Kyrkliga söndagsskolans album 1962 - 1968

Sid 1.

Sida 1.
Bild 1: Främre raden; Inez Friman, Lillhem, Elisabet Karlsson (Bette i skolan) och Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo. Bakre rad fr vä: Margita Bjurklo, Pärstgården, Margit Lindh, Björsgården, Ingegerd Haraldssson, Simmesgården, Berit Strömberg, Björsgården 2, Ulla Lann, Lindåkra, Lisbet Andersson, Fiksaregården, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda och Margit Karlsson, Solhem..

Bild 2: Fr vä; Margita Bjurklo, Prästgården, Margit Lindh, Björsgården, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Berit Strömberg, Björsgården 2, Ulla Lann, Lindåkra, Lisbeth Andersson, Fiskaregården, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda och Margit Karlsson, Solhem. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-28.

Sid 2.

Sida 2.
Bild 1:
Fr vä: Inez Friman, Lillhem, Ingrid karlsson, Skolan, ?, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo,

Bild 2: Fr vä: Inez Friman, Lillhem, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Elisabet Karlsson (Bette i skolan), Ulla Lann, Lindåkra.

Bild 3: Fr vä; Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Margit Karlsson, Solhem, Ulla Lann, Lindåkra, Margita Bjurklo, Prästgården, Lisbeth Andersson, Fiskaregården, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Elisabet Karlsson, Skolan, Gullbritt Sjökvist, Gsutavsberg och Berit Strömberg, Björsgården 2. Insatt av Kent Friman, 2014-05-28.
 

Sid 3.

Sid 3.
Bild 1:
Fr vä bakre ledet medsols; Margit Lindh, Björsgården, Ulla Lann, Lindåkra, Margit Karlsson, Solhem, Margita Bjurklo, Prästgården, (halvt dold) ?, (stående) Inger Hellner och sittande Katarina Hellner, Lilla Ulunda, Kent Friman, Lillhem, Ingrid Persson, Högtuna Överbo, Kerstin Lann, Lindåkra, Mikael Fassé, Villa Nåås, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Berit Strömberg, Björsgården 2, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, Elisabet karlsson, Skolan, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Inez Friman, Lillhem och längst fram Ingrid Karlsson, Skolan.

Bild 2: Fr vä sittande i första raden; Ann-Marie Persson, Högtunda Överbo, Ulla Lann, Lindåkra, Miakel Fassé, Margita Bjurklo, Prästgården, Ines Friman, Lillhem, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Inger Karlsson, Skolan, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo. Andra raden sittande; Margit Karlsson, Solhem, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg och berit Strömberg, Björsgården 2. Stående fr vä; Katarina Hellner, Lilla Ulunda, Kent Friman, Lillhem, Kerstin Hellner, Lilla ULunda, Elisabeth karlsson, Skolan, Margit Lindh, Björsgården, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården och Kerstin Lann, Lindåkra. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.

Sid 4.

Sid 4.
Bild 2: Fr vä; (halvt ansikte) ?, Katarina och Inger Hellner, Lilla Ulunda, Tommy Nilsson, Nygården, Inez Friman, Lillhem, Mikael Fassé, Villa Nåås, (dold bakom) ?, (längst bak) ?, (Dolda 2 st) ??, Margit Karlsson, Solhem och (ryggvänd) ?. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
 

Sid 5.

Sid 5.
Bild 1:
Fr vä; Margit Lindh, Björsgården, Inger och Katarina Hellner, Lilla ULunda, Ingegerd Harladsson, Simmesgården, Margita Bjurklo, Prästgården, Inger Persson, Högtuna Överbo och Kerstin Lann, Lindåkra.

Bild 2: Fr mitt fram medsols; Stefan Öberg med mamma, Stina och Roland Johansson, Stationen, Per, Edit och Börje Andersson, Fiskaregården och Maj-Britt Strömberg, Björsgården 2.

Bild 3: Fr strikt vä; Maja Persson, Simmesgården, Margita Bjurklo, Prästgården, (bortvänd) ?, Berit Friman, Lillhem, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, (bortvänd) Margit Karlsson, Solhem, Tommy Nilsson, Nygården, Kent Friman, Lillhem, Elisabet Karlsson, Skolan, Fru Öberg, Smedsgården 2, Berit Strömberg, Björsgården 2, Maja Persson, Simmesgården, Nils Lann, Lindåkra, Ingrid Karlsson, Skolan, Roland Johansson, Stationen, Kerstin Lann, Lindåkra och Per Andersson, Fiskaregården. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
 

Sid 6.

Sida 6.
Bild 1:
Edit och Börje Andersson, Fiskaregården.

Bild 2: Kestin Lann, Lindåkra och fru Öberg samt Ulla Lann, Lindåkra. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
 

Sid 7.

Sid 7.
Bild 1:
Fr vä; Kerstin Gustavsson, Hällsdalen, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Rose-marie Olausson, Sparrsäter Ljungstorp, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, ?, Katarina Hellner, Lilla Ulunda, Kerstin och Ulla Lann, Lindåkra, Margit Lindh, Björsgården, Margit Karlsson, Solhem och Ingrid Persson, Högtuna Överbo.

Bild 2: Fr vä; Margit Lindh, Björsgården, Margita Bjurklo, Prästgården, Rose-Marie Oloausson, Sparrsäter Ljungstorp, Ulla och Kerstin Lann, Lindåkra. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.

 

Sid 8.

Sid 8.
Bild 1:
Fr vä; Lena Palm, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Elisabet och Ingrid Karlsson, Skolan, Mona Öberg, Smedsgården 2, Inez Friman, Lillhem och Börje Andersson, Fiskaregården.

Bild 2: Fr vä främre rad; Lena Palm, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Ingrid Karlsson, Skolan och lille Börje Andersson, Fiskaregården. 2:a rad fr vä; Mona Öberg, Smedsgården 2, Elisabet Karlsson, Skolan, Inez Friman, Lillhem och Ann-Marie Persson, Högtunda Överbo. Bakersta raden fr vä; skymd Kent Friman , Lillhem, Ulla Lann, Lindåkra, skymda Ingegerd Haraldsson, Simmesgården och Margit Lindh, Björsgården samt Ingegerd Harlaldsson, Simmesgården - längst till hö; Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg.
Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
 

Sid 9.

Sid 9.
Bild 1 + 2:
Fr vä; Ulla Lann, Lindåkra, Berit Strömberg, Björsgården 2, Rose-Marie Olausson , Sparrsäter Ljungstorp, Mona Öberg, Smedsgården 2, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Elisabeth Karlsson, Skolan, Ulla Magnusson, Svarvarebacken, Inez Friman, Lillhem, Ingrid Karlsson, Skolan, Lena Palm, Margit Karlsson, Solhem, Anne-Marie Persson, Högtuna Överbo, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, samt lilla Gun Magnusson. Inskrivet av Kent Friman, 2014-08-2, efter rättelse av Kerstin Lidberg.
 

Sid 10. Samma barn som sidan ovan!
Sid 11.

Sid 11.
Bild 1:
samma barn som ovan!

Bild 2: Fr vä; längst fram liten ?, Inger och Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Ingrid Karlsson Skolan, Lisbet och Börje Andersson, Fiskaregården, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, bortvänd och skymd ??; Lena Palm, (bakom militär) Lennart Strömberg, Björsgården 2, främre rad igen; Elisabet Karlsson, Skolan, (bakom) Hans, Märta och Mats Karlsson, Solhem och längst bak makarna Olle och Ingrid Palm. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
 

Sid 12. Bild 1: - se kartongen för namn! ........... Bild 2: Harald Bjurklo visar bilder på Vallehemmet. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 13.

Sid 13. På Vallehemmet.
Bild 1: Fr vä två flickor; Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, fortsatt rad längst fram; Gun Magnusson, Svarvarebacken, Mona Öberg, Smedsgården 2, Lisbet Andersson, Fiskaregården, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Inez Friman, Lillhem och längs till hö; Kerstin Hellner, Lilla ULunda. och längst till hö fram; tre små flickor; ?, ?, ? 2:a raden fr vä; Elisabet Karlsson, Skolan, (kikar fram bakom) Ingrid Karlsson, Skolan - bredvid henne; Ulla Lann, Lindåkra och vidare; Rose-Marie Olausson, Sparrsäter Ljungstorp, Margit Lindh, Björsgården, Margit Karlsson, Solhem och Ingegerd Haraldson, Simmesgården samt längst bak t hö; Kerstin Lann, Lindåkra

Bild 2: strikt fr vä; Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Ingrid Karlsson, Skolan, Ulla Lann, Lindåkra, Elisabet Karlsson, Skolan, GUn Magnusson, Svarvarebacken, Berit Strömberg, Björsgården 2, Mona Öberg, Smedsgården 2, Rose-Marie Olausson, Sparrsäter Ljungstorp, Lisbet Andersson, Fiskaregården, Inger Hellner, Lilla ULunda och Margit Karlsson, Solhem.
Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
 

Sid 14.

Sid 14.
Bild 1:
Fr vä sittplats för sittplats bakåt; Maja Persson, Simmesgården, Lena Palm, Berit Strömberg, Björsgården 2, makarna Ingrid och Erik Holmberg med Lars i knät, ?, ?, Bertil Persson, Högtuna Överbo, Herta Lindh, Simmesgården, Inez och Kent Friman, Lillhem, ?, - bak i bussen svårt att se, 3:e sätet framifrån hö; Axel Lindh, Björsgården, John Hellner, Lilla ULunda, fru Palm och framför Börje och Edit Andersson, Fiskaregården och längst fram Margareta och Ingrid Karlsson, Skolan.

Bild 2: Längst bak från vä; Kent Friman, Lillhem, Margita Bjurklo, Prästgården, Elisabet karlsson, Skolan, Ulla och Kerstin Lann, Lindåkra och Ingrid Persson, Högtuna Överbo. 2:a rad bakifrån fr vä; Stefan Öberg, Smedsgården 2, ?, (framför) Gun och Inga Magnusson, Svarvarebacken, Inger Hellner, Lilla Ulunda, (framför) ?, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Ingrid Karlsson, Skolan (bakom) Berit Strömberg, Björsgården 2, Inez Friman, Lillhem, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Lisbet och Börje Andersson, Fiskaregården och Kerstin Hellner, Lilla Ulunda. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
 

Sid 15.

Sid 15.
Bild 2:
Fr vä; Berit Friman, Lillhem, Margareta Karlsson, Skolan, (framför) Margita Bjurklo, Prästgården, (bakom) Inez Friman, Lillhem och Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo. Längst fram; Ingrid Karlsson, Skolanoch Lena Palm. Bakom lilla Ingrid; Ulla och Kerstin Lann, Lindåkra, John Hellner, Lilla Ulunda, Maj-Britt Strömberg, Björsgården 2 och framför henne dottern Berit Strömberg och längst fram till höger; Lisbet Andersson, Fiskaregården.

Bild 3: Fr vä i första raden; ?, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Ann-Marie Persson, Högtunda Överbo, Ingrid Karlsson, Skolan, Inez Friman, Lillhem, Margit Karlsson, Solhem, Lisbeth Andersson, Fiskaregården, Börje Andersson, Fiskaregården och Kerstin Hellner, Lilla Ulunda. Fr vä bakre raden; Margita Bjurklo, Prästgården och några övriga bortvända ansikten. Inksrivet av Kent Friman, 2014-05-30.

 

Sid 16.

Sid 16.
Bild 2:
Fr vä; Lena Plam (halvskymd), Harlad Bjurklo, Prästgården, några framkikande okända, Erik Lann och i raden fram 3:e från bakre raden; Margit Karlsson, Solhem, Bredvid henne Inez Friman, Lillhem, frafmrö henne Ingrid Karlsson, Skolan och längst fram Lisbet Andersson, Fiskaregården och Kerstin Hellner, Lilla Ulunda.

Bild 3: Längst fram t vä; Berit Strömberg, Björsgården 2, Lena Palm och bakom henne Kerstin Lann, Lindåkra, Ulla Lanna, Lindåkra och sedan systrarna Magnusson, m fl. Inskrivet av Kent Friman, 2014-08-20

Sid 17. Nedre bild; Handlanden Gustav Österlund tackar för sig som kykrvärd genom att lämna en gåva till Söndagsskolan genom Marigt Bjukrklo. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 18.

Sid 18.
Bild 1:
Fr vä; Lisbet Andersson, Fiskaregården och Elisabet Karlsson, Skolan.

Bild 2: Fr vä; Göran Rydoff, Backa anhalt, Ulla Lann, Lindåkra och margit karlsson, Solhem. Inskrivet av Kent Friman, 2014-06-05.

Vill du se sid 18 i bleknad färg - klicka här!

Sid 19.

Sid 19.
Bild 1:
Fr vä; Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda och Lisbet Andersson, Fiskaregården.
Bild 2: - samma som ovan! Inskrivet av Kent Friman, 2014-06-05.

Sid 20 a.

Sid 20 a. (Lösa foton i albumet)
Bild 1: Fr vä; Margita Bjuklo, Prästgården och Kent Friman som John Blund, Lillhem. 
Bild 2: fr vä;  Peter Hellner, Lilla Ulunbda, Inga-Lill Karlsson, Redsvenstorp, Göran Holmberg, Bo Hermansson,Fiskaregården, Margit Lindh, Björsgården, Kerstin Lann, Lindåkra och Gunborg Olsson.

Vill du se sid 20 och några andra sidor i bleknad färg - klicka här!

Sid 20.

Sid 20.
Bild 1:
 Lars Holmberg, Börje Andersson,Fiskaregården, Gun Magnusson, Svarvarebacken, Göran Rydoff,Banvaktsstugan Backa, Ulla Magnusson, Ssvarvarebacken, Ingrid Karlsson, Skolan, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Ulla Rydoff, Banvaktsstugan Backa, Anne-Marie Persson, Högtuna Överbo och Inez Friman, Lillhem.
Bild 2:  Lilla Gun Magnusson, Svarvarebacken med systern Ulla i bakgrunden.
Bild 3:  På bilden finns med ryggen åt kameran Ulla och Gun Magnusson, Ingrid Karlsson ,Skolan, och Kerstin Lann, Lindåkra, som söndagsskolefröken.

Sid 21.

Sid 21.
Bild 1:
Från vänster; ?, ?, Mona Öberg, Smedsgården Överbo, Elisabet Karlsson,Skolan, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Margit Lindh, Björsgården, Gullbritt Sjökvist,Gustavsberg, Katarina Hellner ,Lilla Ulunda, Berit Strömberg, Björsgården 2, ?, Ingrid Persson, ?, Inez Friman,Lillhem, Kerstin Lann, Lindåkra, ? ,Ulla Magnusson, Svararebacken och längst fram Anne-Marie Persson, Högtuna Överbo.
Bild 2: Eva Palm
Bild 3: Gullbritt Sjökvsit, Gustafsberg längst fram och i bakgrundens mörker fr vä; Inez Friman, Lillhem, Elisabet Karlsson, Skolan, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Margit Lindh, Björsgården  och framför Mona Öberg.
Bild 4:  Fr vä: Margit Lindh, Björsgården, Katarina Hellner och Kerstin Hellner,Lilla Ulunda. Elisabet Karlsson, Skolan, Mona Öberg, Smedsgården Överbo, Inez Friman, Lillhem, Anne-Marie Persson,Högtuna Överbo, Gullbritt Sjökvist,Gustavsberg, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Berit Strömberg, Björsgården 2, ? och Kerstin Lann, Lindåkra.

Föjande bilder är ännu inte namnade - arbetet pågår!

Sid 22.
Bild 23.
Sid 24.
Sid 25.
Sid 26.
Sid 27.
Sid 28.
Sid 29.
Sid 30.
Sid 31.
Sid 32.
Sid 33.
Sid 34.
Sid 35.
Sid 36.
Sid 37.
Sid 38.
Sid 39.
Sid 40.
Sid 41.
Sid 42.
Sid 43.
Sid 44.
Sid 45.
Sid 46.
Sid 47.
Sid 48.
Sid 49.
Sid 50.
Sid 51.
Sid 52.
Sid 53.
Sid 54.
Sid 55.