A. 14 Fiskaregården, Gård Nr 3 - 1/4 mantal

Fiskaregården Nr 3 1/4 mantal -> Fiskaregården 3:1 1/4 mtl

Fiskaregården 1/4 mantal före 1850

Sammanfattning ur Specialjordeboken om Fiskaregårdens tidiga historia; - ägd av Greve Magnus de la Gardie 1652 - 1688

Specialjordeboken Specialjordeboken

Texttolkning - Specialjordeboken;
"Af lika beskaffenhet och annotation med näst föreskrifvna Hemman Klostret Ulfsgården";

- där det står;
"Graverat (intecknat) Militiehemman mellan 1632 och 1652, reducerat med 1688 års ränta ifrån Grefwe Magnie Donation , köpt till skatte af Corporalen Håkan Hellbin efter köpebref af den 14 februari 1714."

forts för Fiskaregården;

"Har warit helt hemman, men till 1/4 mantal förmedlat 1688 efter rannsakning Cavallier Regimente N:o 7 af Gudhems Companie i Rote N:o 315 med 3 Db kmls Taxation."

I klartext;
Fiskaregårdens tidiga historia delar den med gården Ulfsgården i Klostrets by.
1632 - 1652 var det ett Graverat Militiehemman = intecknat/ägt av Kronan
1652 donerades Fiskaregården av Kronan till Greve Magnus de la Gardie
1688 blir Fiskaregården reducerad = indragen till Kronan och blir rusthållargård för Västgöta Regemente Gudhems Kompani i Rote Nr 315 (soldattorp Nr 315 = Björkedalen) och blev då reducerat = 'förminskat'/omräknat till 1/4 mantal.
1714 köps det av samma köpare som till Ulfsgården till skatte (fri från Kronans ägande) - fortsatt ålagd rusthållargård för soldattorp Nr 315.

Därefter sålt till privata köpare som bokförs i Varnhems kyrkoböcker fr o m 1786.

Från Annelie Camargo Jansson, via mail 2020; 
"Greta Isaksdotter föddes den 10 april 1752 i Risa soldattorp, Bjurbäck som var del av Sandhem pastorat.

Fadern uppges vara Soldaten Isak Holm. Isak har av någon anledning tagit mammans förste makes efternamn. Modern uppges vara Lisken Carlsdotter. Övriga barn till Isak och Lisken/Elisabet var tvillingarna Sara och Abraham, födda den 12 mars 1750 i Risa soldattorp. (Bjurbäck C:1 sid 27, 31)

Isak Holm är identisk med Isak Hofling. Vid bouppteckning efter hustrun Lisken Carlsdotters död så framgår det att Isak Hofling äger 1/4 del krono skattefastighet Fiskaregården i Klosters by belägen. Fastigheten värderas till 300 riksdaler. (Valle häradsrätt FII:4 157).

Föräldrar till Isak Hofling var korpralen Petter Hofling och Annika Warenberg.
Annika Warenbergs föräldrar var befallningsmannen och kronofogden Johan Warenberg och Britta Aurell. Det är Johan som köper Fiskaregården och Ulfstorp vilket framgår av domböcker för Valle härad. 

I Ulfstorp 1726 bor Olof Wahlin som var gift med en dotter till Johan Warenberg och Brita Aurell.

Johan Warenberg ägde även Ebbetorp säteri i Utby socken som 1719 sälja av sonen Olof Warenberg i samtycke med övriga syskon till greve Gustaf Cronhielm."

Fiskargården var ett Klosterhemman under munktiden i Varnhem. Troligen hade gården huvudansvar för munkarnas fiske förutom jordbruket. Munkarna hade stora fiskevatten i hela Västergötland, inte minst i Vänern. Följande visar på fiskerätten i Gullspångsälvens mynning:

"Gården Kroppkärr som ligger vid Kroppkärrssjöns östra strand omnämns första gången i ett medeltida diplom år 1348 i samband med en tvist kring fisket vid Gullspångsälvens mynning. Den dåtida lagmannen i Värmland, Gustav Tunason, uppläste på ett ting ett brev från kung Erik till invånarna i Amnehärad och Visnum där han berättade att fisket inte tillhörde någon annan än munkarna i Varnhem samt några herrar som av hävd fiskat på platsen."

(Kulturmiljöutredning vid Välsviken, Karlstad socken, Karlstads Kommun, Värmlands län, 2010:105)

1804 karta - Klosters by under 1700-talet

Fiskaregårdens placering i 1700-talets Klostrets by var utmed landsvägen mellan Skara - Skövde nära bron över Bybäcken. Fiskaregårdens ägor är utmärkta med littera I. och är spridda som på karta nedan!

1803 - Fiskaregårdens alla spridda ägor i  Klosters by

Det vita är Klostrets by 1803 - färgade remsor inom det vita är Fiskaregårdens splittrade ägor.
Det vita är Klostrets by 1803 - färgade remsor inom det vita är Fiskaregårdens splittrade ägor.

1804 - Fiskaregårdens byggnader under 1700-talet

Fiskaregården med littera I låg under 1700-talet lite som på en ö med väg/fägata runt om - 'gatan' gick runt ladugårdstomten. Hustomten låg på Kusagärdet vid littera 92 mitt för ladugården. Lätt att placera även idag då bäcken finns kvar, här med träbro.

H = Ulfsgården - hustomt mm på 2ne ställen
F = Junkragården - hustomt mm på 2ne ställen
G = Fogdegården - hustomt mm
K = Simmesgården - hustomten
L = Borregården - hustomt mm på 2:nne ställen

1804 - Fiskaregården Littera I. på kartan - beskrivande text

1804 skriver man;
Fiskaregården, 1/4 mantal förmedlat från helt, Krono Skatte, äges af Sven Jönsson
Hustomten m,m - 9 1/2 Kappland
92 Hustomtutrymme af Kusagjärdets åker, 6 Kappland -. 1, ._ 1.000

På kartan är inte bostadshuset utritat på hustomten nr 92 mitt emot ladugården, men det finns boende och byggnad i verkligheten. Antagligen är den inte utritad för att den egentligen låg på Krusagärdet.

1844 - Fiskaregårdens byggnader 40 år senare

40 år senare hade Fiskaregården byggt sig en rejäl mangårdsbyggnad inom 'trekanten' mellan vägarna/fägatorna på littera 724, som nu beskrivs som husetomten. Träbron över Bybäcken är fortfarande utmärkt vid landsvägen mellan Skara - Skövde.

Fiskaregården utmed landsvägen mellan Skara - Skövde 1850

Klicka på bilden för större bild! Klicka på bilden för större bild!

Nils Lanns modell visar här läget 1850 för Simmesgården till vänster, Fiskaregården i mitten och till höger Ulfsgården och däröver Fogdegården. Mellan Fiskaregården och Ulfsgården går gamla landsvägen mellan Skara och Skövde med bybäcken och dess bro i överkant.

Fiskaregården har den pampigaste huvudbyggnaden av de tre gårdarna med två skorstenar.

Fiskaregården 1942 - ur Svenska Gods & Gårdar

Fiskaregården 1942 ur Svenska Gods och Gårdar Fiskaregården 1942 ur Svenska Gods och Gårdar
Här beskriver man Fiskaregården som sammanhörande med Ulunda 3/8 mantal.

Boende på Fiskaregården med placering mitt i byn t o m 1853

1779 - 1787 saknas stora delar av husförhörslängden vad gäller Klostrets by, bl a Fiskaregården


Husförhörslängd 1786 - 1791
Fiskaregården
Varnhem AI:2 (1786-1791)  AID v17787.b8.s7

På gården boende ägare
Mannen Sven Persson, född i Överbo 1746
Hustru Greta Isacsdotter, född i Sandhem 1753
Dotter Inga, född i Väberga 1779-10-10
Dotter Maria, född på platsen 1782-02-24
Dotter Stina, född på platsen 1789-02
Brodern Hans, född i St. Hålltorp 1750, - utflyttad till Amundtorp 1786

Tjänstefolk;
Drängen Peter Larsson, född i Kloster 1748, utflyttad till Ving 1788
Peter Jonsson, född i Överbo 1770, utflyttad till Överbo 1789
Piga Maria Jonsdotter, född i Lerdala, inflyttad från Späckatorp 1789, utfly

Husförhörslängd 1792 - 1800
Fiskaregården
Varnhem AI:3 (1792-1800) AID v17788.b9.s9

På gården kvarboende ägare
Mannen Sven Petersson, född i Överbo 1746
Hustru Greta Isaaksdotter, född i Sandhem 1753
Dotter Inga, född i Väberga 1779-10-10
Dotter Maria, född på platsen 1782-02-24
Dotter Stina, född på platsen 1789-02

Tjänstefolk;
Piga Anna Larsdotter, född i Bolum 1770
Piga Sara Isaaksdotter, född i Sandhem 1756
Dräng Anders Andersson, född i Trädgården 1755-06-12, utflyttad till Simesgården 1792
Dräng Johannes Andersson, född i Hålltorp, inflyttad från Eggby
Dräng Magnus Jansson, född i Eggby

Husförhörslängd 1800 - 1815
Fiskaregården
Varnhem AI:4 (1800-1815) AID v17789.b10.s9

På gården kvarboende ägare

Mannen Sven Pehrsson, född i Klostret 1746-07-13,
Hustru Greta Isacsdotter, född i Sandhem 1753
Dotter Inga, född i Väberga 1779-10-10, utflyttad till Skara 1808
Dotter Maria, född på platsen 1782-02-24, utflyttad till Björsgården 1807, åter därifrån 1808,
Dotter Stina, född på platsen 1789-02-18, utflyttad med dotter till Ulfsgården 1809
             Stinas dotter Maria Greta, född på platsen 1809-08-03

Tjänstefolk;
Dräng Magnus Jansson, född i Eggby
Dräng Johannes Svensson, född i Skövde 1780, inflyttad från Skövde 1806, utflyttad till Baggeboda 1811
Piga Ingrid Johansdotter, född i Häggum 1784, inflyttad från Simmesgården 1806, till Pickagården 1807
Piga Stina Esbjörnsdotter, född i Klostret 1786, inflyttad från Simonsgården 1808, utflyttad till Upsala 1809
Piga Karin Larsdotter, född i Skövde 1784, inflyttad från Löthen 1809, utflyttad till ? 1810
Piga Stina Ambjörnsdotter, född i Lundby 1792, inflyttad från Ödegården 1810,  till Hammarsqvarn 1814
Piga Lisa Jonsdotter, född i Hjällstad 1788-11-09, inflyttad från Broddetorp 1810, till Pickagården 1814
Dräng Jan Svensson, född i Skövde 1780-01-04, inflyttad från Hammarsqvarn 1811, till St. Halltorp 1812
Dräng Anders Andersson, född i Skövde 1792-02-01, inflyttad från Skövde 1812, utflyttad till Holmestad 1813
Dräng Anders Olsson, född i Ving 1792-10-09, inflyttad från Nolgården Väberga 1813, till Backa 1814
Dräng Sven Olofsson, född i Broddetorp 1786-03-16, inflyttad från Broddetorp 1814, till St. Hålltorp 1814
Dräng Jonas Andersson, född i Dala 1785, inflyttad från Näs 1814
Piga Stina Gabrielsdotter, född i Undenäs 1792-10-04, inflyttad från Dahlqvists 1814
Piga  Cajsa Esbjörnsdotter, född i Amundsgården 1781-03-25, inflyttad från Kärrtorp 1814

***********************************************************************************************

'G:a Granbacken' byggs som torp under Fiskaregården 1812, men är inte namnat i Hfl.
Inflyttade 1812 och trolig byggare;
Torpare Lars Andersson, född i Häggum 1780-04-05, inflyttad från Fåfängan 1812
Hustru Maria Pehrsdotter, född i Överbo 1776-02-15
Dotter Inga, född i Överbo 1809-09-03, död 1812
Dotter Maria, född i Överbo 1807-04-05
Dotter Inga, född på platsen 1814-08-01

***********************************************************************************************

Soldattorp Nr 315 Fiskaregården i dåvarande Finnaliderna;
Soldat  Lars Falk, född i Ving 1792-04-08, inflyttad från Ving 1815
Hustru Cajsa Johansdotter, född i Segerstad 1794-02-21, inflyttad med mannen från Segerstad 1815

forts på boendet följer efter skiftesbilderna ........

Fiskaregårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp)

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Fiskaregårdens ursprungliga skifte i Billingeliderna gick från bergskanten på Billingen i öster till Ängerås marker i väster.

Den har haft som bebyggelse:
'Gamla Granbacken' (1812 - 1880),
Sparrsäter (fr 1836) - stavades länge Sparsäter
Granbacken (fr 1881)

Den lilla backstugan HögelidBjörsgårdens/Gästgivaregården skifte (söder om Sparrsäter utmed vägen) har också skrivits felaktigt på Fiskaregården i husförhörslängderna fram till 1880, då den förs till till rätt skifte.

'G:a Granbacken' (av oss namnat - saknar namn i övrigt)

'G:a Granbacken' fanns mellan 1812 - 1880Fiskaregårdens skifte i nuvarande Ljungstorp ett stycke ner på skiftet från landsvägen.

Läs mer om G:a Granbacken här: www.ljungstorpshistoria.se/A 92 a

Soldattorp Nr 315

Soldattorp Nr 315 år 1844 markerat med rött Soldattorp Nr 315 år 1844 markerat med rött

Fiskaregården var Rotegård för Soldattorp Nr 315  (Björkelund)

Rotegårdarna för Soldattorp Nr 315 står skrivna så här 1725;
Wing socken;
Pastoris, Stommen i Wing
Skarke socken;   
Tomten, & Hustru Ingridsgården i Skarke by
(Gästgivargården i Klostrets by)
Fiskaregården i Klostrets by

Se om Soldattorp Nr 315 - klicka; www.ljungstorpshistoria.se/A 43

Sparsäter med grannen Högelid på Björsgårdens skifte 1844

Sparsäters torp startades upp 1836.
 

På kartan kan man också se den gamla backstugan Högelid byggd 1831, som ser ut att ha hört ihop med grannen Sparsäter, men låg alltså på Björsgårdens skifte, senare på Aspelunds mark.


Läs mer här; www.ljungstorpshistoria.se/A 91 a

forts boende på Fiskaregården t o m 1850

Husförhörslängd 1815 - 1836
Fiskaregården
Varnhem AI:5 (1815-1836) AID v17790.b20.s14

1817 säljs Fiskaregården till ägarna av Ulunda 3/4 mtl;
Anders Carlsson, född i Ving 1770-09-11 med hustrun Märtha Larsdotter, född i Lundby 1769-04-01
1826 är de nya ägarna av Ulunda 3/4 mtl;
Sonen Carl Andersson, född i Varnhem 1802-04-14 med hustrun Cajsa Bengtsdotter
- maken dör 1833 och hon gifter om sig med Petter Andersson, född i Broddetorp 1804-09-29 (senare ägare av Fiskaregården)
 
På gården blir nu förre ägarfamiljen inhyses 1817;
Mannen Sven Pehrsson, född i Klostret 1746-07-13
Hustru Greta Isacsdotter, född i Sandhem 1753

Tjänstefolk;
Piga Greta Håkansdotter, född i Gudhem 1791-12-13, inflyttad från Broddetorp 1815,  till N Lundby 1816
Dräng Lars Svensson, född i Skövde 1780-01-04, in från Hammarsqvarn 1815, till Överbo Nolgården 1816
Piga Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1796-08-08, inflyttad från Götene 1816, utflyttad till Segerstad 1817
Piga Cajsa Jonsdotter, född i Stenum 1797-03-24, inflyttad från Solberga 1816, utflyttad till Vinköl 1817
Dräng Jonas Johansson, född i Broddetorp 1795-11-14, in från Ledsgården Skarke 1816, till Löthen 1817

Ny brukare 1817 (ägare se ovan);
Mannen Gunnar Pehrsson, född i Häggum 1786-02-24, inflyttad från Sven Michaelsgården 1817
Hustru Stina Svensdotter, född i Kloster 1789-02-18
Son Pehr Gustaf, född i Kloster 1814-10-22
Son Sven, född i Kloster 1815-04-07
- familjen är fortfarande ägare -men flyttar till Löthen 1818

Tjänstefolk- gift dräng - ny brukare 1818;

Mannen Johannes Pehrsson, född i Öglunda 1791-05-03, inflyttad med familj från Tåbolet 1818
Hustru Sara Abrahamsdotter, född i Varnhem 1788-11-09
Son Pehr Abraham, född i Tåbolet 1817-06-03
Dotter Inga Helena, född på platsen 1819-02-10
- familj flyttar till Dunagården 1822

Ny brukare 1822 (ägare se ovan);
Mannen Anders Andersson
, född i Varnhem 1782-12-31, inflyttad med familj från Skövde 1822,
Hustru Stina Hansdotter, född i Berg 1777
Son Johannes, född i Varnhem 1809-07-22
- familjen flyttar till Väberga 1833

Tjänstefolk;

Dräng Johannes Hansson, född i Skövde 1808-11-18, infrån Skövde 1832, ut till Mellomgården Skarke 1833
Piga Maria Christina Bergström, född i Horn 1810-07-23, inflyttad från Berg 1831
Piga Cajsa Andersdotter, född i Lundby 1802-05-17, utflyttad till Pickagården 1831
Piga Cajsa Johansdotter, född i Eggby 1811-07-24, inflyttad från Foxerna 1828, utflyttad till Tranum 1829
Afskedad Ryttare A Rolig, född i Berg 1751-08-08, utflyttad till Amundstorp 1833
Piga Stina Andersdotter, f. Öglunda 1806-02-12, in Måns Nilsgården Öglunda 1820, ut Hammarsqvarn 1822
Piga Lena Andersdotter, född i Varnhem 1802-02-12, in från Kyrkebo 1822, utflyttad till Pickagården 1824
Piga Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1804-07-19, in från Broddetorp 1824, ut till Trädgården
Piga Maria Stina Andersdotter, född i Lundby 1807-03-25, inflyttad 1825, utflyttad 1829

Ny brukare 1833 (ägare se ovan);
Mannen Anders Lorentsson
, född i Varnhem 1796-08-03, inflyttad med familj från St. Gatan Eggby 1833
Hustru Cathrina Nilsdotter, född i Varnhem 1993-08-06
Son Gustaf, född i Varnhem 1822-06-22
Dotter Britta Maria, född i Varnhem 1924-07-26
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1827-06-30
Dotter Johanna, född i Varnhem 1829-11-11
Dotter Johannes, född på platsen 1834-09-24

Tjänstefolk;
Piga Lovisa Ericsdotter, f. i Varnhem 1815-06-22, in från Storegården Sandtorp 1833, ut till Höjentorp 1834
Dräng Isac Magnusson, född i Varnhem 1812-10-07, inflyttad från Kjärrtorp 1834, utflyttad till Ulunda 1836
Piga Johanna Pehrsdotter, född i Berg 1817-04-26, inflyttad från Ödegården Eggby 1834, åter dit 1835
Piga Maria Andersdotter, född i Berg 1810-03-11, inflyttad från Junkergården Sandtorp 1834

***********************************************************************************************


'G:a Granbacken'
Torparfamiljen bor kvar:
Torparen Lars Andersson
, född i Häggum 1780-04-05 - dör här nu 1823
Hustrun   Maria Pehrsdotter, född i Öfverbo 1876-02-15 - dör här nu 1831
Dotter          Maria, född i Öfverbo 1807-04-03 - flyttar ut till Doterbo, N. Lundby 1822
Dotter          Inga, född på platsen 1814-08-01 - flyttar ut 1831
Son              Anders, född på platsen 1818-05-11 - dör här 1819

Ny familj inhyses på 'G:a Granbacken' 1831;
Mannen Jonas Larsson, född i Broddetorp 1786-04-08 - flyttar in med familj och dör här 1831
Hustrun Nora Andersdotter, född i Wing 1794-01-31
Son             Lars, född i Wing 1820-02-25 - flyttar till Wing 1831
Dotter        Maria, född i Wing 1822-10-21
Son             Anders, född i Varnhem 1825-12-04
Dotter         Stina, född i Varnhem 1830-01-31

***********************************************************************************************


Björkedalen (Soldattorp Fiskaregården);
Kvarboende;
Soldaten Lars Falk , född i Wing 1792 den 8/7
Hustrun  Cajsa Johanidotter, född i Segerstad 1794 den 21/2
Son             Johannes, född på platsen 1816 den 17/3
Son             Anders, född på platsen 1818 den 4/11
- familjen flyttar till Vadet som ägare 1820

Därefter kommer ny soldat;
Soldaten  Anders Asp, född i Sköfde 1787 den 4/2 - han flyttar in 1822 med familjen från Broddetorp
Hustrun   Inga, född Jonsdotter i Broddetorp 1790 den 5/8
Son              Johannes, född på platsen 1824 den 2/5
Dotter          Anna Cajsa, född på platsen 1827
Dotter          Stina, född på platsen 1832

I Militärrullorna står Falk som hörande till Björkedalen Nr 315 1809 - 1822;
Corpral Lars Falk
, 27 år, Wäst Göthe, gift
Corpral Falk transporteras till Nr 341 11 nov 1822.

Corpral Lars Falk flyttar in 1820 till Vadet från Nr 315  Björkedalen, där var han soldat.
Hela familjen flyttar från Vadet och till Broddetorp 1822, som soldat i soldattorpet Nr 341.

***********************************************************************************************


På Fiskaregården förs även backstugan Högelid, trots att den låg på Björsgårdens mark.
Högelid (Backstuga)

Backstugan Högelid 1831
- blir inhyses efter att ha skadat högra handen - f.d. Trosskusken;
Torpare   Anders Svensson
Redig, född i Sköfde 1802 12/12 - flyttar in från Trädgården 1831 med familj
Hustrun  Maja Pehrsdotter, född i Häggum 1801 12/11
Dotter        Anna Cajsa, född i Varnhem 1832 10/9
Son             Gustaf, född i Varnhem 1834 13/1
 

Husförhörslängd 1836 - 1846
Klostret Fiskaregård
Varnhem AI:6 (1836-1846)  AID v17791.b13.s15

Kvarboende brukare;
Mannen Anders Lorentsson, född i Varnhem 1796-08-03
Hustru Cathrina Nilsdotter, född i Varnhem 1993-08-06
Son Gustaf, född i Varnhem 1822-06-22
Dotter Britta Maria, född i Varnhem 1924-07-26, utflyttad till Hålltorp 1844, åter 1845
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1827-06-30
Dotter Johanna, född i Varnhem 1829-11-11
Dotter Johannes, född i Varnhem 1834-09-24
Dotter Christina, född i Varnhem 1838-05-19


Anders Lorentsson köper sedan Sparrsäter som förpantning 1848 och familjen flyttar dit 1848. Ägare av Fiskaregården nu blev Petter Anderson i Ulunda 3/4 mtl.


Tjänstefolk;
Dräng Isac Magnusson, f. Varnhem 1812-10-07, in Ulunda 1837, ut Engerås 1839, åter 1840, ut Ambjörnstorp
Piga Maja Andersdotter, född i Berg 1810-03-14, inflyttad från Fogdegården 1837

Inhyses;
Mannen Johannes Andersson Holmberg, född i Varnhem 1813-09-13, inflyttad från Göteborg 1842. Not. Ska skaffa prästbetyg om sin hinderslöshet till äktenskap för den tid han var i Göteborg från 41 till -42. 1842 straffad för stöld. Utt. Lysn. 1846-03-13

***********************************************************************************************


'G:a Granbacken'
Kvarboende inhyses;
Änkan  Nora Andersdotter, född i Wing 1794 31/1
Dotter    Maria, född i Wing 1822 21/10 - dör här 1839
Son         Anders Jonsson, född i Varnhem 1825 4/12

**********************************************************************************************


Soldattorp Nr 315
Kvar bor
Avskedade soldaten Anders Asp, född i Sköfde 1787 den 4/2
Hustrun                        Inga, född Jonsdotter i Broddetorp 1790 den 5/8
Son                                    Johannes, född på platsen 1824 den 2/5 - - ut till Sandtorp 1845
Dotter                               Anna Cajsa, född på platsen 1827 - ut till Sandtorp 1843
Dotter                               Stina, född på platsen 1832

Ny soldat utses och blir insatt den 23 september 1841;
Soldaten     Fredrik Jonsson Asp, född i Acklinga 1821 den 23/12 - flyttar in 1841 från Varola
Hustrun      Lovisa, född Fröberg i Vadstena 1820 den 2/10 - flyttar in gift 1843 från Kyrkefalla
oäkta son      Johan August Jonsson, född i Kyrkefalla 1834 - blir trumslagare

**********************************************************************************************

Nytt torp Sparsäter byggs under Fiskaregården 1836;
Torpare Petter Nilsson, född i Götened 1799 - flyttar in nygift 1836 med
Hustrun Lena Andersdotter, född i Vinköl 1783
Son            Gustaf, född i Varnhem 1823-04-25 - flyttar ut till Dunagården 1841
Son            Johannes, född i Varnhem 1825-12-09 - flyttar ut till Redsvenstorp 1845
Son            Nils Petter, född i Varnhem 1828-03-24 - flyttar till Segerstad 1845
Dotter       Maja Cajsa, född i Varnhem 1830-11-15 
Son            Lars Johan, född i Varnhem 1833-12-20
- familjen flyttar in i Backstugan Högelid 1846

Pigan Linda Andersdotter, född 1783 - flyttar in 1836 från Hålltorp

**********************************************************************************************

Kvarboende i Backstugan Högelid;
Inhyses   Anders Svensson Redig, född i Sköfde 1802 12/12
Hustrun Maja Pehrsdotter, född i Häggum 1801 12/11
Dotter        Anna Cajsa, född i Varnhem 1832 10/9
Son             Gustaf, född i Varnhem 1834 13/1
                    - familjen flyttar ut 1838

Nya boende i backstugan Högelid 1848;
Torpare Petter Nilsson
, född i Götened 1799 - flyttar in nygift 1836 med
Hustrun Lena Andersdotter, född i Vinköl 1783
Dotter       Maja Cajsa, född i Varnhem 1830-11-15 
Son            Lars Johan, född i Varnhem 1833-12-20
 

Husförhörslängd 1846 - 1859
Klostret Fiskaregård
Varnhem AI:7 (1846-1859) AID v17792.b24.s32


Ägare av Fiskaregårdens sedan 1848 är Petter Andersson, född i Broddetorp 1804-09-29 med hustrun Cajsa Bengtsdotter tidigare hustru till ägaren av Ulunda 3/4 mtl Carl Andersson.

Petter Petterson köper av brukspatronen Hörstadius på Höjentorp som kortvarit tycks varit ägare till Fiskaregården inför flytten och Petter får lagfart 1855 och sedan ägs gården av familjen till 1942 då det köps av Familjen Hermansson.


Hälftenbrukare af. Fiskaregården;
Mannen Lars Johansson
, f. Varnhem 1822-02-20, in från Erik Olofsgården Lundby med hustru 1850
Hustru Märta Larsdotter, född i Varnhem 1820-12-19 -
- paret flytttar ut 1852

Ny brukare 1852;
Brukare Johannes Arfvidsson, född i Rådene 1802-01-14, inflyttad med familj från Sjogerstad 1852
Hustru Stina Larsdotter, född i Stenstorp 1803-10-14
Dotter Maria, född i Rådene 1833-01-15 - ut till Göästgifvaregården 1852
Son Anders, född i Rådene 1836-03-05
Son Pehr Johan, född i Rådene 1842-06-04
- familjen flyttar ut till Lille Kullen 1855

Tjänstefolk;
Piga Cajsa Johansdotter, född i Varnhem 1830-01-05, inflyttad från Skövde 1850, ut Gästgivargården 1852
Dräng Adam Andersson, född i Ving 1828-04-28, inflyttad från Ving 1850, utflyttad till Gästgivargården 1852

Ny brukare 1855;

Arr. Bruk Mannen Jonas Andersson, född i Kyrkefalla 1826-06-01, inflyttad med hustru o son 1855
Hustru Märtha Carlsdotter, född i Varnhem 1831-11-26 - hon var halvsyster till Karl, August och Frans Pettersson, alltså dotter till Cajsa Bengtsdotter i första giftet med Carl Andersson.
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1853-07-12
Dotter Emma Lovisa, född i Varnhem 1856-12-25, - död 1857-11-03
Dotter Emma Lovisa, född i Varnhem 1862-04-07

***********************************************************************************************


'G:a Granbacken'
Kvarboende inhyses;
Änkan  Nora Andersdotter, född i Wing 1794 31/1 - dör här 1849
Son         Anders Jonsson, född i Varnhem 1825 4/12 - flyttar ut 1849

***********************************************************************************************

Sparsäter 1848;
Mannen Anders Lorentsson
, född i Varnhem 1796-08-03 - flyttar in 1848 med familj
Hustru   Cathrina Nilsdotter, född i Varnhem 1993-08-06
Son           Gustaf, född i Varnhem 1822-06-22 - flyttar ut till Åsaka 1848
Dotter      Britta Maria, född i Varnhem 1924-07-26, utflyttad till Hålltorp 1844, åter 1845 - ut gift 1849
Dotter      Charlotta, född i Varnhem 1827-06-30 - utlfyttad Borggården 1850
Dotter      Johanna, född i Varnhem 1829-11-11
Son           Johannes, född i Varnhem 1834-09-24
Dotter       Christina, född i Varnhem 1838-05-19
- säljer Sparsätersförpantningen och flyttar 1850

Tjänstefolk:
Dräng  Carl Svensson, född i Varnhem 1825 - in från Krogstorp 1848 - ut till Ersamusgården 1850

Ny ägare Sparsäter 1850;
Ägaren  Gabriel Bengtsson
, född i Horn 1788-07-17 - in med familj 1850
Hustrun  Cajsa Johansdotter, född i Sköfde 1786-01-14
Fosterdotter Julia Laurentia, född i Näs  1850-09-02 - in 1850 från Näs - ut igen till Näs 1853
(Not;
Oäkta dotter till pigan Britta Cajsa Nilsdotter från Örs pastorat å Dahl.)

Tjänstefolk;
Pigan Cajsa Eriksdotter, född i Varnhem 1828-10-10 - in från Kellby 1850 - ut till Berg 1851
Pigan Maja Lisa Carlsdotter, född i Sköfde 1829-02-23 - in från Sköfde - ut till Sköfde 1853
Pigan Anna-Majsa Andersdotter, född i Tobakslyckan 1833-07-23 - ut till Åsaka 1852

Ny ägare Sparsäter 1853;
Torparen Johan Gustafsson Gabrielsson
, född i Sköfde 1819-12-14 - in från Berg 1853 med
Hustrun   Maja Stina Svensdotter, född i Varnhem 1811-11-29
Dotter          Anna Lisa Sandberg, född i Lerdala 1844-03-16
D0tter         Maja Cajsa Gustafsdotter, född i Lerdala 1851-07-26

***********************************************************************************************

Soldattorp Nr 315
Kvar bor inhyses
Avskedade soldaten Anders Asp
, född i Sköfde 1787 den 4/2 - dör här 1852
Hustrun/Änkan         Inga, född Jonsdotter i Broddetorp 1790 den 5/8
Dotter                               Stina, född på platsen 1832 - ut till Ryttaregården 1848
Dotter                              Anna Cajsa Asp, född i Varnhem 1827 - in 1849 och ut igen Mariestad 1850

Kvar bor också;

Soldaten     Fredrik Jonsson Asp, född i Acklinga 1821 den 23/12 - flyttar 1841 från Varola - gift 1843
Hustrun      Lovisa, född Fröberg i Vadstena 1820 den 2/10 - flyttar in 1843 från Kyrkefalla
oäkta son      Johan August Jonsson, född i Kyrkefalla 1834 - trumslagare - dör här 1851

***********************************************************************************************

Högelid
Kvarboende - blir nu inhyses;
Torpare Petter Nilsson, född i Götened 1799
Hustrun Lena Andersdotter, född i Vinköl 1783 - dör här nu 1847
Dotter       Maja Cajsa, f. Varnhem 1830-11-15 - in från Skövde 1848 - ut Späcktatorp 1850 - hem igen 1850
Oäkta son Sigfrid Antonius, född i Varnhem 1851-01-04
Son             Lars Johan, född i Varnhem 1833-12-20 - flyttar ut till Nygården 1850

Nu börjar förberedelserna för Laga Skiftet redan bli tydliga i o m lantmäteristart 1844. Förrättningen tar sedan nästan 10 år och fastställs 1853 i domstol. En del ägar- och brukarfrågor för framtiden börjar troligen att diskuteras, planeras och ta form redan nu. Man kan se att brukaren Anders Lorentsson köper sig en förpantning av Fiskaregårdens jord i Billingeliderna som kom att heta Sparsäter och flyttar dit 1848.

En myt som i sin berättelseform omfattar både den gamla gården före 1850 och den senare belägen vid bäcken - sammanförd verklighet så att det passar berättelsen

I en synonymordbok hittar man;
Drag - i betydelsen form:
skapnad, skapelse, skepnad, yttre, figur, utseende, fason, växt, daning, bildning, hållning, drag, gestalt

Texten hämtad från Bolum samlaren Hjilmer Johansson. Finns nu utskriven vid Skara Stifts och Landsbibliotek samt Västergötlands Museum. Under många år har Monika Andersson i Bjellum skrivit och jobbat med detta material.
Texten hämtad från Bolum samlaren Hjilmer Johansson. Finns nu utskriven vid Skara Stifts och Landsbibliotek samt Västergötlands Museum. Under många år har Monika Andersson i Bjellum skrivit och jobbat med detta material.

FISKAREGÅRDENS NYA PLACERING 1858

Ur Laga skiftestexten - delningsbeskrifning - 1848;
"Fiskaregården 1/4 mantal förmedlat Kronoskatte, ägt af Herr Patron Hörstadius, bekommer med utflyttningsskyldighet följande ägor:" Tydligen ägdes Fiskaregården kortvarigt av Brukspatron G A Hörstadius på Höjentorp vid den här tiden!

1848 såldes Fiskaregården till Petter Andersson, Ulunda 3/4 och hans hustru Cajsa Bengtsdotter och de köper Fiskaregården av brukspatronen Hörstadieus på Höjentorp, som då står som ägare, de får lagfart 1855. Det är Petter Andersson, Ulunda 3/4  som flyttade Fiskaregården efter sitt köp 1848 och byggde huset 1858. Petter Anderssons släktingar står sedan som ägare fram till 1942, då Lindhe säljer Fiskaregården till familjen Hermansson.

1853 - Laga skiftet har flyttat Fiskaregården till dagens plats

Kartan för Laga skiftet placerar Fiskaregården med littera N. - här markerat med grönt - i sydöstra delen av Klostrets by. Bäcken har utmärkts som träbro med vad-ställe i öster, för fägatan vidare upp genom markerna. Björsgården Hospitalsgården är markerad med rött.

Boende Fiskaregården t o m 1938  - placering söder om byn

Husförhörslängd 1846 - 1859 + 1854 - 1862
Klostret Fiskaregård
Varnhem AI:7 (1846-1859) AID v17792.b24.s32 + v17794.b24.s17


Ägare av Fiskaregårdens sedan 1848 är Petter Pettersson, född i Broddetorp 1804-09-29 med hustrun Cajsa Bengtsdotter, tidigare hustru till ägaren av Ulunda 3/4 mtl Carl Andersson.
Petter Petterson köper Fiskaregården av brukspatronen Hörstadius på Höjentorp som kortvarit tycks varit ägare till Fiskaregården inför flytten och Petter får lagfart 1855 och sedan ägs gården av familjen i nästan 100 år fram till 1942 då det köps av Familjen Hermansson.

Fiskaregården arrenderas nu ut av ägarna på Ulunda.
Petter Anderssons
sterbhus äger innan arvskiftet 1860 - via urarvagörelsen begärs boet i konkurs av sterbhuset Hustrun Cajsa Bengtsdotter tycks behålla, 1/24 mantal, tar ut lagfart och flyttar till Fiskaregården 1860.

Ny brukare/ägare på det nya stället vid bäcken från 1855;
Ägare Bruk Mannen Jonas Andersson, född i Kyrkefalla 1826-06-01, inflyttad med hustru o son 1855
Hustru Märtha Carlsdotter, född i Varnhem 1831-11-26
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1853-07-12
Dotter Emma Lovisa, född i Varnhem 1856-12-25, - död 1857-11-03
Dotter Emma Lovisa, född i Varnhem 1862-04-07

Dräng Pehr August Pettersson, f. Varnhem 1838-12-07, in från Engerås 1860, ut till Prästgården Skarke 1861

Fiskaregården ägare 1/8 (1/24 mtl enligt lagfartsboken);
Enkan Cajsa Bengtsdotter, född i Berg 1807-10-27, inflyttad från Ulunda 1860
Son Carl Johan Pettersson, född i Varnhem 1841-09-19, inflyttad från Ulunda 1860, ut till Linköping 1861
Son Frans Gustaf, född i Varnhem 1844-02-19, inflyttad från Björsgården 1860
Son Anders Petter, född i Varnhem 1847-05-08, inflyttad från Ulunda 1860

***********************************************************************************************
 

'G:a Granbacken'
Kvarboende inhyses;
Änkan  Nora Andersdotter, född i Wing 1794 31/1 - dör här 1849
Son         Anders Jonsson, född i Varnhem 1825 4/12 - flyttar ut 1849

Ny inhyses 1849;
f.d. soldat Anders Asp,
född i Sköfde 1792 4/2 - in med famil 1849 - dör här 1852
Hustrun    Inga Jonsdotter
, född i Broddetorp 1790 5/8
Son              Johannes Asp, född i Varnhem 1824 3/5 - skrivs 'På sockenens slut' 1846
Dotter          Anna Cajsa Asp, född i Varnhemn 1827 - flyttar hit 1849 - ut till Mariestad 1850
Dotter          Stina, född i Varnhem 1832 - flyttar ut till Ryttaregården 1848

Nya inhyses 1849;

Inhyses          Sven Johansson Ahlqvist, född i Varnhem 1792 - dör här 11/1 1859
Hustru/Änka  Anna Andersdotter, född i Åsaka 1815 20/6
Dotter              Märtha Ahlqvist, född i Varnhem 1821 5/1
hennes oäkta Johanna Christina, född i Varnhem 1848 26/9

Kvarboende inhyses 1859;
Änkan            Anna Andersdotter Ahlqvist, född i Åsaka 1815 20/6
Styfvdotter      Märtha Ahlqvist, född i Varnhem 1821 5/1
hennes oäkta Johanna Christina, född i Varnhem 1848 26/9
hennes oäkta  Augusta Josefina, född i Varnhem 1863 8/6

***********************************************************************************************
 

Sparsäter 1848;
Mannen Anders Lorentsson
, född i Varnhem 1796-08-03 - flyttar in 1848 med familj
Hustru   Cathrina Nilsdotter, född i Varnhem 1993-08-06
Son           Gustaf, född i Varnhem 1822-06-22 - flyttar ut till Åsaka 1848
Dotter      Britta Maria, född i Varnhem 1924-07-26, utflyttad till Hålltorp 1844, åter 1845 - ut gift 1849
Dotter      Charlotta, född i Varnhem 1827-06-30 - utlfyttad Borggården 1850
Dotter      Johanna, född i Varnhem 1829-11-11
Son           Johannes, född i Varnhem 1834-09-24
Dotter       Christina, född i Varnhem 1838-05-19
- säljer Sparsätersförpantningen och flyttar 1850

Tjänstefolk:
Dräng  Carl Svensson, född i Varnhem 1825 - in från Krogstorp 1848 - ut till Ersamusgården 1850

Ny ägare Sparsäter 1850;
Ägaren  Gabriel Bengtsson
, född i Horn 1788-07-17 - in med familj 1850
Hustrun  Cajsa Johansdotter, född i Sköfde 1786-01-14
Fosterdotter Julia Laurentia, född i Näs  1850-09-02 - in 1850 från Näs - ut igen till Näs 1853
(Not;
Oäkta dotter till pigan Britta Cajsa Nilsdotter från Örs pastorat å Dahl.)

Tjänstefolk;
Pigan Cajsa Eriksdotter, född i Varnhem 1828-10-10 - in från Kellby 1850 - ut till Berg 1851
Pigan Maja Lisa Carlsdotter, född i Sköfde 1829-02-23 - in från Sköfde - ut till Sköfde 1853
Pigan Anna-Majsa Andersdotter, född i Tobakslyckan 1833-07-23 - ut till Åsaka 1852

Ny ägare Sparsäter 1853;
Torparen Johan Gustaf Gabrielsson
, född i Sköfde 1819-12-14 - in från Berg 1853 *
Hustrun   Maja Stina Svensdotter, född i Varnhem 1811-11-29
Dotter          Anna Lisa Sandberg, född i Lerdala 1844-03-16
D0tter          Maja Cajsa Gustafsdotter, född i Lerdala 1851-07-26
* Not; Tar ut betyg för flytt till Stockholm 1854
                      - familjen flyttar till Ljungstorp(s gård) 1856

Ny ägare Sparsäter 1856;
Mannen J. Bohlin
, född i Fredsberg 1814-11-07 - flyttar in med familj från Horn 1856
Hustrun Cajsa Stina Magnidotter, född i Ullervad 1810-11-26
Son             Johan, född i Ullervad 1841-12-12 - ut till Åsaka 1860
Son             Anders Magnus, född i Jung 1845-03-19
Dotter        Maria Charlotta, född i Fägred 1847-10-05
Dotter        Gustafwa, född i Säther 1851-06-06
Dotter        Amalia Albertina, född i Säther 1853-06-06

Tjänstefolk;
Arbetskarl Anders Jeansson, född i Varnhem 1813-03-20 - flyttar in 1861
Hustrun     Maria Svensdotter, född i Varnhem 1812-05-03

***********************************************************************************************
 

Soldattorp Nr 315
Soldaten     Fredrik Jonsson Asp, född i Acklinga 1821 den 23/12 - flyttar 1841 från Varola - gift 1843
Hustrun      Lovisa, född Fröberg i Vadstena 1820 den 2/10 - flyttar in 1843 från Kyrkefalla
oäkta son        Johan August Jonsson, född i Kyrkefalla 1834 - trumslagare - dör här 1851
                          - paret flyttar ut 1862

Ny soldat 1862;
Soldaten         Sven Andersson Ferm
, född i Gudhem 1816-11-04
Hustrun         Stina Johansdotter , född i Broddetorp 1820-02-14
Son                     Oscar, född i varnhem 1845-11-22 - ut till Skara 1857
Dotter                Carolina, född i Varnhem 1848-05-14
Dotter              Mathilda ('Ferma-Tilda'), född 1850-11-14
Dotter                 Charlotta, född 1855-02-14
Son                      Johan, född i Varnhem 1857-11-10
Läs mer om familjen Ferm - klicka här; www.ljungstorpshistoria.se/

***********************************************************************************************

Högelid
Kvarboende - blir nu inhyses;
Torpare Petter Nilsson, född i Götened 1799
Hustrun Lena Andersdotter, född i Vinköl 1783 - dör här nu 1847
Dotter       Maja Cajsa, f. Varnhem 1830-11-15 - in från Skövde 1848 - ut Späcktatorp 1850 - hem igen 1850
Oäkta son Sigfrid Antonius, född i Varnhem 1851-01-04
Maja genomgår Kyrktagning 27/2 1853 såsom tillkommande för Furiren Th, Wil. från Bäckedalen Klostret.
Son             Lars Johan, född i Varnhem 1833-12-20 - flyttar ut till Nygården 1850

Gift dotter med familj i huset 1853;
Mannen Thure Wilhelm Rase, född i Acklinga 1824-04-04
Hustrun Maja Cajsa, f. Varnhem 1830-11-15
Son             Sigfrid Antonius, född i Varnhem 1851-01-04
Son             Newton Orion, född i Varnhem 1855-07-11
                    - familjen flyttar till Lidköpning 1856
 

Släktbild kring en del av familjen Carlsson/Pettersson

Guldbröllopp för Anders Carlsson, född på Ulunda 1872-10-08  gift med Cajsa Olofsdotter, vilka är släkt till Ida Lindegren, syster till Axel Lindegren och gift med Carl Andersson. Anders Carlsson är alltså halvbror till Carl Johan Pettersson, senare ägare till Fiskaregården och som blir Henning Lindhes far.

Fr vä bakre raden;
Sofia Albertina Pettersson, född Lind (Hennings mor), Ida Lindegren - syster till Axel Lindegren och gift med Carl Andersson, Carl Andersson - son till Anders Carlsson och Cajsa Olofsdotter, Augusta - syster till Carl Andersson, Mathilda Lindegren - mor till Ida och Axel, därbakom en präst.
Fr vä sittande;
Anders Carlsson
- svärfar till Ida, Cajsa Olofsdotter - svärmor till Ida, hustrun till prästen, och slutligen Carl Johan Pettersson - gift med Sofia Albertina.


Lite mer info om bild 2:
Anders Carlsson, född i Ulunda 1827-10-08, halvbror till Carl Johan Pettersson Henning Lindhes far. Gifte sig med Cajsa Olofsdotter, f i Borgunda 1826-10-20. Sonen Carl Andersson på bilden f, 1854-12-19 i Häggum.

Husförhörslängd 1862 -1869
Klostret Fiskaregård
Varnhem AI:10 AID:v17795.b29.s24

Kvarboende ägare/brukare:
Äg/brukare Mannen Jonas Andersson, född i Kyrkefalla 1826-06-01
Hustru          Märtha Carlsdotter, född i Varnhem 1831-11-26
Son                   Carl Gustaf, född i Varnhem 1853-07-12
Dotter               Emma Lovisa, född i Varnhem 1862-04-07
Son                   Johan August, född i Varnhem 1865-10-28
Dotter               Margaretha, född i Varnhem 1867-03-31

Fiskaregården ägare 1/8 (1/24 mtl enligt lagfartsboken);
Enkan - svärmodern Cajsa Bengtsdotter, född i Berg 1807-10-27
Son Frans Gustaf, född i Varnhem 1844-02-19, ut till Tordnhjem Norge 22/12 1868
Son Anders Petter, född i Varnhem 1847-05-08, inflyttad från Ulunda 1860 - ut Amerika 12/3 1869

Son Pehr August, född i i Varnhem 1838-12-07 - in från Prästgården 1865 - ut igen 1867
 

Hyrande i Fiskaregården;
F.d. Inspektoren Johannes Kjerrman, född i Sköfde 1809-11-04 - in från Lofö 1865 - ut igen 1866

***********************************************************************************************
 

'G:a Granbacken'
Kvarboende inhyses:
Änkan            Anna Andersdotter Ahlqvist,
född i Åsaka 1815 20/6
Styfvdotter      Märtha Ahlqvist, född i Varnhem 1821 5/1 (- dör i Fjellet 1879)
hennes oäkta   Johanna Christina, född i Varnhem 1848 26/9
hennes oäkta   Augusta Josefina, född i Varnhem 1863 8/6

***********************************************************************************************

Sparsäter
Kvarboende ägare Sparsäter;
Mannen J. Bohlin,
född i Fredsberg 1814-11-07
Hustrun Cajsa Stina Magnidotter, född i Ullervad 1810-11-26
Son             Anders Magnus, född i Jung 1845-03-19 - ut till Löthen 1863
Dotter        Maria Charlotta, född i Fägred 1847-10-05
Dotter        Gustafwa, född i Säther 1851-06-06
Dotter        Amalia Albertina, född i Säther 1853-06-06
                   - familjen flyttar till Ullervad 17/3 1864

Inhyses;
Änkan Brita Andersdotter, född i Varnhem 1813-03-20 - dör här nu 18/4 1862
Tjänstefolk - nu Inhyses;

Arbetskarl Anders Jeansson, född i Varnhem 1813-03-20
Hustrun     Maria Svensdotter, född i Varnhem 1812-05-03
                   - paret flytttar till Skarke Ledsgården 1863

Ny ägare till Sparsäter 1864;
Mannen Johannes Andersson Dahlberg, född i Götheborg 1800-03-11 in från Broddetorp 1864
Hustrun Ingrid Andersdotter, född i Dala 1803-05-19
Son            Gustaf, född i Broddetorp 1843-04-19
Son             Sven Johan, född i Ransberg 1837-02-10
                    - familjen flyttar ut till Borddetorp 1865

Ny ägare Sparsäter;
Soldat Skarp vid Borregården med brukaren
Drängen Johan Gustaf Jonsson, född i Ransberg 1837--02-10 - in från Ransberg 1868 - ut 1869

***********************************************************************************************
 

Soldattorp Nr 315
Kvar bor;
Soldaten     Fredrik Jonsson Asp, född i Acklinga 1821 den 23/12
Hustrun      Lovisa, född Fröberg i Vadstena 1820 den 2/10
                          - paret flyttar ut 1862

Kvarboende soldat;
Soldaten         Sven Andersson Ferm
, född i Gudhem 1816-11-04
Hustrun         Stina Johansdotter , född i Broddetorp 1820-02-14
Dotter                Carolina, född i Varnhem 1848-05-14 - nu gift in 1868 - ut igen Fredsberg 1869
Dotter              Mathilda ('Ferma-Tilda'), född 1850-11-14 - ut 1869
Dotter                 Charlotta, född 1855-02-14
Son                      Johan, född i Varnhem 1857-11-10
Dotter                 Anna, född i Varnhem 1867-10-29

Läs mer om familjen Ferm - klicka här; www.ljungstorpshistoria.se/

***********************************************************************************************

Högelid
Kvarboende - inhyses;
Änkmannen Petter Nilsson, född i Götened 1799

***********************************************************************************************

Nu tillkommer en ny backstuga för Fiskaregården - Fiskarebacken - i norr på sina marker i Klostret.

Fiskaregårdens backstuga 1867
Änkan Anna Svensdotter, född i Varnhem 1816-11-14 - flyttar in från Simonsgården med son 1867
Son        August, född i Varnhem 1851-09-04

Husförhörslängd 1869 - 1880
Klostret Fiskaregård
Varnhem AI:11 AID:v17796.b32.s


Ägare Petter Andersson i Ulundas arvingar.

Kvarboende brukare:
Arrendator Mannen Jonas Andersson, född i Kyrkefalla 1826-06-01
Hustru          Märtha Carlsdotter, född i Varnhem 1831-11-26
Son                   Carl Gustaf, född i Varnhem 1853-07-12 - ut Stockholm 1973 - hem igen 1874
Dotter               Emma Lovisa, född i Varnhem 1862-04-07
Son                   Johan August, född i Varnhem 1865-10-28 - dör här 15/1 1874
Dotter               Margaretha, född i Varnhem 1867-03-31
Son                    Johan August, född i Varnhem 1875-07-23 - dör här samma år 23/7 1875

Fiskaregården ägare 1/8 (1/24 mtl enligt lagfartsboken);
Enkan - svärmodern Cajsa Bengtsdotter, född i Berg 1807-10-27
Son Anders Petter, född i Varnhem 1847-05-08, inflyttad från Ulunda 1860 - ut Amerika 12/3 1869

Son Pehr August, född i i Varnhem 1838-12-07 - in från Prästgården 1865 - ut igen 1867 - hem 1878

Tjänstefolk;
Piga Eva Brita Larsdotter, f. Sätuna 1845-02-24, in från Ulunda 1873, åter 1874, in från Ulunda 1875, till Stenum 24/10 1876
Piga Stina Larsdotter, född i Kyrkefalla 1839-03-11, inflyttad från Engarås 1874-10-24, åter dit 1875

***********************************************************************************************
 

'G:a Granbacken'
Kvarboende inhyses - fattighjonet:
Änkan            Anna Andersdotter Ahlqvist,
född i Åsaka 1815 20/6
Styfvdotter      Märtha Ahlqvist, född i Varnhem 1821 5/1 (- dör i Fjellet 1879)
hennes oäkta   Johanna Christina, född i Varnhem 1848 26/9
hennes oäkta   Augusta Josefina, född i Varnhem 1863 8/6
                           - styvdottern flyttar ut med barnen till Fjellet  1875

Efter Anna Andersdotter Ahlqvist finns inga boende att hänföra till detta boende och stugan försvann troligen 1880 när nya Granbacken uppfördes längre ner på skiftet av Sven Johansson Löfgren.

***********************************************************************************************

Sparsäter
Ägare Sparsäter;
Soldat Skarp har nu sålt förpantningen till Varnhems församling år 1877
- arrendatorer;

Arbetskarlen Soldaten Jonas Brandt, född i Horn 1815-05-24 - in 1872
Arbetskarlen Carl Johansson Sträng, född i Varnhem 1841-08-22 in 1872 med makan
Hustrun              Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Varnhem 1847-10-04
Dotter                 Hulda Christina, född i Varnhem 1872-12-31
Son                      Johan Hjalmar, född i Varnhem 1875-09-31
                             - familjen flyttar ut 1874

Arbetskarlen Anders Gustaf Johansson
, född i Lundby 1840-11-10 - in med familj från Åsaka 1874
Hustrun           Maria Kristina Nilsdotter, född i Varnhem 1837-08-25
Son                       Johan Emil, född i Öglunda 1864-12-29
Son                       Karl Wilhelm, född i Varnhem 1875-03-28
                              - familjen flyttar till Wåmb 13/4 1878

***********************************************************************************************
 

Soldattorp Nr 315

Kvarboende soldat;
Soldaten         Sven Andersson Ferm
, född i Gudhem 1816-11-04
Hustrun         Stina Johansdotter , född i Broddetorp 1820-02-14
Dotter                Carolina, född i Varnhem 1848-05-14 - nu gift in 1868 - ut igen Fredsberg 1869
Dotter              Mathilda ('Ferma-Tilda'), född 1850-11-14 - ut 1869 - hem 1875 - ut 1876
Dotter                 Charlotta, född 1855-02-14 - ut 1871 - hem igen 1873 - ut igen 1874
Son                    Johan, född i Varnhem 1857-11-10 - ut 1875
Dotter                 Anna, född i Varnhem 1867-10-29
                             - kvarvarande familj flyttar till Vadet 5/11 1877
Läs mer om familjen Ferm - klicka här; www.ljungstorpshistoria.se/


Ny soldat;
Soldaten Johan Holmberg Ferm
, född i Varnhem 1857-11-10 - gift 14/11 1879
Hustrun  Carolina Jönsdotter, född i Varnhem 1858-0603 - flyttar in 1879
Son             Sven Hjalmar, född i Varnhem 1880-08-19


***********************************************************************************************

Högelid
Kvarboende - inhyses;
Änkmannen Petter Nilsson, född i Götened 1799

***********************************************************************************************

Nu tillkommer en ny backstuga för Fiskaregården i norr på sina marker i Klostret.

Fiskaregårdens backstuga 1867 - ägare;
Änkan Anna Svensdotter, född i Varnhem 1816-11-14
Son        August Jonsson, född i Varnhem 1851-09-04 - flyttar ut 1877

Ny boende backstugan Fiskarebacken 1872;
Arbetskarl Carl Jonsson
, född i Varnhem 1843-12-05 - flyttar in med familj 1872
Hustrun      Karolina Johanna Kyhlin, född i Stenum 1845-12-05
Dotter             Anna Charlotta, född i Sköfde 1868-04-11
Dotter             Emma Christina, född i Varnhem 1871-01-01
Son                  Johan August, född i Varnhem 1873-05-23
                         - familjen flyttar till Bolum 1876


 

Nästkommande ägare i Stockholm - Carl Pettersson

Ny ägare i släkten Pettersson blir Sadelmakaregesällen Carl Johan Pettersson i Stockholm. Han får sonen Henning Adolf Viktorius med hustrun Sofia Albertina Lind - gifta den 20/9 1868.

Husförhörslängd 1880 - 1895
Klostret Fiskaregård
Varnhem AI:12 AID; v17797.b55.s47


Ägare Petter Andersson i Ulundas arvingar - nu tar Karl Pettersson över - boende i Stockholm

Kvarboende arrendator:
Mannen Jonas Andersson, född i Kyrkefalla 1826-06-01 - dör här nu 22/1 1892
Änkan   Märtha Carlsdotter, född i Varnhem 1831-11-26
Son          Carl Gustaf, f. Varnhem 1853-07-12 - ut Acklinga 24/10 1882 - hem 1885 - till Amerika 21/3 1890
Dotter     Emma Lovisa, född i Varnhem 1862-04-07
Dotter     Margaretha, född i Varnhem 1867-03-31 -- ut till Borås 2/10 1891

Fiskaregården ägare 1/8 (1/24 mtl enligt lagfartsboken);
Enkan - svärmodern Cajsa Bengtsdotter, född i Berg 1807-10-27 - dör här nu 29/1 1892

Son Pehr August, född i i Varnhem 1838-12-07 -  nämndeman -dör här nu 25/1 1890

Nu arrenderas marken av Gustaf Adolf Johansson och Viktor Andersson från Ulunda.

***********************************************************************************************
 

'G:a Granbacken'
Efter Anna Andersdotter Ahlqvist finns inga boende att hänföra till detta boende och stugan försvann troligen 1880 när nya Granbacken uppfördes längre ner på skiftet av Sven Johansson Löfgren.

Huset byggs av en flyttad backstuga från Uppsalas marker - se sidan; 'Granbackenhuset på Uppsalas mark innan flytt' samt C. 51 Granbacken
^^^^^^^^^^^^
Granbacken 1881 - se bild nedan!

Nu - 1881 - byggs nya backstugan Granbacken längre söder på Fiskaregårdens skifte av;

Arbetaren Sven Johansson Löfgren, f. Husaby 1840-06-17 - in m. familj 24/10 1881 - dör 15/12 1892
Hustrun/änkan Maja Stina Svensdotter, född i Sköfde 1837-02-08
Dotter            Anna Mathilda, född i Varnhem 1869-08-09 - ut 7/11 1887
Dotter            Maria Elisabeth, född i Varnhem 1872-02-28 - ut Alonberg, Örebro 12/8 1887
Son                 Oskar Sigfrid, född i Varnhem 1877-10-09
Son                 Frans Löfgren, född i Varnhem 1863-07-1863 - in 1881 för att hjälpa färdigställa huset - ut 1882
Son                 Johan August, född i Varnhem 1880-07-13
Barnhusbarn Nr 18 Erik Werner, född i Gefle 1885-03-01 - flyttar in från Stockholm 11/5 1886
                          - änkan flyttar ut med hemmavarande barn 1893

Ny ägare Granbacken 1893;
Mannen Johannes Larsson, född i N. Lundby 1830-06-03 - flyttar in med familj 1893
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Lyrestad 1838-12-20
Dotter        Augusta, född i N. Ving 1869-04-09
Dotter        Elina Sofia, född i Varnhem 1877-11-25 - emigrerar till Nordamerika 4/5 1901
Inhyses;
Arbetskarl August Svensson, född i Sköfde 1832-03-22 - flyttar in 7/11 1887

***********************************************************************************************

Sparsäter
Ägare Sparsäter;
Varnhems församling äger Sparsäter och ordnar småskola fr o m 1883.

Arrenderas först av Johan Hägglund från Hagalund.

Småskolelärarinna flyttar in 1883;
Lärarinnan Tilda Wolt, född i Valtorp 1859-03-29 - in från Valtorp 3/10 1883

Inhyses; f.d soldat Jonas Brand, född i Skara 1815-05-24 - flyttar ut till Fattighuset 1886

***********************************************************************************************
 

Soldattorp Nr 315

Kvarboende soldat;
Soldaten Johan Holmberg Ferm, född i Varnhem 1857-11-10 -  där här nu 16/3 1891
Hustrun  Carolina Jonsdotter, född i Varnhem 1858-0603
Son             Sven Hjalmar, född i Varnhem 1880-08-19
Dotter         Eugenia, född i Varnhem 1882-02-03
Son              Carl Ferdinand, född i Varnhem 1884-04-16 - dör här nu 2/6 1892
                   
inhyses änkan med barn flyttar ut 1892

Ny soldat flyttar in 1891;
Soldat      Karl August Holmberg
, född i Lerdala 1866-02-10 - in 4/11 1894 med
Hustrun  Emma Charlotta Alfridsdotter, född i Varnhem 1868-02-14
Son              Gustaf Arvid, född i Varnhem 1892-08-31
Son              Jon Leonard, född i Varnhem 1894-08-09

***********************************************************************************************
 

Högelid
Kvarboende - inhyses;
Enkman  Petter Nilsson,
född i Göthened 1799 - dör här 15/11 1880

Högalid förs nu rätteligen till BJörsgården/Gästgivaregårdens skifte fr o m 1880.

***********************************************************************************************
 

Backstugan Fiskarebacken, Klostret

Fiskaregårdens backstuga 1867 - inhyses;
Änkan Anna Svensdotter, född i Varnhem 1816-11-14

Ny ägare 1885;
Arbetskarlen August Johansson
, född i Ving 1856-07-05 - gift 15/11 1878 in 1885 med
Hustrun           Charlotta Svensdotter, född i Kinne Klefva 1856-10-08
Dotter                  Gerda Ingeborg, född i Varnhem 1889-06-02
                              - familjen flyttar till Skara 20/10 1891

Ny ägare 1892;
Skomakare Johan August Svensson
, född i Ledsjö 1863-03-17 - in 1892 med
Hustrun       Ida Sofia Andersson, född i Hasslösa 1868-10-24
Dotter              Ester Maria Elisabeth, född i Varnhem 1893-11-27
 

Granbacken på skiftet i Billingeliderna 1880 - 1960-tal

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Fiskaregårdens ursprungliga skifte i Billingeliderna gick från bergskanten på Billingen i öster till Ängerås marker i väster.

Den har haft som bebyggelse:
'Gamla Granbacken' (1812 - 1880),
Sparrsäter (fr 1836) - stavades länge Sparsäter
Granbacken (fr 1881 - 1960-tal)

Granbacken innan rivning. (Bild ur Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage) Granbacken innan rivning. (Bild ur Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage)

Granbacken, dit huset flyttades, tillhörde Fiskaregården i Varnhem och låg ovanför Kaptensbostället Engarås. Granbacken var ett så kallat förpantningsställe. det betyder att marken såldes till innehavaren på vanligtvis 49 år, varefter den återgick till gården vars grundäga det var. Om inget annat fanns i avtalet, så följde eventuella påbyggnader med hus med tillbaka till grundägaren av marken.

Troligen byggdes huset på Granbacken upp inför Lövgrens flytt dit - av fadern ihop med sonen Frans Löfgren, som då flyttade hem ett tag.

 De hade då fått/köpt den gamla stugan av Uppsala. Sonen Frans var ju då  18 år gammal och hans far endast 41 år gammal. Frans jobbade dessutom som dräng på Trädgården, direkt innan han flyttade "hem” till det nyuppförda Granbacken den 24/10 1881.

Trädgården ägdes då av arvingarna till Uppsala. Han hade lämnat familjens tidigare hem Kärret, för att arbeta som dräng under ett år i Trädgården innan han nu alltså återvände till det nya huset i Granbacken.

Vore väl inte otroligt att familjen via honom lovades/köpte huset från Uppsala för flytt och att marken ordnades med Fiskargården på en intäkt lite högre upp i terrängen - "en backe med granar på”- enligt ortsnamnsregistret.

Dessutom visste man från Uppsalas sida redan att järnvägen skulle dras just där huset ligger, då järnvägen hade provstakats efter Skövde Stadsfullmäktiges beslut den 8/1 1872 - om en kommitté för undersökande av järnvägs byggande öfver Billingen”.

Provstakningen finns med som en röd linje på 1877 års karta förbi området, trots att banan inte kom att byggas förrän ca 25 år senare, 1902-1903, och startade sin verksamhet 1904-03-31.

Huset revs under 1960-talet av Fiskaregårdens ägare.


Ur husförhörslängd för det flyttade huset Granbacken 1881 den 24/10 - då flyttar in;

Arbetskarl    Sven Johansson Löfgren, född i Husaby 1840 den 17/6 - med familj flyttar in från Kärret -
                           och dör här den 15/12 1892 - 11 år efter inflytten, då endast 52 år gammal
Hustrun         Maja Stina Svensdotter, född i Skövde 1837 den 8/2
Dotter               Anna Matilda, född i Varnhem 1872 den 28/2
Dotter               Maria Elisabeth, född i Varnhem 1872 den 28/2
Son                    Oskar Sigfrid, född i Varnhem 1877 den 9/10
Son                    Frans, född i Varnhem 1863 den 21/7 - flyttar "hem" till Granbacken den 24/10 1881 från
                           Trädgården där han varit dräng under 1 år (Trädgården ägs av arvingarna till Upsala)
Son                    Johan August, född i Varnhem 1880 den 13/7


Läs mer om Granbacken och flytten dit på www.ljungstorpshistoria.se // A. 16 Granbacken
Samt på sidan om Granbackens historia på C. 51 Granbacken

Husförhörslängd 1895 - 1922
Klostret Fiskaregård
Varnhem Alla:1 AID;v246286.b1060.s97


Ägare Karl Johan Pettersson i Stockholm (släkten Pettersson ägare sedan 1848)

Nu arrenderas marken av Karl Viktor Andersson från Ulunda, som sedan flyttar hit.

Undantagsägare under Fiskaregården nu forne arrendators änka;
Änkan   Märtha Carlsdotter
, född i Varnhem 1831-11-26 - änka 22/1 1892 - dör här 1927/5 1907
Dotter     Emma Lovisa, född i Varnhem 1862-04-07 1 - emigrerar till Nordamerika 25/10 1907

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Adolf Jonsson, född i Varnhem 1874-10-04, utflyttad till Hålltorp 1897-11-03
Piga Augusta Johansson, född i N Ving 1869-04-09, utflyttad till Grufvesäter 1913-11-18
Dräng Alfred Larsson, född i Eggby 1877-04-30, inflyttad från N Lundby 1897-11-15, utflyttad till N Lundby 1898-11-03
Dräng Gustaf Vilgott Andersson, född i V Gerum 1882-04-08, inflyttad från Öglunda 1898-11-09, utflyttad till Våmb 1899-10-20
Dräng August Walfrid Johansson, född i Eggby 1874-09-22, inflyttad från Ulunda 1899-11-06, åter till Ulunda 1903-11-02
Dräng Karl Johan Johansson, född i Varnhem 1883-05-26, inflyttad från Lillekullen 1899-11-06, utflyttad till Hålltorp 1900-11-02
Dräng Karl Oskar Karlsson, född i N Lundby 1885-05-06, inflyttad från Ulunda 1902-11-02, utflyttad till Prästgården 1903-11-06
Dräng Aron Emanuel Andersson, född i Bolum 1886-09-07, inflyttad från N Lundby 1903-11-30, utflyttad till Bolum 1906-12-07, återkom 1907-11-29, utflyttade till Bolum 1910-11-07
Dräng Henning Karlssson, född i Gudhem 1892-07-27, inflyttad från Fattighuset 1906, utflyttad till N Lundby 1909-11-16
Dräng Johan Sanfrid Axelsson, född i Hasslösa 1879-04-21, inflyttad från Hasslösa 1906-12-07, utflyttad till Hasslösa 1907-11-21
Dräng Erik Johan Öst, född i Trästena 1883-12-08, inflyttad från Horn 1910-11-07, utflyttad till Ledsgården 1913

Hyrande;
Ingeniör Alfred Ernst Oskar Modén, f. Kånna Kronoberg 1858-06-15, in Sköldinge 1921, gift 1920-12-03
Hustru Elvira Elidabet Lundberg, född i Sköldinge 1870-05-20

Änkling jordbruksarb. Johannes Andersson, född i Varnhem 1839-01-10, inflyttad från Sven Michaelsgården 1910, utflyttad till Hustru Ingridsgården 1914

***************************************************************************************************


1913 Ny ägare och brukare av Fiskaregården ¼ mtl;

Fd Sjökaptenen - son till förre ägaren C J Pettersson;
Henning Adolf Viktorius Pettersson Lindhe
, född i Storkyrkoförs. Stockholm 1876-02-26, gift 1913-05-18, inflyttad med hustru 1913-06-10
Hustru Hulda Maria Loberg, född i Åker Södermanland 1868-11-18
Notering:
I Rotearkivets Kriminalanteckning står att den unge Henning Pettersson "vistats många år i Skärgården. Kommentar; Unga "brottslingar" skickades ut på skärgårdsöarna en period efter avtjänat straff. Inga ytterligare uppgifter finns i tillgängliga kriminalregister.

Tjänstefolk;
Hembiträde Edit Teresia Pettersson, född i Skövde 1906-04-24, inflyttad från Amnehärad 1921-12-23
Dräng Gustaf Teodor Källgren, f. Stenum 1893-12-03, in från Stenum 1916-11-01, ut till Marum 1918-11-27, åter 1920-12-30
Statdräng Frans Oskar Johansson, f. N Fågelås 1854-09-08, in från Varola 1819-11-28, ut till Ulfsgården 1920-12-04
Dräng Karl Edvard Stål, född i Ransberg 1890-12-27, inflyttad från Värsås 1819-11-28
Dräng Karl Alfred Spångberg, född i Åker Södermanland 1890-10-09, inflyttad från Kungsholm Stockholm 1819-02-05, utflyttad till Kungsholm 1919-11-03
Dräng John Viktor Johansson, född i Bälinge Älvsborg 1894-02-23, inflyttad från Slöta 1918-12-04, utflyttad till Laske Vedum 1920-11-05
Dräng Johan Algot Zetterman, född i Vättlösa 1874-10-20, inflyttad från Kinne Kleva  1914-11-20, utflyttad till Skälvum 1917-11-19
Piga Judit Cecilia Skoglöf, född i Fridene 1890-05-12, inflyttad från Lundby 1914-11-18, utflyttad till Fröjered 1916-11-10
Piga Anna Margareta Larsson, född i Fredsberg 1894-07-08, inflyttad från Kumla 1914-06-12, utflyttad till Hjälstad 1914-12-18

Statkarl Gustaf Adolf Adolfsson, född i Ledsjö 1882-07-17, gift 1913-03-13, inflyttad med hustru 1913-05-15,
Hustru Hanna Elisabet Friskopp, född i Skånings Åsaka 1882-11-16
Dotter Rut Anna Kristina, född i Varnhem 1914-01-29
- utflyttad med hustru o dotter till Lundby 1914-11-18

Piga Ester Maria Elisabet Svensson, född i Varnhem 1893-11-27, inflyttad från Fiskarebacken 1917, utflyttad till Bolum 1917-12-31
Dräng Olof John Nordström, född i Hangelösa 1893-07-20, inflyttad från Sävare 1917-11-13, utflyttad till Skeby 1918-11-20
Piga Signe Olivia Larsson, född i Häggum 1894-11-27, inflyttad från Häggum 1917-11-13, utflyttad till Häggum 1918-11-13
Piga Märta Elisabet Johansson, född i Härlunda 1903-09-25, inflyttad från Härlunda 1919-12-06

***********************************************************************************************
 

'G:a Granbacken'
Efter Anna Andersdotter Ahlqvist finns inga boende att hänföra till detta boende och stugan försvann troligen 1880 när nya Granbacken uppfördes längre ner på skiftet av Sven Johansson Löfgren.

************************************************************************************************


Kvarboende ägare Granbacken;
Mannen Johannes Larsson, född i N. Lundby 1830-06-03
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Lyrestad 1838-12-20
Dotter        Augusta, född i N. Ving 1869-04-09
Dotter        Elina Sofia, född i Varnhem 1877-11-25
Fosterbarn - dottern Elin Sofia Johanssons oäkta barn
     Dottern  Ellen Maria, f. Varnhem 1898-12-11 - flyttar in - ut 30/3 1900 - till Nordamerika 4/5 1901
     Sonen     Karl Oscar, född i Varnhem 1900-05-15 - ut till Nordamerika 4/5 1901

***********************************************************************************************

Sparsäter
Ägare Sparsäter;
Varnhems församling äger Sparsäter och ordnar småskola fr o m 1883.
Arrenderas en tid av Johan Hägglund från Hagalund - sedan flyttar skolan in - sedan av Gustaf Natanel Gustafsson i Aspelund.

Grannen Gustaf Natanel Gustafsson i Aspelund köper sedan loss marken runt skolhuset.


Kvarboende;
Småskolelärarinnan
Tilda Wolt, född i Valtorp 1859-03-29
Fosterson  Erik Gunnar Lindblom, son till Julia Elvira Lindblom i Adelsjö - till Sköfde 27/11 1917

Läs mer om Småskolan och Sparrsäter - genom att klicka här; www.ljungstorpshistoria.se/Sparrsäter

***********************************************************************************************
 

Soldattorp Nr 315

Kvarboende soldat;
Soldat      Karl August Holmberg, född i Lerdala 1866-02-10 - in 4/11 1894 med
Hustrun  Emma Charlotta Alfridsdotter, född i Varnhem 1868-02-14
Son              Gustaf Arvid, född i Varnhem 1892-08-31
Son              Jon Leonard, född i Varnhem 1894-08-09 - ut 12/11 - hem igen 4/11 1913
Son              Karl Johan, född i Varnhem 1896-09-29
Dotter         Anna Charlotta Ingeborg, född i Varnhem 1899-02-18
Son              Sven Valdemar, född i Varnhem 1901-06-14
Dotter         Elin Sara Maria, född i Varnhem 1903-07-19
Son              Johan Erik Manfred, född i Varnhem 1907-10-03
Dotter          Märta Kristina, född i Varnhem 1909-07-28
Son               Nils August Isidor, född i Varnhem 1911-12-19
                      - hela familjen flyttar som arrendatorer av Kyrkebo 1914

Köpare av Soldatboställe Nr 315 den 15/7 1916;
Brukaren   Anders Gustaf Svensson
, in från Istrum den 12/8 1916 - ut igen till Skara den 13/11 1917
Hustrun     Emma Kristina, född Larsdotter i Lerdala 1862 den 22/8,  gifta den 1/5 1892 - ut med maken
Dotter            Anna Matilda Svensson, född i Berg 1893 den 9/2 - in från Istrum den 11/11 1916

Makarna återflyttar till Björkedalen 1/11 1918 - efter lagfart;

In flyttar också;
Mågen      Erik Natanael Lann, född 1890 den 7/8 i Bjärka, byggnadssnickare, gifte sig 11/11 1917 - flyttar in till dottern i huset
Hustrun    Anna Matilda Svensson, född i Berg 1893 den 9/2
Son                Nils Erik Lennart Lann, född 1918 den 25/9
Son                 Karl Gustaf Wilhelm, född 1920 den 23/9 - dör här den 2/11 1920

Läs mer om Björkedalen och Soldattorp Nr 315 genom att klicka här; www.ljungstorpshistoria.se/Björkedalen
 

***********************************************************************************************
 

Högelid
Kvarboende - inhyses;
Enkman  Petter Nilsson,
född i Göthened 1799 - dör här 15/11 1880

Högalid förs nu rätteligen till Björsgården/Gästgivaregårdens skifte fr o m 1880.


Läs mer om Högelid genom att klicka här; www.ljungstorsphistoria.se/Högelid

***********************************************************************************************
 

Backstugan Fiskarebacken, Klostret

Fiskaregårdens backstuga 1867 - inhyses;
Änkan Anna Svensdotter, född i Varnhem 1816-11-14 - dör här nu 1896

Kvarboende ägare;
Skomakare Johan August Svensson, född i Ledsjö 1863-03-17 - dör här nu 7/7 1906
Hustrun       Ida Sofia Andersson, född i Hasslösa 1868-10-24
Dotter              Ester Maria Elisabeth, född i Varnhem 1893-11-27 - flyttar ut 1908 - hem - ut igen 1916
Dotter              Anna Matilda Ingeborg, född i Varnhem 1898-01-27 - flyttar ut 1913
Son                   Gustaf Erik Valdemar, född i Varnhem 1901-05-14 - flyttar ut 1916 - hem - ut  1919 - hem 1921
Dotter              Signe Margreta Sofia, född i Varnhem 1903-09-18 - dör här 4/1 1909
Dotter              Ida Linnéa Valborg, född i Varnhem 1906-03-29 - flyttar ut 1921

Skomakarlärling August Einar Andersson, född i Hasslösa 1882-04-21 - in 10/11 1896 - ut 6/11 1899
 

Backstugan Fiskarebacken - foto 1935

Längst ner i hörnet till höger ligger 1935 fortfarande Fiskarebacken - en backstuga under Fiskaregården sedan 1867.

Detalj med Fiskarebacken - gränser markerade med rött. Ett hörn av Fiskaregårdens mark med Åkersberg som granne i norr och söder om järnvägen.

Husförhörslängd 1922 - 1938
Klostret Fiskaregård
Varnhem Alla:2 AID;v246287.b1270.s116


Kvarboende ägare;
Fd Sjökaptenen Henning Adolf Viktorius Pettersson Lindhe
, f. Storkyrkoförs.Sthlm 1876-02-26
Hustru Hulda Maria Loberg, född i Åker Södermanland 1868-11-18

Läs mer om f.d. sjökaptenen Lindhe och hans engagemang i Himmelskällan - klicka här: Himmelskällan

Hyr på Fiskaregården 1921;
Alfred Ernst Oskar Modén, född i Rånna Kronoberg 1958-06-15, ingenjör - in 22/11 1922 - ut Värnamo 1922
Systerdotter till Henning Lindhe; Karin Bäckström, född i Gävle 1901-08-20 - in 1923 - ut 1924

Tjänstefolk
Hembiträde Edit Teresia Pettersson, född i Skövde 1906-04-24, inflyttad från Amnehärad 1921-12-23, utflyttad till Kyrkebo 1922
Hembiträde Märta Elisabet Johansson Karlsson, född i Härlunda 1903-09-25, inflyttad från Härlunda 1919-12-06, utflyttad till Skövde 1923-12-07
Hembiträde Elin Margareta Andersson, född i Säter 1905-08-27, inflyttad från Bolum 1922-12-05, utflyttad till N Lundby 1924-11-17
Hembiträde Estrid Marie Holmberg, född i Locketorp 1905-12-21, inflyttad från Ulunda 1923, utflyttad till Locketorp 1928-11-28
Hembiträde Anna Viktoria Karlsson, född i Korsberga 1909-05-23, inflyttad från N. Lundby 1924-11-10, utflyttad till Skånings Åsaka 1925-01-08
Hembiträde Elin Margareta Andersson, född i Säter 1905-08-27, inflyttad från N Lundby 1925-11-26, utflyttad till Bolum 1928-12-04
Tjänarinna Ebba Viktoria Sundberg, född i Broddetorp 1908-03-13, inflyttad från Broddetorp 1928-04-11, utflyttad till Kyrkefalla 1928-12-06
Tjänarinna Elsa Charlotta Brandqvist, född i Björkäng 1910-11-12, inflyttad från Eggby 1928-12-07, utflyttad till Skövde 1929-12-12
Tjänarinna Elsa Viola Karlsson, född i Lyrestad 1915-02-01, inflyttad från N. Lundby 1929-11-25,
(Not.   Anna Matilda Karlsson f. Andersson, ålderdomshemmet N. Lundby) utflyttad till Säter Skb 1931-07-24
Dräng Gustaf Teodor Källgren, född i Stenum 1893-12-03, inflyttad från Marum 1920-12-30, utflyttad till Eggby 1925-12-14
Dräng Karl Edvard Stål, född i Ransberg 1890-12-27, inflyttad från Värsås 1819-11-28, utflyttad till Kyrkefalla 1929-07-26

Arrendator 1929;
Man Arnold Gustaf Gilbert Fridén, f.Hornborga 1899-11-19, gift 1929-04-13, från Ulunda 1929-04-16
Hustru Berta Ingeborg f. Holmberg, född i Locketorp 1899-05-24, inflyttad från Locketorp 1929-11-15
Son Lars Arnold, född i Mariestad 1930-01-24

Tjänstefolk;
Hembiträde Marie Ingeborg Linnea Blad, född i Varnhem 1916-12-08, inflyttad från Hustru Ingridsgården 1931-12-07, utflyttad till Trädgården 1932
Dräng Konrad Viktor Johansson, född i Mölltorp 1904-03-22, inflyttad från N Kyrketorp 1931-10-27, utflyttad till Eggby 1932-11-05
Hembiträde Astrid Maria Elisabet Krans, född i Istrum 1912-08-03, inflyttad från Fyrunga 1930-12-27, utflyttad till Saleby 1931-12-02
Dräng Sture Gustaf Lennart Karlsson, född i Ransberg 1911-05-23, inflyttad från Ransberg 1930-12-17, utflyttad till Dala 1931-12-04
Dräng Gustav Torsten Ekman, född i Flistad 1907-11-18, inflyttad från Locketorp 1929-11-08, utflyttad till Kyrkefalla 1930-10-03

Ny Arrendator 1932;
Mannen Johan Gustav Seger, född i Gamleby Kalmar l. 1895-05-28, gift 1918-04-28, inflyttad med familj från N. Lundby 1932-11-17,
Hustru Katarina Elisabet f. Johansson, född i Rådene 1885-12-11
Son John Gustav Lennart, född i Karleby 1919-08-16
Dotter Ingrid Lovisa Emilia, född i N Lundby 1922-03-28
 - utflyttad med familj till N. Lundby 1938-11-21

Ny Arrendator 1938;
Nils Edvard Andersson, född i Skara stad 1897-03-18, gift 1922-07-06, in från Skara 1938-04-01
Hustru Selma Emilia f. Landström, född i Sk. Åsaka 1880-12-29
Hustruns son i f. äkt. Sven Gustaf Lennart Gerhardsson, född i Skallmeja 1913-08-23
Gemens.barn Dotter Anna Lisa Andersson, född i Skara Landsf. 1922-11-25

************************************************************************************************


Kvarboende ägare backstugan Granbacken;
Mannen Johannes Larsson, född i N. Lundby 1830-06-03 - dör här nu 14/6 1922
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Lyrestad 1838-12-20 - flyttar ut 1922

Ny ägare;
Gårdfarihandlare Johan Robert Svensson
, född i Våmb 1880-10-19 - in 1923

In flyttar också 1923 - änkan;
Hushållerskan Augusta Malvina Lindströn f. Engberg, född i Kila Söderm.l. 1882-02-23,
                                  inflyttad med tre barn från Backa 1923, Not. Änka efter Trädgm. Erik Gustaf Lindström
Son                           Sven Anders Gustaf, född i Enköping 1909-03-12, utflyttad till Skövde 1926-11-27, åter
                                  från Backa 1928-02-10, utflyttad till Skärv 1930-09-11, återkom som trädgårdselev från
                                  Lomma, Malmöh. L 1931-10-02, utflyttad till Västra Skrävlinge 1935-05-28
Dotter                      Karin Lovisa, f. Strängnäs 1912-12-21, not. Fallandesjuk, vårdas å Fristaden Bankeryd
Son                            Karl Henrik Lindström, född i Varnhem 1919-01-28, utflyttad till Västra Skrävlinge
                                   1934-08-21, återkom som Gjutare från Lidköping 1936-10-21,
Dotter                       Anna Elisabet Engberg, född i Maria Magdalena Sthlm 1906-06-13, inflyttad från Varv
                                   1925-05-28, utflyttad till Sofia Stockhlm 1926-11-24

Här finns också 1928;

Stenarbetare Karl August Svensson, född i Våmb 1884-02-15, inflyttad från Våmb 1928-05-05, utflyttad till Lidköping 1928-10-10

***********************************************************************************************

Sparsäter
1905 har marken köpts av Gustaf Natanel Gustafsson i Aspelund (4,202 har) - 1924 köper han även skolhuset på auktion och i församlingsboken står nu Handelslägenhet 35

Kvarboende;
Lägenhetsägaren Anders Gustaf Adamsson,
född i Varnhem 1866-06-14
Hustrun                   Tilda Volt, född i Valtorp 1859-03-29
                                      - makarna flyttar till Våmb 25/11 1922

Ny boende lärarinna;
Småskollärarinnan Inez Maria Jansson
, född i Frykerud Värm. l. 1890-05-18 - in Skara stad 5/1 1924
- hon flyttar till Nya småskolan den 26/11 1925

Nye ägaren flyttar in med familj 1925;
Handlaren Natanel Gustafsson, född i Öglunda 1865-08-01
Hustrun     Inga Maria Andersson, född i Ryda 1859-07-28 - dör här den 18/6 1931

Tjänstefolk;
Handelsbiträdet Carl Simon Larsson, född i Sköfde landsf. 1890-06-04

Ny ägare flyttar in 1933;
Handlaren Axel Ferdinand Hjertén, född i Kölaby, Älvb.l. 1901-10-22 - flyttar in med familj 28/11 1933
Hustrun     Maria Charlotta f. Axelsson, född i Kölaby 1904-10-02
Dotter         Florence Ann-Marie, född i Solberga, Älv.l. 1929-08-28
                   - familjen flyttar till Bredsäter 30/11 1937

Ny ägare flyttar in 1937;
Handlanden Lars Erik Larsson, född i Böne 1900-05-26 - in från Uvered 19/11 1937 med familj
Hustrun        Signe Emilia f. Jonsson, född i Uvered 1908-06-22 - gifte sig 3/8 1936
Dotter            Gunvor Birgitta, född i Lidköping 1937-08-23

Tjänstefolk;
Handelsbiträde Stina Linnea Ingeborg Eklund, född i Lerdala 1910-10-24 - in 1933 - ut Lerdala 1935
Handelsbiträde Karin Linnea Hassel, född i Berg 1913-05-13 - in 1932 - ut Berg 1933
Handelsbiträde Fredrika Charlotta Ingeborg Johansson, född i Kungslena 1897-09-07 - in 1931 - ut  1932

Tjänarinna Märta Linnéa Gustafsson, född Hwarf 1903-11-19 in 1929 - ut 1931
Tjänarinna Anna Elisabet Engberg Gustafsson, född i Maria Sthlm 1906-06-13 - in 1926 - ut 1929
Tjänarinna Elejsa Linnéa Öberg, född i Skärv 1904-04-01 - in 1926 - ut 1929

Hyrande;
Snickaren Karl Otto Adolfsson Nyberg, född i Varnhem 1870-01-14 - från USA 11/12 1925 - åter 1927

Läs mer om Småskolan och Sparrsäter - genom att klicka här; www.ljungstorpshistoria.se/Sparrsäter

***********************************************************************************************
 

Björkedalen - (f.d. Soldattorp Nr 315)

Kvarboende ägare av Björkedalen;
Brukaren   Anders Gustaf Svensson
, in från Istrum den 12/8 1916
Hustrun     Emma Kristina, född Larsdotter i Lerdala 1862 den 22/8 - dör här 2/8 1934

Ny ägare;
Mågen      Erik Natanael Lann, född 1890 den 7/8 i Bjärka, byggnadssnickare
Hustrun    Anna Matilda Svensson, född i Berg 1893 den 9/2
Son                Nils Erik Lennart Lann, född 1918 den 25/9

Läs mer om Björkedalen och Soldattorp Nr 315 genom att klicka här; www.ljungstorpshistoria.se/Björkedalen
 

***********************************************************************************************
 

Backstugan Fiskarebacken, Klostret

Kvarboende änkan  till Skomakare Johan August Svensson
Ida Sofia Andersson
, född i Hasslösa 1868-10-24 - dör här nu 15/10 1932
Dotter              Ida Linnéa Valborg, född i Varnhem 1906-03-29 - flyttar hem 1922 - ut igen 1925
Ny ägare 1924 - sonen till förra ägaren;
Kalkarbetare Gustav Erik Valdemar Svensson, född i Varnhem 1901-05-14
 

Bild från Västergötlands Museum Bild från Västergötlands Museum

Arrendator Fiskaregården 1929 - 1932;
Man Arnold Gustaf Gilbert Fridén, f.Hornborga 1899-11-19, gift 1929-04-13, från Ulunda 1929-04-16
Hustru Berta Ingeborg f. Holmberg, född i Locketorp 1899-05-24, inflyttad från Locketorp 1929-11-15
Son Lars Arnold, född i Mariestad 1930-01-24

Henning och Hulda Lindhe till Fiskaregården 1913

Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015 Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015

Här paret Lindhe innan äktenskapet.  Gifta 1913-05-18, inflyttad med hustru till Fiskaregården 1913-06-10.
Fiskaregården hade då ägts av hans far Karl Johan Pettersson i Stockholm (släkten Pettersson ägare sedan 1848).


Han; f.d. Sjökaptenen Henning Adolf Viktorius Pettersson  som tog sin moders namn Lindhe till efternamnet - född i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm 1876-02-26
Hon; Hustrun Hulda Maria Loberg, född i Åker Södermanland 1868-11-18

Henning Adolf Victorius Pettersson Lindhe. Bild Joyce Bant, USA Henning Adolf Victorius Pettersson Lindhe. Bild Joyce Bant, USAHenning tycks ha varit ostyrig under ungdomstiden, då han efter ett avtjänat straff under tonåren vistats många år i Skärgården enligt en notering i Rotemansarkivet, Stockholm - därefter helt avskriven ur Kriminalanteckningarna.

Hennings mor och far

Bild Joyce Bant, USA Bild Joyce Bant, USA


Paret bodde i Stockholm och ägde därifrån Fiskaregården med del av Ulunda.

Familjefoto från familjen Pettersson i Stockholm

Bild tillhanda av Ancestrymeedlem Joyce Bant Bild tillhanda av Ancestrymeedlem Joyce Bant

Familjen Carl Johan Pettersson med hustru och barn - foto tidigt 1890-tal.
Fr vä bakre raden; Sonen Henning född 1876-02-26, dottern Edla född 1873-07-15, sonen Albin född 1869-07-04, och sonen Manne född 1870-09-20
Fr vä främre raden; Hustrun Sofia Albertina född Lindhe 1843-07-01, Carl Johan född 1841-09-19 och dottern Märta född 1872-02-21.

Bild tillhanda av Ancestrymeedlem Joyce Bant Bild tillhanda av Ancestrymeedlem Joyce Bant

Bilden antyder att modern till Henning, Sofia Albertina, skötte ruljansen vid skrivbordet.

Henning & Hulda Lindhe tar också över Himmelskällan 1925

Bild från Maria & Fernando's historiesamling, Himmelskällan, 2015 Bild från Maria & Fernando's historiesamling, Himmelskällan, 2015

1923 - häck och träd har växt upp och namnet Himmelskällans Hotell och Restaurang är målat på norrgaveln sedan 1907, då familjen Ekstedt flyttade in som hyresgäster och drivare av Hotell och Restaurang. På så sätt flyttade man från byggnaderna på Himmelskällan i Varnhems församling till tomten Källedal i forna Amundtorp i Lundby församling.


HÄR RUBRIKER UR HIMMELSKÄLLANS HISTORIA FÖR 1900-TALET:
- klicka på rubrik så öppnas nytt fönster/flik med innehållet för 1900-talshistorian
- stäng fönstret om du vill återvända till denna sida


- 1901 - 1921 Karl Ekstedt med hustru Johanna bygger ut verksamheten under 20 år  
                         Badinrättningen moderniseras och Hotell & Restaurang i Källedal, Lundby
                            - 1907 blir Källedal Himmelskällans Hotell & Restaurang
                            - Inkvartering för besök till Himmelskällan vid bl.a. Tomten
- 1921 - 1925  Alfred Levander med hustru Hildur köper nu också Himmelskällans badanstalt
                           -  Levander arrenderar ut hotell- & restaurangverksamheten
                          -  1922 utarbetas en broschyr om verksamheten
                           - Broschyren kan laddas ner  som PDF

- 1925 - 1945 Fd sjökapten Henning Lindhe & Hulda i Fiskaregården satsar
                            - Henning & Hulda Linde - Fiskaregården & Himmelskällan - foton
                            - Himmelskällans restaurang och veranda
                            - Lindhe bygger tillbyggnad för badanstalten & biljettbyggnad
                            - Annons i Svensk Lärartidning 1928
                            - Elsa Främst, född Jonsson i Åsa, Lundby 1907, arbetade här - foto
                            - Himmelskällans olika bad
                            - Inte bara badgäster - också barnaföderskor långväga ifrån
                            -  Välkända personer bland 60 inskrivna i juni 1937
                            - 1939 hade badanläggningen ca 3 000 bad per säsong!
                           - Många Varnhemsbor drog nytta av Himmelskällan!
- 1945 säljer paret Lindhe Himmelskällan till kapten Bertil Bohlin, Skövde

- Lindhes försäljning var början på slutet för badanläggningen!
- 1950 Köper en Fru Rut Wollin från Göteborg Himmelskällan och lägger ned badanstalten
- 1955 köper Axel och Siri Sjöberg - driver konvalescenthem
- 1970 Laila och Stig Persson köper Himmelskällan - vävateljé
- 1970 Badanläggningen säljs och blir sommarstugetomt
- Himmelskällan Lundby har nästan alltid varit publik

Solhöjd 1:1 på avstyckad mark från Ulundas marker utmed Ulunda gata - avsett för paret Lindhe - avstyckas redan 1929

Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015 Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015

Solhöjd styckas av från Ulundas marker mark tillsammans med en tomt alldeles nedanför utmed Ulunda gata. Huset byggs av byggmästaren Harald Främst som också flyttar in i huset under tiden han också bygger huset Solliden nedanför. På bilden framför huset står fr v Gunhild Sandgren och sedan Elsa och Harald Främst med sonen Gösta.

I mantalslängden för 1950 finns Henning Lindhe skriven på Solhöjd 1:1 sedan 1946.

Han flyttade in med sin hustru och blev änkling där efter hustruns död 1947-11-17.

Hustrun Hulda Maria Loberg, född i Åker Södermanland 1868-11-18.

Strax därefter bygger Harald Främst sitt Solliden på grann-tomten och paret Lindhe flyttar in i Solhöjd 1946

Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015 Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015

Solliden under byggnation 1940-tal - här taklagsfestdags. Harald Främst bygger sitt eget hus nedanför Solhöjd som var avsett för Henning Lindhe och hans hustru.

Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015 Bild från Anders Främst album, Varnhem nov. 2015

Solliden något årtionde senare som visar att rappade trähus inte alltid var enkla att få att hålla i ytan, särskilt inte på södersidan.

Familjen Hermansson tar över Fiskaregården 1943

Bilder från Fiskaregården 1940-tal

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Fiskaregården under 1940-tal fortfarande med flata tegelpannor på stora hustaket.
 

Huset har inom sig den ursprungliga på platsen byggda mangårdsbyggnaden från 1853. Vid renoveringar har man även stött på brandskadat virke från tidigare husbygge, som mycket väl kan vara rester från en 1700-tals husbyggnad från tidigare plats i Varnhem. Virke var mycket värdefullt då omgivningningarna i stort sett sedan 1700-talets slut genom bl a svedjebränning skövlats i Varnhemsområdet. Man rev och sparade för nya byggnader i stort sett allt virke som man tidigare använt.

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Högtidlig familjeträff i Fiskaregården och Anna-Britta Hermansson med dottern Anita i famnen. Paul Hermanssons 40-årsdag 1945 med hela 'tjocka släkten' på bådas sidor.

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Familjen Hermansson med några vänner i trädgården.
Från vänster: Anita, Peter och Kerstin Widegren, kusin till Anna-Britta Hermansson, sedan pappan Paul Hermansson och dottern Eva. Därefter Lydia Widegren moster till Anna-Britta boende på Lerdala gård, och slutligen Anna-Britta Hermansson. I barnvagnen till höger ligger Bo Hermansson och alltså är året 1949.

Bilder från Fiskaregården 1950-tal

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Fiskaregården sent 1950-tal med delvis uppväxt vildvin och bytta takpannor till enkupiga även på det stora hustaket sedan ett antal år.

Bild från Fiskaregårdens mangårdsbyggnad 1960-tal

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 

Mail från Anita Heyman (tidigare Hermansson);
"Jag tyckte Fiskaregården var så sanslös vacker med de grå väggarna och vildvinet. Vi plockade de röda bladen på hösten, för att dekorera med när mamma och pappa skulle ha kräftskiva. Jag tyckte det var förfärligt när vildvinet togs ned och huset målades gult. Lönnen på den upphöjda rundeln strök med vid stormen 1969. Jag tror att flygeln också var grå, ev var gavlarna gröna."

Ladugård och ekonomibyggnader på andra sidan vägen

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Fiskaregårdens ladugård och ekonomibyggnader låg på andra sidan Broddetorpsvägen.

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Ett av uthusen tycks ha varit en stuga på gården - troligen för inhyses. Fönster, dörr och takspånet tyder på det, även om vid tiden för fotot skorstensmur saknas.

Bild från Bo Hermansson, Stora Ulunda, Varnhem, 2014.
 

Paul Hermansson, senare ägare till Stora Ulunda, bland ruinerna av ett kalkbruk. Man har varit tvungen att medverka till raserandet av ugnarna för att inte lekande barn skulle skadas av nedfallande stenar.

Fiskarebacken - 1860-tals backstuga på Fiskaregården

Längst ner i hörnet till höger ligger 1935 fortfarande Fiskarebacken - en backstuga under Fiskaregården sedan 1867.

Detalj med Fiskarebacken - gränser markerade med rött. Ett hörn av Fiskaregårdens mark med Åkersberg som granne i norr och söder om järnvägen.

Fiskarebacken 1960-tal - varefter den revs

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Fiskarebacken - Backstuga utmed landsvägen nedanför Åkersberg.

Med följande historiska boende;

Fiskaregårdens backstuga 1867
Änkan Anna Svensdotter
, född i Varnhem 1816-11-14 - flyttar in från Simonsgården  1867
Son        August, född i Varnhem 1851-09-04 - flyttar ut 1877

Ny hyrande boende i backstugan Fiskarebacken 1872;
Arbetskarl Carl Jonsson
, född i Varnhem 1843-12-05 - flyttar in med familj 1872
Hustrun      Karolina Johanna Kyhlin, född i Stenum 1845-12-05
Dotter             Anna Charlotta, född i Sköfde 1868-04-11
Dotter             Emma Christina, född i Varnhem 1871-01-01
Son                  Johan August, född i Varnhem 1873-05-23
                         - familjen flyttar till Bolum 1876


Änkan Anna Svensdotter bor kvar som tills hon dör 1896

Ny ägare 1885;
Arbetskarlen August Johansson, född i Ving 1856-07-05 - gift 15/11 1878 in 1885 med
Hustrun           Charlotta Svensdotter, född i Kinne Klefva 1856-10-08
Dotter                  Gerda Ingeborg, född i Varnhem 1889-06-02
                              - familjen flyttar till Skara 20/10 1891

Ny ägare 1892;
Skomakare Johan August Svensson, född i Ledsjö 1863-03-17 - in 1892 med
Hustrun       Ida Sofia Andersson, född i Hasslösa 1868-10-24
Dotter              Ester Maria Elisabeth, född i Varnhem 1893-11-27

Kvarboende ägare;
Skomakare Johan August Svensson, född i Ledsjö 1863-03-17 - dör här nu 7/7 1906
Hustrun       Ida Sofia Andersson, född i Hasslösa 1868-10-24
Dotter              Ester Maria Elisabeth, född i Varnhem 1893-11-27 - flyttar ut 1908 - hem - ut igen 1916
Dotter              Anna Matilda Ingeborg, född i Varnhem 1898-01-27 - flyttar ut 1913
Son                   Gustaf Erik Valdemar, född i Varnhem 1901-05-14 - flyttar ut 1916 - hem - ut  1919 - hem 1921
Dotter              Signe Margreta Sofia, född i Varnhem 1903-09-18 - dör här 4/1 1909
Dotter              Ida Linnéa Valborg, född i Varnhem 1906-03-29 - flyttar ut 1921

Skomakarlärling August Einar Andersson, född i Hasslösa 1882-04-21 - in 10/11 1896 - ut 6/11 1899

Kvarboende änkan  till Skomakare Johan August Svensson
Änkan Ida Sofia Andersson, född i Hasslösa 1868-10-24 - dör här nu 15/10 1932
Dotter   Ida Linnéa Valborg, född i Varnhem 1906-03-29 - flyttar hem 1922 - ut igen 1925

Ny ägare 1924 - sonen till förra ägaren;
Kalkarbetare Gustav Erik Valdemar Svensson, född i Varnhem 1901-05-1

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Bild från 1950-tal med Hermanssonbarnen framför den gamla backstugan med senare tillkommet garage. Lägg också märke till tätortsskyltningen för byn Varnhem - här stavat med W.

Bild från Fiskaregårdens samling, 2017 Bild från Fiskaregårdens samling, 2017

Speciella tätortsskyltar har införts, försvunnit och sedan återinförts i Sverige.

I 1937 års kungörelse om vägmärken infördes ett speciellt vägmärke för "tättbebyggt område". Vägmärket innebar förbud mot för hög hastighet och användning av signalhorn. Hastighetsgränsen var olika för personbilar och tyngre fordon. Skylten ingick i gruppen förbudsmärken och detta syns genom dess runda form och dess färg. Tecknet på skylten skulle föreställa en större gata och lite mindre som korsar.

Denna skylt blev ofta kallad Krattan eftersom folk tyckte att den såg ut som en kratta.
År 1955 infördes i tättbebyggt område generell hastighetsbegränsning till 50 km/h som angavs med hastighetsskyltar och då avskaffades denna skylt.

Fiskaregården i färg - interiört och exteriört med familjen Hermansson och deras liv

                                               Byggnaderna

1996. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
1996. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
1998 - tolkning av Charlotte Heyman. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
1998 - tolkning av Charlotte Heyman. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Flygeln 1988 . Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Flygeln 1988 . Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Foto Nils Lann. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Foto Nils Lann. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Bakgrund Rödfyrhögen. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Bakgrund Rödfyrhögen. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017

                                               Trädgården

Pioner och snäckor 1986. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Pioner och snäckor 1986. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Pioner 1996. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Pioner 1996. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Prettys hundkoja. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Prettys hundkoja. Från Anita Heymans, född Hermansson, samling, 2017
Barnen och de vackra grindarna. Bild från Fiskaregårdens samling.
Barnen och de vackra grindarna. Bild från Fiskaregårdens samling.

                                           Familjeaktiviter

Lucia 1943. Anita Heymans samling.
Lucia 1943. Anita Heymans samling.
Fabror Bohmans 60 årsdag 1955. Anita Heymans samling.
Fabror Bohmans 60 årsdag 1955. Anita Heymans samling.
Fem sjättedelar av familjen. Anita Heymans samling.
Fem sjättedelar av familjen. Anita Heymans samling.
Fest november 1962. Anita Heymans samling.
Fest november 1962. Anita Heymans samling.
PÅ verandan 1989. Anita Heymans samling.
PÅ verandan 1989. Anita Heymans samling.
Plättar 1989. Anita Heymans samling.
Plättar 1989. Anita Heymans samling.

       Fiskaregården interiört 1973 - 1990-tal

Hallen 1995.  Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Hallen 1995. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Lilla Salongen 1995 med sin äldsta dörr i huset. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Lilla Salongen 1995 med sin äldsta dörr i huset. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
forts Lilla Salongen 1995 med sin äldsta dörr i huset. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
forts Lilla Salongen 1995 med sin äldsta dörr i huset. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995 med den gamla låga dörröppningen med Paul. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995 med den gamla låga dörröppningen med Paul. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995 Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995 Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995 Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995 Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995 Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Salongen 1995 Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Övre hallen 1995 Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Övre hallen 1995 Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Sängkammaren 1995. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Sängkammaren 1995. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017

                                           Från flygelbyggnaden

Från flygeln. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Från flygeln. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Från flygeln. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Från flygeln. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017

                        Fiskaregården inredning 1973 - 1990-tal

Byrån övre hallen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Byrån övre hallen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Sybordet övre hallen.  Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Sybordet övre hallen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Dekorhylla i köktet. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Dekorhylla i köktet. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Koppar i köket. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Koppar i köket. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Hörnskåpet i matsalen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Hörnskåpet i matsalen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Hörnskåpet i salongen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Hörnskåpet i salongen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Stol från Jungfrukammaren. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Stol från Jungfrukammaren. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Vägg i Jungfrukammaren. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Vägg i Jungfrukammaren. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Läderbord i TV-rummet. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Läderbord i TV-rummet. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Marmorbordet i hallen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Marmorbordet i hallen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Pall i hallen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Pall i hallen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Matsalsskåpet 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Matsalsskåpet 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Porslinsbordet 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Porslinsbordet 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Porslinsbordet lilla salongen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Porslinsbordet lilla salongen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017

                                           Bilder från salongen

Klicka på bilden för att se den större!

Silverscahtullet med vinkylaren. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Silverscahtullet med vinkylaren. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Skänken i matsalen 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Skänken i matsalen 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Stora salongen 1973. Lilla spegeln. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Stora salongen 1973. Lilla spegeln. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Stora spegeln i hallen 1973.  Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Stora spegeln i hallen 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Tavlor i trappan.  Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Tavlor i trappan. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Tavlor i trappan 1973.  Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Tavlor i trappan 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Tennsamlingen 1973.  Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Tennsamlingen 1973. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Vita skåpet i matsalen.  Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
Vita skåpet i matsalen. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
TV-rum i f.d. barnkammaren.  Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017
TV-rum i f.d. barnkammaren. Från Anita Heymans, född Hermansson, fotosamling, 2017