B. Landskapsmiljöer och minnesplatser

Bild Västergötlands Museum - bildarkiv/bildnummer: A69639 Bild Västergötlands Museum - bildarkiv/bildnummer: A69639

Den gamla Ferma- bron 1890.

Klickbara rubriker på denna sida:
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sidan!)

Landskapsmijöer     (18 bilder, 2014-02-25)

- Utsikt från Ramlaklev, Ljungstorp         (2 bilder)
- Utsikt från Kyrktornet mot väster 1904            (1 bild)
- Flygbild över klosterkyrkan 1935            (2 bilder)
- Utsikt från kyrktornet 1923 åt nordväst       (1 bild)
- Utsikt över kyrkparken 1904          (1 bild)
- Utsikt från landsvägen mot kyrkan 1905        (1 bild)
- Utsikt från Himmelsberget mot Billingen 1921 & flygbild mot Varnhem        (2 bilder)
- Utsikt från stationshuset mot kyrkan 1924       (1 bild)
- Skövdevägen upp mot Billingen 1930-tal       (1 bild)
- Flygbild över Prästgården och SAJ 1930-tal        (1 bild)
- Flygbild över Varnhems centrum från öster 1930-tal     (1 bild)
- Flygbild Varnhem 1936 från sydväst           (1 bild)
- Flygbild över Varnhem 1950-tal från öster           (1 bild)
- Flygbild över Ivarstorp 1950-tal         (1 bild)

- Utsikt från Varnhems station 1960 - nordost ut      (1 bild)
- Flygbild över Backa egendom och Billingen 2010         (1 bild)

Minnesvärda platser, fornminnen      (11 bilder, 2014-02-25)

- Hålltorpabron             (1 bild)
- Hålltorpadammen          (1 bild)
- Gamla Fermabron              (2 bilder)
- Fägator i Ljungstorp mellan vackra stemurar          (2 bilder)
- Soldattorp i Ljungstorp           (2 bilder)
- Kyrkogatsmiljön           (2 bilder)
- Järnvägsparken i Varnhem (1 bild)

Sidan har totalt 2014-02-25: 18 + 11 = 29 bilder

Landskapsmijöer     (18 bilder, 2014-02-25)

Utsikt från Ramlaklev, Ljungstorp

B. 2 Utsikt från Ramlaklev. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Lär mer på www.ljungstorpshistoria.se
B. 2 Utsikt från Ramlaklev med hänvisningar. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.

- Utsikt från Kyrktornet mot väster 1904

B. 3 Utsikt från kyrktornet mot väster. Året är 1905 och Ludvig Ericsson förevigar Varnhems station med bangård från kyrktornet på Varnhems kyrka. Det försiggår en febril aktivitet på och runt bangårdsområdet. Virkesupplag för bl a staketbygget för SAJ syns hitom järnvägen till höger i bild. Jmfr bild nedan! Bakom detta ser man att Junkragården just håller på att montera ner sin gamla ladugård utmed vägen fram till stationen från norr. Magasinet till vänster om ladugården finns kvar än idag, liksom boningshuset som skymtar därnäst. Längst till höger skymtar Gästgiveriets innergårdsbyggnad med den andra vid vägen i dungen framför sig. På kartan nedan från 1844 kan man se hur bygnader och gårdar låg vid den tiden och flera fram till denna senare tid. Ångtåg på stationens östra genomgående spår mot Axvall (hitom stationen) med två personvagnar och fyra godsvagnar. Lastvagnar i rad på lastkajsspåret (delvis bakom lastkajsskjulet) med lastningsaktiviteter. Längst till vänster syns sliperupplag för bl a bygget av Ulundabanan. Genom det ovanliga perspektivet och sammandragningen genom det använda objektivet ser det ut som om den väldiga terasseringen av spåret förbi Björsgården (som skyms av träden) nästan går i vinkel mot spåret från Skövde ut från Broddetorpsvägen. Jmfr vinkeln med SAJ-svängen från Broddetorpsvägen med 1960-talskartan och expropriationskartan nedan! Ladugården som skymtar bakom terrasseringen är bl a den längre bort liggande Nybackens ladugård. Även andra ladugårdar kan ses i bilden, och tycks ligga alldeles nära, trots ett ansenligt avstånd. I förgrunden från höger ses också den då relativit breda vackert staketförsedda Kyrkstigen från stationen till Kyrkoallén med bron över bäcken. Närmast finns den vid laga skfitet 1853 hitflyttade Sven Michelsgården - senare Ryttaregården. Därföre ägde Gästgivargården denna mark och ägdes av Gästgiveriet ända fram till laga skiftet. Marken kallades då "Gästgiveriets Kyrktomt". Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.sajbanan.se!

Flygbild över klosterkyrkan 1935 (2 bilder)

B. 4 Flygbild över klosterkyrkan med omgivning 1935. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.
B. 5 Beskrivning över förändringar till 1990. Ritning Nils Lann. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.

Utsikt från kyrktornet 1923 åt nordväst

B. 6 1923 Utsikt från kyrktornet vid återinvigningen av klosterkyrkan efter restauration. De olika affärsfastigheterna i Varnhem grupperade runt järnvägen. Bilden tagen från kyrktornet 1923 inför kungens besök och återinvigningen av klosterkyrkan efter renovering. En renovering där Knut Ohlsson arbetade med takomläggningen av tjärat ekspån åren innan han byggde Runhem - se nedan! Den gamla Bybron över Bybäcken fanns ännu kvar med sina vägräcken och vägen gjorde en svag sväng för att passera bäcken. SAJ-banan mot Skövde hade relativt stora terrasseringar för att hålla nivån fram till landsvägen. Särskilda flaggstänger har sats upp vid bangårdsområdets början efter landsvägen, och på en del andra ställen, inför det celebra besöket av Hans Majestät Konungen. Från vänster (väster); Björsgården (tidigare Gästgivaregården) med mindre affär - se nedan!, Ulfsgården med taxirörelse - se nedan, Eriksdal med Konsum, Gärdhem, Nydal - se nedan, Affären med magsin samt de båda skolorna - den så kallade mellanskolan i Kyrkeparken (se nedan!) och Folkskolan i gamla Klosterdahl (fr o m 1917). Lägg märke till det gamla "kyrkstallet" med offentliga toaletter där Kyrkstigen från järnvägsstationen kom fram till Kyrkogatan. Runhem ligger alldeles utanför bild till höger utmed landsvägen - flaggstången syns! Det ljusa taket längst bort till höger hör till sågen på den s.k. Sågarebacken. Den ägdes av Gustav Andersson på Tomten och sedan av sonen Allan Stålheim. Sågen drevs av en lokomobil och här utfördes legosågning vinter och vår, mest för bygdesn folk. Sågen revs 1959 då den nya vägen drogs fram här! Obs! Anledningen till att den svenska flaggan på fotografier från 1800-talet och början 1900-talet ser ut att vara vit med ett mörkt kors är att den fotografiska filmen och glasplåtarna hade en ortokromatisk emulsion som var okänslig för rött (rött blev svart), och mycket känslig för blått. Orange och gult blev mörkare än normalt, medan blått blev mycket ljust. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.saj-banan.se!

Utsikt över kyrkparken 1904 (1 bild)

B. 7 Utsikt över kyrkparken 1904. Bilden tagen från kyrktornet mot sydost. Man får här en uppfattning om hur vacker parken var i sin "ungdom". Längst till höger syns parkkullen med flaggstång och soffa. Utmed gången åt vänster ser man de nyplanterade ekarna och i förgrunden en ung björkdunge. Till vänster skymtar Sörgården och husen bort emot berget är Billekvarn och Vassbacken. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.

Utsikt från landsvägen mot kyrkan 1905 (1 bild)

B. 7 (2) Endast digital bild! En bild väster om järnvägsövergången med Skara-Skövdevägen i Varnhem vid samma tidpunkt som översiktsbilden från kyrktornet ovan, dvs 1905. Virkesupplaget syns på andra sidan järnvägen - troligen för bygge av bl a staketet till SAJ-banan. Likaså kan man skymta nedtagningsvirke från den pågående nedtagningen av Junkragårdens ladugård i bildens högra hörn. (Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A122005:A) Vägen till stationen har en anslutning till Skara-Skövde-vägen på bilden före järnvägsövergången från betraktarens håll - i gränsen mot Junkragårdens mark. De ljusa svagt skymtande bommarna för vägövergången kan ses bakom familjen ett stycke bort, liksom staket utmed järnvägen och det finns även en svag skymt av affären - jmfr bild här! Fotograf Karl Fredrik Andersson, utbildad av Ludvig Ericsson, Skövde (som tog fotot från kyrktornet ovan vid samma tid!). Utbildningen varade ett år mellan oktober 1893- oktober 1894. Han var verksam mestadels från bostaden i Skultorp och dog 1949. Bildberättelse kring bilden ur "DOKUMENT I SVART OCH VITT - ett urval av fotografen Karl Fredrik Anderssons bilder från Västergötland med kommentarer av sonen Karls-Anders Andersson". Tryckt 1981: "Veterinären Sjöstrand från Upphärad med hustru, barn och svägerska söndagsflanerade i närheten av Varnhems klosterkyrka med Billingsberget som avlägsen fond. Den grusbelagda landsvägen hade ännu sin gamla sträckning genom Varnhem. Den bär på bilden inte några spår av bildäck, är ännu helelr inte direkt sönderkörd av tunga vagnshjul, som landsvägarna brukade vara, men den är rik på högar av hästspillning, vilket vittnar om vem det var som stod för förflyttningsprestationerna före de bundna hästkrafternas tid." Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.saj-banan.se!

Utsikt Himmelsberget mot Billingen 1921 & Varnhem 1936  (2 bilder)

A. 28 (6) Endast digital bild! Himmelskällans restaurang från Himmelsberget, Foto den 29 juli 1921. Foto Eriksén. Västergötlands Museum - bildarkviet/bildnummer: A61541. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24.
A. 28 (0) Endast digital bild! 1930-tal. Flygfoto från Himmelskällan med ustikt över Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24.

Utsikt från stationshuset mot kyrkan 1924 (1 bild)

B. 7 (5) Endast digital bild! Utsikt mot kyrkan från Stationshuset i Varnhem 1924. Foto Sanfrid Welin. Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/Bildnummer: A40237. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.

Skövdevägen upp mot Billingen 1930-tal (1 bild)

B. 7 (6) Endast digitl bild! Vägen vid hemmanet Sten och nära Fermabron 1930-tal. En bild från 1930-talet av den "nya vägen" som 1877 års väg mot Skövde i dalen mellan bergen kallades länge, innan riksväg 49 byggdes under 1950-talet. Man ser avfarten för fägatan in mot Stenslund till höger med stenmurar på vardera sidan. Läget för vägen var då ett rejält stycke mer söderut än där riksvägen sedan kom att byggas. Bäcken flyttades mot norr och en ny korsning med både Ljungstorpsväg och dess fortsättning upp mot Stenslund skapades, vilket ödelade den gamla vackra stenbron och förändrade miljön påtagligt. Riksvägens läge kom att hamna i vänster del av bilden ungefär rakt fram från betraktaren räknat. Hemmanet Sten revs 1938, då Bäckdalen 2 (Petter Lindqvists hus från 1833) revs och man använde virket från Sten för återuppbyggnad. Margit Linqvist, som idag äger det huset berättar att hennes far köpte det tomma huset i Sten 1938, det var ett timmerhus. Han rev det och transporterade stockarna till skiftet för Margits hus. Det gamla Lindqvistska huset revs också men även där återanvändes stockarna och Margits nuvarande hus blev resultatet. Margit minns detaljer när byggnationen skedde bl a en dörr med lucka som hon minns var ställd upp och ner. Spismuren i Sten stod kvar som ett skelett tills man sprängde den, kvar är en del stenar som markerar var husgrunden låg. (Berättat för Arne Sträng, 2014-02-19. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Flygbild över Prästgården och SAJ 1930-tal (1 bild)

A. 1 (2) Endast digital bild! Prästgården från luften. SAJ från Backa över Prästgårdens ägor i gamla Skarke mot Varnhems by (Gamla Klosters by) - flygfoto från 1950-talet. Man kan se att även här på "slätten" så krävdes kraftiga terasseringar för att uppnå rätt läge för spåren! Varnhem ingick i Skarke socken (ev. även Skärke eller Skadarik), vars kyrka låg mindre än en km norr om klostret. Men då denna kyrka brändes av danskarna år 1566 fick Varnhem ta över rollen som sockenkyrka. Sockennamnet Skarke användes ända in på 1900-talet, med tillägget Varnhem inom parentes. (Bengans historiesida; http://wadbring.com/historia/sidor/varn.htm) Insatt av Kent Friman, 2014-02-17. läs mer på www.saj-banan.se!

Flygbild över Varnhems centrum från öster 1930-tal (1 bild)

B. 7 (3) Endast digital bild! Flygfoto över Varnhems centrum 1930-tal från öster. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.

Flygbild Varnhem 1936 från sydväst (1 bild)

B. 7 (7) Endast digital bild! Flygfoto 1936 visar SAJ-böjen ut från Varnhems stationsområde över Broddetorpsvägen från syd. Järnvägen är anlagd på en mindre ås genom Varnhems by, som också förstärkts med en mindre terrassering. (Vykort tillhandahållet av Margaretha Dahlin, Varnhem, 2013) Kring banan kan man då lägga märke till: Det finns nu tre affärshus i Varnhem. Från väster utmed Skövdevägen ligger Konsum på tomten Eriksdal, Lisa Larssons manufakturaffär på tomten Gärdhem och den privata affären Anton Larssons på tomten Nydal. Se mer info för respektive hus - här! Längre österut utmed landsvägen ligger Café Runhem (se mer - klicka här!), ladugårdar till Trädgården och fram mot kyrkan Folkskolan, Café Klostergården och avslutar framför klosterkyrkan med Ryttaregården med sin gamla ladugård. Följer man stationsvägen från landsvägen har man Junkragården på höger sida och Varnhems stations järnvägspark på vänster sida. Sedan följer själva Stationsområdet med stationshuset, tvättstuga och offentliga toaletter samt godsmagasin på andra sidan angöringskajen. Längre söderut ligger lastkajen för Ulunda kalkbrott med en genväg över järnvägen till stationsvägen. Snett emot stationshuset ligger taxiägaren Samuel och hans hustru Nanny Frimans nyggda hus - byggt 1933 med inflyttning 14/12 1934 med garage för taxi och taxistation. Väster om detta hus skymtar Fogdegården på andra sidan Broddetorpsvägen och närmare järnvägsövergången, skött från stationen, dyker det gamla bryggeriet Gustafsberg upp avstyckat från marken för telegrafhuset. Den trekantiga avstyckningen efter järnvägan på höger sida är Åkersberg med ett äldre torphus söder om sig på en särskild tomt, Fiskarebacken - en gammal backstuga som snart efter fotograferingsåret försvann helt och marken återgick till åker. Mitt emot dessa ställen ligger fr v skräddare Palms hus, Palmhyddan, byggt 1934 med egna terrasseringar och missionären Lanns stora hus med uthus vid vägen. Allra längst till höger, om man följer den vackra stenmuren, ser man stickspåret ner till Ulunda kalkbrott som byggdes i direkt samband med SAJ-starten 1904. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.saj-banan.se!

Flygbild över Varnhem 1950-tal från öster (1 bild)

B. 7 (4) Endast digital bild! Flygfoto över Varnhems centrum 1950-tal. Varnhems centrum 1951 - från Nohlgården där Varnhemsbranden började 1979, till Björsgården i korsningen mellan landsvägarna till Skara och Falköping. SAJ-banan korsar bilden i den övre halvan med stationshus och de nybyggda villorna snett emot. Evald Frimans (1950) och Sven Karlssons, jämte längst till vänster den gamle Frimans Dalhem byggt 1933-34 mellan stationsväg och Falköpingsväg. Strax efter svängen upp på Ljungstorpsvägen längst upp i bild till höger, väster om Nohlgården, låg smedjan i Varnhem på det markområde som kallades Hagalid - här på flygfoto från 1951. Den revs i början av 1990-talet. På bilden också fr v Timbelund följt av Hagaberg båda byggda på Smedsgårdens mark nära Nohlgården. På gärdet syns Nohlgårdens brygghus placerat på säkert avstånd för brandriskens skull - senare kom brandkårens nedbränning av Nohgårdens ladugård att ödelägga stora delar av Varnhem 1979, då 21 byggnader brann ner - bl. a brygghuset! Smedjan brukades från slutet av 1800-talet av smederna Timberg i Varnhem - enligt husförhörslängderna knutna till Överbo Smedsgården. Den äldre Timberg, gratialisten August Pettersson Timberg, köpte och byggde Timbylund/Timbelund 1917. Sonen Axel Linus Timberg bosatte sig senare i Hagaberg, som han tillsammans med smedjan sålde till Oskar Johansson 1945. Den gamle August Timberg dog 1936 - han hade varit soldat N:o 117 vid Kungliga Västergötlands Regemente, Vadsbo kompani och ägde tidigare Ulehov. Han blev änkling 1915 och byggde sig alltså ett litet "undantag" på Överbo Smedsgårdens mark för ålderns höst, Timbelund. Timbelund är det lilla huset som ligger i landsvägskurvan på fotot ovan från 1951 (bakom texten" Äkta fotografi") - alldeles nära Hagaberg (huset t h om Timbelund på fotot) och nära Nohlgården. Hit flyttar alltså August Timberg 1917, efter att ha köpt markbiten och byggt huset. Oskar Johansson var far till Knut Johansson som senare köpte smedjan med inventarier den 13 juni 1945 och Hagaberg. (Vykort från Margaretha Dahlin, Varnhem 2013). Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.

Flygbild över Ivarstorp 1950-tal (1 bild)

A. 8 (2) Endast digital bild! Flygfoto på Ivarstorp taget på 1950-talet. Bild från Varnhemsbygden 2005 - artikel av Alf Hansson). Oskar Jonsson tvingades av hälsoskäl att sälja all mark utom själva husplatsen till Uppsala 1952 på grund av sjukdom (högt blodtryck) och på läkarinrådan. På 1960 års karta (röd markering) kan man se att ladugården hamnat utanför den nyavsöndrade mangårdsägan. Vägen till gården Uppsala går mellan ladugård och boningshus. Den gamla ladugården låg alldeles i vägsträckningen för Ljungstorpsvägen på bilden. Den gamla vägsträckningens bägge sidogärdsgårdar kan ses på bilden hitom (söder) om Ljungstorspvägen med sin gamla allé synlig på något ställe på båda sidor om den gamla vägsträckningen. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Utsikt från Varnhems station 1960 - nordost ut (1 bild)

A. 36 (4) Endast digital bild! På den här bilden från 1960 kan man se Café Runhems läge i förhållande både till affären, Nydal, och att det låg med gavelsidan mot landsvägen - jämför foto ovan! Här syns också norr om huset (vänster om) den verkstadslokal Knut Ohlsson lät bygga för sin cykelverkstad 1925 - en rejäl satsning för arbete och familj 1925. Varnhems allmänna bastu (skolbastu) - mellan Nydal och Runhem på bilden - låg ett stycke rakt in utefter gränsen för Runhem, norrut och som syns på bilden ett stycke bortanför, med den stora parkeringsplanen framför. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!

Flygbild över Backa egendom och Billingen 2010 (1 bild)

A. 29 (7) Endast digital bild! Backa gård i modern tid nedanför skogsdelen av Billingsberget. Bilden tagen före påbörjandet av det nya ladugårdsbygget 2012. Resterna av SAJ-spåret syns som avslutning på cykelbana från Skövde i mitten av bilden, där cykelbanan går ut till väg, samt som allé ovanför rundeln till höger. Hela spårsvängen syns på bilden - nära vägsvängen. (Bild från Carl Arvid Tell, Backa gård, 2013. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. lär mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Minnesvärda platser, fornminnen      (11 bilder, 2014-02-25)

Hålltorpabron (1 bild)

B. 8 "Hölltörpabrona" - Bron för gamla landsvägen vid Hålltorps kvarn/Tre Bäckar. Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:8 Fotograf: Nils Lann Gamla landsvägsbron ovanför Tre Bäckar. Bron var en s.k. valvbro och satt av kalksten och mycket stabil. Troligen byggd på 1860-talet. Foto från 1930-talet. Då nya väg 49 byggdes 1958 revs den och ersattes med en betongbro. Bilden tagen från platsen för den gamla kvarndammen. (Text NIls Lann). Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 9 Tre Bäckar!

Hålltorpadammen (1 bild)

B. 11 Hålltorps kvarndamm - Hålltörpadammen" på 1930-talet. Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:10 Fotograf: Nils Lann Hålltorps kvarndamm på 1930-talet. Dammen låg ovanför landsvägsbron c:a 250 m från kvarnen. När mjölnaren behövde malvatten fick han gå hit och öppna luckorna. Vattnet rann sedan fritt till en krök av bäcken. Här leddes det in till kvarnen genom en stensatt trumma som gick under "Kvarnagärdet". Bilden är tagen vid en översvämning efter ett ymnigt regn. Hålltorps kvarn låg bakom nuvarande Tre Bäckar. Av kvarnhuset återstår endast undervåningen, vilken gjordes om till simbassäng. (Text NIls Lann). Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.ljungstorspshistoria.se!

Gamla Fermabron (2 bilder)

B. 9 (2) Endast digital bild! Gamla Fermabron byggdes under sent 1800-tal. Här på bilden helt nybyggd Fermabro en bra tid efter 1870 års vägbygge (eg. färdig 1867) mellan Varnhem - Skövde.Troligen fotograferad 1890-tal. I så fall byggdes inte stenbron förrän ca 20 år efter vägbygget. Vägen i förgrunden - foto med glasplåt (sprucken-något retuscherad av KF). Man kan se att vadet över bäcken fortfarande finns hitom bron nu iordningställt efter brobygget. Det bäckavad som gett namn till torpet Vadet som uppfördes som första hus till höger utmed vägen upp mot Ljungstorp - se karta ovan! (Bild Västergötlands Museum - bildarkiv/bildnummer: A69639). Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mycket mer på www.ljungstorpshistoria.se!
B. 9 (1) Bro och bäckavad för kreaturen. Bild från 1938. Efter att "Nya vägen" byggdes och var klar 1870 skapades så småningom en avfart till Ljungstorpsvägen just nere i dalen, nästan mitt för hemmanet Sten. Här den Gamla Fermabron vid avtagsvägen upp till Ljungstorp. Fermabron och Fermagatan har troligen fått sina namn efter korpralen Ferm, som bodde i Vadet. Innan bron byggdes fanns här enbart ett vad för kreatursfösning till Sydbillingen. Bron revs och byggdes om på 1950-talets början. Försvann helt i samband med att bäcken flyttades då nya väg 49 byggdes 1958. Männen på bron är Arvid Bäckström, Bäcktorp, död 1946 och David Johansson, Slottet, död 1970. Korna har varit på skogsbete på Sörberget och tas här hem för natten. Foto och uppgifter Nils Lann, Ljungstorp-Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.

Fägator i Ljungstorp mellan vackra stemurar (2 bilder)

B. 10 Boskap från Björkedalen, Slottet och Bäckstorp på väg hem från betet på Sörbillingen. En välgrusad Ljungstorpsväg med korna på väg hem från Sörberget. Mannen i fronten för korna är David Johansson, Slottet och därefter före de sista korna finns Arvid Bäckström, Bäcktorp. Bild från 1938. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
B. 10 (2) Endast digital bild! Ljungstorpsvägen som fägata för Lövgrens kor utanför Lövberga ladugård och med SAj-spåret längst bort i bilden. Man ser del av väntkuren som placerades vid järnvägsövergången 1913 alltså ca 10 år tidigare än fotot, samt en av korsvarningarna för järnväg. Med på fotot är Henning och barnen Britta och Ingrid samt hustrun Berta. Det är lätt att föreställa sig hur dålig Ljungstorpsvägen kunde vara vid regn och efter tjäle och ändå var detta tills ca 50 år innan bilden togs enda vägen mellan Skövde och Skara! Den var säkert inte bättre innan dess, så man förstår behovet av en ny väg över berget. (Bild från dottersonen Håkan Säll, Skövde www.sells.se. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.saj-banan.se & www.ljungstorpshistoria.se!

Soldattorp i Ljungstorp (2 bilder)

B. 12 Foto 1906. Soldatboställe Nr 330 av Höjentorps Kompani, Skaraborgs Regemente. Rotehållare Överbo Millomgården och Dyngesäter. Beläget öster om nuvarande Vadet. Siste soldaten Lars Johan Sträng, född 1857. I bakgrunden hemmanet Sten. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
A. 22 (1) Soldatboställe Nr 331, Bäcktorp/Grufvesäter 1:4 i maj 1907. Bilden från 1907 på soldattorpet Nr 337 visar hästtransporttiden för vägen, som mer ser ut som en fägata, vilket den också var för djuren ner mot Fermabron och över till Sörberget på Billingen. Troligen dottern i huset som står i dörröppningen. I så fall Anna Cecilia Bäckström, född 1900 med sin bakom busken skymde far med hatt, Arvid Jonsson Bäckström, född 1869 som köpte huset 1905 och flyttade in med sin familj, dvs hustru och 7 barn! Huset revs 1918 då Bäckström byggde nytt hus. Nummertavlan som hörde till huset sålde då Bäckström till Olof Thunman, som då bodde på Engerås, för 3 kronor! Längst bak i fonden skymtar fattigstugan och till höger efter soldattorpet ligger Smedjebackens hus med gaveln mot vägen. Insatt av kent Friman, 2014-02-17. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Kyrkogatsmiljön (2 bilder)

B. 13 (2) "TrumfaKarlssons" förhyrda stuga i Varnhem varifrån han flyttade till Kämpenstorp 1918. Han hyrde denna stuga som jordbruksarbetare för Trädgården mellan 1910 och 1918 under tiden de fem barnen med den 2:a hustrun föddes. Före honom har "Ferma-Tilda" bott här med sina tre söner under 10 år efter makens och nämndemannen Anders Anderssons död 1889 i Pickagården. Den låg vid Kyrkoallén i Varnhem ett stycke in på höger sida (väster sida) nära Klosterdahl, som kom att bli Varnhems folkskola. Den uppfördes efter 1844 (då den inte finns med på laga skifteskartan). Fotograferad 1892 med de gamla träden fortfarande på plats - se bild ovan! Fotograf Ludvig Eriksson, Skövde. Insatt av Kent Friman, 2014-02-17. Läs mer på www.saj-banan.se!
B. 13 (2) Kyrkogatans infart 1910-1915 med Trädgården till vänster med "gårdsstugan" i sin tur till vänster om boningshuset (flyttat över landsvägen under 1960-talet) och utanför bild ytterligare till vänster ligger mejeriet senare bageriet. Mellanskolan syns utmed kyrkogatan innanför staket till vänster och till höger skymtar svagt ett annat litet hus som då låg utmed Kyrkogatan ett stycke in från Folksskolan till höger (utanför bild - se ovan!). Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.saj-banan.se!

Järnvägsparken i Varnhem (1 bild)

B. 14 Järnvägsparken i Varnhem. Bild på västra delen av järnvägsparken med bilden tagen norrut mot Gärdhem. Flera grusgångar enligt originalanläggningen fanns ännu kvar på 1960-talet och väl uppväxta fruktträd och andra planteringar. Häck mot stationsvägen i väster mitt emot Junkragårdens ägorr. Affären Nydal skymtar till höger i bild bakom grönskan. Idag ligger här villorna på Stationsvägen 1, 3 och 5. Foto Roland Johansson 1950-tal. Eva Bozovic, dotter till Roland Johansson, Varnhem berättar i Varnhemsbygden ; "Parken sköttes på arbetstid av post- och järnvägspersonalen, i huvudsak Roland och Stina Johansson (KF kommentar), ända tills marken såldes och bebyggdes 1970. Då övergick också stationsbyggnaden i privat ägo. Köptes av Roland och Stina Johansson, som arbetat i den sedan 1954, dvs i 16 år. Att hålla parken i ordning tog sin tid. Gräsmattor skulle klippas, gångarna rensas och krattas, häcken och bersån tuktas och rabatterna rensas!" Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Läs mer på www.saj-banan.se!