 3 markområden - en på varje skiftesdel:
Ba = Soldattorp N.o 6 byggt 1826 - följ Soldattorpets beskrivning; A. 69 Smedsgårdsskiftet - Soldattorp N.o 6
Bb = Lindstorp
byggt 18XX - följ Lindstorps beskrivning: A. 66 Smedsgårdsskiftet - Lindstorp
Bc = Stenåsen byggt 1835 - följ Stenåsens besrkivning: A. 67 Smedsgårdsskiftet - Stenåsen

(Smedsgårdens boenden, hus, intäkter Billingeliderna finns på; www.ljungstorpshistoria.se - klicka  ovanstående rubriker!)

Boende på Smedsgårdens delar under Laga skiftet 1846- 1853
- då ännu inte separerade från varandra - boende i byn

Husförhörslängd 1846 - 1859:

Smedsgården ägs i början av perioden fortfarande som sämjedelat sambruk 3 x 1/4 mtl - som delas 1849 i 3 skilda egenägda jordbruk, med fastställelse 1853.


A.       1/4 mtl ägare;
             Ägaren     Jacob Larsson, född på platsen 1796 den 16/12 - (broder till tid. ägare Lars Larsson) - dör här 1849
             Systern       Inga Larsdotter, född på platsen 1794 den 1/10  (Bräcklig)

            Ny ägare 1852;
            Gift man   Anders Jonsson, född i Broddetorp 1827 1/7 - flyttar in gift 1852 från Gästgivargården/Björsgården *
            Hustrun   Greta Andersdotter,
f. Varnhem 1810 den 16/3 - in 1834 från Lundby (förra pigan hos Jacob Larsson) **

*           Anders Jonsson, var äldsta barnet hos ägaren till Olof Esbjörnsgård/Bengtsgård i Bolum/Broddetorp Jonas
            Andersson,
född på gården 1801 den 7/8 och hans hustru Inga Bengtsdotter, född i Broddetorp 1807 den 6/3
             Jonas hade då tagit över gården från föräldrarna Anders Svensson, född i Gudhem 1763 den 26/11 och hans hustru
              Cathrina Svensdotter
, född i Bolum 1771 den 29/1
**         Greta Andersdotter, var äldsta dottern till ägaren av Eric Olofsgård, Bolumstorp i Lundby Anders Larsson,
            
född i Varnhem 1787 och hans hustru Ingrid Andersdotter, född i Tranum 1786

 

Kommentar; Det var alltså ingen dräng och piga vem som helst som gifte sig med varandra. De var båda äldsta barnen till hemmansägare som ägde sina respektive gårdar - relativt stora gårdar i Bolumtorp, Bolum Det förklarar väl varför Anders Jonsson kunde köpa 3/8 Smedsgården Ba (senare 12:2) av Jacob Larssons sterbhus. Det visar också att de måste känt varandra väl innan bröllop - föräldragårdarna låg ju båda i Bolumstorp, Bolum, Broddetorp.


            Pigan           Maja Andersdotter, född på platsen 1822 en 12/10 - in 1839 från Lundby - ut 1847
            Pigan           Anna Charlotta Johansdotter, f. i Varnhem 1824, 16/11 in 1847 - dör här den 29/8 1848
            Pigan           Johanna Larsdotter, född i Varnhem 1829 den 23/8 - in 1848 - ut Hammars qvarn 1852
            Dräng          Anders Andersson, född i Broddetorp 1824 den 15/4 - in 1851 och ut Lundby 1852
            Dräng          Anders Petter Andersson, född i Borregården, Lundby 1825 4/5 in 1852 - ut Häggum 1853
            Dräng           Pehr Johan Jonsson, född i Broddetorp 1836 den 26/1 - in 1853


B.      1/4 mtal ägaren;
           Mannen   Carl Andersson
, född i Varnhem 1822 den 10/1 -
                                Not; "1851 straffad vid Falköpings Rådhusrätt för brott mot 7:e budet (stöld)."
            Hustrun  Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp
             (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dör här 1823)
             Son             Johan August, född i Varnhem 1843 den 22/9
             Dotter        Christina Charlotta, född i Varnhem 1845 den 27/10
            - familjen blir av med gården vid något tillfälle och hamnar utan försvar på sockens slut 1853!

            Ny 1/4 mtl ägare blir 1850 Jonas Johansson i Späckatorp!

           Ny ägare 1/4 mtl 1853;
            Ägaren     Anders Skog, f. Åsled 1807 den 17/2 - (varit mjölnare i Ähle; Lundby) flyttar in 1853 med
            Hustrun   Greta Andersdotter, född i Broddetorp 1802 den 7/8
            Dotter         Aina Greta, född i Åsled 1833 den 16/5
             Son             Pehr August, född i Varnhem (Ähle, Lundby) 1842 den 29/7
             Son             Johan Adolf, född i Varnhem (Millomgården, Lundby) 1845 den 2/12
             - familjen lämnar för Sjogerstad 1856

             Pigan         Cajsa Larsdotter, född i Broddetorp 1820 den 20/4 - in från Store Kullen 1847
             Dräng        Anders Larsson, f. i Varnhem 1826 den 18/5 - in från Wing 1847 - ut Ulfsgården 1850
             Dräng        Pehr Andersson, född i Gudhem 1825 den 10/3 - in 1850 och ut 1851

       
             Inhyses - in från socknens slut - 1853;
             Mannen   Carl Andersson, född i varnhem 1822 den 10/1 - Not; "1851 straffad vid Falköpings
             Rådhusrätt för brott mot 7:e budet (stöld)."
             Hustrun  Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp
                 (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dör här 1823)
             Son             Johan August, född i Varnhem 1843 den 22/9
             Dotter        Christina Charlotta, född i Varnhem 1845 den 27/10
             Dotter        Emma, född i Varnhem 1850 den 1/1

C.   1/4 mtl ägaren
        Änkan  Britta Stina Andersdotter, född i Ögglunda 1802 den 11/11 - in gift 1822 från Ögglunda
        Son       Johannes, född på platsen 1825 den 9/4
        Son        Petter, född på platsen 1829 den 17/9
        Dotter   Maria Charlotta, född på platsen 1834 den 15/11
        Dotterns son   Johannes, född i Varnhem 1845 den 4/5
        - familjen, förutom nye ägaren, sonen Johannes, flyttar till Tåbolet 1849

        Ny 1/4 mtl ägare 1849:
        Ägaren    Johannes Larsson, f. 1825 9/7 - säljer vid laga skiftet- flyttar till Pickagården 1854
       
        Ny Ägare 1854;
        Brodern  Petter Larsson
, född 1829 den 17/9 - flyttar in 1854 från Pickagården
 
         Dräng       Anders Jonsson, f. i Varnhem 1813 12/7 - ut till Sköfde 1847 - åter- gift  till Wing 1848
         Pigan        Anna Charlotta Johansdotter, född i Varnhem 1824 den 16/11 - flyttar in 1846 - ut 1847
         Pigan        Cajsa Larsdotter, född i Broddetorp 1820 den 30/7 - in 1847 - ut 1849

 

Boende Smedsgården Ba (12:2 ) efter laga skiftet - 1854

Avsnitt för Ba (12:2) - från Ljungstorpsvägen till Kyrkeparken (se karta ovan!)
Husförhörslängd 1854 - 1862:

Smedsgården Ba (12:2)  (Se kartan ovan - klicka här!)

Ba (122) = Gård med kvarboenderätt i centrala Överbo;
Ägaren      Anders Jonsson, född i Broddetorp 1827 1/7  (Not; Betyg till Järnvägen 1857)
Hustrun   Greta Andersdotter, född i Varnhem 1810 den 16/3 - in 1834 från Lundby


Tjänstefolk;
Pigan           Inga Larsdotter, född på platsen 1794 -den 1/10  (Bräcklig) - syster till förre ägaren - dör här 28/12 1854
Dräng          Pehr Johan Jonsson, född i Broddetorp 1836 den 26/1 - in 1853
Dräng           I. Johansson, född i Varnhem 1837 den 26/3 - in 1855 och ut till Sten 1856
(Not; betyg t. Järnv. vid Alingsås 1857)
Gossen        Gustaf Jonsson, född i Varnhem 1841 den 2/9 - in 1856 och ut igen 1860   

Inhyses på gården (fanns ju gott om hus!);
Mannen     Anders Isacsson, född i Sköfde 1817 den 19/6   (Not; Betyg t. Järnvägen 1857) - in 1848 från Sköfde
Hustrun    Cajsa Andersdotter, född i Sköfde 1810 den 8/3
Dotter           Cajsa Lisa, född i Sköfde 1841 den 25/9 - flyttar ut till Sköfde 1858

Son                Anders Gustaf, född i Sköfde 1844 den 26/1
Dotter           Anna Maria, född i Varnhem 1848 den 2/11
Dotter           Gustafva, född i Varnhem 1857 - dör här den 19/4 1862

Nu delas Ba 12:2 i 1/24 mantal och 5/24 mantal - genom skapandet av ett undantag på livstid vid försäljning

Avsnitt för Ba (12:2) - från Ljungstorpsvägen till Kyrkeparken

Husförhörslängd 1862 - 1869:
Ba (122)= Gård med kvarboenderätt i centrala Överbo
Nu delas Smedsgården i 1/24 mtl och 5/24 mtl, då den tidigare ägaren vid försäljning får ett undantag under livstid för sig och sin hustru på 1/24 mtl av denna del av Smedsgården- ägare: Anders Jonsson, född i Broddetorp 1827 - se nedan!

Kvarboende;
Ägaren      Anders Jonsson, född i Broddetorp 1827 1/7  (Not; Betyg till Järnvägen 1857)
Hustrun   Greta Andersdotter, född i Varnhem 1810 den 16/3
                     - båda flyttar till "ett undantag inom gården Ba 12:2" (sämjelott) vid försäljning av gården 1866

Hyrande på gården finns;

Pigan           Anna Kajsa Wallin, född i Wing 1832 en 20/11
- flyttar in från Skara den 18/11 1863
 

Ny ägare Ba 1/4 mtl Smedsgården (12:2) 1866 som flyttar hus- och ladugårdsplats och bygger nytt
- genom undantaget på 1/24 mantal förfogar han nu över 5/24 mantal av Smedsgården;

Ägare      Gabriel Pettersson, född i Häggum 1822 den 15/1 - flyttar in från Åsen vid Ökull 1866 med familj
Hustrun Greta Johansdotter, född i Varnhem 1815 den 6/2
Dotter        Christina Helena, född i Varnhem 1845 den 27/3
Son             Johan Petter, född i Varnhem 1848 den 12/10
Dotter      Anna Carolina, född i Varnhem 1851 den 11/11 (senare gift med K. J. Pettersson, Redsvenstorp)
Fosterson  Lars Johan, född i Skarke 1760 den 25/6 (Not; "son till pigan Eva Jonasdotter vid Ulunda")

Dräng        Anders Olausson, född i Eggby 1839 den 27/8 - in från Saleby 1866 - ut till Kyrkebo 1867 


Gabriel Pettersson köper också 1866 hela Mellangårdsskiftet i Billingeliderna (Ljungstorp) av löjtnant Wetterberg på Backa gård. Detta styckar han sedan upp och säljer vidare. Han misslyckas dock med att lagligt befästa sin affär med Backa gård i en formell hemmansklyvning för Mellangården, vilket får konsekvenser för nya ägare ända fram till 1979!
Se avsnitt A. 63 Mellomgårdsskiftet - Millomgården - klicka här!
            finns på      www.ljungstorpshistoria.se


Inhyses finns nu skrivna på gården 1863 med sin stora barnaskara  - men boende i Knivaledet;
Smeden    Johannes Johnsson
, född i Varnhem 1817 - flyttar in 1863 från skriven på Klostrets rote
Hustrun   Gustafva Anneli Skarman, född i Skara 1822 den 22/2
Son               Carl Fredric, född i Wing 1843 den 11/6 - målare - flyttar till Stockholm en 5/11 1864
Son               August, född i Varnhem 1846 den 12/4 - till Skara den 3/10 1863
Son               Anders Petter, född i Varnhem 1849 den 7/7
- ut till Winköl 1866
Dotter          Fredrika, född i Varnhem 1852 den 20/5 - flyttar ut till Boregården 1869
Dotter
         Mathilda, född i Varnhem 1857 den 15/11
Dotter          Carolina, född i Varnhem 1860 den 16/7
Son               Gustaf, född i Varnhem 1863 den 26/5
Son               Frans Wilhelm, född 1865 den 4/10 - dör här den 4/3 1866

Dotter          Maria Christina, född i Varnhem 1868 den 4/3

Läs mer om smeden Johannes (Johan) Johansson/Jonssons livshistoria och boende:
Den fattiga smedfamilj som socknen byggde Knivaledet åt på Hålltorps mark - klicka här!
      finns på www.ljungstorpshistoria.se

Inhyses på gården (fanns ju gott om hus!);
Mannen     Anders Isacsson, född i Sköfde 1817 den 19/6   (Not; Betyg t. Järnvägen 1857) - in 1848 från Sköfde
Hustrun    Cajsa Andersdotter, född i Sköfde 1810 den 8/3
Son                Anders Gustaf, född i Sköfde 1844 den 26/1
Dotter           Anna Maria, född i Varnhem 1848 den 2/11

Köpekontrakt för Smedsgården den  1/7 1867

Textolkning - Köpekontrakt;
"Till Gabriel Pettersson och hans hustru Greta Johans Dotter under Ökull försälja wi undertecknade den del utaf wårt ägande 1/4 Rusthåll i Smedsgården Överbo som är beläget mellan Nya  (Ny Skövdeväg byggs 1865 -1870) och Gamla landsvägarna äwfven som all till gården hörande Utskog så wäl i första som i senare skiftet med undantag af hvad Anders Ullberg köpt i Billingeliderna, samt Soldat Bostället, widblifva sina upprättade contrakter; och för en betingad Köpeskilling, stor 2 025 Rdr Rmt (Riksdaler riksmynt) och följande willkor:--

1o  Hemmamarken ....................... ovfnannämnde Jord samt hägnader  och utaf husen ärhåller köparen endast Boden och ladugården====

2o  Säljarna undantar för ervärderlig ägo och besittning all dens till hemmensdelen hörande jord som är belägen sydwästra sidan om den nya landsvägen, tillika ed gamla soldattorpsjorden, hwad till deraf till denna hemmensdel hörer samt stora manbyggnaden och gårdskammaren och nya ladugården, hwarför säljarna eller dess ställe innehafwaren betalar årligen som skatt 8,oo Rdr - Åtta Rdr Rmt till köparna eller dess Rätts innehafware i början av Mars Månad.

Kommentar; Här kan man i kontraktet se hur den alldeles nybyggda vägen får bli gränsen för ett undantag för Anders Jonsson och hans familj omfattande enligt beskrivning senare i lagfartsregistret 1/24 mantal Smedsgården Överbo. Köparens del blir då 5/24 dels mantal Smedsgården Överbo.

Smedsgården Ba 12:2 - Smedsgården 1/24 mtl & 5/24 mantal

Avsnitt för Ba (12:2) - från Ljungstorpsvägen till Kyrkeparken (se karta ovan!)

Husförhörslängd 1869- 1880:


Kvarboende ägare Ba 5/24 mtl Smedsgården (senare 12:15):
Ägare         Gabriel Pettersson
, född i Häggum 1822 den 15/1
Hustrun    Greta Johansdotter, född i Varnhem 1815 den 6/2 - hon dör här den 6/10 1873
Dotter          Christina Helena, född i Varnhem 1845 den 27/3
Son               Johan Petter, född i Varnhem 1848 den 12/10 - emigrerar till Amerika den 15/4 1871
Dotter        Anna Carolina, född i Varnhem 1851 den 11/11 - flyttat till Grolanda 1876 - hem igen
Fosterson    Lars Johan, född i Skarke 1760 den 25/6 (Not; "son till pigan Eva Jonasdotter vid Ulunda")

Kvarboende på undantag - de tidigare ägarna - 1/24 mtl av Smedsgården (senare 12:14):
Inhyses      Anders Jonsson, född i Broddetorp 1827 1/7
1:a Hustru Greta Andersdotter, född i Varnhem 1810 den 16/3 - hon dör här den 30/12 1871 (barnlös med Anders!)
2:a Hustru Anna Carolina Johansdotter, född i Häggum 1846 den 25/10 - flyttar in efter giftermål 1873 *
Son                  Johan Petter, född i Varnhem 1875 den 1/7 - dör här den 2/7 1875
Dotter             Hulda Kristina, född i Varnhem 1877 den 22/5
Dotter             Elin Augusta, född i Varnhem 1880 den 11/1

 

* Född som äldsta barnet på Bäckagården i Häggum av föräldrarna och brukarna Johannes Jonsson, född i Häggum 1812 15/1 och hans
   hustru Cajsa Sunedotter född i Sjogerstad 1818 3/5 - föräldrarna flyttar sedan med dotternn som brukare av Anders Nilsgården i
   Hägum 1850 - innan hon lämnar gården för bli piga 1860.


Hyrande på gården finns;
Pigan           Anna Kajsa Wallin, född i Wing 1832 en 20/11 - flyttar ut till Himmelskällan 1870

Arbetaren  Claes Olausson Dag, född i Varnhem 1843 den 15/4
Hustrun     Anna Kathrina Spånberg, född i Rådene 1840 den 6/6
                    - de båda flyttar ut 1875

Inhyses finns på gården med sin stora barnaskara - flyttar in i Knivaledet hållet av roten;
Smeden    Johannes Johnsson, född i Varnhem 1817 - flyttar in 1863 från skriven på Klostrets rote
Hustrun   Gustafva Anneli Skarman, född i Skara 1822 den 22/2
Son               Anders Petter, född i Varnhem 1849 den 7/7 - ut till Winköl 1866 - hem försvarslös 1872
Dotter          Fredrika, född i Varnhem 1852 den 20/5 - flyttar ut till Boregården 1869
Dotter          Mathilda, född i Varnhem 1857 den 15/11 - flyttar ut 1875
Dotter          Carolina, född i Varnhem 1860 den 16/7
Son               Gustaf, född i Varnhem 1863 den 26/5
Dotter          Maria Christina, född i Varnhem 1868 den 4/3

Läs mer om smeden Johannes (Johan) Johansson/Jonssons livshistoria och boende:
Den fattiga smedfamilj som socknen byggde Knivaledet åt på Hålltorps mark - klicka här!
finns på  www.ljungstorpshistoria.se
 
Inhyses på gården (fanns ju fortfarande säkert gott om hus!);
Mannen     Anders Isacsson, född i Sköfde 1817 den 19/6   (Not; Betyg t. Järnvägen 1857) - in 1848 från Sköfde
Hustrun    Cajsa Andersdotter, född i Sköfde 1810 den 8/3
Dotter           Anna Maria, född i Varnhem 1848 den 2/11 - flyttar till Sköfde 1872
hennes o ä   Augusta Nathalia, född i Sköfde 1871 den 29/1 - dör här den 2/4 1871

Foto på Anna Carolina med brodern - Gabriels barn 1873

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2015 Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2015

Anna Carolina, här 22 år gammal, och brodern Bror  Johan Petter 1873 - står det på fotot.

Anm; Detta innebär antingen att brodern varit hemma i Varnhem på besök efter emigrationen till Amerika 1871, eller att fotot faktiskt är taget före april 1871 och i samband med emigrationen. Verkar troligt med tanke på Carolinas unga utseende och att man ville ha ett minne av honom.

Avsnitt för delad gård Ba (12:2) - till 1/24 mtl och 5/24 mtl (se karta ovan!)
Smedsgården Ba 12:2 - delarna 1/24 mtl och 5/24 mtl


Husförhörslängd 1880- 1895:

Smedsgården 12:2  (Se kartan ovan - klicka här!)

Kvarboende ägare 5/24 mtl Smedsgården (senare 12:15);
Ägare         Gabriel Pettersson
, född i Häggum 1822 den 15/1
Dotter          Christina Helena, född i Varnhem 1845 den 27/3
Dotter       Anna Carolina, f. Varnhem 1851 den 11/11 - flyttat till Grolanda 1876 - hem igen - ut den 15/6 1894

                  - gifter sig då med Karl Johan Petttersson, född i Istrum 1854 den 23/4 som nu arrenderar Redsvenstorp
- se mer om Redsvenstorp - under rubriken A. 8 Redsvenstorp - klicka här! - finns på www.ljungstorpshistoria.se
 

****************************************************************************************************


Kvarboende på sin undantagna del av Ba 12:2 - 1/24 mtl Smedsgården (senare12:14)  - den tidigare ägaren;
Inhyses       Anders Jonsson, född i Broddetorp 1827 1/7 - han dör här nu 1890
2:a Hustru Anna Carolina Johansdotter, född i Häggum 1846 den 25/10
Dotter             Hulda Kristina, född i Varnhem 1877 den 22/5 - flyttar ut till Sköfde den 8/12 1900


****************************************************************************************************

Inhyses finns skriven på gården med sin stora barnaskara - men boende i Knivaledet sedan 1863;
Smeden    Johannes Johnsson, född i Varnhem 1817 - flyttar in 1863 från skriven på Klostrets rote
Hustrun   Gustafva Anneli Skarman, född i Skara 1822 den 22/2 - hon dör i Knivaledet den 14/2 1887
Son               Anders Petter, född i Varnhem 1849 den 7/7 - ut till Winköl 1866 - hem försvarslös 1872- ut 10/8 1883
Dotter          Carolina, född i Varnhem 1860 den 16/7 - ut till Warola den 2/11 1881
Son               Gustaf, född i Varnhem 1863 den 26/5 - ut till Berg 14/11 1884
Dotter          Maria Christina, född i Varnhem 1868 den 4/3 - ut till Göteborg den 21/6 1886

Läs mer om smeden Johannes (Johan) Johansson/Jonssons livshistoria och boende:
Den fattiga smedfamilj som socknen byggde Knivaledet åt på Hålltorps mark 1862 - klicka här!

Inhyses på gården - flyttar till Fattighuset 1890;
Mannen     Anders Isacsson, född i Sköfde 1817 den 19/6   (Not; Betyg t. Järnvägen 1857) - in 1848 från Sköfde
Hustrun    Cajsa Andersdotter, född i Sköfde 1810 den 8/3

Avsnitt för Ba  12:2 - 1/24 mtl och 5/24 mtl
Husförhörslängd 1895- 1922:

Smedsgården 12:15  (Se kartan ovan - klicka här!)

Kvarboende ägare Ba -  nu med sin del 15/24 mantal;
Ägare         Gabriel Pettersson
, född i Häggum 1822 den 15/1 - dör här nu den 17/6 1903
Dotter          Christina Helena, född i Varnhem 1845 den 27/3 - dör här 26/8 1901

Gabriel Pettersson hyr ut ett hus på ägan fr o m 1897;
Smeden      Axel Linus Timberg, född i Varnhem 1875 den 4/11 - gifter sig den 7/6 1897 och flyttar in med
Hustrun     Anna Charlotta Larsson, född i Lerdala 1874 den 28/8
Dotter            Hulda Josefina, född i Varnhem 1897 den 16/4
Dotter            Hildur Maria, född i Varnhem 1898 den 30/0
                        - familjen flyttar den 5/11 1899 till huset på Kyrkogatan 1899

Familjen Timberg återvänder till samma hus på ägan 1901;
Smeden      Axel Linus Timberg
, född i Varnhem 1875 den 4/11 - flyttar åter in med familjen den 11/11 1901
Hustrun     Anna Charlotta Larsson, född i Lerdala 1874 den 28/8
Dotter            Hulda Josefina, född i Varnhem 1897 den 16/4
Dotter            Hildur Maria, född i Varnhem 1898 den 30/0
Dotter             Elsa Viktoria, född i Varnhem 1900 den 21/6
Dotter             Anna Helena, född i Varnhem 1902 den 23/7
Son                  Sven David, född i Varnhem 1904 den 1/1
                         - hela familjen flyttar till det vakanta Soldatbostället N.o 327, Bäcksfors 1906

 

Gården arrenderas 1903 från sterbhuset av ägaren av Redsvenstorp Carl Johan Petttersson i Redsvenstorp, som sedan köper denna del av Smedsgården (12:15) 1906. Han är gift med dottern till Gabriel Pettersson, Karolina, född Gabrielsson.


Nästa hyresgäst hyr av nye ägaren K. J. Pettersson på Redsvenstorp -
- huset för Smedsgården 12:15 hyrs av en skomakare 1906 - 1917;
Skomakaren   Johan Erik Johansson Forsbäck, född i Bolum 1869 den 24/4 - flyttar in 1906
                               - han flyttar ut som hyrande till Källeberg (Simmesgården) 1917


Kvarboende på 11/24 "undantaget" - hustrun till den tidigare ägaren;
2:a Hustru Anna Carolina Johansdotter, född i Häggum 1846 den 25/10
Dotter             Hulda Kristina, född i Varnhem 1877 den 22/5 - flyttar ut till Sköfde den 8/12 1900
Dotter             Elin Augusta, född i Varnhem 1880 den 11/1 - flyttar ut den 7/11 1893 - hem igen och följer med modern 1903
                       - mor & dotter Elin hyr nu ut Smedsgården 12:14 & flyttar inhyses 12:15 1903

Undantaget 1/24 mtl hyrs ut 1903 av sterbhuset till Anders Jonsson och änkan med dotter flyttar till annat hus på ägan Ba 12:2.

Sterbhuset Gabriel Pettersson
hyr ut boningshuset för 5/24 mtl fr o m 27/11 1903 - till änkan i 1/24 mtl "undantaget";
2:a Hustru     Anna Carolina Johansdotter, född i Häggum 1846 den 25/10
Dotter                Elin Augusta, född i Varnhem 1880 den 11/1

Hyresgäster 1/24 mtl "undantaget" fr o m 1903;
Sömmerskan Maria Elisabet Persson
, född i Vinköl 1869 den 29/7 - 3 systrar flyttar in från Junkragården & Ödelöthen
Systern               Sofia Johanna, född i Vinköl 1872 den 8/3 - flyttar ut till Sätuna den 1/7 1904 - åter hit 1906
Systern               Ester Wilhelmina, född i Vinköl 1880 den 12/11
                            - de 3 systrarna flyttar därefter till Ulfsgården 1906

Nästa hyresgäst 1906 för "undantaget";

 

Personakt framtagen för Gabriel Pettersson av Petrus Peinert

Kungar under Gabriels tid var:
Karl XIV Johan 1818-1844, Oscar I 1844-1859,Karl XV 1859-1872 och  Oscar II  1872-1907 .

Namn: Gabriel  Pettersson  Född 15.01.1822                      (Petrus Peinerts Farmors Far)
Död: 17.06.1903. Smedsgården, Familjegrav Varnhem.
Födelseort: Häggum, Sjöakullen - där hans far var bonde.

Gabriel flyttade hemifrån vid 19 års ålder, 1841, till Hammars Qvarn i Varnhem som dräng.
År 1843 flyttade Greta Johansdotter piga från Lundby (Ledsgården) till samma arbetsplats.
Lysning uttogs 27/10 1843 mellan drängen 21 år och Pigan 28 år.
Den 27/3-1845  på Hammars Qvarn fick de dottern Christina Helena.

Familjen flyttade då 1845 till Ähle Qvarn och här föddes 3 barn, däribland Anna Carolina.

År 1855 flyttade familjen till Sold.bostad N:o 117 WR. Ambjörnsgården, ÅSEN vid Ökull. Bodde där till 1866 då Gabriel köpte SMEDSGÅRDEN (12:2) i Överbo Rote.

Han betalade 2025 riksdaler enligt köpekontrakt den 1/7 1867.

Den 6 okt. 1873 dog makan Greta i Kräfta!

Barnen var:
Christina Helena -född 27/3 1845, död 26/8, 1901 - hon dog 1901 i magkräfta, oklart då var hemma.
Johan Petter,  född 12/10 1848 , död 28/10, 1923 Maple Plain, Minnesota. 
Utvandrade- 5/4, 1871 med 300 riksdaler riksmynt på fickan (Thelmas syssling)
Anna Carolina, född 1851 den 11/11 
Anders Gustaf, född 26/5 1855 – död sept. 1865 - endast 10 år gammal.

Anna Carolina fick hjälpa sin far i Smedsgården, men 15/6 1894 flyttade hon upp till Redsvenstorp till sin make Carl Johan. 
Gabriel levde ytterligare 2 år och bodde då själv i Smedsgården med ett vakande öga från Anna Carolina i Redsvenstorp.