Skolbilder från olika skolor - från rubrik

Ljungstorps skola 1956

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

1. Ethel Johansson, Vibonätt, 2. Kerstin Gustavsson, Hällsdalen, 3. Johansson, Backa, 4. ?, 5. Barbro Karlsson, Ulunda flygel, 6. Lennart Strömberg, Björsgården 2, 7. Per Sandklev, Trädgården 8. Sven-Ingvar Karlsson, Solhem, 9. Agneta Nolberg, Ljungstorp 10. Emil Håkansson, 11. Inger Ström, Fogdegården, 12. Uno Karlsson, Backa, 13. ? 14. Klaes Lindal, Backa 15. Ulla Dalström, Varnhem, 16. Rose-Marie Sjökvist, Gustavsberg,

Ljungstorps skola 1956/57

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Ljungstorp 1956/57
1. Klas Lindal, Backa 2. Kennet Johansson, Varnhem 3. Inga Karlsson, Svea 4. Bodil Jonsson, Borregården 5. Johansson, Backa 6. ? 7. Ann-Charlotte Tornberger, Kyrkebo 8. Gustavsson, Backa 9. Rangvald Sjökvist, Gustavsberg 10. Rolf Johansson, Evertslund 11. ? 12. Tage Esping, Svarvarebacken 13. Bror Jonsson, Borregården 14. Lennart Strömberg, Björsgården 15. Börje Wester, Ljungstorp 16. Börje Wingstrand, Sörgården 17. Per Sandklev, Trädgården 18. Emil Håkansson

Varnhems församlingshem 1951

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Varnhem församlingshem 1951

1. Lennart Strömberg, Björsgården 2. ? 3. Peter Hermansson, Fiskaregården 4. Per Haraldsson, Simmesgården 5. Gunnar Ektröm, St Lycke 6. Ulf Olsson, Station

Varnhems församlingshem 1951/52

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Varnhems församlingshem 1951/52

 

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Varnhems förssamlingshem 1951/52
1. ? 2 ? 3. Peter Hermansson, Fiskaregården 4. Johansson, Backa 5. ? 6. Elisabet Pettersson, Smedsgården 12:5  7. Bodil Jonsson, Borregården 8. ? 9. Barbro Karlsson, Ulunda 10. ? 11. ? 12. Lennart Strömberg, Björsgården 13. ? 14. ? 15. Klas Lindal, Backa 16. Per Haraldsson, Simmesgården 17. Gnnar Ekström, St Lycke 18. Erik Lundström, Ähle

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016Varnhems skola 1951/52

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Varnhems skola 1951/52
1. Johansson, Backa 2. Elisabet Pettersson, Smedsgården 12:15 3. Bodil Jonsson, Borregården 4. ? 5. ? 6. ?7. Barbro Karlsson, Ulunda 8. ? 9. Bengt Larm, Blomberg,  Mats Ljunggren, Åkersberg 10. ? 11. Lennart Strömberg, Björgården 2 12. Per Haraldsson, Simmesgården  13. Klas Lindahl, Backa 14. Tyra Andersson, lärare 15. ? 16. Peter Hermansson, Fiskaregården 17. Erik Lundström, Ähle 18. Gunnar Ekström, St Lycke 19. ? 20. ?

Varnhems skola 1952/53

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Varnhems skola 1952/53
1. ? 2. ? 3. Per Haraldsson, Simmesgården 4. Gustavsson, Backa 5. Lennart Strömberg, Björsgården 6. Bengt Larm, Blomberg 7. ? 8. Klas Lindahl, Backa 9. Peter Hermansson, Fiskargården, 10. Elisabet Pettersson, Smedsgården 12:15 11. Maud Lövgren, Lövberga 12. Bror Jonsson, Borregården 13. Barbro Karlson, Ulunda 14. ? 15. Bodil Jonsson, Borregården 16. Johansson, Backa 17. Inger Ström, Fogdegården 18. Rangvald Sjökvist, Gustavsberg 19. Tage Esping, Svarvarebacken 20. Åke Karlsson, Skolan 21. ? 22. Rolf Johansson, Everstslund, 23. Börje Wester, Ljungstorp 24. Kennet Johansson, Varnhem

Varnhems skola 1954/55

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 20161954/55
1. Klas Lindahl, Backa 2. ? 3. Bengt Larm, Blomberg 4. Rose-Marie Sjökvist, Gustavsberg 5. ? 6. Anna-Karin Johansson, Ulfstorp, 7. ? 8. Johansson, Backa 9. ? 10. Ethel Johansson, Vibonätt 11. Agneta Nolberg, Ljungstorp 12. Lennart Strömberg, Björsgården 13. Uno Karlsson, Backa 14. Sven-Ingvar Karlsson Solhem 15. Per Haraldsson, Simmesgården 16. ? 17. Bengt Lind, Björsgården 18. Berit Stenberg, Ulunda 19. Åke Karlsson, Skolan 20. Mats Ljunggren, Åkersberg 21. Peter Hermansson, Fiskargården 22. Ulf Ohlsson, Stationen, 23. ? 24. Elisabet Pettersson, Smedsgården 12:15