15. c Eriksdal - Konsum

Avsöndring från Simmesgården -> Eriksdal/Konsum

Avskrift av köpebrev för Konsumföreningens köp av marken - kallad Eriksdal - av Simmesgårdens ägare Gustaf Sjöstedt. 1917-09-04. Varnhems kooperativa förening utan personligt ansvar var det första namnet på föreningen bakom Konsum 1917. Lantmäteriet Historiska Kartor

Eriksdal styckades av från dåvarande Simmesgårdens ägor 1917 - på kartan härvid kallad 'Skarke Simeonsgården', trots att Simmesgården är en gård tillhörig Klostrets by.
 

Fastigheten Eriksdal bildades som egen fastighet genom avsöndring från Simmesgården direkt väster om Gärdhem 1917 och hade då redan affärsbyggnaden färdiginritad. Den var då redan byggd och klar i november 1916, även om fomalia med köpebrev och annat dateras 1917.

Köpare var Varnhems kooperativa förening u.p.a. (utan personligt ansvar). In flyttar en handelsföreståndare 18/11 1916 enligt församlingsboken.

I väster fanns ännu en remsa av Simmesgårdens mark och därefter Björsgårdens (Gamla Gästgivargårdens) mark.

Konsum på bild redan 1919

Senvintern 1919. Varnhems landsväg med kooperativa affären, Gärdhem och Anton Larssons affär samt dessförinnan järnvägsövergång.

Konsum på Eriksdalstomten alldeles nybbyggt och föremål för vykort - troligen 1919 med det nyinflyttade föreståndarparet poserande vid trappan; Handelsföreståndare Emil Valdemar Johansson, född i Lerdala 1893 den 4/4 - gift den 8/6 1919 - som flyttat in den 28/11 1919 med hustrun Augusta Viktoria Svensson, född i Berg 1892.

Under Gärdhem införs redan 1916 med tillskriven rubrik "Kooperativa affären"; Handelsföreståndare Anders Gustaf Andersson, född Skånings Åsaka 1892 den 9/1 - ogift - han flyttar in den 18/11 1916 med ett Handelsbiträde David Natanael Andersson, f. i Forshem 1896 den 17/1 - ogift - från Ulunda, där han står som handelsbiträde. Föreståndaren flyttar ut till Timmersdala den 28/4 1919 och biträdet åter till Ulunda redan 1917

Därefter kommer med ditskriven rubrik "Eriksdal"; Handelsföreståndare Emil Valdemar Johansson, född i Lerdala 1893 den 4/4 - gift den 8/6 1919 - flyttar in den 28/11 1919 Hustrun Augusta Viktoria Svensson, född i Berg 1892 den 9/9. Hon flyttar in från Berg den 28/11 1919. Dotter Vera Agnes Viktoria, född i Varnhem1920 den 5/10 - familjen lämnar Konsum för Lerdala den 24/11 1928.*

*Detta är Arne Sträng i Ljungstorps fars syssling Emil Johansson från Lerdala, kallad "plomme Emil", därför att han handlade med plommon. Hans dotter, Arne Strängs brylling, var Vera Lilja gift med Erik Lilja från Timmersdala. Deras dotter är Barbro Lilja Brattgård i Götene, dövstumspräst i svenska kyrkan.

Formalia:
Emil Valdemar Johansson född 4/4 1893 i Rosenberg i Lerdala död 18/4 1965 i Jula. Gift 2 ggr, Första gången 8/6 1919 med Augusta Viktoria Svensson född 9/9 1892 i Alekärr, Berg död 23/2 1946 i Lugnet i Lerdala.

Deras dotter Vera Agnes Viktoria Lilja född 15/10 1920 i Varnhem död 25/12 2007 i Götene. Vid tiden för giftermålet och dottern Veras födelse 1920 var Emil föreståndare för Konsum i Varnhem
(Kommentar Arne Sträng, Ljungstorp, 2013.

Genom förstoring kan man se järnvägsövergången med sina bommar strax före den privata affären i Varnhem. Däremellen ligger Gärdhem, som hyste de handelsbiträden som inte bodde i Konsums lägenhet.

Styrelsen för Varnhems Kooperativa handelsförening på 1920-talet - före fönsterbyte.
Från höger; Arvid Bäckström, Bäcktorp, Alfred Lundström, Ähle gård, Karl Bergqvist, Åsa samt Karlsson i Prästbacken (med kepsen) - övriga kan inte identifieras - någon av dem är då Gustaf Sjöstedt som undertecknade dokumentet ovan.

Blivande handelsföreståndare föds i Marielund, Lundby

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

I Marielund under Doterbo, Norra Lundby föddes Enoc Villehad av föräldrarna, arbetaren Karl Wilhelm Nilsson, född 1862-04-29 och Märta Albertina Eriksson, född 1866-07-09. De gifte sig 1890-11-28.
De fick barnen; Gerda född 1891-03-30, Karl Josef född 1894-08-04, Enoc född 1897-08-29, Ture född 1899-04-27., samt Märta född 1904-05-30. Familjen flyttar 1903 till Överstegårdens soldattorp Nr.o 14 som arrendatorer. Den 19/3 1904 tog fadern livet av sig genom hängning.

Enoc's fader Karl Wilhel Nilsson får ett betyg från Björsgården under Skara Hospital 1889 - då 27 år gammal

Betyget besrkiver honom som hövlig, ärlig, trogen och beskedlig och han var fullkomligt kunnig uti jordbruksskötsel och sköter hästar utmärkt väl och var skicklig i varjehanda såsom snickeri mm och han hade som 'fördräng' på egen hand till full belåtenhet skött Björsgårdens jordbruk.

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Från vänster; Enoc, Ture, Josef, Gerda och Märta i mitten, samt modern Märta Nilsson. Fotot taget runt 1910.

Modern och barnen flyttar tillbaka till Marielund 1904, där Ture tar över ägandet för huset 1920, men blir förklarad sinnesjuk något år senare. Brodern Karl hamnar 1938 som sinnesjuk på Ryhov, Jönköping. (Uppgifter ur husförhörslängd och församlingsbok.)

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Brodern Ture som dräng på Löthen redan 1912 - då 13 år gammal - utmärkt med kryss.

En fantastiskt talande bild från tiden när stenarna gäckade jordbruket och skulle förpassas till stenmurarna!

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09
Från vänster: Enoc, John Larsson samt Josef år 1915.

Enoc flyttar till Konsum som handelsbiträde 1923 och vi följer hans öde.

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Ture spelade fotboll i Varnhems fotbollslag - här en bild från 1920 vid tiden när han tog över huset Marielund som familjen bodde i. Ture markerad med kryss - här 21 år gammal just myndig.

Ture arbetar som kalkarbetare i Rökstorps Kalkbruk i Lundby - här en bild från 1922. Ture markerad med kryss 3:e från höger i övre raden.

Ture blir "intagen å Mariestads ålderdomssjukvårdsinrättning 1/2 1934 samt 12/3 1934 och förs då till Ryhovs sinnesjukhus i Jönköping".

Två handelsbiträden på Konsum blir ett par - Svea och Enoc - här på skurkväll i Konsum 1922, där hon var handelsbiträde

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Bildtext på baksidan: - Svea på skurkväll i Konsum 1922-09-08 - här 20 år gammal.

Svea Karlberg flyttar in på Konsum som handelsbiträde 1921-12-01 från Berg. Hon är född i Lerdala 1902-10-22. Där träffar hon Enoc Villehad Nilsson som flyttar in som handelsbiträde från Norra Lundby 1923-10-05.

Paret gifter sig den 24/8 1924 och flyttar då in i grannfastigheten Gärdhem - ett hus med flera lägenheter och där föds deras dotter Gunborg 1924-12-20. Här bor familjen kvar till 1929 - då de flyttar till Norra Vånga. Enoc har då fått erbjudande om att bli handelsföreståndare där och här föds deras nästa dotter Vera 1929-06-28.

Enoc och Svea som fästfolk 1923 med handelsföreståndare Emil Valdemar Johansson med hustru m fl

Konsum 1923 med bl a Enoc och Svea till vänster Konsum 1923 med bl a Enoc och Svea till vänster

Enoc och Svea var fästfolk 1923 när den här bilden togs då kungen var i Varnhem och återinvigde kyrkan efter stor renovering. Emil Valdemar Johansson var då handelsföreståndare och står till vänster med sin hustru

Enoc och Svea bodde i Gärdhem efter giftermål 1924 - Enoc var fortsatt handelsbiträde i Konsum

Exempel på Kontrabok mellan kund och affären. Här mellan Enoc själv och Warnhems Kooperativa Förening.
Hyran för juli månad för familjen Nilsson.

Det nystartade bolaget (1918) Västergötlands Förenade Kalkindustrier (VFK) stod nu för ägandet av Gärdhem - de införs som ägare i husförhörslängden fr o m 1922.

Många kalkarbetare för ULUNDA KALKBROTT kom att bo i huset efter att Sjöholm sålt det och flyttat till Skövde 1917.

Konsum på vykort skickat till USA 1926 från Enoc & Svea Nilsson

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Konsum 1920-tal med ombyggd fasad med nya fönster anpassade till ovanvåningens.

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Konsum från samma tidsperiod som ovan - vykortsbild med panorama över Varnhem med kyrkan i bakgrunden. Den lilla kuren utgör Shell Bensinstation i Varnhem. Med tanke på skyltarna tycks den ha funnits ett antal år!

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Här kan man se att Enoc tituleras handelsföreståndare för Kooperativa i Varnhem redan 1/1 1928. Kanske hann han bli handelsföretståndare här innan de flyttade för samma uppgift i Norra Vånga.

Enoc blir handelsföreståndare i Norra Vånga 1929 - 1932

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enocs konsumbutik i Norra Vånga 1929.

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc Nilsson som föreståndare i Konsumaffären i Vånga by. Interiör under tidigt 1930-tal.

Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc på kontoret i Vångaby Konsum 1932.

Familjen Enoc Nilsson0012 Familjen Enoc Nilsson0012

Familjens boende i Norra Vånga by på Postgården. Här föddes dottern Vera 1929-06-28.

Föreståndare för Konsum Varnhem - Enoc Nilsson 1932 -1933

Facklig organisering av handelsföreståndarna gjorde att Enoc betalade en årsavgift till förbundet årsvis i förskott.

Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc som föreståndare för butiken i Varnhem 1932 -1933 - interiörbild. Nu bor familjen i själva handelsbyggnaden.

Delar av familjen Nilsson poserar utanför Konsum 1933 - innan flytt till Hajum 1933 för nytt handelsföreståndarejobb

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Från vänster Enoc's hustru Svea med barnen från vänster Vera och 3:e fr vänster Gun.
(Vera är mor till Anna-Karin Karlsson som lämnat bilderna.)
Med på bilden är också Sveas syster, barn och chaufför - troligen en taxichaufför.


Lägg märke till att affären här nu åter har stora hela skyltfönster på bilden liksom hörningång för affären. Det var troligen till Enocs tillträde som affärsföretståndare 1932 som affären byggdes om emd nya fönster på undervåningen. Veras ålder ger årtalet 1933 för bilden.

1930-tal med helt ny fasad - nya heltäckande fönster och ny ingång

Foto Coop - KF, arkiv och bibliotek - via Welins butik, Varnhem i gamla Konsum, 2017 Foto Coop - KF, arkiv och bibliotek - via Welins butik, Varnhem i gamla Konsum, 2017

Nya tag med ombyggd exteriör - ny fönsterfasad, ingång mitt på långsidan och enhetlig stående brädfodring. Bensinpump flyttad till västra hörnet av byggnaden, där en bil just fyller på bensin.

Foto Coop - KF, arkiv och bibliotek - via Welins butik, Varnhem i gamla Konsum, 2017 Foto Coop - KF, arkiv och bibliotek - via Welins butik, Varnhem i gamla Konsum, 2017

Ny trettiotalsinteriör.

Konsum 1940-tal

Bild från Jan-Erik Feldt, Källebacken Åsa, Varnhem 2018 Bild från Jan-Erik Feldt, Källebacken Åsa, Varnhem 2018

Konsum med Butiksföreståmdaren Bertil Andersson (33 år), handelsbiträden John Persson, Erik Fält (17 år) och Rune Olsson. Bilden tagen vintern 1940.


Butiksföreståndare Bertil Andersson, född i Tuna 1907-02-08
Hustrun Lovisa Margareta Borg, född i Skara lf 1913-03-11
Barn;
Lovisa Margareta Andersson, född i Skara 1913-03-11
Siv Margot Birgitta Andersson, född i Skara 1933-10-07
Gunilla Margareta Andersson, född i Skara 1936-09-01
Lars Bertil Andersson, född i Skara 1939-11-29

Handelsbiträde Erik Wilhelm Fält, född i Källebacken Norra Lundby 1923-02-19 av föräldrarna;
Fader Korpral    August Wilhelm Vantin Fält, f. i Norra Lundby 1881-06-04 - köper Källebacken 1927
Moder Hustrun Hulda Josefina Johansson, född i Dala 1880-02-19    

Bild från Jan-Erik Feldt, Källebacken Åsa, Varnhem 2018 Bild från Jan-Erik Feldt, Källebacken Åsa, Varnhem 2018

Interiörbild  inför julen 1940. Man kan se från föregående interiörbilder att varje handlare iordningsställde butiken på sitt eget sätt!

Bild från Jan-Erik Feldt, Källebacken Åsa, Varnhem 2018 Bild från Jan-Erik Feldt, Källebacken Åsa, Varnhem 2018

Butiksföreståndare Bertil Andersson, hustrun Lovisa Margareta Borg, handelsbiträden John Persson och Erik Fält. Bild julen 1940.

Konsum 1950-tal

Foto Evald Friman, Lillhem, Varnhem Foto Evald Friman, Lillhem, Varnhem

Inga större förändringar under 1950-talet.

Butiksföreståndare med familj 1950;

Företåndare Folke Birger Edlund, född Förgaryd Jpkg 1912-02-04
Hustrun Elin Majken Hildur Edlund, född i Snöstorp Hallands l 1911-03-06
Dotter Lisbeth Kristina Edlund, född i Norum Gbg o Bohus l 1948-03-31
Son Björn Åke Gustaf Edlund, född i Falköping 1942-11-06

Konsum 1960-tal

Bild från Ove Rydén 2016. Bild från Ove Rydén 2016.

Inga och sonen Ove Rydén, Hasselbacken i Konsum på 1960-talet. Nu har interiören återigen radikalt förändrats.

Butiksföretsåndare med familj 1960;

Föreståndare Sten Gustav Uno Samson, född i Skara 1920-03-20 - gift 1959 med
Hustrun Selma Ingegerd Samson född Bergmansson, i Hasslösa 1919-11-07

-han flyttar som avdelningsföretåndare för Konsum i Skara 1967.

Bild från Ove Rydén 2016. Bild från Ove Rydén 2016.

Inga och sonen Ove Rydén i Konsum på 1960-talet - Margit Karlsson, Solhem i kassan och handelsföreståndare Uno Samsson i telefon. Man okänd.

Från Welins, Gamla Konsum, 2017 Från Welins, Gamla Konsum, 2017

Gruppkorsband till alla Varnhems hushåll 1960-tal Konsum Varnhem. Uno var en 'modern' handelsman.

Personuppgifter från Ulla Berg och foto från Welins. Foto Nils Lann. Personuppgifter från Ulla Berg och foto från Welins. Foto Nils Lann.

Konsum 1960-tal med fr. v. Ingrid Palm,Uno Samsson Margit Karlsson och Britt-Marie Andersson.

Konsum i Varnhemsbranden 1979

Bild från Margaretha Dahlin, Varnhem 2013, copyright Bild från Margaretha Dahlin, Varnhem 2013, copyright

Med brinnande hus runt om var det en hårsmån från att det gamla Konsum, nu antik- och presentaffär, skulle svepas in i lågor. Tack vare kämpande brandmän som lyft takpannnor efter hand som rök sipprade fram, kunde taket och därmed Konsum räddas från att brinna ner, till skilldnad från sina grannbyggnader. Det ser oroväckande ut en stund!