A. a Björkelund - backstuga under Trädgården

1844 beskrivs en backstuga under Trädgården -> senare kallad Björkelund -> Klostret 15:5 -> Klostret 15:9 med idag adressen; Axevallavägen 33, Varnhem

1960 års karta - Björkelund 15:5

1960 års karta med Trädgården och dess avstyckningar utmärkt med rött.  Björkelund heter nu 15:5 - idag 15:9.
 

Trädgården inrättades som gård redan under Klostertiden och fick sitt namn av att den låg i en större trädgård runt Klostrets östersida, som senare kom att avföras av Kronan till Skara Hospital - "Hospitalsträdgården" - troligen hade lekmännen från gården till uppgift att sköta klostrets stora trädgård.

Backstuga finns utmärkt redan på 1805 års karta

En stuga som troligen är en backstuga ligger 1805 placerad norr om landsvägen på dåvarande husplats/gårdsägor. Tycks ha flyttats längre österut vid senare markägoförändring för Trädgården.

Vid laga skiftesvärderingen 1845 beskrivs den; 
"En Backstuga under Trädgården, huset är i tämmeligt skick = 16:-"

Stugans utseende under 1930-talet med familjen Olsson

Bilden en förstoring av detalj på familjefoto av familjen Ohlsson Bilden en förstoring av detalj på familjefoto av familjen Ohlsson

Sedan 1928 ägde familjen Ohlsson den lilla gamla stugan som var i stort behov av reparation. 

F.d. kyrkvaktmästare Johan Oskar Olsson och Anna Maria Kyrk flyttade till Björkelund under Klostret nr. 15, Trädgården ½ mtl  i oktober 1928. De kom senare att rusta upp stugan med 'begagnat flytttimmer' från hus i Storekullen. Se mer om familjen nedan!

Flygbild 1950-tal

På flygbbild 1950-tal kan man se att stugan byggts ut av familjen Ohlsson. På vägen upp i Klosterliden ser man också den gamla smedjan.

Familjen Ohlsson i Björkelund Varnhem

Ett odaterat foto på Johan Ohlsson, kykrvaktmästare och guide för klosterkyrka och kloster. Här framför den västra porten till kyrkan under sin aktiva tid som guide och kyrkvaktmästare.

Lägg märke till de nogsamt sydda och genomtänkta kläderna för att ge auktoritet åt guidningarna i en så högtidlig miljö. En touch av uniform men i ledig stil. Skorna följer stilen och är välputsade och dessutom rejäla, med drag av en kraftigt sulad hältäckande träsko - en sk träbottenkänga.

Han tog dessutom fram en turistguide i ett litet häfte för att ge en bild av klostrets historia i den alltmer växande turismen kring klostret.

Den andra upplaga utkom 1926 efter en stor renovering av kyrkan, som var klar 1923. Det pågick ännu även uppföjande utgrävning och restaurering av klosterområdet.

På bilden finns de flesta av Varnhems dåvarande betydelsefulla personer med. Fotot är taget 1923 efter att kyrkan återinvigts och med på bilden finns alla som medverkat på ett betydelsfullt sätt. I nedre raden ser vi Johan Ohlssons son, Torgny och i den övre raden till vänster står han själv.


Detalj från gruppbild från renoveringen av kyrkan 1923. Johan Ohlsson, då 60 år gammal.

Invigningsprocession på väg in till kyrkan för återinvigning av kyrkan efter stor restauration 1923 i närvaro av Hans Majestät Konungen Gustav V. I spetsen kyrkväktare Ohlsson följd av assisterande präster, biskop Danell och prestaverande kyrkvärdar (varav en; Arvid Pettersson på Hålltorp).

Bilden visar att Johan Ohlsson hade en stark knytning till kyrkan och Varnhems församling med detta förtroende. Skorna tycks vara desamma som på ovanstående bild och skägget är ovanligt välansat och frisyren oklanderlig och utan hatt!

1928 flyttar de in på Björkelund under Trädgården


Födelsdag 1932, Anna Kyrk Ohlssons 70 års-dag.
 

Formalia;
Kyrkvaktmästaren Johan Oskar Olsson, född 1863-12-01 i Storekullen, död 1948-08-11 i Björkelund 
Hustrun Anna Maria Kyrk, född 1862-07-04 i Hustru Ingridsgården, död 1945-12-30 i Björkelund 

Ohlssons i Björkelund, Varnhem med åldersparet Johan och Anna Maria Olsson i mitten - Knuts pappa och mamma. Fotot taget ca 1937. Andra och tredje i bakre raden från vänster står "Meli" och Knut Ohlsson.
 

Bildbeskrivning;
Stående från vänster: Viktor Larsson gift med Knuts syster Elin, Meli Knuts fru, Knut Ohlsson, Knuts syster Anna gift Johansson, Knuts bror Gösta, Knuts halvsyster Elin Larsson (f. Kyrk), Irma en av Elins döttrar, Knuts syster Ella, Knuts brorson Arne (son till Karl) och längst ut Albin Andersson gift med Knuts syster Ella.

Sittande: okänd man, Knuts mor Anna Kyrk, Knuts far Johan Oskar Olsson. Längst fram: Ulla-Britt Johansson, en dotter till Anna, Knuts syster. Foto John Johansson, Annas man.

(Bild och beskrivning från Jan Ohlson, sonson till Knut Olhlsson, 2013)
(Kompletterande uppgifter Karls dotter, Iris Bromér, via Helena Bromér,)

Sonen Knut Ohlsson tar över Björkelund i arvskiftet efter fadern Johan Oskar, död 1948 och flyttade in där 1949

Läs mer om familjen Ohlsson i Varnhem på www.saj-banan.se - klicka på länken!

Knut Ohlsson var lite av en drömmare, och han hade mycket planer och idéer, bl.a. på att öppna en affär i Runhem. Den mesta tiden drev han en cykel- och mopedverkstad och Meli arbetade i caféet och kiosken i Runhem.

Knut var snäll och omtyckt men han var ofta för snäll när det gällde pengar och familjens ekonomi var sällan god. Han hade bl a ett lån till Bertil Larsson, bilmontör och handlande i Nydal, som han inte kunde betala tillbaka. Familjen drabbades av konkurs och utmätning och Larsson köpte sedan Runhem på exekutiv auktion. Detta skedde i början av kriget, troligen 1940.

Konkursen förde också med sig följder för brodern Karl Ohlsson och hans familj på Storekullen, som bl a fick besök av poliskonstapel Herman Gustafsson, som genomförde utmätning av korna i ladugården genom att sätta lappar på dem. Karl hade gått i borgen för sin broder. De fick också några svåra år att återhämta sig på.          

(Uppgifter Helena Bromér, Karls dotterdotter.)


Några svåra år följer när Knut med familj fick hyra in sig hos diverse folk i byn. När sonen Inge konfirmerades, 1943, hade de lämnat ett ruckligt hus uppe vid Billekvarn och senare på vintern flyttar de till ett annat hus i närheten av Billekvarn och därefter till Ulunda. På hösten 1946 bor de i Gärdhem i Varnhem.

De får sedan ta över Björkelund i arvskiftet efter fadern Johan Oskar, som dog 11:e augusti 1948 och flyttade in där 1949. Sonen Inge tog Realexamen i Skara 1948 och började därefter sin långa bana som bankman.

Föräldrarna Johan Oskar Olsson och Anna Maria Kyrk flyttade till Björkelund under Klostret nr. 15, Trädgården ½ mtl i oktober 1928, då sonen Kalle tar över Storekullen. De hade då också sonen Gösta med sig och sonen Torgny bor där ett kortare tag med sin familj innan de flyttar till Billdal under Backa. Johan Oskar och Anna Maria bodde i huset Björkelund i Varnhem resten av sina liv.

Innan Johan Oskar och Anna Maria flyttade dit, bodde där en Anders Johansson (f. 1836-03-05) och hans hustru Kristina Pettersdotter (f. 1833-06-15). Kristina dog 1904 och Anders dog 1914 och det står inte att någon annan flyttade in efter dem.  

Formalia;
Sonen Knut Bruno Ohlsson, f. Varnhem 1891-10-06, Gift 1920-12-11 - Reparatör- dör här 9/12 1972
Hustrun Augusta Emilia Ohlsson, född i Fägre 1896-01-31 -  dör här 5/10 1970

 

Knuts hustru Emilia kallades 'Melli' och drev under tiden de bodde i Runhem före konkursen ett kafé. Fotot är från den tiden under 1930-talet.

Knut i Björkelund med mopedverkstad i Gärdhems uthus

Knut Ohlsson vid sin Reparationsverkstad för cyklar, mopeder och allt annat som man önskade lagat. Den var under 1950-60-talet förlagd till uthusbyggnaden bakom (norr om) Manufakturaffären Gärdhem.

SAJs infartssemafor till Varnhems station kan ses på bilden till höger om byggnaden, där spåret går på en någon meter upphöjd terrassering förbi Gärhem ut över landsvägen mellan Skara och Skövde.

På affischen kan man se namnet Rolf Tibblin sammankopplat med Husqvarna. Tibblin var född 7 maj 1937 i Stockholm och blev 1962 och 1963 världsmästare i motocross 500 cc, båda gångerna på märket Husqvarna. Bilden är alltså troligen från en bit in på 1960-talet.


Kent Friman skriver;
"Utan att minnas exakt årtal, så var Knut 'Knutte' Olhsson och hans verkstad flitigt besökt med barndomens cyklar. Jag minns honom som alltid vänlig och han tog gärna emot oss barn för att pumpa lite extra luft eller laga trasig slang eller cykellampa till en billig penning eller inget alls. Enligt hörsägen kunde han bli arg om man hade kört cykeln med för lite luft i däcken. Han menade att det var så man fick punktering! Han hade alltid sin yrkesstolthet genom sitt kunnande."

En annan historia som berättas är att Melli brukade vissla i pipa för måltid - 1ggr för maten klar och 2 ggr hämta varor i affären på väg hem. Det dröjde inte länge förrän pojkarna i bygden lärde sig detta och lurade 'Knutte' till onödiga cykelfärder genom Varnhem.

(Bild från sonsonen Jan Ohlson, 2013)

Bild tagen från SAJ-spåret på samma magasin med Knuts verkstad på Gärdhem. Knut vid ett annat tillfälle. mer av byggnaden syns - affischerna annolunda. Magasinet brann ner och inget uthus fanns kvar efter branden 1979.

Den gamla mopedverkstadens lokaler brann ner 1979

Inget mer än väl samlade kolhögar återstår av uthusen bakom byggnaderna (här från öster) och Gärdhem brinner mycket pga av den starka hettan från uthusbränderna, men också från glödande gnistor från alla de andra bränderna utmed landsvägen i Varnhem. I bakgrunden brinner redan Ulfsgården.

(Bild från Margaretha Dahlin, Varnhem, 2013, copyright

Boende i Trädgårdens backstuga - Björkelund 1813- 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Inhyses Trädgården
(Backstugan)

Ny inhyses 1813;
Afskedade Soldaten Anders Redoutte, född i Lundby 1764-04-10 - in från Soldattorp 357, Fridsberg
2:a Hustrun Brita Jönsdotter, född i Broddetorp 1774 (bräcklig)
Sonen Sven, född i Varnhem 1812-08-08

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Inhyses Trädgården
(Backstugan)

Kvarboende inhyses;
Afskedade Soldaten Anders Redoutte, född i Lundby 1764-04-10
2:a Hustrun Brita Jönsdotter, född i Broddetorp 1774 (bräcklig)
Sonen Sven, född i Varnhem 1812-08-08 - ut till Ökull 1829
Dotter Inga Maria, född på platsen 1816-06-02 - död här 1817
- makarna flyttar till Mellangården Övfverbo 1820

Nya inhyses 1822;
Mannen Lars Jonsson, född i Slöta 1777-04-07 - in från Qvarntorp 1821
Hustrun Annika Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16
Dotter Johanna, född i Broddetorp 1816-03-21 - ut till Kjerrtorp 1833
Dotter Stina, född i Varnhem 1819-09-11
Dotter Lovisa, född på platsen 1824-01-11
Dotter Anna Maria, född på platsen 1828-10-26
Son Johannes, född på platsen 1834-01-06

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Inhyses Trädgården
(Backstugan)

Kvarboende inhyses;
Mannen Lars Jonsson, född i Slöta 1777-04-07
Hustrun Annika Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16
Dotter Stina, född i Varnhem 1819-09-11 - ut till Bostorp Öglunda 1838
Dotter Lovisa, född på platsen 1824-01-11 - ut 1840
Dotter Anna Maria, född på platsen 1828-10-26 - gift ut 1844
Son Johannes, född på platsen 1834-01-06

Varnhem AI:7 1846 - 1859
Inhyses Trädgården
(Backstugan)

Kvarboende inhyses;
Mannen Lars Jonsson, född i Slöta 1777-04-07 - dör här 1850
Hustrun Annika Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16
Dotter Stina, född i Varnhem 1819-09-11 - ut till Bostorp Öglunda 1838
Dotter Lovisa, född på platsen 1824-01-11 - ut 1840 - åter från Sköfde 1846
- hennes oägta döttrer Anna Charlotta, född i Varnhem 1846-03-19
                                          Christine, född i Varnhem 1848
                                 Son   Johannes, född i Varnhem 1850-11-21
Dotter Anna Maria, född på platsen 1828-10-26 - gift ut 1844 - åter - ut 1850
Son Johannes, född på platsen 1834-01-06 - ut 1848

Ny inhyses;
Änkan Lisa Olofsdotter
, född i Wing 1799-05-01
Son Olaus Johansson, född i Wing 1829-12-01 - ut 1847 - åter 1849 (Artillerist)
Son Gustaf Johansson, född i Wing 1836-10-17
- familjen lämnar 1855

Änkan Brita Jönsdotter, född i Broddetorp 1774 - har återvänt och dör här nu 1851

Varnhem A:9 1854 - 1862
Inhyses Trädgården
(Backstugan)

Kvarboende inhyses;
Fattighjonet änkan Annika Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16

Dottern gifter sig och inflyttar:
Mannen Lars Magnusson Frid
, född i Broddetorp 1828-01-14 - in 1854 från Bäckedalen
Hustrun Lovisa Larsdotter, född i Varnhem 1824-01-11 - ut 1840
hennes döttrar Anna Charlotta, född i Varnhem 1846-03-19
                             Christine, född i Varnhem 1848
                    Son  Johannes, född i Varnhem 1850-11-21
gemensam Son Pehr Magnus, född i Varnhem 1854-10-27
- familjen flyttar ut till Nohlgården Överbo 1857

Ny inhyses 1858;
Mannen Svante Jonsson
, född i Åsaka 1832-02-24 - in 1858 från Sven Michelsgården med
Hustrun Anna Maria Pettersdotter, född i Lundby 1833-12-25
Son Johan Emil, född i Varnhem 1857-12-09
- familjen flyttar till Skattegården i Lundby 1859

Ny inhyses 1858;
Änkan Cajsa Larsdotter
, född i Wing 1789-04-07
Son Johan Alfrid Olin - trumslagare - född i Varnhem 1842-01-14 (mycket svag) - dör här 1862

Varnhem A:10 1862 - 1869
Inhyses Trädgården
(Backstugan)

Kvarboende inhyses;
Änkan Cajsa Larsdotter Ohlin, född i Wing 1789-04-07
Fattighjonet änkan Annika Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16 

Varnhem A:11 1869 -1880
Inhyses Trädgården
(Backstugan)

Kvarboende inhyses;
Änkan Cajsa Larsdotter Ohlin
, född i Wing 1789-04-07

Fattighjonet änkan Annika Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16 - dör här 1871

Hyrar 1872;
Skräddaren Carl Gustaf Lindén
, född i Götened 1849-02-07 - in från Floby 1872 med 
Hustrun Klara Sofia Pettersdotter, född i Gökhem 1848-02-13 - in från Gökhem 1872
Son August Richard, född i Varnhem 1873-01-07
- familjen flyttar till Överbo Nohlgården 1873

Varnhem A:12 1880 - 1895
Inhyses Trädgården
(Backstugan) - nu namnad Björkelund med egen ägare

Kvarboende inhyses;
Änkan Cajsa Larsdotter Ohlin
, född i Wing 1789-04-07 - flyttar till Fattighuset 1884

Ny inhyses 1885;
Änkan Lovisa Eriksdotter
, född i Skara 1828-08-24 in Överbo Mellomgården 13/11 1885 - dör här 1887
Äg- Skomakaren Johan August Svensson
, f.Ledsjö 1863-03-17 - in Eggby 13/11 1885 - ut Kyrkebo 1889
Skomakaren Frans Oskar Svensson, f. Ledsjö 1868-03-23 - in Trädgården 1887 - ut Stockholm 1888

'Egare' till Björkelund;
Mannen Anders Johansson
, född i Varnhem 1836-03-05 - in från Överbo Smedsgården 1889
Hustrun Kristina Petersdotter, född i Värsås 1833-06-15
Mannens barn i föregående äktenskap;
Dotter Amanda Henrika, född i Varnhem 1869-03-07 - ut till Eskiltuna 1890

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Björkelund

Kvarboende 'egare':
Mannen Anders Johansson
, född i Varnhem 1836-03-05 - dör här 1914
Hustrun Kristina Petersdotter, född i Värsås 1833-06-15 - dör här 1904

Hyrande kort tid 1915;
Sergeant Axel Herman Olof Sjöling
, född i Marum 1883-07-29 - in 1915 - gift 1914 med
Hustrun Hildur Elisabet Pettersson, född i Marum 1889-05-12 
Dotter Britt Anna Elisabet, född i Marum 1915-02-04
- familjen flyttar till Sköfde 1915
 

Varnhem Alla:1 1922 - 1938
Björkelund

Nya ägare till Björkelund 1928;
f.d. kyrkvärden Johan Oskar Ohlsson
, f. Varnhem 1863-12-01, gift 30/10 1890 - in Storekullen 1928
Hustrun Anna Maria Kyrk, född i Varnhem 1862-07-04

Son Sven Gösta Ohlsson, född i Varnhem 1905-05-16 - gift 1929
Hustrun Edit Ottilia, född Eliasson, född i Angered 1907-10-30
- de båda flyttar till Backa Gbg 1930

Son Henning Oskar Torgny Ohlsson, född i Varnhem 1901-11-12, gift 1929
Hustrun Anna Othilia född Johansson i Varnhem 1910-12-19
Dotter Anna Inga-Britt, född i Varnhem 1929-08-12
Son Sven Torgny Reinhold, född i Varnhem 1931-11-25
- familjen flyttar till Billdal u. Backa 1932

SVERIGES BEFOLKNING 
Björkelund Varnhem

1940
f.d. kyrkvärden Johan Oskar Ohlsson
, f. Varnhem 1863-12-01, gift 30/10 1890 - in Storekullen 1928
Hustrun Anna Maria Kyrk, född i Varnhem 1862-07-04

1950 + 1960 + 1970

Sonen Knut Bruno Ohlsson, född i Varnhem 1891-10-06, Gift man 1920-12-11 - Reparatör
Hustrun Augusta Emilia Ohlsson, född i Fägre 1896-01-31
Klostret 15:5 -> Klostret 15:9; Adress; Björkelund, Varnhem

Knut dör här 9/12 1972
Emilia dör här 5/10 1970