B. INOM ÖVERBO BY GAMLA GRÄNS

Överbo by 1850

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Det röda strecket ger gränsen 1844 mellan Klostrets by och Överbo by. All mark på kartan österut från detta räknades som Överbo by - en by som anlagts på en första förhöjning av marken upp mot Billingen öster om Klosterkyrkan.

OBS! Det är den gamla landsvägen (Ljungstorpsvägen) som fortsätter mot Skövde på kartan från Klostrets by. Den "nya vägen" från 1870 drogs senare rakt genom den ursprungliga placeringen av Överbo bys gårdar längre söderut - då hade de flyttats enligt placering vid Laga skiftet.

  <-- Till sidans rubriker!

Gårdarna inom Överbo by efter laga skiftet 1853

Litteranummer hänvisar till de nya markområden som tilldelats de ursprungliga gårdarna på kartan vid Laga skiftet fastställt 1853 - i denna mer moderna sammanställning (påskiven den ursprungliga kartan från 1844) finns också de första nya Fastighetsregistreringsnumren med namn på fastigheterna.

  <-- Till sidans rubriker!

Överbo by - Hus- och ladugårdsplatserna 1844

Laga skifteshandlingens karta 1844 av Smedsgården, 3/4 mtl friköpt Krono Skattehemman - genom friköp 1790 och 1793 med tre bruks'ägor' på ett hemman = 3 x 1/4 -dels mantal.

Smedsgårdens hemjord, tomt- och ladugårdsplatser är  märkta med gula gränser i själva byn - dessutom är själva tomtplatserna utmärkta med blått. Mellomgårdens ägor märkta med rött och grönt! Sörgårdens hus- och ladugårdsplats omärkt i söder. Nohlgårdens hus- och ladugårdsplats Nr 1361 - 1365.

En äng till Öfwerbo by delas 1808

De fyra gårdarna i Överbo by delar en äng 1808. Man ser då att Qvarnen (senare Hammars kvarn) tillhör Husgjärdet (Axvall) - "Ägor till en qvarn under Husgjärdet"