A. 17 Fogdegården - Gärdet

Fogdegård 1/2 skattehemman (Byfogdens gård) - karta 1804

Fogdegårdens husplaceringar 1804 Fogdegårdens husplaceringar 1804

Fogdegården 1/2 mantal skattehemman med littera G. på kartan hade två områden i Klostrets by för husplacering
- här markerade med extra rött:

1. G. i själva byn med hustomtmark gränsande till Borregården med en spets i öster (rosa område) och fägatan från landsvägen ner mot centrala Klostrets by - en stor ladugård utritad på kartan på denna placering.
2. G. på en utmark, kallad "Husutägor på Krusegärdet" alldels granne med Gästgifvaregården, här utmärkt med några byggnader.


Båda dessa platser innehöll minst 2 byggnader för ägarboende, då gården redan 1804 hade två ägare; 
Anders Kjellberg och Magnus Jonsson

Fogdegård 1/2 skattehemman -> delas i fyra -> sedan två delar; Blomberg (1/4 mtl) & Fogdegården Gärdet (1/4 mtl)

Fogdegården 1960 - Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på kartan för att se den större! Fogdegården 1960 - Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på kartan för att se den större!

Rött markerar gränserna 1960 för hela fastigheten Klostret Fogdegården i Varnhem. Fastighetens gårdsnummer i gamla jordeboken var Nr 4. och blev 41 som blev 4när man avskilde delarna 43 Blomberg, 44 och 45 samt det avskilda 412 Björktuna närmast Axevallavägen i det östra hörnet.

Troligvis finns namnformen förankrad i klostertiden för Varnhem och gården hade då en uppgift att vara boställe för Fogden* för Klostrets underliggande gårdar - som senare blev Klostrets by.

Läs mer om Fogdegårdens båda delars skiften i Billingeliderna (Ljungstorp);
Fogdegårdenägor i Billingeliderna från 1803 - klicka här!

Fogdegården låg tidigare i Klostrets by granne med Gästgifvaregården efter 1780 och före Laga skiftet 1850, dvs utmed landsvägen mellan Skara - Skövde, där Ulfsgården seanre kom att finnas.

*Fogde är en person som för annans räkning har uppsikt över något, i det här fallet fogde för byn runt Klostret. Bystämmans ledamöter kallades byalaget (eller byarådet) och dess ordförande byaålderman eller byfogde, som hade ett särskilt uppdrag att ha uppsikt över 'rätten' i främst gemensamma ekonomiska frågor i byn. Trots att Klostret ägde gårdarna intill 1523 ingick de också i en 'världslig' by.

Fogdegården från luften 1960-tal

Ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Ägarförteckning för Fogdegården 1/8 mantal 1851 - 19xx

Ägarförteckning Fogdegården 1/8 mantal fr o m 1851;

1851 - 1870 Anders Larsson Blomqvist, f. Varnhem 1826, hustru Christina Förberg, f. Varnhem 1829
1870 - 1894 Änkan Christina Förberg
1894 - 1897 Förbergs sterbhus med arrendator sonen Carl Blomqvist
1897 - 1907 Carl Blomqvist (1906 bosatt Tomten, Amundtorp)
1907 - 1910 Adolf Larsson
1910 - 1918 Adolf Larssons sterbhus
1918 - 1919 Johan August Svensson
1919 - xxxx Karl Berner

Bild av Fogdegårdens bostadshus idag från Axevallavägen

Fogdegården 2020 - foto Margareta Dahlin Fogdegården 2020 - foto Margareta Dahlin

Fogdegårdens bostadshus ligger 2020 inbäddat av grönska och alla de villor som byggts runt den 1860 uppförda första bostaden.

Bilder från 1970-talet, då man började bygga runt gården

Fogdegården 1970-tal- detaljförstorat från Margareta Dahlins bild Fogdegården 1970-tal- detaljförstorat från Margareta Dahlins bild

Fogdegården blev en av de gårdar som sålde av sin mark för villabebyggelse i Varnhem. Här har man börjat med planering på grannmarkerna Björsgården i korsningens mark. I bakgrunden Blomberg och Borregården.

1970-tal - detalj ur bild från Margareta Dahlin 1970-tal - detalj ur bild från Margareta Dahlin

Nu exploateras Fogdegårdsmarken och ladugård m fl ekonomibyggnader har rivits.

1980-tal - detalj från foto av Margareta Dahlin 1980-tal - detalj från foto av Margareta Dahlin

Fogdegårdsområdet börjar bli alltmer utfyllt och på bilden ser man i stort sett bara Fridkullas vita hus på Pickagårdsmark (byggt 1934) ovanför taknockarna från det här hållet.

1980-tal - detalj från foto av Claes Dahlin 1980-tal - detalj från foto av Claes Dahlin

Från kyrktornet får man den här bilden av området runt Fogdegården. Man kan se de stora träd som helt bäddar in boningshuset även idag till höger i bilden.

Boningshus och inhysestuga 1970-tal

Fogdegården i två halvor; "Blomberg" och "Gärdet"

Ur ortsnamnsregistret 1928;

Nr 4 Fogdegården 1/2 skattehemman, gård i Klostrets by ........
"Har i daligt tal andra namn: den ena hemmansdelen (1/4 mtl) kallas Blomberg den andra halvan
Gärdet

Har också skrivits Fogdegård.

Fogdegården La Fogdegården La

La
Fogdegården 1/8 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Lars Andersson
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegårdens olika delar på fördelningskartan 1850; La -> Ld

Fogdegården 1850 års tilldelning Fogdegården 1850 års tilldelning

Delarna La - Ld markerade med extra rött på kartan. Här ser man fördelningen, där Lb (1/4 mtl) utgör hälften av de övrigas yta och Lc (1/16 mtl) och Ld (1/16 mtl) utgör vardera hälften av La's yta (1/8 mtl).

De här delarna kom sedan att köpas av övriga delägare, så att endast två gårdar återstod - 1/4 mtl Blomberg (Lb) och 1/4 mtl Fogdegården på gärdet (La + Lc + Ld)

Familjen Förberg -Larsson Blomqvist - präglar resten av 1800-talet i Fogdegården Gärdet fr o m 1850

Fogdegården La Fogdegården La

La
Fogdegården 1/8 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Lars Andersson
bekommen med utflyttningsskyldighet

                          - från laga skiftesprotokoll, i laga kraft 1853.


Drängen Lars Andersson, född 1818 i Börstig, flyttar in från Rångedala 1845 och gifter sig samma år med hustrun Stina Svantesdotter och får barnen Emma Carolina, född 1846 och Alida Johanna, född 1849.
Familjen lämnar Fogdegården 1/8 mantal år 1851.
Då hade gården redan tidigare försålts till C. F. Förberg, Junkragården

Ny ägare 1851 drängen Anders Larsson (Blomqvist) Hospitalsqvarn -  bliv. svåger till C.F. Förberg.

Gårdsfogden C. F. Förberg med hustrun Kristina köper Junkragården 1825 och 1831 Fogdegården och säljer till dottern och hennes man Anders Larsson - Blomqvist som flyttar in 1853

Familjefoto 1858 - ett tidigt foto i svensk lokal fotohistoria

Foto från Maj-Britt Angelmyr via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Foto från Maj-Britt Angelmyr via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

Inspector C. F. Förberg, född i Habo 1790 med makan Christna född Jonsdotter i Härlunda 1802. Under 38 år var Carl Fredrik Förberg kyrkvärd i Varnhems kyrka! Hans far var faktorismed. Fotografi senast 1858 med barnen;

Från vänster; sönerna Johan Gustaf född i Varnhem 1832 ( 26 år), , Pehr Alfred född i Varnhem 1836 (22 år), dottern Christina, född i Varnhem 1829 (29 år) och sönerna Claes Fredrik  född i Varnhem 1834 (24 år), Carl Vilhelm född i Varnhem 1838 (20 år) och Anders August född i Varnhem 1840 (18 år).
Foto vid Junkragården Klostret 1857
.
Fotograf troligen G V Hofling, lektor i Skara och fotograf mellan 1840 och 1890.

Ur husförhörlängd 1854-1862;
Claes Fredrik Förberg - död 1859 den 13/4
- citat: "för begånget mord nu mistat lifvet genom halshuggning. Hans sista ord: - Hör nu ni; Synligast här är döden, men Guds gåva är evigt liv "-  Sista avrättningen i Varnhem."- slut på citat.

 

Chocken blir så stor för den 'samhällsbärande' familjen att man raderar ut sonen Claes från både familjebeskrivningar och fotot - därför saknas sonen Claes i nedanstående av familjens själv producerade senare text.

Inspectorn/Gårdsfogden C. F. Förberg en respekterad man

Bild av text från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015
Bild från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Bild från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

En tidningsartikel kring ett i en byrå upphittat foto av Maj-Britt Angelmyr med de två fotona - en med sonen Claes och en helt utan honom!

Anders Larsson Blomqvist från Bille Qvarn
& Kristina Förberg från Junkragården
- foto från Klostret Fogdegården 1/8 mtl,
 nygifta 1854

Bilden föreställer Carl Blomqvist föräldrar; Anders Larsson Blomqvist och Christina, född Förberg.
De ser unga ut och bilden är från bröllpstiden 1854! - då var han 28 år och hon 25 år gammal, vilket torde stämma! 

 

Anders Larsson var född i Hospitals Qvarn (Bille)-  flyttade in därifrån som ägare till Fogdegården 1853 och gifter sig 13/1 1854 med C.F. Förbergs dotter i Junkragården Christina (broder till Claes Förberg - den offentligt avrättade).
C. Förberg i Junkragården ägde 1/8 mtl Fogdegården, som den blivande svärsonen fick köpa!

Hemmansägare  Anders Larsson Blomqvist, född i Varnhem 1826 den 3/7 - han dör på gården den 22/12 1870

Hustrun                 Christina Förberg, född i Varnhem 1829 den 3/10
                                      - hon dör på gården 8/6 1894
Dotter                         Mathilda Charlotta, född i Varnhem 1854 den 5/8
Dotter                         Hilma Augusta, född i Varnhem 1855 en 13/12 - dör här den 15/2 1856

Son                              Johan Gustaf, född i Varnhem 1857 den 15/2
Son                              Frans Ludvig, född i Varnhem 1859 den 2/7

Dotter                         Hilma Augusta, född i Varnhem 1862 den 5/10
Son                            Carl August, född i Varnhem 1864 den 23/12 - arrenderar efter sin mors död år 1894      

Dotter                         Johanna Sofia, född i Varnhem 1866 den 26/11
Dotter                         Maria Elisabeth, född i Varnhem 1869 den 9/4

 

Sonen Carl August Blomqvist lämnar Sverige för Amerika 1900 och har allvarliga planer på att stanna men återvänder 1905 för att gifta sig med sin morbrors dotter - sin kusin Märta Augusta Förberg i Tomten.
Läs mer om Tomten i Amundtorp, Förbergs och Blomqvists - klicka här!

Sonen Carl Blomqvist är delägare i Fogdegården - men gifter sig till Tomten i Lundby 1906 och säljer 1907 - efter att misslyckats med att bli Amerikansk medborgare 1904

Handlingar som visar att Carl Blomqvist så sent som  14 december 1904 var i Nebraska och ansökte om amerikanskt medborgarskap. I övrigt finns inga anteckningar kring detta.

Carl Gustaf Blomqvist reste till  USA 17/7 1900 och vistades där till den 21/3 1905 - då han kom till Fogdegården, Klostret som han ägde delar av och brukade efter sin far, Anders Larsson Blomqvist, gift med Kristina Förberg, dottern till Förbergs i Junkragården - den 9/11 1905 arrenderade Carl Blomqvist Tomten.

1904 finns Carl Blomqvist i Staten Nebraska och söker om medborgarskap!

Foto på Carl och hans hustru vid tiden för giftermål 1906

Carl August och Märta Augusta Blomqvist, född Förberg vid bröllopstiden 1906. Carl August hade själv en Förberg till moder - Kristina Förberg, sin hustrus Märta Augustas faster. Efter giftermål bosätter sig paret på Tomten Amundstorp Lundby.

Tapetbit från Fogdegården Varnhem (DigitaltMuseum.se)

Boende på Fogdegården Gärdet 1850 - 1938 enligt kyrkböcker

Varnhem (R) AI:7 (1846-1859)
Fogdegården
  (delar av Lc + Ld införlivas med La)
Sedan 1831 ägs några av Fogdegårdens delar till 1/8 mtl av C. F. Förberg i Junkragården


Kvarboende 1/8 mtl;
Mannen Lars Andersson, född i Börstig 1818-04-16                 
Hustrun Stina Svantesdotter född i Varnhem 1823-08-17
Dotter Emma Carolina, född i Varnhem 1846-10-17
Dotter Alida Johanna, född i Varnhem 1849-01-08
- familjen utflyttad till Vilske Kleva 1851

Ett antal drängar och pigor
 
Ny ägare 1851 flyttar in 1853;
Dräng Anders Larsson Blomqivst, född i Varnhem 1826-07-03 - in från Hospitalskvarn 1853 - gift 1854 Hustrun Kristina Förberg, född i Varnhem 1829-10-03

Varnhem AI:9 1854-1862
Fogdegården 1/8 mtl

Ägare Mannen Anders Larsson Blomqvist,
född i Varnhem 1826-07-03
Hustru Christina Förberg, född i Varnhem 1829-10-03
Dotter Mathilda Charlotta, född i Varnhem 1854-08-05
Dotter Hilma Augusta, född i Varnhem 1855-10-13, - död 15/2 1856
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1857-02-15
Son Frans Ludvig, född i Varnhem 1859-07-02

Tjänstefolk;
Dräng August Olofsson Dag, f. Varnhem 1840-07-01, in fr. Ledsgården soldatb. 327, 1856, ut Åsaka 1858
Piga Maja Stina Gustafsdotter, f. Varnhem 1838-06-17, in från Solberga Gröneberg 1857, ut till Skövde 1859
Dräng Claes Olofsson Dag, f. Varnhem 1843-04-15, in Ledsgården soldatb. 327, 1859, ut Björsgården 1860
 

Varnhem AI:10 1862-1869
Fogdegården 1/8 mtl

Kvarboende ägare;
Mannen Anders Larsson
, född i Varnhem 1826-07-03
Hustru Christina Förberg, född i Varnhem 1829-10-03
Dotter Mathilda Charlotta, född i Varnhem 1854-08-05
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1857-02-15
Son Frans Ludvig, född i Varnhem 1859-07-02
Dotter Hilma Augusta, född i Varnhem 1862-10-05
Son Carl August, född i Varnhem 1864-12-23
Dotter Johanna Sofia, född i Varnhem 1866-11-26
Dotter Maria Elisabeth, född i Varnhem 1869-04-09

Tjänstefolk;
Piga Christina Larsdotter Frid, född i Varnhem 1848-07-15, inflyttad från Nolgården Skarpens intäkt 1864, utflyttad till Gästgivargården 1865

Varnhem AI:11 1869 -1880
Fogdegården 1/4 mtl (på Gärdet)
- nu tillförs delar av övriga Fogdegårdsägor

Kvarboende nu 1/4 mtl ägare (Sterbhus 1870);
Mannen Anders Larsson
, född i Varnhem 1826-07-03 - dör är nu 22/12 1870
Änkan hustrun Christina Förberg, född i Varnhem 1829-10-03
Dotter Mathilda Charlotta, född i Varnhem 1854-08-05 - utflyttad till Sventorp 1877
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1857-02-15 - död 13/10 1877
Son Frans Ludvig, född i Varnhem 1859-07-02
Dotter Hilma Augusta, född i Varnhem 1862-10-05
Son Carl August, född i Varnhem 1864-12-23
Dotter Johanna Sofia, född i Varnhem 1866-11-26
Dotter Maria Elisabeth, född i Varnhem 1869-04-09

Tjänstefolk;
Dräng Carl Jungqvist, född i Härlunda 1852-05-07, inflyttad från Jung 1871, utflyttad till Vårfruhem 1874

Hyrande;
Änkl Petter Lindqvist, född i Varnhem 1806-01-18, in m. dotter fr. Överbo Nolgården 1873 - död 29/12 1877
Dotter Mathilda, född i Varnhem 1841-10-25, utflyttad med dotter till Ransberg 26/10 1875
Barn Selma Eleonora, född i Varnhem 1875-07-11

Varnhem AI:alla 1880 - 1895
Fogdegården 1/4 mtl (på Gärdet)

¼ ägare Anders Larsson Blomqivsts sterbhus;
Änkan Christina Förberg
, född i Varnhem 1829-10-03 - dör här nu 8/6 1894
Son/ arr. Ludvig Andersson Blomqvist, född i Varnhem 1859-02-02, utflyttad till Björsgården 1891-11-04, åter 1893-11-03, utflyttad till Skövde 1894-11-09
Dotter Hilma Augusta, född i Varnhem 1862-10-05, utflyttad till Göteborg 1891-02-07, åter 1892-11-03,
Son Carl August Blomqvist, född i Varnhem 1864-12-23, ut Falköping 1887, åter 1890, nu arrendator
Dotter Johanna Sofia, född i Varnhem 1866-11-26, utflyttad till Sventorp 1890-04-15
Dotter Maria Elisabeth, född i Varnhem 1869-04-09

Tjänstefolk;
Dräng Sanfrid Svensson, född i Locketorp 1869-04-17, inflyttad från Skövde 1886-10-24, ut till Skövde 1889
 

Varnhem AI:alla 1895 - 1922
Fogdegården 1/4 mtl (på Gärdet)

Ny ägare fr o m 1907;

Arrendatorn/Hemmansägare Adolf Larsson, f. N Lundby 1858-11-18, gift 1898, in med familj 1900
Hustru Maria Elisabet Blomqvist, född i Varnhem 1869-04-09, ut N Lundby 1898 - död 7/6 1912
Dotter Gunhild Maria, född i N Lundby 1900-05-16, utflyttad till Amnehärad 1921
Son Gunnar Martin, född i Varnhem 1902-12-10, utflyttad till Amnehärad 1921
Son Gustaf Adolf, född i Varnhem 1904-07-08, - död 18/7 1905
Son Anders David Harry, född i Varnhem 1909-06-28 - död 28/12 1909

Ett stor antal drängar och pigor är knutna till de olika Fogdegårdarna - men inte särredovisade.

Ny ägare fro m 1919;
Mannen Karl Bernhard Berner, f. Skövde l. 1882-02-18, gift 1914-04-05, in m. familj fr.Skövde 1919
Hustrun Beda Kristina Persson, född i Skövde lf. 1884-05-04
Dotter Stina Margit Linnéa, född i Skövde lf. 1914-04-10
Son Lars Bertil Olof, född i Skövde lf. 1915-09-15
 

Varnhem AI:alla 1922 - 1938
Fogdegården 1/4 mtl (på Gärdet)

Kvarboende ägare;
Hemmansägaren Karl Bernhard Berner
, f. Skövde l, 1882-02-18, gift 1914-04-05
Hustrun Beda Kristina Persson, född i Skövde lf. 1884-05-04
Dotter Stina Margit Linnéa, född i Skövde lf. 1914-04-10,
Not. Till Skaraborgs läns sjukhem 1937, utflyttad till Skövde 1937-04-16
Son Lars Bertil Olof, född i Skövde lf. 1915-09-15 - död 15/2 1949
Son Carl-Erik Fredrik, född i Varnhem 1925-07-04 (bor på Skolgatan i Örebro)

Hyrande;
F. hemmansägaren Gustaf Vilhelm Bengtsson, född i N Ving 1873-06-18, in från Åkersberg, Ulfsgården 1934

Ur mantalslängder för Fogdegården

Ur 1940 års Folkräkning 
Fogdegården Klostret (Gärdet)


Hemmansägare Karl Bernhard Berner född i Skövde lf. 1882-02-18
Hustrun Beda Kristina f. Persson, född i Skövde lf. 1884-05-04
Dottern Stina Margit Linnea född Skövde lf. 1914-04-10
Sonen Lars Bertil Olof född  Skövde lf. 1915-09-15
Sonen Carl Erik Fredrik född i Varnhem 1925-07-04
 
Hyrande
F.d. hemmansäg. Gustaf Vilhelm Bengtsson född i Norra Ving 1873-06-18

****************************************************************
1941 Mantalskrivningar
Fogdegården 4 - 4.2.4.5  = ¼ (på Gärdet)


Kvarboende;
Ägaren Karl Bernhard Berner
, född i Skövde landsförsamling 1882-02-18
Hustrun Beda Kristina Persson, född i Skövde landsförsamling 1884-05-04
Son Lars Bertil Olof, född i Skövde landsförsamling 1915-09-15 - död 1949-02-15
Son Carl-Erik Fredrik*, född i Varnhem 1925-07-04


* Sonen Civilingenjören Carl-Erik Fredrik Berner, född i Varnhem 1925-07-04, gift man 1950-06-23
Mantalsskriven; Örebro Nikolai, Örebro län
Hustrun Majlis Linnéa Berner, född 1927-08-03
Son Lars Tomas Berner, född 1953-03-31
Dotter Eva Marta Katarina Berner1956-08-16
Tjänstefolk;
Hembitr. dotter Stina Margit Linnéa, född i Skövde l. 1914-04-10

Hyrande;
f. hemmansäg. Gustaf Vilhelm Bengtsson, född i N. Ving 1873-06-18, änkling 

****************************************************************
År 1950 Ur reg. Sveriges befolkning
Fogdegården Klostret 4:2 (Gärdet)


Lantbr. Karl Bernhard Berner, född i Skövde lf. 1882-02-18
Hustrun Beda Kristina f. Persson, född i Skövde lf. 1884-05-04
Flickan Stina Birgitta Berner, född i Karlstad 1941-10-06 (mantalskriven 1946)

*****************************************************************
 
År 1960 Ur reg. Sveriges befolkning
Klostret 4:2 Fogdegården


Då skrivs här;
Lantbrukaren Gustaf Gideon Ström, född i Häggum 1900-08-06, gift man 1926-03-20
Hustrun Eva Dorotea Fransiska, född i Skövde 1899-01-12
Dotter Inger Ulla Elisabet Ström, född i Falköping 1943-04-13
Byggnadsarbetare Gustav Börje Ström, född i Häggum 1930-01-14, ogift man
Byggnadsarbetaren Gustav Titus Ström, född i Häggum 1931-09-06, Ogift man
Hembiträdet Nanny Carolina Ström, född i Häggum 1935-08-21, Ogift kvinna
Kvinnan Kerstin Gunvor Linnéa Ström , född i Häggum 1938-09-19, ogift

Jordbrukaren Axel Vilhelm Djerf, född i Husaby 1883-10-05, Gift man 1928-06-0
Hustrun Edit Ottilia Djerf, född i Norra Vånga 1898-04-20
Tidigare mantalsskrivna 1952: Norra Lundby, Skaraborgs län, Äle 4:1
1957: Varnhem, Skaraborgs län, Klostret 4:2

***************************************************************************
 
År 1975 
Ur reg. Sveriges befolkning - 
Mantalsår 1973

Paketererskan Berit Margareta Elmgren, född i Uppsala 1939-07-20, Frånskild kvinna 1969-12-03
Dotter Magda-Lena Elmgren, född i Arboga 1963-03-27
Son Per-Johan Elmgren, född i Arboga 1966-11-07 

Elektrikern Karl Gunnar Ilo, född i Finland 1945-08-14, ogift man

***************************************************************
År 1985
Ur reg. Sveriges befolkning 


Elektrikern Karl Gunnar Ilo, född i Finland 1945-08-14,  gift man 1976-07-09
Hustrun Berit Margareta Ilo Elmgren, född i Uppsala 1939-07-20

Tommy Rolf Erland Johansson, född i Skövde 1961-06-17

***************************************************************
Ur fastighetsregistret;

Karl Gunnar Forss i Göteborg köper Fogdegården 4:2 1972 och fastigheten överlåts genom bodelning till
Berit Margareta Ilo Elmgren, 1988-02-19 som säljer vidare till
Lars Sten Ek och Kerstin Birgitta Ek 1988-12-01 som i sin tur säljer till nuvarande ägare (2020)
Lars-Erik Meyner och Siyom Chann Meyner 1999-12-01
 

Något runt familjen Berner -  kyrkvärden Carl Berner


Varnhems kyrkliga Söndagsskola - foto 1935 med Karl-Erik Berner stående längst till höger i andra raden - pojke  i skärmössa.
I övrigt;
Prästen Karl David Ahlner. Lärare; Karin Svensson och Valdemar Pettersson. Främre raden från vänster; okänd, okänd, Elsa Nyström, Karin Svensson, Prosten Karl David Ahlner, Valdemar Pettersson, okänd, okänd. // Andra raden fr vänster; okänd, okänd, okänd, Inga Eriksson, Gunvor Johansson, okänd, okänd, okänd och Karl-Erik Berner. //Tredje raden från vänster; Okänd, Gunhild Pettersson, Sonja, okänd, Gunhild Andersson, okänd, Gull Britt Johansson, Karin Thimberg, Solveig Larsson, Tyra Ullberg, och Ingrid Seger. // Fjärde raden från vänster; Okänd, okänd, Gustav Thimberg, Ingemar Gabrielsson, okänd, Johan Bergqvist och okänd. 

Bild från Digitalt Arkiv www.varnhemshistoria.se - klikca på bilden för större bild! Bild från Digitalt Arkiv www.varnhemshistoria.se - klikca på bilden för större bild!

Gruppbild från möte i I.G.O.T.-logen "Vinterny" i Varnhem.

Bilden tagen i skolsalen, troligen 1930-talets slut. Antagligen har logen besök av logen "Fältvakten" i Axvall.

Första raden fr vänster; Lars Berner, John Persson (rakt bakom Håkan Gabrielsson), Ingrid Blomqvist, Sven Gustafsson, Billinggård, Olga Olsson, Tyra Andersson, Gustav Persson (rakt bakom dem Violet Bast och Anders Pettersson)

Detalj från skolfoton - barnen Berner

Stina Berner 1928
Stina Berner 1928
Birgitta Berner 1949
Birgitta Berner 1949
Karl-Erik Berner 1931
Karl-Erik Berner 1931
Lars Berner, 1930-talets slut, förstoring
Lars Berner, 1930-talets slut, förstoring
Familjen Berners familjegrav i Varnhem. Foto Kerstin Lidberg, Skara,2020 Familjen Berners familjegrav i Varnhem. Foto Kerstin Lidberg, Skara,2020