Kontextsida

1. Sjärmåse;

Kan avse Fjärmossen ("Fjärmåse"), idag; "Fjäramossen" - som gräns mot Skövde inom Kronoparken Billingen, som också var indelad till församlingen vad avser de boende. Se här intill utdrag ur underlag till Ortsnamnsregistret.

(De tecken som användes för S och F i 1600-talssvenskan ser förvillande lika ut för de flesta läsare - trolig feltolkning i boken!)

<-- Åter till sidan!

 

2. Djäknasten (Djäknestenen)

Avser med säkerhet den gränssten, Djäknestenen, som beskrivs i utdraget till ortsnamnsregistret här intill.

<-- Åter till sidan!
 

4. Skarebergs Måse och Kälra
     (Skarsjö mosse och källa)
 

På karta 1960 finns Skarjömosse utmärkt och är den gränsmarkening som avses - från Djäknenstenen rakt ner mot Skarsjömosse och västerut. Ligger i stort sett mitt på berget mellan Varnhem och Våmb.

<-- Åter till sidan!

6. Lidan omkring och sedan i backen och ner mot Himmelsberget (Bergskanten runt, backe ner mot Himmelsberget)
 
På karta 1794 inför skiftet av Kronoparken Billingeliderna ser man denna gräns sista del från Billingen och ner mot Himmelsberg tydligt. Detta är södar gränsen med Ulunda by. (Söder åt höger på kartan!!)

Dessförinnan följde den alltså berget sida runt upp till Orrsjö.<-- Åter till sidan!