A.3 Hammars kvarn, Gård Nr 19
- Varnhems klosterkvarn

Research och sammanställning Margareta Dahlin och Kent Friman.

Vice Pastor Jakob Södergren beskriver vattentillgången 1817

Varnhems Klosters kvarn - > Kavalleriaugement nr 121 av Södra Vadsbo Compagnie 1690 -> köpt till skatte 1703

Specialjordebok Specialjordebok


Cavalleri Augement No 121 af södra Vadsbo Companie. Går höst och vår med ett par stenar i Rote 809. Köpt till skatte af fralidne Häradshövdingen Gabriel Leijonstolpe efter kammar Collegie bref den 16 december 1703.

Info-skylt över Hammars kvarn - Varnhems Klosters kvarn - uppsatt 2018 på Katas kulle

1804 års karta över området med alla vattenflöden

Vid delning av en äng inom Överbo by 1807 ser man att kvarnen ligger under Husgjärdet

De fyra gårdarna i Överbo by delar en äng 1807. Man ser då att Qvarnen (senare Hammars kvarn) tillhör Husgjärdet (Axvall) - "Ägor till en qvarn under Husgjärdet"
A. = Norgården
B. = Smedsgården
C. = Millomgården
D. = Sörgården

Hammars kvarn karta 1883 inför mjölnare Jonas Erik Nilsson hitflytt och byte av mark med Ulunda

Hammars kvarn finns utritad med alla sina byggander inklusive kvarnbyggnaderna på denna karta 1883.

Överenskommelse 1884 J A Jugner och O A Pettersson om ny mark nere vid Ulunda närmare fallet dit kvarnen flyttas

Utbyte mark Hammars kvarn m fl 1884 Utbyte mark Hammars kvarn m fl 1884

Rågångsfastställelse Hammars kvarn 1919

Man kan se att byggnadernas platser bara är markerade med tomma markeringar, då kvarnen flyttats till marken vid Ulunda. Bostadshuset fanns kvar in på början av 1900-talet - siste boende skriven här 1906.

I samband med försäljningen av Ulunda 3/4 mtl 1884 undantar J. A. Jungner mark enligt ovanstående karta. Man kan se att marken består av 1. Åker, 2. Kalkstensbrott och 3. och 4. Vägar. Här ser man att platsen för grynkvarnen kallas Hammars qvarn, vilken mark J. A. Jungner äger sedan 1884.
 

Boende på Hammars kvarn enligt kyrkoböcker 1786 - 1906

Varnhem A:2 (1786-1791) sid 11
Hammars Qvarn


Mannen Mathes Anders, född i Sjöbod 1740
Hustru Anna Svensdotter, född i Larf 1741
Dotter Lena, född i Larf 1770

Tjänstefolk
Piga Maria Jonsdotter?, född i Skärv 1760, till Skarke 1787
Piga Annika, född i Häggum 1767
Dräng Johannes Andersson, född i Häggum 1758
Dräng Anders Jansson, född i Stenstorp 1768

Nya ägare
Johannes, född i Sjogerstad
Hustru Maria

Nya ägare
Mannen Lars Andersson, född i Väberga 1760
Hustru Bolla Svensdotter, född i Skarke 1767-03-22
Dotter Maria, född i Väberga 1786

Tjänstefolk
Piga Lena Petersdotter, född i Nygården, till Lundby 1789
Dräng Andreas Jansson, född i Stenstorp 1768
Son Anders, född i Stenstorp 1790
Dräng Peter Jonsson, född i Överbo 1772, till Överbo 1790

Varnhem A:3 (1792-1800) sid 17
Hammars Qvarn


Änka Bolla Svensdotter, född i Skarke 1767-03-22
Dotter Maria Larsdotter, född i Väberga 1786
Son Anders, född i Varnhem 1790, död 1791
Broder Carl Svensson, född i Skräddarg. 1761, utflyttad till Dunagården 1793

Ny ägare
Mannen Carl Magnusson
Hustru
Son Lars Carlsson, född i Stens. 1774-08-27

Tjänstefolk
Piga Lena Persdotter, född i Ökull 17, inflyttad från Dunagården 1793
Piga Catrina Johansdotter, född i Amundstorp 1776

 

Varnhem AI:4 (1800-1815) sid 17
Hammars Qvarn


Mannen Anders Nilsson, född i Horn 1762, inflyttad från Horn 1799
1:a Hustru Stina Christophersdotter, född i Horn 1765, inflyttad från Horn 1801, död 1803
2:a Hustru Hustru Cajsa Hansdotter, född i Lundby 1780-05-29, inflyttad från Lundby 1804
Dotter Beata Cajsa, född i Varnhem 1803-01-30
Dotter Maria, född i Varnhem 1805-10-17, död 1806-02-18
Dotter Stina, född i Varnhem 1808-11-22
Dotter Maria Greta, född i Varnhem 1806-11-02
Dotter Brita, född i Varnhem 1810-11-26
Dotter Johanna, född 1814-01-05

Tjänstefolk
Piga ? Pettersdotter, född i Väring 1790, utflyttad till Väring 1809
Piga Greta Andersdotter, född i Klostret 1785, inflyttad från Hålltorp 1802, utflyttad till Berg 1803
Piga Kjerstin Nilsdotter, född i Horn 1768, in från Väring 1803, ut till Kjällehagen Lundby 1805
Piga Stina Erlandsdotter, född i Dala 1780, in från Prästgården 1803, ut till Storekullen 1804
Dräng Lars Svensson, född i Larv 1783, In från Broddetorp 1804, ut till Häggum 1805
Piga Maria Jacobsdotter, född i Ving 1782, in från Sarasgården Ökull 1805, ut till Händene 1806
Piga Stina Erlandsdotter, född i Dala 1780, in från Backa 1806, ut till Gudhem 1809
Dräng Lars Svensson. född i Skövde 1780-01-04, in från St Hålltorp 1809, ut till Fiskargården 1810
Piga Annicka Andersdotter, född 1785, in från Ulunda 1809, ut till Lundby 1811
Piga Brita Pehrsdotter, född i Amundtorp 1795-10-05, in från Kjellerne 1810, åter di 1811
Dräng Johannes Eriksson, född i Vestorp 1786-09-07, in från Berg 1811, ut till Pickagården 1813
Piga Maria ?, född i Lundby 1787-11-12, in från Lundby Kl.. 1811, ut till Lundby 1813
Dräng Lars ?, född i Bolum 1785-06-06, in från Bolum 1812, ut till Broddetorp 1814
Dräng Lars Svensson, född i ?, 1780-01-04, in från St. Hålltorp 1813
Piga Stina Jonsdotter, född i Ving 1785, in från Skräddaregården 1813

Ny ägare
Mannen Abraham Andersson, född i Sjöbod 1745-06-23
Hustru Sara Svensdotter, född i Berg 1757

Tjänstefolk
Piga Maria Andersdotter, född i Eggby 1789-08-08, in från Berg 1810, ut till Överbo 1811
Piga Greta Jacobsdotter, född i Lundby 1793-05-14, in från Knifvallsvad… 1811, ut till Sörg. Överbo 1813

Varnhem AI:5 (1815-1836) sid 24
Hammars Qvarn


Mannen Anders Nilsson, född i Horn 1768, ut till Trädgården 1821
Hustru Cajsa Hansdotter, född i Lundby 1780-05-29, död 1819
Dotter Beata Cajsa, född i Varnhem 1803-01-30
Dotter Stina, född i Varnhem 1808-11-22
Dotter Maria Greta, född i Varnhem 1806-11-09
Dotter Brita, född i Varnhem 1810-11-20
Dotter Johanna, född 1814-01-05

Tjänstefolk
Dräng Anders Pehrsson, född i Varnhem 1787-01-12, in från Upsala 1814, ut till Nygården 1816
Drän Johannes Jonsson, född i Eggby 1793-01-01, in från Mellomgården Lundby 1815 till Prästgården 1818
Dräng Lars Andersson, född i Lundby 1792-08-17, in från Blomg… 1815, ut till Hospitalet … 1816
Piga Stina Ambjörnsdotter, född Lundby 1792-03-04, in från Fiskaregården 1814, ut till St Hålltorp 1816
Piga Stina Jonsdotter, född i Ving 1785, in från Skräddargården 1815, ut till St Hålltorp 1818
Piga Brita Persdotter, född i Larv 1788-07-05, in från Larv 1816, ut till Kjerrtorp 1817
Dräng Jonas Gabrielsson, född i Häggum 1790-06-10, in från Solberga 1816, ut till St Hålltorp 1818
Dräng Bengt Jonsson, född i Sjogerstad 1788-10-01, in från Upsala 1818, ut till Larv 1819
Dräng Lars Hansson, född i Horn 1798-01-08, in från Horn 1818, ut till Horn 1821
Piga Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1793-01-05, in från Ulunda 1816, ut till Skarke 1819
Dräng Johannes Pehrsson, född i Varnhem 1796-08-20, in från Väberga 1819, ut till Nolgården Överbo 1820
Piga Ingrid Jonsdotter, född i Varnhem 1800-03-22, in Överstegården Amundtorp 1819, till Engerås 1820
Dräng Anders Eliasson, född i Husaby 1799-05-03, in från Saleby 1820, ut till Holmestad 1820
Dräng Jonas Arfvidsson, född i Bellefors 1798-08-16, in från Ving 1820, ut till Nygården 1821
Piga Johanna Larsdotter, född i Berg 1802, in från Simmesgården 1820, ut till Ving 1821

Ny ägare
Mannen Johannes Olofsson, född i Skärv 1793-05-30, in från Skärv 1821, ut till Trädgården 1822
Husru Cajsa Greta Andersdotter, född i Varnhem 1803-01-30

Arrendator
Mannen Andreas Jacobsson, född i Varnhem 1789-01-04, in från Ving 1822
Hustru Kjerstin Bengtsdotter, född i Berg 1798-11-18, in från Fogdegården 1823, död 1830
Dotter Maria Andersdotter, född i Varnhem 1820-10-21, in från Fogdegården 1823
Son Sven Johan, född i Varnhem 1825-01-29

Tjänstefolk
Dräng Petter Håkansson, född i Varnhem 1781-04-24, in från Nygården 1821, ut till Sven Michelsgården 1822
Flicka Anna Andersotter, född i Öglunda 1806-02-12, in från Fiskargården 1821, ut till Trädgården 1822
Dräng Jean Petter Larsson, född i Dkövde 1802-05-12, in från Skövde 1821, död 1822
Piga Greta Jacobsdotter, född i Lundby 1793-05-24, in från Helgesgården 1822, ut till Ulfsgården 1823
Dräng Johannes Johnsson, född i Varnhem 1802-11-13, inflyttad  Fåhlehagen 1822, ut till Kjerrtorpet 1824
--Greta Svensdotter, född i Berg
Dotter ? Cajsa
? ? Johansson, född i ? 1794-08-09, in 1824, ut till Synnerby 1831
Dräng Nils Svensson, född i Fröjered 1808-09-15, inflyttad från Skövde 1823, ut 1824
Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1811-02-27, in från Rödjan 1827, ut till Ving 1828
Dräng Johannes Svensson, född i Berg 1809-09-08, inflyttad från Berg 1828, ut till Borregården 1831
Anna Svensdotter, född 1812

Ny Arrendator
Mannen Andreas Jacobsson, född i Varnhem 1789-01-04
Hustru Maria Svensdotter, född i Varnhem 1807-01-18
Dotter Maria Andersdotter, född i Varnhem 1820-10-21
Son Sven Johan, född i Varnhem 1825-04-20
Son Johannes, född i Varnhem 1832
Dotter Sophia, född i Varnhem 1833-10-07
Dotter Johanna, född i Varnhem 1835-09-27

Tjänstefolk
Dräng Johannes Andersson, född i Vinköl 1811-02-26, in från Ving 1834, till Ähle 1837
Dräng Lars Andersson, född i Varnhem, 1808-08-05, in från Prästgården 1833, ut till Broddetorp 1834
Dräng Nils Johansson, född i Kinneved 1794-04-01,
Dräng Anders Johansson, född i Stenstorp 1794-11-07, in från Skara 1833, ut till Erik Larsgården 1836
Piga Maja Greta Johansdotter, född i Varnhem 1811-09-04, in från Sandtorp 1833, ut till Pickagården 1834
Piga Anna Svensdotter, född i Varnhem 1812-03-22, in från Pickagården 1834, ut till Råda 1835
Piga Anna Carlsdotter, född i Larv 1816-04-25, in från Mellomgården Överbo 1834, ut till Ökull 1836
Piga Anna Larsdotter, född i Ving 1820-05-05, in 1835, ut till Tomten Sandtorp 1837

Varnhem AI:6 (1836-1846) sid 25
Hammars Qvarn


Arrendator
Mannen Andreas Jacobsson, född i Varnhem 1789-01-04, familjen flyttar till Fogdegården 1838
Hustru Maria Svensdotter, född i Varnhem 1807-01-18
Dotter Maria Andersdotter, född i Varnhem 1820-10-21, till St Lycke 1837
Son Sven Johan, född i Varnhem 1825-04-20
Son Johannes, född i Varnhem 1832
Dotter Sophia, född i Varnhem 1833-10-07, död 1837
Dotter Johanna, född i Varnhem 1835-09-27

Tjänstefolk
Dräng Anders Andersson, född i Varnhem 1816-12-10, in från ? 1836, ut till Gästgivaregården 1837
Piga Anna Lina Andersdotter, född i Varnhem 1815-05-18, in från Ulfstorp 1837, ut till Händene 1838
Dräng Henrik Johansson, född i Häggum 1808-02-25, in från St Lycke 1837
Dräng Anders Jonsson, född i Synnerby 1817-04-01, in från Sävare 1837, ut till Saleby 1839

Ny arrendator
Mannen Petter Pettersson, f.  Varnhem 1812-10-08, hustru från Sjogerstad 1838,
Hustru Anna Maja Jeansdotter, född i Varnhem 1815-03-02
- ut till torp under Ulunda 1839

Ny arrendator
Mannen Johannes Jonsson, född i Varnhem 1807-04-04, in med familj från Lundby Stommen 1839
Hustru Petronella Nilsdotter, född 1799
Dotter Eva Jonsdotter, född i Varnhem 1824-12-25
Son Adam Jonsson, född i Varnhem 1824-12-25, till Ökull 1840
Son Johan Gustaf Johansson, född i Varnhem 1837-10-08
Dotter Brita Stina Jonsdotter, född i Ving 1815-10-27, ut till Lundby 1840
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1840-09-28

Inhyses
Mannen Petter Andersson, född i Broddetorp 1796-05-02
Dotter Ulrica, född i Varnhem 1824, ut till Hospitals kvarn 1843
Son Anders, född i Varnhem 1828-10-16
Dotter Anna Maja, född i Varnhem 1833-12-25

Ny arrendator
Mjölnare Gabriel Pettersson, f. i Häggum 1822-01-15, från Amundtroep 1841, ut m. familj till Ähle kvarn 1845
Hustru Greta Johansdotter, född i Varnhem 1815-01-06, in från Lundby 1843
Dotter Christina Helena, född i Varnhem 1845-03-27

Tjänstefolk
Dräng Jonas Johansson, född i Varnhem 1817-11-02, in från Skövde 1844, ut till Gustafskvarn 1845

Inhyses
Änka Cajsa Larsdotter, född i Ving 1789-11-07, in med familj från Erik Larsgården 1844
Dotter Christina Vilhelmina Helena, född i Ving 1827-10-30, ut till Ähle kvarn 1845
Son Carl August Fredriksson, född i Ving 1829-01-30, död 1847
Son Jonas Lambert, född i Ving 1831-10-07
Son Johan Alfred, född i Varnhem 1842-01-14

Ägare av Hammarsqvarn
Mannen Carl Leonardsson, född i Egby Linköping 1791-10-02, inflyttad med familj från Ähle 1845
Hustru Britta Catharina Alberg, född i Åslunda 1798-03-26
Barn Carl Johan, född i Åslunda 1830-06-23

Tjänstefolk
Dräng Johannes Jonsson, född i Sjogerstad 1813-09-20, in från Amundtorp 1845, ut till Lundby 1846
Piga Anna Cajsa Larsdotter, född i Varnhem 1823-03-06, in från Höjentorp 1845, ut till Ving 1846

Varnhem AI:7 (1846-1850) sid 60
Hammars Qvarn


Ägare
Mjölnaren Carl Leonardsson, född i Egby Linköping 1791-10-02,
Hustru Britta Catharina Alberg, född i Årlunda 1798-03-26
Son Carl Johan, född i Årlunda 1830-06-23
- ut med familj till Falköping 1850

Ny ägare
Mjölnare Jonas Johansson, född i Kyrketorp 1822-11-15, in från Ähle kvarn 1853
Hustru Eva Jonsdotter, född i Härlunda 1831-12-21, in från Ving 1853
Son Frans Edvard, född i Varnhem 1854-10-04

Tjänstefolk
Dräng Carl Gustaf Larsson, född i Segerstad 1821-01-19, in från Ökulls kvarn 1846, åter dit 1847
Piga Maria Magnusdotter, f. i Varnhem 1821-06-18, in fr Skattegården Tanum 1846, ut till Klockarbolet 1848
Piga Anna Cajsa Asp, född i Varnhem 1827, in från Storekullen 1847, ut till Gästgivargården 1848
Dräng Anders Johansson, född i Bellefors 1822-02-02, in från Fröjered 1848-, ut till Ähle 1849
Dräng Anders Andersson Blomqvist, född i Varnhem 1808-06-03, in från Överbo 1846, åter dit 1848
Piga Anna Jonsdotter, född i Broddetorp 1828-10-09, in från Bergensa? 1848, ut till Erasmusgården 1849
Piga Maja Helena Andersdotter, född i Skövde 1821-01-05, in från Espås 1849, ut till Stomen Lundby 1850

Ny ägare
Mjölnare Anders Olofsson, född i Suntetorp 1817-02-03, in med familj från Skövde 1850
Hustru Lisa Larsdotter, född i Väring 1829-05-09
Dotter Mathilda Christina, född i Suntetorp 1847-09-10
Son Lars August, född 1852-02-14, död 1852
Dotter Maria Charlotta, född 1850-12-18, död 1850

Tjänstefolk
Gifte drängen Jonas Ahlqvist, född i Varnhem 1826-02-10, in från Götened 1852, ut till Lidköping 1853
Dräng Olaus Olofsson, född i Skövde 1826-06-21, in från Flistad 1850, åter dit 1851
Dräng Johannes Andersson, född i Fogdegården 1811-02-26, in 1851, ut till ? 1852
Dräng Jonas Jonsson, född i ? 1822-11-15, in från Skövde 1851, ut till Stockholm 1852

Moder änkan Stina Andersdotter, född i Sventorp 1789-11-15

Intäktsägare
Mannen Ander Ericksson, född i Varnhem 1816-08-16, in med hustru från Nedergården Amundtorp 1847
Hustru Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25

Tjänstefolk
Piga Johanna Larsdotter, född i Varnhem 1829-08-23, in från Överbo Smedsgården 1852, död 1854

Inhyses
Mannen Jonas Ahlqvist, född i Varnhem 1826-02-10
Hustru Maria Johansdotter, född i Husaby 1817-10-21, in med son från Götene 1853
Son Gottfrid, född i Götene 1850-02-22
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1853-07-09

Inhyses
Änka Petter Andersson, född i Broddetorp 1796-05-02, in 1840, not. Överflyttad från Smedstorp N Lundby utan anteckning om förhållanden 7/7 1848, död 1848
Son Anders, född i Varnhem 1828-10-26, överförd till Amundstorp 1849
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1833-12-25, ut till Överbo Nolgården 1849

Inhyses
Änka Cajsa Larsdotter, född i Ving 1789-04-07
Son Jonas Lambert Fredriksson, född i Ving 1831-10-07, ut till Götene 1848, åter 1849, ut till ?-holm
Son Johan Alfrid Ohlin, född i Varnhem 1842-01-14
Dotter Christina Vilhelmina Helena, född i Ving 1827-10-30, in från Ähle kvarn 1846, till Fogdegården 1848

På socknen skrivna här boende
F.d. Mjölnaren Johannes Jonsson, född i Ullervad1805-10-25, in med familj från Ähle kvarn 1849,
Hustru Maria Larsdotter, född i Gällstad 1815-12-14
Dotter Johanna, född i Mariestad 1840-03-14
Son Pehr Johan, född i Fröjered 1842-01-04
Son Carl August, född i Varnhem 1849-04-10
- ut med familj till Timmele 1851

Tjänstefolk
Dräng Johannes Pettersson, född i Berg 1881-12-03, in från Ähle 1849, ut till Berg 1850
Varnhem AI:9 (1854-1862) sid 32

Ägare ¼ mtl Hammars Qvarn
Mannen Anders Gustaf Gustafsson i Gustafsberg vid Sandtorp
¼ mtl Ägare Jägmästare Ol. Friberg

Arrendator
Mjölnare Jonas Johansson, född i Kyrketorp 1822-11-15, ut med familj till Ähle 1856
Hustru Eva Jonsdotter, född i Härlunda 1831-12-21
Son Frans Edvard, född i Varnhem 1854-10-04

Tjänstefolk
Dräng Anders Johansson, född 1822-01-15, in från Ryttargården 1854, ut till ? 1855

Ny arrendator
Mjölnare Johannes Andersson, född i Broddetorp 1810-11-19, ut med familj till Överbo 1850
Hustru Stina Petterdotter, född i Horn, 1823-03-24
Son Anders Petter, född i Våmb 1844-09-06
Dotter Cajsa Lisa, född i Kyrketorp 1852-03-16
Dotter Maria Christina, född i Skärv 1856-03-02
? Johs Johansson Torp

Ny arrendator
Mjölnaren f,d. artillerist Johan Carlsson Torp, f. i Daretorp 1812-09-19, in m familj 1857,
Hustru Maria Larsdotter, född i Varv 1816-10-16
Dotter Johanna Charlotta, född i Varv 1846-10-28
Dotter Kristina, född i Varv 1850-04-06
Son Carl Johan, född i Varv 1853-05-04, död 1859-01-29
- ut till Ving med familj 1861

Tjänstefolk
Dräng Carl Johan Löf, född i Baltak 1830-02-02, in från Ähle kvarn 1857, ut till Foxerna 1858

Ny arrendator
Mjölnare Jonas Svensson, f. Trehörna 1800-08-01, in med familj från Händene 1860,
Hustru Maria Greta Larsdotter Borg, född i Otterstad Linköpings stift 1828-09-12
Hustruns barn Johanna Charlotta, född i Otterstad Linköpings stift 1850
- ut med familj till Segerstad 1861

Tjänstefolk
Dräng Johannes Andersson, född i Händene 1840-11-23, in från Skara 1860,ut till Lyrestad 1861

Hagen i Billingeliderna
Ny ägare av marken och bygger hus och ladugård;
Intäktsägare Anders Ericsson, f. Varnhem 1816-08-16 - in Hagen 1847 från Nederstegården; Amundtorp
Hustrun         Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25

Inhyses
Mannen Jonas Ahlqvist, född i Varnhem 1826-02-10, utflyttad till Ökull med med familj 1856
Hustru Maria Johansdotter, född i Husaby 1817-10-21,
Son Gottfrid, född i Götene 1850-02-22
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1853-07-09
Son Carl August, född i Varnhem 1856-04-10, död 1856-10-14

Inhyses
Änka Cajsa Larsdotter, född i Ving 1789-04-07, ut med son till Trädgården 1858
Son Trumslagare Johan Alfrid Ohlin, född i Varnhem 1842-01-14

Varnhem AI:10 (1862-1869) sid 38
Hammarsqvarn ¼ mtl


Ägare
Mannen August Pettersson i Klostret Fiskaregård

Arrendator
Mannen Anders Gustaf Andersson, f, i Lyrestad 1824-08-23, in m familj fr Gustafsberg vid Sandtorp 1863
Hustru Maria Andersdotter, född i Flistad 1826-12-05
Barn August, född i Lerdala 1851-02-27
Barn Alfred, född i Lerdala 1852-09-27
Barn Ludvig, född i Holmestad 1858-01-21
Barn Mathilda Christina, född i Varnhem 1860-04-15
Barn Augusta Charlotta, född i Varnhem 1864-05-04
- ut med familj till Junkragården 1867

Tjänstefolk
Dräng Johannes Johansson, född i Varnhem 1840-08-01, in från Ulunda 1863, ut till Skövde 1867
Piga Maria Johansdotter, född i Varnhem 1847-02-28, in från Rödjorna 1863, ut till Skövde 1866
Dräng Carl Vilhelm Johansson, född i Rådene 1845-09-13, in från Skövde 1864-10-28, ut till Sjogerstad 1865
Dräng Petter Larsson, född i Varnhem 1829-09-07, in från Erik Larsgården 1866, ut till Pickagården 1867
Piga Johanna Kajsa Johansdtr, f. Häggum 1843-05-08, in Amundtorp Nedergården 1866, ut Broddetorp 1867

Ny ägare
Mannen Pehr August Pettersson, född i Varnhem 1838-12-07, inflyttad från Fiskargården 1867

Tjänstefolk
Dräng August Linder, född i Varnhem 1843-07-26, inflyttad från Lidköping 1867, ut till Skövde 1848

Arrendator
Mjölnare Jonas Jonsson, född i Kyrketorp 1822-12-21, inflyttad med familj från Skövde 1868,
Hustru Eva Jonsdotter, född i Härlunda 1831-12-12
Barn Frans Emil Edvard, född i Varnhem 1854-10-11
Barn Augusta Charlotta, född i Marum 1860-09-29
Barn Johanna Maria, född i Marum 1862-12-03
Barn Johan Ludvig, född i Vilske Kleva 1865-06-17
Barn August Gotthard, född i Varnhem 1869-05-05
- ut med familj till Skövde 1868

Inhyses
f,d. artillerist Johan Carlsson Torp, född i Daretorp 1812-09-19, not. vanligen kallad Carlsson,
Hustru Maria Larsdotter, född i Varv 1816-10-16
Dotter Kristina, född i Varv 1850-04-06
- familjen utflyttad till Ving 1863

Färgare Lars Larsson Westerdahl, född i Högstena 1843-08-03, in fr Dala 1866,
Hustru Charlotta Andersdotter, född i Varnhem 1840-10-03, in från Broddetorp 1867
Barn Lars Bror Algoth, född i Varnhem 1868-01-28
- ut med familj till Prästbacken 1869

Garvare Anders Gustaf Lindblad, född i Öglunda 1841-09-28, in med hustru från Götene 1866
Hustru Christina Kajsa Stenberg, född i Hjo 1826-02-05
Piga Charlotta Kling

Ny arrendator
Mjölnaren f,d. artillerist Johan Carlsson Torp, född i Daretorp 1812-09-19, in med familj 1857,
Hustru Maria Larsdotter, född i Varv 1816-10-16
Dotter Johanna Charlotta, född i Varv 1846-10-28
Dotter Kristina, född iut till Ving m familj 1861 Varv 1850-04-06
- ut till Ving m familj 1861

Intäkt Hagen
Ägare Anders Eriksson, född i Varnhem 1816-08-16, död 1869-03-11
Hustru Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25

Varnhem AI:11 (1869-1880) sid 35
Hammarsqvarn ¼ mtl


Ägare
Mannen Pehr August Pettersson, född i Varnhem 1838-12-07, ut till Stockholm 1875-01-07, åter ?, ut till Fiskargården 1878

Arrendator
Mjölnare Jonas Jonsson, född i Kyrketorp 1822-12-21,
Hustru Eva Jonsdotter, född i Härlunda 1831-12-12
Barn Frans Emil Edvard, född i Varnhem 1854-10-11
Barn Augusta Charlotta, född i Marum 1860-09-29
Barn Johanna Maria, född i Marum 1862-12-03
Barn Johan Ludvig, född i Vilske Kleva 1865-06-17
Barn August Gotthard, född i Varnhem 1869-05-05
- ut med familj till Skövde 1873

Ny ägare
Mjölnare August Gustafsson, född i Lerdala 1851-02-27, inflyttad med hustru från Vinköl 1873
Hustru Mathilda Sofia Sandgren, född i Marum 1850-01-24
Dotter Gerda Maria, född i Varnhem 1873-11-03, död 1880-09-04
Son Karl Konrad, född i Varnhem 1877-11-06

Tjänstefolk
Piga Emma Kristina Larsdotter, född i Skara 1852-02-11, in från Ving 1877-11-05, ut till Skara 1878
Dräng Karl Gustaf Karlsson, född i Skärv 1859-01-26, in från Kjerrtorp 1874, ut till Öglunda 1876
Dräng Alfrid Johansson, född i Lundby 1859-04-04, in från Lundby 1876, ut till Marum 1878-10-24

Ägare Hagen
Änka Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25

Ny ägare Hagen
Arbetskarl August Johansson, född i Varnhem 1841-08-12, g 1876-12-22, in från Sventorp 1877-01-12
Hustru Emma Charlotta Adamsdotter, född i Varnhem 1855-05-22, in från Ändabäcken Engerås 1877-01-12
Son Karl Johan, född i Varnhem 1877-05-25

Garvare Anders Gustaf Lindblad, född i Öglunda 1841-09-22,
Hustru Christina Kajsa Stenberg, född i Hjo 1826-02-05
Son Johan Alfrid, född i Varnhem 1870-03-25
Fosterson, oäkta gossen Johan Albert Hjerpe, född i Lerdala 1865-10-05, inflyttad från Berg 1871
- ut med familj till Storekullen 1876

Tjänstefolk
Piga Anna Charlotta Johansdotter, född i Varnhem 1873-09-20, in från Doterbo 1869, åter dit 1870
Piga Augusta Charlotta Lageroth, född i Hjo 1859-05-09, inflyttad från Hjo 1874, åter dit 1875
Dräng Lars Petter Lindblad, född i Öglunda 1852-10-13, in från Berg 1874, ut till Boltorp 1875
 

Varnhem AI:12 (1880-1895) sid 70
Hammarsqvarn ¼ mtl

Ny ägare
Patron J A Jungner i Ulunda

Arrendator
Mjölnare August Gustafsson, född i Lerdala 1851-02-27, familjen utflyttad till Hålltorps kvarn 1882
Hustru Mathilda Sofia Sandgren, född i Marum 1850-01-24
Dotter Gerda Maria, född i Varnhem 1873-11-03, död 1880-09-04
Son Karl Konrad, född i Varnhem 1877-11-06
- familjen utflyttad till Hålltorps kvarn 1882 -- >Läs mer om familjen här!

Ny arrendator
Mjölnare Emanuel Svensson, född i Järpås 1842-03-13, inflyttad med familj från Trässberg 1882-04-24,
Hustru Anna Sofia Andersdotter, född i Gillstad 1842-03-07
Dotter Hilda, född i Härjevad 1872-10-01
Dotter Elisabet, född i Härjevad 1874-03-28
Dotter Alma Maria, född i Saleby 1875-11-21
Son Karl Emil, född i Trässberg 1879-06-19
Son Sven Johan, född i Trässberg 1882-02-09
Son Otto Linus, född i Varnhem 1884-01-02, död 1884-01-19
- utflyttar med familj till Tomten 1884

Ägaren flyttar in
Herr Jonas August Jungner, född i Härene 1843-05-15, gift 1872-05-20, inflyttad från Ulunda 1884
Hustru Matilda Svensson, född i Hyringa 1852-07-12, - död 1891-10-03
Son Ernst Samuel, född i Hyringa 1874-01-14
Dotter Walborg Maria, född i Varnhem 1883-12-15
Son Torsten August, född i Varnhem 1884-11-25
Dotter Anna Kristina Matilda, född i Varnhem 1886-08-11, - död 1889
Dotter Vilhelmina Magdalena, född i Varnhem 1888-08-15
Dotter Tyra Elisabet, född i Varnhem 1890-08-31

Tjänstefolk
Dräng Alfred Pettersson, född i N Lundby 1855-04-07, in från Ulunda 1886, ut till Överbo Smedsgården 1888
Piga Maria Stina Svensdotter, född i Hyringa 1866-05-06, in från Ryda 1886, ut till Hyringa 1888
Piga Inga Maria Andersdotter, född i Ryda 1859-07-28, in från Skara 1886
Piga Emma Kristina Magnusson, född i Ofva 1871-06-03, in från Skara 1888, ut till Skärv 1889
Dräng Johan August  Johansson, f. Varnhem 1860-05-08, in Hålltorp Sten  1881, ut Hålltorp kvarn 1882
Dräng Karl Alfred Haraldsson Tunberg, född i Lavad 1860-08-26, in från Hjärpås 1883-10-24, ut  Tun 1884
Piga Maria Lindberg, född i Flakeberg 1854-05-30, in från Tengene 1884-10-20, ut till Flo 1885
Dräng Lars Johan Andersson, född i Varnhem 1866-06-27, in  Överbo Sörgården 1884, ut Stockholm 1886
Piga Tilda Maria Johansdotter, född i Frösve 1863-03-19, in från Stenstorp 1884, ut till Göteborg 1886
Piga Anna Elisabet Storm, född i N Lundby 1869-08-24, in från N Lundby 1883, ut till Borregården 1886
Piga Fröken Augusta Karlsson, född i Levene 1854-03-15, in  Tengene 1888-05-08, ut Lidköping 1892-09-14
Piga Martina Maria Andersson, född i Hyringa 1860-02-25, in från Vara 1891-12-04
Piga Anna Kristina Johansdotter, född i Gudhem 1872-05-13, in från Gudhem 1893, åter dit 1895
Piga Elin Augusta Andersson, född i Varnhem 1880-01-11, in från Överbo Smedsgården 1893

Arrendator
Mjölnare Jonas Erik Nilsson, född i Färnebo Värmland 1847-08-22, in med familj från Vinköl 1884,
Hustru Matilda Lovisa Svensdotter, född i Ofva 1851-08-23
Son Johan Ludvig, född i Marum 1873-06-13
Dotter Maria Eleonora, född i Suntetorp 1876-08-27
Dotter Hedda Teresia, född i Marum 1878-03-25
Son Carl Gustaf, född i Marum 1881-01-06
Dotter Matilda Josefina, född i Varnhem 1884-08-15
- ut med familj till Floby 1889

Tjänstefolk
Dräng Alfred Pettersson, född i N Lundby 1855-04-07, in från Överbo Smedsgården 1890
Piga Emma Kristina Jonsson, född i Medelplana 1864-08-29, in från N Lundby 1890, ut till Ängarp 1891

Boende/hyrande
Maskinist Gustaf Natanael Gustafsson, född i Öglunda 1865-08-01, gift 1888-10-25, in från N Lundby 1887,
Hustru Piga Inga Maria Andersdotter, född i Ryda 1859-07-28
Dotter Elin Ingegerd, född i Varnhem 1889-01-27
Dotter Anna Henrika, född i Varnhem 1890-01-19, död 1890
- familjen flyttar till Aspelund 1890

Tjänstefolk
Dräng Gustaf Linus Berg, född i Marum 1864-03-23, in från Forshem 1884,ut till Götene 1886
Piga Ida Sofia Svensson, född i N Lundby 1876-07-21, in från N Lundby 1891, åter dit 1892
Piga Anna Sofia Törn, född i Sörby 1857-11-16, in från Gökhem 1893, ut till Sörby 1894
Piga Hilma Sofia Nilsdotter, född i Järpås 1874-11-12, in från Lekåsa 1893, ut till Backa 1893

Hagen intäkt
Ägare August Johansson i Tun

Arrendator Hagen
Mannen Emanuel Gustafsson Fogdegården, Fogdehagen

Ny Ägare Hagen
Änkan Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25, död 1885-05-20

Ny arrendator Hagen
Mjölnaren August Gustafsson i Hålltorps Kvarn

Boende/hyrande Hagen
Arbetskarlen August Johansson, född i Varnhem 1841-08-12, g 1876-12-22,
Hustru Emma Charlotta Adamsdotter, född i Varnhem 1855-05-22
Son Karl Johan, född i Varnhem 1877-05-25
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1881-07-08, död 1883-11-23
- familjen utflyttad till Stockholm 1885

Arrendator Hagen
Mannen Carl Gustaf Ström, f.Varnhem 1852-04-28, gift 1880-01-06, in m familj från Hagen Solberga 1890,
Hustru Matilda Sofia Larsdotter, född i Varnhem 1858-10-12
Dotter Elin Natalia, född i Varnhem 1880-03-30
Son Carl Edvard, född i Varnhem, 1882-10-03
Son Gustaf Adolf, född i Varnhem, 1885-10-16
Dotter Anna Olivia, född i Varnhem 1888-05-04
Dotter Hilda Josefina, född i Varnhem 1890-08-21
Son Eric Natanael, född i Varnhem 1892-09-08
- ut med familj till Stentomten Millomgården 1892

Ny arendator Hammars kvarn
Mjölnare Olof Petter Tunberg, född i Gudhem 1850-08-31, gift 1876-01-18, in mfamilj från Trollhättan 1887
Hustru Maria Larsdotter, född i Björke 1854-02-17
Dotter Selma Kristina, född i Björke 1878-06-09
Son Carl Gustaf, född i Björke 1881-03-03
Dotter Ellen Maria, född i Björke 1884-02-11
Son Olof Ivan, född i Björke 1886-09-14
Dotter Ester Sofia, född i Varnhem 1889-04-20, död 1889
- ut med familj till Tengene 1890

Tjänstefolk
Dräng Johan Linus Andersson, född i Malma 1865-08-18, in från Trollhättan 1888, åter dit 1891
Piga Anna Maria Andersdotter, född i Malma 1868-07-09, in från Trollhättan 1887, ut till Tengene 1890
Dräng Anders Larsson, född i Romele 1857-11-19, in från Kilunda 1887, åter dit 1888

Hammarsqvarn

Mjölnare Hjalmar Karlström, f.Lidköping 1868-05-11, gift 1893-05-21, in m. familj fr Kullings Skövde 1893
Hustru Karna Persson, född i Gustafs Malmö län 1865-02-01
Son Erik Hjalmar, född i Kullings Skövde 1893-07-30
- utflyttad med fam till Siene 1899-04-04

Ny arrendator
Mannen Carl Johan Andersson, f. Hyringa 1856-08-21, gift 1884-12-26, in m familj från Skara 1890-05-13
Hustru Augusta Charlotta Pettersdotter, född i Varnhem 1857-09-13
Son Carl Samuel, född i Skara 1885-11-11
Dotter Anna Lydia, född i Varnhem 1887-08-25
Dotter Gerda Charlotta, född i Skara 1888-11-14
Son Johan Lambert, född i Varnhem 1890-09-16
Son Gustaf Markus, född i Varnhem 1892-04-25
Son Nils Oskar, född i Varnhem 1893-11-07
Son Karl Teodor, född i Varnhem 1895-02-15

Tjänstefolk
Piga Elin Sofia Wallgren, född i Bolum 1878-06-12, in från Bolum 1893, ut till Broddetorp 1895

Ny arrendator
Mjölnare Johan Ludvig Andersson, född i Lerdala 1862-02-28, gift 1884-02-15, in m familj fr Marum 1890,
Hustru Augusta Johansdotter, född i Rudskoga Värmland 1861-09-03
Son Carl Johan Teodor, född i Skånings Åsaka 1884-04-08
Dotter Anna Elisabet, född i Skånings Åsaka 1886-02-25
Son Axel Julius, född i Västra Gerum 1888-03-23
Son Ernst Ludvig, född i Varnhem 1891-01-06
Dotter Ester Augusta, född i Varnhem 1892-12-14
- ut med familj till Gustafsfors kvarn o såg 1893

Varnhem AIIa:1 (1895-1922) sid 232
Hammars Qvarn


Ägare Patron J A Jungners Sterbhus Ulunda qvarn och kalkstensaktiebolag
Patron Jungners barn
Son Disponent Evert Samuel Jungner, född i Hyringa 1874-01-14
Dotter Valborg Maria Jungner, född i Varnhem 1883-12-15
Son Torsten August Jungner, född i Varnhem 1884-11-25
Dotter Vilhelmina Magdalena Jungner, född i Varnhem 1888-08-15
Dotter Tyra Elisabet Jungner, född i Varnhem 1890-08-31

Tjänstefolk
Hushållerska Martina Maria Andersson, född i Hyringa 1860-02-25, ut till Skarstad 1896

Ny arrendator
F hemmansägare Johan Fritiof Karlsson, f. 1872-02-29, gift 1902-03-24, in  Björkäng med familj 1921-09-19,
Hustru Emma ? Gustafsson, född i Eda Värmland 1873-03-31
Son Johan A…? Johansson, född i ? 1906-07-19

Gerda Amalia Karlsson, f. Arvika 1895-07-18, in från Björkäng 1921-09-19, ut till Fredsberg 1921-12
Son Tage Rolf, född i Fittja 1921-05-30, in från Björkäng 1921-09-19, ut till Fredsberg 1921-12
- ut till Fredsberg 1921-12

Ny arrendator
Mjölnare Hjalmar Karlström, född i Lidköping 1868-05-11, gift 1893-05-21,
Hustru Karna Persson, född i Gustafs Malmö län 1865-02-01
Son Erik Hjalmar, född i Kullings Skövde 1893-07-30
Dotter Anna Hildegard, född i Varnhem 1896-04-12
Dotter Ellen Maria, född i Varnhem 1898-04-25
- utflyttad med fam till Siene 1899-04-04

Ny arrendator
Mjölnare Emanuel Strand, född i Ledsjö 1857-05-15, gift 1884-11-30, in från Marum 1899-11-14 med fam.,
Hustru Lotta Andersdotter, född i Lugnås 1858-09-27 (moster till Elsa Rosander)
Son Gustaf Natanael, f. i Skara 1886-04-18, till Marum 1902-10-28, åter 1903-11-16 (dog ogift i Gbg)
Dotter Tyra Helena Maria, född i Marum 1897-05-30
Moder Maja Lena Strand, född i Jung 1829-02-22
- utflyttad med familj till Ulunda Soldatboställe Nr 9, Hällsdalen 1906

Boende/hyrande
Arbetare Carl Johan Andersson, född i Hyringa 1856-08-21, gift 1884-12-26, utflyttad med hustru och 8 barn till Ålserud Värmland 1903-08-14, död där 1903-11-04, not flyttbetyget återlämnat och hustrun återkom till Varnhem 1903-11-26
Hustru - änka Augusta Charlotta Pettersdotter, född i Varnhem 1857-09-13, utflyttad med barn till Gästgivargården Björstorp 1906
Son Carl Samuel, född i Skara 1885-11-11, ut till Beateberg 1902
Dotter Anna Lydia, född i Varnhem 1887-08-25, ut till Prästbacken 1903-08-14
Dotter Gerda Charlotta, född i Skara 1888-11-14, ut till Klosterdal 1904
Son Johan Lambert, född i Varnhem 1890-09-16, not. idiot
Son Gustaf Markus, född i Varnhem 1892-04-25
Son Nils Oskar, född i Varnhem 1893-11-07
Son Karl Teodor, född i Varnhem 1895-02-15
Dotter Ester Augusta, född i Varnhem 1898-02-25
Dotter Tyra Maria, född i Varnhem 1901-01-28
Dotter Elin Matilda, född i Varnhem 1903-07-31

Hagen intäkt
Arrend Krans i torp Borreg. Björkäng

Ny ägare Hagen
Mannen August Johansson Falun   Arr N G Wallin I Borreg.
Skollärarinnan Johanna Örn Karlberg i Eggby
Son Karl Johan Johansson, född i Varnhem, in från Falun 1899-05-02, ut till Våmb 1903-09-01
F handl. Elisabet Örn, född i Ryda 1861-05-08, in från Eggby 1905-11-15, ut till Ljungsbo 1906, åter 1908
F folkskolläraren Johanna Örn, född i Ryda 1861-05-08, in från Eggby 1921-11-21

Arrendator Hagen
Mannen Anders Gustaf Stig, född i Varnhem 1872-01-14, gift 1903-03-15, in med familj från Karlsberg, Överbo Millomgården 1912-11-15, utflyttad med familj till Överbo Smedsgården 1918
Hustru Emma Kristina Hägglund, född i Varnhem 1874-01-17
Son Erik Gustaf, född i Varnhem 1905-07-02
Dotter Elsa Olivia Valborg, född i Skövde stad 1909-05-01
Son Karl David Holger, född i Varnhem 1913-06-04
Svärfar f jordbruksarb. Lars Johan Hägglund, född i Sventorp 1838-02-02, in från Våmb 1917-01-17,