A. 13 B Ulfsgårdens andra del efter laga skiftet 1850 = Mb (2:2) vid Broddetorpsvägen

Ulfsgården Mb -> Ulfsgården 2:2 -> Ulfsgården 2:2 och 2:3 -> en rad avstyckningar och idag kvarstår boningshuset från 1920 på Klostret 2:16

1804 karta visar markerat med rött ett skifte på Ulfsgården, gård Nr 2, i Varnhem littera H - den del som omvandlades till Ulfsgården Mb (2:2)

Karta från 1804 före laga skiftet visar den del av Ulfsgårdens mark som sedan omvandlades till  Ulfsgården Mb (2:2).
Skiftet sträcker sig från Klostrets bykärna med sina byggnader (rosa fält) ända bort i väster mot det som blir Björsgården- hospitalsgården efter laga skiftet 1850.

Ulfsgården Mb's (2:2) ägor vid Broddetorpsvägen efter Laga skiftet 1850

Ulfsgårdens andra del Mb (2:2) fick sin placering vid Broddetorpsvägen - här markerat med rött 1844, då ännu inga byggnader uppförts här. Bostadshus och ladugård uppförs efter 1850.

Ulvsgården 2:3 1960 - då hade (Mb) 2:2 år 1916 delats i 2:2, 1/8 mtl + 2:3, 1/8 mtl

1960 års karta med kvarvarande Ulvsgården 2:3 - här markerad med rött. Då har 2:3 styckats av från  Ulfsgården 2:2. Ägan 2:2 köps av ägaren till Ulfsgården 1920 Adolf Johansson och, kommer så småningom att införlivas med Simmesgården ägor och kom senare att köpas av Axel Lind i Björsgården.

Här har 2:4 Åkersberg (1905) och 2:6 Källeberg (1914) avstyckats från Ulfsgården 2:3's mark, samt 2:7 Gustavsberg (1925) avstyckats från 2:6 Källebergs ursprungliga mark.

Ägarförteckning Ulvsgården Mb 2:2 och 2:3

Följande ägare till 2:2 och 2:3 kan utläsas av fastighetsregistret;

Johannes Mattson (Mathiasson)
säljer 2:2 1902 till:

Gustaf Svensson och hans hustru Anna-Kajsa, som efter försålt avsstyckat Åkersberg, samt försäljning av torpet Ulfstorp efter Gustafs död 1910 säljer vidare 2:2 till:

Gustaf Wilhard Sjöstedt med hustrun Hanna Charlotta, som
säljer halva 2:2, som då blir 2:3 (1/8) 1916 till:    ^     den kvarvarande  halvan av 2:2 säljs 1920 till:

Per Jonsson med hustru Maria Kristina            ^    Adolf Johansson med hustrun Charlotta,
dödsboet säljer 2:3 efter Pers död 1918 till:                ^    marken införlivas med Ulfsgården/Simmesgården
                       
Adolf Larsson, han säljer 2:3 1920 till:     

Gustaf Fahlberg, han säljer 2:3 1933 till:

Carl Sigfrid Pehrsson & syster Hulda Maria Persson  (Syskon till Oskar Persson Simmesgården)                       

Ulvstorp 2:3 förvandlas genom avvyttring av tomter under 1970-talet och kvar blir till slut endast bostadshuset med tomt - Lekbrödravägen 21 = Klostret 2:16

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Idag är bostadshuset på Lekbrödravägen 21 - Klostret 2:16 - enda kvarvarande rest med byggnad från den forna gården Ulfsgården 2:3. Man kan se att det är många tomter som avvyttrats från den forna Ulfsgården 2:3's gamla marker, bla Abbotvägen 8 - se nedan!

Bilder från Ulfsgården 2:3's förvandling - nya tomter och uppeldning av den gamla ladugården

Bilderna är från Margareta Dahlins fotosamling

Lekbrödravägen 19 byggs med Ulfsgårdens bostadshus till vänster i bild
Lekbrödravägen 19 byggs med Ulfsgårdens bostadshus till vänster i bild
Ulfsgården 2:3's gamla ladugård eldas avsiktligt upp av kommunen - såbåda Ulvsgårdarnas ladugårdar har slukats av eld 1971
Ulfsgården 2:3's gamla ladugård eldas avsiktligt upp av kommunen - såbåda Ulvsgårdarnas ladugårdar har slukats av eld 1971
Ulfsgården 2:3's gamla ladugård eldas avsiktligt upp av kommunen - så båda Ulvsgårdarnas ladugårdar har slukats av eld - även elledningarna drabbades och orsakade ett långvarigt strömavbrott i området
Ulfsgården 2:3's gamla ladugård eldas avsiktligt upp av kommunen - så båda Ulvsgårdarnas ladugårdar har slukats av eld - även elledningarna drabbades och orsakade ett långvarigt strömavbrott i området

Ett exempel på nybyggare på gammal Ulfsgårdsmark (2:3)
Mantalskriven på Ulfsgårdens mark 1975 - Abbotvägen 8   
(Ur Sveriges befolkning)

Kontorist Kurt Arne Främst, född i Varnhem 1939-08-30, gift 1961-02-11 - nytt hus på Abbotvägen 8
Hustrun Gun Elisabet Främst, född i Falköping 1942-05-02
Anette Hillevi Främst, född i Eggby 1961-08-03
Carina Elisabeth Främst, född i Varnhem 1964-12-01
Jonas Rikard Främst, född i Varnhem 1968-01-04
Magnus Vilhelm Främst, född i Varnhem 1968-01-04

Ulfsgården Mb (2:2 -2:3) tillblivelse 1850

Redan 1804 vid Storskiftet finns två ägare för Ulfsgården

Texttolkning;
"H. Ulfsgården, Skatte Augement, innehafves av Sekreteraren Herr M. Nordenberg och Anders Ericsson, Hustomten m.m. på 2nne ställen, 11 Kapl.
81 Husutrymmena af Rånnagjärdet;"

1844 fördelades Ulfsgårdens mark på två ägare - Mb (2:2) ägdes då av Isak Magnusson

Texttolkning;
"Mb. Ulfsgården 1/8 mantal krono skatte äges af Isak Magnusson bekommer med utflyttningsskyldighet följande ägor;" avser skifte vid Broddetorpsvägen och västerut.

Ulfsgården Mb 1/4 mtl bildades 1850 och blir Ulfsgården 2:2

Husförhörslängd
Varnhem AI:7 1846-1859
Ulfsgården 1/4 mantal


Ägare - boende 1 på Ulfsgården 1 - får Ulfsgården Mb 1/4 mtl (2:2) vid laga skiftet 1844;
Mannen Isaac Magnusson
, född i Varnhem 1812-10-05
Hustrun Maria Pettersdotter, född i Sköfde 1811-06-19
Dotter Anna Christina, född här 1840-02-09
Dotter Johanna född här 1842-02-03
Son Johan Magnus, född här 1845-04-22
Dotter Charlotta Margaretha, född här 1847-03-12
Dotter Hilda Beatha, född här 1849-11-01
Dotter Augusta, född här 1852-01-09
 - familjen säljer och lämnar Ulfsgården för flytt till Öfverbo Sörgården 1853
   Kommentar; 
troligen byggs inte nu något hus på Ulfsgården Mb (2:39), utan de bor kvar i Ulfsgården 1
 
Tjänstefolk;
Artillerist Anders Petterson Snygg, född här 1830-03-03, in fr Skräddaregården 1852, ut Sörgården 1853
Pigan Maja Stina Larsdotter, född i Berg 1826-02-15, in från Redsvenstorp 1850, till socknens slut 1852
Pigan Lotta Isaksdotter, född 1829-01-16, inflyttad 1852, utflyttad 1853
 
Hyreshjon - brukare;
Mannen Anders Olofsson
, född i Suntetorp 1817-02-03
Hustru Lisa Larsdotter, född i Väring 1829-05-09
Dotter Matilda Christina, född i Suntetorp 1847-09-10
Familjen flyttar in från Hammars kvarn 1859
Dotter Albertina Sofia, född här 1854-03-24

Inhyses ; - läs mer om smeden Johannes - klicka här!
Smeden Johannes Johansson, född här 1817-01-22 - familjen in från Överbo Smedgårdens intäkter 1837
Hustru Gustava Amalia Skarman, född i Skara 1822-02-22
Son Carl Fredric, född i Ving 1843-06-11
Son August, född här 1846-04-12
Son Anders Petter, född här 1849-07-07
 
*******************************************************************************************
Ulfstorp - läs vidare om torpet Ulvstorp, som idag heter Ulvsgården 1 (!) - klicka här!
 
Torpägare
Mannen Carl Lilja, född här 1800-01-01 - familjen flyttar in från Amundtorp 1849
Hustru Cathrina Andersdotter, född här 1795-12-24
Dotter Lovisa, född här 1834-08-24

Ulfsgårdens Mb fick sin placering vid Broddetorpsvägen 1850

Ulfsgårdens andra del = Mb fick sin placering vid Broddetorpsvägen - här markerat med rött på kartan 1844, då ännu inga byggnader uppförts här.

Mb (2:2) med utflyttningsskyldighet - ägorna säljs 1853 av Isaksson till Mathias Andersson och Mb (2:2) övergår 1875 till sonen Johannes Mathiasson (senare Matsson)

Boendehus - 2  på Simmesgården (Ulfsgården)
Släkten Andersson - som troligen inte bygger något hus på Ulfsgården Mb (2:2)


- 1886 bor här;
Maken Mathias Andersson, född i Sjöbod 1740-08-13 i - död här 1794
Hustrun Anna Svensdotter, född i Larf 1741
- deras dotter Lena med man tar över 1793 och makarna Mathias och Anna flyttar till Pickagården

Mågen/Maken Anders Andersson, f. Bjellum 1766-09-30 - in fr. Kyrkebo 1801 m. hushåll - död 1833
Hustrun Lena Mathiasdotter, född i Larf 1770-06-17 - död 1819
Dotter Stina, född i gården 1790
Dotter Katharina Håkansdotter, född i Öfverbo 1782 - ut till Öfverbo 1801
Dotter Johanna, född i Klostret 1792-01-03 - ut 1811
Son Matthias, född i Horn 1801-08-09 - ut till Horn 1818 och flyttar hem igen 1823
Son Adolf, född i Klostret 1804-06-08 - ut 1819
Dotter Frederica, född på platsen 1808-06-03 - död 1810
Dotter Johanna, född på gården 1793-05

Hela Simmesgården tycks åter bli en (inkl bostadshusen kallade Ulvsgården) och övertas efter faderns död 1833 av;

Mannen Mathias Andersson i Simonsgården, född i Horn 1801-08-09 - dör på Ulfsgården 25/4 1875 
2:a Hustrun Inga Maja Andersdotter, född Gudhem 1825-11-29 - dör på Ulvsgården 6/6 1871
Son August, född här 1858-01-05
Son Johannes, född här 1864-03-05
Son Otto, född här 1866-01-19

Sonen Johannes Mathiasson, född 1864, fick alltså ägan Simmesgården A. efter faderns död med rätt att kvarbo i byggnaderna. Där fanns då byggnaderna för forna Fogdegården och gamla Simmesgården. Han tar över och bosätter sig i Ulfsgårdens byggnader.

Han äger också Ulfsgården Mb (2:2) som han säljer 1902 till Gustaf Svensson och hans hustru Anna Kajsa.

Det är troligt att det inte fanns hus på ägan 2:2 - 2:3 före 1920, då bostdshus och ladugård byggdes av 

Ulvsgården 2:3's trädgårdstomt markerad på flygfoto 1935

På bilden från 1935 är Ulvsgårdens tomtmark markerad med rött.

Ulfsgården Mb fick också ett skifte i Billingeliderna vid delningen av gården 1850 som rågångsattes så sent som 1920

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Skogsskiftet i Billingeliderna till Ulfsgården Mb (2:2) rågångsattes 1920. Skiftet på bilden är alldelöes söder om delen Ulfsgården Ma:s skogsskifte och sträcker sig som en smal remsa från Hjelmsängenvägen bort till Eggby socken. Mb hade även en liten remsa i Småbergsmarken på södra Billingen.

Boende ägare till Ulvsgården 2:3 fr o m 1933 var Carl Sigfrid Persson & systern Hulda Maria Persson

Hemma i Ulvsgården 2:3 hos syskonen Hulda och Carl Persson på födelsedagskalas.
Ingegerd Hermansson, född Haraldsson av Harald & Maja Persson, Simmesgården, berättar;
Fr v. (stående) brodern Per Haraldsson, (sittande) farfar Oskar Persson, tidigare ägare Simmesgården, (stående) brodern Åke Haraldsson, (sittande) farfars broder Carl Persson, (stående) Ingegerd Haraldsson,  farfars syster Hulda Persson och (sittande) farmor Ellen Persson.

Hulda Persson med brodern Oskars barnbarn Ingerd Haraldsson.

Ulvsgården 2:3 1960

1960 års karta med Ulvsgården 2:3 - här markerad med rött. Man kan här se att många av de senare byggda villorna kom att styckas av från Ulfsgården 2:3's mark.

Boende på Ulfsgården Mb 1/4 mtl enligt kyrkböckerna
- kyrkböckerna skiljer inte särskilt ut Ulfsgårdarna, så det är svårt att veta vem av de i böckerna förda som bodde var!

Husförhörslängd
Varnhem AI:9 1854-1862

Ulfsgården 1/4 mantal - inkluderande ägan Mb

Ägare - köpt ägan Mb 1853;
Mathias Andersson i Simonsgården/Ulfsgården
 
Kvarboende Brukare:
Mannen Anders Olofsson, född i Suntetorp 1817-02-03
Hustrun Lisa Larsdotter, född i Väring 1829-05-09
Dotter Mathilda Christina, född i Suntetorp 1847-09-10
Dotter Albertina Sofia, född här 1854-03-24
Familjen flyttar till Skövde 1855
 

Husförhörslängd
Varnhem AI:10 1862-1869
1/4 mt. Ulfsgården - inkluderande ägan Mb


Ägare:
Mannen Mattias Andersson i Simonsgården, född i Horn 1801-08-09
Hustrun Inga Maja Andersdotter, född Gudhem 1825-11-29
Son August, född här 1858-01-05
Son Johannes, född här 1864-03-05
Son Otto, född här 1866-01-19
 
Inhyst:
f.d. soldaten Anders Hvass, född i Broddetorp 1813-05-23
Hustru Maria Johansdotter, född här 1811-05-26
Dotter Hilda, född här 1854-05-12
Familjen inflyttad från Junkragården 1867, där omnämns en dotter till, Christina född 1850-05-06

Husförhörslängd
Varnhem AI:11 1869-1880
1/4 mt Ulfsgården - inkluderande ägan Mb


Ägare:
Mannen Mathias Andersson, född i Horn 1801-08-09, död 1875-04-25
Hustrun Inga Maja Andersdotter, född i Gudhem 1825-11-29, död 1871-06-06

Nya ägare Mathias Anderssons omyndiga barn:
Son August Mathiasson, född här 1858-01-05
Son Johannes Mathiasson, f. här 1864-03-05 - köper 1897 Ulfsgården av dösboet 2:2 1/4 mtl 
Son Otto Mathiasson, född här 1866-01-19
Dotter Hulda Sofia Mathiasdotter, född 1869-07-25
 
Tjänstefolk - boende;
Statkarl Per Johan Johansson, f. Skarke 1847-10-14, inflyttad med hustru från Sven Michelsgården 1878
Hustru Kajsa Larsdotter, född i Eggby 1835-09-25,  död 1879-04-29
 
Inflyttad brukare;
Arbetskarl Alfred Olofsson Dag, född i här 1847-10-18,  gift 1875-12-17, in Hospitalskvarn t. Bille 1875
Hustru Lovisa Johansdotter, född i Sävared 1839-10-11, inflyttad från Götene 1875
Son Johan Viktor, född i Skarke 1876-08-09
Son Karl Axel, född i Skarke 1878-10-11
- familjen flyttar ut till Erik Larsgården 1878
 
Kvarboende:
Inhyst f.d. soldaten Anders Hvass, född i Broddetorp 1813-05-23
Hustru Maria Johansdotter, född här 1811-05-26, död 1879-05-08
Dotter Hilda, född här 1854-05-12, utflyttad till Ving 1870
Dotter Charlotta Andersdotter född i Skarke ?-05-12, inflyttad från Skövde 1877
Charlottas oäkta son Claes Albert, född här 1878-10-23

Husförhörslängd
Varnhem AI:12 1880-1895
1/4 mtl Ulfsgården - inkluderande ägan Mb

 
Ägare 1/4 mtl Mathias Anderssons barn:
Mannen August Mathiasson, född i Varnhem 1858-01-05, gift 1882-11-03 med Maja Stina
Hustrun Maja Stina Gustafsdotter, född i Varnhem 1863-03-17, inflyttad från Borregården 1882-11-03
Dotter Ester Maria, född i Varnhem 1883-08-22
Dotter Berta Kristina, född i Varnhem 1888-06-17
Familjen lämnar Ulfsgården för flytt till Borregården 1890 där de får ytterligare 2 barn:
Son Gustaf Hilmer Mathias, född i Varnhem 1890-06-12
Dotter Hildur Ingeborg, född i Varnhem 1892-07-05
 
Arrendatorer:
Johannes Mathiasson
, född i Varnhem 1864-03-05, exercis 2 år 1884-85
Otto Mathiasson, född i Varnhem 1866-01-19, frikallad
Sofia Mathiasdotter, född i Varnhem 1869-07-25, utflyttad till Kinne Vedum 1894-11-06

Varnhem församlingsbok 1895-1922
Klostret Ulfsg. 1/4 mtl - inkluderande ägan Mb


Ägare Mathias Anderssons barn.
 
Arrendator/son som köper Ulvsgården 2:2 1897 av dödsboet;
Mannen Johannes Mathiasson, hemmansägare, född i Varnhem 1864-03-05 - gifter sig 1895-12-03.
Hustrun Agda Elisabet Ström, född i Öglunda 1867-11-11, in fr Öglunda 1895
Dotter Tyra Karin Alicia, född i Varnhem 1900-01-08.
- familjen säljer Ulfsgården 2:2 och flyttar ut till Skara 1903-04-26.

Varnhem Alla:2 1922-1938
Klostret Ulfsgården 1/4 mtl - inkluderande ägan Mb
(enl fastighetsregistret byggs huset 1920)

Ägare och brukaren 1920 - är troligen den som bygger bostdshus och ladugård på ägan:
Hemmansägare Gustaf Fahlberg
, född i Edsvära 1860-08-30 - in från N. Vånga 1920 med
Brodern Albert Fahlberg, född i Edsvära 1857-10-25
- båda ut till Laske-Vedum 1933

Nya ägare, brukare och boende 1933 - syskon till Oskar Persson på Simmesgården:
Hemmansägare Karl Sigfrid Persson, född i Fröjered 1880-04-04 in från Eggby med
Systern Hulda Maria Persson, född i Agnetorp 1884-92-13

Karl dör här den 5/11 1967
Hulda dör 12/5 1974 boende på Simmesgården sedan 1970.

Ur befolkningsregistret för Ulvsgården (2:3)
1970 - 1980

Maskinreparatör Bengt Erik Wånéus, född i Mariestad 1939-11-11 flyttar in från Skövde
Hustrun Siv Astrid Wånéus, född i N. Kyrketorp 1940-05-08
Dotter Anna Katarina Wånéus, född i Skövde 1967-12-29
Johan Fredrik Wånéus, född i Varnhem 1972-01-31