A. 13 B Ulfsgårdens andra del efter laga skiftet = Mb

Ulvsgården Mb bildades 1850 -> Ulvsgården 2:3

Ulfsgårdens Mb fick sin placering vid Broddetorpsvägen 1850

Ulfsgårdens andra del Mb fick sin placering vid Broddetorpsvägen - här markerat med rött 1844, då ännu inga byggnader uppförts här.

1877 Ulvsgården vid Broddetorpsvägen

På karta 1877 är Ulvsgården Mb:s bostadsbyggnad utmärkt.

Ulvsgården 2:3 på flygfoto 1935

På bilden från 1935 är Ulvsgårdens tomtmark markerad med rött.

Ulvsgården 2:3 1960

1960 års karta med Ulvsgården 2:3 - här markerad med rött.