A. 5 Kyrkogatan - hus under Ryttargården

Petterssons bygger Ryttaregårdens stuga vid Kyrkogatan 1880

Fotograf Ludvig Eriksson, Skövde - fotograferad 1892.  Från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71924 Fotograf Ludvig Eriksson, Skövde - fotograferad 1892. Från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71924

Stugan låg vid Kyrkoallén i Varnhem ett stycke in på höger sida (söder ut) om Klosterdahl, som kom att bli Varnhems folkskola 1917. På bilden till höger ses kyrkstigen från Varnhems station nå fram till Kyrkogatan. Stugan uppfördes efter 1844 (då den inte finns med på laga skifteskartan) - troligen av Olof August Pettersson som köpte Ryttargården 1879.

Stugan revs troligen inför Kungabesöket med anledning av återinvigning av renoverad kyrka 1923. Marken köptes av stationsinspektor Otto Rosander i samma veva, som där byggde Klostergården med första delen färdig 1925.

En sentida förhyrare;
"TrumfaKarlsson" hyrde stugan varifrån han flyttade till Kämpenstorp 1918. Han hyrde denna stuga som jordbruksarbetare för Trädgården mellan 1910 och 1918 under tiden de fem barnen med den 2:a hustrun föddes.

Här ses Kyrkstigen från stationsområdet ner mot stugan som ligger skymd av träd och buskage.

Kyrkogatan på Ryttaregårdens mark - hyrande;

Inhyseshjon Matilda Svensdotter Ferm
, född i Varnhem 1850-11-14, in som änka 1894,
h.s.f.äkt. Axel Emil Andersson, född i Varnhem 1883-11-16, utflyttad till Trädgården 1898-11-08
h.s. Arvid Edward, född i Varnhem 1887-02-28
son Anders Joel, född i Varnhem 1888-04-04
- utflyttad med barn till Hustru Ingridsgården 1899-11-06

- läs mer om 'Ferma-Tildas saga' - klicka här! - nämndemannahustrun som inget ärvde!

Foto Ryttaregården med Kyrkogatans hus - foto Verner Hilder 1878! Foto Ryttaregården med Kyrkogatans hus - foto Verner Hilder 1878!

Här kan man se Kyrkogatans hus på foto 1878!Här en senare bild av Anders Roland 1910, där husets läge också kan ses!

Kyrkogatan bestämdes i sin nuvarande sträckning efter branden 1780

Storbrand detaljkarta - med den då förlagda Gästgivaregården markerad med rött- nu beslut om Laga flytt till Piskapung  - i korsningen mellan Skara-Skövde och Öglunda-Broddetorpsvägarna Storbrand detaljkarta - med den då förlagda Gästgivaregården markerad med rött- nu beslut om Laga flytt till Piskapung - i korsningen mellan Skara-Skövde och Öglunda-Broddetorpsvägarna
A. Under denna Littera undfick Björsgården af Sin gamla Hustomt Littera a, hvarå inga nya hus hädanefter få byggas, utan de där nu varande komma at flyttas, ock platsen til kryddgård at nyttjas, til innehåll, med hvad af gamla vägen ärhölls ------15 ¼
Anm; Nu passade man på att även räta ut Kyrkogatan = X.

Kyrkogatan drygt 100 år senare

Foto Ludvig Eriksson, Skövde 1892 - Kyrkogatan från Kyrkstigen norrut. Foto Ludvig Eriksson, Skövde 1892 - Kyrkogatan från Kyrkstigen norrut.

Ägare Klosterdahl    
Handlanden  August Gustafsson,
född i Lerdala 1851 27/2
- övertar Klosterdal 1891 den 2/11 med
Hustrun Matilda Sofia Sandgren, född i Marum 1850-01-24
Son Karl Konrad, f. Varnhem 1877-11-03
Dtr Ellen Viktoria, f.Varnhem 1882-04-02
 

På bilden från 1892 kan man se att den gamla gården Borregårds mangårds-byggnad just får ny stående panel, så snart August köpt byggnaden med tillhöriga ekonomihus på tidgare Junkragårdens mark. Han arrenderar också Junkragårdens mark, liksom Björsgården/Gästgiveriets mark under ett antal år.


Han öppnar också affär i huset norra del - mot vägen - möjligen först i konkurrens med Hornwalls affär som kortvarigt fanns i Björsgården, vid det gamla Gästgiveriet i korsningen med Öglunda vägen - dit han flyttar verksamheten något år senare. Handlanden Otto Konrad Hornvall, f. Lofthammar 2/5 1868, flyttade in till Björsgården från Lofthammar 1890, ut Landvetter 1893. Då var i alla fall August Gustafsson hans efterträdare.

Till Klosterdal flyttar också 1894 nedanstående personer;
Handelsbiträdet Johan Fredrik Persson, född i Winköl 1866 den 18/9 -flyttar in från Skövde den 10/5 1894 - vilket visar att August redan nu bedrev handelsbod i Varnhem - troligen efterträdde han Hornwall på Björsgården i Björsgårdens affärslokal med ingång på hörnet.

Tjänstefolk;
Pigan Emma Kristina Andersdotter, född i Hornborga 1869 den 25/9 -  flyttar in från Hornborga den 9/11 1893, ut igen den 13/11 1894
Pigan Ida Karolina Hallberg*, född i Hornborga 1876 den 7/7 - flyttar in från N. Lundby den 15/11 1894
Pigan Emma Sofia Johansson, född i Wartofta Åsaka 1860 den 10/10 - in från Kjelvened den 26/11 1894
Dräng Johan Alfred Johansson, född i Berg 1866 den 15/2 - flyttar in från Prästegården den 15/11 1894

- alltså samtidigt boende på Klosterdal familjen Gustafsson, 2 pigor och en dräng förutom hyresgäster.

August hade också drängar och hyresgäster i Junkragårdens bostäder som han arrenderar tillsammans med jordbruket.

* Karolina Hallberg, dotter till skräddaren Gustaf Hallberg från Broddetorp, gifte sig 1899 med Linus Ryden, Hasselbacken.

Hyresgäster hos August och Sofia på Klosterdal blir;
Organisten   Carl August Hedén, f. i Nyed Värmlands län 1858 den 13/6 - in från Kyrkogatan, St Michelsgården 24/3 1894 med sin hustru, vigda den 7/4 1890
Hustrun        Johanna Bernhardina Lundin, född i Lidköping 1862 den 6/6
Dotter              Agnes Eleonora, född i Nyed 1892 den 26/7
Son                   Gustaf Hadar, född i Varnhem 1893 den 23/10
                          - familjen utökas här till fem barn t o m 1902 och hela familjen flyttar ut 1904 för hyra på
                          Gästgifvaregården i två år innan de lämnar Varnhem för Malmö 1906

Handlanden August Gustafsson med hustru bor kvar på Klosterdal till sin död - hon dör 1914 och han 1920 - 3 år efter ombyggnad och start av folkskolan.

Köpekontraktet skrevs 1903-06-02 för Nydals tomtmark. Affären stod uppbyggd just samtidigt som järnvägen var klar att starta sina ordinarie turer på banan. Folkskolläraren Carl Nybergs intyg om areal den 6 september 1904 visar att hus då redan var uppfört.

Här ses en nyordnad Kyrkogata runt 1910 med relativt unga allé-träd. Tv gården Trädgården och därefter dåvarande småskola (Klockarejorden).

Boende på Kyrkogatan enl. kyrkböcker förutom tjänstefolk till Ryttargården

Varnhem A:12 1880 - 1895
Kyrkogatan under Ryttargården

Hyrar 1893;
Organisten Karl August Hedén
, född i Nyed Verml l 1858-06-13, gift 1890
Hustrun Johanna Berhardina Lundin, född i Lidköping 1862-06-06
Dotter Agnes Eleonora, född i Nyed 1892-07-26
Son Gustaf Hadar, född i Varnhem 1893-10-23
- flyttar ut till Klosterdahl 1894
 

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Kyrkogatan under Ryttargården

Hyrar 1894;
Änkan Matilda Svensdotter Ferm
, född i Varnhem 1850-11-14 - gift 1886 - änka 1889
h.s.f.äkt. Axel Emil Andersson, född i Varnhem 1883-11-16, utflyttad till Trädgården 1898
h.s. Arvid Edward, född i Varnhem 1887-02-28
son Anders Joel, född i Varnhem 1888-04-04
- utflyttad med barn till Hustru Ingridsgården 1899

Ny hyresgäst 1899;
Smeden Axel Linus Timberg
, född i Varnhem 1875-11-04, gift 1897
Hustrun Anna Charlotta Larsson, född i Lerdala 1864-04-28
Dotter Hulda Josefina, född i Varnhem 1897-04-16
Dotter Hildur Maria, född i Varnhem 1898-09-30
Dotter Elsa Viktoria, född i Varnhem 1900-06-21
- familjen flyttar till Öfverbo Smedsgården 1901

Nya hyresgäster 1903;
F.d. Korpralen Johannes Appelgren
, född i Gudhem 1834-01-23, änkeman 1872
- dör här 1905
Skomakaren Johan Erik Johansson Forsbäck
, född i Bolum 1869-04-24 - ut 1906

Nya hyresgäster 1910 (arbetar på Trädgården);
Jordbruksarbetaren Karl Alfred Karlsson
, född i Tråfvad 1868-12-28, gift 1909
Hustrun Hilma Johansdotter, född i Saleby 1875-03-23
Hennes son i 1:a giftet Karl Erik, född i Stockholm 1903-08-11
Deras gemensamma barn;
Dotter Karin Maria. född i Saleby 1909-08-06
Son Sven Olof, född i Varnhem 1910-09-01
Dotter Elsa Margareta, född i Varnhem 1912-10-16
Dotter Aina Linnea, född i Varnhem 1914-01-26
Dotter Tyra Elisabet, född i varnhem 1917-11-20
- familjen flyttar till Kämpenstorp 1918

Troligen skrivs ingen mer i huset som rivs före 1923.