A. 13 e Gustavsberg

Avsöndrat 1925 från Källeberg (i sin tur avsöndrat från Ulvsgården 2:3) - idag Klostret 2:7 - adress; Pilgrimsvägen 1

Gustavsberg på karta 1960 markerat med rött - Klostret Ulvsgården 2:7, avsöndrat från Källeberg Klostret Ulvsgården 2:6 år 1925.

Gustavsberg 1970

Gustavsberg 1970

Foto Margareta Dahlin Foto Margareta Dahlin

Här kan man ännu se nedervåningens bruksfunktion med lägenhet på övervåningen.

Gustavsberg 1995

Foto Margareta Dahlin Foto Margareta Dahlin

Gustavsberg 2010

Foto Margareta Dahlin Foto Margareta Dahlin

Varnhemssonen Gustaf Johansson köper mark av Källeberg

Gustafsberg 1935 med uthus till vä och Källeberg med uthus & fruktträdgård Gustafsberg 1935 med uthus till vä och Källeberg med uthus & fruktträdgård

Ekonomi och ohälsa ledde till att sterbhuset efter Wilhelm SmedbergKälleberg, avstyckade och försålde ett stycke mark, 1 670 kvadratmeter i norra delen av tomten till Gustaf och Eva Johansson 1925. Fastigheten kom att kallas Gustafsberg efter köparen.

Köpeskillingen bestämdes till en krona per kvadratmeter och tvåhundra kronor erlades som handpenning.

Gustaf Johansson, född i Varnhem 1896-04-08, var oäkta son till Gustaf Andersson på Nygårdens dotter, Bea Matilda Gustafsson, född 1871-04-03 i Varnhem. Han skriver in sig i Lidköpings sjömanshus 6/7 1914, då 20 år gammal. Han står som sjöman, men står också kvar som dräng på Nygården. Han bosätter sig en tid på Åkersberg och står då som jordbruksarbetare tills han flyttar 1922 ut gift till Götene som arrendator för 1/4 mtl Backgården. De får sonen Lars Olof, född i Forshem 1922-09-09, Bengt Gustaf, född i Götene 1923-12-04 , Ulla Ingegärd Augusta, född i Götene 1924-11-08 och Paul Roland, född i Varnhem 1926-12-25

Familjen flyttade in på det nybyggda Gustavsberg 1925 med familj från Prästgården där familjen hade hyrt några månader. Då hade han under två år dessförinnan varit arrendator av Backgården, Götene. Dit hade han flyttat med hustrun Elsa Sofia född Johansson, född i Varola 1895-05-03, efter giftermål 1922 3/9.

Läs mer nedan i förteckningen över boende i Gustavsberg enligt kyrkböcker och Sveriges befolkning.

Sista delen av köpekontraktet mellan W. Smedbergs dödsbo och makarna Johansson 1925.

Bl a köpekontraktet kan du ladda ner här:

Avsöndringskarta Gustavsberg 1925

Avsöndringskarta för Gustavsberg 1925 med Källeberg som stamfastighet.

Varnhems Bryggeri 1925 - 1938

Förste bryggeriägaren 1925 - 1931

Gustaf Johansson's köp var starten till Varnhems bryggeri. Han byggde huset både som boningshus och bryggeri, med lägenhet på övervåningen. Familjen Johansson hade både hembiträde och chaufför mellan 1929 - 1930. Han slutade själv som bryggare och familjen flyttade till Skövde i juni 1931.

Ny bryggeriägare 1931 -1937
Gustavsberg
köptes 1931 av Bryggmästaren Karl Herbert Asplund, född i Ljusnarsberg, Örebro län 1891-08-05. Han flyttade in med familj i maj 1931 och lämnade över bryggeriet till nästa ägare i december 1937 och flyttade till Skövde.

Ny bryggeriägare 1937 - 1938
1937 blev så Sten Nilsson med familj ny bryggeriägare. De kom närmast från Halmstad och sålde Gustavsberg 1938-39 till löjtnant Nils Åke Apelqvist med hustrun Louise Armande Renée Simme Apelqvist född Escure i Frankrike. Bryggeriepoken var nu slut. Paret hade då redan verkat i lokalerna fr o m januari 1939 och de flyttade själva in 1941 - mer om detta nedan!

Varnhems bryggeri's lastbil - en Volvo Serie 2 från 1920-talet - här på Mynttorget i Falköping 1929 med chauffören Fritz Evald Severin Andersson, född 1903-05-21 i Ransberg.
 

Lite Volvolastbils-historia - Serie 2 - den andra lastbilen;
Efter den tröga försäljningen av Volvos fyrcylindriga personbilar under de första åren var det en glad överraskning att den första Volvolastbilen blev en sådan framgång. De första 500 enheterna av Serie 1 (ett lager som man hade beräknat skulle räcka i upp till två år) sålde slut på sex månader. På grund av den höga efterfrågan måste ytterligare 500 fyrcylindriga lastbilar byggas.

De första två åren rådde hög aktivitet på Volvo. Flera olika typer av fordon utvecklades från grunden. Därefter kunde tempot trappas ned en aning, vilket gjorde det möjligt att göra ett antal modifieringar på nya Serie 2 jämfört med den första modellen från februari 1928.

Trots att lastbilarna nu blev allt kraftfullare och bredare hann Volvo, på grund av det korta tidsspannet på sex månader, inte utveckla en motor som var starkare än den ursprungliga fyrcylindriga motorn med bara 28 hk. I stället för de tidigare två bakaxelutväxlingarna valde man att bara erbjuda en – den långsammare utväxlingen som gav en lägre topphastighet, men underlättade körningen.

Bättre köregenskaper
Den första lastbilen hade samma spårbredd som Volvos första personbil (bara 1,3 meter) och det ställde till stora besvär på 1920-talets vägar, som sällan bestod av mer än två hjulspår från hästdragna vagnar som var omkring 1,5 meter breda. Volvos smala lastbilar passade helt enkelt inte in i vagnsspåren.

Därför fick Serie 2 en bredare spårvidd på 1,46 meter. Det uppnådde man genom att flytta de bakre fjädrarna till utsidan av ramen (på Serie 1 hade fjädrarna suttit direkt under ramen). Tittar man på spårbredden är det alltså lätt att skilja Serie 2 från föregångaren.

Lämpad för serieproduktion
I många avseenden var Serie 2 bättre lämpad för serieproduktion, vilket var ekonomiskt fördelaktigt. Den vackra träratten var till exempel ersatt av en mer standardiserad ratt i bakelit.

Serie 2 blev en stor succé och en favorit hos många lastbilsägare, men var även omtyckt av andra. Bussbolagen började till exempel använda lastbilarna som grund för tillförlitliga mindre bussar. Bussarna fick lastbilschassi och en träkaross klädd med plåt.

 

Texten hämtad från https://www.volvotrucks.se/sv-se/about-us/history/1920s.html

Foto från Margareta Dahlin, Källeberg 2022 Foto från Margareta Dahlin, Källeberg 2022

Även flaskorna, som här för 5 liter svagdricka, var märkta Varnhems Bryggeri med Tel. 1.

(Telefonnummer 1 fördes senare över till Skarke Tomten och förvandlades vid telefonnummerreformen till 600 01, som övertogs av Frimans i Lillhem på 1950-talet.)

Gustavsberg blir Dianafabriken 1939

Historiens början

Alla uppgifter mellan citat-tecken har tillförts från Anny Josefsson Ekegren, Umeå, via mail - andra tagits fram av forskargruppen inom Skarke-Varnhems Hembygdsförening.

Historien om en löjtnant från Västgöta Regemente och en apotekardotter från Frankrike;

"Löjtnant Nils-Åke Apelqvist hade varit gift tidigare och hade barn med hustrun Irene. Makarna skilde sig 1926 - 1:a makan levde länge i Stockholm - sonen Nils Erik dog 1948 i Malmö och dottern vid födelsen 1929. Dottern Maude föds i slutet av 1929 med fader okänd, och levde bara nio timmar, så det fanns väl inte skäl att utreda faderskapet på djupet. Skilsmässan drog alltså ut på tiden och slutfördes inte slutgiltigt förrän 1929, ett år efter han gift sig (!) i Frankrike med Louise Armande Renée Simme Escure."

"Irene Apelqvist kom från en storbondefamilj från Malmötrakten, vilket säkert är skälet till att sonen bosätter sig där senare. Hon har examen som gymnastikdirektör, vilket är högskoleutbildad idrottslärare. Nils-Åke var nog inte ett dåligt parti för henne rent statusmässigt, han hade både studentexamen och var löjtnant vid Västgöta regemente. De förlovade sig på badhotell, mycket fashionabelt 1918, och bröllopet gick inte heller av för hackor. Sex tärnor och sex marskalkar, idel fröknar och löjtnanter/kandidater med efterföljande middag på Grand Hotel Savoy i Malmö som brudens mor stod för. Efter skilsmässan flyttade Irene en tid efter Nils Åke till Paris. Hon och sonen stannar inte ens ett år innan de återvänder till Sverige, två månader efter att Nils Åke gift sig med Louise."

"Irene hittar dock kärleken med en hovrättsnotarie som öppnar byrå i Stockholm så småningom med inriktning på familjejuridik. De lever tillsammans trots att de inte är gifta, redan när de flyttar in till Stockholm. Troligen av arvstekniska skäl, om Irene skulle gått bort hade hennes nye make ärvt allt enligt då gällande lagstiftning. Ett år efter att sonen dör i tuberkulos gifter de sig. Hon blir sedan änka i slutet på 50-talet och bor kvar tills hon själv går bort 1981. Ingen av dem har då några barn i livet."

Nils Åke Apelqvist hade blivit offer för regementsindragningarna 1925 och behövde finna annan inkomstmöjlighet. "Han har lämnat uppgifter både om att han haft anställning som sekreterare på konsulatet i Paris, och att han varit i Främlingslegionen."

"Han har uppgett att han under tiden från det att han återvände till Sverige från Frankrike haft smådjursuppfödning, och verkar ha varit kunnig på området eftersom han även gett ut någon slags tidskrift på ämnet under 30-talet. "Revy över kanin- och annan smådjursuppfödning – Intressera dig för dina djur, de äro dina bästa vänner". Det visar sig att Louise även gett ut två små skrifter, en på ämnet uppfödning av angora-kaniner och en om att tillaga kaninkött"

"Louise Armande Renée Simme Escure är från St Junien. Innan hon träffade Nils Åke har hon bott i föräldrahemmet och hjälpt till med faderns apotek, med undantag för den tid hon varit hos sin mormor och lärt sig konservera. St Junien ligger ganska mitt i Frankrike, det är en liten stad, mest känd för läderhantverk. Hon anges flytta in från Le Havre när hon kommer till Sverige, men det kan vara en missuppfattning. Le Havre är en hamnstad i Engelska kanalen och det är troligt att hon tagit båt därifrån till Sverige. När hon går bort har hon två bröder i Paris och bara hennes då avlidna syster har stannat i St Junien där systerns två barn då fortfarande bor kvar."


Makarna Apelqvist har lämnat följande uppgifter i utredningen för eventuellt brott mot livsmedelslagen;

"Där berättar de att verksamheten med köttkonserver i Varnhem startade i januari 1939 och att de flyttade in och blev mantalsskrivna i fastigheten Gustavsberg 1 april 1941."

"De har dock sysselsatt sig med konservfabrikation från den 1 oktober 1937. Man började i liten skala och själva företaget Diana startades när man fått lite blodad tand. Nils-Åke Apelqvist hade möjlighet att från start sälja konserverna via sin farbror som drev flera handelsbodar."

Han hade också goda kontakter i Bohuslän, där hans farfar och farmor var en lärarfamilj i Lyskekil.

Appelkvist och Louise startade först sin konservfabrik i ett nedlagt lokstall vid Äskekärr mellan Hällekis och Lugnås. De bodde då i Vasamossen i Bredsäter församling i en liten intäkt under Svanerydjan.

Acte de Mariage - vigselbevis för makarna Apelqvist 1928
- vigsel i Bordeaux

Nedladdat från www.ArkivDigital.se Nedladdat från www.ArkivDigital.se

Fabriksstart med konservering i nedlagt lokstall

Så här skriver Eiwor Engström - Sedenmalm om detta i en skrift om den gamla skogsbanan Äskekärr-Holmestad:

I Äskekärr byggdes lastageplats som försågs med kilad sten mot spåret. Här byggdes också ett lokstall i tegel, mitt emot sågen. Detta blev sedan konservfarbrik, som drevs av löjtnant Apelqvist, gift med en fransyska, Louise. Där konserverades diverse fåglar, duvor, höns, kajor, mm. De hade även kaninfarm."

Nils Åke Apelqvist står i mantaslängd från 1940 som "fabrikör, vilt och delikatesser" och Louise som husmor.

Diana, en konservfabrik i Gustavsberg fr o m januari 1939

Teckning av Göran Magnusson, Ljungstorp Teckning av Göran Magnusson, Ljungstorp

Artikel i Billingen längesen 2004 av Verna Andersson och hennes bror Arne Andersson 
samt i Varnhemsbygden 1992 av Arne Andersson och Alf Brage - läs hela artiklarna här:

En tidig annons från företaget Diana Vilt- & Delikatessfabrik, Varnhem
 


Man kan se att det mesta i djurväg var möjligt att ta vara på och konservera som viltdelikatesser.

- några iakttagelser från Bohuslän .......

Nedanstående text är hämtat ur häftet "Skärpt beredskap" av Terje Fredh, Lysekil

Fraktsedel till Diana konservfabrik - Vilt från Herrjungatrakt

En annan frakt kvitterad av Louise Apelqvist själv

Hennes stämpel ger det formella namnet på hennes företag; "Vilt- och delikatessfabriken Diana".

Även lokalt levererades mycket fågel och vilt

Verna berättar i Billingen längesen nr 3 1995;
 
"Om man går från Jägarebacken, förbi Stentomten på höjden och Hökatorp och följer vägen rakt fram kommer man till Hökaskog.
Där bodde "Feska-Gustaf". Han var leverantör, inte bara av fisk, utan också skogsfågel till konservfabriken Diana i Varnhem. Han cyklade till Varnhem och det sägs att han "brukade ha så mycket fågel med sig i knippor på ryggen, att han såg ut som ett flyttfågelsträck, när han for nerför berget."

Bouppteckning efter den försvunne maken, senare hittad död

Det fanns troligen ingen anledning för sonen att infinna sig, då skulderna vida översteg tillgångarna. Tillgångarna var 257 kr och skulden till hans broder J.W. Apelqvist i Blomberg var hela 6 424, 29 kr!

Louise blev tvungen att sälja Gustavsberg, då fabriken gick dåligt efter alla skriverier och domen.

Louise flyttar in hos dåvarande sysslomannen/kantorn 1946

Hon flyttar in med kantorn i kantorsbostaden vid kyrkan 1946

Sysslomannen/f.d. Kantorn Johan Emil Lönnkvist
, född 1894-09-16 i Ingatorp med föräldrarna folkskolärare Gustaf Lönnkvist och hans hustru Anna Lovisa Petersdotter. Flyttar till Vallehemmet 1967.
Louise Armande Renée Simone Apelqvist, född Escure i St Junien, Frankrike 1904-05-01.

Formalia;
Emil Lönnkvist
, född 1894-09-16 i Ingatorp med föräldrar folkskollärare Gustaf Lönnkvist och hans hustru Anna Lovisa Petersdotter - död på Vallehemmet 24/4 1974
Louise Armande Renée Simone Apelqvist, född Escure
i St Junien, Frankrike 1904-05-01 av apotekarföräldrar. (Var gift med en löjtnant Apelqvist från Kinnekulle som tog sitt liv 1944-12-25 ) - dör här 19/6 1964
Foto från Maja Padt , 2018 - dotter till Maja Padt-Holmgren som besökte Varnhem 1954.
Foto från Maja Padt , 2018 - dotter till Maja Padt-Holmgren som besökte Varnhem 1954.

Huset förföll och revs av kyrkan 1967

Kantorn/sysslomannen Johan Emil Gabriel Lönnkvist bodde här under 1950- 60-talet tillsammans med sin hushållerska Louise Armande Renée Simone Apelqvist, född Escure, tidigare ägare av 'Diana-fabrikerna' i Gustavsberg, Varnhem. Huset revs 1967.

Artikel i MålochMedel 2023 kring Diana-fabriken

Med särskilt tack till chefredaktör Åsa Passanisi och journalist Joakim Andersson på Maloch Medel.se

Nya ägare till Gustavsberg 1946 - från Sveriges befolkning

1946 köper och flyttar följande familj in på Gustavsberg;

Installatören Bror Adolf Sjökvist, född Björsäter 1907-09-25, gift 1931-12-24 med
Hustrun  Edit Isabella Sjökvist, född 1906-06-09
Dotter Siv Hilde Isabell Sjökvist, född 1936-04-03
Son Nils Yngve Adolf Sjökvist, född 1934-03-27
Son Alf Gösta Immanuel Sjökvist, född 1940-06-17
Lilly Birgitta Rosmari Sjökvist, född 1943-08-05
Roland Ove Ragnvald Sjökvist, född 1945-11-13
Senare föds;
Calla Gullbritt Matilda Sjökvist, född 1950-03-27

- föräldrarna bor kvar i Gustavsberg till 1985

Boende på Gustavsberg enligt kyrkböcker 1925 - 1938

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Gustavsberg

Bryggaren Johan Gustaf Johansson
, född i Varnhem 1896-04-08, in med familj 1925
Hustrun Eva Elsa Sofia Johansson, född i Varola 1895-05-03, gift 3/9 1922
Son Bengt Gustav, född i Götene 1923-12-04
Dottern Ulla Ingegärd Augusta, född i Götene 1924-11-08
Son Paul Roland, född i Varnhem 1926-12-25
- familjen flyttar ut till Skövde 27/6 1931

Ny bryggare tar över 1931;
Bryggmästare Karl Herbert Asplund
, född i Ljusnarsberg, Örebro län, 1891-08-05
Hustrun Paulina Kornelia, född Andersson i Utah, USA, 1893-02-22, gift 4/2 1925
Dotter Hervor Ingegärd, född i Kristine församling, Göteborg 1926-02-07
Dotter Barbro Margareta, född i Varnhem 1931-05-22
- familjen flyttar ut till Skövde 29/12 1937

Hembiträde Ester Linnéa Johansson, född i Sävare 1906-03-31 - in fr Skärv 1929 - ut Bolum 1930
Chaufför Fritz Evald Severin Andersson, född i Ransberg 1903-05-21 - in fr Skövde 1929 - ut Frösve 1930

Ny ägare 1937;
Bryggeriägare Sten Nilsson
, född i Ränneslöv, Halland, 1916-07-24 - in 1937 fr Halmstad
Hustrun Dagny Eleonora, född Olsson i Götlunda, Örebro, 1916-05-10, gift 31/12 1937
Dotter Gun Margot, född i Mariestad 1938-05-05

Ur fastighetsregister;
1939 säljer familjen Gustavsberg till makarna Apelqvist, som i sin tur säljer
1945 till Bror Sjökvist som säljer
1990 till makarna Torgny och Birgitta Karlsson, som säljer
2001 till makarna Dehlin, som säljer
2005 till Back/Emteborg
fr o m 2016 Back