15. b Kullen

Ett gammalt boställe redan 1851 - skrivs först u. Ulfsgården
-> senare Simmesgården på 'Kusagärdet'
-> avsöndrad 1905 som Simmesgården 8:20
-> fick namnet Kullen i husförhörslängd 1895
-> idag Klostret 8:20
-> boningshuset flyttat till gården Tomtens gamla tomteplats

Karta 1960 - Kullens mark utmärkt med rött Karta 1960 - Kullens mark utmärkt med rött
Redan 1851 tycks huset ha kommit till, på det som betraktas som Ulfsgårdens mark till att börja med, senare Simmesgårdens mark - 'Kusagärdet' (har gett namnet Kusebacken som blivit 'Krusebacke').

Mellan åren 1936-1972 beboddes Kullen av målarmästaren och spelmannen Hugo Falk. Efter hans frånfälle köptes huset av Viola och Kenneth Carrington. 1984 köpt av Åsa Andersson och Joakim Olsson. Huset flyttades därefter 2009 till Tomtens gamla tomteplats.

1877 års karta visar Kullen som Boställe

På 1877 års karta visas Kullen med B = Boställe.

Vid lags skiftet 1854 kallades makren för Kusagärdet under Simmesgården (kallades senare Kusebacke (dvs Hästbacken) - blev senare till Krusebacken).

I husförhörslängderna förs huset till Ulfsgården. Inte konstigt då Ulfsgården vid den här tiden hade samma ägare som Simmesgården, där också huvudgårdarna byter plats!

Första boende;
1851 står Johannes Jonsson som "Smeden" och familjen flyttar till ett hus under Ulfsgården, skrivna "på Klostrets rote". Smedfamiljen hamnar efter backstuguboende på Junkragården så småningom på Knifvaledet uppfört för familjen 1862.

Första gången namnet Kullen anges är 1867 och det noteras då som boställe för en f.d. soldat Hvass, då han med familj flyttade in från soldattorp Nr 329, Skaraborgs regemente, Höjentorps kompani, Vassbacken 1867.

'Kullen' säljs 1905 till Klas Albert (Sköld) Bohlin, som senare köper till mer mark innan han säljer fastigheten 1939 till Hugo Falk

Ur lagfartsregistret Ur lagfartsregistret

Genom ett första köpebrev 1905, med ytterligare markköp 1911 och ett tillägg 1931, köper Klas Albert Bohlin (Sköld) och hans hustru Augusta Bohlin det som blir Simmesgården 8:20 - 'Kullen'.

Kullen - ett hus uppfört på Simmesgårdens mark

Kullen 1940-tal
Kullen 1940-tal

Kullen under 1960-talet - träden borttagna

På bilden Hugo och Sven Falk - de var båda spelmän.

Hugo var till yrket en duktig målare.
 

Målaren Hugo Falk i sällskap med Otto Jonsson i Prästgården.

Hugo Vilhelm Teodor Falk, född i Skara stad 1900-10-30 - ioch flyttar in i en stuga vid Prästgården 1930.

1939 köpte han Kullen under Simmesgården (vid Kyrkebo allé). Där bodde han till sin död 1972.

Han var en i bygden välkänd och skicklig målarmästare. Han var också en duktig fiolspelare och har komponerat flera låtar. I flera år var han spelman i Axvalla fokdanslag.

Fotot taget framför Anton Larssons affär 1923.

Foto från Skarke-Varnhems Hembygds-förenings digitala arkiv

Nils & Margit Lann gifter sig i Varnhems Klosterkyrka 17/5 1947, Hugo Falk spelar fiol.Foto från Skarke-Varnhems Hembygds-förenings digitala arkiv

Huset senare om- och tillbyggt

Kullens hus på sin ursprungliga plats vid Simmesgården.Huset förberett på ursprungsplatsen för den 550 meter långa flytten. En flytt som sammantaget tog 12 dagar. Kullens hus på sin ursprungliga plats vid Simmesgården.Huset förberett på ursprungsplatsen för den 550 meter långa flytten. En flytt som sammantaget tog 12 dagar.


 

Ur Varnhemsbygden 2010 - artikel av Eva Bozovic:
År 1984 köpte Åsa Andersson och Joakim Olsson fastigheten Kullen (Klostret 8:20) i Varnhem.Vid denna tid fanns inga planer på vägombyggnad i området. Huset, som ursprungligen uppförts på 1800-talet, låg idylliskt inbäddat mellan fruktträd och syrenhäckar. Fastigheten låg norr om väg 49 vid korsningen i Varnhem. Från verandan kunde man se ut över det vackra Valleområdet. Under åren som sen gått har de byggt till och renoverat huset men ändå försökt bevara det gamla, t ex den gamla spisen.

Mellan åren 1936-1972 beboddes Kullen av målarmästaren och spelmannen Hugo Falk, som var släkt med Joakim på moderns sida. Efter hans frånfälle köptes huset av Viola och Kenneth Carrington.

En arbetsplan för ombyggnad av väg 49 påbörjades hösten 2006. Åsa och Joakim förstod då att värdet på huset och möjligheten att sälja det starkt reducerades. De försökte då få någon form av kompensation av kommun och vägverk, vilka dock fann att det inte fanns tillräckligt starka skäl för att ge dem ekonomisk kompensation. Möjligen kunde man tänka sig att hjälpa familjen med ljudisolerade fönster för att sänka bullernivån vilken bevisligen skulle bli högre. För familjen kändes detta otillräckligt. De ville ogärna skiljas från sitt hus med tanke på all renovering och tillbyggnad de kostat på det. Då uppstod tanken på att flytta huset. Ganska snart visste de vart de ville flytta huset. Det fanns en gammal ödetomt som tidigare varit bebyggd ca 500 m bort utmed Öglundavägen. Fastighetsbeteckningen var Skarke Tomten

Huset flyttas 2009 till gamla tomteplatsen för gården Tomten

Foton Kenneth Albertsson, Skara Foton Kenneth Albertsson, Skara
Foto Kenneth Albertsson, Skara Foto Kenneth Albertsson, Skara

Huset på plats på den gamla ödetomten Tomten.

Boende på 'Kullen' 1851 - idag

Då huset enbart var en bostad som användes till inhyses och andra boende, och inte alltid direkt knutna till gården, är det stora svårigheter att till att börja med knyta boende till just denna bostad. Några troliga boende redovisas innan f.d. soldaten Hwass med familj flyttar in 1867 som inhyses, där det namnges att det är  'Kullen'.

Varnhem AI:7 1846 - 1859
under Ulfsgården


Inflyttar 1851:
Smeden Johannes Johansson, född i Varnhem 1817-01-28 - in 1851 med familj 
Hustrun Gustafa Amalia Skarman, född i Skara 1822-02-22
Son  Carl Fredrik, född i Ving 1843-06-11
Son August, född i Varnhem 1841-04-12
Son Anders Petter, född i Varnhem 1849-07-07
- familjen flyttar ut 1852
 

Varnhem AI:9 1854 - 1862
under Ulfsgården


Inflyttar 1854:
Inhyses Anders Källgren, född i Varnhem 1823-12-19 - in 1854 från Fogdegården
Hustrun Edla Kristina Lindberg, född i Flistad 1821-12-20
Son Sven Alfrid, född i Varnhem 1849-05-21
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1854-06-10
- familjen flyttar ut till Nybygget under Sörgården 1855

Varnhem AI:10 1862 - 1869
'under Ulfsgården


Inflyttar 1867:
Inhyses f.d. soldaten Ancers Hvass, f. Broddetorp 1813-05-23 - in 1867 fr. soldatt. Nr 329, Vassbacken
Hustrun Maria Johansdotter, född i Varnhem 1811-05-16
Dotter Thilda, född i Varnhem 1854-05-12

Varnhem AI:11 1869 - 1880
under Ulfsgården


Kvarboende:
Inhyses f.d. soldaten Ancers Hvass, f. Broddetorp 1813-05-23 - befriad
Hustrun Maria Johansdotter, född i Varnhem 1811-05-16 - dör här 1879
Dotter Thilda, född i Varnhem 1854-05-12- ut till Wing 1870
Dotter Charlotta Andersdotter, född i Skarke 1841-04-24 - in 1877 från Sköfde med
Oäkta sonen Claes Albert, född i Varnhem 1878-10-23
 

Varnhem AI:12 1880 - 1895
under Ulfsgården


Kvarboende:
Inhyses f.d. soldaten Anders Hvass, f. Broddetorp 1813-05-23 - befriad - dör här 1880

Svärson Petter Larssson, född i Warnhem 1829-09-02 - dör här 1884
Dotter/Hustrun Charlotta Andersdotter, född i Skarke 1841-04-24
Oäkta sonen Claes Albert, född i Varnhem 1878-10-23 - flyttar ut 1893
Deras son Karl Johan Werner, född i Warnhem 1882-05-20

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Kullen under Ulfsgården


Kvarboende:
Änkan inhyseshjonet Charlotta Andersdotter, född i Skarke 1841-04-24 - dör här 1911
Son Karl Johan Werner Persson, född i Warnhem 1882-05-20 - smed - emigrerar till Amerika 1902

Köpare av 'Kullen' 1905 - in 1902;
Son/Mannen Klas Albert (Bolin) Sköld, f. Warnhem 1887--10-23 - soldat  in 1902 Öglunda
Hustrun Augusta Josefina Alin, född i Sventorp 1889-12-14 - in gift 1911

Varnhem Alla:2  1922 - 1938
Kullen under Simmesgården
(nu ändrat)

Kvarboende:
Son/Mannen Klas Albert (Bolin) Sköld, f. Warnhem 1887-10-23 - korpral i Sköfde
Hustrun Augusta Josefina Alin, född i Sventorp 1889-12-14
Son Sven Erik, född i Varnhem 1912-11-18
- familjen flyttar till Sköfde 1927

Ny hyrande;
Mannen David Natanael Hakon, född i Rådene 1896-10-22, kalkarbetare
Hustrun Olga Viktoria Ingeborg Larsson, född i Daretorp 1894-10-28
Son Stig Villis, född i Lidköping 1932-05-20
fosterson Sven Villgot Gillqvist, född i Göteborg 1927-03-31 - in 1928
- familjen flyttar ut 1934

Ny ägare köper huset 1934;
Målaren Hugo Vilhelm Teodor Falk
, född i Skara 1900-10-30
 

Efter hans frånfälle köptes huset av Viola och Kenneth Carrington och 1984 blev ägarna Åsa Andersson och Joakim Olsson, vilka 2009 kom att flytta boningshuset till gamla tomteplatsen för gården Tomten utmed Öglaundavägen.