Historiska skyltar utmed Rosenstigen 1

Klostret Ryttaregården - historiefakta - urval; Kent Friman, grafisk utformning - Margareta Dahlin, 2018
Varnhems Klosterkafé - historiefakta - urval; Kent Friman, grafisk utformning - Margareta Dahlin, 2018