A. 18 Fogdegården - Blomberg

Fogdegården Nr 4. - 1/2 skattehemman -> delas i fyra -> blir två delar; Blomberg (1/4 mtl) & Fogdegården Gärdet (1/4 mtl)

Fogdegården 1960 - Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på kartan för att se den större! Fogdegården 1960 - Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på kartan för att se den större!

Rött markerar gränserna 1960 för hela fastigheten Klostret Fogdegården i Varnhem. Fastighetens gårdsnummer i gamla jordeboken var Nr 4. och blev 41 som blev 4när man avskilde delarna 43 Blomberg, 44 och 45 samt det avskilda 412 Björktuna närmast Axevallavägen i det östra hörnet.

Troligvis finns namnformen förankrad i klostertiden för Varnhem och gården hade då en uppgift att vara boställe för Fogden* för Klostrets underliggande gårdar - som senare blev Klostrets by och egentligen var en egen by i 'byjuridisk mening' redan under Klostetiden trots att den ägdes av Klostret.

Läs mer om Fogdegårdens båda delars skiften i Billingeliderna (Ljungstorp);
Fogdegårdenägor i Billingeliderna från 1803 - klicka här!

Fogdegården låg tidigare i Klostrets by granne med Gästgifvaregården efter 1780 och före Laga skiftet 1850, dvs utmed landsvägen mellan Skara - Skövde, där Ulfsgården seanre kom att finnas.

*Fogde är en person som för annans räkning har uppsikt över något, i det här fallet fogde för byn runt Klostret. Bystämmans ledamöter kallades byalaget (eller byarådet) och dess ordförande byaålderman eller byfogde, som hade ett särskilt uppdrag att ha uppsikt över 'rätten' i främst gemensamma ekonomiska frågor i byn. Trots att Klostret ägde gårdarna intill 1523 ingick de också i en 'världslig' by.

Flygfoto Blomberg 1960-tal

Ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Blomberg 2020

Foto Margareta Dahlin, Varnhem 2020
Foto Margareta Dahlin, Varnhem 2020

Runt och på Blomberg ligger flera fornlämningar - högar

Fogdegården gravhög 2 - Foto: S. Welin 29/9 1930. Fogdegården gravhög 2 - Foto: S. Welin 29/9 1930.

Gravhög på gärdet öster om Blomberg med Fogdegården Gärdet i bakgrunden och Björktuna till vänster i bilden.

Blombergss trädgård m gravhögar - Foto: S. Welin 29/9 1930 Blombergss trädgård m gravhögar - Foto: S. Welin 29/9 1930
Fogdegården Gärdet med stora högen på andra sidan vägen. Ödegården i bakgrunden -Foto: S. Welin 29/9 1930 Fogdegården Gärdet med stora högen på andra sidan vägen. Ödegården i bakgrunden -Foto: S. Welin 29/9 1930

Det gamla Blomberg på bild 1927 - änkan Larssons tid

Fogdegården 1/4 mtl - Blomberg runt tiden för fotot taget 1927;
Ägare Anders Gustaf Larsson, född i Varnhem 1853-06-18, gift 1896-07-07 - död 1921-12-18
Hustru Tilda (Matilda) Josefina Jonsson, född i Rådene 1861-05-11, inflyttad 1921-12-18
Dotter Elin Maria Elisabeth, född i Varnhem 1898-03-09, ut till Malmö Caroli 1921-03-15, åter 1921-05-06
Son Jan Erik Lennart, född i Varnhem 1899-11-27
Son Magnus David Emanuel, f.  Varnhem 1901-07-26, ut till Rådene 1921-09-03, åter fr. Rådene 1921-11-08
Dotter Alice Augusta Charlotta, född i Varnhem 1905-04-22

Blomberg byggt av ägaren redan i början av 1840-talet;
Dåvarande ägare Magnus Andersson, född i Varnhem 1789-04-22, - död 1845

Bild Digitaltmuseum.se - Bohusläns museum
Bild Digitaltmuseum.se - Bohusläns museum
"Under vår resa övernattade vi här mellan den 15 - 16 aug 1927 hos änkan Mathilda Larsson Blomberg vid Varnhem" "Under vår resa övernattade vi här mellan den 15 - 16 aug 1927 hos änkan Mathilda Larsson Blomberg vid Varnhem"

Om fotografen till bilden;
 

Fotografen och bonden Johan August Johansson föddes den 17 juli 1884 på Skistad Västergård i Kville socken, Bohuslän. Gården som i folkmun kallades "Kyrkehee" var en gammal släktgård. Fadern var Johannes Andersson född 26 juli 1846, modern hette Christina Johansdotter, född den 5 november 1844, död den 1 maj 1912. Föräldrarna gifte sig den 20 april 1883.

Fadern Johannes, som är med på många fotografier, var hästkarl och en riktig kraftkarl. Han hade i sin ungdom gått i smedslära i Norge. Han var aktiv med alla de förekommande sysslorna på gården ända till sin död som åttioåring, den 4 december 1926. Föräldrarna hade ytterligare ett barn, Clara, född 1885, som levde större delen av sitt liv på gården. Hon var ogift och dog i början på 1970-talet.

Johan som var begåvad - han hade "läshuvud" ansågs det - hade i sin ungdom en nervsjukdom och den tänkta banan som advokat blev aldrig av. Men hans begåvning kom ändå bygdens folk tillgodo i det att han hjälpte folk med skrivelser till myndigheter, bouppteckningar, arvsskiften, taxeringsproblem m.m.

Om Johan kan också nämnas att han var nykterist, någon enstaka gång kunde han intaga en konjak "för magen". Han var liksom systern troende, talade långsamt men lade orden väl. Han låg efter grannarna i jordbruksarbetet men det hanns med ty grannsämjan var god och hjälpsamheten stor. Om han inte själv tog en sup, unnade han grannarna en vilket uppskattades och kanske underlättade sysslorna på gården.

Varken Johan eller Clara fick egna barn men tog två fosterbarn från Göteborg. I en tid då kontanta penningar var en bristvara gav detta en intäkt på 500 kronor om året och gav barnen en tryggad barndom.
Om nu inte jordbruket låg Johans hjärta närmast så var intresset för fotografering desto större. På sina resor runt om i Västsverige med cykel, bil eller tåg, ja också egen motorcykel, knäppte han tusentals bilder. Tyvärr har många av dessa glasplåtar gått förlorade, men Kville Hembygdsarkiv har i sin ägo 1 760 med framtagna bilder i 16 pärmar.

Tillsammans med Karl Johansson "skomakarar ´n i svängen" företogs många resor. Problem med övernattning var det aldrig när Johan på sitt försynta sätt bad om nattlogi medan "skomakarns" mera burdusa förfrågan ofta resulterade i nekande svar på samma fråga. Värdfolket förevigades förmodligen ofta på foto, därav de många okända personerna på bilderna då resorna sträckte sig in i Dalsland, Värmland och Västergötland.

På äldre dar, nämligen den 18 april 1945, gifte sig Johan med en ungdomskärlek, Rut Larsson från Rönningen vid Bodeland i Kville socken. Brudparet bodde dock aldrig ihop utan var "särbo". Hon bodde i Svanesund på Orust där hon tillsammans med en syster hade ett bageri. Det sägs att hon gett sig dän på att gifta sig före 50-års ålder. Detta lyckades, hon var född den 19 maj 1896.

Johan var aktiv som "skrivkarl" ända in på 1960-talet. Han avled den 4 november 1966.
Kville Hembygdsarkiv har förutom fotografier flera av Johans egna fotoalbum, kameran bilderna är tagna med och en bandinspelning där Johan tyvärr inte talar om sig själv, utan om två originella personer som levde i slutet på 1800-talet, nog så intressant.

Källa: Kville Hembygdsarkiv i Fjällbacka, Hans Ahlsén.
Litteratur: Karlsson, Kerstin: Johan i Skistad. Ur BOHUSLÄN Människor att minnas ÅRSBOK 2008. Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum, s. 69 - 74.
 

En interiörbild från Blomberg i övernattningsrummet 1927

Fogdegården 1928 i två halvor; "Blomberg" och "Gärdet"

Ur ortsnamnsregistret 1928;

Nr 4 Fogdegården 1/2 skattehemman, gård i Klostrets by ........
"Har i daligt tal andra namn: den ena hemmansdelen (1/4 mtl) kallas Blomberg den andra halvan
Gärdet

Har också skrivits Fogdegård.

1850 fanns 4 delägare som delade på Fogdegården; La -> Ld
- alla tvingades till utflyttning från den ursprungliga tomten

Fogdegården La Fogdegården La

La
Fogdegården 1/8 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Lars Andersson
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegården Lb Fogdegården Lb

Lb
Fogdegården 1/4 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Magnus Andersson
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegården Lc Fogdegården Lc

Lc
Fogdegården 1/16 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Fredrik Kling
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegården Ld Fogdegården Ld

Ld
Fogdegården 1/16 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Johannes Jonsson
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegårdens olika delar på fördelningskartan 1850; La -> Ld

Fogdegården 1850 års tilldelning Fogdegården 1850 års tilldelning

Delarna La - Ld markerade med extra rött på kartan.

Här ser man fördelningen, där Lb (1/4 mtl) utgör hälften av de övrigas yta och Lc (1/16 mtl) och Ld (1/16 mtl) utgör vardera hälften av La's yta (1/8 mtl).


De här delarna kom sedan att köpas av övriga delägare, så att endast två gårdar återstod - 1/4 mtl Blomberg (Lb) och 1/4 mtl Fogdegården på gärdet (La + Lc + Ld)

Ägarförteckning Fogdegården Lb - 1/4 mtl Blomberg 1840 ->

Fogdegården Lb Fogdegården Lb

Lb
Fogdegården 1/4 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Magnus Andersson
bekommen med utflyttningsskyldighet

1/4 mtl Fogdegården, Blomberg, delas snabbt i två 1/8-delar
J. G. Kling säljer 1847 tillbaka 1/8 mtl Fogdegården till handlanden Anders Larsson - dvs halva ursprungliga Blomberg

Ägarförtecking Blomberg 1/8 + 1/8 mtl 1840 - 1940  - ägorna Lb dvs 1/4 mantal Fogdegården

1840 - 1851 Anders Larsson Blomqvist 
- äger 1/4 mtl - säljer 1/8-del
              1845 - 1847 Johan G Larsson Kling -  in 1841 hyrande - köp 1/8 mtl, 43, 1845 
              1847 - 1851 Handlanden Lars Andersson, Toarp - 1/8 mtl - återsäljer 1/8 mtl till A. Larsson
1851 - och framåt säljs, köps och ärvs de båda 1/8-delarna mellan olika delar av släkten Larsson - se nedan!

Ingår i Christer Jonsson samling Ingår i Christer Jonsson samling
Ingår i Christer Jonsson samling Ingår i Christer Jonsson samling

Ägarförteckningen visar den 'oordning' som det innebär att all mark delas upp i allt mindre delar mellan arvtagarna för ett redan delat 1/4 mtl Blomberg i två 1/8-delar

Huset byggt redan 1840 Huset byggt redan 1840

Ägarförtecking Blomberg 1/8 + 1/8 mtl 1840 - 1940

- ägorna Lb dvs 1/4 mantal Fogdegården
 

1840 - 1845 Magnus Andersson, född 1789 - död 1845
1845 - 1879  Sonen Lars Magnusson (hälften av 43 - Lb, dvs 1/8) med
                          hustrun Catarina Johansdotter - död 13/3 1879
1880 - 1894 Sterbhuset i delar mellan make & barn- se nedan! - Lars dör här 1890
- arvsskifte

Slutligen äger sonen Frans Alfred Larsson ensam hela 1/8-dels mtl som var familjen ursprungliga del
1894 - 1910 Son Frans Alfred Larsson ägare 1/8 mtl (Blomberg)
1910 - 1922 Sonen Gustaf Larsson med hustrun Matilda Larsson - köper 1/8 mtl
1922 - 1929 Sterbhuset Gustaf Larsson (hustru + barn) 1/8 mtl
1930 - 1930 Anders Andersson - 1/8 mtl + 1/8 mtl - återigen är Blomberg 1/4 mtl - säljs vidare till
1931 - 19xx Karl David Jonsson med hustrun Dagmar Sofia Jonsson - återigen hela 1/4 mtl
 

Lite om ägarfamiljen nämndemannen Lars Magnusson med alla barnen Larsson, där släkten äger Blomberg 1845 - 1930

Noterat ur kyrkbok för familjen Lars Magnusson med efterkommande som ägare 1845 -1929

Nämndeman Lars Magnusson
, född 1816-09-07 -  död 1890-02-06
Arrenderande sterbhus;
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1853-06-18
Son Johan August, född i Varnhem 1856-01-02
Son Frans Alfrid, född i Varnhem 1857-04-22, utflyttad till Lundby 1882-10-24, åter 1883, utflyttad till Ulunda 1884-10-24, åter från Skara 1891-11-08, utflyttad till Borregården 1891, åter som dräng 1894-11-15
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1860-05-27, utflyttad till Trädgården 1882-10-24, åter 1883, exercis i 2 år, utflyttad till Öttum 1888-10-18, åter från Jung 1889,
Dotter Mathilda Christina, född i Varnhem 1863-06-17, död 1918-12-22
Dotter Augusta Charlotta, född i Varnhem 1865-01-31, utflyttad till Stockholm Katrina 1890-11-17
Dotter Maria Josefina, född i Varnhem 1866-11-23, utflyttad till Strängnäs 1889-12-11
Son Adolf Otto, född i Varnhem 1871-06-18, utflyttad till Eggby 1890-11-12

Ägandet splittras upp i smådelar av Blombergs marker -
från inskrivningsregistret med lagfarter 1894 för 1/4 mantal Blomberg efter Lars död 1890 - från 1/4 mtl till 9/448 mtl!
- uppdelat efter boskifte 1880 och arvskifte 1891

Ägodelning 1894 1 Ägodelning 1894 1

Försäljning av Fogdegården 4:3, Blomberg 1/4 mtl, 1931

Blomberg säljs 1931 till lantbrukare Anders Andersson, Ullehov i Varnhem.
Säljare är; Matilda Larsson, Magnus Gustafsson, Alice Gustafsson, Elisabeth Larsson född Gustafsson samt Carl Larsson i Gärdhem 18 maj 1929

1931 säljs Blomberg  vidare till David Jonsson med fru Dagmar Sofia - gamla huset rivs & ny villa byggs på platsen!

Bild Digitaltmuseum.se - Bohusläns museum
Bild Digitaltmuseum.se - Bohusläns museum
Nybyggd villa på Blomberg 1931 - foto från Christer Jonssons samling, 2016 Nybyggd villa på Blomberg 1931 - foto från Christer Jonssons samling, 2016
- foto från Christer Jonssons samling, 2016 - foto från Christer Jonssons samling, 2016

Tiotalet år senare har det växt upp nya träd på platsen. och nya grindar har satts upp. Rosorna börjar klättra på väggarna vid fönstren.

Familjen Jonsson på Blomberg

David Jonsson på Blomberg på lite äldre da'r - foto från Christer Jonssons samling, 2016
David Jonsson på Blomberg på lite äldre da'r - foto från Christer Jonssons samling, 2016
Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

1942 - Dagmar Sofia Jonsson & David Jonsson med sonen Lennart och okänd till höger.

David och Dagmar Jonsson -- foto från Christer Jonssons samling, 2016 David och Dagmar Jonsson -- foto från Christer Jonssons samling, 2016


David och Dagmar Jonsson


Formalia;

Hemmansägare Karl David Jonsson, icke döpt, född i N Lundby 1894-01-17, gift 1928-03-17, inflyttad med hustru och son från Högstena 1931-04-30 - död Vallehemmet 1/3 1976

Hustru Dagmar Sofia f. Johansson, född i Hornborga 1894-09-13 - död här 10/11 1961


Son David Lennart, blind, född i Stenstorp 1928-05-05
- död här 28/7 1993

David arbetar hårt med jord- & skogsbruk (i Billingeliderna)

Nästa generation blir inte jordbrukare

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Sonen Lennart med föräldrarna Dagmar och David samt fästmön Kristina på trappen till Blomberg.

 

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Familjeträff på trappan vid samma tillfälle.

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Barndop hos familjen Lennart Jonsson - Ingrid Ylva Sofia Jonsson, född 1961

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Alla syskonen i familjen Lennart Jonsson, Håkan 1957, Ingrid Ylva Sofia 1961 och Christer 1955.

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Nu fick också  pappa vara med på bilden!

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016Barnen Jonsson 1963;

Christer Jonsson, född 1955
David Håkan Jonsson, född 1957
Ingrid Ylva Sofia Jonsson, född 1961

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Ingrid Ylva Sofia Jonsson, född 1961

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Jul på Blomberg med tre generationer!

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Sonsonen Håkan kunde senare klara hästarna!

Foto från Christer Jonssons samling, 2016 Foto från Christer Jonssons samling, 2016

Sonsönerna Christer och Håkan poserade gärna på besökande bil.

Boende på Blomberg 1840 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem Al:6 (1836 - 1846) + AI:7 (1846 - 1859)
Fogdegården Klostret 1/4 mantal, Blomberg
(1/8 + 1/8 = 1/4)

Ägare 1/8 mtl Johan Gustaf Larsson Kling
, född i Varola 1813-09-05
Hustrun Anna Eliadotter, född i Sjogerstad 1801-05-12
Son Lars Johan, född i Varnhem 1838-08-15
Son Emanuel, född i Varnhem 1840-11-16

Ny ägare 1847 - flyttar in 1845;
Drängen Lars Andersson, född i Börstig 1818-04-16 - in Rångedala 1845, gift, köper 1/8-dels Blomberg
Hustru Stina Svantesdotter, född i Varnhem 1823-08-17
Dotter Emma Carolina, född i Varnhem 1846-10-17
Dotter Alida Johanna, född i Varnhem 1849-01
- utflyttad med familj till Kleva 1851

Tjänstefolk;
Piga Stina Cajsa Svensdotter, född i Sävare 1823-11-04, utflyttad 1847
Piga Christina Wilhelm. Helena Fredriksdotter, f. Ving 1827-10-30, in Hammarsqvarn 1848, ut Hålltorp 1849
Piga Inga Cajsa Larsdotter, född i Varnhem 1831-02-03, inflyttad från Klockarebolet 1849, ut Hålltorp 1850
Piga Maria Helena Pettersdotter, född i Kinneved 1834-08-21, inflyttad från Kinneved 1850, ut Kleva 1851
Dräng Johannes Andersson, född i Vinköl 1811-02-26, in Fogdegården 1/16 1849, ut Hammarsqvarn 1851
Dräng Jonas Jonsson, f. Varnhem 1810-06-24, inflyttade 1850, lämnade Höjentorp 1849, ut Stockholm 1851

Ny ägare 1/4-dels mtl 1851;
Mannen Lars Magnusson
, född i Varnhem 1816-04-07
Hustru Kathrina Johansdotter, född i Rådene 1834-09-20
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1853-06-18
Son Johan August, född i Varnhem 1856-01-02
Son Frans Alfred, född i Varnhem 1857-04-22
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1860-05-27

Tjänstefolk;
Dräng Anders Gustaf Johansson, f. Varnhem 1836-04-01, in Noltorp Överbo 1854, ut Borregården 1857
Dräng Gustaf Otter, f. Ving 1820-01-26, in St Foxerna 1855, utflyttad till Sandtorp Håkansgården 1856
Piga Charlotta Andersdotter, f. Varnhem 1835-04-09, in Forshem 1854, utflyttad till Kärrtorp 1855
Piga Inga Lisa Svensdotter, f. Broddetorp 1819-09-04, in Skara m dotter 1855, ut m dotter Björsgården 1856
                           Hennes oägta dotter Anna Christina, född i Skara 1854-08-30
Piga Lotta Andersdotter, född i Varnhem 1838-04-03, inflyttad från Löfstad 1856, utflyttad till Vestorp 1857
Dräng Gustaf Johansson, född i Varv 1841-01-05, inflyttad från Gästgivargården 1857, ut till Ving 1860
Piga Christina Johansdotter, född i Broddetorp 1836-06-02, inflyttad från Broddetorp 1857, ut Hålltorp 1858
Piga Clara Charlotta Ros, född i Fröjered 1839-08-15, inflyttad från Häggum 1858, åter dit 1859
Piga Beata Eriksdotter, född i Broddetorp 1841-09-24, inflyttad från St Lycke 1859, ut Broddetorp 1860
Piga Cajsa Pettersdotter, född i Bolum 1837-03-24, inflyttad från Borregården 1860

Varnhem Al:9 (1854-1862)
Fogdegården Klostret 1/4 mantal, Blomberg


Kvarboende ägare;
Mannen Lars Magnusson
, född i Varnhem 1816-04-07
Hustru Kathrina Johansdotter, född i Rådene 1834-09-20
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1853-06-18
Son Johan August, född i Varnhem 1856-01-02
Son Frans Alfred, född i Varnhem 1857-04-22
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1860-05-27

Tjänstefolk;
Dräng Anders Gustaf Johansson, f. Varnhem 1836-04-01, in Noltorp Överbo 1854, ut Borregården 1857
Dräng Gustaf Otter, f. Ving 1820-01-26, in St Foxerna 1855, utflyttad till Sandtorp Håkansgården 1856
Piga Charlotta Andersdotter, f. Varnhem 1835-04-09, in Forshem 1854, utflyttad till Kärrtorp 1855
Piga Inga Lisa Svensdotter, f. Broddetorp 1819-09-04, in Skara m dotter 1855, ut m dotter Björsgården 1856
                           Hennes oägta dotter Anna Christina, född i Skara 1854-08-30
Piga Lotta Andersdotter, född i Varnhem 1838-04-03, inflyttad från Löfstad 1856, utflyttad till Vestorp 1857
Dräng Gustaf Johansson, född i Varv 1841-01-05, inflyttad från Gästgivargården 1857, ut till Ving 1860
Piga Christina Johansdotter, född i Broddetorp 1836-06-02, inflyttad från Broddetorp 1857, ut Hålltorp 1858
Piga Clara Charlotta Ros, född i Fröjered 1839-08-15, inflyttad från Häggum 1858, åter dit 1859
Piga Beata Eriksdotter, född i Broddetorp 1841-09-24, inflyttad från St Lycke 1859, ut Broddetorp 1860
Piga Cajsa Pettersdotter, född i Bolum 1837-03-24, inflyttad från Borregården 1860

Varnhem Al:10 (1862 - 1869)
Fogdegården Klostret 1/4 mantal, Blomberg


Kvarboende ägare;
Mannen Lars Magnusson
, född i Varnhem 1816-09-07
Hustru Cathrina Johansdotter, född i Rådene 1834-09-20
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1853-06-18
Son Johan August, född i Varnhem 1856-01-02
Son Frans Alfrid, född i Varnhem 1857-04-22
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1860-05-27
Dotter Mathilda Christina, född i Varnhem 1863-06-17
Dotter Augusta Charlotta, född i Varnhem 1865-01-31
Dotter Maria Josefina, född i Varnhem 1866-11-23

Tjänstefolk;
Piga Cajsa Pettersdotter, född i Bolum 1837-03-24, utflyttad till Höjentorp 1862
Piga Charlotta Johansdotter Sjödahl, född i Hornborga 1845-02-16, in Broddetorp 1862, ut Vesttorp 1863
Piga Maja Greta Andersdotter, född i Öglunda 1843-11-03, inflyttad från Backa 1864, ut till Hålltorp 1865
Piga Hedda Sofia Andersdotter, född i Lerdala 1846-07-29, inflyttad från Ledsgården 1865, ut Berg 1868  

Varnhem Al:11 (1869 - 1880)
Fogdegården Klostret 1/4 mantal, Blomberg


Kvarboende ägare;
Nämdeman Lars Magnusson
, född i Varnhem 1816-09-07
Hustru Cathrina Johansdotter, född i Rådene 1834-09-20 -  död 15/3  1879
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1853-06-18, utflyttad till Rökstorp 1874-10-24, åter 1876
Son Johan August, född i Varnhem 1856-01-02
Son Frans Alfrid, född i Varnhem 1857-04-22
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1860-05-27
Dotter Mathilda Christina, född i Varnhem 1863-06-17
Dotter Augusta Charlotta, född i Varnhem 1865-01-31
Dotter Maria Josefina, född i Varnhem 1866-11-23
Son Adolf Otto, född i Varnhem 1871-06-18

Tjänstefolk;
Piga Emma Christina Larsdotter, f.Varnhem 1852-02-11, in Backa, Väberga 1869, ut Skara 1872
Piga Inga Gustafva Johansdotter, f. Skarke 1854-09-01, inflyttad från Öglunda 1872, ut Suntorp 1873
(I socknen) Margareta Andersdotter, f. Öglunda 1843-06-03, in Hålltorp 1873, ut Gruvesäter 1874
Piga Charlotta Ferm, f.  Varnhem 1855-02-14, in fr Soldatbost. 315 Fiskaregården 1874, ut Holmestad 1875
Piga Maria Charlotta Andersdotter, f. Grevbäck 1853-04-23, in fr Skarke Hustru Ingridsgården 1875-10-24, utflyttad till Hålltorp 1877

Varnhem  (1880 - 1895)
Fogdegården Klostret 1/4 mantal, Blomberg


Kvarboende ägare;
Nämdeman Lars Magnusson
, född i Varnhem 1816-09-07 - dör här nu 6/2 1890

Sterbhuset arrenderar;

Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1853-06-18
Son Johan August, född i Varnhem 1856-01-02
Son Frans Alfrid, född i Varnhem 1857-04-22, ut Lundby 1882-10-24, åter 1883, ut Ulunda 1884-10-24, åter från Skara 1891-11-08, ut Borregården 1891, åter som dräng 1894-11-15
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1860-05-27, ut Trädgården 1882-10-24, åter 1883, exercis i 2 år, ut Öttum 1888-10-18, åter från Jung 1889,
Dotter Mathilda Christina, född i Varnhem 1863-06-17 -  död 1918-12-22
Dotter Augusta Charlotta, född i Varnhem 1865-01-31, utflyttad till Stockholm Katrina 17/11 1890
Dotter Maria Josefina, född i Varnhem 1866-11-23, utflyttad till Strängnäs 11/12 1889
Son Adolf Otto, född i Varnhem 1871-06-18, utflyttad till Eggby 12/11 1890

Tjänstefolk;
Piga Kristina Magnusson, född i Älvsborg Herrestad 1852-07-20, inflyttad från Överbo Sörgården 1891-10-24

Matilda m fl utanför Blomberg 1927 Matilda m fl utanför Blomberg 1927

Varnhem  (1895 - 1922)
Fogdegården Klostret 1/2 mantal, Blomberg


Kvarboende ägare;
Ägare/brukare Anders Gustaf Larsson, född i Varnhem 1853-06-18, gift 1896-07-07 - död 18/12 1921
Hustru Tilda (Matilda) Josefina Jonsson, född i Rådene 1861-05-11, inflyttad 1921-12-18
Dotter Elin Maria Elisabeth, född i Varnhem 1898-03-09, ut till Malmö Caroli 1921-03-15, åter 1921-05-06
Son Jan Erik Lennart, född i Varnhem 1899-11-27
Son Magnus David Emanuel, född i Varnhem 1901-07-26, ut Rådene 1921-09-03, åter Rådene 1921-11-08
Dotter Alice Augusta Charlotta, född i Varnhem 1905-04-22

Hemmansägare Frans Alfred Larsson, född i Varnhem 1857-04-22, ut Klostret Junkragården 1895-11-01, åter från Bolum 1897-11-03, ut N Lundby 1897-11-15, åter från N Lundby 1904-11-04, ut Våmb 29/11 1909

Deras bröder:
Arbetare Johan August Larsson, född i Varnhem1856-01-02, utSimmesgården 1919, åter 1920, förklarad omyndig vid Skånings o Valle härads beslut 15 jan. 1920 §2 i domboken.
Arbetare Karl Vilhelm Larsson, f. Varnhem 1860-05-22, ut N Lundby 1899- åter 1905 - död 24/1 1916

Tjänstefolk;
Piga Anna Maria Skarp, född i Varnhem 1871-06-30, in fr Pickagården 1895-11-01, ut Eggby 1896
Piga Anna Cha. Andersson, f. Varnhem 1884-10-31, in fr Källebacken Överbo 1899-11-06, ut Skövde 1900
Piga Kristina Magnusson, född i Älvsborg Herrestad 1852-07-20, inflyttad från Överbo Sörgården 1891-10-24

Varnhem  (1922 - 1938)
Fogdegården Klostret 1/2 mantal, Blomberg


Kvarboende ägare;
1/4 mtl ägare o brukare Anders Gustaf Larsson sterbhus ägare;
Anders Andersson Varnhem(Vättlösa)
Änka Tilda Josefina Larsson f Jonsson, f.Rådene 1864-05-11, ut Ulfsgården 1929-12-12 - död 18/11 1937
Dotter Elin Maria Elisabeth Gustafsson, född i Rådene 1898-03-09, utflyttad till N Lundby 1925-12-14
Son Magnus David Emanuel Gustafsson, född i Rådene 1901-07-26, utflyttad till Rådene 1922-10-24, åter från V Stenby Östergötl. 1927-11-09, utflyttad till Ulfsgården 1929-12-12
Dotter Augusta Charlotta Gustafsson, född i Rådene 1905-11-18, utflyttad till Kungsholms förs. Sthlm 1925-12-10, åter 1926-08-18, utflyttad till Kvänum 1927-08-08, åter 1928-12-10, utflyttad till Värsås 1929-11-04

Hemmansägare Anders Andersson, född i Österplana 1871-06-13, inflyttad från Ledsjö 1929-12-02, utflyttad till Berg 29/10 1931
Arbetare Johan August Larsson
, född i Varnhem1856-01-02, förklarad omyndig vid Skånings o Valle härads beslut 15 jan. 1920 §2 i domboken, utflyttad till Sven Mickaelsgården 12/12 1929

Ny ägare;
Hemmansägare Karl David Jonsson
, icke döpt, född i N Lundby 1894-01-17, gift 1928-03-17, inflyttad med hustru och son från Högstena 1931-04-30
Hustru Dagmar Sofia f. Johansson, född i Hornborga 1894-09-13
Son David Lennart, blind, född i Stenstorp 1928-05-05

Arrendator Klas August Källgren, född i Varnhem 1898-07-18, in med syster från Nygård 1925-11-23,
Syster Hilda Emilia Aquilina Källgren, född i Varnhem 1887-04-17
- utflyttad med systern till Skövde 2/7 1928
 

Boende på Blomberg enligt mantalslängd 1940

Hemmansägare Karl David Jonsson, född i N Lundby 1894-01-17, gift 1928-03-17
Hustru Dagmar Sofia f. Johansson, född i Hornborga 1894-09-13
Son David Lennart, blind, född i Stenstorp 1928-05-05


Husmor Elna Elisabeth Nyström, född Johansson i Stenum 1899-05-16 - gift 18/5 1935 - änka 26/9 1937
Son Folke Erik, född i Lidköping 1937-04-04

Boende på Blomberg enligt mantalslängd 1950

Hemmansägare Karl David Jonsson, född i N Lundby 1894-01-17, gift 1928-03-17
Hustru Dagmar Sofia f. Johansson, född i Hornborga 1894-09-13

Son David Lennart, blind, född i Stenstorp 1928-05-05 - står nu som borstbindare

 

Boende på Blomberg enligt mantalslängd 1960

Hemmansägare Karl David Jonsson, född i N Lundby 1894-01-17, gift 1928-03-17
- flyttar till Vallehemmet och dör där 1/3 1976
Hustru Dagmar Sofia f. Johansson, född i Hornborga 1894-09-13 - dör här 10/11 1961

Ny familjebildning 1954;
David Lennart Jonsson, född i Stenstorp 1928-05-05, gift 1954-12-04
Hustrun Elsa Ingrid Kristina Jonsson, född Djurberg i Fröjered 1933-04-09
Son Lennart Christer Jonsson, född i Varnhem 1955-03-11
Son David Håkan Jonsson, född i Varnhem 1957-10-06

-familjen flyttar till Skara 1961 efter att dottern Ingrid Ylva Sofia Jonsson fötts 1961-05-01

Boende på Blomberg enligt mantalslängd 1975

F. d djurskötare Sven Gustaf Albert Sköld, född i Skånings-Åsaka 1907-04-20, änkling 1970 - flyttar in 1976

Boende på Blomberg enligt mantalslängd 1985

Familjen Jonsson har återvänt;
Redaktör David Lennart Jonsson, född i Stenstorp 1928-05-05, gift 1954-12-04
Hustrun Elsa Ingrid Kristina Jonsson, född Djurberg i Fröjered 1933-04-09
Dotter Ingrid Ylva Sofia Jonsson född 1961-05-01