Lennart Strömbergs album 2016

Egenscannade bilder för Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala arkiv överlämnade vid fotokväll i Varnhemsgården 2016. Fler skolbilder från Lennart kan hittas under sin års- och skolrubrik i digitala arkivet - F.

1. Ethel Johansson, Vibonätt, 2. Kerstin Gustavsson, Hällsdalen, 3. Johansson, Backa, 4. ?, 5. Barbro Karlsson, Ulunda flygel, 6. Lennart Strömberg, Björsgården 2, 7. Per Sandklev, Trädgården 8. Sven-Ingvar Karlsson, Solhem, 9. Agneta Nolberg, Ljungstorp 10. Emil Håkansson, 11. Inger Ström, Fogdegården, 12. Uno Karlsson, Backa, 13. ? 14. Klaes Lindal, Backa 15. Ulla Dalström, Varnhem, 16. Rose-Marie Sjökvist, Gustavsberg,1954/55
1. Klas Lindahl, Backa 2. ? 3. Bengt Larm, Blomberg 4. Rose-Marie Sjökvist, Gustavsberg 5. ? 6. Anna-Karin Johansson, Ulfstorp, 7. ? 8. Johansson, Backa 9. ? 10. Ethel Johansson, Vibonätt 11. Agneta Nolberg, Ljungstorp 12. Lennart Strömberg, Björsgården 13. Uno Karlsson, Backa 14. Sven-Ingvar Karlsson Solhem 15. Per Haraldsson, Simmesgården 16. ? 17. Bengt Lind, Björsgården 18. Berit Stenberg, Ulunda 19. Åke Karlsson, Skolan 20. Mats Ljunggren, Åkersberg 21. Peter Hermansson, Fiskargården 22. Ulf Ohlsson, Stationen, 23. ? 24. Elisabet Pettersson, Smedsgården 12:15

Ljungstorp 1956/57
1. Klas Lindal, Backa 2. Kennet Johansson, Varnhem 3. Inga Karlsson, Svea 4. Bodil Jonsson, Borregården 5. Johansson, Backa 6. ? 7. Ann-Charlotte Tornberger, Kyrkebo 8. Gustavsson, Backa 9. Rangvald Sjökvist, Gustavsberg 10. Rolf Johansson, Evertslund 11. ? 12. Tage Esping, Svarvarebacken 13. Bror Jonsson, Borregården 14. Lennart Strömberg, Björsgården 15. Börje Wester, Ljungstorp 16. Börje Wingstrand, Sörgården 17. Per Sandklev, Trädgården 18. Emil Håkansson

Varnhems skola 1951/52
1. Johansson, Backa 2. Elisabet Pettersson, Smedsgården 12:15 3. Bodil Jonsson, Borregården 4. ? 5. ? 6. ?7. Barbro Karlsson, Ulunda 8. ? 9. Bengt Larm, Blomberg,  Mats Ljunggren, Åkersberg 10. ? 11. Lennart Strömberg, Björgården 2 12. Per Haraldsson, Simmesgården  13. Klas Lindahl, Backa 14. Tyra Andersson, lärare 15. ? 16. Peter Hermansson, Fiskaregården 17. Erik Lundström, Ähle 18. Gunnar Ekström, St Lycke 19. ? 20. ?

1. ? 2. ? 3. Per Haraldsson, Simmesgården 4. Gustavsson, Backa 5. Lennart Strömberg, Björsgården 6. Bengt Larm, Blomberg 7. ? 8. Klas Lindahl, Backa 9. Peter Hermansson, Fiskargården, 10. Elisabet Pettersson, Smedsgården 12:15 11. Maud Lövgren, Lövberga 12. Bror Jonsson, Borregården 13. Barbro Karlson, Ulunda 14. ? 15. Bodil Jonsson, Borregården 16. Johansson, Backa 17. Inger Ström, Fogdegården 18. Rangvald Sjökvist, Gustavsberg 19. Tage Esping, Svarvarebacken 20. Åke Karlsson, Skolan 21. ? 22. Rolf Johansson, Everstslund, 23. Börje Wester, Ljungstorp 24. Kennet Johansson, Varnhem

Varnhem församlingshem 1951
1. Lennart Strömberg, Björsgården 2. ? 3. Peter Hermansson, Fiskaregården 4. Per Haraldsson, Simmesgården 5. Gunnar Ektröm, St Lycke 6. Ulf Olsson, Station

Varnhems förssamlingshem 1951/52
1. ? 2 ? 3. Peter Hermansson, Fiskaregården 4. Johansson, Backa 5. ? 6. Elisabet Pettersson, Smedsgården 12:5  7. Bodil Jonsson, Borregården 8. ? 9. Barbro Karlsson, Ulunda 10. ? 11. ? 12. Lennart Strömberg, Björsgården 13. ? 14. ? 15. Klas Lindal, Backa 16. Per Haraldsson, Simmesgården 17. Gnnar Ekström, St Lycke 18. Erik Lundström, Ähle

Varnhems församlingshem 1951/52

1. Kerstin Gustavsson, Hällsdalen 2. Harald Bjurklo 3. Anna-Karin Johansson, Ulfstorp 4. Lennart Strömberg, Björsgården 2, 5. Uno Karlsson, Backa 6. Rose-marie Sjökvist, Gustavsberg 7. Ulla Dalström,  8. Margareta Johansson, Nylund 9. Agneta Nolberg, Ljungstorp 10. Sven-Ingvar Karlsson, Solhem 11. Rolf Herlin, Varnhem