B. 3 A II Smedsgården 12:15

Smedsgården Ba -> Smedsgården 12:2 -> Smedsgården 1/24 mtl + Smedsgården 5/24 mtl -> Smedsgården 12:15

Här ses hela Smedsgården Ba 12:2 - 1/4 mantal markerad med rött. 1/3-del av hela det forna 3/4 mantal Smedsgården.

Ägorna är också indelade i de två delarna 1/24 mantal och 5/24 mantal.

Innan avstyckning 1938 med formell beteckning 12:14 för marken väster/sydväst om vägarna, var 1/24 mantal en sämjelott - ett 'undantag' för förre ägaren som han i princip ägde så länge han och hans hustru levde. Senare blev denna del, efter minskning av ägan av landsvägen till Skövde, det som senare avstyckades som 12:14.

Dessa två ägor uppstod alltså redan när den förre ägaren för hela markområdet (mellan åren 1852 - 1866) , Anders Jonsson, skapade ett undantag för honom och hans familj - en sämjelott i samband med försäljningen till Gabriel Pettersson.

Man får inte glömma att undtantaget (senare ungefär 12:14) alltså skapades innan "nya landsvägen" till Skövde byggdes runt 1870 och senare då alltså skar rakt igenom 'sämjelotten' i dess nordöstra hörn. Så småningom gav detta upphov till de tomter som skapades och bebyggdes just på norra sidan av landsvägen - Timbolund och Hagaberg.


Både vägbygget 1870 och 1955 gjorde stora intrång i den forna ägan Smedsgården Ba 12:2 - inte minst för 12:15, som helt förlorade sina gårdsbyggnader till nya riksväg 49, då Vägkverket slutligen löste in mark och byggnader 1997-10-06. Man hade intill dess använt sig av ett servitut för väg sedan 1968. Tanken var att snabbt bygga en motorled mellan Skara - Skövde. Något som inte blivit verklighet förbi huset ännu 2022. Alla husen revs strax efter 1997!

Familjen Peinert ägde fastigheten till 1980, då den såldes i samband med att  Greta Pettersson flyttade till lägenhet i röda huset på Vallehemmet.

Idag 2022 äger Trafikverket marken, som köpte den 10-06-1997.

Karta 1877 över ägan Ba - senare 12:2 - och efter delning 12:15

Med rött markerad äga 1877 för Smedsgården Ba 12:2 - då redan med avskild sämjedlott till 1/24 mtl - senare formaliserad till Smedsgården 12:14.

Det är lätt att se marken i hela Överbo, liksom för ägan Ba, var bebyggda med många hus, vilka en del hyrs ut
enligt boende på ägan i husförhörslängder. Det är inte möjligt för varje årtionde att veta exakt i vilket hus det bodde folk på gården mellan 185o- och 1890-tal. Det går i alla fall att urskilja 3 boningshus på ägan extra markerade med rött på kartan, som fanns runt 1880-talet och det tycks stämma med hur många famijer som vid denna tid kunde bo på gården Ba 12:15.

Huset längst ner till vänster inom ägan är boningshuset till Anders Jonsson tilldelade untantag vid Gabriel Petterssons köp 1866. Den kom senare att köpas av honom 1873 som en afsöndring (civilrättslig avskiljning) och kallas i lantmäterihandlingar för sämjelott, tills den formellt avstyckas 1938 och blir Överbo  12:14.

En skymt av gamla boningshuset med ladugård byggt 1866

Flygbild 1980
Flygbild 1980
En starkt förstorad del av ett vykort från luften taget i början av 1930-talet visar Smedsgårdens nybyggda hus. En starkt förstorad del av ett vykort från luften taget i början av 1930-talet visar Smedsgårdens nybyggda hus.

Bilden visar Smedsgården 12:15 öster om kyrkan med sina ägor odelade av riksvägen som kom till 1956. Den äldre Skövdevägen går upp förbi det relativt nybyggda Dalhem till höger. Den allra äldsta 1000-åriga landsvägen Varnhem - Skövde går förbi Smedsgården, vidare förbi Knifvaledet och upp mot Hålltorp.

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.

Sven Pettersson i trädgården till Smedsgården 12:15 1955. Bakom Sven ligger det gamla huset på tomten med byggår 1866 - byggt av hans morfar Gabriel Pettersson!

Bild från Sam Peinert via Facebook 2017. Det äldre huset från 1860-talet syns på bilden till höger om det nyare bostadshuset.
Bild från Sam Peinert via Facebook 2017. Det äldre huset från 1860-talet syns på bilden till höger om det nyare bostadshuset.

       Överbo Smedsgården 12:15 direkt efter vägbygget 1958

Bild från Sam Peinert via Facebook 2017. Det äldre huset från 1860-talet syns på bilden till höger om det nyare bostadshuset.
Bild från Sam Peinert via Facebook 2017. Det äldre huset från 1860-talet syns på bilden till höger om det nyare bostadshuset.

Bild av Överbo Smedsgården 12:15 1963 efter riksvägsbygge

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Gabriel Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Gabriel Pettersson.

Stora vita huset i Smedsgården byggdes år 1932 av den nye ägaren till både Redsvenstorp och Smedsgården 5/24 mtl, efter änkan Anna Karolina Petterssons död, sonen Sven Gabriel Pettersson.

Kort byggnadshistorik
 

Innan fanns här ett mindre boningshus för gården 1/4 mantal Smedsgården - Ba 12:2. Det fanns kvar tills alla husen revs 1997 och ligger på den här bilden i rad med ladugården som också syns på bilden! Det var alltså boningshus fram till 1932 och därefter tvättstuga, hönshus och till sist garage för den ökande skaran bilar under 1960-talet.

Allt revs alltså strax efter 1997 av Trafikverket!

Ladugården är också den ursprungliga från 1866, då en tidigare ägare också med namnet Gabriel Pettersson - dvs Sven Gabriel Petterssons morfar! - köpte Ba 12:2 1/4 mtl - hela den tredjedel av marken (Ba) som avdelades vid Laga skiftet 1853 och fick kvarboenderätt med byggnader inne i forna Överbo by - se karta här!

(Under rubrik: Överbo byplats 1845 med gårdar norr om Varnhems kyrka - byggnader)


Smedsgårdens byggnader inne i gamla Överbo by bebos, hyrs ut och avvecklas efter hand. Troligen revs ladugårdarna inne i byn vid bygget av denna plats för gårdshusen runt 1866, då ny ladugård byggdes enligt bilden ovan för det nya markområdet Ba 12:2 som fanns fastställt fr o m 1853.

Bostadshusen inom gamla Överbo by på den del som hamnat under Ba 12:2 - tycks för Smedsgårdens del vara helt avvecklade under 1890-talet, då den siste där boende inhyses flyttar till Fattigstugan i Ljungstorp.

Andra delar av Smedsgårdens mangårdsbyggnader hamnade på Nohlgårdens tilldelade mark vid Laga skiftet och följde den gården öde - se karta här!  
(Under rubrik: Överbo Smedsgården - efter skiftet 1853)

Sven Pettersson var son till makarna K. J. Pettersson med hustrun Anna Karolina, född Gabrielsson, som sedan 1900 ägt Redsventorp och 1906 köpe Smedsgården 5/24 mtl - 12:15, efter Gabriel Petterssons sterbhus.

Gabriel Pettersson var far till Karolina
, som var gift med Sven Pettterssons fader Karl Johan Pettersson.
 

Sven Pettersson gifte sig 26/9 1931 med Nanna Margareta, född i N. Ving 1903 den 19/4. Hon flyttade in till Redsvenstorp från Varberg den 14/8 1931. Sonen David Gabriel föddes just året de flyttade till det nybyggda huset på Smedsgården 5/24 mtl (12:15). Gabriel är född 1932 den 9/9.


Alla hus m.m. revs strax efter 1997 för att göra plats åt motorvägen som ännu 2022 inte finns! Trafikverket äger marken sedan 1997-10-06.

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.

Det 1i början av 1930-talet byggda huset för gården var mer som en fristående villa, då jordbruket inte var framträdande för den här delen och Gabriel Pettersson ägnade sig åt andra sysslor bl a inom kommunpolitiken. Foto från 1970-talet.

Bilder från Smedsgården 5/24 mantal (12:15)

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.En bild från 1955 av den gamla ladugården med Sven Gabriel och Nanna Margareta Pettersson. Längst till höger står dottern Elisabet.

Vy ner mot Varnhem med riksvägen i passage 1960-tal.

Ladugården 1960-tal med Mercedesen parkerad bland snömassorna!

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.

En vinterbild 1960-tal. Kan inte varit enkelt med utfart efter plogbilarnas framfart på riksvägen! Till vänster skymtar det gamla boningshuset från 1866.

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.
Sven i gungstolen - 1950-tal.

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.
Nanna Margareta vid samma tid.

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.

Infarten från Riksväg 49 från väster med Billingen i bakgrunden.

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.

Hos farmor på Smedsgården, Nanna Margareta Pettersson, född 1903. Fotot taget 1977. Barnen är sonen Petrus barn; Bjarne och Anneli.

Vinter över Smedsgården 12:15

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.

Det stod många bilar på gårdsplanen emellanåt när barnen var hemma. 1960-tal. Till vänster det gamla boningshuset på gården från 1866, nu omgjort till garage och rivet med alla de andra husen strax efter 1997.

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.

Med en sådan sportig bil som denna Wolksvagen var det säkert inga problem att spinna sig ur snön vid Smedsgården. 1960-tal och sonen i huset, Petrus, visar stolt upp sin bil.

Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson. Bild från Petrus Peinert, Varnhem, 2014 - son till Sven Pettersson.

Drivorna kunde vara höga mot riksvägen. Här blivande hustrun till Petrus, Gunilla Stenvall.

Boende och ägare 1895 - 1938 Smedsgården 12:15 och 12:14

Avsnitt för Ba 12:15
Husförhörslängd 1895- 1922 + 1922 - 1938:


Smedsgården 12:15  (Se kartan ovan - klicka här!)

Kvarboende ägare Ba 1/4 mtl Smedsgården (12:2) - nu med sin del 12:15 - 5/24 mantal;
Ägare         Gabriel Pettersson
, född i Häggum 1822 den 15/1 - dör här nu den 17/6 1903
Dotter          Christina Helena, född i Varnhem 1845 den 27/3 - dör här 26/8 1901

Gabriel Pettersson hyr ut ett hus på ägan fr o m 1897;
Smeden      Axel Linus Timberg, född i Varnhem 1875 den 4/11 - gifter sig den 7/6 1897 och flyttar in med
Hustrun     Anna Charlotta Larsson, född i Lerdala 1874 den 28/8
Dotter            Hulda Josefina, född i Varnhem 1897 den 16/4
Dotter            Hildur Maria, född i Varnhem 1898 den 30/0
                        - familjen flyttar den 5/11 1899 till huset på Kyrkogatan 1899

Familjen Timberg återvänder som hyresgäster i samma hus 1901 - efter Gabriel Pettersson hustrus död;
Smeden      Axel Linus Timberg
, född i Varnhem 1875 den 4/11 - flyttar åter in med familjen den 11/11 1901
Hustrun     Anna Charlotta Larsson, född i Lerdala 1874 den 28/8
Dotter            Hulda Josefina, född i Varnhem 1897 den 16/4
Dotter            Hildur Maria, född i Varnhem 1898 den 30/0
Dotter            Elsa Viktoria, född i Varnhem 1900 den 21/6
Dotter            Anna Helena, född i Varnhem 1902 den 23/7
Son                 Sven David, född i Varnhem 1904 den 1/1
                         - hela familjen flyttar till det vakanta Soldatbostället N.o 327, Bäcksfors 1906

Gården arrenderas ut 1903 från Petterssons sterbhus till ägaren av Redsvenstorp, Carl Johan Pettersson, som sedan köper denna del av Smedsgården 12:15 1906. Han är gift med dottern till Gabriel Pettersson, Karolina född Gabrielsdotter.

Nästa hyresgäst hyr av nye ägaren K. J. Pettersson på Redsvenstorp -
huset hyrs av en skomakare 1906 - 1917;
Skomakaren   Johan Erik Johansson Forsbäck, född i Bolum 1869 den 24/4 - flyttar in 1906
                               - han flyttar ut som hyrande till Källeberg (Simmesgården) 1917


 

****************************************************************************************************


Smedsgården 12:2 (Se kartan ovan - klicka här!)
Ett undantag från 12:2 - här avstyckas efterhand  Timbolund 1917 som 12:7 och Hagalund 1923 som 12:9 - resten av undantaget avstyckas som Smedsgården 12:14 19XX.

Undantaget:
Kvarboende på 12:14 hustrun till den tidigare ägaren, Anders Jonsson;
2:a Hustru Anna Carolina Johansdotter, född i Häggum 1846 den 25/10
Dotter             Hulda Kristina, född i Varnhem 1877 den 22/5 - flyttar ut till Sköfde den 8/12 1900
Dotter             Elin Augusta, född i Varnhem 1880 den 11/1 - flyttar ut den 7/11 1893 - hem igen och följer med modern 1903
                       - modern och dottern Elin hyr nu ut sterbhusets del av Smedsgården 12:14 & flyttar inhyses 1903


Sterbhuset Anders Jonsson hyr ut boningshuset 12:14 fr o m 27/11 1903;
Sömmerskan Maria Elisabet Persson, född i Vinköl 1869 den 29/7 - 3 systrar flyttar in från Junkragården - Ödelöthen
Systern                Sofia Johanna, född i Vinköl 1872 den 8/3 - flyttar ut till Sätuna den 1/7 1904 - åter hit 1906
Systern                Ester Wilhelmina, född i Vinköl 1880 den 12/11
                            - de 3 systrarna flyttar därefter till Ulfsgården 1906

Nästa hyresgäst 1906;

Skomakare      Johan Erik Johansson Forsbäck, född i Bolum 1869 24/4 - in 1906 och ut igen 1917
- därefter ett antal potentiella hyresgäster i husförhörslängden innan undantaget 1/24 mtl köps med lagfart 1935 och avstyckas som Överbo Smedsgården 12:14 1938 med ägaren  John Reinhold Dessau.