A. 11 Pickagården, Gård Nr 10

Kronohemmanet Pickagården 1 Mtl ->
Kronohemmanet Pickagården 3/4 mtl till Västergötlands Kavalleriregemente Nr 7, Gudhems Kompani -> Pickagården 10:6 & 10:7

Pickagården 1967

Ur specialjordeboken 1825; - förmedlat 1674 till 3/4 mantal

Utdrag ur Speicaljordeboken 1825 för Kronohemmanet Pickagården till 3/4 mtl förmedlat i Klosters by och för Gudhems Kompani, Västgöta Kavalleriregemente, med tillåtelse från ArkivDigtal.se Utdrag ur Speicaljordeboken 1825 för Kronohemmanet Pickagården till 3/4 mtl förmedlat i Klosters by och för Gudhems Kompani, Västgöta Kavalleriregemente, med tillåtelse från ArkivDigtal.se

Texttolkning;
"Har warit helt hemman, men år 1674 1/4 förmedlat i allt Cavallerigtum Nr 7 Gudhems Compani."
(Västgöta Kavalleriregemente Gudhems Kompani, Nr 7)

Av detta utläser vi att Pickagården varit i kronans ägo som Rusthåll för
Ryttare Nr 7 i Klosters by sedan 1674. Regementet bildades för Västgöta Kavalleri  1655. (Västgöta kavalleriregemente 1655 – 1802) Innan denna förmedling (nedsättning av skatteplikten) omfattade Pickagården ett Kronohemman med 1 helt oförmedlat mantal.

Troligen hade Hålltorp stöd för rusthåll för Ryttare Bostället vid Vadet av Pickagården och troligen flyttade man under sent 1700-tal till nära Ryttarhästarnas Hage (Hästhagen) i Billingeliderna innan ansvaret delades upp och förtydligas 1803, genom skiftet av Billingeliderna.

Pickagården tilldelades då både Soldattorpet Nr 7 - det gamla Ryttaretorpet (Åkersdal) - samt Torpet Vadet. Hålltorp fick då istället marken vid nuvarande Stenslund sig tilldelat med gemensamt ruthållaransvar med Stenhammaren för Soldattorp Nr 5 (Stenslund). Hålltorp blev ensam rusthållare senare då man också inlemmat Stenhammaren i sina ägor.

1931 avstyckades ca 1000 kvm för en villa till polisman Hilding Gyltman - Fridkulla se mer nedan!

Ur generalmönsterrullorna 1694 - 1708

Bild ur Generalmönsterrulla 1694 med tillstånd av ArkivDigital.se Bild ur Generalmönsterrulla 1694 med tillstånd av ArkivDigital.se

1694 (ovan) - till 1708 - kan man läsa följande;
Rusthållaren Nämndeman Johan Olafsson * (Warenberg *) svarar för Pickagården i Klåstret samman förmedlat i allt till 3/4 mantal;
Dito Björsgård som samman 1/2 förmedlat till 1/4 mantal
Augement (stöd); Ulfsgård som förmedlats i allt till 1/4 mantal
                                     Fiskaregården som förmedlats i allt till 1/4 mantal
                                     Junkragården som förmedlats i allt till 1/4 mantal
                                     Borregård 1/4 förmedlat i allt till 1/8 mantal
                                     Dyngsäter 1/4 förmedlat till i allt 1/8 mantal
* 1701 står han som befallningsman och 1708 finnns namnet Warenberg utskrivet

Pickagårdens ägor i Billingeliderna (Ljungstorp) 1803

Pickagården i Billingeliderna 1803 års karta med röd markering Pickagården i Billingeliderna 1803 års karta med röd markering
- se numrering på kartan - klicka gärna på kartan för att se den större! - se numrering på kartan - klicka gärna på kartan för att se den större!

Pickagården (10:1) får sin fördelning 1803 enl. 1674 oförmedlat mantal, dvs 1 helt mantal.

Några av de tydligare tilldelningarna:

107 = Vadet - ett torp som får behållas (i mitten av 1700-talet Ryttare Boställe inom Hålltorps Rote)
XXXI = öster och väster om landsvägen
114 = del av Pukagårdens Hästahage, dito liden
(berget) (Ryttarna i Klostrets skogshage för hästarna)
115 = 3/4-delar i Ryttarbostaden för Åkergren (Nr 7)

 

Pickagården tilldelas 3/4 av Ryttar Bostället Åkergrens, No 7

Dokumentfoto med tillstånd av ArkivDigital - www.arkivdigital.se Dokumentfoto med tillstånd av ArkivDigital - www.arkivdigital.se

Rubrikext i husför- hörslängd 1800-1815:
Ryttare Boställe No 7 Gudhems Compani - Hästhagen.

Förs på Hålltorps Rote - No 7 var under 1750-tal Ryttar Boställe vid Vadet.
 
Ortsnamnsregister:
1 Berga; Åkersdal är ny - eller sentida namn.
Lägenhet med däld- område och åker.


Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
Formellt gäller: Rusthåll Klostret Pickagården ¾ mantal skattehemman och Klostret Björsgården. Kavalleriaugment (stöd till ett rusthåll) var ¾ Klostret Ulfsgården förmedlade mantal, ¼  till rote 329.

1779
"Ryttareboställe No  7, Hästhagen", Holltorps rote med första i husförhörsslängder inskrivna soldaten Jonas Kloster född 1725. Notering: "Har varit här inemot 40 år"!, dvs från 1740-talet och mycket ung - då troligen inte mer än 18 år gammal. Hustrun Maria Jonsdotter född 1745 (20 år yngre än Jonas) flyttade in 1779 med döttrarna Brita född 1765, Caijsa född 1767 och son Elias född 1775. Makarna fick gemensamt en son Joseph 1780. Jonas var då 55 år gammal. Makarna flyttar 1782 till Hofås, Trollsviken.
 
1782
Inflyttar Ryttare Erik Åkergren (1786 kallas han bara Åker i efternamn) född 1758 med sin hustru Maria Andersdotter född 1758. De får två döttrar; Inga född inflyttningsåret 1782, samt Greta född året därefter 1783. Sonen Anders kom 1787 och här slutligen sonen Eric 1798. Hushållet flyttar till Ändebäcken 1806.

Pickagården behåller Torpet Vadet (tidigare Ryttar Boställe)

1803 tilldelas Pickagården att behålla Torpet Vadet (Nr 107 på fördelningskartan ovan).

Det visar att förändringen med samordning till Ryttar Boställe till No 7 och Pickagårdens ansvar för detta redan var klar rent militärt. Hålltorp fick då tilldelning i Ryttar Bostället No 5, Stenslund, som ganska snart blev till Soldattorp efter Regementsförändringen då ryttarna "satt av" 1805.

Vadet hade då redan ordnats som torp till Pickagården, vilket nu fastställdes genom skiftet 1803.

Pickagårdens ägare vid storskiftet för Klosters By 1804

Texttolkning;

Klåsters By;

Pickagården 3/4 Mantal, Krono, förmedlat från helt, Rustnings Stamm vid Wästgötha Kongl; Cavalleri, Regemente No 7; - Äges af Anders Eriksson och aflidne Erik Anderssons omyndige barn;-

Hustomten och täppor på 4;a ställen :----
Husutrymme af Rånnagiärdet, Åker ; -----
Dto wall ;-----

*****************************

Ägare är alltså två familjer;

Anders Eriksson
Erik Anderssons sterbhus

Pickagården har nu alltså två ägare.

Pickagården har redan 1817 en Backestuga i Billingeliderna

På karta 1844 ser man den Backestuga som byggdes redan 1817 vid kartans Nr 1756 a, dvs mittremsan Eb väser om landsvägen.
Vid den tiden var inte Pickagårdens skifte i Billinge- liderna ännu fördelat - det fanns då bara en ägare till gården i Varnhem.

Stugan kan sägas vara föregångare till dagens Annelund på platsen.

Pickagårdens tomtläge i Klosters by före Laga skiftet 1844-53

Pickagården med rött utmärkt avseende hus- ladugårdsplats, mm karta 1844 Pickagården med rött utmärkt avseende hus- ladugårdsplats, mm karta 1844

Pickagårdens belägenhet på karta 1844 - avser tomt, hus- och ladugårdsplats och gårdshage;
Man kan skönja 3 grupperingar för boende och 3 ladugårdar för Pickagårdens 3 olika ägare.

1178 = Länna Hage (mellan ladugårdarna)
1179 = dito
1180 = Trädgård
1181 = Gård och Husplats
1182 = Gata och Ladugårdsplats
1183 = Gårdsplats
1184 = Tomt
1185 = Gårdshage

Pickagården; nu med 3 ägare 1845 med 1/4 mtl vardera


Ägare för de 3 fjärdedelarna av Pickagården var 1845;

Ea = Carl Ekenberg
Eb = Mathias Andersson
Ec = Anders Andersson

En kort historia kring nämndemannen Anders Andersson ägare av Pickagården 1/4 mtl fr om 1843

Nämndemannen (fr o m 1853) Anders Anderssons historia innebär att han inte hade några egna barn i första äktenskapet. Tillsammans med andra hustrun Ferma-Tilda fick han 2 el. 3? barn.

Första giftet:
Han var i första giftet gift med en Stina, född Andersdotter 1802, - alltså 19 år äldre än han själv! Hennes äldste son, Johan, var bara 4 år yngre än hennes nya make.

1852 köpte och flyttade Anders Andersson in med hustrun Stina, född 1802 till Pickagården från Tåbolet, Skarke by. Hans fru hade då köpt 1/2 mantal av 3/4-dels mantal av gården Pickagården - dvs den större delen av Pickagården. Det fanns ägare av 1/4 Pickagården också, ända till uppdelningen i tre lika stora 1/4-delar - efter laga skiftet 1853.

1853 valdes också Anders Andersson av sockenstämman till nämndeman och året därefter att ingå i kyrkorådet efter Anders Pettersson, Nygården.

Hustrun till Anders Andersson, Stina,  hade med sig tre barn från tidigare äktenskap -
Son        Johan Larsson, född1825
Son        Petter Larsson, född 1829
Dotter    Maria Charlotta Larsson, född 1834

Nämndemannafamiljen får på många sätt det inte lätt i livet, men 1854 skrivs Anders Andersson som nämndeman i husförhörslängden, bara 33 år gammal. 1859 hade alla hustruns barn lämnat Pickagården, men sedan återvände Johannes och Petter till hemmet.

Sönerna har det svårt;
Johannes återvänder hem 1862 och flyttar inte mer därifrån. Petter återvänder till Pickagården 1867 och flyttar senare ut 53 år gammal. 1872 finns notat för Petter Larsson, född 1829; "den 15 April af Rådhusrätten Sköfde dömd för 1:a resan för stöld till Tre månaders straffarbete samt förlust af medborgerligt förtroende i fem år!

Detta kan inte ha varit lätt för nämndemannen - men Petter fick i alla fall bo kvar i hemmet på Pickagården. 1882 flyttar Petter till slut hemifrån, då 53 år gammal, gifter sig och flyttar till ”under Ulfsgården” till den 12 år yngre Charlotta Andersdotter Hvass, född 1841 - de får en son 1882 den 20/5, Karl Johan Werner. Petter dör redan 1884 , 55 år gammal, efterlämnande änka med en  2 år gammal gemensam son.

Dottern Maria Charlotta Larsdotter, född 1834, flyttade 1859 från hemmet i Pickagården 1/2 mantal, 25 år gammal, som hustru till ägaren av Pickagården 1/4 mantal, Anders Mathiasson, född i Varnhem 1829 - han dör 1883. Innan dess hade de fått fem döttrar: 1860 Mathilda Christina, 1861 Stina Josefina, 1864 Augusta Dorothea - dog 1895, 1866 Carolina Charlotta och 1873 Amanda Sofia.

Det kanske är möjligt att påstå att det fanns en "härskarinna" över större delen av Pickagården vid den här tiden - i Maria Charlottas moder, gift med nämndemannen och ägare av den större delen av Pickagården i övrigt. Maria Charlotta var alltså änka redan när Ferma-Tildas oäkta son föddes 1883 och tre år innan Ferma-Tilda gifter sig med hennes "styv-fader".

1883 föds ”Ferma-Tildas” son, Axel Emil - som "hennes oäkta son", möjligen med f.d. nämndemannen som far - som kanske inväntande sin hustrus död, nu 81 år gammal, innan giftermål med Ferma-Tilda.

Hustrun Stina Andersdotter, född 1802, dör nu 1885, 83 år gammal, och även hennes son Johannes Larsson, född 1825, dör detta år, 60 år gammal - hade aldrig egentligen flyttat hemifrån! Nämndemannen Anders Andersson fick inga barn med sin 19 år äldre hustru, som hjälpt honom att etablera sig genom att köpa Pickagården åt dem.
 

Pickagårdens ägor fördelade på 3 olika ägor - fastställt 1853

Pickagårdens 3 delar  1853 markerade med rött - klicka på kartan för att se den större! Pickagårdens 3 delar 1853 markerade med rött - klicka på kartan för att se den större!

1853 års fastställelsebeslut av Laga skiftet visar Pickagården uppdelad på 3 delar och helt utflyttad från Klosters bys centrum. Delarna marekras Ea, Eb och Ec på kartan. Gården hamnar västerut från Klosters by. Man ser vägskälet i korsningen mellan Skara-Skövde-vägen och Öglunda-Falköpingsvägen något till höger i kartbilden.

Pickagården på karta 1877 - 1882

Pickagården 1877 Pickagården 1877

Pickagården i Klostret utmärkt med rött på 1887 års karta, där man ser en större markdel med hus och ladugårdar vid landsvägen mot Skara och en mindre del med bara ett boningshus utmed vägen.

Pickagårdens skifte i Billingeliderna delas också i 3 delar


Indelningen i Billingeliderna 1844 är densamma som för huvudgården i Klostrets by, dvs Ea, Eb och Ec.

På kartan från 1844 kan man se att det redan då fanns en backstuga på Pickagårdens skifte Eb väster om landsvägen. Skiftet Eb då ägt av Mathias Andersson.

Billingeliderna på karta 1888

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Här kan man på karta från 1888 se hur Pickagårdens skifte norr om Nohlgårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) delades upp i 3 lika delar - här kallade: A. och B. samt 1/4 Pickagården  - gick från berget i öster till Uppsalas gräns i väster med landsvägen (brun färg på kartan) som markdelare.

På kartan kan man också tomtmarken väster om landsvägen för en inhägnad - föregångare till Annelund. Denna avsöndring berör alla tre remsorna på skiftet.

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!


På denna förstoring av kartan kan man också tydligt se tomtmarken väster om landsvägen som en markering - föregångare till Annelund. Denna avgränsning berör alla tre remsorna på skiftet och är troligen ytterligare en formalisering av området runt den backstuga som kan ses inritad 1844 i mittenskiftet.

Pickagårdens första avsöndring 1882 - Förpantningen Vadet

Pickagårdens torp Vadet i Billingeliderna 1803 års karta med röd markering Pickagårdens torp Vadet i Billingeliderna 1803 års karta med röd markering

Ägarna för Pickagårdens olika delar ca 1850;
1. Anders Mattiasson.
2. Samt genom Skattebref för Mattias Andersson den 22/7 1853 och arvskifte efter dennes hustru 24/2 1842, enligt vilken sonen Anders tillskiftats 1/16 mtl med fasta (lagfart) den 15 september 1854 å 3/16 mtl för Anders Matiasson. Anders Andersson genom fasta (lagfart) för 1/4 mtl 27/3 1855.
3. Anders Andersson/ hustrun Kristina Andersdotter gm skatteköpebref 22/7 1853 1/4 mtl

Wadet (på kartan här ovan Nr 107) kom att bli den första mark som avsöndrades från Pickagården, viket skedde med lagfart den 15 november 1882 genom köp av f. d. soldaten  Sven Ferm genom köpe- kontrakt 3 April 1877 och avsöndringen behöll då namnet Wadet enligt handlingarna.
När han dog 1894 ärvde Samtliga sterbhusdelägare med lagfart den 9 Maj 1895 och såldes vidare till änkan Karolina Johansdotter med auktionsprotokoll
den 10/4 1894.                                                                             Lägenheten Vadet omfattade då 1 tunnl. 12 kappl.

Pickagårdens alla marker 1888; Ägornas förändring

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

karta 1888 finns de tre huvuddelarna av gården utmärkta som A. (10:6) B. (10:7) samt en tillsynes obebodd mark C. (10:8) - liksom markerna uppdelade i Billingeliderna - både huvudskiftet och skogskiftena. Det går att utläsa att huvudägorna kraftigt förändrats sedan 1853 och inte längre är helt samlade som tidigare.

1893 säljs mark i Billingeliderna till Skarpenstorpsägaren

Pickahagen säljs 1893 till Nils Johansson i Skarpenstorp.

Jordområdet beskrivs här på ett sätt, som skulle kunna misstolkas och rättas därför till med följande beskrivning:

"varder härigenom till bevis meddeladt, att det af Nils Johansson enligt köpe- handling den 3 oktdober 1893 från ovannämnda hemmans- delar för alltid inköpta jordområde bestående af östra delen af de s.k. Billingsliderna och gränsande i öster till hemmanet Sörgårdens egor och i vester till gamla landsvägen...."
Skövde den 2 maj 1894
ex officio/ H O Lundin
vice kommissionslandtmätare

Denna del registreras i fastighetsregistret som Nr 10:10 efter remsan på andra sidan landsvägen - öster om - som också sålts med lagfart något tidigare.

Undertecknat med samma ägare/säljare för Pickagården som nedan!

Formellt enligt lagfartsbok;
Nils Johansson; lagfart den 29 Mars 1895, 3, 495 hktr eller 6 tunnland 29,7 kappland jord afsöndrat från 87/128 mtl Pickagården, med köpebref den 3 Oktober 1893. Noteras som 1010.

 

1894 säljs mark i Billingeliderna till Klaes Dag, Kyrkenstorp


1894 säljs marken mellan landsvägen och Uppsala till Klaes Dag från Kyrkens- torp.

Denna del registreras i fastighetsregistret som Nr 10:09 före remsan på andra sidan - väster om - landsvägen som också nu sålts med köpehandlingar tidigare men med lagfart något senare.

Formellt i lagfartsbok;
Klaes Dag
; Lagfart 29 mars 1895 för 1,590 hktr eller 3 tunnland 4,4 kappland jord afsöndrad från 87/128 mantal Pickagården, Köpebref den 18 April 1894.

Denna skiftesdel säljs vidare till Carl Högberg 1907.

Formellt i lagfartsbok;
Carl Högberg
; lagfart den 10 mars 1908

Denna skiftesdel säljs sedan vidare till John G. Grönvall 1910.

Formellt i Lagfartsbok;
John G. Grönvall
; lagfart 31 Oktober 1910 med köpekontrakt 24 Augusti 1910
samt köpebref 1 oktober 1910                      Ägan skrivs nu Klostret Pickagården 109, Annelund

1905 säljs Pickagårdens soldattorp i Ljungstorp - Åkersdal

Ur Lagfartsregister - Riksarkivet Ur Lagfartsregister - Riksarkivet

Lägenheten Åkersdal No 1 - om 3,96 hktr, afsöndrad från 3/4 mtl Pickagården och 1/4 mtl Björsgården avseende Otto Vilhelm Ullberg och hans hustru Amanda Kristina Ullberg med köpekontrakt den 3 julit 1905, köptes från (ägarna av ovanstående gårdar) - ansökt om lagfart 1906 och beviljad 15 januari 1907.

Boende på Pickagården i kyrkoböcker för åren 1786 - 1938

Husförhörslängd 1786 - 1791 AID: v17787.b5.s1
Pickagården - 1 ägare - de första familjerna som skrivs i Pickagården blir 1786:

Familj Nr 1:
Mannen  Peter Larsson, född i Ving 1732
Hustrun  Maria Jonsdotter, född i Lundby 1732
Son              Lars, född i Kjerrtorp 1759
Dotter         Maria, född i Kjerrtorp 1762
Dotter          Stina, född i Lundby 1775
                                                                       - familjen flyttar till Amundtorp 1787

Familj Nr 2 flyttar in från Nygården 1788;
Mannen     Eric Andersson, född i Klostret 1740
Hustrun     Greta Larsdotter, född i Ulunda 1744
Son                Anders, född på platsen 1770
Dotter           Stina, född på platsern 1775
Dotter           Brita, född på platsen 1780
Son                Lars, född i Nygården 1785
Dotter           Maria, född i Nygården 1788

Tjänstefolk;
Dräng             Lars Persson, född i Öfverbo 1768 - flyttar till Ökull 1790
Pigan              Kjerstin Andersdotter     - flyttar ut till Göthened 1789
Pigan              Stina Svensdotter, född i Amundtorp 1767 - flyttar in 1789 från Nygården

Husförhörslängd 1792 - 1800 AID: v17788.b5.s1
Pickagården - 1 ägare

Kvarboende familj 1792;
Mannen     Eric Andersson, född i Klostret 1740 - dör här nu 1794
Hustrun     Greta Larsdotter, född i Ulunda 1744
Dotter           Stina, född på platsern 1775 - död här nu 1793
Dotter           Brita, född på platsen 1780 - flyttar till Berg 1898
Son                Lars, född i Nygården 1785
Dotter           Maria, född i Nygården 1788

Äldsta son Anders Ericsson, född på platsen 1770 - tar över gården och gifter sig med
Hustrun      Greta Jonsdotter, född i Amundtorp 1774       

Tjänstefolk;
Pigan              Stina Svensdotter, född i Amundtorp 1767 - flyttar ut till Nygården 1789
Pigan              Bolla Andersdotter, född Herenhed 1769 - flyttar ut till Solberga 1792
Pigan              Maria Pehrsdotter, född Öfverbo 1776 - flyttar ut till Solberg 1792
Pigan            Stina Magnidotter
, född Segerstad 1780 - flyttar in från Häggum 1798
Pigan               Stina Arvidsdotter, född i Lundby - flyttar in 1798 från Ökull - ut till Solberga

Dräng             Petter Jonsson, född i Öfverbo 1772 - in från Solberg 1792 och ut igen till Backa 1792       
Dräng             Jacob Svensson, född Öfverbo 1776 - flyttar ut till Härlunda 1792
Dräng             Olof Svensson, född Hentorp 1758 - flyttar in från Simmesgården 1794

Flickan           Ingrid Hansdotter, född Berg 1778  
Gossen            Anders Svensson, född i Häggum 1784 - flyttar in från Häggum 1798          

Husförhörslängd 1800 - 1815 AID: v17789.b6.s1
Pickagården - 1 ägare

Kvarboende familj 1800;
Hustrun     Greta Larsdotter, född i Ulunda 1744 - flyttar under perioden till Ulfsgården
Son                Lars, född i Nygården 1785 - flyttar till Junkrgården 1808
Dotter           Maria, född i Nygården 1788 - flyttar under perioden till Ulfsgården

Ägaren;
Äldsta son Anders Ericsson
, född på platsen 1770 - dör här nu 1807
2 mannen   Jonas Olofsson, född i Skarke 1776 21/12 - flyttar in från Skarke 1808
Hustrun      Greta Jonsdotter
, född i Amundtorp 1774       
Dotter            Stina, född på platsen 1800 den 8/12
Son                 Johannes, född på platsen 1804 14/7
Gemensamma barn:
Son                  Anders, på platsen 23/3 1810

Tjänstefolk;
Dräng              Anders Svensson, född i Häggum 1783 - flyttar ut till Myggeboda 1801
Pigan               Maria Bengtsdotter, född i Höglunda 1777 - in från St Hålltorp 1800 - ut till Höglunda 1801 
Pigan               Maria Larsdotter, född i Lundby 1776 - in från Stora Lycke 1800 - ut till Kjerrtop Lundby 1805
Pigan               Brita Ericsdotter, född i Väberg 1783 - flyttar in från Berg 1801 - ut till Kjerrtorp 1805
Dräng              Lars Larsson, född i Sköfde 1783 14/4 - in 1804 från Ulunda - ut till Lilla Hålltorp 1806
Pigan               Stina Svensdotter, född i Klostret 1778 - in 1805 från Kjerrtorp Lundby - ut 1807
Dräng               Johannes Larsson, född i Sköfde 1786 - in 1806 från Öfverby  - ut igen till Häggum 1809
Pigan                Maria Ericsdotter, f. på platsen 1788 20/2 (syster till Anders) - in 1809 - ut Ryttaregården 1811
Dräng               Johannes Andersson, född i Warnhem 1792 20/8 - in 1810 och ut till Nohlgården 1813
Pigan                Maria Jonsdotter, född i Warnhem 1792 28/8 - in från Ulunda 1811 - ut Stora Hålltorp 1814
Pigan                 Maria Jonsdotter,född i Sjogerstad 1789 18/8  - in från Tranum 1811 - ut till Wing 1813
Dräng                Johannes Ericsson, född i Wässtorp 1786 7/7 - in 1813 från Hammars qvarn
Pigan                 Cajsa Pehrsdotter, född i Klsotret 1785 30/11 - in från Ambjörnstorp - ut till Backa 1814
Pigan                 Annicka Larsdotter, född i Wing 1791 16/1  - flyttar ut 1814
Pigan                 Lisa jansdotter, född i Hjällstad 1788 9/11 - ut till Klostret Eril Larsgården 1814
Gossen              Anders Svensson, född i Häggum 1784 - flyttar in från Häggum 1798  - ut till Backa 1804     

En intäkt Wadet;
Mannen          Anders Andersson, född i Warnhem 1771 28/6 - flyttar in med familj 1812
Hustrun          Maria Jonsdotter, född i Odensåker 1775 4/10
Dotter                 Maria, född på platsen 1809 24/6
Dotter                 Stina, född på platsen 1811 13/12  - dör här 1812
Son                    Pehr
, född på platsen 1814 23/9

Husförhörslängd 1815 - 1836 AID: v17790.b6.s1
Pickagården - 1 ägare

Kvarboende familj 1815;
Ägaren;
2 mannen   Jonas Olofsson, född i Skarke 1776 21/12 - dör här nu 1832
Hustrun      Greta Jonsdotter
, född i Amundtorp 1774 6/2      
Dotter             Stina, född på platsen 1800 den 8/12 - ut till Ulunda 1822
Son                 Johannes, född på platsen 1804 14/7 - dör här nu 1819
Gemensamma barn:
Son                  Anders, på platsen 23/3 1810
Dotter             Inga Cajsa, född på platsen 1814 13/2  - flyttar till Tomten 1835

Tjänstefolk;

Annemari Cajsa Svensdotter, född här 1812-03-22
Dräng Johannes Andersson, född i Varnhem 1816-08-16, utflyttad 1836
Dräng Johan Carlsson, f.Varnhem 1813-08-27, inflyttad från Backa 1834, utflyttad till Tomten Sandtorp 1835
Pigan Maja Greta Johansdotter, född i Varnhem 1811-07-04, inflyttad från Hammarskvarn 1834, 
Pigan Lisa Jansdotter, född i Gällstad 1788-11-09, utflyttad till Ryda 1816
Pigan Annika Larsdotter, född i Ving 1791-01-16, utflyttad till L. Hålltorp 1817
Pigan Maria Olofsdotter, f.Lundby 1795-01-09, från Frälsegården Rökstorp 1816, utflyttad till Fålehagen 1820
Dräng Pehr Petersson, född i Segerstad 1795, inflyttad från Nygården 1816, utflyttad till Fålehagen 1820
Dräng Johannes Larsson, född i Fröjered 1802-04-17, in från Späckatorp 1819, utflyttad till Amundstorp
Pigan Britta Svensdotter, född i Berg 1786-05-05, inflyttad från Upsala 1820, utflyttad till Berg 1821
Pigan Cajsa Esbjörnsdotter, f. Lundby 1781-03-25, in från Redsvenstorp 1822, utflyttad till Amundstorp 1823
Pigan Johanna Jonsdotter, f. Ving 1804-04-17, infrån Nygården 1821, utflyttad till Skräddargården 1822
Pigan Lena Andersdotter Torsten, född i Ving 1804-04-17, in från Ving 1822, utflyttad till St. Hålltorp 1824
Pigan Maria Pehrsdotter, född i Varnhem 1799-02-20, inflyttad från Tranum 1823, utflyttad till Synnerby
Pigan Lena Andersdotter, f.Varnhem 1802-02-12, inflyttad från Fiskaregården 1824, utflyttad till Synnerby
Pigan Stina Magnidotter, född i Varnhem 1805-11-18, inflyttad från Backa 1824, utflyttad till Vesttorp 1829
Pigan Johanna Ericsdotter, f. Öglunda 1802-06-02, inflyttad från Stommen Lundby 1825, uttill Dagerås 1827
Dräng Anders Andersson, född i Varnhem 1804-05-09, inflyttad från Berg 1826, utflyttad till Amundstorp
Dräng Johannes Bengtsson, f. Skövde 1806-01-16, in från Sven Michaelsgården1826, ut till Korsgården 1829
Dräng Lars Magnusson, född i Varnhem 1811-11-09, inflyttad från Hagen Solberga 1830, ut till Hagen 1830
Pigan Maja Greta Larsdotter, f. Ransberg 1809-01-22, in från Erasmusgården Eggby 1829, ut till Torp 1831
Dräng Jacob Svensson, född i Skövde 1810-09-13, inflyttad från Skövde 1830, utflyttad till Tranum 1833
Pigan Cajsa  Andersdotter född i Lundby 1802-05-17, inflyttad från Fiskaregården 1831, utflyttad 1833

Gift dräng;
Mannen Petter Carlsson, född i Varnhem 1804-11-09, inflyttad från Himmelsberget 1832
Hustrun Stina Andersdotter, född i Varnhem 1800-12-08, inflyttad från Ulunda 1830
Dotter Märta Stina, född i Varnhem 1822-03-11, död 1835
Dotter Anna Greta, född i Varnhem 1823-10-07
Son Anders, född i Varnhem 1826-05-18
Son Johannes, född i Varnhem 1828-10-07
Dotter Cajsa Lisa, född i Varnhem 1833

Pigan Stina Cajsa Petersdotter, född i Varnhem 1808-12-13, utflyttad till Skövde 1831
Dräng Bengt Carlsson, född i Stenum 1801-09-20, inflyttad från Stenum 1831, utflyttad till Ving 1832
Dräng Petter Carlsson, född i Varnhem 1804-11-03, inflyttad från Himmelsberget 1832, utflyttad 1833
Dräng Anders Ericsson, född i Varnhem 1816-02-16, inflyttad från Ulunda 1835


En intäkt Wadet;
Mannen           Anders Andersson, född i Warnhem 1771 28/6
Hustrun          Maria Jonsdotter, född i Odensåker 1775 4/10
Dotter                 Maria, född på platsen 1809 24/6
Son                      Pehr, född på platsen 1814 23/9 - flyttar ut till Engarås 1819
Dotter                 Margretha, född på platsen 1817 24/11
Dotter                  Stina, född på platsen 1823 14/2
                              - familjen flyttar för att bli torpare under Ryttaregården 1820 - Anders, fadern dör 1824
                              (Not; Mannen blifvit lagligen skiljd från förra hustrun för enkelt horsbrott.")

Nästa ägare för förpantningen Wadet 1820;
Ägaren Copral Lars Falk, född i Wing 1792 8/7 - in 1820 från Soldatboställe No 315, Björkedalen
Hustrun             Cajsa Johannesdotter, född i Segerstad 1794 21/2
Son                         Johannes, född i Warnhem 1816 17/3
Son                         Anders, född i Warnhem 1818 4/11
Son                         Eric Gustaf, född på platsen 1820 13/12
                                 - familjen säljer och flyttar till Broddetorp 1822

Nästa ägare för förpantningen Wadet 1822;
Mannen             Johannes Lindström, född i Sandhem 1792 17/11 - som tjänstefolk från Simmesgården
Hustrun             Maria Andersdotter, född i Warnhem 1793 18/11
Dotter                    Carolina, född i Warnhem 1822 11/8
Dotter                    Maria Lena, född i Warnhem 1825 24/12
                                - familjen flyttar till Hålltorp 1829

Nästa ägare för förpantningen Wadet 1829;

Mannen               Petter Andersson, född på platsen 1792 3/6 - in 1829 från Tåbo med familj
Hustrun               Maja Jonsdotter, född i Broddetorp 1794 6/7
Dotter                      Maja Greta, född på platsen 1830 24/2
Pigan                       Maria Svensdotter, född i Hvalstad 1790 4/10 - ut till Hvalstad 1823
                                  - famjiljen lämnar Wadet 1832

Nästa ägare för förpantningen Wadet 1832;

Ägare mannen    Anders Larsson, född i Åsarp 1786 4/4 - in med familj 1832 från Ledsgården
Hustrun                 Cajsa Jeansdotter, född i Warnhem 1791 6/9
Dotter                         Maja, född i Warnhem 1816 22/9
Son                              Lars, född på platsen 1820 24/7
Son                              Nils, född på platsen 1822 27/3
Son                              Carl, född på platsen 1826 10/10
Dotter                         Stina Greta, född på platsen 1830 16/6
Gossen                        Johannes Andersson, född i Varnhem 1816 9/2 - in 1831 från Klefva - dör 1834


Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för boende - klicka också på rubriken ovan!

Soldatboställe No 7 Gudhems Kompani  
Soldat mannen Lars Sträng, f. Varnhem 1786-09-04, in från Hålltorp Soldatbost. No 7 med hushåll 1817
Hustrun Maria Andersdotter, född i Ving 1791-03-16
Son Anders, född i Ving 1811-06-02, utflyttad till Junkragården 1826
Dotter Lena, född i Stenstorp 1815-08-26, död 1829-04-30
Son Johannes, född i Varnhem 1818-07-25, död 1819
Dotter Maria, född i Varnhem 1820-05-04, död 1829
Son Johannes, född i Varnhem 1822-12-10
Son Anders, född i Varnhem 1826-08-07
Son Lars, född i Varnhem 1829-09-12, död 1834

En Backestuga 1817 (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen);
-  Hustrun kom hit från Väberga som Änka redan 1817 med sin son som inhyses.
Mannen          Peter Håkansson, född i Warnhem 17981 24/4 - in 1822 från Hammars Qvarn
Hustrun          Stina Jonasadotter, född i Warnhem 1784 - in 1817 från Väberga
Hustruns Son    Bernhardt Jonsson, född i Warnhem 1814 20/1 - flyttar ut till Lundby 1829
mer korrekt;       Son Berndt Jönsson, född i Varnhem 1814-01-20, inflyttad från Hålltorps soldatboställe No 7
                              1817, utfl. till Fiskaregården 1829, åter från Tranemo Holmagården 1830
Gem dotter         Maria Lena, född i Warnhem 1822 20/1
Tvillingsöner     Pehr, född i Warnhem 1826 21/5
                             Johannes, född som ovan - dör här 1826       

Ägarna för Pickagårdens tre tredjedelar 1845 = 3 x 1/4 mtl


Ägare för de 3 fjärdedelarna av Pickagården var 1845;
Ea = Carl Ekenberg
Eb = Mathias Andersson
Ec = Anders Andersson

Husförhörslängd 1836 - 1846 AID: v17791.b6.s1

Pickagården - 2 ägare:
1 ägare med 1/4 mtl,  respektive 1 ägare med 1/2 mtl ca 1840


Kvarboende familj 1836;
Änakan      Greta Jonsdotter, född i Amundtorp 1774 6/2  - dör här nu 1841
Son                  Anders Jonsson, född på platsen 23/3 1810

 - sterbhuset säljer nu  1/8 mtl + 1/2 mtl Pickagården till 2 ägare:
****************************************************************************************************
Ägare A. 1/8 mtl
Mannen         Carl Ekenberg
, f. Bohuslän 1799 28/7 - in 1840 efter att ha sålt sin del av Mellomgården
Hustrun         Greta Andersdotter, född i Varnhem 1811 9/1
Son                     Carl Johan, född i Varnhem 1821 9/8
Son                     Leonard, född i Varnhem 1827 1/12
TvillingDotter  Maja Catharina, född i Varnhem 1830 9/10 - hon dör
                            Birger Lorentz, född i Varnhem 1830 9/10
Dotter                Maja Catharina, född i Varnhem 1832 22/12
Son                     August, född i Varnhem 1835 5/1
Dotter                Carolina, född i Varnhem 1837 25/1
Dotter                Christina Charlotta, född i Varnhem 1839 25/11
Son                     Alfred, född i Varnhem 1841-08-24, död 1842
Son                     Alfred, född i Varnhem 1844 4/4

Tjänstefolk;

Dräng Gustaf Sjöberg, född i Ving 1813-07-10, inflyttad från Erik Larsgården 1836, utflyttad till Skövde 1837

Pigan Maja Cathrina Jonsdotter, född i Horn 1816-03-02, inflyttad från Klostret Prästgården 1836, utflyttad till Horn 1838, http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=247838
Dräng Johannes Strömberg, född i Varnhem 1819-11-25, utflyttad till Björsgården 1838

Piga Maja Andersdotter, född i Varnhem 1816-07-22, inflyttad från Överbo Mellangården 1840, utflyttad till Smedsgården 1843 - oäkta Son Alfrid, född i Varnhem 1844-04-06
Dräng Carl Kyllin, f.Ransberg 1811-07-22, in från Nygården 1842, uttill Överbo Mellangården 1843, uttag lysning 1843
Piga Maja Andersdotter, född i Varnhem 1810-12-15, inflyttad från Kärrtorp 1842, fött oäkta barn - se ovan!

Piga Stina Cajsa Svensdotter, född i Sävare 1813-11-11, inflyttad från Löten 1844, utflyttad till Fogdegården 1845

****************************************************************************************************
Ägare B. 1/2 mtl
Mannen         Petter Carlsson
, född på platsen 1804 3/4
Hustrun         Stina Andersdotter, född på platsen 1800 8/12 - dotter till Eric Andersson ägare död 1807
                                                                                                                          och modern Greta Jonsdotter död 1841
Hennes Dotter  Anna Greta Larsdotter, född på platsen 1823 7/10
Hennes Son       Anders Larsson, född på platsen 1826 18/5
Hennes Son       Johan Larsson, född på platsen 1828 7/10
G. Dotter            Cajsa Lisa, född på platsen 1833
G. Dotter            Charlotta, född på platsen 1837 30/5
G. son                  Carl, född i Varnhem 1838-07-18
                             - familjen flyttar till Wing men behåller sin del av gården 1839
Hennes broder  Anders Jonsson, född på platsen 1810 23/3 - blir 1839 kvar som dräng på gården - han är son till tidigare ägare.
Piga Stina Cajsa Svensdotter, född i Sävare 1823-11-01, inflyttad från Ambjörnstorp 1844

Ägan delas upp på två brukare 1839 (1/4 mtl vardera):
1. Brukare       Johannes Carlsson, född i Varnhem 1813 21/1 - flyttar 1839 in med familj från Egby  
Hustrun           Inga Cajsa Jonsdotter, född i Varnhem 1814 3/2
Son                       Carl Johan, född i Varnhem 1836 17/7
Son                       Anders Peter, född i Varnhem 1839 24/10
                              - familjen flyttar vidare till Lundby 1840
*****************************************************************************************************

2. Brukare        Johannes Andersson, född i Varnhem 1809 28/7 - in från Gästgivaregården 1840
Hustrun            Maja Stina Bergström, född 1810 13/2
Dotter                   Anna-Stina, född i Varnhem 1833 6/6
Dotter                   Gustafva, född i Varnhem 1838 22/10
                               -familjen utflyttad till Överbo Mellangården 1841

Dräng                    Johannes Andersson, född i Winköl 1911 26/3
Dräng                    Eric Gustaf Otter, född i Wing 1820 26/1
Pigan                     Stina Andersdotter, född i Varnhem 1820 17/7
Pigan                     Stina Cajsa Svensdotter, född i Säfvared 1823 4/11 - in från Ambjörntorp

**************************************************************************************************

1845 fördelas ägorna med 1/4 mtl vardera enligt förrättning och försäljning på följande ägare:
- Carl Ekenberg, f. Bohuslän 1799 28/7
- Mathias Andersson , vars son Anders senare blir ägare
- Anders Andersson, nämndeman


En intäkt Wadet;
- nu tycks bara bo inhyses på Vadet - för att följa fortsatt boende på Vadet - klicka på rubriken ovan!

Mannen Johannes Nilsson, född i Gökhem 1807 8/9
Hustrun Maja Svensdotter, född i Sjogerstad 1810 29/11
Dotter       Anna Maria, född i Varnhem 1841 30/7
                   - familjen flyttar ut 1842
Enkan    Maja Jonsdotter, född i Odensåker 1771 4/10 - dör efter flytt till Ryttaregården 1841
Dotter      Stina, född 1823 - flyttar med mamman till Ryttaregården

Inh Jonas Johansson, född i Skövde 1896-11-18, inflyttad med familj från Sten 1844
Hustru Stina Andersdotter, född i Ving 1788-10-06
Son Olaus, född i Varnhem 1825-10-08

Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för boende - klicka också på rubriken ovan!

Soldat Johan Sträng, född i Händene 1818-01-16, vigde 1837-03-26
Hustru Greta Larsdotter född i Ving 1810-10-01
Son Gustaf, född i Varnhem 1839-04-08
Son Carl, född i Varnhem 1841-08-22
Son August, född i Varnhem 1843-04-05
Son Johannes, född i Varnhem 1845-11-12
 
Avsked. sold. Lars Sträng, född i Varnhem 1786-09-04, utflyttad med familj till Kyrkebo 1836
Hustru Maja Stina Andersdotter, född i Ving 1791-03-16
Son Johannes, född i Varnhem 1822-12-10
Son Anders, född i Varnhem 1826-08-07

En Backestuga; (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen - senare Annelund);
Mannen          Peter Håkansson, född i Warnhem 17981 24/4 - dör här 1843
Hustrun         Stina Jonasadotter, född i Warnhem 1784 - dör här 1837
Gem dotter        Maria Lena, född i Warnhem 1822 20/1 - flyttar till Lundby 1844
Tvillingsöner     Pehr, född i Warnhem 1826 21/5 - flyttar ut 1843
                              Johannes, född som ovan - dör här 1826       

Husförhörslängd 1846 - 1859 AID: v17792.b8.s2
Pickagården
1 ägare med 1/4 mtl,  respektive 1 ägare med 1/2 mtl


Ägare A. 1/8 mtl
Mannen         Carl Ekenberg
, f. Bohuslän 1799 28/7
Hustrun         Greta Andersdotter, född i Varnhem 1811 9/1
Son                     Carl Johan, född i Varnhem 1821 9/8 - flyttar till Stora Foxerna 1850
Son                     Leonard, född i Varnhem 1827 1/12 - flyttar till Ulfsgården 1849
                            Birger  Lorentz, född i Varnhem 1830 9/10 - flyttar till Skara 1849
Dotter                Maja Catharina, född i Varnhem 1832 22/12
Son                     August, född i Varnhem 1835 5/1 - flyttar tilll Sköfde 1852
Dotter                Carolina, född i Varnhem 1837 25/1
Dotter                Christina Charlotta, född i Varnhem 1839 25/11
Son                     Alfred, född i Varnhem 1844 4/4
Son                     Ephraim, född 1848 25/7
                           - familjen säljer och flyttar till Broddetorp 1852
Tjänstefolk;

Pigan                 Cajsa Johannesdotter, född i Varnhem 1830 20/1 - in 1846 och ut 1848
Dräng                Axel Larsson, född i Varnhem 1832 25/5 - in 1850 och ut till Horn 1851

Ny ägare 1852 för A. 1/2 mtl (köper 2 x 1/4 mtl):
Nämndeman  Anders Andersson, född i Gudhem 1821 30/1 - se hans historia - klicka här!
Hustrun           Stina Andersdotter, född i varnhem 1802 11/11 (nästan 20 år äldre än sin man)
Henens Son        Petter Larsson, född i Varnhem 1829 7/1 (8 år yngre än sin styvfar) - ut Smedsgården 1854
Hennes Dotter   Maria Charlotta, född i Varnhem 1834 15/11

Dräng                 Jonas Strömberg, född i Varnhem 1815 - in från Öglunda 1853 och ut Öglunda 1854

****************************************************************************************************
Ägare B. 1/4 mtl
Historia:
Fadern Mathias Andersson
, född i Varnhem 1829 5/3 - flyttar in 1847 till Simmesgården        
Hustrun Maria Christina Jonsdotter, född  i Kyrkefalla 1814 13/11 - dör 1849
2:a Hustrun  Maria Andersson, född i Gudhem 1825 - flyttar in 1853
Han äger också Pickagården som nu hans son Anders nu köper och flyttar dit 1853.

Ny ägare av ägan B. 1/4 mtl;
Mannen      Anders Mathiasson, född i Warnhem 1829 5/3 - flyttar in från Simmesgården 1853

****************************************************************************************************
En intäkt Wadet;
- för att följa fortsatt boende på Vadet - klicka på rubriken ovan!

Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för boende - klicka också på rubriken ovan!

Soldat Johan Sträng, född i Händene 1818-01-16
Hustru Greta Larsdotter, född i Ving 1810-10-01
Son Gustaf, född i Varnhem 1839-04-08
Son Carl, född i Varnhem 1841-08-22
Son August, född i Varnhem 1843-04-05
Son Johannes, född i Varnhem 1845-11-12, död 1847
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1848-08-28
Son Johannes, född i Varnhem 1853-03-18, död 1853

En Backestuga; (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen)
Mannen         Johannes Larsson, född i Segerstad 1810 21/1 - inhyses m. familj 1845 - från Smedsgården
Hustrun        Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9
Dotter               Maria  Cajsa, född i Varnhem 1847 den 5/6 - dör här 1847
Son                    Lars Johan, född i Varnhem 1850 den 17/12 - dör här 1850
Dotter               Charlotta Christina, född i Varnhem 1851 den 23/10

                           - Johan köpte först Lindstorp längre ner utmed Landsvägen men hamnar ganska snart i
                            svårigheter för att blir inhyses i Pickagårdens backstuga lite längre upp utmed landsvägen
                            mot Skövde - han och familjen skrivs ända till 1859 på Smedggården, men bor i praktiken i
                            Pickagårds backstuga, troligen redan från 1845, då ny ägare redovisas för Lindstorp.

Husförhörslängd 1854 - 1862 AID: v17794.b8.s1

Pickagården
1 ägare med 1/4 mtl,  respektive 1 ägare med 1/2 mtl


Ägare för A. + B. 1/2 mtl (2 x 1/4 mtl):
Nämndeman  Anders Andersson, född i Gudhem 1821 30/1 - se hans historia - klicka här!
Hustrun           Stina Andersdotter, född i varnhem 1802 11/11 (nästan 20 år äldre än sin man)
Hennes Son       Johan Larsson, född i Varnhem 1825 9/4 - flyttar ut 1854
Hennes Son       Petter Larsson, född i Varnhem 1829 7/9 (8 år yngre än sin styvfar) - in 1857 - ut igen 1858
Hennes Dotter   Maria Charlotta Larsdotter, född i Varnhem 1834 15/11

Pigan                    Margareta Charlotta Andersdotter, född i öglunda 1839 24/6 - flyttar in 1852
Pigan                    Lotta Isakadotter, född i Fägred 1829 16/11 - in 1854 och till Späckatorp 1855
Gossen                 Lars Petter Andersson, född i Öglunda 1846 2/1 - in 1858 och till Sköfde 1861
****************************************************************************************************
Ägare C. 1/4 mtl

Mannen      Anders Mathiasson, född i Warnhem 1829 5/3
Hustrun      Maria Charlotta Larsdotter, f. Varnhem 1834 5/11 - nämndemannens styvdotter - in 1859
Dotter            Mathilda Christina, född i Varnhem 1860 8/4
Dotter            Stina Josefina, född i Varnhem 1861 17/8

Tjänstefolk;
Piga Margareta Charlotta Andersdotter, f.Öglunda 1839-05-24, in Hulan Öglunda 1856, ut Pickagården 1859
Dräng Per Andersson Redig, f. Varnhem 1839-06-16, inflyttad från Björsgården 1857, till Björsgården 1857
Dräng Lars Johan Carlsson Qvick, f. Varola 1838-09-07, infrån Broddetorp 1859, utflyttad till Skövde 1860
Piga Maria Christina Strömberg, född i Varnhem 1844-02-16, inflyttad från allmän mark i socknen 1860
Arbetskarl Gustaf Andersson, född i Varnhem 1829-03-30, inflyttad från Skarke Prästgården 1861
Hustru Anna Christina Gustafsdotter, född i Berg 1834-10-14, inflyttad från Berg 1861
Barn Johan August, född i Varnhem 1861-12-04

En intäkt Wadet;
- för att följa fortsatt boende på Vadet - klicka på rubriken ovan!

Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för fortsatt boende - klicka på rubriken ovan!

En Backestuga; (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen);

Nu finns notering i Husförhörslängden att de bor "vid Pickagård"
:
Mannen         Johannes Larsson, född i Segerstad 1810 21/1 - Not; Bräcklig
Hustrun         Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9 - dör här 18/3 1860
Dotter                Charlotta Christina, född i Varnhem 1851 den 23/10
Dotter                Maria Katharina, född i Varnhem 1855 6/9 - dör här 26/6 1956
Son                     Carl Johan, född i Varnhem 1858 8/4

Andra inhyses;
Johan Jeansson Strömberg, f. Varnhem 1819-04-25, inflyttad med familj från allmän mark i socknen 1860
Hustru Anna Andersdotter född i Skara 1819-02-14
Dotter Lotta, född i Varnhem 1849-04-26
Dotter Emma, född i Varnhem 1853-03-25
 

Husförhörslängd 1862 - 1869 AID: v17795.b6.s1
Pickagården
1 ägare med 1/4 mtl,  respektive 1 ägare med 1/2 mtl


Ägare för A. + B. 1/2 mtl (2 x 1/4 mtl):
Nämndeman  Anders Andersson, född i Gudhem 1821 30/1 - se hans historia - klicka här!
Hustrun           Stina Andersdotter, född i varnhem 1802 11/11 (nästan 20 år äldre än sin man)
Hennes Son       Johan Larsson, född i Varnhem 1825 9/4 - in hem igen
Hennes Son       Petter Larsson, f. Varnhem 1829 7/9 (8 år yngre än sin styvfar) ut Hammarskvarn 1867 - in
                              igen samma år

Tjänstefolk:
Pigan                    Margaretha Charlotta Andersdotter, född i Öglunda 1839 24/6 - ut Säfvared 1868
Gossen                 Lars Petter Andersson, född 1846 - ut till Stockholm  1867
Pigan                    Maja Lena Dag - flyttar in från Pickagården C. 1868

****************************************************************************************************
Ägare C. 1/4 mtl

Mannen      Anders Mathiasson, född i Warnhem 1829 5/3
Hustrun      Maria Charlotta Larsdotter, född i Varnhem 1834 5/11 - nämndemannens styvdotter
Dotter            Mathilda Christina, född i Varnhem 1860 8/4
Dotter             Stina Josefina, född i Varnhem 1861 17/8
Dotter             Augusta Dorothea, född i Varnhem 1864 6/2
Dotter             Carolina Charlotta, född i Varnhem 1866 13/10

Tjänstefolk;
Pigan              Maria Christina Strömberg,* född i Varnhem 1844 16/2 - ut till Wing 1862
Pigan              Anna Charlotta Andersdotter, född i Eggby - in från Lilla Baggebodan 1867 - åter dit 1868
* Maria Stina Dag född Strömberg 16/2 1844 i Varnhem död 6/12 1930 i Fjället som änka efter August Olofsson/Olausson Dag född 1/7 1840 i Varnhem. Han dog 29/11 1909 i Fjället.
På socknen;
Pigan             Inga Maria Larsdotter, född i Hendened 1836 12/4 - in från Wing 1864 (not; ärlig)
Oäkta Son     Johan August, född i Varnhem 1867 9/5 - dör här 21/1 1868

Dräng              Anders Pettersson, född i Lundby 1840-04-30, inflyttad från Skövde 1864-10-24, arbetsbetyg
                         till Stockholm 1865, utflyttad till Stenstorp 1866

Arbetskarl  Gustaf Andersson, född i Varnhem 1829 30/3
Hustrun      Anna Christina Gustafsdotter, född i Varnhem 1834 14/10    
Son                  Johan August, född i Varnhem 1861 4/12
                         - lämnar efter ha inköpt torp vid Höjentorp 1862
Arbetskarl   Anders Pettersson
, född i Lundby 1840 30/4 - in från Sköfde 1864 - ut Stenstorp 1866
Arbetskarl   Johan Jeansson Strömberg, född i Varnhem 1819 25/4
Hustrun       Johanna Andersdotter, född i Skara 1819 14/2
Dotter              Lotta, född i Varnhem 1849 26/4 - ut 1865
Dotter              Emma, född i Varnhem 1853 25/3

Övriga boende;
Skomakare Johan Gustaf Wallgren, född i Våmb 1842-11-30, inflyttad från Nora Bergs församling 1867
Hustru          Augusta Albertina Stenberg, född i Skara 1837-06-16
                         de flyttar ut till Ving

En intäkt Wadet;
- för att följa fortsatt boende på Vadet - klicka på rubriken ovan!

Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för fortsatt boende - klicka också på rubriken ovan!

Soldat Johan Sträng, född i Händene 1818-01-16
Hustru Greta Larsdotter, född i Ving 1810-10-01
Son Gustaf, född i Varnhem 1839-04-08
Son Carl, född i Varnhem 1841-08-22
Son August, född i Varnhem 1843-04-05
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1848-08-28 

En Backestuga; (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen - senare Annelund);
Enkman        Johannes Larsson, född i Segerstad 1810 21/1 - Not; Bräcklig
Hustrun        Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9 - dör här 18/3 1860
Dotter               Charlotta Christina, född i Varnhem 1851 den 23/10 - ut Lilla Lycke 1869
Son                     Carl Johan, född i Varnhem 1858 8/4

Husförhörslängd 1869 - 1880 AID: v17796.b9.s1

Pickagården
Nämndemannen har sålt 1/4 mtl och kvar för Pickagården finns 2 x 1/4 mtl:


Ägare för A. 1/4 mtl:
Nämndeman  Anders Andersson, född i Gudhem 1821 30/1 - se hans historia - klicka här!
Hustrun           Stina Andersdotter, född i varnhem 1802 11/11 (nästan 20 år äldre än sin man)
Hennes Son        Johannes Larsson, född i Varnhem 1825 9/4
Hennes Son        Petter Larsson *, född i Varnhem 1829 7/9 (8 år yngre än sin styvfar)

* Not; "1872 den 15 september af Rådhusrätten i Sköfde dömd för första resan stöld till Tre månaders straffarbete, samt förlust af medborgerligt förtroende i fem år."

Tjänstefolk;
Pigan             Maja Lena Dag, född i Varnhem 1845 30/8 - från Pickagården B. och ut igen
Pigan           Thilda Ferm, född i Varnhem 1850 14/11 - in från Vadet 1871 - ut Fiskaregården 1873
Pigan             Lotta Jonsdotter, född i öglunda 1839 11/12 - in 1873 - ut till Wing 1874
Pigan             Maja (Maria) Stina (Christina) Strömberg *, född i Varnhem 1844 16/2 - in från Wing
                        1876 - ut igen 1877
Pigan           Thilda Ferm, född i Varnhem 1850 14/11 - in 1876 med
oäkta dtr       Alma Elisabeth, född 1880 i Varnhem 2/11

* Maria Stina Dag född Strömberg 16/2 1844 i Varnhem död 6/12 1930 i Fjället som änka efter August Olofsson/Olausson Dag född 1/7 1840 i Varnhem. Han dog 29/11 1909 i Fjället.

****************************************************************************************************
Ägare C. 1/4 mtl

Mannen      Anders Mathiasson, född i Warnhem 1829 5/3
Hustrun      Maria Charlotta Larsdotter, född i Varnhem 1834 5/11 - nämndemannens styvdotter
Dotter            Mathilda Christina, född i Varnhem 1860 8/4
Dotter             Stina Josefina, född i Varnhem 1861 17/8
Dotter             Augusta Dorothea, född i Varnhem 1864 6/2
Dotter             Carolina Charlotta, född i Varnhem 1866 13/10
Dotter             Amanda Sofia, född i Varnhem 1873 3/1

Tjänstefolk;
Dräng            Anders Gustaf Larsson, född i Lundby 1855 11/4 - in från Tranum 1876
Dräng             Lars Johan Andersson, född i Rådene 1859 6/12 - in från Stenstorp 1878 - ut 1878
Dräng             Lars Petter Johansson, född i Lundby 1857 23/3 - in 1877 - ut igen 1879

I någon husbyggnad:
Inhyses        Johan Jeansson Strömberg, född i Varnhem 1819 25/4
Hustrun       Johanna Andersdotter, född i Skara 1819 14/2
Dotter              Emma, född i Varnhem 1853 25/3 - ut till Broddetorp 1871

På socknen;
Pigan             Inga Maria Larsdotter, född i Hendened 1836 12/4 -till Skara 15/7 1870
Oäkta dtr      Johanna Charlotta, född i Skara 1870 9/2)

En intäkt Wadet;
- för att följa fortsatt boende på Vadet - klicka på rubriken ovan!

Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för fortsatt boende - klicka också på rubriken ovan!

Soldat Johan Sträng, född i Händene 1818-01-16, utflyttad till Björsgården/Gästgivaregården 1872
Hustru Greta Larsdotter, född i Ving 1810-10-01, utflyttad till Björsgården/Gästgivaregården 1872
Son Carl, född i Varnhem 1841-08-22, utflyttad till Fiskaregården 1872
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1848-08-28, inflyttad från Skövde 1871, ut till Björsgården 1872

Soldat Carl Petter Johansson Brandt, född i Varnhem 1850-04-02, inflyttad från Sven Michelsgården 1870, låtit 1870 såsom sin hustru kyrktaga pigan Inga Maria Jonsdotter i Gatebo Skärv, den förres fästekvinna.
Piga Hustru Inga Maria Jonsdotter, född i Gerum 1840-12-05, inflyttad från Ving 1870
Dotter Charlotta Christina Dorothea, född i Varnhem 1871-09-30
Son John Theodor, född i Varnhem 1873-03-28
Son Gustaf Severens, 1874-08-28, död 1880-08-20
Son Johan Willenad, född i Varnhem 1876-11-08
Son Konrad Leonard, född i Varnhem 1878-09-28
Dotter Anny Elisabet, född i Varnhem 1880-08-12

En Backestuga; (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen);
Enkman        Johannes Larsson, född i Segerstad 1810 21/1 - Not; Bräcklig
Hustrun        Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9 - dör här 18/3 1860
Dotter               Charlotta Christina, född i Varnhem 1851 den 23/10 - ut Lilla Lycke 1869
Son                     Carl Johan, född i Varnhem 1858 8/4

Pickagårdens marker förändras efter hand - karta 1888

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

karta 1888 finns de tre huvuddelarna av gården utmärkta som A. (10:6) B. (10:7) samt en tillsynes obebodd mark C. (10:8) - liksom markerna uppdelade i Billingeliderna - både huvudskiftet och skogskiftena. Det går att utläsa att huvudägorna kraftigt förändrats sedan 1853 och inte längre är helt samlade som tidigare.

Husförhörslängd 1880 - 1895 AID: v17797.b9.s1
Pickagården
Pickagården delas nu upp yterligare:


Ägare för A. 1/4 mtl:
Nämndeman  Anders Andersson, född i Gudhem 1821 30/1
Hustrun           Stina Andersdotter, född i varnhem 1802 11/11 - dör här  11/8 1885
Hennes Son        Johannes Larsson, född i Varnhem 1825 9/4 - dör här 21/5 1885
Hennes Son        Petter Larsson*, född i Varnhem 1829 7/9 - flyttar ut 1882

* Not; "1872 den 15 september af Rådhusrätten i Sköfde dömd för första resan stöld till Tre månaders straffarbete, samt förlust af medborgerligt förtroende i fem år."

1886 3/12 gifter nämndemannen om sig med pigan Thilda Ferm; - se deras historia!
Nämndeman  Anders Andersson, f. Gudhem 1821 30/1 - gifter sig 3/12 1886 med pigan - dör hör 1889
Hustrun            Matilda Svenddotter Ferm, född i Varnhem 1850 14/11 - blir änka 5/12 1889
H:ns barn son äktenskap  Axel Emil, född i Varnhem 1883 16/11
Gemensam son    Arvid Edward, född i Varnhem 1887 28/2
Gemensam son    Anders Joel, född i Varnhem 1888 4/4

Ny ägare till 1/4 Pickagården 1891;
Mannen             Karl Wilhelm Ernqvist
, född i Wäring 1858 18/2  - gift 22/4 1887 - in 5/5 1891
Hustrun             Klara Sofia Eriksson, född i Wartofta Åsaka 1862 26/1
*Son                     Sven Magnus, född i Sköfde 1891 24/2 - se nedan!
Dotter                    Märta Gustafva, född i Varnhem 1895 28/6

Tjänstefolk;
Pigan                       Anna Maria Skarp, född i Warnhem 1871 30/6 - in 1892 och ut igen 1895
Pigan                       Jenny Charlotta Håkansson, född i Timmersdala 1866 15/11 - in från Berg 1891 -åter 1892
Pigan                       Kristina Qvist, född i Varnhem 1860 10/9 - in 1882 - ut till Sköfde 1884

Hyrar 1890:
Arbetaren      Johannes Lundblad
, född i Skånings Åsaka 1856 22/7 - in med familj 1890
Hustrun          Maja Stina Alm, född i Skånings Åsaka 1855 9/5 - gifta 6/4 1882
Dotter                 Maria, född i Eggby 1882 23/12
Son                      Carl Gustaf, född i Eggby 1884 8/4
Son                      Birger, född i Eggby 1885 30/9
Dotter                 Anna Josefina, född i Egbby 1887 21/8 - dör här nu 14/8 1892
Son                      Erik, född i Varnhem 1889 23/9
Dotter                 Hanna, född i Wättlösa 1893 10/9
Son                      David, född i Skärf 1895 12/9

****************************************************************************************************
Ägare C. 1/4 mtl - delas nu upp;
¼ mantal ägare o brukare, arrenderas efter A.M:s död av arrendatorn Johan F Johansson Ulunda

Mannen      Anders Mathiasson, född i Warnhem 1829 5/3 - dör här nu 18/2 1883
Hustru Maria Charlotta Larsdotter, född i Varnhem 1834-11-15
Dotter Matilda Christina, född i Varnhem 1860-04-08, utflyttad till Skarke Prästgården 1885-11-10
Dotter Adina Josefina, född i Varnhem 1861-08-17, utflyttad till Berg 1887-09-09
Dotter Augusta Dorothea, född i Varnhem 1864-02-06, död 1895-04-04
Dotter Carolina Charlotta, född i Varnhem 1866-10-13, utflyttad till Backa 1883-10-21, återkom 1885-11-10, utflyttad till Engarås 1887-03-14
Dotter Amanda Sofia, född i Varnhem 1873-01-03

¼ mantal ägare o brukare, i Simmesgården;
 Äg & Br  Johannes Larsson, f.Lundby 1833-05-27, in med hustru Norra Lundby 1888, ut till
                    Simmesgården 1892
Hustru    Josefina Andersdotter, född i Forsby 1839-10-13

Ägare 27/128 mtl     
Änkan          Maria Charlotta Larsdotter
, född i Varnhem 1834 5/11 - nämndemannens styvdotter
Dotter            Mathilda Christina, född i Varnhem 1860 8/4 - flyttar ut 1885
Dotter             Stina Josefina, född i Varnhem 1861 17/8 - flyttar ut till Berg 1887
Dotter             Augusta Dorothea, född i Varnhem 1864 6/2 - dör här nu 11/4 1895
Dotter             Carolina Charlotta, född i Varnhem 1866 13/10 - flyttar ut 1883
Dotter             Amanda Sofia, född i Varnhem 1873 3/1

Ägare 9/128 mtl blir nu Per Larsson omyndige son Carl Johan Werner i Ulfsgården.

Arrenderar;
Mannen      Lars A. Dahlström, född i Borgunda 1836 17/5 - gift 13/1 1863 med
Hustrun      Christina Sofia Löfdahl, född i Alingsås 1843 29/7
Dotter             Maria Evelina, född i Dala 1864 29/2
* Son                  Axel Teofil Emanuel, född i Dala 1866 17/9 - se nedan!
* Son                  Carl Josef Samuel, född i Dala 1868 10/12 - se nedan!
Son                  Laurentius Martin Natanael, född i Dala 1870 22/11
Dotter             Anna Frideborg, född i Dala 1872 12/12
Dotter             Hedvig Sofia, född i Dala 1875 23/1
Son                  Gustaf Fredrik Vilhelm, född i Dala 1877 31/3
* Son                  Oskar Petrus Bernhard, född i Dala 1879 3/8 - se nedan!
Dotter             Laura Henrika, född i Dala 1881 9/12
*Son                  David Rikard Herman, född i Dala 5/8 - se nedan!

Tjänstefolk;


Dräng Lars Johan Andersson, född i Rådene 1859-12-06, utflyttad till Gästgivargården 1881-10-24
Dräng Carl August Kjellén, född i Skövde 1869-09-24, inflyttad från Gästgivargården 1886-10-24, utflyttad till N Amerika 1887-12-16

Hos Dahlströms:
Dräng Klas Herman Karlsson, född i Högstena 1867-08-29, inflyttad från Dala 1887-11-01, utflyttad till Ulunda 1888-10-24
Piga Augusta Andersson, född i Suntetorp 1869-05-13, inflyttad från Ulunda 1887-11-08, utflyttad till Våmb 1888-10-19

I någon husbyggnad:
Inhyses       Johan Jeansson Strömberg, född i Varnhem 1819 25/4 - dör här 25/10 1886
Hustrun       Johanna Andersdotter, född i Skara 1819 14/2 - dör här 14/9 1886
Dotter              Emma, född i Varnhem 1853 25/3 - ut till Broddetorp 1871

Hyrar;
Arbetaren     Lars Johan Andersson, född i Rådene 1859 6/12 - in 1883 med familj
Hustrun        Anna Maria Johansdotter, född i Wåmb 1858 10/6 - gift 3/8 1883

En intäkt Wadet;
- för att följa fortsatt boende på Vadet - klicka också på rubriken ovan!

Ägare f.d. Korpral Sven Andersson Ferm, född i Gudhem 1816-11-11, död 1894-01-09
Hustru Stina Johansdotter, född i Broddetorp 1820-02-11, död 1895-01-08
Dotter Anna, född i Varnhem 1867-10-29, utflyttad till Skövde 1884-11
Dotter Matilda, född i Varnhem 1850-11-14, gift med f.d. nämndeman Anders Andersson 1886-12-03
hennes oäkta dotter Alma Elisabet, född i Varnhem 1880-11-02, död 1884-02-25
hennes oäkta son Axel Emil, född i Varnhem 1883-11-16

Arrendator Vadet;
Carl August Sanfrid Andersson, född i Berg 1865-12-13, inflyttad från Skärv 1894-11-20
Hustru Hulda Karolina Svensdotter, född i Skånings Åsaka 1866-06-05, inflyttad från Skånings Åsaka 1894-11-20

Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för fortsatt boende - klicka också på rubriken ovan!

Korpralen Carl Petter Johansson Brandt, född i Varnhem 1850-04-02
Hustru Inga Maria Jonsdotter, född i Gerum 1840-12-05
Dotter Charlotta Christina Dorothea, född i Varnhem 1871-09-30, utflyttad till Östersund 1890-03-21
Son John Theodor, född i Varnhem 1873-03-28, utflyttad till Torbjörntorp 1892-10-28
Son Gustaf Severens, 1874-08-28, död 1880-08-20
Son Johan Willenad, född i Varnhem 1876-11-08
Son Konrad Leonard, född i Varnhem 1878-09-28, utflyttad till Borgunda 1894-11-20
Dotter Anny Elisabet, född i Varnhem 1880-08-12, död 1881-07-07
Son Karl Bernhard, född i Varnhem 1882-06-10, död 1882-12-01

Jon Theodor Karlén, född i Varnhem 1873-03-28, inflyttad från Falköping 1893-04-17

Inhyses i någon byggnad Pickagården;
Johan Jeansson Strömberg, född i Varnhem 1819-04-25, död 1886-10-25
Hustru Johanna Andersdotter, född i Skara 1819-02-14, död 1886-09-14

En Backestuga; (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen);
- nu finns inga anteckningar kring backestugan.

Sven Magnus Ernkvist - son från Pickagården blev konstnär

Klicka gärna för att läsa!

Oljemålning, Sven Ernkvist, Utsikt 1936, 40 x 45 Bild från Metropol Auktioner. Oljemålning, Sven Ernkvist, Utsikt 1936, 40 x 45 Bild från Metropol Auktioner.

Sven Magnus Ernkvist son till Karl Wilhelm  Ernqvist Pickagården 1891

Bildkonstnär, född 1891 i Skövde, död 1978.

Studerade bl a vid Carl Wilhelmsons målarskola i Stockholm. Målat porträtt, landskap, ofta från Halland, samt stockholmsbilder.
 
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, samt i Örebro och Hudiksvalls museum.

Flera av sönerna Dahlström studerade vidare

tär vid Västgöta regemente 20/5 1899, underlöjtnant 1905, kapten 1916. Chef för Västerås scoutkår 1921. RSO.

Husförhörslängd 1895 - 1922
Pickagården
Pickagården delas nu upp yterligare:


A. 28/138 mtl - nya försäljningar ger allt mindre delar;

Kvarboende - nu  ägare till 28/138  Pickagården 1895;
Mannen             Karl Wilhelm Ernqvist
, född i Wäring 1858 18/2  - gift 22/4 1887 - in 5/5 1891
Hustrun             Klara Sofia Eriksson, född i Wartofta Åsaka 1862 26/1
Son                         Sven Magnus, född i Sköfde 1891 24/2
Dotter                    Märta Gustafva, född i Varnhem 1895 28/6
                                                             - familjen säljer nu sin del och flyttar till Örebro 23/2 1900

Ny hemmansägare 28/128 mtl 1895;
f.d. korpral       Anders Petter Holm
, född i Sunnersberg 1840 4/7 - gift 3/11 1889 köper 1895 in med
Hustrun             Anna Lovisa Pettersson, född i Synnerby 1850 25/6
Dotter                    Maria Axinia, född i Kinne-Klefva 1879 18/9
Son                         Karl Anders Rudolf, född i Skärf 1892 2/7
Son                        John Erik Vilhelm, född i Skärf 1893 4/9
                                               -  hela familjen flyttar till N. Wing 5/3 1915

Ny ägare 55/128 mtl;
Hem. ägare       Gustaf Wilhelm Bengtsson, född i N. Wing 1873 18/6 - gifta 9/10 1914 - in 1915 med
Hustrun             Johanna Fredrika Holm, född i Kinne-Klefva 1872 7/8

Tjänstefolk;
Pigan                     Klara Maria Johansdotter, född i Eggby 1883 11/8 - in från Skärf 1902 - ut igen 1902
Pigan                     Anna Viktoria Nyman, född i Våmb 1894 4/10 - in 1902 - ut igen Alingsås 1903
Dräng                    Oskar Torgny Olsson, född i varnhem 1901 12/11 - in 1916 - ut 1917 (Not; Omyndig)
Dräng                    Nils Olsar Lindén, född i Sköfde  lf 1903 18/4 - in från Brevik 12/12 1918 - ut Sköfde 1920

Hyrar 1890:
Arbetaren      Johannes Lundblad
, född i Skånings Åsaka 1856 22/7 - in med familj 1890
Hustrun          Maja Stina Alm, född i Skånings Åsaka 1855 9/5 - gifta 6/4 1882
Dotter                 Maria, född i Eggby 1882 23/12
Son                      Carl Gustaf, född i Eggby 1884 8/4
Son                      Birger, född i Eggby 1885 30/9
Dotter                 Anna Josefina, född i Egbby 1887 21/8 - dör här nu 14/8 1892
Son                      Erik, född i Varnhem 1889 23/9
Dotter                 Hanna, född i Wättlösa 1893 10/9
Son                      David, född i Skärf 1895 12/9

****************************************************************************************************
Ägare C. 1/4 mtl

Johan Larsson
i Simmesgården - sedan Oskar Persson i Öfverstegården, Norra Lundby
Arrenderar gör Johannes Mattsson i Ulfsgården och Vilhelm Smedberg i Simmesgården-

Ägare 27/128 mtl     
Änkan          Maria Charlotta Larsdotter
, f. i Varnhem 1834 - nämndemns styvdotter - dör 16/11 1911
Dotter             Amanda Sofia, född i Varnhem 1873 3/1 - flyttar ut till Falköping 1/11 1907

Arrenderas en tid av Alfred Rydberg på Erik Larsgården och säljs sedan till G. K. Bengtsson, i Ulunda.

Ny ägare 9/128 mtl;
Hemmansäg  Anders Gustaf Falk, född i N Wing 1855 2/2 - gift 16/11 1883 - in från Eggby 1918
Hustrun          Anna Charlotta Kyrk, född i Varnhem 1858 19/11
Dotter                 Anna Charlotta, född i Eggby 1889 20/8
Son                      Erik Karl Gustaf, född i Eggby 1908 27/1
Fosterson           Allan Leonard Sjölin, född i Falköping 1914 29/11 - in 1921

***************************************************************************************************
Ägare 9/128 mtl är nu Per Larsson omyndige son Carl Johan Werner i Ulfsgården.
Arrenderar gör Lotta Wass och senare Karl Linder, Hustru Ingridsgården, K. G. Melker, Ulunda.

Hyrar;
Slaktaren
f. d soldat     Karl Alfrid Landin
, född i Broddetorp 1874 3/10 - in 1905 med familj
Hustrun        Emma Karolina Larsson, född i Sätuna  1877 15/12  - gift 19/4 1905
Son                    Karl Erik Folke, född i Varnhem 1905 23/3

Hyrar:
Sergeant       Gustaf Söderholm
, född i Berg 1860 24/12 - gift 3/5 1887 - in 1902 från Berg med familj
Hustrun        Adina Josefina Mattson, född i Varnhem 1861 17/8
Dotter               Syster Gunhild Josefina, född i Berg 1887 21/8
Dotter               Syster Andrea Konkordia, född i Berg 1893 7/8
Dotter               Syster Edit Turinna, född i Berg 1894 26/11

En intäkt Wadet;
- för att följa fortsatt boende på Vadet - klicka på rubriken ovan!

Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för fortsatt boende - klicka på rubriken ovan!

En Backestuga; (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen);
- Backestugan med hela skfitet säljs 1894 till Klaes Dag i Kyrkenstorp

Pickagårdens Backstuga med marken för hela västra skiftet i Billingeliderna säljs till Klaes Dag 1894 - föregångare till Annelund

Fridkulla - foto 2020 - Axevallavägen 3

Foto Margareta Dahlin, Varnhem 2020
Foto Margareta Dahlin, Varnhem 2020

Polisman Anders Gyltman bygger Fridkulla på Pickagården

Foto på Anders Hilding Gyltman i Porträttgalleri Skaraborgs län 1933 - i samma tid som han bygger villan Fridkulla på Pickagårdens ägor (1931), granne till Blomberg utmed Axevallavägen (idag med adress Axevallavägen 3) - tomtyta 1006 kvm.

Mantalslängd 1940

Polisman Anders Hilding Gyltman, f. 1900-10-31
gift 1927-01-22 med
Hustrun Helga Ottilia f. Andersson, f. 1908-03-21
Son Leif Evert Samuel, född 1927-08-05
Dotter Majken Ing Marie, född 1931-02-05
Son Arno Åke Anders, född 1934-10-18
Dotter Ellis Helga Marianna, född 1938-09-08
- flyttar till Villa-Nåås 1946

Ny ägare Fridkulla 1950;
Lägenhetsäg. Alfina Elisabet Johansson
, f.1869-06-17
Ogift kvinna +
F d hushållsföreståndare Tekla Bernhardina Johansson
född i Forsby 1867-04-22,  ogift kvinna


Fridkulla säljs 1954 till;
Elna Nyström
, född  Johansson i Stenum 1899-05-16, änka 1937-09-26 och sonen - död 16/11 1985
Bitr. vaktmästaren Folke Erik Nyström, född i Lidköping 1937-04-04, ogift man

Boende i Skara äger Folke Erik Nyström ännu 2020 Fridkulla - efter Elnas död 1985 är Fridkulla uthyrt.

Husförhörslängd 1922 - 1938
Pickagården
Pickagården delas nu upp yterligare:

Nya Villahem byggs; Fridkulla 1934 (Polis Gyltman) -

Nya försäljningar ger allt mindre delar;
55/128 mtl
Hem. ägare       Gustaf Wilhelm Bengtsson, född i N. Wing 1873 18/6 - flyttar ut 1930
Hustrun             Johanna Fredrika Holm, född i Kinne-Klefva 1872 7/8 - dör här 18/2 1929

Ny ägare;
Hem ägare        August Teodor Larsson
, född i Bolum 1891 9/11 - gift 7/8 1926 in från Bolum 1930 med
Hustrun             Helena Maria Ingeborg Karlsson, född i Bolum 1897 7/4
Dotter                    Lilly Maria Dorotea (icke döpt), född i Varnhem 1930 28/8
Son                         Erland Teodor (icke döpt), född i Varnhem 1936 31/8

Tjänstefolk;


****************************************************************************************************
Ägare C. 1/4 mtl

Oskar Persson i Klostret Simmesgården
Arrenderar gör Johannes Mattsson i Ulfsgården och Vilhelm Smedberg i Simmesgården-

Ny ägare 9/128 mtl - Noläng;
Hemmansäg  Anders Gustaf Falk, född i N Wing 1855 2/2 - gift 16/11 1883 - in från Eggby 1918
Hustrun          Anna Charlotta Kyrk, född i Varnhem 1858 19/11 - dör här 7/11 1934
Son                      Erik Karl Gustaf, född i Eggby 1908 27/1 - ut Eggby 7/11 1927
Fosterson           Allan Leonard Sjölin, född i Falköping 1914 29/11 - in 1921 - ut Skövde 1931
Dotter                 Anna Charlotta, född i Eggby 1889 20/8 - blir 1/2 ägare

1/2-ägare;
Hem ägare    Erik Karl Gustaf Falk
, född i Eggby 1908 27/1 - gift 25/5 1935 - in från Eggby 1932
Hustrun         Märta Charlotta Linnea född Kjällén i Varnhem 1912 18/9

***************************************************************************************************

En intäkt Wadet;
- för att följa fortsatt boende på Vadet - klicka på rubriken ovan!

Soldat Boställe No 7 Gudhems Compagnie - Åkersdal;
Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.
- för fortsatt boende - klicka på rubriken ovan!

En Backestuga - Annelund; (Pickagårdens skifte i Billingeliderna - väster om landsvägen);
- Backestugan med hela skiftet säljs 1894 till Klaes Dag i Kyrkenstorp
- för fortsatt boende klicka på rubriken!

Mantalskrivningen 1941 som utgångspunkt för senare boende

Mantalsskrivn. 1941
AID: v316341.b360.s33
(kursiv stil händelse efter mantalsskrivning 1941)

Pickagården;
¼ Ägare Oskar V Persson, Simmesgården

Vadet;
Ägare Johansson G V,  Emtö Eggby
med hustru Elisabet Johansson

Lägenhetsägare Peter Håkansson, f. i Härlunda Kronobergs län 1870-11-23, död Överbo 11:2 1957-05-17
Hustru Anna Sofia Håkansson, f. Andersson, född i Horn 1872-12-17, död Överbo 11:21966-10-10

Håkanssons bor 1950 Överbo 11:2, Ljungsbo Varnhem
Mureriarbetare Bror Karl Håkansson, född i Virestad 1902-12-11
Snickeriarbetare Josef Natanael Håkansson, född i Virestad 1900-03-26
Oskar Vilhelm Håkansson, född i Virestad 1909-09-09
Hembiträde Syster Matilda Håkansson, född i Virestad 1902-12-11
Hembiträde Rut Linnéa Håkansson, född i Virestad 1911-06-11, flyttad till Skövde

Pickagården 10: 6, 7, 55/128 Mantal;
Ägare August Teodor Larsson, född i Bolum 1891-11-09, död här1968-01-26
Hustru Helena Maria Ingeborg, f. Karlsson, född i Bolum 1897-04-07, död här 1961-07-15
Dotter Lilly Maria Dorotea, född 1930-08-28
Son Erland Teodor 1936-08-31, död i Skövde 2000-02-15
Familjen mantalsskriven här 1946 och 1950, endast makarna mantalsskrivna här 1960 

Klostret Pickagården 10:8   9/128 Mantal;
Karl Gustav Falk, född i Eggby 1908-01-27   Dessa är överstrukna och H Tell äger?
Hustru Märta Charlotta Linnéa f. Källen, född 1912-09-18  
Makarna skrivna i Kinne Kleva 1946

Agronom Harry Tell Backa

Jordbruksabetare Knut Evert Johansson, f. Varnhem 1917-09-29, död Bäckebo Varnhem 2009-10-13
Hustru Ester Hilda Kristina, f. Petersson, född i Varnhem 1919-12-18, död Redsvenstorp Bäckebo
Varnhem 1998-04-30
Son Rune Hans Evert, född 1940-12-31
Dotter Margot Hilda Iréne, född 1941-12-26
Son Rolf Knut Lennart, född 1945-01-29
Son Roland Jan-Olov Johansson, född 1946-10-16
Son Börje Kent Gunnar, född 1948-05-29
Familjen skriven 1948, 1950 och 1960 Överbo 11:15 Evertslund
Dotter Anna Charlotta Falk (inv.) född i Eggby 1889-08-20
f.s. Bror 25

Annelund 10:9
Ägare f. Folkskollärere Östmans sterbhus, Johannes Linus
3/8 ägare Tekla Bernhardina Johansson, född i Forsby 1867-04-22
Står skriven på Fridkulla Klostret 10:13 1946 och 1950, saknas i 1960 års mantalsskrivning, död på Fridkulla 1954-04-29

¼ Lägenhetägare August Emanuel Johansson, sth f. i Forsby 1861-12-12, saknas i 1950 års mtlskrivning
¼ ägare Hushållerska Alfina Elisabet Johansson, född i Forsby 1869-06-17, står skriven på Fridkulla Klostret 10:13 1946 och 1950, saknas i 1960 års mantalsskrivning

1/8 ägare f. Lantbrukaren Johan Alfred Johansson, född i Forsby 1854-12-21

Klostret Pickagårde avs. 10:10
Ägare Carl Gustav Johansson Skarpenstorp, Överbo Nolgården

Avseende Pickagården 10 11,12;
Ägare Erik Gustav Falk Klostret Simmesgården

Fridkulla 10:13
Ägare Sergeant/Polisman Anders Hilding Gyltman, född i Sillerud 1900-10-31, död i Skara 1995-01-11
Hustru Helga Ottilia Andersson, född i Hagelberg 1908-03-21, död i Skara 2002-09-26
Son Leif Evert Samuel, född 1927-08-05, mantalsskriven i Skara 1949
Dotter Majken Ing-Marie, född 1931-02-05
Son Arno Åke Anders, född 1934-10-18, död i Stenum 2000-04-23
Dotter Elli Helga Mariana, född 1938-09-08
Familjen mantalsskriven Villa Nås 1:1 1946