Kyrkliga Söndagsskolans album 1969 - 1973

Sid 1.

Sid 1.
Bild 1. Från vänster i främre raden; Stefan Lindroth, Annika Lindh, ?, Carina Främst, Maria Lann, Lindåkra, ?, Anna-Lena Cannmo, ?, ?, ?. Andra raden från vänster: Henrik Linderoth, ?, ?, ?, Ann-Charlotte Olsson, Eva Johansson, Stationshuset, Börje Andersson, Fiskaregården, Lars Holmberg, Bäckefors, ?. Längst bak från vänster; ?, ? , ? Ingrid Karlsson (Skolan), Göran Rydoff.

Bild 2: I Änglakören; I mitten Anna-Lean Cannmo (vrider på huvudet) och längst t h Annika Lindh. Övriga okända ännu. Insatt av Kent Friman, 2014-04-10.

Inte ännu namnad - arbete pågår!

Sid 2.
Sid 3.
Sid 4.
Sid 5.
Sid 6.
Sid 7.
Sid 8.
Sid 9.
Sid 10.
Sid 11.
Sid 12.
Sid 13.
Sid 14.
Sid 15.
Sid 16.
Sid 17.
Sid 18.
Sid 19.
Sid 20.
Sid 21.
Sid 22.
Sid 23.
Sid 24.
Sid 25.
Sid 26.
Sid 27.
Sid 28.
Sid 29.
Sid 30.
Sid 31.
Sid 32.
Sid 33.
Sid 34.
Sid 35.