A. 8 c Utställningslokal - Församlingshem - avstyckat från Trädgården

Klostret 8:4 - 1 599 m2

Den sista dottern från Trädgården, Ingrid Sundqvist, född Pettersson, berättar för Ingegerd:
"Min far Magnus Pettersson fick släppa till mark för att Axevalla-Varnhems-slöjd behövde en lokal för utställning och försäljning av deras alster. Byggdes granne med  Runhem. Som Ingrid kom ihåg så fanns även en liten byggnad, byggd i eternit, strax intill. Hon visste inte vad den skulle användas till. Kan det vara den som sedan blev en liten kiosk? Ingrid fick i alla fall en fin docka klädd i bygdedräkt och inköpt i affären. Ingrids kompis Inga Gabrielsson blev ruskigt avundssjuk. Detta  var under 1930-talet."

Det var Magnus Peterson som stod för avstyckningen för att sedan sälja vidare till föreningen.

Nedanstående uppgifter är hämtade från Varnhemsbygden 1990, Ing-Britt Holm, Ljungstorp

I januari 1931 är en ritning under utarbetning för den planerade utställningslokalen i Varnhem inför turistsäsongen. Länsstyrelsen fastställer att Axevalla-Varnhemsslöjd u p a får tillstånd att förvärva från 1/2 mantal Klostret Trädgården Nr 15 i Varnhems socken en tomt om 1 046 kvm, vilket föreningen köpt den 12/10 1930 för 1 595 kronor.


Axel Forsén och Sigurd Curman hade nu lett arbetet med kyrkans renovering och klostermuseets anläggning fram till 1927. Forsén kom också att rita byggnaden.

På bilden Erik Lann, 1931 byggmästare för utställningshallen, då 41 år gammal.
På bilden Erik Lann, 1931 byggmästare för utställningshallen, då 41 år gammal.

Med start i Axvall och bildandet av "Axevalla-Varnhems-Slöjd" - se Namntexten längst upp på husfasaden.
 
Rektor Georg Arninge vid Skaraborgs läns folkhögskola i Axvall, startade en hemslöjdsverksamhet år 1927 i Västgöta Regementes byggnader. Denna verksamhet omvandlades 1931 till ett omfattande företag, under namnet Axevalla-Varnhemsslöjd (i form av en ekonomisk förening u p a).

Den första styrelsen betod av följande personer:
Landshövding (1917-1935) Axel Ekman, ordförande - i mitten av bilden med sin hustru
Landshövdingskan fru Marianne Ekman, vice ordförande
Domänintendent B Ekberg, sekreterare - längst till vänter på bilden
Ryttmästare G A Klingspor, ledamot - näst längst till höger på bilden
som verkställande direktör rektor Georg Arninge - längst till höger på bilden (se - klicka här!)

Suppleanter var länsarkitekten Allan Berglund (näst längst till vänter på bilden) samt friherrinnan Klingspor, Hällekis.

Klipp från 22 juli 1931 Skara Tidning;


"Utställningsbyggnaden i Varnhem öppnas. För Axevalla- Varnhemsslöjd har under vårens och sommarens lopp efter ritning av arkitekten Axel Forsén, Göteborg, i omedelbar närhet till Varnhems Klosterkyrka och utmed landsvägen Skövde-Skara uppförts en utställnings- och försäljningsbyggnad, som i söndags öppnades för sitt ändamål. Byggnaden, som uppförts av byggmästare Erik Lann, Varnhem, inrymmer en utställnings- och försäljningslokal med så gott som hel glasvägg mot söder. Framför fasaden har ordnats en plantering.

Öppningen ägde rum under stor tillslutning av intresserade från olika delar av landskapet. Bland de närvarande märktes bland annat riksantikvarien Sigurd Curman. Med stort intresse studerade de församlade alstren vid vernissagen. Axvalla folkhögskola representerades av kollektioner av möbeltyg, dukar, draperier, väggbonader, röllakan och mattor i flossa och rya mm.

AB Libraria, Stockholm, utställde antependium, mässhakar och en del andra kyrkliga utensilier."
Redan här fanns Agda Österberg med i utvecklingen!

Byggnaden som avses är den byggnad som senare blev Varnhems församlingshem innan nuvarande församlingshem byggdes.

Axel Forsén och Sigurd Curman ledde också arbetet med kyrkans renovering och klostermuseets anläggning fram till 1927.

Utställningshallen såldes som församlingshem redan 1935

Gamla församlingshmemet - foto Harald Bjurklo, kyrkoherde Gamla församlingshmemet - foto Harald Bjurklo, kyrkoherde

Redan 1935 såldes utställningshallen i samband med att Agda Österberg tog över hela Axevalla Varnhems-slöjds verksamhet.

Köpare Förenade Klakindustrier, som skulle visa stenarbeten och byggde den stenmur i kalksten som än idag finns framför byggnaden.

Varnhems församling tog så småningom över huset  och kom att använda huset efter viss ombyggnad till församlingshem. Bl.a. förändrades och förminskades de stora utställningsfönstren, som enligt ovanstående bilder gick nästan ner till golvet i hallen.

Det f.d församlingshemmets gavel förkolnar vid branden 1979

Bild från Margaretha Dahlin, Varnhem 2013 Bild från Margaretha Dahlin, Varnhem 2013

Församlingshemmet mellan Trädgårdens ladugård och Runhem kommer att bli en av de byggnader som knappt står kvar efter branden! Hela östra gaveln och en bra bit av taket förkolnar av hettan, liksom träden! Men vattenbegjuting klarar till slut byggnaden, som idag inrymmer Aspelids snickarverkstad (2022).