C. Vardagens arbete - företagande

Kusk Georg Lindström. Hålltorps mjölkskjuts år 1926. Lägg märke till den frusna vattenpumpen för vattning av hästarna! Kusk Georg Lindström. Hålltorps mjölkskjuts år 1926. Lägg märke till den frusna vattenpumpen för vattning av hästarna!

Klickbara rubriker på denna sida:
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sidan!)

- Okänt arbete och arbetare            (1 bild)
- Skomakare Gustav Larsson           (1 bild)
- Tvätt vid Billekvarn på 1940-talet     (3 bilder)
- Prästgårdskjutsar med häst och oxe      (2 bilder)
- Hålltorps mjölkskjuts Varnhems station 1926 + kvarnskjuts till Hålltorps kvarn     (2 bilder)
- Jakt med älg på vagn - Svarvarebacken 1920
- Sysslor vid Sandbäcken, Ljungstorp     (6 bilder)
- Höskörd vid Björdedalen, Ljungstorp          (1 bild)
- Jordbruksbilder med oxar och hästar från Hålltorp      (2 bilder)
- Torpare och drängar i "Rovestibban", Hålltorp       (1 bild)
- Snöskottning vid Överbo 1926 och Fermagatan 1940-tal       (2 bilder)
- Skörd med självbindare Prästgården, Varnhem       (2 bilder)
- Häst-, oxfordon, lokomobil och lastbil på vägarna runt Varnhem på 1920-30-talet   (7 bilder)
- Arbete i Tomtens smedja 1921     (1 bild)
- Arbete vid Tomtens sågverk   (1 bild)
- Arbete i Ulunda kalkbrott     (4 bilder)
- Konstbilder Ulunda Kalkbrott - Holger Johansson, Guldsmed, Skara - efterlämnade
   bilder
      (6 bilder)
- Knut Ohlsson - cykelverkstad i Varnhem på Runhem och därefter på Gärdhem        (2 bilder)
- Bjällums kalkbruk       (1 bild)
- Avverkning av askar kyrkogården 1978          (1 bild)
- Bo Ramvikens foton av Sörgårdsfolket         (4 bilder)   - se också Bo Ramvikens 130 bilder nedan!
- Tiovo - dräng på Fiskaregården med traktor Fordson Major Diesel 1956 (2 bilder)

Kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening - klicka här!

Denna sida innehåller 2015-03-11: 41 bilder + 130 bilder av Bo Ramvikens foton av Karl & Astrid Blixt

Sommaren 1982. Foto Bo Ramviken - förmedlat av Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014 Sommaren 1982. Foto Bo Ramviken - förmedlat av Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014

Bo Ramvikens 130 bilder av Karl & Astrid Blixts arrendatorstid i Sörgården  - klicka här!

Ett fantastiskt fotoreportage kring ett vardagens arbete under 20 år!


(Bilderna finns ännu på:  www.ljungstorpshistoria.se - men skall flyttas till www.varnhemshistoria.se)

Okänt arbete och arbetare (1 bild)

C. 0 Löst foto i kuvert. Vardagens arbete. Enligt sondottern möjligen Erik Lann som ung längst till höger. Insatt av Kent Friman, 2014-03-03

Skomakare Gustav Larsson (1 bild)

C. 1 Skomakare Gustav Larsson i sin verkstad i början av 1950-talet. Han bodde tidigare i Kullen (vid Kyrkebo Allé) men byggde på 1930-talet villan Munkedal där han även hade sin verkstad. Larson var känd och ansedd som en skicklig utövare av sitt yrke. Han upphörde med verksamheten 1955 och flyttade med familjen till Jönköpiing. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Tvätt vid Billekvarn på 1940-talet  (3 bilder)

C. 2 (1) Tvättsköljning i kvarnrännan vid Billekvarn någon gång på 1940-talet. Från vänster: Tyra Ullberg, Frida Andersson, mjölnaren Otto Gustafsson, fru Gustafsson och 1 okänd samt sonhustrun till mjölnaren Inga-Britt Gustafsson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Se mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 8 a Pickabacken!
C. 2 (2) Endast digital bild! Tvätt vid Billekvarn - delvis samma personer, dvs från höger stående; Frida Anderssson, Tyra Ullberg, mjölnare Otto Gustafsson, fru Gustafsson och en okänd, samt sonhustrun till mjölnaren Inga-Britt Gustafsson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 8 a Pickabacken!
C. 2 (3) Endast digital bild! Tvätthängning vid Billekvarn 1940-talet. Sonhustrun till mjölnaren Inga-Britt Gustafsson till höger. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Se mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 8 a Pickabacken!

Prästgårdskjutsar med häst och oxe (2 bilder)

C. 3 Prästgårdskjuts med kusken Svensson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 8 (2) Skjuts med oxe, prästgården 1926. Pojkarna är Otto Jonsson, 13 år och Svens Sköld med morbröderna Johan och Hjalmar Wennström i släden. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Hålltorps mjölkskjuts vid Varnhems station 1926 och kvarnskjuts till Hålltorps kvarn   (2 bilder)

C. 8 (1) Hålltorps mjölkskjuts vid Varnhems Järnvägsstation år 1926. Kusk Georg Lindström. Hålltorps mjölkskjuts år 1926 då Varnhems mejeri var igång. Kusken hette Georg Lindström. Skjutsen befinner sig utanför Varnhems post- och järnvägsstation, eftersom man också hämtade posten med samma skjuts. Lägg märke tilll granarna på led i Järnvägsparken innanför ett tätt staket. Lägg också märke till pump och vattenbalja för vattning av hästarna till höger. Mejerirörelsen upphörde på 1940-talet efter en brand. Ägare var då Magnus Pettersson och hans hustru Anna Pettersson, som var chef och mejerska. Den sist anställde hette Anders Pettersson. Rörelsen hade startats av Magnus Petterssons far "Petter i Trädgår´n". Efter branden öppnade Anna Pettersson bageri i huset. Återförsäljning av mejeriprodukter ingick också till en del. Senare verksamheter i huset har varit mekanisk verkstad och antikvitetsrörelse. De närmast kända mejerierna i trakten har funnits på gårdarna Rökstorp och Ökull. (Text från artikel i Varnhemsbygden av Arne "Skultorparn" Andersson). Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.saj-banan.se!
C. 14 (1) Nils Ljungström, dräng på Redsvenstorp på väg till Hålltorps kvarn 1925. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Jakt med älg på vagn - Svarvarebacken 1920

C 3 (2) Jaktlag vid Svarvarebacken år 1920. Ernst Bill, Våmb och Hugo Schill, Svarvarebacken. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

  <-- Till sidans rubriker!

Sysslor vid Sandbäcken, Ljungstorp  (6 bilder)

C. 4 (1) Lovisa Ullberg ser tilll en kalv i Sandbäcken, Ljungstorp 1920. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www. ljungstorpshistoria.se!
C 4 (2) Margaretha Ullberg ser till korna i beteshagen, Sandbäcken, Ljungstorp 1920. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
C 5 (1) Stenbrytning i Sandbäcken 1915. Karl Hjalmar Ullberg med sönerna Albert och Bror. INsatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
C. 5 (2) Brygghusbygge i Sanbäcken år 1920. Bor och Albert Ullberg på taket. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
C. 6 (1) Bror Ullberg, Sandbäcken, plöjer med oxen "Stjärn" år 1930. Insatt av Kent Friman, 2014.02.26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
C. 6 (2) Harvning med "Stjärn" i Sandbäcken år 1930. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

  <-- Till sidans rubriker!

Höskörd vid Björdedalen, Ljungstorp (1 bild)

C. 21 Höskörd i Björkedalen i slutet av 1940-talet. Erik Lann, född 1890 och Anna Lann, född Svensson 1893. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Jordbruksbilder med oxar och hästar från Hålltorp (2 bilder)

C. 7 Skördebild från Hålltorp. Torparen Henning Persson. Hemmanet Sten i bakgrunden. SLT. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria,.se - A. 6 Hålltorp - Lilla!
C. 14 (2) Plöjning på Håltorp 1926, David Roth och Georg Lindström. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26- Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Torpare och drängar i "Rovestibban", Hålltorp (1 bild)

C. 9 (1) Torpare och drängar i "rovestibba" på Hålltorp 1924. Fr v torpare Karl Ask, Stenslund, drängen Georg Lindström, drängen David Roth, torpare Henning Persson, Lilla Slottet och torpare Johan Alm, Kullaliden. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 6 Hålltorp - Lilla!

Snöskottning vid Överbo 1926 och Fermagatan 1940-tal (2 bilder)

C. 9 (2) Snöskottning vid Överbo Sörgården (ovanför, öster om kyrkan) år 1926. Karl blomkvist, Erik Thimberg, Sven Gustafson och Nils Fagerlind. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 17 - obs! av KF vänd bild - måste ha blivit felvänd på papperkopian! I början på 1940-talet var svåra snövintrar och vägarna blev ofta ofarbara med upp till 2 m djupa drivor. Här ett uppbåd som gräver upp Fermagatan (vägen upp till Ljungstorp). Bland männen kan igenkännas fr.v. Teodor Krantz, Erik Lann, David Johansson och Oskar Larsson. Längst ner väntar Samuel Friman, med taxiuniform och taxiskärmmössa, på att få komma fram med sin taxi. Fotograf: Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem samt uppgifter. Fermagatan strax nedanför Vibonätt och Vadet ner mot landsvägen. Här kan man ännu se de fruktträd till höger som hört till trädgården för Stensbro - det hus som fanns här utmed Fermagatan nära bäcken utmed landsvägen nere i dalen. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Skörd med självbindare Prästgården, Varnhem (2 bilder)

C. 10 (1) Skörd med självbindare på Prästgården, Varnhem på 1930-talet. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 10 (2) Kaffepaus i skördearbetet på Prästgården, varnhem. Personer fr höger; Otto Jonsson, Olle Sköld, Beda Jonsson. Övriga okända. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Häst-, oxfordon, lokomobil och lastbil på vägarna runt Varnhem på 1920-30-talet   (7 bilder)

C. 11 Magnus Gustafsson ("Magnus på Blomberg") med råoljemotor som kördes omkring i bygden för att driva tröskverk, mm, 1930-talet. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

2015-03-11 Angående  Magnus Gustavssons  tändkulemotor /råoljemotor:
Bifogat här en text som Tore Blom och Chris Hinchcliffe arbetade fram i ett ärende på Tekniska museet. Texten publiceras med upphovsmännens godkännande och har tillställts fotoarkivet av dem.
 
C. 11 Magnus Gustafsson ("Magnus på Blomberg")

Vi vill identifiera motorn så som en AVANCE motor på 8-10hk från 1910 talet.
 
Avancemotorn var en tvåtakts tändkulemotor som tillverkades av AB J V Svenssons Motorfabrik i Augustendal, Nacka. J V Svensson hade för avsikt att tillverka bilar, när han grundade sin verksamhet 1899, men kom istället att inrikta produktionen på tändkulemotorer.

J V Svenssons Motorfabrik var först i Sverige med att tillverka tändkulemotorer av tvåtaktstyp, och använde amerikanska Mietz & Weiss motorn som förebild. Alla tidigare tändkulemotorer arbetade enligt fyrtaktsprincipen, men genom introduktionen av tvåtaktsmotorn öppnade Avancefabriken för en mycket betydelsefull utveckling av Sveriges motorindustri: i Sverige skulle över 100-talet tillverkare under åren ta upp tillverkning av tvåtakts tändkulemotorer.

De tidigare motorerna kördes på fotogen, men råolja användes som bränsle från ca 1908/1909.

Typ R1 är en stationär motor. Avancefabriken tillverkade också båtmotorer samt transportabla motorer (s.k. motorlokomobiler). Avancefabriken var först när man 1912 började tillverka motorplogar för lantbruket, en föregångare till vad som idag är traktorer.
 
Tore Blom /Chris Hinchcliffe
Rubens Maskinhistoriska Samlingar, Götene
www.rubens.se
 

C. 11 (2) En ox-fora på väg mot Öglunda. Kusken möjligen Brandqvist från Baggeboda, Torp. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 12 (2) Lokomobil som kraft för Gustav Andersson och sonens ambulerande sågverk. Sonen Allan Ståheim längst fram till vänster. 1922. Insatt av kent Friman, 2012--02-26. Bilden finns bl a med i Tore Bloms bok om Munktells lokomobiler. Lokomobilen är en sen lokomobil klass G, från 1897. Det bör vara en G9 eller G10, om 24 resp 32 hk. De tekniska uppgifterna är från Tore Blom, Rubens Maskinhistoriska Samlingar, Götene

Länk till Rubens Maskinhistoriska Samlingar vid Götene: www.rubens.se
Länk till Volvos film på Munktell Museet i Eskilstuna - angående Munktell: http://munktellmuseet.volvo.com   (55 Mb)

C. 12 (1) Gustav Andersson drev tillsammans med sonen Allan Stålheim ett ambulerande sågverk som drogs av en lokomobil. Här sågen vid smedjan på Tomten 1921. Senare skedde sågnigen på den sk. Sågarebacken. Det är den plats där riksväg 49 idag skär igenom backen vid Simmesgården. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 13 (1) Ett lag telegrafarbetare i färd med att lägga ned en telefonkabel i vägen mot Öglunda 1921. Lägg märke till att bilen har massiva gummihjul. Förmodligen en "Tidaholmare". Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 13 (2) En för ändamålet specialkonstruerad maskin väcker ett stort intresse i Varnhem 1921. Den användes för ledningsgrävning enligt nedanstående bild. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
E 11 (2) Vid kabelförläggningen kan man här se grävfunktionen på fordonet ovan i användning. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02.

Arbete i Tomtens smedja 1921     (2 bilder)

E. 12 Arbete i Tomtens smedja 1921. Insatt av Kent Friman, 2014-03-04.
E. 12 a Arbete vid Tomtens sågverk framför smedjan 1920-tal. Bilden insatt av Kent Friman 2016-07-14
E. 12 a Arbete vid Tomtens sågverk framför smedjan 1920-tal. Bilden insatt av Kent Friman 2016-07-14

Arbete i Ulunda kalkbrott  (4 bilder)

C. 15 (1) Personalen vid Ulunda Kalkbrott, Varnhem . Insatt av Kent Friman. 2014-02-26.
C. 15 (2) Ulunda kalkbrott, Varnhem. Lägg märke till den lilla ugnen i backen utanför hägnaden till kalkbrottet mot kyrkan till. Insatt av Kent Friman, 204-02-26.
C. 16 (1) Arbetslag i Ulunda kalkbrott omkring 1920. Bilden är tagen framför en ugn norr om bäcken. Den s.k. Hammarsbacken syns därbakom. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 16 (2) Ulunda kalkbrott i själva kalkstensbrottet 1920. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Konstbilder av verksamheten i Ulunda Kalkbrott - Holger Johansson, Guldsmed, Skara - efterlämnade bilder (6 bilder)

Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21
Bilderna har tillvaratagits av Carl- Arvid Tell och ingivits till Skarke-Varnhems Hembygdsförening, insatt digitalt av Kent Friman, 2015-04-21

Knut Ohlsson - cykelverkstad i Runhem & därefter Gärdhem  (2 bilder)

C. 18 (1) 1930. Knut Ohlssons Velociped reparationsverkstad bakom Runhems bostadshus. Knut själv till höger med fälg och hans svåger Frans Albin Reinhold Johansson, make till Knuts syster Ella med ett bildäck. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mycket mer på www.saj-banan.se!
C. 18 (2) Bild tagen från SAJ-spåret med Knuts verkstad på Gärdhem. Magasinet brann ner och inget uthus fanns kvar efter branden 1979. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mycket mer på www.saj-banan.se!

C. 19 med bygget av Nils Lanns hus och den första grävmaskinen sakandes i pärmen vid detta tillfälle!

Bjällums kalkbruk  (1 bild)

C. 20 Bjällums kalkbruk. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Avverkning av askar kyrkogården 1978  (1 bild)

C. 20 Vårvintern 1978 avverkades överåriga askar på kyrkogården. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Bo Ramvikens foton av Sörgårdsfolket           (4 bilder)

G. 62 Endast digital bild. Åke Wingstrand arrendator före Blixt på Sörgården. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27. Klicka på bilden för mindre bild!
G. 60 Endast digital bild. Kalle Blixt med potatis odlade på Sörgården. Karl och Astrid Blixt kom närmast från Ryttaregården som arrendatorer till Sörgården. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
G. 59 Endast digital bild. Astrid Blixt med Sörgårdens kor, Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
G. 61 Endast digital bild. Samtal vid Sörgårdens åker utmed dåtida landsvägen till Skövde - Karl Blixt, Herbert Karlsson och Niklas Ramviken. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27

Toivo - dräng på Fiskaregården med traktor Fordson Major Diesel 1956

Fordson Major Diesel 1956.

Digital bild från Lennart Strömberg, tidigare Björsgården. Insatt 2016-06-14 av Kent Friman.

Dräng på Fiskaregården, Toivo 1956

Digital bild från Lennart Strömberg, tidigare Björsgården. Insatt 2016-06-14 av Kent Friman.

Potatisplockning på Ähle gård

Potatisplockning på Ähle gård - insatt av Kent Friman 20190911 Potatisplockning på Ähle gård - insatt av Kent Friman 20190911