A.4 a Klostergården
- friköpt från Ryttargården

Ryttargården -> Klostergården Klostret 16:8 -> med idag adress; Varnhem Klostergården 1

Karta 1960

Lantmäteriet karta 1960 Lantmäteriet karta 1960

Klostergården markerad som 168 på kartan från 1960.

1925 - Klostergården avsöndras från Sven Mikaelsgården (Ryttargården) - köpare är stationsinspektor Otto Rosander

Läs om familjen Rosander på Varnhems station och Klostergårdenwww.saj-banan.se - klicka på länk!

KARTA FÖR AVSÖNDRING FRÅN SVEN MIKAELSGÅRDEN
 

1925 köper stationsinspektor Otto Rosander, Varnhems station, en markbit utmed Kyrkogatan av dåvarande Klostret Sven Mikaelsgården (idag Ryttaregåren). Han uppför samma år en paviljong för Café-verksamhet byggd för senare påbyggnad till bostad efter hans pensionering.

Av köpekontraktet framgår att köpesumman är 1 935 kronor.

Lägenheten har dessutom rätt att fritt begagna den nuvarande gångstigen till järnvägens område och att lägenheten lämnar fritt tillträde till densamma å sitt område till Kyrkegatan, därjämte har lägenheten rätt till fritt tillträde till den nedanför flytande bäcken på en sträcka av 3 meter räknat från Junkragårdens gräns.

Detta senare handlade bl a om att ge möjligheter till fri sköljning av tvätt i bäckens vatten.

Sigrid Tysk berättade 2013 att hon brukade få gå med tvättgummorna till bäcken för att skölja tvätten.

Köpekontraktet är undertecknat i Varnhem den 25 november 1925 och av fastighetskartan kan man föstå att huset genast hade uppförts - köpekonttraktet kan läsas i sin helhet nedan! Bara klicka på filen!

Säljarna är C. Pettersson och hans maka Agda i Sven Mikaelsgården (Ryttargården).

1927 köper de till och avstyckar ytterligare en remsa från samma säljare. Remsan är 5 meter bred i söder och något smalare utmed västra gränsen för lägenheten. Tomten utökas på så sätt med 285 kvadratmeter.

1927 Ryttaregården tidigt med rinnande vatten inne i huset

VATTENRESERVOAR FÖR KLOSTER- OCH RYTTAREGÅRDEN 1927

Stationsinspektor Otto Rosanders köper tillsammans med Carl Pettersson i Sven Mikaelsgården/Ryttaregården mark för vattenreservoar för självtrycksvatten till de båda fastigheterna - bl a då Klostergården 1927! Då marken ligger avsevärt högre upp än själva Klostergården nås ett bra tryck för vattenledningarna.

Tidigt inomhus rinnade vatten i Caféet och till springbrunnarna - se bild nedan! En ovanlig och tidig teknisk bedrift av stationsinspektorn.

Köpekontraktet mellan Otto Rosander/ Carl Pettersson och Elin Vestlind i Överbo Smedsgården undertecknas den 30 mars 1927 och avser ett 42 kvadratmeter stort område som en rektangel på Smedsgårdens mark vari en vattenreservoar innesluts.

Markbiten ligger alltså i hög terräng och reservoaren finns kvar ännu idag (2017) söder om förra landsvägen mellan Skara och Skövde i kurvan mitt emot Timbelund på marken för Överbo 12:14.

I köpeavtalet ingår att för 300 kr får köparen tillgodogöra sig de källor som är belägna i närheten och särskilt dem som finns sydost om jordområdet genom framragande av ledningar och även beträffande avlopp från vattenreservoaren samt nödigt tillträde till densamma.

Säljaren skall också få vatten fritt från reservoaren och för de abonnenter som möjligen kommer att ansluta sig till den ifrågavarande vattenledningen skall köparna till säljaren betala för en var 100 kr, det nu utgrävda Klosterområdet räknas som två abonenter.

Paret Rosander vid Klostergården

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander

Otto Rosander i civil klädnad för att sköta sitt nya framtida hem Klostergården.

Dottern Sigrid menar att hon egentligen inte riktigt märkte att fadern pensionerades.

Räfsning framför Kloster-gården med Kyrkogatan i bakgrunden och kyrko-gårdens murar.

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013 Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013

Elsa Rosander bakar till familj och café med kraftfulla bagarnävar.

Lägg märke till redskapen;
naggen i luffarslöjd, träkavel och zink-hinken.

Klostergården genom tiderna

1925

Bild från 1925 och det nyss uppförda Café Klostergården - inte ännu målat! Dottern Elisabeth från familjen Rosander på trappan. Bild från 1925 och det nyss uppförda Café Klostergården - inte ännu målat! Dottern Elisabeth från familjen Rosander på trappan.

Klostergårdens historia - en sammanfattning kring Rosanders tid och något om tiden därefter
 

Klostergården uppfördes 1925, ursprungligen i en våning. Det har alltsedan byggnadstiden inrymt café, dessförinnan hade ägaren fru Elsa Rosander drivit café i den 1910 tillbyggda delen av Varnhems järnvägsstation. Inför pensioneringen byggde stationsinspektor Otto Rosander en andra våningen som bostad med inflyttning 1935.

Det var alltså dåvarande stationsinspektören Otto Rosander som lät uppföra byggnaden och frun Elsa Rosander som drev serveringen fr o m 1925. Hon drev konditoriet med servering fram till 1947 då Ester Smedberg övertog fastigheten och rörelsen. Under en lång följd av år var Klostergården platsen för ”Stilla dagar” för stiftets präster och även mot slutet för lekmän. När Ester Smedberg upphörde med caférörelsen 1968 förlades dessa ”Stilla dagar” istället till Flämslätt. När Ester Smedberg valde att flytta från Varnhem 1975 köptes Klostergården av dåvarande Varnhems församling. Köpeskillingen var då 135 000 kronor.

I samband med att fastigheten kommer ut till försäljning skriver landsantikvarien Sven Axel Hallbäck till kyrkorådet. Han skriver bland annat följande ”Riksantikvarieämbetet anser liksom Landsantikvarien, att det är i hög grad angeläget att fastigheten i fråga förvärvas av Varnhems kyrkliga myndigheter. Det är ett antikvariskt önskemål av hög dignitet att bebyggelsen kring Varnhems klosterkyrka hålls under kontroll”
Författare till artikeln är Lars Berg, Kamrer, Skara pastorat, som byggt den på tidningsartiklar i Sklt från 1975-76 och från några av kyrkans anställda för tiden efter 1980.

1927

Byggnaden några år senare med uppväxta klängväxter och praktfullt iordningställd trädgård med springbrunnar! Vattnet hämtades då sedan 1927 från en egenbyggd vattenreservoar på en högre mark, 40 m2 av Öfverbo Smedsgården, en bit från Klostergården. Mark inköpt för ändamålet av stationsinspektorn Otto Rosander - se ovan!

Uppgifter från Margareta Dahlin, Varnhem, 2013 - dotterdotter till Otto Rosander.

1930

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander

Vilostund på trappan till kaffeserveringen Klostergården i början av 1930-talet.
Från vänster; Fästman till Elisabeth (Beth) för tiden, Erik Lokrantz make till Mechtild, Mechtild, Elsa, Elisabeth (Beth) och Otto Rosander.

1935

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander

Under 1930-talet påbyggdes en våning för att också kunna utgöra boende för Otto och hans hustru efter sin pensionering 1935. Huset fick ett Villa-liknande utseende med anslående yttre.

1938

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander

Husets huvudfasad mot Kyrkogatan med allt mer ökande Klosterturism gav bra marknadsföring för Caférörelsen tillsammans med en anslående trädgårdsanläggning. Uthuset bakom Caféet är nu också klart

1940-tal

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013. Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.

Paret Rosander på balkongen till sitt hem Klostergården 1940-tal.

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013 Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013

Elsa bjuder Otto och vänner på saft - eller dricka "Loranga" - i solen på södersidan av Klostergårdens trädgård vid husets gavel.

Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander Bild från Sigrid Tysk, Skövde, 2013 - dotter till stationsinspektor Otto Rosander

Bild från livet i Klostergården. Elsa och Otto Rosander med gäster på trappan. Längst till höger chauffören Larsson i Varnhem med sin taximössa.

Chauffören  Erik Herman Isidor Larsson, född i Skara 10/1 1900, gifter sig 1927 och flyttar 1932 till far och mor som köpt Lassehem, Fiskaregårdens gamla backstuga, 1922 (nära Telefonstationen) där fadern är Telefonapparatsäljare.
Hustrun        Karin Viktoria född Andersson i Vartofta Åsaka den 24/8 1901
Dotter           Kerstin Margareta, född i Lidköping den 23/11 1931

Han har också varit lokeldare, kalkarbetare (och bott i Gärdhem), mekaniker och blir på 1930-talet 'telefonagent'. Han är chaufför fr o m den 28/4 1927 åt bilägaren och nämndemannen Jansson i Junkragården.

Jansson får också en ny chaufförsfamilj som flyttar in på Junkragården 1928. Nämligen Samuel Friman med familj som flyttar in från Husgärdet, där han varit chaufför åt Hembergs och senare blir ägare till en egen taxirörelse genom lån från Hemberg på Husgärdet.

Det tycks som att Larsson fortsatte att köra taxi på 1940-talet åt den efter Jansson kommande taxirörelseägaren Gunnar Johansson i Ulfsgården, åtminstone som här i kostym med namnskylt och taximössa.

1945

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013 Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013

Med tiden växte huset nästan helt över av vildvinet och gav Klostergården en speciell karaktär. Fotot taget 1945 och det är Ottos dotter Iris med sin make Åke Abrahamsson (värnpliktig) som står framför huset.

1947

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013. Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.

Ester Smedberg tar över Klostergården 1947 och här finns hon på balkongen (tv) hos familjen Rosander med förklädet på! Klosterkyrkan i bakgrunden. Paret Rosander flyttar till Skövde. Främst i bilden är också Ottos dotter Iris med dottern Margareta.

Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013. Bild från Margareta Dahlin, dotter till Iris, Varnhem, 2013.

Ester Smedberg ordnade många kafferep för släkten Rosander under de år hon hade serveringen. Här sitter hon själv längst till höger, bredvid henne Svens fru Vanja, sedan Folke Tysk, Sigrids make och närmast fönstret Elsas & Ottos dotter Elisabeth Rosander. Närmast till vänster sitter Elsas & Ottos dotter Sigrid och vid fönstret sitter deras son Sven Rosander mellan dem dottern Iris.

Miljön med Klostergården 1955

1970-tal

Foto Georg Svantesson Foto Georg Svantesson


 

Klostergården under 1970-talet med Varnhems stationshus i bakgrunden.

Klostergården kom att drivas av olika arrendatorer och även ägaren, Kyrkan själv, drev kaféverksamheten under en tid.

När en av de privata arrendatorerna tog med sig namnet Klostergården till Vandrarhemmet, blev man tvingad att ändra namnet till Klosterkaféet.

Fr o m 2018 hyrde Skara Kommun fastigheten och lade ut driften av kafeverksamheten på entrepenad. Därefter har kyrkan tagit över som avtalsskrivare med arrendator.

Olika former för servering har prövats med lunchiga buffeer, soppa, smörgåsar och kaffebröd.

Rosandersk kusinträff på Klostergården 2022ROSANDERSKUSINERNA TRÄFFADES PÅ KLOSTERGÅRDEN

Alla barnbarnen till Elsa & Otto Rosander träffades nyligen på Klostergården i Varnhem. Klostergården byggt 1925 för Elsas kaféverksamhet av maken stationsinspektor Otto Rosander och som 1935 blev deras permanenta bostad t o m 1947.
Från vänster på bilden:
Göran Tysk - son till Sigrid
Ingrid Lokrantz Fridefeldt- dotter till Mechtild
Bo Rosander - son till Karl-Axel
Kerstin Tysk Rankvist - dotter till Sigrid
Margareta Dahlin - dotter till Iris
Jan Rosander - son till Sven
Elisabeth Abrahamsson - dotter till Iris
Lars Rosander - son till Sven
Läs mer på direktlänken:
https://www.saj-banan.se/.../familjen-otto-rosander-21651355