B. 2 Mellomgården/Millomgården,
Gård Nr 13

Kronohemmanet Mellomgården -> Skatte Mellangården -> Millomgården -> en gård som försvann i Laga skiftet 1853

1960 års karta visar att markbeteckningarna ligger kvar sedan mer än 100 år tillbaka. Här inom Backas ägor utmed Öglundavägen. 1960 års karta visar att markbeteckningarna ligger kvar sedan mer än 100 år tillbaka. Här inom Backas ägor utmed Öglundavägen.

Överbo 13:1 A III - huvudmarken för Mellomgården tilldelad i skiftet 1853, där gårdens bymark i Överbo flyttades till Backas närhet utmed Öglundavägen på del av de tidigare samfällda Nohlängsmarkerna. Kvar blir Byahagen som samfälld mark för gårdarna i Överbo by. Denna mark köper sedan löjtnant Wetterberg, Backa gård, i samband med laga skiftet av bönderna i Överbo by, så att hans mark blir samlad. Byahagen 1:1 på kartan 1960 är alltså också en del av Backa gårds sambrukade ägor.

Under skiftesprocessen (1844-1853) köptes alltså marken för Mellomgården upp av Backas nye ägare sedan 1844, Löjtnant Wetterberg. Det betyder att inför fastställelse av Laga skiftet 1853 fanns alla Mellomgårdens ägor i Backas ägo och de kunde på så sätt i skiftet lätt förläggas långt utanför den gamla byn, nära sin nya ägare, utan protester.

Millomgården på 1960 års karta

Mellomgården/Millomgården just före laga skiftet 1844 låg ungefär så här födelat med den centala marken för byggnader  och tomtplatser inom Överbo by (med rött markerat, KF) - då i mitten av alla de övriga gårdarna och riktigt 'insnärjd' vad gäller mangårds- och ladugårsbyggnader med näraliggande gator och tomtplatser - se nedan!

Specialjordeboken 1825;
Öfwerbo Mellomgården 3/4 mtl
- friköps till 2 x 3/8 mtl 1792

Lantmäteriet Historiska Kartor - Specialjordeboken 1825 Lantmäteriet Historiska Kartor - Specialjordeboken 1825

Ur specialjordeboken 1825 - Mellomgården 3/4 - textolkning;

"Har warit helt Hemman, men 1/4 gammal förmedling i act Cavalleri Augement Nr 122 af Södra Wadsbo Compani, köpt till Skatte 3/8 af åboen Olof Gustafsson och 3/8 af Håkan Andersson för 35 riksdaler hwarje, efter Kongl Kammar Collegii Skatte Bref af den 4 juni 1792 i Rote Nr 330 med godkänd taxation."


Kommentar; 

Två likvärdiga ägare friköper 1792 en samfälld brukarenhet med beteckningen Mellomgården 3/4 mtl, vilken  då sämjedelas i två ägor om 3/8-dels mantal vardera - blir alltså Mellomgården 3/8 ggr två!

(3/4-delar = 6/8 delar och delat i två = 3/8-delar vardera)

Ägarförteckning Mellomgården 3/4 mtl - blir 2 x 3/8 mantal

          - 1792        Kronan
                             2 ägare boende på gården friköper Mellomgården 3/4 mantal 1792;

1792 - 1804       Olof Gustafsson Larsdotter 3/8 mtl och Håkan Andersson 3/8 mtl
1804 - 1812        Sterbhuset Gustafsson 3/8 mtl och Håkan Andersson 3/8 mtal
1812 - 1815         Sterbhuset Gustafsson 3/8 mtl & svåger till H. Andersson, Anders Andersson 3/8 mtl
1815 - 1834        Dottern Stina Olofsdotter * 3/8 mtl och Anders Andersson 3/8 mtl
1834 - 1840       Dottern Stina Olofsdotter * 3/8 mtl och Hovslagare Carl Ekenberg 3/8 mtl
1840 - 1848       Löjtnant Wetterberg, Backa gårdLötjnant och Hovslagare Carl Ekenberg 3/8 mtl
1848 -->              Löjtnant N. Wetterberg köper av Carl Ekenberg, äger nu hela Mellomgården 3/4 mantal

* Hon äger gården tillsammans med Johannes Håkansson, 1784. De säljer 1822 en förpantning (senare kallad Carlsberg) på 90 år till Carl Pettersson, Källehagen under Prästegården - se nedan!

Förpantningen utgör halva västra skiftet i Billingeliderna. Ägan var sämjedelad i en västra och en östra halva med landsvägen som "mittpunkt". Varje ägardel (1. och 2.) av Mellomgården hade sin respektive del av skiftet och kunde sälja förpantningar - då detta inte var en avstyckning av gården.

Ur den östra halvan försäljes Bomanslyckan i Billingeliderna 1841 som förpantning på 49 år av Carl Ekenberg till omyndiga Maja Cajsa Jonsdotter -
se nedan!

Gården som självständig brukningsenhet upphör efter detta och marken flyttas och förläggs nära Backa gård.

Hela skiftet i Billingeliderna säljs sedan av Wetterberg 1866 till ägaren av Smedsgården, Gabriel Pettersson och blir lite oegentligt Millomgården 1/16 mantal (det lagfästs aldrig som mantalssatt).

Till en följd av detta blir Backas ägares del av det forna Mellomgården 3/4 mantal, nu kallat Millomgården 11/16 mantal!

Boende på Mellomgården 3/4 mantal, därefter 2 x 3/8 mantal

Husförhörslängd 1779-1787:
Överbo Mellomgården
- två sambrukande familjer

Familj 1. -  sambrukare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/4 mtl
Brukaren  Olof Gustafsson, född här på platsen 1746
Hustrun     Annicka Larsdotter, född vid Kyrkan 1748
Dotter           Maria, född på platsen 1773 den 23/3
Dotter           Brita, född på platsen 1775 den 19/12
Son                Eric Gustafsson, född på platsen 1761 den 8 juni - svag till hörseln, flyttar till Lundby 1783
Son                Gustaf, född på platsen 1784 den 14/10 - död på platsen den 2/2 1785
Dotter           Stina, född på platsen 1786

Mannens moder - tidigare ägarhustrun;
Enkan            K. Maria Larsdotter, född i Berg 1718

Familj 2. -    sambrukare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/4 mtl
Brukaren    Håkan Andersson, född på platsen 1744
Hustrun      Catharina Andersdotter, född på Dunagården, Kyrkebo 1747 den 29/1
Dotter             Cajsa, född på platsen 1769 den 5/6 - död på platsen den 14/2 1782
Son                  Anders, född på platsen 1775 den 22/3
Dotter             Maria, född på platsen 1777 den 24/12 - död på platsen 1779
Dotter             Stina, född på platsen 1782 den 5/7
Son                  Johannes, född på platsen 1784 den 28/3

Hustruns syster bor på gården;
Systern            Brita Andersdotter, född på Dunagården 1751 - flyttar ut till Backgården , Öglunda 1780

Husförhörslängd 1786-1791:
Överbo Mellomgården
- två sambrukande familjer

Familj 1. -  sambrukare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/4 mtl
Brukaren  Olof Gustafsson, född här på platsen 1746
Hustrun     Annicka Larsdotter, född vid Kyrkan 1748
Dotter           Maria, född på platsen 1773 den 23/3
Dotter           Brita, född på platsen 1775 den 19/12
Son                Gustaf, född på platsen 1784 den 14/10 - död på platsen den 2/2 1785
Dotter           Stina, född på platsen 1786

Mannens moder - tidigare ägarhustrun;
Enkan            K. Maria Larsdotter, född i Berg 1718 - dör här nu 1791

Familj 2. -    sambrukare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/4 mtl
Brukaren    Håkan Andersson, född på platsen 1744
Hustrun      H. Catharina Andersdotter, född på Dunagården, Kyrkebo 1747 den 29/1
Dotter             Cajsa, född på platsen 1769 den 5/6 - död på platsen den 14/2 1782
Son                  Anders, född på platsen 1775 den 22/3
Dotter             Maria, född på platsen 1777 den 24/12 - död på platsen 1779
Dotter             Stina, född på platsen 1782 den 5/7 - (Not; "halt- går vid kryckor")
Son                  Johannes, född på platsen 1784 den 28/3

Hustruns syster bor på gården;
Systern            Brita Andersdotter, född på Dunagården 1751
- återflyttad

Husförhörslängd 1792-1800:
Överbo Mellomgården
- två ägarfamiljer; friköpta hälftensambrukade/sämjedelade ägor

Familj 1. -  ägare och hälftensambrukare/sämjedelare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/8 mtl
Brukaren  Olof Gustafsson, född här på platsen 1746
Hustrun     Annicka Larsdotter, född vid Kyrkan 1748 - dör nu under Hfl-perioden
Dotter           Maria, född på platsen 1773 den 23/3
Dotter           Brita, född på platsen 1775 den 19/12
Son                Gustaf, född på platsen 1784 den 14/10 - död på platsen den 2/2 1785
Dotter           Stina, född på platsen 1786

Gossen           Pehr, född i Broddetorp - flyttar ut till Lycke 1793

Familj 2. -    ägare och hälftensambrukare/sämjedelare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/8 mtl
Brukaren    Håkan Andersson, född på platsen 1744
Hustrun      H. Catharina Andersdotter, född på Dunagården, Kyrkebo 1747 den 29/1
Dotter             Cajsa, född på platsen 1769 den 5/6 - död på platsen den 14/2 1782
Son                  Anders, född på platsen 1775 den 22/3 - flyttar till St Hålltorp 1893
Dotter             Stina, född på platsen 1782 den 5/7 - (Not; "halt- går vid kryckor")
Son                  Johannes, född på platsen 1784 den 28/3

Hustruns syster bor på gården;
Systern            Brita Andersdotter, född på Dunagården 1751
- återflyttad

Husförhörslängd 1800-1815:
Överbo Millangård
- två ägarfamiljer; friköpta hälftensambrukade/sämjedelade ägor

Familj 1. -  ägare och hälftensambrukare/sämjedelare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/8 mtl

Bruk.änkl    Olof Gustafsson, född här på platsen 1746 - dör här nu under mars månad 1804
Dotter              Maria, född på platsen 1773 den 23/3 - avflyttad
Dotter              Brita, född på platsen 1775 den 19/12 - avflyttad
Dotter              Stina, född på platsen 1786 - - flyttar till Berg 1804

Gossen            Berndt Bengtsson, född i Skjerf 1789 - in 1803 från Ödegården - flyttar till Sandtorp 1804
Dräng              Johan Svensson, född i Lundby 1780 - flyttar ut till Lundby 1801

Fr o m 1804 (sterbhus) tycks gården stå öppen för arrendatorer:
Mannen         Erik Settervall, född i Broddetorp 1759 - in 1804
Hustrun         Sophia Wass, född i Wilske Klefva 1763
Son                    Isak, född i W. Klefva 1790
Dotter               Anna Cathrina, född i Göteborg 1792
Son                    Johannes, född i Amundtorp 1798
Son                    Carl Johan, född i Sköfde 1803 den 16/5
Dotter               Lovisa, född på platsen 1805 den 18/2
                            - flyttar ut med hushåll till Broddetorp 1805

Ny arrendefamilj 1805:
Mannen         Johannes Eriksson, född i Hvarf 1768
Hustrun        Maria Jonsdotter, född i Dala 1781
Son                    Johannes, född på platsen 1806 den 26/10 - dör här på platsen 1807
                           - makarna flyttar till Göthened 1809
Dräng                Jonas Jonsson, född i Dahla 1785 - in från Klostret 1806 - ut till Prästegården 1807

Ny arrendator 1812:
Enkan           Cathrina Svensdotter, född i Hända 1744 - flyttsar in 1812 från Junkragården

Dräng              Esaias Larsson, född i Hända 1782 den 13/5
Flickan            Cathrina Svensdotter, född i Lidköping 1795 den 19/7
Pigan               Brita Petersdotter, född i Klostret 1793 den 5/1 - in från Junkragården 1812 - till Ulunda 1812
Gossen             Alfred Eriksson, född 1798 den 23/12 - in 1812 - ut 1813
                         - hushållet flyttar ut till Wasstorp 1814 

 

*****************************


Familj 2. -    ägare och hälftensambrukare/sämjedelare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/8 mtl
Brukaren    Håkan Andersson, född på platsen 1744 - dör här 1812
Hustrun      H. Catharina Andersdotter, född på Dunagården, Kyrkebo 1747 den 29/1 - dör här 1803
Dotter             Stina, född på platsen 1782 den 5/1 - (Not; "halt- går vid kryckor"- krympling) - ut 1810
Son                  Johannes, född på platsen 1784 den 28/3 - flyttar till Millangården Skarke 1809

Dräng              Anders Jönsson, född i Wing 1793 den 5/11 - flyttar in 1809 från Wing - tillbaka dit 1810

Ny familj flyttar in 1810 och ärver denna del av 3/8 mtl Millangård;
Mannen        Anders Andersson, född i Rösetorp 1786 den 12/8 - in 1810 från Simmergården
Hustrun        Stina Håkansdotter, f. på platsen 1782  5/1 (dottern i huset) in 1810 från Simmesgården Son                    Johannes född på platsen 1811 den 3/11
                           - familjen tycks dock lämna Millangård 3/8 mtl för Lilla Hålltorp 1814
Gossen              Peter Andersson, f. i Broddetorp 1746  2/5 - in 1812 från Holltorps Qvarn - ut Lundby 1813

Pigan                 Greta Esbjörnsson, född vid Amundtorp 1790 den 17/12 - in 1813 och ut igen 1814

Husförhörslängd 1815-1836:
Överbo Mellangården
- två ägarstrukturer; friköpta hälftensambrukade/sämjedelade ägor 3/8 mtl

Ägare 1. -      ägare och hälftensambrukare/sämjedelare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/8 mtl
Ägare mellan 1804 - 1834 är sterbhuset efter och senare dottern till Olof Gustafsson, Stina Olofsdotter, född 1776 tillsammans med Johannes Håkansson, född 1784.

De arrenderar ut - vilket inte tydligt markeras i Hfl - men där bor 1820;
Inhyses          Anders Redoutte, född i Lundby 1764 den 10/4 - in från Trädgården 1820
Hustrun         Britta Jonsdotter, född i Broddetorp 1774
Son                     Sven, född i Warnhem 1812 den 9/8
                             - familjen flyttar tillbaka till Trädgården 1822

Ny ägare flyttar in 1834:
Mannen        Carl Ekenberg
, född i Warnhem 1798 den 28/7 - in 1834 från hälftenägare Tåbo, Skarke
Hustrun        Greta Andersdotter, född i Öglunda 1811 den 9/1
Son                   Carl Johan, född 1821 den 9/8
Son                   Leonard, född 1827 den 1/12
Son                   Birger Lorentz, född i Varnhem 1830 den 9/10
Dotter              Maja Cathrina, född i Varnhem 1832 en 27/12
Son                   August, född i Varnhem 1835 den 5/1

Dräng               Johan Jansson, född i Lundby 1805 den 22/12 - ut till Lilla Kullen 1835
Pigan                Johanna Carlsdotter, född i Lrf 1816 den 20/4 - ut till Storegården Sandtorp 1834
Pigan                Maja Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 22/9 - flyttar ut 1835

 

*****************************


Ägare 2. -       ägare och hälftensambrukare/sämjedelare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/8 mtl

Mannen         Anders Andersson, född i Rösetorp 1786 den 12/8 - åter in 1816 från L. Hålltorp
Hustrun         Stina Håkansdotter, f. på platsen 1782  5/1 (dottern i huset)
Son                    Johannes född på platsen 1811 den 3/11
Son                    Anders, född på Lilla Hålltorp 1815 den 27/5 - dör här nu 1817
Son                    Gustaf, född på platsen 1818 den 17/12
                           - familjen säljer sin del av gården och flyttar till Öglunda med hushåll 1820

Ny ägare flyttar in 1824;
Mannen          Jonas Andersson, född i Klostret 1772 den 7/10 - in 1824 från Kyrkebo
Hustrun         Margareta Andersdotter, född i Klostret 1765 den 27/9
Son                     Anders, född i Lunby 1804 den 17/10
Dotter                Johanna, född i Lundby 1807 den 4/4
                            - familjen flyttar som arrendator av
Lilla Hålltorp 1827 (Jonas dör 1830)

Sonens familj som "Statfolk" inflyttar 1828;
Mannen          Anders Jonsson, f. i Lundby 1804 den 17/10 (sonen till ovan!) - in 1828 från Lilla Hålltorp
Hustrun          Stina Jonsdotter, född i Wing 1791 den 26/10
Son                      Johan Gustaf, född i Varnhem 1829 den 24/6 - död här 1831
Son                      Jonas, född i Varnhem 1839 den 1/1 - död här 1833


Pigan                  Cajsa Svensdotter, född på platsen 1807 den 19/11 - in 1820 - ut Lilla Hålltorp 1831
Pigan                   Lena Andersson, född i Varnhem 1813 - in 1831 från Sörgården, Öfverbo - och ut igen 1832
Pigan                  Anna Larsdotter, född i Lundby 1803 den 14/6 - in från Lundby

Modern/änka  Margaretha Andersdotter, född på platsen 1765 den 27/3

Sonen Anders Jonsson står som ägare till denna del av Mellangården 3/8 mtl efter 1930.
Senare noterat att en Kinwall äger denna del av Mellomgården i slutet av perioden - dvs fram till 1836.
I det första protokollet för beskrivning av Överbo bys ägor 1845, ser vi att Löjtnanten Herr N. Wetterberg redan äger Millomgården till 3/8-delar (1844)  tillsammans med hovslagaren Carl Ekenberg med 3/8 mtl.


Det visar att denna andra ägardel nu säljs först till Backas ägare, troligen efter näste ägare, Lars Anderssons död och hustruns flytt 1841.
 

Husförhörslängd 1836 - 1846
Överbo Mellangården 3/4 mtl - två ägarstrukturer; friköpta hälftensambrukade/sämjedelade ägor 3/8 mtl

Ägare 1. -      ägare och hälftensambrukare/sämjedelare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/8 mtl

Mannen        Carl Ekenberg, född i Warnhem 1798 den 28/7
Hustrun        Greta Andersdotter, född i Öglunda 1811 den 9/1
Son                   Carl Johan, född 1821 den 9/8
Son                   Leonard, född 1827 den 1/12 - till Pickagården 1840
Son                   Birger Lorentz, född i Varnhem 1830 den 9/10
Dotter              Maja Cathrina, född i Varnhem 1832 en 27/12
Son                   August, född i Varnhem 1835 den 5/1

Dotter              Christina Charlotta, född i Varnhem 1839 den 25/11

- familjen köper 1/8 mtl Pickagården, Klostret och flyttar dit efter 1845, men brukar denna ägardel av Mellomgården till 1848, då den tillträds av Löjtnant Wetterberg på Backa gård efter köpekontrakt 1847 -
se nedan!

Innan dess försäljes Bomanslyckan i Billingeliderna 1841 som förpantning på 49 år av Carl Ekenberg till omyndiga Maja Cajsa Jonsdotter - se nedan!

Ägare 2. -  ägare och hälftensambrukare/sämjedelare av Kronogården Överbo Mellomgården 3/8 mtl

Mannen   Lars Larsson, född i Varnhem 1780 den 12/10 - dör här strax efter köpet 1837
Hustrun  Maja Olofsdotter, född i Varnhem 1786 den 15/10 - tar ut ny lysning och flyttar till Lundby 1841
Son              Petter Ericsson, född i Varnhem 1819 den 30/9 - med modern till Lundby 1841
Dotter         Johanna Larsdotter, född i Varnhem 1821 den 27/8 - med modern till Lunby 1841

Ny ägare 1. via Backa gård, Löjtnant Wetterberg
- nu etableras torpare på Mellomgården för den ägardelen:
Torparen    Johannes Ericsson
, född i Varnhem 1813 den 30/6 - in 1937 från Nygården - vigd 10/11 1840
Hustrun      Gustafva Johansdotter, född i Sköfde 1817 den 20/4 - flyttar in efter vigseln 1840
Son                  August, född i Varnhem 1841 den 12/8
Dotter             Charlotta, född i Varnhem 1844 den 28/1

Tjänstefolk för denna ägardel;
Dräng            Petter Eriksson, född i Varnhem 1819 den 20/9 - in 1841 från Sköfde - ut Öglunda 1844
Pigan             Maja Cajsa Andersdotter, född i Forsby 1823 den 1/11 - in 1841 från Sköfde - ut Sköfde 1843
Pigan             Cajsa Pettersdotter, född i Sköfde 1819 den 11/12 - in 1843 från Sköfde

Ägarförhållandena är under 1840-talet övergående till Backa gårds ägare som slutligen äger hela Mellomgården 3/4 mantal  fr o m 1848 - då också Laga skiftet gör att gårdens ägor med utflyttning
för alltid lämnar Överbo bys område. De återfinns efter flytt utmed Öglundavägen i Nohlängsområdet väster om Backa gård.

Husförhörslängd 1846 - 1859;

Själva boendedelen av Mellangården tycks avvecklas oehört snabbt efter laga skiftet. Hädanefter redovisas endast boende på Millomgårdens intäkter i husförhörslängderna - se respektive avsnitt!

Mellomgårdens/Millomgårdens olika intäkter under tiderna

I Billingeliderna har gårdens två ägargrupperingar ett till gården tilldelat skifte
- här är skiftets olika intäkter/lägenheter genom åren:

1822
säljs där en förpantning på 90 år i Billingeliderna till torparen Carl Pettersson, Källshagen
           under Prästgården - ingen bosättning där under hans ägandeperiod - benämnd Carlsbergdör 1835
1835 säljs förp. Carlsberg till gratialisten, f.d. soldat Anders Holmberg - säljer 1841 (frun död).
1838 skapas ett torp av Källehagshemmanet som bara varar fram till 1846 - då det säljs som förpantning
1841 köps alltså förpantningen Carlsberg av f.d. soldaten Andreas Kyrk med hustru
1841 säljs hägnaden Bomanslyckan som förpantning på 49 år av Carl Ekenberg Mellomgården 3/8 mtl
           till köparen omyndiga Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt.

1846 köper en Andreas Andersson Källehagshemmanet som förpantning - blir "ägare".
 

Överbo Mellangården 1840-tal - före skiftet 1853 - karta 1844
Två ägare med 3/8-dels mantal vardera i samfälld mark

Överbo byplats med själva gårdarna norr om Varnhems kyrka

Laga skifteshandlingens karta 1844 av Millomgården, 3/4 mtl fömedlat Kronoskattehemman - genom friköpet 1792 förvandlat till två ägor på ett hemman = 2 x 3/8-dels mantal;

Ägare 1845;  Löjtnanten Herr N. Wetterberg 3/8-dels mantal - (äger Backa gård 1844 - 1873)
                           Hovslagaren Carl Ekenberg 3/8-dels mantal - inköpt 1834, in från 1/2-ägare Tåbolet

Kommentar; 0 
Gården har nu två lika stora sambrukande ägare utan juridiskt specifikt fördelade ägor -  delade genom brukningshävd och mantal - så kallad sämjedelning


De gemensamma ägorna för Millomgården 2 x 3/8 mtl i själva byn är (här ovan med grönt markerade);
Nr 1342 Lannen (med byggnad)
Nr 1343 Gård och husplatsan (utmärkt också med rött)
Nr 1344 Tomt (med byggnad)
Nr 1351 Lannen
Nr 1352 Hage
Nr 1364 Gator och ladugårdsplats
Nr 1374 Trädgård med (byggnad/bostadshus)
Nr 1375 Trädgård
Nr 1376 Gård och husplats (utmärkt också med rött)
Nr 1377 Kjellbergatomt
Nr 1384 Hemjord i Millomgärdet
Nr 1385 Hemjord i Millomgärdet

Två mangårdsplatser för Mellomgården i Öfverbo by (här ovan med rött markerade);

Inom själva gårdsområdet finns alltså två husplatser, nr 1343 + 1376, med byggnader/bostadshus och med bostadshusen samlokaliserade ladugårdsplatser. På nr 1364 två lika stora ladugårdar parallellt med varandra.

Ytterligare bostadshus för Mellomgården inom byn:
Det ser alltså ut som om det, utöver de två mangårdsbyggnaderna, finns åtminstone ett boningshus/inhysesstuga på nr 1342, vilket skulle innebära att det på gården borde gå att hitta tre olika familjer skrivna i husförhörslängd 1845.

Dessutom finns säkert minst en byggnad för drängar och pigor bland de byggnader man kan se på kartan tillhörde Mellomgårdens två mangårdsplatser, även om någon kan ha bott i de stora familjehusen. Inte ovanligt med piga boende i köket.

1845 bor följande 3 hushåll inom Mellangårdens byområde:

.................................................................................................................................................................

1:a hushållet 1845:

Ägare  1       Carl Ekenberg, född 1798  28/7 , hovslagare, in 1834 från 1/2-ägande i Tåbolet 1834 m. fam.
2:a hustrun Greta Andersdotter, född i Öglunda 1811 den 9/1 - sammanvigda 23 november 1819
Son                   Carl Johan, född i Varnhem 1821 den 9/8
Son                   Leonard, född i Varnhem 1827 den 1/12
Son                   Birger Lorents, född i Varnhem 1830 den 9/10
Dotter              Marie Catharina, född i Varnhem 1832 den 27/12
Son                   August, född i Varnhem 1835 den 5/1 (på Millomgården)
- familjen köper Pickagården 1841 och säljer senare Mellomgården till Löjtnant Wetterberg med tillträde 1848

Deras tjänstefolk;
Dräng                Johan Jönsson, född i Lundby 1805 den 22/12 - flyttar in 1835 från Lilla Kullen

Pigan                 Johanna Karlsdotter, född i Larf 1816 den 20/4 - in från Storegården, Sandtorp - ut 1835
Pigan                 Maja Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 22/9 - flyttar in 1835

.................................................................................................................................................................

2:a hushållet 1845:

Ägare 2             Johannes Ericsson, f. i Varnhem 1813 30/6 - flyttar in 1837 från Nohlgården under det att
(Säljs 1845)        änkan efter förre ägaren, Lars Larsson f. 1780, Maja Olofsdotter, f. 1786 - gifter om sig och
                              flyttar ut till Lundby 1841 med sin nya make, son och hushåll.
Hustrun           Gustafva Johansdotter, f.  Sköfde 1817  26/4 -vigs den 10/11 1840 och flyttar till gården
Son                       August, född i Varnhem 1841 den 12/8
Johannes dotter Charlotta, född i Varnhem 1844 den 28/1

Deras tjänstefolk;
Dräng                   Petter Eriksson, född i Varnhem 1819 den 20/9 - in 1841 och ut till Stommen, Öglunda 1844
Pigan                    Maja Cajsa Andersdotter, född i Forsby 1823 den 1/11 in  1841 från Sköfde - ut dit igen 1843
Pigan                    Cajsa Pettersdotter, född i Sköfde 1819 den 11/12 - in från Sköfde 1843

.................................................................................................................................................................

3:e hushållet 1845:

Inhyses              Anders Jonsson, född i Varnhem 1804 den 17/10 - flyttade in 1836 från Ulunda
Hustrun            Stina Jonsdotter, född i Wing 1791 den 26/10
 

.................................................................................................................................................................

 


Boende på intäkter i Billingeliderna för Mellomgården runt 1845
3 boenden med byggnader finns 1844 på Mellomgårdens skifte i Billingeliderna (dagens Ljungstorp)

1. Bomanslyckan

Dessutom redovisas intäktsboende under Mellangården 3/8 mtl ägare Carl Ekenberg 1845 - "Bomanslyckan":

Förpantningssägare på 49 år  blir 1841 för Bomanslyckan i Billingeliderna (enligt inteckningshandling);
Dottern           Maja Cajsa Jonsdotter, född i Wing 1834 den 5/8 - in 1841 med 1 oäkta son och med
Modern enkan Maria Magnidotter, född i Forshem 1794 - enkan gifter sig 1843 och hennes
Make                  Carl Kyhlin flyttar hit 1843

Bomanslyckan är en intaga som upptagits här i Billingeliderna på Kronomark av Soldaten på Mellomgårdens soldattorp Nr 330 under 1790-talet, Sven Boman och som sedan bebos av hans änka, m fl och som slutligen säljs som förpantning på 49 - år 1841. Den "trängs" med skiftesindelningen 1803 - se särskild karta nedan!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
2. Carlsberg

1822 den 22 mars upplåten förpantning på 99 år för en intäkt i Billingeliderna (skiftet) till;
Torparen  0Carl Petersson - ägan är namnad Carlsberg i senare husförhörslängd (1849).
- upplåten av Johannes Håkansson och Stina Olofsdotter samt Anders Andersson och Stina Håkansdotter. Det är den äga av hela Millomgården om 3/8 som Wetterberg på Backa köper först (1844).

(Ur inteckningsprotokoll upprättat  för Backa gård)

Här bor på Carlsberg 1845;
Carlsberg köps av avskedade soldaten Anders Kijrk (senare Kyrk) 1841 som då flyttat in med sin familj.

Soldat Nr 2 på Kyrkebo soldattorp Nr 4 (senare Altorp)-deras tid på soldattorp Nr 4:
Soldat         Andreas Kijrk * (senare Kyrk), f. Segerstad 1793 13/9 - in 1822 från Solberga nygift med
1:a Hustru Cajsa Jonsdotter, född i Warnhem 1791 den 171 - hon dör 1832
Son                Johannes, född på Altorp 1823 den 11/7
Dotter            Britta Stina, född på Altorp 1825 den 18/8 (Not; "har inte förstånd i sin ynkedom")
Son                Jonas, född på Altorp 1827 den 14/11
Son                Sven **, född på Altorp 1829 den 29/12
Dotter           Inga Maja på Altorp 1832 den 15/6 - dör samtidigt med modern 1832
2: Hustrun  Clara Alexandersdotter, född i Sandhem 1806 den 12/8
Son              Anders, född på plats 1834 den 25/5

- hela familjen flyttar först till Stenum efter Andreas "afsked" 1841
 och köper sedan Carlsberg 1841
Han bygger eget hus; Kirkstorp - säljer Carlsbeg 1849
Boende på Carlsberg mellan 1841 och 1849

På Carlsberg, förpantning på Millomgårdens skifte:
Ägare 1841                      (felaktigt står i Hfl ”en intägt under Nohlgården” - men se dokument nedan!)

Avsk. sold. Anders Kijrk *, f. Segerstad 1793, 13/9; köper; in från Kyrkebo (Altorp) 1841
Hustrun       Clara Beata, född Sandblom, i Sandhem 1806 den 12/8
Son                Jonas, född i Varnhem 1827 den 24/11 - till Ledsgården, Öglunda 1844
Son                Sven **, född i Varnhem1829 29/12  - flyttar till Berg 1846
Son                Anders, född i Varnhem 1834 25/7
Dotter           Anna, född i Varnhem 1836
Son                Lars Johan, född i Varnhem 1841 den 8/4
- flyttar till ett nybyggt hus på Nohlgårdens äga; Kirkstorp, med namn efter honom, 1849
* 1841 dom för snatteri att undergå enskilt skrift med bot 26/8 - administrerat 11/8 1843.
** 1841 dom; att agas med ris för snatteri


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
3. Källehagshemmanet

Källehagshemmanet på Millomgårdens skifte, var troligen också den en förpantning eller en lägenhet som kunde ägas, direkt norr om Carlsbergsdelen av det östra skiftet - tycks inte just år 1845 ha haft boende men;

Torparen Jonas Svensson, född i Häggum 1801 den 20/10 - flyttar in 1838 med familj och lämnar 1841

In flyttar på Källehagshemmanet 1846;
Ägaren    Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814  1/11 - flyttar in 1846 med familj - ut Lille Kullen 1848

 

Hävdegräns delningsgrund i laga skiftet inom hemman och mellan ägare

Textolkning;
"Delningsgrunden emellan de olika Hemmansnumrerna blifwer innehafvande häfd, hwaremot emellan Åboerna i samma Hemman deras ägande mantal ligger till grund."

Anmärkning; ofta kallades sådan "häfvdedelning" för "sämjedelning" och gällde mot tredje part och mellan parterna så länge man var överens.

Mellomgården 3/8 mantal köps av Wetterberg på Backa 1844

Text ur karthandling Lantmäteriet Historiska Kartor. Beskrivning av Mellomgården inför laga skiftet 1853 gjord 1847. Text ur karthandling Lantmäteriet Historiska Kartor. Beskrivning av Mellomgården inför laga skiftet 1853 gjord 1847.

Redan i det första protokollet för beskrivning av Överbo bys ägor 1845, ser vi att Löjtnanten Herr N. Wetterberg redan äger Millomgården till 3/8-delar tillsammans med hovslagaren Carl Ekenberg med 3/8 mtl.

Millomgården 3/8 mtl (halva) säljs av Carl Ekenberg 1847 till
Löjtnant Wetterberg, Backa - ägare av hela Mellomgården 3/4

"Till Regements Quarter=Mästaren vid Kongliga Skaraborgs Regemente, Herr Liuntenant N. Wetterberg (anm; ägare av Backa gård) försäljer jag (Carl Ekenberg) härmedelst min uti Skaraborgs Län och Warnhems församling belägna fasta Egendom Öfverbo Millomgården 3/8-dels mantal mot följande beting och villkor:

  • Egendomen tillträdes den 14:de Mars 1848 med alla tillhörande hus och lägenheter
  • Köpesumman är bestämd till /3 000/  - Tretusen riksdaler Riksgäld, hvaraf 1 000 Rkd betalas vid tillträdet, 1 000 Rkd öwertages i inteckningar utav köparen och 1 000 kr får hos säljaren innestå minst till den 14:de Mars 1849 mot laglig ränta från tillträdesdagen
  • Wid tillträdet lämnas till köparen fullständiga åtkomsthandlingar och köpebrev: -
  • från den 14:de Mars 1848 till samma dag 1849 brukar Säljaren hela Millomgården 3/4 mantal till hälften på det sätt, att säljaren och köparen tillsläppa lika del af utsädet och dela grödan lika.
  • Kontrakten för de bortförpantade lägenheterna flyttas på köparen
Kommentar;
1848 hade alltså Wetterberg på Backa gård tillgång till hela det forna Mellomgården 3/4-dels mantal förmedlat.

6 augusti 1847 - Wetterberg ensam ägare i Millomgården 3/4

Ur laga skifteshandlingarna 1847, med slutfastställelse 1853 - förrättningsmöte den 6 augusti 1847, där man ser att löjtnant Wetterberg, Backa gård, nu var ensam ägare till hela Millomgården, Överbo, Varnhem och var närvarande på förrättningsmötet för att bevaka.

Intäkter (hägnad mark) på Mellomgården

3 boenden med byggnad finns 1844 på Mellomgårdens skifte i Billingeliderna (dagens Ljungstorp)

Karta 1844 som beskriver bl a Mellomgårdens (för 2 x 3/8 mtl) skifte i Billingeliderna 1803, som korsar den gamla landsvägen Varnhem - Skövde mellan Redsvenstorps ägor i öster till Uppsalas ägor i väster - här utmärkt med rött.


Kartan visar att det 1844 finns 3 bostäder på Mellomgårdens skifte;

  1. Bomanslyckan - backstuga köpt förpantning 1841 från Mellomgården - bebyggt 1790 -1812
  2. Carlsberg friköpt som förpantning och med bostadshuset troligen byggt 1822 (se ovan!)
  3. Stuga & ladugård norr Carlsberg, på Carlsberg N:o 2, på tidigare Källehagshemmanet

1. Bomanslyckan intaga/hägnad på Kronomark från 1790-tal

Detta är ursprungskartan för senare renritad karta nedan, med skiftesgräns raderad av KF, 2014, just vid Bomanslyckan.  Tar man bort den nu inritade skiftesgränsen, som nu är gjort på kartan, ser man hur lyckan såg ut före skiftet 1803.

1790-talets
Bomanslycka omfattande då också ladugården utmed Ljungstorpsvägen, som senare kom att hamna på Sörgårdens skifte, liksom den mindre byggnad som finns inritad just på gränsen mellan den senare inritade skiftesgränsen mellan Sörgårdsskiftet och Mellomgårdsskiftet.

På 1844 års renritade karta kan man tydligt se hur den gamla gränsen för Bomanslyckan finns under den 1803 skapade skiftesgränsen mellan Mellomgårdens skifte och Sörgårdens i söder (nedåt på kartan).

Här är skiftesgränsen utsuddad just vid Bomanslyckan för att tydligare kunna se hur den såg ut
när den skapades under 1700-talets sista årtioende. Bomanslyckans gränser är också förstärkta med rött.

Troligen var byggnaden söder om Bomanslyckan också tillhörig Bomanslyckan och var dess ladugård utmed landsvägen. Grundkartan ovanför ger en bild av att så var fallet.

 

 Soldaten Sven Boman mätte troligen in den under 1790-talet, kanske som en slåtterlycka, som förstärkning till soldattorpet Nr 330. Huvudsakligen tycks hans "lycka" ha träffat ungefär rätt för den alldeles därefter kommande gränsen i skiftet, så att den hamnade på hans rotegårds blivande mark, Mellomgården. Fähuset tycks dock ha hamnat på det som blev Sörgårdens skifte - precis i gränsen.      Om han själv inte bebyggde "lyckan" så var det nog Överbo Roten som byggde troligen husen för soldat Bomans änka, när hon flyttade från Soldattorp Nr 330 och skrivs om inhyses i husförhörslängden på Mellomgården  1812.

Carlsberg och Carlsberg N.o 2 (= tidigare Kjellhagshemmanet = dagens Riddarhagen) på ägan mitt emot Bomanslyckan.

Bomanslyckan säljs som förpantning av Carl Ekenberg 1841

Text ur inteckningshandling för Backa gård - från Backa gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell, 2014 Text ur inteckningshandling för Backa gård - från Backa gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell, 2014

texten: ”... den 29 December 1849 ett den 15 mars 1841 upprättat kontrakt hvarigenom Carl Ekenberg  *

till omyndiga Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt och hennes förmyndare upplåtit under förpantning på fyrtionio år en under tre åttondel Öfverbo Mellomgården lydande jordlägenhet, Bomanslyckan kallad, mot åttatio, tre riksdaler 16 skilling riksgäld och en årlig skatt af 16 Skilling”

(anm; * ägare av 3/8 mantal Mellomgården, Varnhem - innan han säljer 1848 till ägaren av Backa gård.)

 

Det framgår av texten att här tidigare fanns en "jordlägenhet", vilket visar att Bomanslyckan har en historia som avskild lägenhet. 

2.Carlsberg - förpantning under Millomgården 3/8 1822

Text ur inteckningshandling för Backa gård - från Backa gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell, 2014 Text ur inteckningshandling för Backa gård - från Backa gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell, 2014

Texten;  ..... "dels af den 28 maj 1845, en den 22 mars 1822 upprättad afhandling, enligt hwilken Johannes Håkansson och Stina Olofsdotter samt Anders Andersson och Stina Håkansdotter till Torparen Carl Petersson upplåtit på nittio år ett hemmanet Mellomgården Öfwerbo till hörande, i Billingeliderna beläget jordstycke mot ett hundra tjugofem riksdaler banko;" ....

Felaktigt årtal kan förvirra - men om man läser de båda handlingarna tillsammans torde det inte finnas någon annan tolkning än att det är samma förpantning/inteckning som avses - dvs 22 mars 1822 är upprättandedatumet för handlingen.

Carlsberg på karta 1844 - stuga för gratialist Holmberg

Ägan Carlsberg som förpantades på 90 år 1822 finns utritad i sin helhet på 1844 års karta, men fortfarande med bara ett boningshus - här saknas ännu ekonomibyggnader. Huset byggdes troligen av gratialisten f.d. soldaten Anders Holmberg och förpantningen säljs senare till myndlingen Carl Jonsson 1849 med fru - se ägandeförteckning!

Carlsbergsförpantningen köps av drängen Carl Jonsson 1849

Text; ..... "en den 14 mars 1849 upprättad afhandling, genom hwilken Andreas Kyrk och Klara Beata Kyrk till drängen Carl Jonsson och Anna Kajsa Alfing försålt en från Öfverbo Millomgården under förpantning upplåten, i Billingeliderna, jordstycke ......

Carlsberg köps av soldat Andreas Sträng 1866 - lagfart 1879

1866 avsöndras Carlsberg av Smedsgårdens ägare Gabriel Pettersson, efter att ha köpt hela Mellomgårdsskiftet, och samma år säljer han avsöndringslägenheten vidare till soldaten Andreas Sträng - soldat vid gården Mellomgården. Den säljs då som avsöndrad från 1/16 mtl Millomgården (dvs beteckningen för hela skfitet), även om den senare kom att betraktas som slutligt avsöndrad från Mellomgården 3/4 mantal.

Gabriel Petterssons friköp av den hemmansklyvna fastigheten 1/16 mantal Millomgården, där resten av Mellomgården då utgör 11/16 mantal ägt av Backas ägare,  fastställdes aldrig lagenligt, trots kommissionslandtmätarens förslag. Vid senare fastställelser av avgäld (skatt), så anses den följdriktigt avsöndrad från 3/4 mantal Mellomgården som alltså ägs av Backa gårds ägare!

Gabriel Pettersson lät i alla fall 1866 avsöndra lägenheten Carlsberg från sitt ägda 1/16 mantal skifte och fick lagfart på denna avsöndring 1873.

Alla dessa juridiska oklarheter gjorde alltså att både Gabriel Pettersson och Andreas Sträng fick vänta på sina lagfarter ända till 1873 respektive 1879 för avsöndringslägenheten Carlsberg.

3. Källehagshemmanet först en (förpantnings)lägenhet - sedan avsöndrad 1886 och blir friköpt Carlsberg N.o 2

I köpekontrakt 1866 då soldaten Andreas Sträng köper grannfastigheten Carlsberg, benämns granntomten som Källehagshemmanet - se utdrag ur kontraktet ovan!

Carlsberg N.o 2 säljs som avsöndrad lägenhet 1886 till makarna Meijer av de båda sambrukande ägarna soldat Sven Snäll med eget köpebrev från  2/2 1881 och Lars Andersson med eget köpebrev från  2/4 1881.

Den norra delen av det östra Millomgårdsskiftet utgjorde Källehagshemmanet och blev 1886 en avsöndrad lägenhet med lagfart 1890 för makarna Meijer som då redan ägde grannlägenheten Carlsberg.

Millomgården i laga skiftet fastställt 1853

Skifteskartan 1844 visar Mellomgårdens tilldelade ägor

Mellomgårdens ägor kom att betecknas med C på skifteskartan. Fastighetsbeteckning blir senare 13 1

Mellomgårdens ägor tilldelades som granne till Backas ägor

Eftersom Backas ägare löjtnant Wetterberg nu ägde hela Mellomgården var det lätt att fördela skiftestilldel-ningen så att det gick att integrera med Backa gårds ägor. Därför hamnade ägorna långt utanför den forna byn utmed Öglundavägen på tidigare Klosters bys Nohlängar.

Hustru Ingridsgården som nu var insprängd i Klosters by's Nohlängar, hade dömts till utflyttning i och med Laga skiftet för Skarkes by 1839 med samlad mark utmed Öglundavägen. Den delen kunde Backa gård 1855 också införliva genom ett byte av mark för Hustru Ingridsgården, som då hamnade mitt för Backa allé.

Det var mycket omfattande markförändringar som gjordes i ett stort pussel för hela bygden i mitten av 1800-talet och som för alltid förändrade jordbruk och bystruktur!
 

Mellomgårdens skiftestilldelning i Billingeliderna bibehölls i 1853 års laga skifte

I Billingeliderna fick Mellomgården behålla sina sedan 1803 tilldelade ägor av Kronoparken här markerade med rött. Skiftet tvärs över landsvägen norr om Sörgårdens skifte (D) samt ett skogsskifte mer nordost om detta skifte. Backas ägare löjtnant Wetterberg var nu i besittning av dessa skiften 1853, även om delar av dem var belastade med förpantningar för många årtionden framöver.
 

Backas ägare Löjtnant, senare Major, Wetterberg ordnade med ändringar för sina ägors helhet under flera årtionden

1866 säljs Millomgårdens skifte i Billingeliderna

Wettergren säljer hela Millomgårdens skifte över landsvägen i Billingeliderna till Smedsgårdens ägare Gabriel Pettersson 1866. Kommissionslandtmätaren föreslår hemmansklyving till 1/16 mantal, dvs då återstod 11/16 mantal för Millomgården i övrigt. Så räknas och skrivs det framöver, även om denna klyving aldrig formellt kom till stånd genom laga beslut! Det dröjde till 1873 innan Gabriel Pettersson fick lagfart på marken. Då hade han redan sålt delar av den, bl.a. Carlsberg 1866.
 

Denna äga, Millomgården 1/16 mantal,  kom senare att delar upp i ett antal lägenheter - se gärna www.ljungstorpshistoria.se för var och en av dessa lägenheter! Bland dessa fanns Carlsberg och Carlsberg n.o 2 (f.d. Källehagshemmanet) och senare Melltorp och Millomgården.

Hustru Ingridsgården byter plats en andra gång vid laga skiftet för Öfverbo by 1853 - fastställt 1855

Ägorna för Hustru Ingridsgården som tilldelats ny utflyttad plats vid laga skiftet i Skarke by 1839, får nu ånyo byta läge i samband med laga skiftet 1853 av Öfverbo by.
 

Nu byts mark mellan Millomgården och Hustru Ingridsgården (Skräddaregården) så att Millomgården får en sammanhängande äga genom att införliva littera d. på kartan inom sin från Öfverbo by utflyttade mark.

Flyttning av odugligt grustag

Öfverbo byamän var inte nöjda med det tilldelade grustget vid laga skiftet - det var enligt dem odugligt! Bytte nu med hjälp av Backas m. fl. hemmans ägare.

Texttolkning;

"Då Öfverbo By, uti Klostrets socken af Valle Härad, vid undergånget laga skifte afsatt en gemensam mark, å den så kallade Nohläng till Grustägt, men dervarande grus befinnes odugligt såsom Väglagningsämne, så kräfva undertecknade ägare af samtlige hemmanen uti Öfverbo, öfverens kommit med ägaren af hemmanen Backa och Wäberga att utbyta den obrukbara grustägten mot annan tjenligare å den senare hemmanens område, och anhålla defore ödmjukast om förordnande för kommissionslandtmätarenn Herr  Carl Lustig, att ifrågavarande egoutbyte verkställa. ==== Öfverbo den 30 September 1857"

Karta till bytet av mark för grustag - senare köper Backa "Allmänningsmarken" 1862 - se direkt nedan!

Överbo bys Allmänning - "Byahagen" - diskussion 1886

Ur Backa gårdsarkiv handlingar, via Carl Olof Tell, 2014 - uppföljningsbrev vid försäljning av Backa gård. Ur Backa gårdsarkiv handlingar, via Carl Olof Tell, 2014 - uppföljningsbrev vid försäljning av Backa gård.

Textolkning;

"Då den från Öfverbo by till dåvarande egaren av Öfverbo Mellangård, Majoren P. A. Wetterberg genom köpebref den 23 augusti 1862 afträdda lägenheten "Allmänningen" belägen i förr så kallade 'Öfverbo Noläng' invid Öglunda landsväg och utgörande ett tunnland tjugotre och ett halft kappland, inbegripits i det köpekntrakt, hvarigenom jag , Wilhelmina Wetterberg och ajg Gustaf af Ugglas i egenskap af förmyndare för Natalie och Annan Wetterberg, jämlikt köpebref af den 1  November 1873 till Herr S. M. Schjöler försålt egendomen Backa med underlydnade 5 11/16 mantal i Skarke socken och Walle härad, få vi härmed förklara närmare beskrifna lägenhet genom nyssnämna köpekontrakt övergått från oss till Herr S. M. Schjöler. Stockholm den 8 december 1886. N. Wetterberg"


Här är alltså en byallmänning som försålts i samband med Backas försäljning och som nu hävdas av både köpare och säljare att nu ingå i Backas egendom 1873!

Se läget på karta 1960 - där den behållit sin ursprungliga beteckning - Byahagen!


Av nedanstående framletade, avskrivna och 'genombevittnade' "Köpe Bref 1862" - framtaget 1920! - kan man se att detta fortlöpande var en diskusssion som nu troligen avslutades med framtagandet av denna bevittnade handling:

Nohlängslyckan förs till Millomgården 11/16 mantal år 1855

Den s.k. Nohlängslyckan som tillhört Hustru Ingridsgården går 1855 över i ägobytet till Millomgården 11/16 mtl ägt av Backas ägare med markerna i sambruk.

Torpet Nohläng byggs på f.d. Nohlängslyckan
- överlåts till kusken Hjärn 1874

Texttolkning;
"5:/ === dels Kusken Hjärn förebehållsrätt, att den 14 mars 1874 öfvertaga och emot utgörande af två dagsverken i veckan, men ingen annan afgäld eller skyldighet, under sin återstående lifstid innehafva torpet Nohläng ===; Stockholm den 13 augusti 1873 W. Wetterberg genom Gustaf af Ugglas och som förmyndare för Natalia och Anna Wetterberg."

Nohläng friköps 1911 från Backas del av Millomgården 11/16

Nohläng säljs av Backas ägare Billing 1911 till Skräddaregårdens (Hustru Ingridsgården) ägare Carl Lindner 1911. Nu är ägan återigen under Skräddaregården/Hustru Ingridsgården.Kartan över den friköpta ägan - klicka gärna på den för större karta!