D. Kyrkan, Församling & kyrkliga händelser

Varnhems kyrka och utgrävningarna av klostret är klara, 1920-talet. Varnhems kyrka och utgrävningarna av klostret är klara, 1920-talet.

Rubriken innefattar allt som har med Kyrka och Församling att göra, som t ex Söndagsskolan, Syföreningsauktioner, körer, kyrkospel och celebra besök.

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sidan!)

- Invigning av Varnhems Klostermuseum 1928      (2 bilder)
- Varnhem flaggprytt återinvigningsdagen för kyrkan 1923 - kungen anländer!     (10 bilder)
- Kloster och kyrka före restaureringen        (2 bilder)
- En restaurerad kyrka och utgrävt kloster       (4 bilder)
- Gruppfoto med namn på alla som medverkat vid kyrkans restaurering       (2 bilder)
- Ekspånsbeläggning på kyrkans tak       (2 bilder)
- Klosterutgrävningen 1925       (2 bilder)
- Gustav VI Adolf vid Varnhems kyrka 1951      (6 bilder)
- Kyrkokören vid olika tider - syföreningsauktion gamla församlingshemmet 1960-tal  (5 bilder)
- Orgelbranden 1965            (1 bild)
- Spelet om Sancta Helena 1932         (11 bilder)
- En auktion inom Varnhems kyrkliga syförening den 19/12 1976 - foto Bo Ramviken (13 bilder)
 - Syföreningsauktion 1983 i bildspel - Foto Bo Ramviken/via G. Ramviken (11 bilder)
- Kyrkoherden Harald Bjurklos 50-årsdag  (5 bilder)

Totalt på sidan D. 2016-05-18 = 90bilder

+ Kyrkliga Söndagsskolan - foton i album:
- Album 1. 1955 - 1961    (38 sidor -> 77 bilder)
- Album 2. 1962 - 1968    (55 sidor -> 132 bilder)
- Album 3. 1969 - 1973     (35 sidor -> 75 bilder)


- Ett av kaffekokningsteamen i Varnhems församlingshem under 1950 -1960-tal

- Bilder från Varnhems Klosterkyrka vid tornrenovering 1990 - foto Bo Ramviken (13 bilder)
- Bilder från Gudrun Ramviken ; Sommarmusik i klosterkyrkan 8 september 1990
- Bilder från Gudrun Ramviken; Varnhemsspelet i klosterkyrkan den 29 september 2002
- Bilder från Gudrun Ramviken; Tjärning av klosterkyrkans torn och tak sept 2016

- Konfirmationskort Varnhems kyrka    (1 bild)

- Återinvigningen av kyrkan 1923 - album sammanställt av folkskollärare Håkan Gabrielsson - klicka nedan och ladda ner och läs! (Obs! Stor fil)

Ett av kaffekokningsteamen i Varnhems församlingshem 1950 -1960-tal

Maja Persson, Britta Blomqvist, Herta och Kerstin Lindh. Insatt av Kent Friman, 2015-09-13
Maja Persson, Britta Blomqvist, Herta och Kerstin Lindh. Insatt av Kent Friman, 2015-09-13

Invigning av Varnhems Klostermuseum 1928      (2 bilder)

D. 1 (1) Invigning av Varnhems Klostermuseum 1928. "Den inre kretsen". Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 2 (2) Jämför gruppfotot med namnat gruppfoto nr; D. 13. Invigning av Varnhems Klostermuseum 1928. "Den vidgade kretsen". Mannen längst till höger på muren är Johan Ohlsson, kyrkvaktmästare under flera årtionden. Lägg märke till två kvinnor längst bak i gruppen! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Flaggprydd återinvigningsdag av kyrkan 1923 - kungen här!  (10 bilder)

D. 2 (1) Bilden tagen från kyrktornet 1923 inför kungens besök och återinvigningen av klosterkyrkan efter renovering. Särskilda flaggstänger har sats upp vid bangårdsområdets början efter landsvägen, och på en del andra ställen, inför det celebra besöket av Hans Majestät Konungen. Från vänster (väster); Björsgården (tidigare Gästgivaregården) med mindre affär, Ulfsgården med taxirörelse, Eriksdal med Konsum, Gärdhem, affären Nydal med magsin samt de båda skolorna - den så kallade mellanskolan i Kyrkparken och Folkskolan i gamla Klosterdahl (fr o m 1917). Lägg märke till det gamla Kyrkstallet med offentliga toaletter där Kyrkstigen från järnvägsstationen kom fram till Kyrkogatan. Runhem ligger alldeles utanför bild till höger utmed landsvägen - flaggstången syns! Anledningen till att den svenska flaggan på fotografier från 1800-talet och början 1900-talet ser ut att vara vit med ett mörkt kors är att den fotografiska filmen och glasplåtarna hade en ortokromatisk emulsion som var okänslig för rött (rött blev svart), och mycket känslig för blått. Orange och gult blev mörkare än normalt, medan blått blev mycket ljust. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27. Läs mer på www.saj-banan.se!
D. 2 (2) Det kungliga extratåget med konung Gustaf V och hans sällskap har anlänt från Skövde till Varnhems station. Landshövdingskan Ekman hälsar konungen med hovnigning. Fotograf Ludvig Ericson, Sköfde. Lägg märke till enbuskdekorationer utmed spåret! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 3 (2) I kyrkogatans början var på återinvigningsdagen uppsatt en äreport av granrisgirlanger. Varnhemsborna väntar på skolplanen, då hans Majestät närmar sig. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 3 (1) Hans Majastät Gustaf V inträder på skolgården för att mottaga församlingens hälsning. Insatt av Kent Friman, 2014-2-27.
D. 4 (1) Församlingens ledamöter m.fl. har samlats på skolgården för att med kyrkoherde von Sydow i spetsen hälsa konungen välkommen till Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 4 (2) Församlingens ledamöter m.fl. har samlats på skolgården för att med kyrkoherde von Sydow i spetsen hälsa konungen välkommen till Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 5 (1) Kyrkoherde Armand von Sydow hälsar konung Gustaf V välkommen till Varnhem Kriti Himmelsfärdsdag 1923. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 5 (2) Invigningsprocessionen på väg in till kyrkan. I spetsen kyrkväktare Ohlsson följd av assisterande präster, biskop Danell och prestaverande kyrkvärdar. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 6 Landshövding Ekman överlämnar kyrkans nyckel till konungen! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 6 a Den senare kungen Gustav den VI Adolf i raden av kungligheter. Från Arne Sträng - insatt av Kent Friman, 2018-07-26
D. 6 a Den senare kungen Gustav den VI Adolf i raden av kungligheter. Från Arne Sträng - insatt av Kent Friman, 2018-07-26
D. 6 (2) Endast digital bild. Konungen gör entré i klosterdelen av kyrkoområdet, som påbörjats med utgrävning. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27

Ytterligare tillkomna bilder från Sten Lövgrens samling, Kungälv, 2015 - insatta av Kent Friman, 2015-09-13:

Nr 1 Sten Lövgrens samling
Nr 1 Sten Lövgrens samling
Nr 2 Sten Lövgrens samling
Nr 2 Sten Lövgrens samling
Nr 3 Sten Lövgrens samling
Nr 3 Sten Lövgrens samling
Nr 4 Sten Lövgrens samling
Nr 4 Sten Lövgrens samling
Nr 5 Sten Lövgrens samling
Nr 5 Sten Lövgrens samling

Kloster och kyrka före restaureringen   (2 bilder)

D. 7 (1) Kyrkans exteriör före restaurering. Platsen för klosterruinen var då begravningsplats! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 7 (2) + en liknande bild D. 11 Kyrkans interiör före restaureringen. Obs! Bilden rensad från påskrift av "oförklariga tecken och siffror"!Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

En restaurerad kyrka och utgrävt kloster (3 bilder)

D. 10 (1) Klosterkyrkan vintertid med kyrkstallet kvar och kyrkstigen dold under snön. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 10 a Kyrkan före restaureringen 1923
D. 10 a Detalj - Kyrkan före restaureringen 1923
D. 10 b Detalj - Kyrkan före restaureringen 1923
D. 10 b Detalj - Kyrkan före restaureringen 1923
D. 10 (2) Utgrävningarna på 1920-talet av klostret är färdiga och presenteras på vykort! Gravarna är bortgrävda och en del av klosteranläggningens nedre delar exponeras.Bilden tagen från taket av ladugården till Ryttaregården. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 12 Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Gruppfoto med namn på de som medverkat vid kyrkans restaurering       (2 bilder)

D. 13 (1) Ett gruppfoto på dem som på ett eller annat sätt var engagerade i kyrkan och dess restaurering 1918-1923. Se namn nästa foto! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 13 (2) Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Ekspånsbeläggning på kyrkans tak  (2 bilder)

D. 14 (1) Tjärkokning för ekspån till kyrkans tak redan 1917. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27. Läs mer på www.saj-banan.se!
D. 14 (3) Endast digital bild! Takomläggningen för kyrkan gjordes redan 1917. Här finns börderna Karl och Knut Ohlsson, kyrkvaktmästare J. O. Ohlssons söner, längst bak i bilden - Knut är den stående till höger. Bilden från Knuts sonson Jan Ohlson, 2013. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27. Läs mer på www.saj-banan.se!

Klosterutgrävningen 1925  (2 bilder)

D. 14 (2) Arbetsgäng vid klosterutgrävningen. David Johansson, Slottet, Karl Basth, Timbelund, Oskar Håkansson Sandbacken, Karl Jphansson ("Lelle-karl"), Slottet och en obeankt. Harry Gustafsson och F. W. Wallin, Storekullen. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
F. 9 (1) Arbetslag vid utgrävningen av klosterruinen omkring 1925. Fr vänste; David Johansson, Slottet, Karl Basth, Timbelund, Oskar Håkansson Sandbacken, Karl Jphansson ("Lelle-karl"), Slottet och en obeankt. Harry Gustafsson och F. W. Wallin, Storekullen. Insatt av Kent Friman, 2014-03-20.

Gustav VI Adolf vid Varnhems kyrka 1951  (6 bilder)

D. 15 Gustaf VI Adolf anländer till Varnhems klosterkyrka på sin "Eriksgata" 1951 och möts av en stor folkmassa. Här hälsas han välkommen av biskop Rudberg. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 16 Många vill se kungen! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 18 (1) Blommor till kungen från små händer! Mellan prosten Ahlner och biskopen Rudberg. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 17 (2) Damerna hälsar. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28.
D. 17 (3) Familjen Hermansson med dotter väntar otåligt på kungens ankomst. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28. Klicka på bilden för att se den mindre!
D. 17 (4) Lilla fröken Eva Hermansson överlämnar blommor till kung Gustaf VI Adolf i entréporten till kyrkan. Biskop Rudberg ler stort. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27. Klicka på bilden för att se den mindre!

Kyrkokören vid olika tider - syföreningsauktion i gamla församlings-hemmet 1960-tal  (5 bilder)

D. 18 Varnhems kyrkokör av lite äldre upplaga på trappan till gamla församlingshemmet. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 19 Kyrkokör av senare datum. Övning i gamla församlingshemmet. Från vänster bakre raden: Nils Lann, Lars Antbäck, Göran Berg, Bror Antbäck och Gunnar Högberg.Främre raden från vänster: Maria Högberg, Eva JOhansson, Ingrid Sjöberg, Cevilia Söderberg, Maria Antbäck, Berit Karlsson och Margaeta Karlsson. Dirigent: Margareta Murmylo, nu gift Johansson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 20 (1) Syföreningsauktion i Varnhems gamla församlingshem någon gång under 1960-talet. Utropare är kyrkoherden Harald Bjurklo. Vi ser nackarna på hela familjen Lann. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 20 (2) Körövning med Varnhems pastoratskör i prästgården under 1960-talet. Fr.v.; Elsa Gabrielsson, Margit Bjurklo, Rut Kristiansson, Märta Palm, Ester Netterblad, Olle Lindahl, Inga Gabrielsson, Harald Persson och kyrkoherden Harlad Bjurklo. INsatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. Varnhems kyrkokör sjunger i Norra Lundby kyrka. Fr v längst bak - strikt rad för rad från vänster till höger; 4:e & sista raden; Bror Antbäck, Allan Häggstam, Göran Berg och Nils Lann; 3:e raden; Eva Bosovic (skymd), Monica Johansson och Kerstin Lidberg; 2:a raden; Eva Skogsberg, Ingrid Sjöberg, Ulla Söderlund, (?) och Margareta Karlsson; 1:a raden; Margareta Murmylo (dirigent), Christina Andersson, Cecelia Söderberg, Ingrid Häggstam och Berit Karlsson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Orgelbranden 1965  (1 bild)

D. 23 NYårsafton 1965 brann orgeln i Varnhems klosterkyrka. Kvar stod endast några förkolande stolpar. Valvribborna i kryssvalvet splittrades av värmen och hela kyrkan svärtades av sot. Återställande av kyrka och orgel tog ett par år. INsatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Spelet om Sancta Helena 1932 (11 bilder)

D. 22 Endast digital bild. Spelet om Sancta Helena uruppfördes i Varnhem den 2 - 3 juli 1932 på kullen bredvid Varnhems klosterkyrka. Helen spelades av opersångerskan Sigrid Brandel. Även Marigt Engstrand fanns med i rolllistan - se x på bilden. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28.
D. 23 Endast digital bild. På scenen även Gunnar Orlander, Skara - markerad med x mitt i bilden. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28.
D. 24 Endast digital bild. Margit Engstrand markerad med x. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 25 Endast digital bild. Djävulen lurar runt hörnet vid det relativt nybyggda museets vägg. Bild från Gudrun ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 26 Endast digital bild. Fler av rollfigurerna - till vänster Gunnar Orlander, Skara. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 27 Endast digital bild. Ensemblen startklar i Krabbelund för färd till Varnhem och generalrepet 1932. Margit Engstrand markerad med x på bilden. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 28 Endast digital bild. Regissören Ebba Blickingberg med en del av skådespelarstaben 1932 vid Sörgården. Margit Engstradn kikar fram över axeln - markerad med x. Bild från Gudrun ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 29 Endast digital bild. Spelets små kökspojkar. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28

En auktion inom Varnhems kyrkliga syförening den 19/12 1976 - foto Bo Ramviken  (15 bilder)

D. 41 Endast digital bild. Niklas Ramviken tar råd av Elsa Gabrielsson innan ljuståget i kyrkan som inleder syföreningsauktionen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 42 Endast digital bild. Ljuståget i kyrkan före syföreningsauktionen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 43 Endast digital bild. Kyrkvärden Nils Lann går med kollekthåven i kyrkan innan auktionen. Foto Bo Rmaviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 44 Endast digital bild. Kyrkvärden Paul Hermansson går med kollekthåven i kyrkan innan syföreningsauktionen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 30 Endast digital bild. Kyrkliga syföreningens auktion i församlingshemmet 19/12 1976. Anna-Britta Hermansson och Ruth Bergman. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 32 Endast digital bild. Kyrkoherden Claes Robach med assisterande maka Gunhild fungerar som auktionsutropare. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 33 Endast digital bild. Kyrkoherden visar upp ett alster till försäljning. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 38 Endast digital bild. Margareta Karlsson, Skolan, Elsa Gabrielsson och Gudrun Ramviken. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 31 Endast digital bild. Ingrid Blomqvist med kaffepannan i högsta hugg i samtal med Gudrun Ramviken. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 34 Endast digital bild. Kyrkväktare Ernst Gustafsson rör sig genom publiken med Stig Cannmo sittande längst till vänster och Ing-Britt Holm till höger. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2104. Insatt 2014-04-27
D. 35 Endast digital bild. Kyrkvaktmästaren Ernst Gustafsson, Otto Jonsson och Karl Gustafsson. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 36. Endast digital bild. Linnea Jonsson alltid i köksregionerna vid olika tillställningar. Blanka stora kaffekannor kokar många koppar. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 37 Endast digital bild. Maja Persson kommer med kaffet. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 39 Endast digital bild. Sture Rickner rör i kaffekoppen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Rmaviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 40 Endast digital bild. Nils Lann drar en lott. Foto Bo Ramviken. Blid från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2104. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27

Syföreningsauktion 1983 i bildspel (11 bilder)
Foto Bo Ramviken/via Gudrun Ramviken 2015

Klicka på första bilden för att starta ett bildspel med text och större foton!
- du klickar dig fram i bildspelet på pilen i högra delen vid fotot!
- klicka på en bild om du bara vill se det fotot!

Kyrkoherde Harald Bjurklos 50-årsdag

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Kyrkoherde Harald Bjurklo på sin 50-årsdag firad i församlingshemmet

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Prosten Karl David Ahlner talar till Harald Bjurklo på 50-årsdagen

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Axel Lind, ?, ?, Tyra Andersson, längst bak; Maj-Britt & Adolf Strömberg, Edith & Per Andersson, ?, längst fram Märta Bohlin, m fl

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Fr v Britta Holmberg, Maj-Britt & Adolf Strömberg, Axel Lind, Herta Lind, Agneta Bjurklo, Klas Lindal, Helga Lindal, ?, ?

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Den Kyrkliga Söndagsskolans 3 album för 1955 - 1973 - se nedan!

F. 0 (x) Varnhems Kyrkliga Söndagsskola ca 1935 med Prästen Karl David Ahlner. Lärare; Karin Svensson och Valdemar Pettersson. Främre raden från vänster; okänd, okänd, Elsa Nyström, Karin Svensson, Prosten Karl David Ahlner, Valdemar Pettersson, okänd, okänd. // Andra raden fr vänster; okänd, okänd, okänd, Inga Eriksson, Gunvor Johansson, okänd, okänd, okänd och Lars Berner. //Tredje raden från vänster; Okänd, Gunhild Pettersson, Sonja, okänd, Gunhild Andersson, okänd, Gull Britt Johansson, Karin Thimberg, Solveig Larsson, Tyra Ullberg, och Ingrid Seger. // Fjärde raden från vänster; Okänd, okänd, Gustav Thimberg, Ingemar Gabrielsson, okänd, Johan Bergqvist och okänd. Insatt av Kent Friman, 2014-03-03.
Varnhems församlingshem med söndagsskolan vid tiden, Foto Harald Bjurklo Varnhems församlingshem med söndagsskolan vid tiden, Foto Harald Bjurklo

Här hittar du  3 album med foton från söndagsskolan
- klicka på rubrik:


- Album 1955 -1961        (38 sidor - 77 bilder)

- Album 1962 - 1968     (55 sidor - 132 bilder)

- Album 1969 - 1973      (35 sidor - 75 bilder)


Känner du igen någon som inte fått namn i undertexten till bilderna - hör av dig här nedan!

Önskar du via e-mail något av de enskilda fotona som JPEG-fil som svart-vit bild (färg om det finns - de flesta har dock dålig färg efter alla år) - hör av dig via kontaktformuläret - klicka här!

 

 

Konfirmationskort Varnhems kyrka

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

1. Kerstin Gustavsson, Hällsdalen 2. Harald Bjurklo 3. Anna-Karin Johansson, Ulfstorp 4. Lennart Strömberg, Björsgården 2, 5. Uno Karlsson, Backa 6. Rose-marie Sjökvist, Gustavsberg 7. Ulla Dalström,  8. Margareta Johansson, Nylund 9. Agneta Nolberg, Ljungstorp 10. Sven-Ingvar Karlsson, Solhem 11. Rolf Herlin, Varnhem 

Bildgalleri med Bo Ramvikens bilder av kyrktornsrenovering 31 augusti 1990 (13 bilder)

Annorlunda vyer från klosterkyrkan blev det när Bo fick möjlighet att följa med Ragnar Sigsjö upp på byggnadsställningarna kring tornet./Gudrun Ramviken, 2015

Klicka på en av bilderna och starta ett bildspel som du styr själv och med större bilder!

Från Bo Ramvikens konsert i Varnhems klosterkyrka 1990

Bilder från Gudrun Ramviken ;
Sommarmusik i klosterkyrkan 8 september 1990
För sitt program kring Lina Sandell och Oscar Ahnfeldt och deras sånger och psalmer behövde Bo en barnkör och den hämtades från Varnhemsskolan.

Varnhemsspelet i klosterkyrkan den 29 september 2002

Klicka på den första bilden och starta ett bildspel som Du styr själv. Bilderna blir större!

Tjärning av kyrkans tak och torn september 2016

Här får man inte vara höjdrädd!!! Klosterkyrkan får en välbehövlig tjärning av taken./Gudrun Ramviken