A. 8 b Stuga i Klosterliden under Trädgården

Karta 1844 inför Laga skiftet

I Laga skifte får Trädgården littera Q. - här markerad mark med extra rött nära byggnationen.

Notera en äldre husplats vid Nr 784! Karttexten beskriver "Husplats med trädgård". Den låg även före laga skiftet på Trädgårdens mark i byn, men marken delades nu 1850, så att bara en liten del hamnade hos Trädgården (halva bostadshuset!). Idag finns kvar en kalkstensatt rejäl brunn på ägan.

På kartan syns Husplatsen inritad som littera Nr 784 med en liten stuga i västra delen.
I Nr 775 längre västerut ligger Backstugan/Björkelund - båda under Trädgården.

Eftersom stugan tycks tilldelad lite mark av hävd, så skrivs den troligen i husförhröslängderna som "Under Trädgården". Stugan måste ha kommit till före 1844, då den nya gränsen ritas tvärs över själva stugan och delar ägan, så att Trädgården endast får en mycket liten del av Nr 784 till sin nya laga skiftesdel littera Q.

Boende i stugan med en liten åkerlapp - under Trädgården
enligt kyrkböckerna - börjar med Statarfolk

Varnhem AI:5 1815 - 1836
under Trädgården


Statarfolket;
Mannen Anders Pehrsson
, född i Häggum 1795-07-13 - in 1820
Hustrun Stina Ambjörnsdotter, född i Lundby 1792-03-04
Son Johannes, född i Häggum 1819-10-27
Son Pehr, född i Varnhem 1822-03-02
- familjen ut till Skarke 1828

 

Varnhem AI:6 1836 - 1846
under Trädgården 1/2 mtl


Statarfolket;
Mannen Anders Pehrsson
, född i Häggum 1795-07-13 - in 1820
Hustrun Stina Ambjörnsdotter, född i Lundby 1792-03-04
Son Johannes, född i Häggum 1819-10-27
Son Pehr, född i Varnhem 1822-03-02
- familjen ut till Skarke 1828

Under Trädgården 1843:
Mannen Johan Ericsson
, född i Varnhem 1808-05-26 - in fr. Ändebäcken m. familj - dör här 1844
Hustrun Lisa Olofsdotter, född i Wing 1799-05-01
Son Olaus, född i Wing 1829-12-01
Son Gustaf, född i Wing 1836-10-17 (Not; Klent innantill)
 

Varnhem AI: 7 1846 - 1859
under Trädgården 1/2 mtl


Kvarboende;
Änkan Lisa Olofsdotter, född i Wing 1799-05-01
Son Olaus, född i Wing 1829-12-01 - ut Backgården, Öglunda 1847 - hem igen som artellerist 1849
Son Gustaf, född i Wing 1836-10-17 (Not; Klent innantill)
 

Varnhem AI: 9 1854 -1862
under Trädgården 1/2 mtl


Kvarboende;
Änkan Lisa Olofsdotter, född i Wing 1799-05-01
Son Olaus, född i Wing 1829-12-01 - ut Backgården, Öglunda 1847 - hem igen som artellerist 1849
Son Gustaf, född i Wing 1836-10-17 (Not; Klent innantill)
- familjen flyttar till Klefven 1855

Varnhem AI: 10 1862 - 1869
under Trädgården 1/2 mtl


Ny boende 1863;
Arbetskarlen Gustaf Otter, född i Wing 1820-01-26 - in 1863 från Sven Michelsgården
Hustrun Cajsa Pettersdotter, född i Härened 1819-02-22
- de flyttar ut 1865

Nya boende 1866;
Arbetskarl Adolf Svensson
, född i Varnhem 1836-02-01 - in 1866 från Wing
Hustrun Maria Christina Jonsdotter, född i Varnhem 1840-03-23 - in samma år från Kärret
Dotter Thilda, född i Varnhem 1866-12-29 - dör här 1868

Varnhem AI: 11 1869 - 1880
under Trädgården 1/2 mtl


Kvarboende;
Arbetskarl Adolf Svensson Linder
, född i Varnhem 1836-02-01
Hustrun Maria Christina Jonsdotter, född i Varnhem 1840-03-23 - dör här 1871
Dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1870-08-23
- fadern skrivs som försvarslös på Hålltorps rote 1873

Huset slutar troligen att användas efter detta och är helt borta

Karta 1877 visar inget bostadshus på ägan

I mitten av kartan överst skulle huset ha varit inritat om det hade funnits kvar. Möjligen kan man se en svart fyrkant vid vägen för ett uthus med en inäga i grönt..

Gammal brunn på trädgårdsdelen av husplatsen

Idag täcks den gamla kalkstensbunnen av en rejäl cementplatta ditsatt av kommunen på 1990-talet. Stugan var belägen ett stycke till vänster utanför bild.

Dagens synliga del av den gamla brunnen

1:e antikvarien på Västergötlands Museum, Maria Vretemark, undersöker brunnen, som idag betraktas som fornminne. Brunnen är 6 meter djup och fortfarande vattenfylld och noggrant kalkstensatt i hela sitt djup.