H. Föreningar

Varnhems kyrkliga syförening 1924

Från Margit Lindqvists efterlämnade album - Bäckedalen  insatt av Kent Friman, 2019 Från Margit Lindqvists efterlämnade album - Bäckedalen insatt av Kent Friman, 2019

Bilden tagen i Varnhems Prästgård
Varnhems Kyrkliga Syförening 1924
Fr vä; Maria Persson, fru von Sydow, kyrkoherde von Sydow, Hanna Persson, Jenny Berg
Sittande fr vä; Lisa Sahlberg, Margit Granström, Mächtil Rosander, Charlotte Berg
Längs t hö; Elsa Gabrielsson och Elsa Främst

Varnhems kooperativa förening 1920-tal  (1 bild)

F. 10 Styrelsen för Varnhems Kooperativa handelsförening på 1920-talet. Från höger; Arvid Bäckström, Bäcktorp, Alfred Lundström, Ähle gård, Karl Bergqvist, Åsa samt Karlsson i Prästbacken (med kepsen) - övriga kan inte identifieras. Insatt av Kent Friman, 2014-03-03. Läs mer på www.saj-banan.se!

Varnhems skytteförening 1940-tal  (1 bild)

F. 17 Varnhems skytteförening - några medlemmar 1940-tal. Stående fr vänster; Nils Fagerlind, Otto Jonsson, Gunnar Johansson, Bertil Andersson. /// Sittande; Emil Håkansson, Herman Holgersson, Erik Lann och Erik Holmberg. Skjutbanan låg mot berget ovanför Ulunda och där fanns även en liten paviljong där man samlades. Insatt av Kent Friman, 2014-03-03.

Varnhems cykelklubb 1930-tal (1 bild)

F. 5 Varnhems cykelklubb (omkring 1930). Ynglingarna på bilden heter fr.vänster; Erik Thimberg, Gustav Persson, Nils Dahlberg, Martin Blomqvist, Karl Thimberg, Nils Fagerlind och Sven Gustavsson. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02.

Logen Vinterny IOGT, Varnhem (1 bild)

F. 3 Gruppbild från möte i I.G.O.T.-logen "Vinterny" i Varnhem. Bilden tagen i skolsalen, troligen 1930-talets slut. Antagligen har logen besök av logen "Fältvakten" i Axvall. Första raden fr vänster; Lars Berner, John Persson (rakt bakom Håkan Gabrielsson), Ingrid Blomqvist, Sven Gustafsson, Billinggård, Olga Olsson, Tyra Andersson, Gustav Persson (rakt bakom dem Violet Bast och Anders Pettersson). Insatt av Kent Friman, 2014-03-02.

Varnhems fotbollslag 1930-tal (2 bilder)

F 2 (3) Endast digital bild! Varnhems fotbollslag på lagets fotbollsplan vid Ökull. Bild från Sigrid Tysk, född Rosander. Troligen är detta också Varnhems fotbollslag runt 1930 i Axvall framgår av bilden. Ser åtminstone ut som Sven Rosander i keps m. fl. finns med på bilden! Insatt av Kent Friman, 2014-03-02.
F 2 (1) Varnhems fotbollslag på Skaravallen 1930. Övrre raden; Herman Svensson, John Haakon, Karl Fridén, Nils Holmberg, Sven Plym, Sixten Larsson, Lennart Fridén, Karl Thimberg. Nedre raden; Gustav Persson, Sven Rosander, Johannes Gustavsson

Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem (2 bilder)

H. 1 Endast digital bild. (Originalet är försvunnet) Se text vid bilden. Insatt av Kent Friman, 2014-09-16
H. 3 Endast digital bild. (Originalet borta) Nils Lann med den modell han under 300 timmar (!) byggt av Varnhems och Överbo byar för tiden just före Laga skiftet med karta från 1844. Alla gårdar ligger samlade i de båda byarna och endast några känner vi igen idag på sina platser. Bild från 1989. Insatt av Kent Friman 2014-09-16